Indonesia thu giữ hơn 581 kg ma túy đá từ vùng “Tam giác Vàng”
Indonesia đã trở thành điểm trung chuyển của tội phạm ma túy quốc tế. Năm 2018, cảnh sát nước này đã thu giữ 3 tấn ma túy đá có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc).
8fe7xec59xd3edxcbb8x11c79xac2bx10873x9b91x10009xX7x11e54x10b32x9ae1x10d71xd9f6xc174xX5xdf66xXax13022x11273xd1b9x1292fx12a96xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xfe05xX3x13167xXdxc0fbxX3xX1x98b8xX14xX3xd04axa4e3xX2xX3x105f8xX21xX3xf9bdxX6xX3xXex101ffxc76axX3xb192xeb09xX3xXex12158xX3x9424x114dbxX14xX21xX3xfc2fxXcxX6xX30xX3xX21xXdxX38xX4xX3xecebx12350xX14xX21xb7dbxX0x9a9fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb99xX10xX6xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX37xd5f3xX3xXexac64xebfexX3xXexX1xX4dxX14xX1xX3xX37xXdx1192bxX30xX3xXexX75xX1fxX14xX21xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX4xced8xX6xX3xXexf161xXdxX3xXbxX1xefe6xX30xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3x9b87xX1fxf7bexX4xX3xXex930ax12ec7xX3xe7d0xac0bxX30xX3xefcaxe29dxX2xX2axc617xX3xX4xc603xX14xX1xX3xX7xX38xXexX3xX14x10eb5x9a25xX4xX3xX14xX4dxX35xX3xX37xX72xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3x10fb7xX3xXex9325xX14xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xX4x10c42xX3xX14xX21xX1fxfe41xX14xX3xX21xXa6xX4xX3xXexX3bxX3xc88dxX4dxXdxX3xcfedxX16xX6xX14xX3xf91axXcxX75xX1fxX14xX21xX3xedfaxX1fxXa6xX4x9a41xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc014xX16xX15xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10x101ecxXexf23fxX6xX5xXdxX21xX14x11d30xX3xX4xX10xX14xXexX10xX75x10816xXaxX12xX0xXdxX30xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX12axXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax9384xXdxX15xXexX1xX130xX3xc307xX2xX29xXbxX128xX138xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX130xX3xe855xX2xX2xXbxX128xX138xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX1xX26xX14xX3xX29xX2axX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX14xX21xX3xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXabxe2d8xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXabxX3dxX14xX52xX14xX10xX159xX7xX52xXb1xX2xX2xX2axX52xX2xXb1xX16fxX15xX16fxXb2x12a79xX2xX1d5xXb1xX29xXex10c07xXd4xX160xX1d5xX29xX5xXb2xXabx111daxXbxX21xd5eaxX75xX9xX1dbxXb2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX1xX26xX14xX3xX29xX2axX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX14xX21xX3xX42xXcxX6xX30xX3xX21xXdxX38xX4xX3xX4cxX4dxX14xX21xX50xXaxX3xX159xXdxX15xXexX1xX9xXaxX160xX2xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX16fxX2xX2xXaxX3xX15xX6xXexX6xX12axXbxX1xX16xXexX16xX12axX16xX75xXdxX21xXdxX14xX6xX5xX12axX7xX75xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX130xX52xX52xX4xX15xX14xXdxX30xX21xXabxX3dxXdxX10xXexX14xX6xX30xXbxX5xX1fxX7xXabxX3dxX14xX52xXexX160xXb1xXb2xX52xX1fxXbxX5xX16xX6xX15xX10