Người dân Hương Khê sẵn sàng “sống chung với lũ”
Với kinh nghiệm sau nhiều mùa chống chọi với mưa bão, người dân xã Điền Mỹ - nơi được coi “rốn lũ” của Hà Tĩnh đã sửa sang nhà nổi, chuẩn bị nhu yếu phẩm để sẵn sàng “sống chung với lũ”.
13c1x9193x8d93xc5e5x8ce5x4b03x1e50x6096x27afxX7x9a3cxc3bex2a90x22edx6616x5404xX5x2a8bxXax7813x2317xaaa8xb1cbxc9e4xXdxX3x4fe5xd935x3c31xX3x5a9exX15x7cacxX1bxX14xX3x628dxX1xb220xX3xX7xd061xX1bxX3xX7x7394xX1bxX14xX3x3507xX7x6eb6xX1bxX14xX3xX4xX1x9bbaxX1bxX14xX3x4416x4550xXdxX3xX5x16fax841cxX0xccf0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX19xXaxX12x1d51xX3dxXdxX3x2e16xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxdb73x7686xX3xX7xX6xX38xX3xX1bxX1xXdxb603xX38xX3xX67x7193xX6xX3xX4xX1xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xc763xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX67xX15xX6xX3x22d4xafa1xd4fax53c9xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3x209exX8bxX3x1a4axXdxX70xX1bxX3x1ac5xd4c2xX3x8624xX3xX1bxX1fxXdxX3xbc72xX15x2789xX4xX3xX4xX8cxXdxX3xX30x74fbxX32xX1bxX3xX5xX41xX42xX3xX4xd7abxX6xX3xX1dxX2cxX3xXcxd47bxX1bxX1xX3xXaaxX8bxX3xX7x6250xX6xX3xX7xX6xX1bxX14xX3xX1bxX1xX2cxX3xX1bx9fedxXdxX8dxX3xX4xX1xX38x5f1cxX1bxX3xX8ax37ffxX3xX1bxX1xX38xX3xa8f7x510dxX38xX3xXbxX1xXe0xX67xX3xXaaxa323xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xc34dxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6358xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcec0xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxc9f2xXdxX19xXexX1x8c82xX3x2842x5bc1x7f7dxXbxX99x1b78xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xbcdex3b9bxda9cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX14dxX14cxX15cxXex9597xX15cxX193x21a9xX196xX5xX14dxX112x69e9xXbxX14x6d3dxXb4xX9xX15axX196xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX23xX1xXdxX3xX1bxX14xX1xX10xX3xXexX1xa7e1xX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xX3cxX70xX3xXexX1xX16xXdxX3xXexXdxXebxXexX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX1bxX1x32c7xX1bxX14xX3xX1bxX14xX2cxXeaxX3xXexX3dxXdxX3xX7x6406xX3xX4xd958xX3xX67xX15xX6xX3xXb4xc0f3xXexX3xX5xX3dxX1bxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexXd9xX1bxX14xX3xX5xX15xXacxX1bxX14xX3xX67xX15xX6xX3xXbxX1xXd9xX3xX8axXdxXebxX1bxX3xXex31bdxX3xX15bxX14dxX14dxX3xXa4xX3xX196xX14dxX14dxX67xX67xX8dxX3xX4xX251xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexXb4xX25xX1bxX3xbdc8xX14dxX14dxX67xX67xX8dxX3xX19xa3f1xX1bxX3xXexX3dxXdxX3xX1bxX14xX38xXeaxX3xX4xX1fxX3xX4xX6xX8cxX3xX99xX38xX258xXexX3xX1xXdxX66xX1bxX3xX5xX41xX3xXexXb4xX25xX1bxX3xX4x1607xX4xX3xX7xX21bxX1bxX14xX8dxX3xX8axX2cxX3x2b76xX1x79f8xX67xX3xXcxX1xXe4xX3x4e83xX1bxX3x4620xXexX1xX21bxX1bxX3xXcxXb4xX38xX1bxX14xX3xXcxXdxXebxX1bxX8dxX3xX99xX8bxX3xX9cxXdxX70xX1bxX3xXa1xXa2xX8dxX3xX1xX38xXeaxX66xX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25x405fxX3xX3cxa668xXdxX3xX3cxX2cxX1bxX14xX3xX67xX6xX1bxX14xX3xX5xa92cxX6xX3xXaaxXdxX3xX99xX6xXeaxX3xXaaxXf4xX3xX3cxX70xX3xX4xX258xXexX3xXexXb4xX240xX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX14dxX15bxX14dxXexX14bxX15axX15axX15cxX196xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX14bxX196xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x20f7xX3xX4xXbdxX6xX3xX8axX2cxX3xX2daxX1bxX8dxX3xX19xX8cxX3xX4xb7d1xX1bxX3xX1bxX1xX2cxX3xX4xXbdxX6xX3xX14xXdxX6xX3xXaaxddbbxX1bxX1xX3xX4xX2c5xX4xX1xX3xX7xX21bxX1bxX14xX3xX13xX14xX2cxX1bxX3x679fxX1axX38xX3xX4xX1xX27cxX1bxX14xX3xX15axX14dxX67xX3xX1bxX25xX1bxX3xX5dxX1xXdxX3xX67xX15xX6xX3xX5xX3dxX1bxX8dxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX5xX41xX3xX5xX25xX1bxX3xXb4xX258xXexX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX3cxX2cxX3xX1bxXebxX38xX3xX5dxX1xX21bxX1bxX14xX3xX4xX251xX3xX7xda2axX3xX4xX1xX38xXe0xX1bxX3xX8axXe4xX3xXexXb4xX15xX3dxX4xX3xXexX1xX45cxX3xX5dxX1xXdxX3xX5xX41xX3xX3cxX70xX3xXexX1xX45cxX3xX5dxX1xX251xX3xX4xX251xX3xXaaxXbdxX3xXexX1x4d5axX4xX3xX44cxX1bxX3xX4xX1xX8cxX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX1bxX1xX240xX1bxX14xX3xX1bxX14xX2cxXeaxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX1bxXd9xXdxX112xX3xX13xX14xX8cxX2cxXdxX3xX14xX2d3xX8cxX8dxX3xX8axX2cxX3xX4xb498xX1bxX3xX67xX38xX6xX3xXexX1xX25xX67xX3xX4xX2c5xX4xX3xX5xX8cxX2d3xXdxX3xX14xXdxX6xX3xX3cxXe4xX8dxX3xX67xX30dxXexX3xX3cxX2cxXdxX3xX5xX8cxX2d3xXdxX3xXexX1xX4e4xX4xX3xX44cxX1bxX3xX5dxX1xX21bxX3xX1bxX1xX15xX3xX4xX2c5xX3xX5dxX1xX21bxX8dxX3xXexcab2xXbxa98bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX14cxX15axX14dxXexX14cxX196xX2xX15axX15bxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX15axX193xX297xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX59xXacxX3xX4xX1xac2dxX1bxX14xX3xX8axX2cxX3xX2daxX1bxX3xX4xX41xX1bxX14xX3xX5xX2cxX67xX3xX67xX30dxXexX3xX4xX2c5xXdxX3xX1bxX1xX2cxX3xX1bxXd9xXdxX3xX2ddxX1xX6xXeaxX3xX4xX518xX1bxX3xX14xX7fxXdxX3xX5xX2cxX3xX1bxX1xX2cxX3xXbxX1xX6xX8cxX30axX3xX1bxX14xX6xXeaxX3xX4xX2d3xX1bxX1xX3xX1bxX1xX2cxX3xX4xX1x952dxX1bxX1xX3xXaaxXf4xX3xX4xX258xXexX3xX4xX2c5xX4xX3xX3cx4a5axXexX3xX19x32fbxX1bxX14xX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX1bxX1xX2cxX3xX5dxX1xXdxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX5xX41xX3xX5xX25xX1bxX3xX4xX6xX8cxX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX193xX2xX196xXexX297xX196xX196xX196xX15cxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX15bxX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xXcxXb4xX1axX38xX3xX8axX518xX3xXaaxX15xXacxX4xX3xX19xa40exXexX3xXaaxXdxX3xX14xXccxXdxX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX2c5xX4xX3xX1xX30dxX3xX19xX1axX1bxX3x2650xX3xX3cxX74xX1bxX14xX3xX4xX6xX8cxX8dxX3xX5dxX1xX21bxX1bxX14xX3xX8axXe4xX3xX1bxX14xX6bdxXbxX3xX1bxX15xX3dxX4xX150xX3xX14xX2cxX3xX3cxXe4xXexX3xX4xX41xX1bxX14xX3xX7xX24exX3xXaaxX15xXacxX4xX3xX5xX25xX1bxX3xX67xX30dxXexX3xX4xX2c5xXdxX3xX1bxX1xX2cxX3xXbxX1xX6xX8cxX3xX1bxX1x2434xX3xX1xX1fxX1bxX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX15bxX15axX14cxXexX297xX14bxX15bxX15axX14cxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX297xX15cxX15bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX135xX2c5xX4xX1xX3xX1bxX1xX2cxX3xX8axX2cxX3xX2daxX1bxX3xX5dxX1xX21bxX1bxX14xX3xX99xX6xX3xX5xX2cxX3xX3cxXacxX3xX4xX1xX660xX1bxX14xX3xX21bxX1bxX14xX3xXcxXb4xc3cdxX1bxX3xX1dxX240xX38xX3xXcxX1xX38xX3xX4xX41xX1bxX14xX3xXaaxX6xX1bxX14xX3xXexX258xXexX3xX8axX6bdxXexX3xX4xX1xX38xXe0xX1bxX3xX8axXe4xX3xXexX1xX4b5xX4xX3xXbxX1xXe0xX67xX8dxX3xX7xXccxX6xX3xX7xX6xX1bxX14xX3xX5xX2d3xXdxX3xX1bxX1xX2cxX3xX4xXccxX6xX3xXaaxX70xX3xXbxX1xX518xX1bxX14xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX5xX41xX3xX3cxX70xX3xX8axX258xXexX3xX4xX1xXacxXexX112xX3xX122xX851xX3xXb4xX6xX3xX1xX1fxX1bxX3xX193xX14dxX14dxX3xXexXb4xXdxX66xX38xX3xXaaxX660xX1bxX14xX3xX99xX1axXeaxX3xX1bxX1xX2cxX3xXexXb4xX2c5xX1bxX1xX3xX5xX41xX8dxX3xX3cxXacxX3xX4xX1xX660xX1bxX14xX3xX21bxX1bxX14xX3xXcxX1xX38xX3xXaaxX8bxX3xX8axX3dxXexX3xX5xX8cxX3xX5xX7edxX1bxX14xX3xXbxX1xX97exX1bxX3xX1bxX2cxX8cxX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xX3xX19xXexX1xX38xX67xX8axXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX15axX2xX14cxXexX193xX15cxX14cxX15axX297xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX297xX15bxX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX23xX1xXdxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX5xX41xX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX5xX25xX1bxX8dxX3xX67xX7fxXdxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX1bxX1xX2cxX3xX7xX24exX3xX3cxX6bdxX1bxX3xX4xX1xX38xXeaxXf4xX1bxX3xX4xX2c5xX4xX3xX3cxX6bdxXexX3xX19xX6c1xX1bxX14xX3xX1bxX1xX15xX3xX8axX2cxX1bxX3xX14xX1xXebxX8dxX3xX5xX31bxX6xX3xX14xX2d3xX8cxX8dxX3xXexXbdxX3x2232xX38xX97exX1bxX3xX2c5xX8cxX55dxX3xX5xX25xX1bxX3xXexX97exX1bxX14xX3xX14cxX8dxX3xXaaxX660xX1bxX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xX8axX7edxXexX3xX14xX2cxX3xX3cxXe4xXexX3xX4xX1xX8cxX3xX3cxX2cxX8cxX3xX1bxX1xX2cxX3xX1bxXd9xXdxX3xX5xX2cxX67xX3xX8ax4293xX1bxX14xX3xXexXb4xX10xX3xX1bxX4e4xX6xX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX15cxX193xX15cxXexX297xX2xX15bxX196xX14dxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX14bxX196xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXaaxXe4xX6xX3xXbxX1xX15xX1fxX1bxX14xX8dxX3xXexX1xX21bxX1bxX3xXcxXb4xX38xX1bxX14xX3xXcxXdxXebxX1bxX8dxX3xX99xX8bxX3xX9cxXdxX70xX1bxX3xXa1xXa2xX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX5xX2cxX3xX67xX30dxXexX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX1bxX1xX240xX1bxX14xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexX1xX15xX16xX1bxX14xX3xX99xX38xXeaxX25xX1bxX3xX1bxX14xX6bdxXbxX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX67xX74xX6xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX112xX112xX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX15cxX15axX14cxXexX193xX15axX14cxX297xX297xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX15cxX297xX297xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX23xX1xXdxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX4xX6xX8cxX8dxX3xX1bxX1xXdxX70xX38xX3xX1bxX1fxXdxX3xX8axXe4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX7edxXexX3xXexX1xX45cxX3xXbxX1xX15xX1fxX1bxX14xX3xXexXdxX66xX1bxX3xX19xX38xXeaxX3xX1bxX1xX258xXexX3xX4xX251xX3xXexX1xXf4xX3xX19xXdxX3xX4xX1xX38xXeaxXf4xX1bxX3xX5xX2cxX3xXexX1xX38xXeaxX70xX1bxX3xX14xbd59xX3xX1bxX1xX851xX3xX1bxX25xX1bxX3xX14xX97exX1bxX3xX1bxX1xX15xX3xX14xXdxX6xX3xXaaxX45cxX1bxX1xX3xX1bxX2cxX8cxX3xX4xX41xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xXe0xX1bxX3xX8axXe4xX3xXexXb4xX15xX3dxX4xX3xXexX27cxX3xX2xXa4xX3xX14cxX3xX4xX1xXdxXebxX4xX112xX3xX2ddxXcxXb4xX8cxX1bxX14xX3x6b0cxX1bxX1xX149xX0xX10xX67xX12xX3xb7b0xX1bxX14xX3xXcxXb4xX15xX1fxX1bxX14xX3xX13xX14xX7fxX4xX3xXcxX1xX38xXeaxX25xX1bxX3xXaaxX6xX1bxX14xX3xX5dxXdxXf4xX67xX3xXexXb4xX6xX3xX5xX2d3xXdxX3xX4xX1xXdxXebxX4xX3xXexX1xX38xXeaxX70xX1bxX3xX14xXeb8xX3xXexXb4xX15xX3dxX4xX3xX5dxX1xXdxX3xX7xXccxX3xX19xX6c1xX1bxX14xX0xX44xX10xX67xX12xX30axX0xX10xX67xX12xX112xX0xX44xX10xX67xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX2xX14bxX15bxX15cxXexX297xX15bxX193xX15bxX193xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX14bxX193xX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xXcxXb4xX8cxX1bxX14xX3xX67xX74xX6xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX8dxX3xX4xX2c5xX4xX3xX8axXf4xX3xX4xX1xX4e4xX6xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xX8cxX2d3xXexX8dxX3xX44cxX1bxX3xX38xX32xX1bxX14xX3xX4xXbdxX6xX3xX4xX2c5xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXaaxX45cxX1bxX1xX3xX806xX3xX3cxX74xX1bxX14xX3xX30xXb4xX32xX1bxX3xX5xX41xX42xX3xX7xX24exX3xX8axXe4xX3xX1bxX14xX6bdxXbxX3xX4xX1xX45cxX67xX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX1bxX25xX1bxX3xX1bxX14xX38xX660xX1bxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX7xX2d3xX4xX1xX3xXaaxXf4xX3xX4xX251xX3xXexX1xXf4xX3xX4xX1xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX7fxXdxX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xX1bxX2cxXeaxX3xX4xX41xX1bxX14xX3xXaaxX15xXacxX4xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXb4xX258xXexX3xXb98xX38xX6xX1bxX3xXexX1axX67xX112xX3xX1dxX97exX38xX3xX1bxX1xX15xX3xX4xX2c5xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXaaxX45cxX1bxX1xX3xXaaxX70xX38xX3xX4xX1xX38xXe0xX1bxX3xX8axXe4xX3xX7xX28xX1bxX3xX4xX2c5xX4xX3xX8axX45cxX1bxX1xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX7xX2d3xX4xX1xX3xXaaxXf4xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xX112xX3xX2ddxX0xX10xX67xX12xXcxXb4xX8cxX1bxX14xX3xXf01xX1bxX1xX149xX3xXf0axX1bxX14xX3xXcxXb4xX97exX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX1dxXf01xXdxX3xX2ddxX99xX8bxX3xX9cxXdxX70xX1bxX3xXa1xXa2xX8dxX3xX1xX38xXeaxX66xX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX30axX3xX19xX4b5xX3xXexXb4xX240xX3xX15bxX3xX8axX45cxX1bxX1xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX7xX2d3xX4xX1xX3xXaaxX70xX3xXbxX1xX518xX1bxX14xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX5xX41xX