Chuyện học ở Kỳ Lợi: 2 trường 10 điểm dạy, có nơi “trống” giáo viên!
(Baohatinh.vn) - Nằm trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, bước vào năm học mới, các trường học ở xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đang đứng trước nhiều thách thức... Có trường phải chia nhiều điểm dạy học, có trường phải học chung, học ghép trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, tạm bợ...
5799xb7c7x5956xc129xec92xa558xf75bxe8c4xe68axX7xa779xf74dx106e3x110e3xf1f2xa07dxX5xa9e5xXaxX3xX7xXexc453xX5xX10xX9xXaxXexX10x1073cxXex80fexX6xX5xXdx6dfex7146x1174cxX3xd303x8819xX7xXexXdxf353xX15xd91exXaxbdf2xca52xX1xX27xX15x7e05xX23xX3xX1x6a0fxX4xX3x7345xX3x116c8x11168xX3x7d7bxc6d4xXdxX24xX3xced3xX3xXex996ex10426xcd97xX23xX22xX3xX2x10989xX3x829axXdxda54xd41bxX3x10ce3x8f73xX15xe58bxX3xX4xd305xX3xX23xb470xXdxX3xXaxXexX48xa72axX23xX22xXaxX3xX22xXdxed8cxb599xX3x9a63xXdx11830xX23xf335xX0x8e32xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10950xX10xX6xX56xXaxX2fx10922x67ccxX54xX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX6fxc625xX23xX22xX3x11768xX27xX15xX3xX1xX6dxX57xX4xX1xX3xX3dxX1xX27xX3xee57xXdxX23xX1xX3xXex58dexX3x8f45x8920xX23xX22xX3xba65xX23xX22xX59xX3xbd36xX49x7483xX4xX3xX6fx10f6bxX6dxX3xX23x63dexX54xX3xX1xX38xX4xX3xX54xXbbxXdxX59xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3xX1cx8af9xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3x10315xXcx9753xX3xX3dxX3exX3x6645xX23xX1xX3xX1exX3xX84xXbfxX3xXcx8a53xX23xX1x7a39xX3xX51xX6xX23xX22xX3xX51xd230xX23xX22xX3xXexX48xX49xXbbxX4xX3xX23xX1xXdx9986xX27xX3xXexX1xX6cxX4xX1xX3xXexX1xX106xX4x991dxX120xX120xX3xX30xX5cxX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXbxX1xa8c8xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX57xX15xX3xX1xX38xX4xX59xX3xX4xX5cxX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX1xX38xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX59xX3xX1xX38xX4xX3xX22xX1xf18exXbxX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX51xXdxX113xX27xX3xXa7xXdxX34xX23xX3xX4xX5fxX3xX7xX3bxX3xX6fxf640xXexX3xX4xX1xccbdxXexX3xX1cxX27xX65xX23xX22xX3xX4xX18bxXbxX59xX3xXexX57xX54xX3xXb9xX41xX120xX120xX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe700xX6dxX56xX15xXaxX2fxX0xXb9xX2fxXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xX54x8e0bxX54xX3xX23xX6dxX23xX3xX4xX5cxX3xf7f4xX3xX51xXdxX53xX54xX3xX56xX57xX15xX3xX1xX38xX4xX0xX75xXb9xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX8axXc3xX54xX3xX1xX38xX4xX3xX45xX4fxX2x11c2exX3xX1exX3xX45xX4fxX2xe326xX59xX3xXb9xX186xX4xX3xX1xX38xX4xX3xX54xX1c2xX54xX3xX23xX6dxX23xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX5cxX3xX1xX5fxX23xX3xX1fexX4fxX4fxX3xX10xX54xX59xX3xX51xX49xX41xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXbfxX23xX1xX3xX45xX1ccxX3xX5xXbbxXbxX120xX3xc323xX65xX3xX5xXbbxXbxX3xXexX48xX71xX23xX3xX51xX49xX41xX4xX3xXbxX1x10b39xX23xX3xXb9x7df6xX3xX3bxX3xX1ccxX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXa7xX1xX6cxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXexX57xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXa7xX1xX27xX3xXexX6cxXdxX3xX51xc94fxX23xX1xX3xX4xX49xX3xXeaxXcx11026xX30xXfexX24xX3xXcxX25bxX23xX3x11139xX1x1190cxX4xX3xXcxX1xXbfxX23xX1xX3xXeaxX3dxX3exX3xXcxX48xXdxX23xX1xXfexX59xX3xX45xX3xXexX1x6644xX23xX3xXcxX25bxX23xX3xX29exX1xX2a0xX4xX3xXcxX1xXbfxX23xX1xX3xX45xX3xX6fxXbfxX3xf638xX59xX3xX84xX130xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX59xX3xX84xX130xXdxX3xX29exX1xX6dxX23xX22xX59xX3xX1b1xX6xX3xX295xda7dxX23xX22xX59xX3x104ecxXdxX23xX1xX3xX84xX27xX34xX59xX3xXa7xX1xXdxXadxX23xX3xX4xX2b9xX23xX22xX3xXexX6cxX4xX3xX56xX57xX15xX3xX6fxXbfxX3xX1xX38xX4xX3xX6fxX2b9xX3xX4xX95xX23xX22xX3xXa7xX1xX5cxX3xXa7xX1xXc3xX23xX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX30xX2b9xX3xX40xX71xX3xXcxX1xX28cxX3xX40xX6dxX23xX22xX3xX1exX3xX84xXdxX34xX27xX3xXexX48xX49xX3bxX23xX22xX3xXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xX2f2xX1c2xX54xX3xX23xX6dxX23xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX1xX6dxX3xXb9xXdxXadxXexX24xX3xXecxXe1xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX23xX8bxX54xX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX6fxX95xX23xX22xX3xX99xX27xX15xX3xX1xX6dxX57xX4xX1xX3xX23xX71xX23xX3xX4xX5cxX3xX54xfe29xXexX3xX7xX65xX3xX51xXe1xX3xX5xX71xX23xX3xX4xX6cxX4xX3xX6fxX95xX23xX22xX3xXcxX295xX30xX59xX3xX4x109c7xX23xX3xX5xX57xXdxX3xX54xX3a4xXexX3xX7xX65xX3xX4xX1xX49xX6xX3xX56xXdxX3xX56xX4axXdxX3xX23xX71xX23xX3xXbxX1xX130xXdxX3xXexX25fxX3xX4xX1xX106xX4xX3xX56xX57xX15xX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX48xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX15xX10xX23xX3xX1xX6dxX4xX3xX6dxX3xXa7xX15xX3xX5xX6dxXdxX3xX45xX3xXexX48xX27xX6dxX23xX22xX3xX2xX4fxX3xX56xXdxX10xX54xX3xX56xX6xX15xX3xX4xX6dxX3xX23xX6dxXdxX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6dxX3xX6fxXdxX10xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxba70xXdxX56xXexX1xX24x881dxX490xX4fxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2d0xX1ccxX1fexXbxX1cxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX75xX75xXdxX120xXb9xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX120xX6fxX23xX75xX23xX10xX48axX7xX75xX2xX1fexX2d0xX1fexX75xX1fexX1fexX56xX2xX2x108b8xX4cexX4fxX4cex9f71xXexX45xX45xX490xX490xX5xX4fxX120xX26xXbxX22xXaxX3xX75xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX6dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3xX84xX38xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdxX53xX27xX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX51xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX1xX38xX4xX3xXexX186xXbxX3xXexX57xXdxX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX6fxXbbxXdxX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xX186xXexX3xX4xX1xX3a4xXdxX59xX3xXexX1xXdxXadxX27xX3xXexX1xX65xX23xX3xXexX48xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxXadxXexX3xXb9xX28cxX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX295xX49xX41xX4xX3xXb9xXdxXadxXexX59xX3xXex115daxX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX1x9056xX23xX1xX3xX5xXbfxX3xXa7xX1xX27xX3xXcxX295xX30xX3xXcxX25bxX23xX3xX29exX1xX2a0xX4xX3xXcxX1xXbfxX23xX1xX59xX3xX51xX53xX3xX51xXdxX3xX51xXadxX23xX3xX1xXadxXexX3xX490xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX3c0xX23xX3xX5xX57xXdxX3xXbxX1xX130xXdxX3xX54xX18bxXexX3xX5c0xXexX3xX23xX1xX18bxXexX3xX22xX1c2xX23xX3xX2xX4fxX4fxX3xXa7xX54xX120xX3xX30xX1xX5c0xX23xX1xX3xX6fxada0xX3xX6fxX186xX15xX59xX3xX4xX2b9xX23xX22xX3xXexX6cxX4xX3xX99xX27xX130xX23xX3xX5xd9baxX3xX22x6ad0xXbxX3xX54xX27xX2b9xX23xX3xX6fxXbfxX23xX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xXa7xX1xX5cxX3xXa7xX1xXc3xX23xX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fx6fdbxXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX5cxX3xX2d0xX3xX1xXdxX34xX27xX3xXbxX1xX5cxX59xX3xX54x9334xXdxX3xX23xX22xX49xX4axXdxX3xX51xX49xX41xX4xX3xX4x103fcxX3xX51xXadxX23xX3xX99xX27xX130xX23xX3xX5xX63dxX3xX2xX3xX51xXdxX53xX54xX59xX3xX1xXdxX34xX27xX3xXexX48xX49xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xX28cxX27xX3xXexX48xX6cxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX34xX54xX3xX3bxX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX1xX5c0xX23xX1xX59xX3xX4xX3c0xX23xX3xX5xX57xXdxX3xX45xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXa7xX1xX6cxX4xX3xXexX1xX627xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xX51x86abxX3xX23xX22xX49xX4axXdxX59xX3xXa7xX1xX6dxX130xX23xX22xX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX22xXdxf31bxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX51xXdxX53xX54xX3xX5xX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX23xX71xX23xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xXexX1xX53xX3xX99xX27xX130xX23xX3xX5xX63dxX3xXexX1xX49xX4axX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX71xX23xaa7fxX3xX1exX3xX84xXdxX34xX27xX3xXexX48xX49xX3bxX23xX22xX3xX40xX71xX3xXcxX1xX28cxX3xX40xX6dxX23xX22xX3xX4xX1xX6dxX3xXb9xXdxXadxXexX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX30xX95xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX627xX23xX1xX3xX4xX130xX23xX1xX3xX23xXbfxX15xX59xX3xXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xXcxXdxX53xX27xX3xX1xX38xX4xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xXb0xX23xX22xX3xX51xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX130xXdxX3xXexX25fxX3xX4xX1xX106xX4xX3xX56xX57xX15xX3xX6fxXbfxX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3xX4cexX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXa7xX1xX6cxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX120xX3xXcxX1xX10xX6dxX3xXexX1xX1c2xX15xX3xX84xX2edxX3xX29exX1xX2a0xX4xX3xX30xX1xX5c0xX23xX1xX3xX1exX3xX29exX1xX5cxX3xX84xXdxX34xX27xX3xXexX48xX49xX3bxX23xX22xX3xX23xX1xXbfxX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX24xX3xX670xX8axXc3xX54xX3xX1