xX15xX52xX1b8xX16xX2dxXexXexX1e3xX52xXb1xXb2xXb1xX2x99fbxXb2xX29xX29cxXb2xX160xX52xXdxX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX29cxX30xX6xX29cxXexX1fxX35xX29cxX15xX6xXabxX1e3xXbxX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa099xX6xXbxXexXdxX16xX14xXaxX12xX2cexXb8xX14xX1xX3xX7xX38xXexX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX75xXc1xX14xX21xX3xX1b8xX4dxX35xX3xX7xXa6xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX37xXc1x9692xX4xXabxX3xX0xX10xX30xX12xXfdx9263xX14xX1xX130xX3xX4cxX2cexd2d6xX108xX0xX52xX10xX30xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16xX15xX35xXaxX12xXadxX21xX4dxX35xX3xX29xX52xX29xXb5xX3xX14xX21xXc1x113e6xXdxX3xX37xde9dxX14xX21xX3xX37xddb0xX1fxX3xX2cexX26xX3xXa4xX1fxX6xX14xX3xXbxX1x101aaxX14xX21xX3xX4xX1xXa6xX14xX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXa4xX1fxXa6xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXfdxX119xXadxXadxX108xX3x1180cxX10xXexX75xX1fxX7xX3x10db3xX10xXdxX14xX1xX6xX75xX15xX3xX31bxX16xX5xX16xX7xX10xX3xX4xX1xX16xX3xX1b8xXdxXaaxXexXb5xX3xX4xX26xX3xXa4xX1fxX6xX14xX3xX14xX4dxX35xX3xX3dxX3bxX6xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX29xX2axX2xXb5xXd4xX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3xXd4xX3xX37xXc1xX344xX14xX21xX3xX15x9e48xX35xX3xX1b8xX1fxaba4xX14xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXa4xX1fxXa6xX4xX3xXexXaaxX3xX3dxX4dxX3xX1b8x1269dxXexX3xX21xXdxX23xX3xX1d5xX3xX14xX21xX1xXdxX3xXbxX1xX9axX30xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16xX15xX35xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX3e2xX14xX21xX3xX31bxX16xX5xX16xX7xX10xXb5xX3xX7xXa6xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX14xX4dxX35xX3xX37xXc1xX30bxX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xXdxd9cdxX14xX3xX76xX3xXd4xX3xX37xa352xX6xX3xX37xXdxX80xX30xX3xX2dxX1xX38xX4xX3xX14xX1xX6xX1fxX3xX5xX4dxX3xX1xX1fxX35xX44bxX14xX3xa33exX4xX10xX1xX3xX119xX10xX7xX6xX75xXb5xX3xXf4xX3e2xX14xX21xX3xX46exX4xX10xX1xX3xX76xX3xXexeffaxX14xX1xX3xX46exX4xX10xX1xX3xX3dxX4dxX3xX384xX1fxX5xX6xX1fxX3xX119xX1fxX75xX1fxX14xX21xX3xX76xX3xXexX487xX14xX1xX3xX38bxXdxX6xX1fxX7xX3xX13xX7xX5xX6xX14xX15xX7xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16xX15xX35xXaxX12xfba1x100edxX6xX3xXexX75x10b68xX14xX3xX1b8xb4a4xX14xX21xX3xX4xX1xX348xX14xX21xX3xX30xX4dxX3xX119xXadxXadxX3xX4xXe5xX3xX37xXc1xX30bxX4xXb5xX3xX7xXa6xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX14xX4dxX35xX3xX37xXc1xX30bxX4xX3xXexX1fxXeaxX14xX3xX3dxX4dxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX3bxX3xX384xX6xX2dxXdxX7xXexX6xX14xXb5xX3xbc64xX6xX5xX6xX35xX7xXdxX6xX3xX3dxX4dxX3xX521xX35xX6xX14xX30xX6xX75xXabxX3x130a8xXa6xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX14xX4dxX35xX3xX37xXaaxX14xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX14xX21xX3xX42xXcxX6xX30xX3xX21xXdxX38xX4xX3xX4cxX4dxX14xX21xX50xX3xX14xX4