Nguyên Chủ tịch Quốc hội thăm dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang
(Baohatinh.vn) - Sáng 18/2, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi thăm dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Vũ Quang - Hà Tĩnh). Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.
afd0xc284x145e9x11541x10971xdfe3x137abxbd1bxbc87xX7x120a8x116a5xe86axc29cxca68x106b7xX5xdb5fxXaxX3xX7xXexcaf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xfe31xXexfff2xX6xX5xXdx105acx138c2xbd7bxX3x130ffxdc31xX7xXexXdx13057xX15xc06axXax1479dx11239xX22xX27xX15xea0exX23xX3xc3c0xX1x12e02xX3xXexdf96xX4xX1xX3xe0a5xX27x10c91xX4xX3xX1xcf34xXdxX3xXexX1x10f54xd0d5xX3xef3dxdd0axX3x13cb2xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5x13d8axXdxX3xX30xX22x124dfxX23xX3xXcxd3f9xd7aaxb476xXdxX3xX1exX3xX37x110f9xX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX0x1026fxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123b6xX10xX6xX4exXaxX2fxe27bxX51xX23xX22xX3xX2x13811xX74xf4c3xfff1xX3xX23xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX30xX22xX27xX15xbd7exX23xX3xX89xXdxX23xX1xX3xX83x1276dxX23xX22xX3xdba4xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3x12172xX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3x12df7x13423x11963xX3xX40xX27xX6xX23xX22xX3xX1exX3xX83xX5fxX3xXcx1327dxX23xX1x11114xf573xX3xX37xXbaxX23xX22xX3xXbexXdxX3xX4xb213xX3x116d4xc376xX3xXexX1xX64xX3xXcx143d9xX23xX1xX3xX39xX15xX3x14d35xX34xX3xdb6cxbfc8xX23xX1xX3xX89xX65xX23xX92xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3x147e8xX10dxX30x1213cxX3xXexX115xX23xX1xX3xX11fx104f7xX23xX22xX3xX40xX27xX42xX4xX3xbc24xX1xX51xX23xX1xX92xX3x13ceexX1xX10bxX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xXcxX1xX64xbb7bxX23xX22xX3xXexX63xX4fxX4xX3xX83xX11fxX30xX135xX3xXexX115xX23xX1xX3xX30xX22xX27xX15xXb1xX23xX3xXcxX1xX3cxX3xX30xe0ffxX3xd071xX3xe21exX5fxX3xX14dxX1xX10bxX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX132xX10dxX30xX135xX3xXexX115xX23xX1xX3xX11fxX13dxX23xX22xX3xX30xX22x10363xX4xX3xX89xX65xX23xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxe56dxX4exX15xX3xXbxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxecbdxXdxX4exXexX1xX24xX3x119c5xX2x10f56xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX100x12c81xX6xX1b8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX100xX180xX23xX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xc561x131f2xdcbdxX74xX23exX91xX4exX2xX2xX2xX206xX23dxX2xX23cxXexX8fxX204xX2xX204xb71exX5xX23dxX100xX26xXbxX22xbf3fxX63xX9xX2xX23dxX206xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX1b8xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX11cx10355xX23xX1xX3xXbex13524xX1b8xX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xX92xX3xX4xX1xX39xX3xXbexd420xX27xX3xXexX64xX3xX180xX5fxX3xXbexX65xX23xX3xX180xX3cxX3xXexX1xXdxX3xX4xe6dexX23xX22xX3xX229xX51xX1b8xX3xX4xX51xX1b8xX3x1096bxX27xX51xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXexX63xXdxc5bfxX23xX3x11d58xX1xX6xXdxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xXaxX2fxX11fx139e7xX23xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX316xX27xX6xX23xX3xX4cxX46xXexX3xX7xX42xX3xX1xX2e4xX23xX22xX3xX4cxdebexX4xX3xX4xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xXbexX6xX3xX4cxX360xX4xX3xXexXdxX34xX27xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX92xX3xX23xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX30xX22xX27xX15xXb1xX23xX3xX89xXdxX23xX1xX3xX83xXbaxX23xX22xX3xXbexX51xX23xX1xX3xX22xXdxX51xX3xX4xX6xX1b8xX3xX180xX6xXdxX3xXexX63x14452xX92xX3x13a2fxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX4xX39xX6xX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXbexX42xXdxX3xX180xc6f5xXdxX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX4xX39xX6xX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xX2dxX3xXbexe11bxX23xX22xX3xXexX1xX15dxXdxX3xX229xXdxX323xX27xX3xX4exX64xX65xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX3xXbexX2f5xX27xX3xXexX64xX92xX3xX23xX1xX5fxX3xXexX1xX2f5xX27xX3xXbexX2dfxX3xX326xX1x11373xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX326xX1xX10bxX3xX326xX1xX4bxX23xX3xX180xf017xX3xXbexXdxX44exX27xX3xX326xXdxfcf9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX30axX23xX22xX92xX3xXbexX3cxX6xX3xX4xX1x12b8cxXexX92xX3xXexX1xX39xX15xX3xX180xX4bxX23xX3xXbxX1xc77fxX4xX3xXexX2e4xXbxX92xX3xX1xX1b8xX5fxX23xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xX4xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXbexeeddxX4cxX3xX229xX498xX1b8xX3xX4xX1xX46axXexX3xX5xX64xX5axX23xX22xX92xX3xX4cx113e2xX3xX316xX27xX6xX23xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xX3xXbxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX4exXexX1xX24xX3xX204xX2xX206xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX100xX229xX6xX1b8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX100xX180xX23xX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX23cxX23dxX23exX74xX23exX91xX4exX2xX2xX2xX206xX2xX206xX23cxXexX23cxX91xX206xX23exX8fxX5xX23dxX100xX26xXbxX22xX256xX63xX9xX206xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX1b8xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX37xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xXbexX6xX3xX4cxX360xX4xX3xXexXdxX34xX27xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXexX64xX3f2xXdxX3xX4xX1xX1b8xX3xX1xX65xX23xX3xdbdexX91xX100xX23dxX23dxX23dxX3xX1xX6xX3xXbexX46axXexX3xX23xX30axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX457xXbxX3xX180xX5fxX3xX23xX27xX30axXdxX3xXexX63xX40exX23xX22xX3xXexX1xX39xX15xX3xX7xX498xX23xX3xX4xX39xX6xX3xX8fxX3xX1xX27xX15xX457xX23xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xXaxX2fxf986xX135xX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xXe0xX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX326xX1xX30axX23xX22xX3xX4xX1xX115xX3xX4xX10bxX3xX3dbxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX180xX44exX3xX4cxX13dxXexX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXexX64xX3f2xXdxX3xX4xX1xX1b8xX3xX7xX498xX23xX3xX1cxX27xX46axXexX3xX23xX30axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX457xXbxX92xX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX1b8xX2e4xXexX92xX3xX22xXdxX498xX4cxX3xX5xXeexX3xX4xX1xX1b8xX3xX180xXbaxX23xX22xX3xX1xX2e4xX3xX4exX27xX3xX326xX346xXexX3xX1xX5axXbxX3xXbxX1xX51xXexX3xXbexXdxX457xX23xX3xX4cxX5fxX3xX4xX3d8xX23xX3xX4xX498xXdxX3xXexX2e4xX1b8xX3xX4cxX30axXdxX3xXexX63xX64xX15dxX23xX22xX92xX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX4exX27xX3xX5xX3cxX4xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX51xXdx10d6dxX3xXe0xX3xX23xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX30xX22xX27xX15xXb1xX23xX3xX89xXdxX23xX1xX3xX83xXbaxX23xX22xX3xX23xX10bxXdxX100xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xX3xXbxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX4exXexX1xX24xX3xX204xX2xX206xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX100xX229xX6xX1b8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX100xX180xX23xX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX23cxX23dxX23exX74xX23exX91xX4exX2xX2xX2xX206xX2xX206xX206xXexX204xX636xX23cxX204xX23exX5xX23dxX100xX26xXbxX22xX256xX63xX9xX206xX23exX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX1b8xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX11cxX2dfxX23xX1xX3xXbexX2e4xX1b8xX3xXexX115xX23xX1xX92xX3xX1xX27xX15xX457xX23xX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX3f2xXdxX3xXexX1xXdxX457xX27xX3xX180xX44exX3xXexXdxX44exX4cxX3xX23xX4bxX23xX22xX3xX326xX1xX6xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xX4exX27xX3xX5xX3cxX4xX1xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xXaxX2fxX135xX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xXbexX6xX3xX4cxX360xX4xX3xXexXdxX34xX27xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX4xX10bxX3xXex134f6xX23xX22xX3xX4cxX479xX4xX3xXbexX2f5xX27xX3xXexX64xX3xX1xX65xX23xX3xX23cxX100xX2xX23dxX23dxX3xXex12ab3xX3xXbexX40exX23xX22xX92xX3xX22xX40exX4cxX3xX636xX3xX1xX5axXbxX3xXbxX1xX2f5xX23xX24xX3xX37xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXbexX2f5xX27xX3xX4cxX42xXdxX3xX1xX40exX3xX4xX1xX479xX6xX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX92xX3xX1xX457xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX326xX34xX23xX1xX3