Hà Tĩnh công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020
(Baohatinh.vn) - Theo Quyết định 887/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020 sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2019 và môn thi thứ 3 là Tiếng Anh.
d46x1730x501ex66e1x6596x88e8x6569x13fexa633xX7x977ex4515x9d66x2002x818fx9e10xX5x4934xXax3527x9125x8e44xX3xXcx356cx743cxX1xX3xX4x7769xX18x4f8dxX3x15b0x142cxX3x91d5xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1x6d66xX3x2b00xX3x42edxX14x859dxX3xX5x1eccxXbxX3xX2x9d51xX3xXcxX13x6687xXcxX3xX18x7bc1xX23xX3xX1x76a2xX4xX3x2897xX3axX2x421bxX3x5a64xX3xX49xX3axX49xX3axX0xa531xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x23a0xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3x30e6x18b3x12eax7164xXexX3x5b84x8970xX18xX1xX3x3e3dxX7ax46c7xX55xX6fx2a82xX4exab1axa89dx7071x85cexX3xX18xX1exX14xX71xX3xX49x4d34xX55xX2fxX55xX49xX3axX2xX4cxX3xX4xab2axX6xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXex3b29xX18xX1xa04bxX3x39aexab27xX3xXexX1xXdxX3xXexX70xX71x44e4xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX31xX14xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3x43f7xX1xX70xX71x2a0axX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX3axX49xX3axX3xX7x4dbbxX3xX67xXdx2547xX18xX3x9d42xX6xX3xX31xX14xX33xX3xX18xX1exX14xX71xX3xX2fxX3axX55x7c0exX55xX49xX3axX2xX4cxX3xX31xX14xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xX5xX14xX3xXcxXdxX72xX18xX1exX3x78e5xX18xX1x3c7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX67xX3xXbxXd5xX10xX18xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX23xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd5xX10xX18xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXax5685xXdxX67xXexX1x2bfaxX3xX8cxX2xX10fxXbx2442x3e8cxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX172xX3x6506xX2xX3axXbxX178xX179xXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX172xX55xX55xXdxX133xX20xX6xX33xX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xX31xX18xX55xX18xX10xX16dxX7xX55xX2xX4cxX2xX49xX55xX8cxX4cxX67xX2fxX49xX49xX2xX8cxX10fxX183xXexX2xX10fxX7cxX10fxX5xX3axX4exXexX18xX133x6f61xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX3axX49xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxX33xX18xXaxX12xXcxX1x257exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX14xX23xX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xXex63d5xXdxX3xXa4xXa5xX3xXexX1xXdxX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX7axX3xX4exX3xX49xX3axX2xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX33xX67xX71xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xXa4xX72xX3xX1xX33xX242xX4xX1xX3xXexX70xX71xXaexX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX31xX14xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xXd5xX1xX70xX71xXd9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX3axX49xX3axX3xX31x9f1cxX6xX3xX75x7510x32f1xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xXa2xX3xX4x188bxX4xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX172xX3xXcxX33xX2f2xX18xXa2xX3xX83xX1ex664fxX3xX31xX42xX18xX3xX7xXf9xX3xX4xa7b1xX3xXexX1x5feaxXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX5xX14xX23xX3xX20xX14xXdxX3xX4cxX3axX3xXbxX1x89d2xXexX133xX3xXcxX1xX314xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX5xX14xX23xX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX96xX6xX3xX23xX1cxX18xX3xXcxXdxX72xX18xX1exX3xX130xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX8cxX3axX3xXbxX1xX329xXexX133xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX33xX67xX71xXaxX12xXd5xX2f2xX4xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xX75x4d5exX70xX3xXexX1x6064xX4xX3xX1xXdx794axX18xX3xXexX1xX10xX33xX3xX1x800cxX18xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexX387xX3xX5xX70x31e5xX18xX133xX3xa617xXdxXd9xX18xX1exX3xXcxXdxX72xX18xX1exX3xX130xX18xX1xX3xX7xXf9xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX395xX18xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXa4xX72xXexX3xX1xX2e5xXbxX3xXexX387xX3xX5xX70xX3a3xX18xX3xX31xX14xX3xXexX100x3c4dxX4xX3xX18xX1exX1xXdxX38cxX23xX133xX3xX83xa39fxXdxX3xX67xX70xX18xX1exX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX96xX3xX71xX72xX70xX3xX5xX14xX3xXa4xXdxX72xX18xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX36xXbxX3xX4cxX3xX4xX1xX2e4x7dedxX18xX1exX3xXexX100xX395xX18xX1xX3xXcxX13xXd5x206fxX3xX67xX33xX3xX82xX3eexX3x9e7bxX84x1065xX7fxXcxX3xX20xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX133xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX33xX67xX71xX3xXbxXd5xX10xX18xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX23xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd5xX10xX18xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX67xXexX1xX172xX3xX8cxX2xX10fxXbxX178xX179xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX172xX3xX183xX2xX3axXbxX178xX179xXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX172xX55xX55xXdxX133xX20xX6xX33xX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xX31xX18xX55xX18xX10xX16dxX7xX55xX2xX4cxX2xX49xX55xX8cxX7axX67xX2fxX49xX2xX2xX4cxX49xX2fxXexX7axX2fxX2fxX8cxX5xX3axX4exX6xX2xX133xX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX3axX49xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxX33xX18xXaxX12xXcxXdxX72xX18xX1exX3xX130xX18xX1xX3xXexXdxX72xXbxX3xXex8fd7xX4xX3xX5xX14xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xXexX242xXdxX3xXa4xXa5xX3xXexX1xXdxX3xXexX70xX71xXaexX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX33xX67xX71xXaxX12xX7fxXdxXaexX23xX3xX178x4261xXexX3xXexX70xX71xXaexX18xX3xX5xX14xX3xXex1d45xX18xX1exX3xX75xXdxXaexX23xX3xX2fxX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX31xX14xX3xX75xXdxXaexX23xX3xX4xX3eexX18xX1exX3xXexX1xXd9xX23xX3xX4xX1xX33xX3xX75xX21xXdxX3xXexX2e4xX2e5xX18xX1exX3xX2e4xX70xX3xXexXdxXd9xX18xXa2xX3xXexX100xX33xX18xX1exX3xX75xX310xX3xX23xX1cxX18xX3xX83xX1exX306xX3x508fxX42xX18xXa2xX3xX23xX1cxX18xX3xXcxX33xX2f2xX18xX3xXexX22exX18xX1xX3xX1xX38cxX3xX7xX21xX3xX49xX179xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xXexX22exX18xX1xX3xX1xX38cxX3xX7xX21xX3xX2xX133xX3xXd5xX2f2xX4xX3xXexX100xX2e4xX314xX18xX1exX3xX4xX1xX9fxX3xX178xX594xXexX3xXexX70xX71xXaexX18xX3xX75xX21xXdxX3xX31xX36xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX23xX3xX1exXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX75xX96xX3xX4xX2f2xX4xX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xad6fxX70xX71xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX31xX14xX3xXa4xX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX310xX3xX20xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX14xX33xX3xX20xX76xX3xX75xXdxXaexX23xX3xX3axX133xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX33xX67xX71xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX1xX2e4xX36xX18xX1exX3xXbxX1x5352xX18xX3xX5xX70x1365xX18xX1exX3xX1exXdxX2f2xX33xX3xX67xX544xX4xX3xXbxX1xX5a1xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX1exXdxX6xXdxX3xX75xX33xX242xX18xX3xX49xX3axX2xX7axX4exX49xX3axX49xX10fxX3xX31xX14xX3xX31xXdxX38cxX4xX3xXexX1xX387xX4xX3xX1xXdxX38cxX18xX3xX4xX2f2xX4xX3xX18xX1exX1xX76xX3xX66cxX