Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 9/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
ec40x13517x1488cxee2fx18a8fx110ebx110c6x15813x129f8xX7x18f37x157acxf829x13de9x192bcx14b8cxX5xf3dcxXax10ba5x1840ex16b1fxX3x149c3x18eafx12438x10227x15919xef85xX3xXcxX1x13d49xX3xXcxX1xX18xX3x149f1xX14xX3xXexfbc3xXdxX3xX4x13969xX3x127e4xX1x14644xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25x175dfxXdxX3xfd98xXdx11eefxX1bxX3xX1xXdx15406xXbxX3x17376xX1x13915xX3xX1bx11042xX3x1051dxXdxX43xXexX3xX16xX6x14cc0xX0x184e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x101e5xXaxX12x157caxX6xX18xX3x12c85xX6xX3xX1bxX17xX14xX19xX3xX5xX14xX54xX3x1590dxXdxX43xX4xX3x187a9xX1x10b27xX1bxX3xXex14fb1x17aedx177c5xX1bxX17xf4b1xX3xX1bxX17xX1xXdxX3exX54xX3xXex13dabxX4xX3xX7bxX14xX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX8bxX3xX7xX29xX1bxX17xX3x17483xX56x15875xX8bxX3x15ceax16574xXdxX3xX1xX39xXdxX3x16b47xXb3xXdxX3xX6fxXdx11fa0xX18xX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXex16820xX14xX1bxX3x1526fxX18x113acxX4xX3xX5x1168fxX1bxX3xXexX1x1257dxX3x16a87xf390xXddxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80x1217dxX3x11aa8x12116xX2x122edxX3x11feaxX3xXe9xXeaxXe9xXe9xX3xXbaxffe2xX3xX6fxfb86xX3xX54xXb3xX4xX8bxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX4x11064xX1bxX17xX3xXexXd1xXexX3xXbax15667xXbx10e06xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xXb2x13097xX1bxX17xX3xX4xX1x18526xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX43xX1bxX3xX16xX1x16e65xX1bxX8bxX3x17e4fxX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX13xX39xX3xX2fxX1xX12fxX1bxX1xX3xXexX86xX1fxX8bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX144xX19xX3xX6fxX6xX1bxX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3x13a59x12b58xXexX3xXexX86x13d6axX1bxX3xXcx170e8xX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX68x18b05xX3xXbxX1xXdxX3exX1bxX3xX6fxXf9xX3xX54xXb3xX4xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX46xX1xX29xXexX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xX7bx171baxXdxX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX8bxX3xXbaxX129xX1bxX17xX3xX4xX1xX12fxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX43xX1bxX3xX16xX1xX140xX1bxX3xXbaxX29xX1bxX1xX3xX17xXdxX29xX3xX4xX6xXcbxX3xX7bxX14xX3xX4x18f97xX54xX3xX88xX1bxX3xX7xX190xX3xXbax112b7xX1bxX17xX3xX17xX209xXbxX3xX4xX31xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4x114d6xXbxX3xX25xX39xXdxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX7bxX14xXcbxX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX175xX176xXexX3xXexX86xX17bxX1bxX3xXcxX17fxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX7bxX14xX3xX4xX31xX6xX3xXbaxX21axXexX3xX1bxX87xX1c7xX4xX112xX3xX16xX1xX21axX1bxX3xX54xXb3xX1bxX1xX3xX54x135cbxXdxX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX144xX19xX3xX6fxX6xX1bxX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX175xX176xXexX3xXexX86xX17bxX1bxX3xXcxX17fxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xXbax140d9xX18xX3xXbxX1xX1ffxXdxX3xX68xX190xX6xX3xX7bxX14xXcbxX3xX4xX29xX4xX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX7bxXdxX3exX1bxX8bxX3xXbaxX129xX1bxX17xX3xX4xX1xX12fxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX43xX1bxX3xX16xX1xX140xX1bxX3xX80xX1x15325xX1bxX17xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX7bxX6xXdxX3xXexX86x14b57xX3xXexX12fxX4xX1xX3xX4xX190xX4xX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX4xX29xX4xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX144xX19xX3xX6fxX6xX1bxX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX175xX176xXexX3xXexX86xX17bxX1bxX3xXcxX17fxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX7bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xXexX87x11d65xX1bxX17xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xX7xX190xX3xXbaxX209xX1bxX17xX3xX17xX209xXbxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX4xX190xX4xX3xX7bxX14xXcbxX3xX4xX29xX4xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX175xX176xXexX3xXexX86xX17bxX1bxX3xXcxX17fxX3xXcfxX18xXd1xX4xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXcbxX1bxXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6fxX6xX3xX1bxX17xX18xX19xX10xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX18xX3xX1xX6xX3xXexX6xXdxX3xX4xX18xX3xX4xX1xX18xX3xXexXdxX4xX1xX3xX1xXcbxXdxX3xX5xXdxX10xX1bxX3xX1xXdxX10xXbxX3xXbxX1xX18xX3xX1bxX18xX3xX7bxXdxX10xXexX3xX1bxX6xX54xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX19x11e0bxX6fxX5xXcbxX4xX80x1495cxX54xX6xX86xX17xXdxX1bxXeexX5xX10x1389fxXexX462xX6xX18xXexXcbxX468xX54xX6xX86xX17xXdxX1bxXeexX86xXdxX17xX1xXexX462xX6xX18xXexXcbxXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX462xX56xX56xXdxX112xX6fxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX7bxX1bxX56xX1bxX10xfcefxX7xX56xX2xXecxX2xXeaxX56xX2xXeaxXe9xX68x141e1xX2xXe9xXexXecxXeaxffd3xX4b6xX5xXeaxX112x17100xXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xXcxX86xX3exX1bxX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xXexX29xX1bxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX7bxX1c7xXdxX3xXbxX1xX87xX88xX1bxX17xX3xX1xX87xX1c7xX1bxX17xX8bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3x164cexX29xX4xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxX3xXeexX3xXe9xXeaxXe9xXe9xX8bxX3xXbaxX129xX1bxX17xX3xX4xX1xX12fxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX43xX1bxX3xX16xX1xX140xX1bxX3xXbaxX29xX1bxX1xX3xX17xXdxX29xX3xX4xX6xXcbxX3xX7bxXdxX43xX4xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xXaxXbaxXf9xX1bxX3xX4xX18xXd1xXdxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX8bxX3xXbxX1xX21axX1bxX3xXbaxX21axX18xX3xX1x100a5xX3xXexX86xfe1fxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX5xX17bxXbxX3xXafxXeaxXeaxX3xX1xX5a2xXbxX3xXexX29xX4xX3xX518xXf6xX3xX68xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXcfxX18xX1ffxX1bxX3xX5x14cc5xXaxX3xX5xX14xX3xX2xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xXecxX3xX4xX1x11ad8xX3xXexXdxX3exX18xX3xX4xX31xX6xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xX54xX1c7xXdxX112xX3xXb2xX140xX19xX3xX5xX14xX3xXbaxXdxXc0xX54xX3xX54xX1c7xXdxX3xX7xXcbxX3xX7bxX1c7xXdxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXdcxXddxX3xX7bxX14xX3xXexX1xXc0xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX7xX190xX3xX17x120efxX1bxX3xX80xXf9xXexX3xX4xX1xX176xXexX3xX4xX1x18680xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX7bxX1c7xXdxX3xX144xX19xX3xX6fxX6xX1bxX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX175xX176xXexX3xXexX86xX17bxX1bxX3xXcxX17fxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX0xX7xXexX86xXcbxX1bxX17xX12xX46xX1xX21axX1bxX3xXbaxX21axX18xX3xX4xX18xXd1xXdxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXex12f9axX1bxX17xX3xXexX1xX3exX54xX3xX2xX3xXexX86xXdxX43xX18xX3xX1xX39xXdxX3xX7bxXdxX3exX1bxX0xX56xX7xXexX86xXcbxX1bxX17xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xXexX1xX107xX1bxX17xX3xXcfxX18xX6xX3xXb2xXdxX2a5xX18xX3xX5xX43xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3x178edxX7xX2dxX6xX3xXbaxX17fxXdxX8bxX3xX6fxX17fxX3xX7xX18xX1bxX17x1227bxX112xX3xXb2xXdxX2a5xX18xX3xX5xX43xX3xX25xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xX7xX2dxX6xX3xXbaxX17fxXdxX8bxX3xX6fxX17fxX3xX7xX18xX1bxX17xX3xX1bxX1xXdxX2a5xX18xX3xXbaxXdxXc0xX54xX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xXbxX1x10993xX3xX1xX5a2xXbxX3xX7bxX1c7xXdxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX8bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xX7bxX14xX3xXbaxX29xXbxX3xXdaxX1bxX17xX3xX7bxX1c7xXdxX3xX19xX3exX18xX3xX4xXd5xX18xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xXcbxX1bxX17xX3xXexX86xX14xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX8bxX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX17xXdxX6xXdxX3xXbaxXcbxXb3xX1bxX3xXexX1c7xXdxX112xX3xX6bxXcbxX3xX7bxX1c7xXdxX3xXb2xXdxX2a5xX18xX3xX5xX43xX3xX25xX39xXdxX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxX8bxX3xXb2xXdxX2a5xX18xX3xX5xX43xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX3xX4xX209xX3xX1bxX1xXdxX2a5xX18xX3xXbaxXdxXc0xX54xX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xXbaxX209xX3xX1bxX17fxXdxX3xX6fxX17bxXexX3xX5xX14xX3xX7bxXdxX43xX4xX3xX4xX48xX3xXexX1xXc0xX3xX1xXcbxX29xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX3xX7bxX17bxX1bxX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX518xXf6xX3xX1xX39xXdxX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xX6fx112aaxX1bxX1xX3xXbaxX2eaxX1bxX17xX3xX17xXdxX1c7xXdxX468xX3xXcfxX18xX19xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX7bxX2a5xX3xX4xX107xX1bxX17xX3xXexX29xX4xX3x12173xX17xXdxX29xX54xX3xX7xX29xXex142e2xX3xX4xX1xXcbxX3xXbxX1xX794xX3xX1xX5a2xXbxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX8bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xX7bxX14xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xXexX1xX190xX4xX3xXexXdxX1axX1bxX3xX1xXdxX43xX1bxX3xX1bxX6xX19xX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX13xX3exX1bxX3xX4xXb3xX1bxX1xX3xXbaxX209xX8bxX3xXb2xXdxX2a5xX18xX3xX5xX43xX3