d4xX30xX3xX21xXdxX23xX6xX3xX1b8xXdxX4d0xX14xX3xX21xXdxXc2xXdxX3xX1b8xX6xX3xX14xXc1xXc2xX4xX3xXf8xX4dxX16xXb5xX3xXcxX1xX38xXdxX3xXf8xX6xX14xXb5xX3xX521xX35xX6xX14xX30xX6xX75xXb5xX3xX14xfc49xXdxX3xXexXdxXaaxX14xX21xX3xX5xX4dxX3xX14xX26xXdxX3xX7xXb8xX14xX3xX128xX1fxXd7xXexX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX5xXc2xX14xX3xX14xX1xXd7xXexX3xX76xX3xXf4xX3e2xX14xX21xX3xXadxX6xX30xX3x9913xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16xX15xX35xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX37xX72xX3xXexX75xX76xX3xXexX1xX4dxX14xX1xX3xX37xXdxX80xX30xX3xXexX75xX1fxX14xX21xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX4xX91xX6xX3xXexX95xXdxX3xXbxX1xX9axX30xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXa4xX1fxXa6xX4xX3xXexXaaxXabxX3xXadxXaexX30xX3xXb1xXb2xX2xX2axXb5xX3xX4xXb8xX14xX1xX3xX7xX38xXexX3xX14xXc1xXc2xX4xX3xX14xX4dxX35xX3xX37xX72xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xXd4xX3xXexXd7xX14xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xX4xXe5xX3xX14xX21xX1fxXeaxX14xX3xX21xXa6xX4xX3xXexX3bxX3xXf4xX4dxXdxX3xXf8xX16xX6xX14xX3xXfdxXcxX75xX1fxX14xX21xX3xX104xX1fxXa6xX4xX108xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX16xX15xX35xXaxX12xXcxX75xX16xX14xX21xX3xXexX1xX38xX14xX21xX3xX16fxX3xX3dxX3bxX6xX3xXa4xX1fxX6xXb5xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX37xX72xX3xXexX1fxX35xX4d0xX14xX3xX38xX14xX3xXexb996xX3xX1xff23xX14xX1xX3xX2xXd4xX3xX14xX21xXc1xX344xXdxX3xXexX75xX16xX14xX21xX3xX30xX95xXexX3xX37xXc1xX344xX14xX21xX3xX15xX3ddxX35xX3xX1b8xX1fxX3e2xX14xX3xX1b8xX38xX14xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXexX75xX38xXdxX3xXbxX1x102a6xXbxXb5xX3xXexX75xX16xX14xX21xX3xX37xXe5xX3xX4xXe5xX3xXd4xX3xX14xX21xXc1xX344xXdxX3xX13xX75xX6xX14xX3xX3dxX4dxX3xX2xX3xX14xX21xXc1xX344xXdxX3xX384xX6xX2dxXdxX7xXexX6xX14xX3xX3dxX6c8xX3xXexX95xXdxX3xX3dxb352xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX16fxXb2xXb2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xX3dxX4dxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX15xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX75xX10xX5xX6xXexX10xX15xXaxX12xX0xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX4d0xX14xX3xXa4xX1fxX6xX14xX130xX0xX52xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12axXexX1xX1fxX30xX1b8xX12axX6xX14xX15xX12axX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX4cbxX4xX3xX5xXc1xX30bxX14xX21xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX14xXaexX14xX21xX3xX61xX4dxX3xXcxb76dxX14xX1xX3xX1b8xX3f8xXexX3xX3dxbedcxX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX2xX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXaxX3xX1xX75xX10x11bc2xX9xXaxX52xX6xX14xX12axX14xXdxX14xX1xX12axXexX75xX6xXexX12axXexX1fxX52xX5xX1fxX4xX12axX5xX1fxX16xX14xX21xX12axX4xX1xX1fxX4xX12axX14xX6xX14xX21xX12axX1xX6xX12axXexXdxX14xX1xX12axX1b8xX6xXexX12axX3dxX1fxX12axX3dxX6xX14xX12axX4xX1xX1fxX35xX10xX14xX12axX2xX2xX12axX2dxX21xX12axX30xX6xX12axXexX1fxX35xX52xXb1xXb2xX1dbxX1dbxX160xX2xXabxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX21xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX52xX30xX10xX15xXdxX6xX52xX2xXb1xXb2xX52xX14xX10xX159xX7xX52xXb1xX2xX2xX29xX52xX1dbxX160xX15xXb1xX2xXb2xXd4xX1d5xXb1xXb1xXexX2axX160xXb2xX2xX2xX5xXb2xXabxX1e3xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX1xX26xX14xX3xX29xX2axX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX14xX21xX3xX42xXcxX6xX30xX3xX21xXdxX38xX4xX3xX4cxX4dxX14xX21xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX15xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX4cbxX4xX3xX5xXc1xX30bxX14xX21xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX14xXaexX14xX21xX3xX61xX4dxX3xXcxX7e2xX14xX1xX3xX1b8xX3f8xXexX3xX3dxX7ebxX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX2xX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXaxX3xX1xX75xX10xX809xX9xXaxX52xX6xX14xX12axX14xXdxX14xX1xX12axXexX75xX6xXexX12axXexX1fxX52xX5xX1fxX4xX12axX5xX1fxX16xX14xX21xX12axX4xX1xX1fxX4xX12axX14xX6xX14xX21xX12axX1xX6xX12axXexXdxX14xX1xX12axX1b8xX6xXexX12axX3dxX1fxX12axX3dxX6xX14xX12axX4xX1xX1fxX35xX10xX14xX12axX2xX2xX12axX2dxX21xX12axX30xX6xX12axXexX1fxX35xX52xXb1xXb2xX1dbxX1dbxX160xX2xXabxX1xXexX30xXaxX12xXf8xX4cbxX4xX3xX5xXc1xX30bxX14xX21xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX14xXaexX14xX21xX3xX61xX4dxX3xXcxX7e2xX14xX1xX3xX1b8xX3f8xXexX3xX3dxX7ebxX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX2xX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX119xXf4xX119xX384xX3xX61xX4dxX3xXcxX7e2xX14xX1xX3xX4xX1xX91xX3xXexX75xX6c8xX3xXbxX1xXa6xXdxX3xX1xX30bxXbxX3xX3dxXc2xXdxX3xX61xXb8xXdxX3xXa4xX1fxX6xX14xX3xX61xX4dxX3xXcxX7e2xX14xX1xX3xX3dxX3bxX6xX3xX1b8xX3f8xXexX3xX21xXdxX23xX3xXb1xX3xX37xXa6xXdxX3xXexXc1xX30bxX14xX21xX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX2xX2xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXb5xX3xX2xX3xX3e2xX3xXexX3e2xX3xX3dxX4dxX3xX14xX1xXdxf81bxX1fxX3xXexX6xX14xX21xX3xX3dxX739xXexX3xX5xXdxX4d0xX14xX3xXa4xX1fxX6xX14xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX15xXdxX3dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX75xXdxX44bxXexX3xX128xXe5xX6xX3xX37xXc1xX344xX14xX21xX3xX15xX3ddxX35xX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX1xX26xX14xX3xXb1xX3xXexX9axX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXexX3bxX3xXf8xX4dxX16xX3xX3dxX4dxX16xX3xX4cxXdxX44bxXexX3xXadxX6xX30xXaxX3xX1xX75xX10xX809xX9xXaxX52xX6xX14xX12axX14xXdxX14xX1xX12axXexX75xX6xXexX12axXexX1fxX52xXexX75xXdxX10xXexX12axX128xX16xX6xX12axX15xX1fxX16xX14xX21xX12axX15xX6xX35xX12axX3dxX6xX14xX12axX4xX1xX1fxX35xX10xX14xX12axX1xX16xX14xX12axXb1xX12axXexX6xX12axX30xX6xX12axXexX1fxX35xX12axXexX1fxX12axX5xX6xX16xX12axX3dxX6xX16xX12axX3dxXdxX10xXexX12axX14xX6xX30xX52xXb1xXb2xX1dbxX29