Khởi công xây dựng Trung tâm Thương mại Xuân An Plaza
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/4), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương – Thăng Long tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Thương mại Xuân An Plaza tại Khu đô thị mới Xuân An (Nghi Xuân – Hà Tĩnh).
ae41x10717x11b51x13486x13328x15f67x1379ax106e7xb086xX7x110ecxf8bcxbc54x11f0fxdffaxc143xX5xf1b0xXax14490x12309xX1xe736xXdxX3xX4x13f96x15807x14dfaxX3xd458x12094xf863xX3xe27dx12913xX1axX1bxX3xXcx10bddx111d8xX1axX1bxX3xXexX1exc119xX3xXcxX1x125f0x15948xX1axX1bxX3xX2exe6bcxXdxX3x113aaxX28xX1exX1axX3x14e80xX1axX3x12eb0xX5xX6x13992xX6xX0xdc51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd6exX10xX6xX21xXaxX12xd5bbxb655xX1axX1bxX3xX1axX6xX1fxX3x1124bx15ea4x15078xX49x127e4x151ecx1572bxX3xe187xX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xX6fxX43xX3xf1bdxe479xX28xX3xXexX32xX3x1655dxbe97xX3xX3bxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX7axX19xX1axX1bxX3xcfd8xX32xX33xX1axX1bxX3xf55cxX3xXcxX1x15a9exX1axX1bxX3xbea3x12b7exX1axX1bxX3xXexd0ebxX3xX4xX1xb645xX4xX3xX5xc89exX3xe256xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xX3xXexX38xXdxX3xX13xX1xX28xX3x12aa9xX19xX3xXexX1xda4cxX3xX2exbeafxXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX67x133bbxX1bxX1xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX98xX3xX58xX82xX3xXcx15340xX1axX1xX6cxe37axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXex14248xX6xX5xXdxX1bxX1ax1340bxX3xX4xX10xX1axXexX10xX27x15acaxXaxX12xX0xX10xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax14cebxXdxX21xXexX1xX13fxX3xb8b6xX2xc47bxXbxX1dxX147xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX13fxX3xX6bxX2xX69xXbxX1dxX147xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX49xX49xXdxX116xdbdcxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX1axX1xX116xX81xX1axX49xX1axX10xX17axX7xX49xX2xba1fxX2xX183xX49xX1b9xX68xX21xX181xX2xX68xX2x15649xb087xX68xXexX181xX6bxX1b9xX2xX5xX1b9xX139xXdxX2exX1bxX139xX69xX69xX68xX1b9xX116xce72xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX10xX2exX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxXa1xX1axXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX139xX6xX5xXdxX1bxX1axX13fxX3xX1d8xX28xX7xXexXdx1677cxX1fxX147xXaxX12xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xX3xXeexX32x13781xX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXexX38xXdxX3xX13xX1xX28xX3xXeexX19xX3xXexX1xXf3xX3xX2exXf6xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX81xXf6xXdxX3xX6bxX3xX2exdbddxXexX3xXexXdx15cf4xX1axX3xXb0xee7bxXexX3xX1ax12bd6xXdxX3xX81xXf6xXdxX3xXexX27x14662xX4xX3xX4xX1xcc59xX1axX1xX3xX4xb099xX6xX3xXb0xX1xX28xX3xXeexX19xX3xXexX1xXf3xX116xX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX4xdc89xX3xXexXa6xX1axX1bxX3xX2exXaaxX4xX3xXeexX7bxX28xX3xXexX32xX3x1604axX69xX3xXex