xX4x1520fxX1bxX17xX3xX6fxX17fxX3xX7xX18xX1bxX17xX3xX1bxX1xX4bxX1bxX17xX3xXcfxX18xX19xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX5xXdxX3exX1bxX3xXcfxX18xX6xX1bxX3xXbaxXf9xX1bxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX3xX1bxX1xX87xX462xX3xXcxX1xX82xX54xX3xXcfxX18xX19xX2a5xX1bxX3xX518xX10xX54xX3xX518x18457xXexX8bxX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX7bxXdxX43xX4xX3xX4xX107xX1bxX17xX3xX1bxX1xX17bxX1bxX3xX7bxX14xX3xXexX1xX107xXdxX3xX4xX107xX1bxX17xX3xX1bxX1xX17bxX1bxX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX4xX1xXcbxX3xX13xX6xX1bxX3xXcxX1xX87x1623exX1bxX17xX3xX7bxX48xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4xX21axXbxX3xXexX5dfxX1bxX1xX468xX3xXcfxX18xX19xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX7bxX2a5xX3xX1xX39xXdxX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX4xX31xX6xX3xX4xX29xX4xX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX5xX14xX3xX1xX39xXdxX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX468xX3xXcfxX18xX19xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX7bxX2a5xX3xX7bxX6xXdxX3xXexX86xX2f9xX8bxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX4xX31xX6xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4xX29xX4xX3xX518xXf6xX8bxX3xXbxX1xX87xXa1axX1bxX17xX8bxX3xXexX1xX1fxX3xXexX86xX21axX1bxX3xXbaxXc0xX3xXcfxX18xX19xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX86x19195xX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX4xX31xX6xX3xXexXcbxX14xX1bxX3xX6fxX39xX3xXbaxX39xXdxX3xX1bxX17xX973xX3xX4xX29xX1bxX3xX6fxX39xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX3exX1bxX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxfecbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX4dxX1c7xXdxX3xX7xX190xX3xXexX29xX1bxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX4xX6xXcbxX8bxX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXexX1xX107xX1bxX17xX3xXcfxX18xX6xX3xXecxX3xX4xX1xX5dfxX3xXexXdxX3exX18xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxX3xXeexX3xXe9xXeaxXe9xXe9xX112xX3xXcxX1xX10xXcbxX3xXbaxX209xX3xXbaxXf9xX1bxX3xX4xX18xXd1xXdxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX8bxX3xX4xX21axXbxX3xXexX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xXexX1xX6xX54xX3xX54xX87xX18xX3xXbaxX2a5xX3xX518xX18xX21axXexX3xXbaxX87xX5a2xX4xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xX4bcxX3xX4xX1xX12fxX1bxX1xX3xX7xX29xX4xX1xX56xXbaxX2a5xX3xX29xX1bxX468xX3xX4xX21axXbxX3xXexX5dfxX1bxX1xX3xX7bxX14xX3xX1xX18xX19xX43xX1bxX3xXexX1xX6xX54xX3xX54xX87xX18xX3xXbaxX2a5xX3xX518xX18xX21axXexX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXe9xX3xX4xX1xX12fxX1bxX1xX3xX7xX29xX4xX1xX56xX4xX1xX87xX88xX1bxX17xX3xXexX86xX8d1xX1bxX1xX56xXbaxX2a5xX3xX29xX1bxX3xX5xXdxX3exX1bxX3xXcfxX18xX6xX1bxX3xXbaxXf9xX1bxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX25xX14xX1bxX17xX3xX1bxX6dcxX54xX8bxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxX3xX25xX39xXdxX3xX17xXdxX29xX54xX3xX7xX29xXexX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xX2xX3xX4xX1xX12fxX1bxX1xX3xX7xX29xX4xX1xX468xX3xXbaxX209xX1bxX17xX3xX17xX209xXbxX3xX5cdxX3xX80xXdxXf9xX1bxX8bxX3xXbxX1xX1ffxX1bxX3xX6fxXdxX43xX1bxX3xX518xXf6xX3xX1xX39xXdxX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xX2xX3xX7bxX6dcxX1bxX3xX6fxX1ffxX1bxX3xX68xX190xX3xXexX1xX1ffxXcbxX3xX4xX209xX3xX5xXdxX3exX1bxX3xXcfxX18xX6xX1bxX468xX3xX54xX59exXdxX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xX25xX39xXdxX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXe9xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xXexX18xX19xX3exX1bxX3xXexX86xX18xX19xX2a5xX1bxX8bxX3xX17xXdxX29xXcbxX3xX68xX48xX4xX3xX4xX1xX12fxX1bxX1xX3xXexX86xX1fxX8bxX3xXexX87xX3xXexX87xX373xX1bxX17xX8bxX3xX17xXdxX29xXcbxX3xX68xX48xX4xX3xXexX86xX18xX19xX2a5xX1bxX3xXexX1xXd1xX1bxX17xX8bxX3xX1bxX140xX1bxX17xX3xX4xX6xXcbxX3xX80xXdxXf9xX1bxX3xXexX1xXdaxX4xX8bxX3xX80x17061xX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX3xX4xX1xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX468xX3xX54xX59exXdxX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xX25xX39xXdxX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xXdxX43xX1bxX8bxX3xX518xX140xX19xX3xX68xX190xX1bxX17xX8bxX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xX68xX87xX88xX1bxX17xX8bxX3xXexX18xX19xX3exX1bxX3xXexX86xX18xX19xX2a5xX1bxX3xX1bxX1xX140xX1bxX3xX86xX39xX1bxX17xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXe9xX3xXbaxXdxXc0xX1bxX3xX1xX8d1xX1bxX1xX3xX5xX14xX3xX4xX29xX3xX1bxX1xX140xX1bxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexXdxX3exX18xX3xX6fxXdxXc0xX18xX8bxX3xX54xX107xX3xX1xX8d1xX1bxX1xX3xX1xXcbxX176xX4xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX14xX54xX3xX1xX6xX19xX468xX3xXbaxXb3xXexX3xX4xX1xX5dfxX3xXexXdxX3exX18xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXe9xXeaxX112xXeaxXeaxXeaxX3xXbaxXdxXc0xX1bxX3xX1xX8d1xX1bxX1xX56xX1bxX6dcxX54xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xXexXcbxX14xX1bxX3xXcfxX18xXd1xX4xX468xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX175xX59exXdxX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xX25xX39xXdxX3xXbaxX6dcxX1bxX17xX3xX80xX5cdxX3xX7bxX1c7xXdxX3xX4xX21axXbxX3xX31xX19xX8bxX3xX4xX1xX12fxX1bxX1xX3xXcfxX18xX19xX2a5xX1bxX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xX54xX39xXexX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xXexX1xXdxXf9xXexX3xXexX1xX190xX4xX8bxX3xXbxX1xX794xX3xX1xX5a2xXbxX3xXexX1xX6xX54xX3xX17xXdxX6xX3xX518xX140xX19xX3xX68xX190xX1bxX17xX3xX1bxX107xX1bxX17xX3xXexX1xX107xX1bxX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xXbaxX107xX3xXexX1xX1fxX3xX7bxX6dcxX1bxX3xX54xXdxX1bxX1xX468xX3xX17xXdxX95xXbxX3xXexX1xX3exX54xX3xXbaxX87xX5a2xX4xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXeaxXe9xX3xX1xX39xX3xX17xXdxX6xX3xXbaxX8d1xX1bxX1xX3xXbaxXb3xXexX3xX4xX29xX4xX3xXexXdxX3exX18xX3xX4xX1xX12fxX3xX8f5xX17xXdxX6xX3xXbaxX8d1xX1bxX1xX3xX4bcxX3xX80xX1xX107xX1bxX17xX8bxX3xXafxX3xX7xXb3xX4xX1xX8fexX8bxX3xXbxX1xX21axX1bxX3xXbaxX21axX18xX3xX4xX1ffxX3xX1bxX87xX1c7xX4xX3xX17xXdxX95xXbxX3xXbaxX87xX5a2xX4xX3xXexX1xX3exX54xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXe9xXeaxX112xXeaxXeaxXeaxX3xX1xX39xX3xXbaxXb3xXexX3x1200bxX3xXexXdxX3exX18xX3xX4xX1xX12fxX8bxX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xXbaxX209xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xX2xXeaxX112xXeaxXeaxXeaxX3xX1xX39xX3xXexX1xXcbxX29xXexX3xX1bxX17xX1x137efxXcbxX3xXexX1xX10xXcbxX3xXexXdxX3exX18xX3xX4xX1xX12fxX3xX1bxX17xX1xXfb7xXcbxX3xXbaxX6xX3xX4xX1xXdxX2a5xX18xX468xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxX3xX25xX39xXdxX8bxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xX17xXdxX29xXcbxX3xX68xX48xX4xX3xX1bxX17xX1xX2a5xX3xX1bxX17xX1xXdxX43xXbxX3xX4xX31xX6xX3xX25xX39xXdxX3xXbaxX14xXcbxX3xXexXb3xXcbxX3xX1bxX17xX1xX2a5xX8bxX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX1xX5a2xXbxX8bxX3xX17xXdxX1c7xXdxX3xXexX1xXdxX43xX18xX3xXbaxX14xXcbxX3xXexXb3xXcbxX3xX1bxX17xX1xX2a5xX3xX4xX1xXcbxX3xXecxX4bcxX112xXeaxXeaxXeaxX3xX5xX6xXcbxX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX1bxX4bxX468xX3xX1xX59exX3xXexX86xX5a2xX3xXe9xX112xX4bcxXeaxXeaxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX80xX1xX373xXdxX3xX7xX190xX3xX80xXdxX1bxX1xX3xX68xXcbxX6xX1bxX1xX3xX7bxX14xX3xX80xX1xX373xXdxX3xX1bxX17xX1xXdxX43xXbxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xXb2xXf9xX1bxX3xX4xX18xXd1xXdxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX8bxX3xXbxX1xX21axX1bxX3xXbaxX21axX18xX3xX1xX59exX3xXexX86xX5a2xX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX5xX17bxXbxX3xXafxXeaxXeaxX3xX1xX5a2xXbxX3xXexX29xX4xX3xX518xXf6xX3xX68xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXcfxX18xX1ffxX1bxX3xX5xX5cdxX468xX3xXexXcbxX14xX1bxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xXexX6dcxX1bxX17xX3xXexX1xX3exX54xX3xX2xX3xXexX86xXdxX43xX18xX3xX1xX39xXdxX3xX7bxXdxX3exX1bxX468xX3xXbaxX1ffxX54xX3xX6fxX1ffxXcbxX3xX80xX1xX107xX1bxX17xX3xX4xX209xX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xX25xX39xXdxX3xXexX17bxXbxX3xX1xX5a2xXbxX3xX68xX87xX1c7xXdxX3xX4bcxXeax1933dxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXex12500xX3xX2xXf87xX3xXexX18xX17fxXdxX3xXexX86xX373xX3xX5xX3exX1bxX3xXexX1xX6xX54xX3xX17xXdxX6xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX468xX3xX2xXeaxXeaxX113exX3xX4xX29xX1bxX3xX6fxX39xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX21axXbxX3xXexX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX8bxX3xXexX5dfxX1bxX1xX8bxX3xX1xX18xX19xX43xX1bxX8bxX3xXadxXeaxX113exX3xXexX86xX373xX3xX5xX3exX1bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX21axXbxX3xX4xX88xX3xX7xX373xX3xXbaxXb3xXexX3xX4xX1xX18xX82xX1bxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX68xX6xX1bxX1xX3xXexX1xX10xXcbxX3xXcfxX18xX19xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX468xX3xX2xXeaxXeaxX113exX3xX4xX29xX1bxX3xX6fxX39xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX3exX1bxX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxX3xXbaxX87xX5a2xX4xX3xXexX17bxXbxX3xX1xX18xX21axX1bxX8bxX3xX6fxX129xXdxX3xX68xX87