xX16fxXd4xXabxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX21xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX52xX30xX10xX15xXdxX6xX52xX2xXb1xXb2xX52xX14xX10xX159xX7xX52xXb1xX2xX2xX16fxX52xX2xXb2xX160xX15xXb1xXb2xX1d5xXb1xX16fxXb2xX2xXexXb1xXb2xX1d5xX16fxX5xX2xXabxX1e3xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX1xX26xX14xX3xX29xX2axX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX14xX21xX3xX42xXcxX6xX30xX3xX21xXdxX38xX4xX3xX4cxX4dxX14xX21xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX15xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX75xXdxX44bxXexX3xX128xXe5xX6xX3xX37xXc1xX344xX14xX21xX3xX15xX3ddxX35xX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX1xX26xX14xX3xXb1xX3xXexX9axX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXexX3bxX3xXf8xX4dxX16xX3xX3dxX4dxX16xX3xX4cxXdxX44bxXexX3xXadxX6xX30xXaxX3xX1xX75xX10xX809xX9xXaxX52xX6xX14xX12axX14xXdxX14xX1xX12axXexX75xX6xXexX12axXexX1fxX52xXexX75xXdxX10xXexX12axX128xX16xX6xX12axX15xX1fxX16xX14xX21xX12axX15xX6xX35xX12axX3dxX6xX14xX12axX4xX1xX1fxX35xX10xX14xX12axX1xX16xX14xX12axXb1xX12axXexX6xX12axX30xX6xX12axXexX1fxX35xX12axXexX1fxX12axX5xX6xX16xX12axX3dxX6xX16xX12axX3dxXdxX10xXexX12axX14xX6xX30xX52xXb1xXb2xX1dbxX29xX16fxXd4xXabxX1xXexX30xXaxX12xXcxX75xXdxX44bxXexX3xX128xXe5xX6xX3xX37xXc1xX344xX14xX21xX3xX15xX3ddxX35xX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX1xX26xX14xX3xXb1xX3xXexX9axX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXexX3bxX3xXf8xX4dxX16xX3xX3dxX4dxX16xX3xX4cxXdxX44bxXexX3xXadxX6xX30xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX119xX95xX3xX2cexX3e2xX14xX21xX3xX6xX14xX3xX37xXeaxX14xX21xX3xX4xX1xX91xX3xXexX75xX6c8xXb5xX3xXbxX1xXa6xXdxX3xX1xX30bxXbxX3xX3dxXc2xXdxX3xX119xX95xX3xX37xX95xXdxX3xX119xXdxX4d0xX14xX3xXbxX1xX35axX14xX21xX3xX3dxX4dxX3xX2cexX3e2xX14xX21xX3xX6xX14xX3xXexX487xX14xX1xX3xXadxX21xX1xX44bxX3xX46exX14xX3xX3dxX3bxX6xX3xXexX75xXdxX44bxXexX3xX128xXe5xX6xX3xXexX1xX4dxX14xX1xX3xX4xX3e2xX14xX21xX3xX37xXc1xX344xX14xX21xX3xX15xX3ddxX35xX3xX3dxX739xX14xX3xX4xX1xX1fxX35xX80xX14xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXexX3bxX3xXf8xX4dxX16xX3xX3dxX4dxX16xX3xX4cxXdxX44bxXexX3xXadxX6xX30xX3xX37xXc1xX6xX3xX7xX6xX14xX21xX3xXcxX75xX1fxX14xX21xX3xX104xX1fxXa6xX4xX3xXexXdxX4d0xX1fxX3xXexX1xX7ebxXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX15xXdxX3dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cexXb8xX14xX1xX3xX7xX38xXexX3xX536xXdxX14xX21xX6xXbxX16xX75xX10xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xXd4xX29xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXb5xX3xX5xXc2xX14xX3xX14xX1xXd7xXexX3xXexX75xX16xX14xX21xX3xX2xX16fxX3xX14xXaexX30xX3xXa4xX1fxX6xXaxX3xX1xX75xX10xX809xX9xXaxX52xX15xXdxX10xX30xX12axX14xX16xX14xX21xX52xX4xX6xX14xX1xX12axX7xX6xXexX12axX7xXdxX14xX21xX6xXbxX16xX75xX10xX12axXexX1xX1fxX12axX21xXdxX1fxX12axXd4xX29xX2dxX21xX12axX