103d6xX3xXeex13d8exX1axX1bxX6dxX3xXeexX32xX27axX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXexX27xd45axX1axX3xXb0xX1xX28xX19xX1axX3xX81xXdxX310xX1axX3xX68xX116xX6bxX69xX69xX2exX68xX6dxX3x148c5xX28xX1fxX3xX2exX19xX3xX183xX3xXexX7bxX1axX1bxX3xXexX32xX33xX1axX1bxX3xXaaxX1axX1bxX3xX81xXf6xXdxX3xXexXa6xX1axX1bxX3xX21xXdx1661bxX1axX3xXexX2c3xX4xX1xX3xX7xX82xX1axX3xX5xX82xX3xX2xX6bxX116xX69xX69xX69xX2exX68xX116xX3xXcxX1xX10xXa1xX3xXexX2c3xX1axX1xX3xXexXa1xX5fxX1axX3xX4xX2c8xX6xX3xX4xX1xX2c8xX3xXeexX7bxX28xX3xXexX32xX6dxX3xX1xX2b1xXexX3xX327xX28xebc7xX3xX2xX49xX68xX69xX68xX69xX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX7x13114xX3xX1xXa1xX82xX1axX3xXexX1xX82xX1axX1xX3xX81xX82xX3xXeexX32xX6xX3xX81xX82xXa1xX3xX7xb9b6xX3xX21xX2bexX1axX1bxX116xX3xXcxX27xXa1xX1axX1bxX3xcafcxX1axX1xX13fxX3xX0xX10xX2exX12xXa0xc498xX1axX1xX3xXeexX38xXa1xX3xX1xX28xX1fxX34axX1axX3xX102xX1bxX1xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX6dxX3xX4xX5fxX4xX3xX7xX15xX6dxX3xX1a6xX6xX1axX6dxX3xX1axX1bxX82xX1axX1xX3xcef7xX1axX3xX1axb22cxXexX3xXb0xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xX0xX49xX10xX2exX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfe2xXa1xX21xX1fxX3xXbxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX21xXexX1xX13fxX3xX181xX2xX183xXbxX1dxX147xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX13fxX3xX6bxX2xX69xXbxX1dxX147xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX49xX49xXdxX116xX1a6xX6xXa1xX1xX6xXexXdxX1axX1xX116xX81xX1axX49xX1axX10xX17axX7xX49xX2xX1b9xX2xX183xX49xX1b9xX68xX21xX181xX2xX68xX68xX2xX68xX69xXexX183xX181xX183xX1c4xX5xX6bxX139xXdxX2exX1bxX139xX69xX69xX1c5xX6bxX116xX1d8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxXa1xX1axXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX139xX6xX5xXdxX1bxX1axX13fxX3xX1d8xX28xX7xXexXdxX250xX1fxX147xXaxX12x1388cxXdxX34axX4xX3xXeexX7bxX28xX3xXexX32xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXexX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xXb0xX1xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xcde6xX3xXexX38xXa1xX3xXeexXdx14484xX2exX3xX1axX1xX3f9xX1axX3xXexX38xXdxX3xXb0xX1xX28xX3xXeexX19xX3xXexX1xXf3xX6dxX3xX1bxX2e2xXbxX3xXbxX1xX7bxX1axX3xX1axX1exX1axX1bxX3xX4xX6xXa1xX3xX4xX1xX3f9xXexX3xX5xX32xX27axX1axX1bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xXa1xX38xXexX3xX4xX1xXa1xX3xX1axX1bxX32x12d91xXdxX3xX21xX1exX1axX3xXexX27xXa1xX1axX1bxX3xX81xf322xX1axX1bxX6dxX3xX2exX82xX3xX4x14bb7xX1axX3xXexX38xXa1xX3xXexX1xX310xX2exX3xX1xX82xX1axX1bxX3xXexX27xX9cxX2exX3xX81xXdxX34axX4xX3xX5xX82xX2exX3xX4xX1xXa1xX3xX5xX6xXa1xX3xXeexd5daxX1axX1bxX3xXeexXf3xX6xX3xXbxX1xX32xX33xX1axX1bxX116xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX449xXa1xX21xX1fxX3xXbxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX1axXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX21xXexX1xX13