xX38xX4xX3xX23xXbfxX15xX59xX3xXexX6dxXbfxX23xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX5cxX3xX2d0xX4d2xX3xX5xXbbxXbxX59xX3xXbxX1xX25bxX23xX3xXb9xX25fxX3xX3bxX3xX4cexX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXa7xX1xX6cxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX120xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX71xX23xX59xX3xX4xX6cxX4xX3xX54xX2b9xX23xX3xX23xX1xX49xX24xX3xXcxXdxXadxX23xX22xX3xXf1xX23xX1xX59xX3x7439xX54xX3xX23xX1xX57xX4xX59xX3xXcxX1xX53xX3xX56x11a10xX4xX3xX4xX1xdb26xX3xX51xX49xX41xX4xX3xX2xX3xX22xXdxX6cxX6dxX3xX6fxXdxX71xX23xX3xXeaxb001xXafxXfexX120xX3xe5dexX6dxX3xX51xX5cxX59xX3xX6fxXdxX34xX4xX3xXb9xX65xX3xXexX48xX5c0xX3xX51xX53xX3xX4xX6cxX4xX3xX8baxXafxX3xX56xX57xX15xX3xX51xX6fexX3xX4xX130xX3xX4cexX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX5xXbfxX3xX51xXdxX113xX27xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xXexX1xX53xX120xX3xX30xX1xX5c0xX23xX1xX3xX6fxX627xX3xX6fxX186xX15xX59xX3xX51xXbfxX23xX1xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX4xX1xX18bxXbxX3xX23xX1xX186xX23xX3xX4xX5cxX3xX51xXadxX23xX3xX51xX25bxX27xX3xX56xX57xX15xX3xX51xXadxX23xX3xX51xX5cxX3xX6fxXbfxX3xX54xX3a4xXexX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX7xc7d6xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xX1xX38xX4xX3xX51xX49xX41xX4xX3xXcxXdxXadxX23xX22xX3xXf1xX23xX1xX59xX3xX893xX54xX3xX23xX1xX57xX4xX3xX6fxXbfxX3xXcxX1xX53xX3xX56xX8a1xX4xX74axX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX30xX2b9xX3xX295xX640xX23xX22xX3xXcxX1xX28cxX3x771fxX27xX15xX71xX23xX3xX1exX3xX8baxXafxX3xXcxXdxXadxX23xX22xX3xXf1xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xce08xX24xX3xX670xX84xXdxX34xX23xX3xX23xX6xX15xX59xX3xX4xX130xX3xX4cexX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX1xX8a6xX3xX54xX627xX23xX1xX3xXexX2b9xXdxX3xX51xX130xX54xX3xX23xX1xXdxX34xX54xX3xX54xX2b9xX23xX3xXcxXdxXadxX23xX22xX3xXf1xX23xX1xX120xX3xXcxX2b9xXdxX3xX4xX1xX8a6xX3xXb9xX65xX3xXexX48xX5c0xX3xX56xX57xX15xX3xX51xX49xX41xX4xX3xX2d0xX3xX51xXdxX53xX54xX3xX51xX130xX54xX3xXb9xX130xX6dxX3xX7xX65xX3xXexXdxXadxXexX3xXexX1xX10xX6dxX3xX99xX27xX15xX3xX51xX28cxX23xX1xX3xX4xX6fexX6xX3xX1b1xX3a4xX3xX8baxX8bfx8362xX295xXcxX59xX3xX4xX3c0xX23xX3xX5xX57xXdxX3xX54xX3a4xXexX3xX51xXdxX53xX54xX3xX3bxX3xXa7xX1xX27xX3xXcxX295xX30xX3xX1b1xX6xX3xX295xX2edxX23xX22xX3xa5caxX3xX2f2xXdxX23xX1xX3xX84xX27xX34xX3xXexX1xX627xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xXexX1xX53xX3xXb9xX65xX3xXexX48xX5c0xX3xX51xX49xX41xX4xX120xX3xXafxXdxX34xX4xX3xX56xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX53xX23xX3xX51xX53xX3xX51xX130xX54xX3xXb9xX130xX6dxX3xXexX1xX4axXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX56xX57xX15xX3xX22xXdxX715xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xX48xX18bxXexX3xX6fxX18bxXexX3xX6fxX130xX3xX6fxX627xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX51xXdxX3xX48xX18bxXexX3xX1cxX6xX59xX3xX4xX5cxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX1xX5fxX23xX3xX45xX4fxX3xXa7xX54xX74axX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX0xXb9xX2fxXcxXdxX53xX27xX3xX1xX38xX4xX3xX6fxXbfxX3xXcxX84xX30xX248xX3xX1xX38xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX2xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX0xX75xXb9xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxXcxX627xX23xX1xX3xX4xX130xX23xX1xX3xX45xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX1xX38xX4xX3xXeaxXexXdxX53xX27xX3xX1xX38xX4xX3xX6fxXbfxX3xXcxX84xX30xX248xXfexX3xX1xX38xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX2xX3xX51xXdxX53xX54xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xX51xX6xX23xX22xX3xX56xXdx5eafxX23xX3xX48xX6xX3xXexX57xXdxX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXexX1xX2b9xX23xX3xX84xX130xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXa7xX1xXdxX3xX1xX5fxX23xX3xX45xX4cexX1fexX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX51xX49xX41xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXbfxX23xX1xX3xX2xX4fxX3xX5xXbbxXbxX3xX51xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX1xX38xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX6fxXbbxXdxX3xXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xXcxX84xX30xX248xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX120xX3xX670xXafxX627xX3xX5xXbfxX3xX51xXdxX53xX54xX3xX1xX38xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX6fxXbbxXdxX3xXcxX84xX30xX248xX3xX23xX71xX23xX3xX1xXdxX34xX23xX3xX23xX6xX15xX59xX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX23xXc3xX23xX22xX59xX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xXb9xX3a4xX3xX54xX2b9xX23xX59xX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xX6fxXc3xX23xX3xXexX1xX49xX3xXexX1xXdxXadxXexX3xXb9xX28cxX3xX51xX113xX27xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xX4xX5cxX59xX3xX4xX1xX8a6xX3xX4xX5cxX3xX54xX688xXdxX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xX1xX38xX4xX3xX54xXbfxX3xXexX1xX2b9xXdxX120xX3xX295xX25bxX15xX3xXexX1xb8c0xX4xX3xX7xXcc7xX3xX5xXbfxX3xXexX1xXdxX34xXexX3xXexX1xX3c0xXdxX3xX5xXbbxX23xX74axX3xX1exX3xXexX1xX1c2xX15xX3xX30xX1xX5c0xX23xX1xX3xX4xX1xX6dxX3xXb9xXdxXadxXexX3xXexX1xX71xX54xX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX48xX2dxXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX15xX10xX23xX3xX1xX6dxX4xX3xX6dxX3xXa7xX15xX3xX5xX6dxXdxX3xX45xX3xXexX48xX27xX6dxX23xX22xX3xX2xX4fxX3xX56xXdxX10xX54xX3xX56xX6xX15xX3xX4xX6dxX3xX23xX6dxXdxX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6dxX3xX6fxXdxX10xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX48axXdxX56xXexX1xX24xX490xX490xX4fxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2d0xX1ccxX1fexXbxX1cxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX75xX75xXdxX120xXb9xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX120xX6fxX23xX75xX23xX10xX48axX7xX75xX2xX1fexX2d0xX1fexX75xX1fexX1fexX56xX2xX2xX4cexX4cexX4