70xX71xX72xXexX3xX5xXdxXd9xX18xX3xX66cxX70xX6xX18xX3xX75xX72xX18xX3xX1exXdxX2f2xX33xX3xX67xX544xX4xXa2xX3xXex8283xX3xX5xX38cxX3xXexX70xX71xXaexX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX4xX96xX6xX3xX4xX2f2xX4xX3xXexX100xX2e4xX314xX18xX1exX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX5xX3a3xXbxX3xac02xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX21xXdxX3xX75xX6xX3xXa4xX1xX1cxX18xX1exX3xX66cxX70xX2f2xX3xX7cxX10fxab12xX3xX7xX21xX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX36xXbxX3xX4cxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX7axX4exX49xX3axX2xX4cxX133xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX100xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4exXexX1xX70xX23xX20xX4exX6xX18xX67xX4exX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX418xX18xX3xX49xX133xX3axX3axX3axX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX13xX3exXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX23xX3xX1exXdxX6xX3xXa4xXa5xX3xXexX1xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exXdx87f9xXdxX3xXexX9fxX18xX1xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axXa2xX3xX2xX2xXaxX3xX1xX100xX10x468exX9xXaxX55xX1exXdxX6xX33xX4exX67xX70xX4xX55xX1xX33xX18xX4exX49xX4exX3axX3axX3axX4exX1xX33xX4xX4exX7xXdxX18xX1xX4exXexX1xXbxXexX4exX1xX6xX4exXexXdxX18xX1xX4exXexX1xX6xX23xX4exX1exXdxX6xX4exXa4xX71xX4exXexX1xXdxX4exX1xX33xX4xX4exX7xXdxX18xX1xX4exX1exXdxX33xXdxX4exXexXdxX18xX1xX4exX5xX33xXbxX4exX2xX3axX4exX2xX2xX55xX2xX7cxX3axX3axX7axX4cxX133xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1exX3xX7xX100xX4xX9xXaxX55xX23xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX49xX3axX55xX18xX10xX16dxX7xX55xX2xX4cxX2xX2xX55xX7cxX7cxX67xX183xX3axX7axX10fxX8cxX49xX8cxXexX8cxX7axX7axX49xX7axX5xX3axX133xX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX3axX49xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX31xX12xX0xX7xXexX100xX33xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX418xX18xX3xX49xX133xX3axX3axX3axX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX13xX3exXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX23xX3xX1exXdxX6xX3xXa4xXa5xX3xXexX1xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exXdxX823xXdxX3xXexX9fxX18xX1xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axXa2xX3xX2xX2xXaxX3xX1xX100xX10xX83axX9xXaxX55xX1exXdxX6xX33xX4exX67xX70xX4xX55xX1xX33xX18xX4exX49xX4exX3axX3axX3axX4exX1xX33xX4xX4exX7xXdxX18xX1xX4exXexX1xXbxXexX4exX1xX6xX4exXexXdxX18xX1xX4exXexX1xX6xX23xX4exX1exXdxX6xX4exXa4xX71xX4exXexX1xXdxX4exX1xX33xX4xX4exX7xXdxX18xX1xX4exX1exXdxX33xXdxX4exXexXdxX18xX1xX4exX5xX33xXbxX4exX2xX3axX4exX2xX2xX55xX2xX7cxX3axX3axX7axX4cxX133xX1xXexX23xXaxX12xX13xX418xX18xX3xX49xX133xX3axX3axX3axX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX13xX3exXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX23xX3xX1exXdxX6xX3xXa4xXa5xX3xXexX1xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exXdxX823xXdxX3xXexX9fxX18xX1xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axXa2xX3xX2xX2xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX100xX33xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX13xX1cxX23xX3xX18xX6xX71xX3x2e7bxX49xX2xX55xX2fx3ff8xXa2xX3xX425xX75cxX3xX42dxX84xX42fxX7fxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX5a1xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXa4xXa5xX3xXexX1xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exXdxX823xXdxX3xXexX9fxX18xX1xX3xX20xX3a3xX4xX3xXcxX13xX3exXcxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX7axX4exX3xX49xX3axX2xX4cxX133xX3x6a11xXa5xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX70xX3xX1xX329xXexX3xX49xX133xX3axX4cxX49xX3xXexX1xX22exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX67xX387xX3xXexX1xXdxX3xX75cxX3xX2xX3axX3xX20xX3eexX3xX23xX1cxX18xX133xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX31xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX71xXaexX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX14xX33xX3xXcxX13xX3exXcxX3xXd5xX1xX70xX71xXd9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX172xX3xa169xXbxX3xX5xX387xX4xX3x6ac6xX4xX1xX46xXdx70a2xX3xX4xX6xX33xXaxX3xX1xX100xX10xX83axX9xXaxX55xX1exXdxX6xX33xX4exX67xX70xX4xX55xXexX70xX71xX10xX18xX4exX7xXdxX18xX1xX4exX31xX6xX33xX4exXexX1xXbxXexX4exX4xX1xX70xX71xX10xX18xX4exX1xX6xX4exXexXdxX18xX1xX4exX6xXbxX4exX5xX70xX4xX4exX4xX1xX33xXdxX4exX4xX6xX33xX55xX2xX10fxX10fxX4cxX7cxX2fxX133xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX1exX3xX7xX100xX4xX9xXaxX55xX23xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX49xX3axX55xX18xX10xX16dxX7xX55xX2xX7axX49xX2fxX55xX2xX2fxX183xX67xX183xX3axX7cxX49xX8cxX2xX3axXexX49xX8cxX49xX2xX5xX2fxX4exX2fxX133xX1c5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1cxX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX3xX31xX14xX33xX3xX5xX36xXbxX3xX2xX3axX3xXcxX13xX3exXcxX3xX18xX42xX23xX3xX1xX46xX4xX3xX49xX3axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX3axX49xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX31xX12xX0xX7xXexX100xX33xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX71xXaexX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX14xX33xX3xXcxX13xX3exXcxX3xXd5xX1xX70xX71xXd9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX172xX3xXb30xXbxX3xX5xX387xX4xX3xXb37xX4xX1xX46xXdxXb3cxX3xX4xX6xX33xXaxX3xX1xX100xX10xX83axX9xXaxX55xX1exXdxX6xX33xX4exX67xX70xX4xX55xXexX70xX71xX10xX18xX4exX7xXdxX18xX1xX4exX31xX6xX33xX4exXexX1xXbxXexX4exX4xX1xX70xX71xX10xX18xX4exX1xX6xX4exXexXdxX18xX1xX4exX6xXbxX4exX5xX70xX4xX4exX4xX1xX33xXdxX4exX4xX6xX33xX55xX2xX10fxX10fxX4cxX7cxX2fxX133xX1xXexX23xXaxX12xXcxX70xX71xXaexX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX14xX33xX3xXcxX13xX3exXcxX3xXd5xX1xX70xX71xXd9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX172xX3xXb30xXbxX3xX5xX387xX4xX3xXb37xX4xX1xX46xXdxXb3cxX3xX4xX6xX33xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX100xX33xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX425xX2f2xX18xX1exX3xX18xX6xX71xX3xXa66xX7cxX55xX8cxXa6bxXa2xX3xX7axX10fxX7axX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX75cxX3xX1xX3eexXdxX3xX75xX6c3xX18xX1exX3xXexX1xXdxX3xXexX100xX2e4xX314xX18xX1exX3xXcxX13xX3exXcxX3xXd5xX1xX70xX71xXd9xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX72xXbxX3xXexX544xX4xX3xX18xX1exX14xX71xX3xXexX1xXdxX3xX4xX70xX21xXdxX3xX4x4a6axX18xX1exX3xX31xX36xXdxX3xX8cxX3xX23xX1cxX18xX3xXexX387xX3xX4xX1xX46xX18xX172xX3xXcxX33xX2f2xX18xXa2xX3xX5eexX3a3xXexX3xX5x4852xXa2xX3xX13xX33xX2f2xX3xX1xX46xX4xXa2xX3xX83xX1exX306xX3xX5eexX42xX18xXa2xX3xX425xXdxX18xX1xX3xX1xX46xX4xX3xX31xX14xX3xXcxXdxX72xX18xX1exX3xX130xX18xX1xX133xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX31xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX70xX5xX12xX0xX67xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX100xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX31xX12xX0xX55xX67xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX70xXexX1xX33xX100xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX178xXexX4exX6xX5xXdxX1exX18xX172xX3xX100xXdxX1exX1xXexX179xXaxX12xXcxX133xX83xX0xX55xXbxX12
T.N