fxX3xX181xX2xX183xXbxX1dxX147xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX13fxX3xX6bxX2xX69xXbxX1dxX147xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX49xX49xXdxX116xX1a6xX6xXa1xX1xX6xXexXdxX1axX1xX116xX81xX1axX49xX1axX10xX17axX7xX49xX2xX1b9xX2xX183xX49xX1b9xX68xX21xX181xX2xX68xX68xX181xX69xX1b9xXexX68xX68xX181xX1b9xX5xX6bxX139xXdxX2exX1bxX139xX69xX69xX2xX181xX116xX1d8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxXa1xX1axXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX139xX6xX5xXdxX1bxX1axX13fxX3xX1d8xX28xX7xXexXdxX250xX1fxX147xXaxX12xX92xXf3xXbxX3xX1axX82xX1fxX6dxX3xX6fxX19xX1axX1bxX3xXexX1fxX3xX6fxX43xX3xX7axX7bxX28xX3xXexX32xX3xX81xX82xX3xX3bxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX7axX19xX1axX1bxX3xX92xX32xX33xX1axX1bxX3xX139xX3xXcxX1xX9cxX1axX1bxX3xXa0xXa1xX1axX1bxX3xXeexX3cdxX3xXexX27xX6xXa1xX3xX1c5xX69xX3xX7xX28xX3f9xXexX3xX327xX28xX82xX6dxX3xX2ex10ecexXdxX3xX7xX28xX3f9xXexX3xXexX27xXf3xX3xX1bxXdxX5fxX3xX2xX3xXexX27xXdxX34axX28xX3xXeexX2fbxX1axX1bxX3xX4xX1xXa1xX3xX4xX5fxX4xX3xX1xX608xX3xX1bxXdxX6xX3xXeexd0e0xX1axX1xX3xX4xX1xX2c3xX1axX1xX3xX7xX5fxX4xX1xX6dxX3xX1xX608xX3xX4xX2e2xX3xX1xXa1xX82xX1axX3xX4xX3c3xX1axX1xX3xXb0xX1xX2e2xX3xXb0xX1xX9cxX1axX3xXexX27xX310xX1axX3xXeexXf3xX6xX3xX1a6xX82xX1axX3xX102xX1bxX1xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX147xX3xXexX27xX6xXa1xX3xX2xX181xX3xX1dxX10xX3xXeexX38xXbxX3xX4xX1xXa1xX3xX4xX5fxX4xX3xX1xdf82xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX2e2xX3xX1xXa1xX82xX1axX3xX4xX3c3xX1axX1xX3xXb0xX1xX2e2xX3xXb0xX1xX9cxX1axX116xX0xX49xXbxX12xX0xX21xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX27xX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX139xXexX1xX28xX2exX1a6xX139xX6xX1axX21xX139xX7xX6xXbxXa1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exXdxX310xX28xX3xXexX1xXf3xX6dxX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX2exX28xX6xX3xX7xef92xX2exX3xd664xX1xX3fdxXex11acaxX3xXb0xX1xX5fxX4xX1xX3xX21xXf3xXbxX3xX1axX1bxX1xX57bxX3xX5xXaexXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX49xXexX1xX28xXa1xX1axX1bxX139xX2exX6xXdxX139xX21xXdxX4xX1xX139xX81xX28xX49xX7xXdxX10xX28xX139xXexX1xXdxX139xXexX27xX28xX1axX1bxX139xXexX6xX2exX139xX2exX28xX6xX139xX7xX6xX2exX139xX1xX28xXexX139xXb0xX1xX6xX4xX1xX139xX21xXdxXbxX139xX1axX1bxX1xXdxX139xX5xX10xX49xX2xX1c4xX2xX68xX68xX181xX116xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX49xX2exX10xX21xXdxX6xX49xX2xX68xX69xX49xX1axX10xX17axX7xX49xX2xX1b9xX2xX6bxX49xX2xX69xX2f4xX21xX69xX2xX1c5xX6bxX1b9xX69xX1b9xXexX6bxX68xX181xX69xX5xX68xX139xX2xX6bxX68xX21xX69xX69xX2f4xX6bxX1c4xX1c5xX2f4xXexX68xX1c5xX2xX2f4xX183xX5xX69xX116xX1d8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX21xXdxX81xX12xX0xX7xXexX27xXa1xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exXdxX310xX28xX3xXexX1xXf3xX6dxX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX2exX28xX6xX3xX7xX881xX2exX3xX884xX1xX3fdxXexX888xX3xXb0xX1xX5fxX4xX1xX3xX21xXf3xXbxX3xX1axX1bxX1xX57bxX3xX5xXaexXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX49xXexX1xX28xXa1xX1axX1bxX139xX2exX6xXdxX139xX21xXdxX4xX1xX139xX81xX28xX49xX7xXdxX10xX28xX139xXexX1xXdxX139xXexX27xX28xX1axX1bxX139xXexX6xX2exX139xX2exX28xX6xX139xX7xX6xX2exX139xX1xX28xXexX139xXb0xX1xX6xX4xX1xX139xX21xXdxXbxX139xX1axX1bxX1xXdxX139xX5xX10xX49xX2xX1c4xX2xX68xX68xX181xX116xX1xXexX2exXaxX12xX5exXdxX310xX28xX3xXexX1xXf3xX6dxX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX2exX28xX6xX3xX7xX881xX2exX3xX884xX1xX3fdxXexX888xX3xXb0xX1xX5fxX4xX1xX3xX21xXf3xXbxX3xX1axX1bxX1xX57bxX3xX5xXaexX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX27xXa1xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXcxX27xXa1xX1axX1bxX3xX21xXf3xXbxX3xX1axX1bxX1xX57bxX3xX5xXaexX3xca91xXdxX77bxX3xXcxXa6xX3xX58xX5d7xX1axX1bxX3xX549xX32xX33xX1axX1bxX6dxX3xX4xX5fxX4xX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXexX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX6dxX3xX7xXdxX310xX28xX3xXexX1xXf3xX3xX15xX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX7xX19xXdxX3xXeexX608xX1axX1bxX3xX1xX33xX1axX3xX1axX1bxX82xX1fxX3xXexX1xX32xX5c9xX1axX1bxX3xX21xXa1xX3xX1axX1xXdxX2adxX28xX3xX1axX1bxX32xX5c9xXdxX3xXb0xX1xX19xX1axX1bxX3xXeexXdxX3xX4xX1xX33xXdxX3xX1dxX6xX6dxX3xX4xX1xX801xX1axX3xX1axX1x10103xX1axX1bxX3xX1axX33xXdxX3xX1axX82xX1fxX3xX5xX82xX2exX3xXeexXdxX583xX2exX3xX1bxXdxX3c3xXdxX3xXexX27xX2c3xX6dxX3xX2exX28xX6xX3xX7xX881xX2exX116xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX21xXdxX81xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c5xX92xX3xXb0xX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX58xX608xXdxX3xX4xX1xX27axX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX13xX2f8xX3xX58xX27axXdxX3xXexX38xXdxX3xX549xXdxX1axX4xXa1xX2exX3xX43xX5xX6xX46xX6xX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX49xXexX1xX28xXa1xX1axX1bxX139xX2exX6xXdxX139xX21xXdxX4xX1xX139xX81xX28xX49xX1c5xX21xX139xXb0xX1xXa1xX1axX1bxX139xX1bxXdxX6xX1axX139xX1xXa1xXdxX139xX4xX1xXa1xX139xX1dxX28xX6xX1axX139xXb0xX1fxX139xX1xXa1xXdxX139xXexX6xXdxX139xX81xXdxX1axX4xXa1xX2exX139xXbxX5xX6xX46xX6xX139xX1xX6xX139xXexXdxX1axX1xX49xX2xX181xX1c4xX69xX69xX1b9xX116xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX49xX2exX10xX21xXdxX6xX49xX2xX68xX69xX49xX1axX10xX17axX7xX49xX2xX1b9xX69xX68xX49xX2xX1c5xX1c4xX21xX2xX69xX1c4xX68xX68xX2xX1c4xXexX1c5xX1c5xX183xX6bxX69xX5xX69xX116xX1d8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX21xXdxX81xX12xX0xX7xXexX27xXa1xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c5xX92xX3xXb0xX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX58xX608xXdxX3xX4xX1xX27axX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX13xX2f8xX3xX58xX27axXdxX3xXexX38xXdxX3xX549xXdxX1axX