3xX5xX25xX1bxX3xX4xX6xX8cxX0xX44xX10xX67xX12xX30axX0xX10xX67xX12xX112xX0xX44xX10xX67xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX193xX14cxX15bxX297xXexX14cxX297xX15cxX14dxX297xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX2xX14dxX297xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX135xX1xXbdxX3xXexXe4xX4xX1xX3x6f7bxX122xX13x1f50xX3xX99xX8bxX3xX9cxXdxX70xX1bxX3xXa1xXa2xX3xX13xX14xX38xXeaxcafdxX1bxX3xXcxXdxXebxX1bxX3xX135xX1xX15xX1fxX1bxX14xX3xX4xX1xX8cxX3xX1xX6xXeaxX149xX3xX9cxX15xXacxX4xX3xX4xX8cxXdxX3xX5xX2cxX3xX30xXb4xX32xX1bxX3xX5xX41xX42xX3xX4xXbdxX6xX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xX1bxX25xX1bxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1bxX1fxXdxX3xXaaxX1axXeaxX3xX5xX38xX21bxX1bxX3xX8axXdxXebxXexX3xX4xX2c5xX4xX1xX3xX4xX1xXbdxX3xXaaxX30dxX1bxX14xX3xX4xX2c5xX4xX3xX1bxX1xX38xX3xXeaxXebxX38xX3xXbxX1xXe0xX67xX3xX4xX97exX1bxX3xXexX1xXdxXebxXexX3xXaaxXf4xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX193xX193xX14dxX193xXexX297xX15cxX2xX15bxX196xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX14bxX193xX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xXcxX3dxXdxX3xXexX1xX16xXdxX3xXaaxXdxXf4xX67xX3xX1xXdxX66xX1bxX3xXexX2d3xXdxX8dxX3xX14xX97exX1bxX3xX1bxX1xX15xX3xX4xX2c5xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXaaxX45cxX1bxX1xX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX99xX8bxX3xXaaxX70xX38xX3xXaaxX8bxX3xX99xX1axXeaxX3xX4xX258xXexX3xXaaxX15xXacxX4xX3xX1bxX1xX2cxX3xX14cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX97exX1bxX14xX3xXexXb4xX2c5xX1bxX1xX3xX5xX41xX112xX3xX13xX14xX8cxX2cxXdxX3xXb4xX6xX8dxX3xX3cxX3dxXdxX3xX4xX1xX38xX660xX1bxX14xX3xXexXb4xX2d3xXdxX3xX4xX1xX44cxX1bxX3xX1bxX38xX21bxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX7xX31bxX4xX3xX4xX41xX1bxX14xX3xXaaxX15xXacxX4xX3xXexX1xXdxXebxXexX3xX5dxXebxX3xXexX15xX1fxX1bxX14xX3xXexX4b5xX8dxX3xX5dxX1xXdxX3xXexX97exX1bxX14xX3xX19xX15xX3dxXdxX3xX8axX32xX3xXexXb4xX6adxX3xX4xX1xX38xX660xX1bxX14xX3xXexXb4xX2d3xXdxX3xX4xX1xX44cxX1bxX3xX1bxX38xX21bxXdxX3xX5dxX1xXdxX3xX5dxX1xX21bxX1bxX14xX3xX4xX251xX3xX5xX41xX8dxX3xX4xX518xX1bxX3xXexX97exX1bxX14xX3xXexXb4xX25xX1bxX3xXaaxX15xXacxX4xX3xX5xX2cxX67xX3xX1bxX1fxXdxX3xX4xX258xXexX3xX14xXdxX240xX3xXexX1xX4e4xX4xX3xX44cxX1bxX3xX19xX4b5xX3xXexXb4xX240xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX1xX31bxX1bxX14xX112xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX8cxX19xXeaxXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX1bxXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX19xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14dxXbxX99xX150xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX149xX3xX15axX15bxX15cxXbxX99xX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX44xX44xXdxX112xX8axX6xX8cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX3cxX1bxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14cxX14dxX193xX14bxX2xX15bxXexX196xX2xX14cxX15cxX14dxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