30xX6xX12axXexX1fxX35xX12axX5xX16xX14xX12axX14xX1xX6xXexX12axXexX75xX16xX14xX21xX12axX2xX16fxX12axX14xX6xX30xX12axXa4xX1fxX6xX52xXb1xXb2xX2axX29xX2axXb1xXabxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX21xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX52xX30xX10xX15xXdxX6xX52xX2xXb1xXb2xX52xX14xX10xX159xX7xX52xXb1xX2xX2xX2xX52xX2xXb1xX2axX15xX29xX2xX160xX29xX16fxX16fxXb1xXexX2axX2xXb1xX1dbxX5xX2xXabxX1e3xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xX1xX26xX14xX3xX29xX2axX2xX3xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX14xX21xX3xX42xXcxX6xX30xX3xX21xXdxX38xX4xX3xX4cxX4dxX14xX21xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX15xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cexXb8xX14xX1xX3xX7xX38xXexX3xX536xXdxX14xX21xX6xXbxX16xX75xX10xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xXd4xX29xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXb5xX3xX5xXc2xX14xX3xX14xX1xXd7xXexX3xXexX75xX16xX14xX21xX3xX2xX16fxX3xX14xXaexX30xX3xXa4xX1fxX6xXaxX3xX1xX75xX10xX809xX9xXaxX52xX15xXdxX10xX30xX12axX14xX16xX14xX21xX52xX4xX6xX14xX1xX12axX7xX6xXexX12axX7xXdxX14xX21xX6xXbxX16xX75xX10xX12axXexX1xX1fxX12axX21xXdxX1fxX12axXd4xX29xX2dxX21xX12axX30xX6xX12axXexX1fxX35xX12axX5xX16xX14xX12axX14xX1xX6xXexX12axXexX75xX16xX14xX21xX12axX2xX16fxX12axX14xX6xX30xX12axXa4xX1fxX6xX52xXb1xXb2xX2axX29xX2axXb1xXabxX1xXexX30xXaxX12xX2cexXb8xX14xX1xX3xX7xX38xXexX3xX536xXdxX14xX21xX6xXbxX16xX75xX10xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xXd4xX29xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXb5xX3xX5xXc2xX14xX3xX14xX1xXd7xXexX3xXexX75xX16xX14xX21xX3xX2xX16fxX3xX14xXaexX30xX3xXa4xX1fxX6xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX75xX16xX14xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX2cexX7ebxX4xX3xX4xX1xXa6xX14xX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xXexX75xX1fxX14xX21xX3xXc1xX26xX14xX21xX3xX536xXdxX14xX21xX6xXbxX16xX75xX10xX3xXexX1xX1fxX3xX21xXdxX23xX3xXexX594xX14xX21xX3xX4xX95xX14xX21xX3xX1xX26xX14xX3xXd4xX29xX2dxX21xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xXb5xX3xX21xXeaxX30xX3xXb1xXb2xXb5xX29xX2dxX21xX3xX4xX34dxX14xX3xX7xX6xX3xX3dxX4dxX3xX30xX95xXexX3xX7xXa6xX3xXexX1xX1fxXa6xX4xX3xXbxX1xXdxX44bxX14xXb5xX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX3xX3dxX4dxX3xX4xX38xX4xX3xX5xX16xX9axXdxX3xX30xX6xX3xXexX34xX35xX3xX2dxX1xX38xX4xX3xXexX75xX16xX14xX21xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1fxX95xX4xX3xX37xX95xXexX3xX2dx117ffxX4xX1xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX15xXdxX3dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX1fxX5xX12xX0xX15xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX75xXaxX12xX0xX52xX15xXdxX3dxX12xX0xX52xX15xXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX536xX16xX1fxX75xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXcxXcxc0b1xX4cxXadxX0xX52xXbxX12