4xXa1xX2exX3xX43xX5xX6xX46xX6xX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX49xXexX1xX28xXa1xX1axX1bxX139xX2exX6xXdxX139xX21xXdxX4xX1xX139xX81xX28xX49xX1c5xX21xX139xXb0xX1xXa1xX1axX1bxX139xX1bxXdxX6xX1axX139xX1xXa1xXdxX139xX4xX1xXa1xX139xX1dxX28xX6xX1axX139xXb0xX1fxX139xX1xXa1xXdxX139xXexX6xXdxX139xX81xXdxX1axX4xXa1xX2exX139xXbxX5xX6xX46xX6xX139xX1xX6xX139xXexXdxX1axX1xX49xX2xX181xX1c4xX69xX69xX1b9xX116xX1xXexX2exXaxX12xX1c5xX92xX3xXb0xX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX58xX608xXdxX3xX4xX1xX27axX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX13xX2f8xX3xX58xX27axXdxX3xXexX38xXdxX3xX549xXdxX1axX4xXa1xX2exX3xX43xX5xX6xX46xX6xX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX27xXa1xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX58xX608xXdxX3xX4xX1xX27axX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX13xX2f8xX3xX58xX27axXdxX3xX7xX39cxX3xX21xXdxXaexX1axX3xX27xX6xX3xXex14996xX3xX1axX1bxX82xX1fxX3xX68xX183xX3xX139xX3xX1c5xX69xX49xX2xX49xX68xX69xX2xX1b9xX3xXexX38xXdxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX549xXdxX1axX4xXa1xX2exX3xX43xX5xX6xX46xX6xX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX81xXf6xXdxX3xX2exX2bexX4xX3xXeexX2c3xX4xX1xX3xX1bxXdxXf6xXdxX3xXexX1xXdxX34axX28xX6dxX3xX1a6xX5fxX1axX3xX4xX5fxX4xX3xX7xX3c3xX1axX3xXbxX1xb464xX2exX3xXbxX1xX2bexX4xX3xX81xX2bexX3xXexX2b1xXexX3xXeexX2b1xX1axX3xXeexX19xX1axX1bxX3xXeexX3c3xXa1xX3xX1axX1bxX32xX5c9xXdxX3xXexXdxX310xX28xX3xX21xX5d7xX1axX1bxX3xXexX27xXa1xX1axX1bxX3xX81xX82xX3xX1axX1bxXa1xX82xXdxX3xXexX57bxX1axX1xX116xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX21xXdxX81xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX549xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX3xX102xX10xX17axX3xX6fxX10xX1axXexX10xX27xX3xXeexX32xX27axX4xX3xX1axX1bxX32xX5c9xXdxX3xX21xX1exX1axX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX1xX82xXa1xX3xX1xXaaxX1axX1bxX3xXeexX2e2xX1axX3xX1axX1x1546cxX1axXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX49xX1dxX6xX139xX1xXa1xXdxX49xX81xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX139xX1axX10xX17axX139xX4xX10xX1axXexX10xX27xX139xX21xX28xXa1xX4xX139xX1axX1bxX28xXa1xXdxX139xX21xX6xX1axX139xX1xX6xX139xXexXdxX1axX1xX139xX1xX6xXa1xX139xX1xX28xX1axX1bxX139xX21xXa1xX1axX139xX1axX1xX6xX1axX49xX2xX183xX1b9xX2xX181xX68xX116xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX1bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX49xX2exX10xX21xXdxX6xX49xX2xX68xX69xX49xX1axX10xX17axX7xX49xX2xX2f4xX1c5xX68xX49xX1c4xX181xX21xX68xX2xX69xX69xX69xX69xX6bxXexX2xX181xX6bxX1b9xX5xX1c5xX139xX6bxX116xX1d8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXcxX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xXcxX1xX32xX33xX1axX1bxX3xX2exX38xXdxX3xX3bxX28xX1exX1axX3xX40xX1axX3xX43xX5xX6xX46xX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX21xXdxX81xX12xX0xX7xXexX27xXa1xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX549xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX3xX102xX10xX17axX3xX6fxX10xX1axXexX10xX27xX3xXeexX32xX27axX4xX3xX1axX1bxX32xX5c9xXdxX3xX21xX1exX1axX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX1xX82xXa1xX3xX1xXaaxX1axX1bxX3xXeexX2e2xX1axX3xX1axX1xXe8fxX1axXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX49xX1dxX6xX139xX1xXa1xXdxX49xX81xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX139xX1axX10xX17axX139xX4xX10xX1axXexX10xX27xX139xX21xX28xXa1xX4xX139xX1axX1bxX28xXa1xXdxX139xX21xX6xX1axX139xX1xX6xX139xXexXdxX1axX1xX139xX1xX6xXa1xX139xX1xX28xX1axX1bxX139xX21xXa1xX1axX139xX1axX1xX6xX1axX49xX2xX183xX1b9xX2xX181xX68xX116xX1xXexX2exXaxX12xX549xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX3xX102xX10xX17axX3xX6fxX10xX1axXexX10xX27xX3xXeexX32xX27axX4xX3xX1axX1bxX32xX5c9xXdxX3xX21xX1exX1axX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX1xX82xXa1xX3xX1xXaaxX1axX1bxX3xXeexX2e2xX1axX3xX1axX1xXe8fxX1axX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX27xXa1xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXa0xX82xX3xX2exX608xXexX3xXexX27xXa1xX1axX1bxX3xX1axX1xXb07xX1axX1bxX3xX21xX22xX3xX5fxX1axX3xX1xXdxX2b1xX2exX3xX1xXa1xXdxX3xX7xX15xX3xX1xXb07xX28xX3xX1xX82xX1axX1bxX3xX5xXa1xX38xXexX3xXexXdxX34axX1axX3xX2c3xX4xX1xX3xX1xXa1xX82xX1axX3xX1xX3c3xXa1xX3xX21xX82xX1axX1xX3xX27xXdxX310xX1axX1bxX3xX4xX1xXa1xX3xX4xX32xX3xX21xX1exX1axX3xX4xX5d7xX1axX1bxX3xX81xXf3xX3xXexX27xX2c3xX3xXeexX881xX4xX3xXeexXf3xX6xX3xX884xXexX801xX6xX3xXeexX608xX3xXexX27xX28xX1axX1bxX3xXexX1exX2exX3xX2exXf6xXdxX888xX3xX4xX2c8xX6xX3xXcxX43xX116xX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX21xXa1xX3xX4xX1xX2c8xX3xXeexX7bxX28xX3xXexX32xX3xX6fxX19xX1axX1bxX3xXcxX1fxX3xX6fxXa6xX3xX43xX1xX7bxX1axX3xX549xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX3xX98xX3xXcxXe8fxXbxX3xX7axXa1xX82xX1axX3xX549xXdxX1axX1bxX27xXa1xX28xXbxX3xX28xX1fxX3xXexX2c3xX1axX3xXexX27xXdxX583xX1axX3xXb0xX1xX6xXdxX6dxX3xX549xXdxX1axX1xXa1xX2exX10xX7xX3xX102xX10xX17axX3xX6fxX10xX1axXexX10xX27xX3xXeexX3cdxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX2e2xX1axX1bxX3xXexX27xX15xX3xXexX1xX82xX1axX1xX3xXexX1exX2exX3xXeexXdxX583xX2exX3xX4xX2c8xX6xX3xX1a6xX3f9xXexX3xXeexX608xX1axX1bxX3xX7xX3c3xX1axX3xX58xX82xX3xXcxX112xX1axX1xX3xX81xX82xX3xX4xX1xXdxX2b1xX2exX3xXeexX32xX27axX4xX3xX4xX3c3xX2exX3xXexX7a8xX1axX1xX3xX4xX2c8xX6xX3xX1axX1bxX32xX5c9xXdxX3xX21xX1exX1axX116xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX21xXdxX81xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX28xX5xX12xX0xX21xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX49xX21xXdxX81xX12xX0xX49xX21xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX28xXexX1xXa1xX27xXaxX12xX58xXa1xX82xXdxX3xX102xX6xX2exX0xX49xXbxX12
Hoài Nam