xX19exXb4xX9xX15bxX193xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX144xXdxX19xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX15cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX8cxX1bxXaxX12xX0xX10xX67xX12xX30xX13xX1xX16xX3xX7xX4b5xX3xX4xX1xXbdxX3xXaaxX30dxX1bxX14xX3xX1bxX7edxX67xX3xX8axX7edxXexX3xXexX1xX21bxX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX8dxX3xX4xX1xX38xXe0xX1bxX3xX8axXe4xX3xXaaxX97exXeaxX3xXaaxXbdxX3xX1bxX1xX38xX3xXeaxXebxX38xX3xXbxX1xXe0xX67xX3xX1bxX25xX1bxX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX4xX2c5xX4xX3xX67xX74xX6xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX3xX3cxX27cxX6xX3xXb98xX38xX6xX8dxX3xXaaxXe4xX6xX3xXbxX1xX15xX1fxX1bxX14xX3xX14xX97exX1bxX3xX1bxX1xX15xX3xX5dxX1xX21bxX1bxX14xX3xX8axXe4xX3xXexX1xXdxX66xXexX3xX1xX2d3xXdxX3xX3cxX70xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX5dxX1xXdxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xX5xX41xX3xX5xX25xX1bxX3xX4xX6xX8cxX42xX0xX44xX10xX67xX12xX3xXa4xX3xX135xX1xXbdxX3xXexXe4xX4xX1xX3xX130axX122xX13xX130dxX3xX99xX8bxX3xX9cxXdxX70xX1bxX3xXa1xXa2xX3xX13xX14xX38xXeaxX131exX1bxX3xXcxXdxXebxX1bxX3xX135xX1xX15xX1fxX1bxX14xX3xX4xX1xX8cxX3xX8axXdxXebxXexX112xX0xX44xXbxX12xX0xX19xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXb4xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX25xX1bxX3xXb98xX38xX6xX1bxX149xX0xX44xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa4xXexX1xX38xX67xX8axXa4xX6xX1bxX19xXa4xX7xX6xXbxX8cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa1xX15xX6xX3xX5xX3dxX1bxX3xX14xX1axXeaxX3xX7xX2d3xXexX3xX5xX806xX3xX67x2a13xXexX3xX5dx62efxX3xX1axX38xX3xXexX1xX38xXeaxX70xX1bxX3xX806xX3x2087xX30dxX4xX3xX1dxX2cxXaxX3xX1xXb4xX10x3ab3xX9xXaxX44xX99xX6xXa4xX1xX8cxXdxX44xX67xX38xX6xXa4xX5xX8cxX1bxXa4xX14xX6xXeaxXa4xX7xX6xXexXa4xX5xX8cxXa4xX67xX6xXexXa4xX5dxX10xXa4xX6xX38xXa4xXexX1xX38xXeaxX10xX1bxXa4xX8cxXa4xX5xX8cxX4xXa4xX1xX6xX44xX14cxX14dxX14dxX14cxX14cxX297xX112xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX44xX67xX10xX19xXdxX6xX44xX2xX14cxX14dxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX297xX15bxX19xX15axX2xX196xX14dxX15axX14cxX2xXexX196xX297xX15bxX14dxX297xX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX19xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa1xX15xX6xX3xX5xX3dxX1bxX3xX14xX1axXeaxX3xX7xX2d3xXexX3xX5xX806xX3xX67xX1838xXexX3xX5dxX183cxX3xX1axX38xX3xXexX1xX38xXeaxX70xX1bxX3xX806xX3xX184axX30dxX4xX3xX1dxX2cxXaxX3xX1xXb4xX10xX1855xX9xXaxX44xX99xX6xXa4xX1xX8cxXdxX44xX67xX38xX6xXa4xX5xX8cxX1bxXa4xX14xX6xXeaxXa4xX7xX6xXexXa4xX5xX8cxXa4xX67xX6xXexXa4xX5dxX10xXa4xX6xX38xXa4xXexX1xX38xXeaxX10xX1bxXa4xX8cxXa4xX5xX8cxX4xXa4xX1xX6xX44xX14cxX14dxX14dxX14cxX14cxX297xX112xX1xXexX67xXaxX12xXa1xX15xX6xX3xX5xX3dxX1bxX3xX14xX1axXeaxX3xX7xX2d3xXexX3xX5xX806xX3xX67xX1838xXexX3xX5dxX183cxX3xX1axX38xX3xXexX1xX38xXeaxX70xX1bxX3xX806xX3xX184axX30dxX4xX3xX1dxX2cxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX9cxX25