xf0b6xX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX43xXbxX3xX7bxX48xX3xX4xX107xX1bxX17xX3xXexX29xX4xX3xX25xX39xXdxX8bxX3xX4xX107xX1bxX17xX3xXexX29xX4xX3xX518xXf6xX3xX1xX39xXdxX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXeaxXafxX3xX5xXd5xX1bxX56xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX468xX3xX2xXeaxXeaxX113exX3xX4xX1xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXexX86xX87xX373xX1bxX17xX3xXbaxX87xX5a2xX4xX3xX6fxX129xXdxX3xX68xX87xX121fxX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX43xXbxX3xX7bxX48xX3xX12fxXexX3xX1bxX1xX21axXexX3xXeaxX2xX3xX5xXd5xX1bxX56xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX0xX7xXexX86xXcbxX1bxX17xX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX1xX18xX3xX25xX14xX3xXexX29xXdxX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX0xX56xX7xXexX86xXcbxX1bxX17xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX7xXd1xX3xX5xX87xX5a2xX1bxX17xX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxXeexXe9xXeaxXe9xXe9xX3xX17xX129xX54xX3xX2xXecxX2xX3xX31xX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX8bxX3xXexXb3xXdxX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xX6fxXd5xX18xX3xX2x15fcbxX2xX3xX31xX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX112xX3xX25xX39xXdxX3xX1bxX17xX1xX1fxX3xX5xXd5xX1bxX3xXexX1xXdaxX3xX16xX1xX21axXexX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX3xXbaxXf6xX3xXexX1xXd1xX1bxX17xX3xX1bxX1xX21axXexX3xX7xXd1xX3xX5xX87xX5a2xX1bxX17xX3xX31xX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xXb2xXcbxX14xX1bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX14xX3xXafxXafxX3xX31xX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX7bxX14xX3xXbaxXf6xX3xX6fxXd5xX18xX3xXafxX2xX3xX31xX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xXexXb3xXdxX3xX25xX39xXdxX3xX1bxX17xX1xX1fxX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xX80xX1xXcbxX29xX3xXdcxXddxXddxX3xX5xXd5xX1bxX3xXexX1xXdaxX3xX2xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXcbxX1bxXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6fxX6xX3xX1bxX17xX18xX19xX10xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX18xX3xX1xX6xX3xXexX6xXdxX3xX4xX18xX3xX4xX1xX18xX3xXexXdxX4xX1xX3xX1xXcbxXdxX3xX5xXdxX10xX1bxX3xX1xXdxX10xXbxX3xXbxX1xX18xX3xX1bxX18xX3xX7bxXdxX10xXexX3xX1bxX6xX54xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX4aaxXdxX68xXexX1xX462xX4bcxXeaxXeaxXbxX518xX468xX1xX10xXdxX17xX1xXexX462xXafxXe9xX4b6xXbxX518xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX462xX56xX56xXdxX112xX6fxX6xXcbxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX112xX7bxX1bxX56xX1bxX10xX4aaxX7xX56xX2xXecxX2xXeaxX56xX2xXeaxXe9xX68xX4b6xX2xXe9xXexXecxX13c6xXecxXeaxX5xX2xX112xX4c1xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX18xX54xX6fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXcbxX1bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX518xXexXeexX6xX5xXdxX17xX1bxX462xX3xX4c1xX18xX7xXexXdxX472xX19xX468xXaxX12xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX144xX19xX3xX6fxX6xX1bxX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX175xX176xXexX3xXexX86xX17bxX1bxX3xXcxX17fxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xXexX176xX1bxX17xX3xX1xXcbxX6xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX54xX1148xX1bxX17xX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX8bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxXeexXe9xXeaxXe9xXe9xX112xX3x11236xX1bxX1xX462xX3xXcxXcxXdcxX4dxX16xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXbaxXf6xX3xXexX12fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX6fxXd5xX18xX3xXbaxX129xX1bxX17xX3xX4xX1xX12fxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX1xX18xX3xX25xX14xX3xXeexX3xX144xX19xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xXb2xX1ffxX1bxX17xX8bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX48xX4xX3xXexX29xXdxX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX112xX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xX4xX973xX1bxX17xX3xXbaxXf6xX3xX6fxXd5xX18xX3xX4b6xX3xX46xX1xX209xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX17xX129xX54xX3xX4xX29xX4xX3xXbaxX129xX1bxX17xX3xX4xX1xX12fxX462xX3xX13xX794xXdxX3xXcxX1xX1fxX3xX25xX2f9xX6xX8bxX3xXcxX86xXd5xX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xX25xX87xX88xX1bxX17xX8bxX3xX25xXcbxX14xX1bxX17xX3xXcxX1xX1fxX3x12e5fxXdxX3xX16xX1xXdxX3exX1bxX8bxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX18xX19xXf9xXexX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX3xXexX1xXc0xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xXexX12fxX1bxX1xX3xX80xXf9xX3xXexX1xX1148xX6xX3xX7bxX14xX3xXbaxX17fxXdxX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xX54xX373xX3xX86xX39xX1bxX17xX3xXexX12fxX1bxX1xX3xX5xXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX8bxX3xXbaxXb3xXdxX3xX68xXdxX43xX1bxX3xXexXdxX3exX18xX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xX4xX1xXcbxX3xX4xX29xX4xX3xXexXd5xX1bxX17xX3xX5xX1c7xXbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX4xX1ffxX3xX1bxX87xX1c7xX4xX8bxX3xX4xX209xX3xXbaxX31xX3xXexXdxX3exX18xX3xX4xX1xX18xX82xX1bxX8bxX3xXbxX1xX82xX54xX3xX4xX1xX21axXexX8bxX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX3xX5xX190xX4xX8bxX3xXexX140xX54xX3xX1xX18xX19xXf9xXexX3xX7bxX14xX3xX17xX635xX1bxX3xX6fxX209xX3xX7xX190xX3xX1bxX17xX1xXdxX43xXbxX3xX6fxX8d1xX1bxX1xX3xXbaxX2eaxX1bxX17xX3xX7bxX14xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX86xXdxXc0xX1bxX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX7bxX14xX3xX17xX29xX1bxX1xX3xX7bxX29xX4xX3xXexX86xX267xX1bxX17xX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX54xX14xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xXexXdxX1bxX3xXexX87xX373xX1bxX17xX3xX17xXdxX6xXcbxX3xXbxX1xX209xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX1xX18xX3xX25xX14xX3xXexX1xX6xX19xX3xX54xX176xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX80xX1xX209xX6xX3xX54xX1c7xXdxX3xX4xX1ffxX54xX3xX88xX1bxX3xX7xX190xX3xXexXdxX1bxX3xXexX87xX373xX1bxX17xX8bxX3xXexX12fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX4xX31xX6xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX7bxX14xX3xX80xX1xX2eaxX1bxX17xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxXeexXe9xXeaxXe9xXe9xX3xX7xX643xX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xXexX86xX12fxX3xXexX18xX43xX3xXexX17bxXbxX3xXexX1xXc0xX8bxX3xX54xX59exXdxX3xX4xX29xX3xX1bxX1xX140xX1bxX8bxX3xXexX17bxX1bxX3xXexX140xX54xX8bxX3xXexX17bxX1bxX3xX5xX190xX4xX3xXbaxX17fxXdxX3xX54xX1c7xXdxX3xX54xXb3xX1bxX1xX3xX54xX643xX3xX1bxX39xXdxX3xX68xX18xX1bxX17xX8bxX3xXbxX1xX87xX88xX1bxX17xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX8bxX3xX7xX140xX18xX3xX7xX29xXexX3xX7bxX1c7xXdxX3xX4xX88xX3xX7xX373xX8bxX3xXbaxX2a5xX3xX4xX6xXcbxX3xXexX12fxX1bxX1xX3xX4xX1xX31xX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX4xX29xX1bxX3xX6fxX39xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxX468xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX46xX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX39xXdxX3xX5xX190xX4xX3xX4xX31xX6xX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX8bxX3xX1xXcbxX14xX1bxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xXexX1xX635xX1bxX17xX3xX5xX5a2xXdxX3xX54xX48xX4xX3xXexXdxX3exX18xX8bxX3xX4xX1xX5dfxX3xXexXdxX3exX18xX3xX4xX31xX6xX3xX16xX17xX1xX1fxX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX5xXd5xX1bxX3xXexX1xXdaxX3xXdcxXddxXddxX112xX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xX80xX1xX209xX6xX3xX54xX1c7xXdxX3xX7xX643xX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX48xX4xX3xX80xXf9xX3xXexX1xX1148xX6xX8bxX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX1xX4bxX1bxX17xX3xX87xX18xX3xXbaxXdxXc0xX54xX8bxX3xX80xXdxX1bxX1xX3xX1bxX17xX1xXdxX43xX54xX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xXexX1xXa1axXdxX3xX17xXdxX6xX1bxX3xXcfxX18xX6xX8bxX3xXbaxXc0xX3xX1bxX140xX1bxX17xX3xX4xX6xXcbxX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX3xX5xX190xX4xX3xX4xX1xX5dfxX3xXbaxXb3xXcbxX8bxX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xXexX1xX635xX1bxX17xX3xX5xX5a2xXdxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xX4xX107xX1bxX17xX3xXexX29xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX7bxX14xX3xXbxX1xXcbxX1bxX17xX3xXexX86xX14xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX8bxX3xX518xXdaxX1bxX17xX3xXbaxX29xX1bxX17xX3xX7bxX1c7xXdxX3xX1bxXdxX2a5xX54xX3xXexXdxX1bxX3xX4xX31xX6xX3xXb2xX1ffxX1bxX17xX3xX7bxX14xX3xX518xXf6xX3xX1xX39xXdxX3xX68xX14xX1bxX1xX3xX4xX1xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX468xX3xX7bxX8d1xX3xX7xX190xX3xX6fxX8d1xX1bxX1xX3xXbaxX2eaxX1bxX17xX8bxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX86xXdxXc0xX1bxX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xXcxX1xX6xX19xX3xX54xX176xXexX3xX5xXf6xX1bxX1xX3xXbaxXb3xXcbxX3xXb2xX1ffxX1bxX17xX8bxX3xX16xX1xX14xX3xX1bxX87xX1c7xX4xX8bxX3xXbaxX129xX1bxX17xX3xX4xX1xX12fxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX43xX1bxX3xX16xX1xX140xX1bxX3xXbaxXf6xX3xXexX86xX6xXcbxX3xX6fxX209xX3xX1xXcbxX6xX3xXexX87xX88xXdxX3