fxX4cexX4d2xXexX2d0xX205xX490xX4d2xX5xX2xX120xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX56xXexX1xX27xX54xXb9xXaxX3xX75xX2fxX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX6dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX295xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xXexXdxX53xX27xX3xX1xX38xX4xX3xXexX57xXdxX3xX84xX130xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX51xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX130xXdxX3xX54xX49xX41xX23xX3xX4xX6cxX4xX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xX1xX38xX4xX59xX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xXa7xX1xX6dxX3xX4xX6fexX6xX3xXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xXcxX84xX30xX248xX3xX51xX53xX3xX56xX57xX15xX0xX75xXbxX2fxX0xX56xXdxX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX26xX1ccxX99xX6dxX3xX6xX26xaa75xXaxX2fxX0xX56xXdxX6fxX3xXdxX56xX9xXaxX24xX45xX22xX205xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX26xf7f0xXaxX3xXexX6xXb9xXdxX23xX56xX10xX1cxX9xXaxX4fxXaxX3xX56xX6xXexX6xX1exXexX6dxX6dxX5xXexXdxXbxX9xXaxX84xXdxX53xX23xX3xXexX1xX28cxX3xX23xX3a4xXdxX3xX56xX27xX23xX22xX3xXb9xX28cxX3xX48xX2a0xXexX3xX22xX38xX23xXaxX2fxX0xXdxX54xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX15xX10xX23xX3xX1xX6dxX4xX3xX6dxX3xXa7xX15xX3xX5xX6dxXdxX3xX45xX3xXexX48xX27xX6dxX23xX22xX3xX2xX4fxX3xX56xXdxX10xX54xX3xX56xX6xX15xX3xX4xX6dxX3xX23xX6dxXdxX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6dxX3xX6fxXdxX10xX23xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX75xX75xXdxX120xXb9xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX120xX6fxX23xX75xX23xX10xX48axX7xX75xX2xX1fexX2d0xX1fexX75xX1fexX1fexX56xX2xX2xX4cexX4cexX4fxX4cexX4d2xXexX2d0xX1fexX4d2xX2d0xX5xX45xX120xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX26xXcxXaxX3xX75xX2fxX0xX75xX56xXdxX6fxX2fxX0xX75xX56xXdxX6fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxX3dxX1xX2b9xX23xX22xX3xX4xX1xX8a6xX3xX6fxX18bxXexX3xX6fxX130xX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX6fxXdxX34xX4xX3xX56xX57xX15xX3xX6fxXbfxX3xX1xX38xX4xX59xX3xX6fxXdxX34xX4xX3xX1xX27xX15xX3xX51xX3a4xX23xX22xX3xX4xX6cxX4xX3xX23xX22xX27xX2edxX23xX3xX5xXcc7xX4xX3xX51xX53xX3xX54xX27xX6xX3xX7x5acdxX54xX3xXexX48xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxXadxXexX3xXb9xX28cxX3xX4xXb0xX23xX22xX3xX22xX640xXbxX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xXa7xX1xX5cxX3xXa7xX1xXc3xX23xX120xX3xXcxX1xX10xX6dxX3xX84xXdxX34xX27xX3xXexX48xX49xX3bxX23xX22xX3xXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xX2f2xX1c2xX54xX3xX23xX6dxX23xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xXexX1xX627xX3xX1xX1c2xX27xX3xX1xXadxXexX3xXb9xXbfxX3xX4xX6dxX23xX3xX23xX1xX25bxX23xX3xX56xX25bxX23xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX51xX4axXdxX3xX7xX65xX23xX22xX3xX4xX3c0xX23xX3xX48xX18bxXexX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xXa7xX1xX5cxX3xXa7xX1xXc3xX23xX3xX23