xX67xX3xXb98xX38xX6xX3xX3cxX2cxX3xX1bxX14xX2cxXeaxX3xX1xX21bxX67xX3xX1bxX6xXeaxX8dxX3xX67xX15xX6xX3xXexX8cxX8dxX3xXexXb4xXdxX70xX38xX3xX4xX15xX16xX1bxX14xX3xX5dxXebxXexX3xX1xXacxXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xXexX27cxX3xXexX1xX15xXacxX1bxX14xX3xX1bxX14xX38xX660xX1bxX3xX4xX1xXf01xXeaxX3xX3cxX70xX3xXaaxX8bxX3xX14xX1axXeaxX3xX1bxX14xX6bdxXbxX3xX5xX6c1xXexX8dxX3xX7xX2d3xXexX3xX5xX806xX3xX67xX30dxXexX3xX7xX32xX3xX1bxX1fxXdxX3xXexXb4xX25xX1bxX3xXaaxXe4xX6xX3xX8axX2cxX1bxX3xX184axX30dxX4xX3xX1dxX2cxX3xX2ddxX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX30axX112xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX19xXdxX3cxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb95cxX1bxX1xX3xX1xX15xX806xX1bxX14xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX8dxX3xXb4xX6xX38xX3xX99xX6xX1bxX1xX3xX806xX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xXexX44cxX1bxX14xX3xX14xXdxX2c5xXaxX3xX1xXb4xX10xX1855xX9xXaxX44xXexX1xX38xX8cxX1bxX14xXa4xX67xX6xXdxXa4xX19xXdxX4xX1xXa4xX3cxX38xX44xX6xX1bxX1xXa4xX1xX38xX8cxX1bxX14xXa4xX67xX38xX6xXa4xX5xX38xXa4xXb4xX6xX38xXa4xX99xX6xX1bxX1xXa4xX8cxXa4xX1xX6xXa4xXexXdxX1bxX1xXa4xXexX6xX1bxX14xXa4xX14xXdxX6xX44xX14cxX14dxX14dxX2xX15axX15axX112xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX44xX67xX10xX19xXdxX6xX44xX2xX14cxX14dxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX2xX19xX15bxX14dxX14bxX15bxX14bxX15bxX297xXexX15cxX14dxX14cxX15bxX14dxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX19xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a96xX1bxX1xX3xX1xX15xX806xX1bxX14xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX8dxX3xXb4xX6xX38xX3xX99xX6xX1bxX1xX3xX806xX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xXexX44cxX1bxX14xX3xX14xXdxX2c5xXaxX3xX1xXb4xX10xX1855xX9xXaxX44xXexX1xX38xX8cxX1bxX14xXa4xX67xX6xXdxXa4xX19xXdxX4xX1xXa4xX3cxX38xX44xX6xX1bxX1xXa4xX1xX38xX8cxX1bxX14xXa4xX67xX38xX6xXa4xX5xX38xXa4xXb4xX6xX38xXa4xX99xX6xX1bxX1xXa4xX8cxXa4xX1xX6xXa4xXexXdxX1bxX1xXa4xXexX6xX1bxX14xXa4xX14xXdxX6xX44xX14cxX14dxX14dxX2xX15axX15axX112xX1xXexX67xXaxX12xX1a96xX1bxX1xX3xX1xX15xX806xX1bxX14xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX8dxX3xXb4xX6xX38xX3xX99xX6xX1bxX1xX3xX806xX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xXexX44cxX1bxX14xX3xX14xXdxX2c5xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX130dxX8cxX3xXf01xX1bxX1xX3xX1xX15xX806xX1bxX14xX3xX4xXbdxX6xX3xX67xX15xX6xX3xX5xX41xX3xX5dxX55bxX8cxX3xX19xX2cxXdxX8dxX3xX1bxX14xX38xX660xX1bxX3xX4xX38xX1bxX14xX3xXb4xX6xX38xX3xX99xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX8cxX3xXexX1xXe4xX3xXexXb4xX15xX16xX1bxX14xX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xX8axXe4xX3xX1xX2d3xX1bxX3xX4xX1xXebxX8dxX3xX14xXdxX2c5xX3xX8axX2c5xX1bxX3xX4xX41xX1bxX14xX3xXexX44cxX1bxX14xX3xX67xX2d3xX1bxX1xX3xX7xX8cxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexXb4xX15xX3dxX4xX112xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX19xXdxX3cxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX2cxX3xX67xX2c5xXeaxX3xXcxX1xXbdxXeaxX3xXaaxXdxX66xX1bxX3xX1dxX32xX3xX1dxX21bxX3xX99xXf01xX3xXexXb4xX2cxX1bxX3xXexX27cxX3xX297xX1xX3xX7xX2c5xX1bxX14xX3xX1bxX6xXeaxXaxX3xX1xXb4xX10xX1855xX9xXaxX44xX99xX6xXa4xX1xX8cxXdxX44xX1bxX1xX6xXa4xX67xX6xXeaxXa4xXexX1xX38xXeaxXa4xX19xXdxX10xX1bxXa4xX1xX8cxXa4xX1xX8cxXa4xX99xX6xXa4xXexXb4xX6xX1bxXa4xXexX38xXa4xX297xX1xXa4xX7xX6xX1bxX14xXa4xX1bxX6xXeaxX44xX14cxX14dxX14dxX2xX297xX15bxX112xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX14xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX44xX67xX10xX19xXdxX6xX44xX2xX14cxX14dxX44xX1bxX10xX144xX7xX44xX14cxX14dxX15bxX2xX44xX2xX15axX14cxX19xX15axX14dxX196xX2xX14bxX15bxX15bxXexX15bxX193xX15bxX2xX15cxX5xX14dxX112xX19bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX15xX1fxX1bxX14xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX28xX1bxX3xX7xX2cxX1bxX14xX3xX30xX7xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX38xX1bxX14xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX19xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX2cxX3xX67xX2c5xXeaxX3xXcxX1xXbdxXeaxX3xXaaxXdxX66xX1bxX3xX1dxX32xX3xX1dxX21bxX3xX99xXf01xX3xXexXb4xX2cxX1bxX3xXexX27cxX3xX297xX1xX3xX7xX2c5xX1bxX14xX3xX1bxX6xXeaxXaxX3xX1xXb4xX10xX1855xX9xXaxX44xX99xX6xXa4xX1xX8cxXdxX44xX1bxX1xX6xXa4xX67xX6xXeaxXa4xXexX1xX38xXeaxXa4xX19xXdxX10xX1bxXa4xX1xX8cxXa4xX1xX8cxXa4xX99xX6xXa4xXexXb4xX6xX1bxXa4xXexX38xXa4xX297xX1xXa4xX7xX6xX1bxX14xXa4xX1bxX6xXeaxX44xX14cxX14dxX14dxX2xX297xX15bxX112xX1xXexX67xXaxX12xX13xX1xX2cxX3xX67xX2c5xXeaxX3xXcxX1xXbdxXeaxX3xXaaxXdxX66xX1bxX3xX1dxX32xX3xX1dxX21bxX3xX99xXf01xX3xXexXb4xX2cxX1bxX3xXexX27cxX3xX297xX1xX3xX7xX2c5xX1bxX14xX3xX1bxX6xXeaxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXb4xX8cxX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxXb4xX15xX3dxX4xX3xX19xX4b5xX3xX8axX2c5xX8cxX3xX1dxX2cxX3xXcxXc4xX1bxX1xX3xX4xX251xX3xXaaxXacxXexX3xX67xX15xX6xX3xX5xX3dxX1bxX3xXexX27cxX3xX1bxX14xX2cxXeaxX3xX2xX15cxX3xXa4xX3xX14cxX2xX44xX2xX14dxX8dxX3xXexX27cxX3xX297xX1xX3xX7xX2c5xX1bxX14xX3xX1bxX6xXeaxX3xX2ddxX2xX196xX44xX2xX14dxX30axX8dxX3xX13xX1xX2cxX3xX67xX2c5xXeaxX3xXcxX1xXbdxXeaxX3xXaaxXdxX66xX1bxX3xX1dxX32xX3xX1dxX21bxX3xX7xX24exX3xXaaxXdxX70xX38xX3xXexXdxXebxXexX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xXaaxXf4xX3xX1xX2d3xX3xX19xX97exX1bxX3xX67xX4b5xX4xX3xX1bxX15xX3dxX4xX3xXexXb4xX8cxX1bxX14xX3xX5xX518xX1bxX14xX3xX1xX660xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xX15xX38xX3xX5xX15xXacxX1bxX14xX3xXexX27cxX3xX2xX14dxX14dxX3xXa4xX3xX193xX14dxX14dxX3xX67xX3xX193xX3xX44xX7xX112xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX19xXdxX3cxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX38xX5xX12xX0xX19xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb4xXaxX12xX0xX44xX19xXdxX3cxX12xX0xX44xX19xXdxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX38xXexX1xX8cxXb4xXaxX12xX9cxX4e4xX4xX3xXa4xX3x1703xXdxX6xX1bxX14xX0xX44xXbxX12
Đức - Giang