xXexX1xX635xX54xX3xXexX176xX1bxX17xX3xX13xX6xX1bxX3xX2fxX1xX21axXbxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX8bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxX3xXeexX3xXe9xXeaxXe9xXe9xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX2xXeaxXeaxX113exX3xXbaxXb3xXdxX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xXbaxXf6xX3xXexX29xX1bxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xXexX1xX107xX1bxX17xX3xXcfxX18xX6xX3xX68xX190xX3xXexX1xX1ffxXcbxX3xX16xX17xX1xX1fxX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXb3xXdxX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexXcbxX14xX1bxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX5xXd5xX1bxX3xXexX1xXdaxX3xXdcxXddxXddxX8bxX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX80xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXecxX3xXeexX3xXe9xXeaxXe9xXe9xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX0xX7xXexX86xXcbxX1bxX17xX12xXb2xX17fxXdxX3xX54xX1c7xXdxX3xX54xXb3xX1bxX1xX3xX54xX643xX8bxX3xXexXcbxX14xX1bxX3xX68xXdxX43xX1bxX3xX1bxX39xXdxX3xX68xX18xX1bxX17xX3xXbxX1xX87xX88xX1bxX17xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxX0xX56xX7xXexX86xXcbxX1bxX17xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xef6axXdxX1axX1bxX3xX7bxX6dcxX1bxX3xX6fxXf9xX3xX54xXb3xX4xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX8bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX80xX1xX209xX6xX3xXdcxXddxXddxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX1xX18xX3xX25xX14xX3xX80xX1xX2eaxX1bxX17xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX462xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xX68xX140xX1bxX3xX4xX1xX31xX8bxX3xXexX1xX2eaxX1bxX17xX3xXexX1xX635xX1bxX8bxX3xXexX86xX12fxX3xXexX18xX43xX3xXexX1xX1ffxXcbxX3xX5xX18xX17bxX1bxX3xX7bxX14xX3xX1bxX1xX21axXexX3xXexX86xX12fxX3xXexX1xX107xX1bxX17xX3xXcfxX18xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7bxX6dcxX1bxX3xX80xXdxX43xX1bxX3xXcfxX18xX6xX1bxX3xXexX86xX267xX1bxX17xX468xX3xX80xX1xX2eaxX1bxX17xX3xXbaxX1fxX1bxX1xX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXexX140xX54xX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX48xX4xX3xXbaxX17fxXdxX3xX54xX1c7xXdxX3xX54xXb3xX1bxX1xX3xX54xX643xX8bxX3xXexXcbxX14xX1bxX3xX68xXdxX43xX1bxX3xX1bxX39xXdxX3xX68xX18xX1bxX17xX3xXbxX1xX87xX88xX1bxX17xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1xXcbxXb3xXexX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX25xX39xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX21axXbxX8bxX3xX1bxX1x1002fxX54xX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xXexXd1xXexX3xX7bxX6xXdxX3xXexX86xX2f9xX3xX1bxX2f9xX1bxX17xX3xX4xXd1xXexX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX4xX107xX1bxX17xX3xXexX29xX4xX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX468xX3xXexXb3xXcbxX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX5xX190xX4xX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xX7bxXdxX3exX1bxX3xX4xX29xX4xX3xXexXd5xX1bxX17xX3xX5xX1c7xXbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX39xXdxX3xX5xX190xX4xX8bxX3xX4xXd5xX1bxX3xX4xX794xX8bxX3xX1bxX6dcxX1bxX17xX3xXbaxX39xX1bxX17xX8bxX3xX7xX29xX1bxX17xX3xXexXb3xXcbxX8bxX3xXexX86xX29xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX518xX140xX19xX3xX68xX190xX1bxX17xX3xXbaxX21axXexX3xX1bxX87xX1c7xX4xX468xX3xX518xX140xX19xX3xX68xX190xX1bxX17xX3xX17xXdxX6xX3xXbaxX8d1xX1bxX1xX3xX1xXb3xX1bxX1xX3xXbxX1xX95xX4xX8bxX3xX1bxX140xX1bxX17xX3xX4xX6xXcbxX3xX7bxX6xXdxX3xXexX86xX2f9xX8bxX3xX7bxX1fxX3xXexX1xXf9xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX7bxX14xX3xXexX17fxX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX25xX39xXdxX8bxX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xX54xX48xX4xX3xXexXdxX3exX18xX3xX7bxX8d1xX3xX7xX190xX3xXexXdxXf9xX1bxX3xX6fxX39xX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX7bxX14xX3xX6fxX8d1xX1bxX1xX3xXbaxX2eaxX1bxX17xX3xX17xXdxX1c7xXdxX112xX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXf6xX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xXexX1xX1fxX3xX5cdxX3xX4xX1xX12fxX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXexX140xX54xX3xX7bxX14xX3xXexX1xXd1xX1bxX17xX3xX1bxX1xX21axXexX3xX4xX6xXcbxX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX7bxXdxX43xX4xX3xXbxX1xX21axX1bxX3xXbaxX21axX18xX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxX43xX1bxX3xXexXd1xXexX3xX54xX48xX4xX3xXexXdxX3exX18xX8bxX3xXbxX1xX87xX88xX1bxX17xX3xX1xX87xX1c7xX1bxX17xX3xX1bxX1xXdxX43xX54xX3xX7bxX48xX3xX7bxX14xX3xX4xX29xX4xX3xX17xXdxX1ffxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX1bxX1xX1ff8xX54xX3xX1xXcbxX14xX1bxX3xXexX1xX14xX1bxX1xX3xX518xX18xX21axXexX3xX7xX635xX4xX3xX16xX17xX1xX1fxX3xXcfxX18xX19xXf9xXexX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXbaxXb3xXdxX3xX6fxXdxXc0xX18xX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexXcbxX14xX1bxX3xXcfxX18xXd1xX4xX3xX5xXd5xX1bxX3xXexX1xXdaxX3xXdcxXddxXddxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12xX4dxX1c7xXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xXd5xX1bxX3xXb2xXcbxX14xX1bxX3xX80xXf9xXexX3xXeexX3xXb2xX17fxXdxX3xX54xX1c7xXdxX3xXeexX3xX13xX8d1xX1bxX1xX3xXbaxX2eaxX1bxX17xX3xXeexX3xX25xX39xXdxX3xX1bxX1xX17bxXbxX8bxX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX80xX3exX18xX3xX17xX267xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexXd5xX1bxX17xX3xX5xX1c7xXbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX6fxX1ff8xX1bxX17xX3xX1bxX1xX4bxX1bxX17xX3xX1xX14xX1bxX1xX3xXbaxX39xX1bxX17xX3xXexX1xXdxXf9xXexX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXf6xX19xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xX4xX6xXcbxX3xX1bxX1xX21axXexX3xXexX86xX18xX19xX2a5xX1bxX3xXexX1xXd1xX1bxX17xX3xX8f5x1824bxX1bxX1xX3xX1xX794xX1bxX17xX8bxX3xX6fxX21axXexX3xX80xX1xX18xX21axXexX8bxX3xXexX86xX18xX1bxX17xX3xX1xX17bxX18xX8bxX3xXbaxX1ffxX54xX3xXbaxX6xX1bxX17xX8fexX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX17xXdxX6xXdxX3xXbaxXcbxXb3xX1bxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX54xXb3xX1bxX17xX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xX1bxX59exX3xX5xX190xX4xX3xXbxX1xX21axX1bxX3xXbaxX21axX18xX8bxX3xXbaxX17fxXdxX3xX54xX1c7xXdxX8bxX3xX7xX29xX1bxX17xX3xXexXb3xXcbxX8bxX3xX17xXdxX4bxX3xX17xX8d1xX1bxX3xX7bxX14xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX18xX19xX3xX6fxX1ffxX1bxX3xX7xX635xX4xX3xX7bxX6dcxX1bxX3xX1xXcbxX29xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX8bxX3xXbaxX209xX1bxX17xX3xX17xX209xXbxX3xX7bxX14xXcbxX3xXcfxX18xX29xX3xXexX86xX8d1xX1bxX1xX3xX1xX39xXdxX3xX1bxX1xX17bxXbxX3xX7bxX14xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX86xXdxXc0xX1bxX3xX4xX31xX6xX3xXbaxX21axXexX3xX1bxX87xX1c7xX4xX8bxX3xX518xXdaxX1bxX17xX3xXbaxX29xX1bxX17xX3xX7bxX1c7xXdxX3xX5xXa1axXdxX3xX80xX1xX10xX1bxX3xXexX176xX1bxX17xX3xX4xX31xX6xX3xX13xX29xX4xX3xX25xX129xX3xX80xX12fxX1bxX1xX3xX19xX3exX18xX462xX3xX8f5xX16xXcbxX1bxX3xX7xX107xX1bxX17xX3xX17xX21axX54xX3xX7bxX209xX4xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX68xXcbxX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexX6xX8bxX3xXexX86x14b58xX3xX4xX973xX1bxX17xX3xX1bxX1xX87xX3xX17xXdxX14xX8bxX3xX86xX6xX3xX7xXdaxX4xX3xX68xX43xXexX3xXexX1xX3exX18xX3xX54xX14xX3xXexX1xX3exX54xX3xXexXd1xXexX3xXbaxX110xXbxX8bxX3xX86xX190xX4xX3xX86xX121fxX8fexX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXcbxX68xX19xXaxX12x18040xX3xXcxXb3xXdxX3xXb2xXb3xXdxX3xX1xX39xXdxX8bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX144xX19xX3xX6fxX6xX1bxX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX175xXcxXcx16299xX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX43xX1bxX3xX16xX1xX140xX1bxX3xXbaxXf6xX3xXexX1xX6xX19xX3xX54xX176xXexX3xX5xXf6xX1bxX1xX3xXbaxXb3xXcbxX3xXb2xX1ffxX1bxX17xX8bxX3xX16xX1xX14xX3xX1bxX87xX1c7xX4xX3xXexX86xX6xXcbxX3xXexX176xX1bxX17xX3xX25xX18xX140xX1bxX3xX4xX1xX87xX88xX1bxX17xX3xXb2xX39xX4xX3xX5xX17bxXbxX3xX1xXb3xX1bxX17xX3xX16xX1xX8d1xX3xX4xX1xXcbxX3xX1bxX17xX18xX19xX3exX1bxX3xX2fxX1xX31xX3xXexX1fxX4xX1xX3xXcxX86xX18xX1bxX17xX3xX87xX88xX1bxX17xX3xX25xX39xXdxX3xX3cxXdxX3exX1bxX3xX1xXdxX43xXbxX3xX46xX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xX4dxXdxX43xXexX3xX16xX6xX54xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX1fxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX25xX2f9xX6xX112xX3xXb2xX140xX19xX3xX5xX14xX3xXbxX1xXd5xX1bxX3xXexX1xX87xX373xX1bxX17xX3xX4xX6xXcbxX3xXcfxX18xX5cdxX3xX4xX31xX6xX3xXb2xX1ffxX1bxX17xX3xX7bxX14xX3xX16xX1xX14xX3xX1bxX87xX1c7xX4xX3xX4xX1xXcbxX3xX6fxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX25xX2f9xX6xX3xX7bxX8d1xX3xX4xX209xX3xX1bxX1xX4bxX1bxX17xX3xXbaxX209xX1bxX17xX3xX17xX209xXbxX3xXexXcbxX3xX5xX1c7xX1bxX3xXbaxXd1xXdxX3xX7bxX1c7xXdxX3xX7xX190xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX86xXdxXc0xX1bxX3xX4xX973xX1bxX17xX3xX1bxX1xX87xX3xXbxX1xXcbxX1bxX17xX3xXexX86xX14xXcbxX3xX4xX31xX6xX3xXbxX1xX48xX3xX1bxX4bxX3xXexX86xXcbxX1bxX17xX3xX1bxX1xXdxX2a5xX18xX3xX1bxX6dcxX54xX3xXcfxX18xX6xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXcbxX18xX86xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcbxX3xXcxXcxXdcxX4dxX16xX0xX56xXbxX12