xX71xX23xX3xX6fxXdxX34xX4xX3xX1xX27xX15xX3xX51xX3a4xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX2edxX23xX3xX5xXcc7xX4xX3xX1cxXe1xX3xX1xX3a4xXdxX3xX1xX5cxX6xX3xX48xX18bxXexX3xX1xX57xX23xX3xX4xX1xXadxX120xX3xX30xXbfxX23xX22xX3xXa7xX1xX5cxX3xX1xX5fxX23xX3xXa7xX1xXdxX3xX23xX22xX27xX2edxX23xX3xX5xXcc7xX4xX3xXbxX1xX130xXdxX3xXbxX1xX25bxX23xX3xXexX6cxX23xX3xX99xX27xX6cxX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX120xX3xX30xX1xX5c0xX23xX1xX3xX6fxX627xX3xX6fxX186xX15xX59xX3xX1xXdxX34xX23xX3xX23xX6xX15xX59xX3xX23xX1xX627xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX59xX3xX4xX5fxX3xX7xX3bxX3xX6fxX186xXexX3xX4xX1xX18bxXexX59xX3xXexX1xXdxXadxXexX3xXb9xX28cxX3xX4xX6fexX6xX3xX1ccxX3xX51xXdxX53xX54xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX51xX113xX27xX3xX4xX1xX49xX6xX3xX51xX57xXexX3xX4xX1xX27x874exX23xX3xX7xX6dxX3xX6fxXbbxXdxX3xX99xX27xX15xX3xX51xX28cxX23xX1xX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6dxX56xX15xXaxX2fxXcxX1xX1c2xX15xX3xXcxX48xX1c2xX23xX3xXafxXc3xX23xX3xX248x106acxX3xX1exX3xX84xXdxX34xX27xX3xXexX48xX49xX3bxX23xX22xX3xXcxX48xX49xX4axX23xX22xX3xXcxX84xX30xX248xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX1xX6dxX3xXb9xXdxXadxXexX24xX3xX670xX1b1xX71xX23xX3xX4xX57xX23xX1xX3xXexX1xXdxXadxX27xX3xX4xX6cxX4xX3xXbxX1xX3c0xX23xX22xX3xXb9xX3a4xX3xX54xX2b9xX23xX3xXbxX1xX8a1xX4xX3xX6fxX8a1xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX1c2xX27xX3xX56xX57xX15xX3xX6fxXbfxX3xX1xX38xX4xX59xX3xX51xXadxX23xX3xX54xX95xX6xX3xX54xX49xX6xX3xX5xXb0xX59xX3xX7xX25bxX23xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX3c0xX23xX3xXexX1xX49xX4axX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX71xX23xX3xX4xX1xX28cxX27xX3xX4xX130xX23xX1xX3xX23xX22xX186xXbxX3xX5xX8a1xXexX120xX3xXcxX48xX6dxX23xX22xX3xXa7xX1xXdxX3xX51xX5cxX59xX3xX6fxXdxX34xX4xX3xX51xX1c2xX27xX3xXexX49xX3xX23xX25bxX23xX22xX3xX4xX18bxXbxX3xX4xX5fxX3xX7xX3bxX3xX6fxX186xXexX3xX4xX1xX18bxXexX3xX5xXbfxX3xX51xXdxX113xX27xX3xXa7xX1xX2b9xX23xX22xX3xX56xXbb5xX3xX6fxX627xX3xX54xX3a4xXexX3xX54xX640xXexX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX23xX8bxX54xX3xXexX48xX6dxX23xX22xX3xX6fxX95xX23xX22xX3xX99xX27xX15xX3xX1xX6dxX57xX4xX1xX59xX3xX54xX640xXexX3xXa7xX1xX6cxX4xX59xX3xX56xX6dxX3xX6fxXdxX34xX4xX3xX1xX27xX15xX3xX51xX3a4xX23xX22xX3xX51xX5cxX23xX22xX3xX22xX5cxXbxX3xXexX5b0xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xX640xXbxX3xX23xX1xXdxX113xX27xX3xXa7xX1xX5cxX3xXa7xX1xXc3xX23xX120xX3xXeafxX18bxXexX3xX54xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX28cxX3xX1cxXe1xX3xX4xX5cxX3xX4xX5fxX3xX4xX1xXadxX3xX1xX688xX3xXexX48xX41xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX48xX49xX4axX23xX22xX3xX51xX53xX3xX51xX130xX54xX3xXb9xX130xX6dxX3xX15xX71xX27xX3xX4xX1c2xX27xX3xX56xX57xX15xX3xX6fxXbfxX3xX1xX38xX4xX74axX120xX0xX75xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xXexX1xX6dxX48xXaxX2fxX29exX1xX2a0xX4xX3xX9a4xX27xX6xX23xX22xX0xX75xXbxX2f
Phúc Quang