xX4ex13657xX23xX3xX180xX5fxX3xX4exXdxX3xX4exX15dxXdxX3xX1exX3xXexX51xXdxX3xXbexX3cxX23xX1xX3xX4xX64xX100xX3xX89xX6xX27xX3xX22xX2f5xX23xX3xX2xX23dxX3xX23xX4bxX4cxX3xX326xX323xX3xXex1387exX3xX23xX22xX5fxX15xX3xX326xX1x12bebxXdxX3xX4xX30axX23xX22xX92xX3xXbexX346xX23xX3xX23xX6xX15xX92xX3xX4xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXbexX2dfxX3xX1xX1b8xX5fxX23xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX4exXexX1xX24xX3xX204xX2xX206xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX100xX229xX6xX1b8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX100xX180xX23xX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX23cxX23dxX23exX74xX23exX91xX4exX2xX2xX2xX206xX636xX91xX23exXexX91xX23dxX2xX8fxX8fxX5xX23dxX100xX26xXbxX22xX256xX63xX9xX636xX8fxX23exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX1b8xX23xXaxX2fxX37xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX326xX346xXexX3xX1xX5axXbxX3xXbxX1xX51xXexX3xXbexXdxX457xX23xX3xX4xX30axX23xX22xX3xX7xX27xX46axXexX3xX2xX24fxX3xf895xf097xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xXaxX2fxX37xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xXbexX6xX3xX4cxX360xX4xX3xXexXdxX34xX27xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXexX64xX3f2xXdxX3xX4xX1xX1b8xX3xX1xX65xX23xX3xX636xX91xX100xX23dxX23dxX23dxX3xX1xX6xX3xXbexX46axXexX3xX23xX30axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX457xXbxX3xX180xX5fxX3xX23xX27xX30axXdxX3xXexX63xX40exX23xX22xX3xXexX1xX39xX15xX3xX7xX498xX23xX3xX4xX39xX6xX3xX8fxX3xX1xX27xX15xX457xX23xX92xX3xXexX1xX3cxX3xX1cxX2dfxX2dxX3xX326xX346xXexX3xX1xX5axXbxX3xXbxX1xX51xXexX3xXbexXdxX457xX23xX3xX4xX30axX23xX22xX3xX7xX27xX46axXexX3xX2xX24fxX3xXb7dxXb7exX2dxX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX1b8xX2e4xXexX92xX3xXbexX13dxX4xX3xX229xXdxX457xXexX3xX5xX5fxX3xX22xXdxX498xX4cxX3xX5xXeexX3xX4xX1xX1b8xX3xX180xXbaxX23xX22xX3xX1xX2e4xX3xX4exX27xX3xX4xX51xX4xX3xX1xX27xX15xX457xX23xX3xX83xX64xX65xX23xX22xX3xX146xX1xX34xX92xX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xX3xX180xX5fxX3xX11fxX479xX4xX3xXcxX1xX1a1xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX1b8xX4exX15xXaxX2fxX11fxX64xX5axX4xX3xX229xXdxX346xXexX92xX3xXexX63xX1b8xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX346xX23xX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xX3xX5xX2f5xX23xX3xX23xX5fxX15xX92xX3xX23xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX30xX22xX27xX15xXb1xX23xX3xX89xXdxX23xX1xX3xX83xXbaxX23xX22xX3xX7xb906xX3xXbexX346xX23xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX316xX27xX6xX23xX3xX146xX135xX37xX3xX326xXdxX323xX27xX3xX4cxX9d8xX27xX3xXexX1xX30axX23xX3xX83xX64xX65xX23xX22xX3xX14dxX1xX42xX3xX180xX5fxX3xX4cxX30axX3xX1xX120xX23xX1xX3xX326xXdxX23xX1xX3xXexX346xX3xXexX63xX6xX23xX22xX3xXexX63xX2e4xXdxX92xX3xX180xX64xX15dxX23xX3xXbexX40exXdxX3xX4xX39xX6xX3xX22xXdxX6xX3xXbexX120xX23xX1xX3xX229xX5fxX3xXcxX63xX2f5xX23xX3xXcxX1xX3cxX3xX83xX2e4xX23xX1xX3xXexX1xX30axX23xX3xX83xX64xX65xX23xX22xX3x1236bxXdxX6xX23xX22xX92xX3xX1cxX2dfxX3xX11fxX479xX4xX3xX83xX64xX65xX23xX22xX3xXecxXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xXffxX2dxX3xX4exc1e4xX23xX22xX3xX1xX64xX65xX23xX22xX3xX326xX1xX27xX3xX4cxX46xX3xX30xX22xX27xX15xXb1xX23xX3xX37xX30axX23xX22xX3xXcxX63xX479xX3xX180xX5fxX3xXexX1xX6xX4cxX3xX316xX27xX6xX23xX3xX146xX135xX37xX3xX326xXdxX323xX27xX3xX4cxX9d8xX27xX3xXexX1xX30axX23xX3xX14dxX1xX1b8xX23xX22xX3xXd9axXdxX6xX23xX22xX92xX3xX1cxX2dfxX3xXcxXdxX34xX23xX3xX11fxXdxX44exX23xX3xXecxX30xX22xX1xXdxX3xbc70xX27xXdbbxX23xXffxX100xX0xX74xXbxX2fxX0xX4exXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX63xX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX2fxX0xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX34xX23xX3xX316xX27xX6xX23xX24xX0xX74xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4cxX229xX1exX6xX23xX4exX1exX7xX6xXbxX1b8xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7dxX46xXexX3xX4xX1xX27xX15xX346xX23xX3xX23xX22xX64xX5axX4xX3xX23xX22xX5fxX23xX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX4exXdxX10xX4cxX1exX4exX10xX23xX74xX4cxX1b8xXexX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xX22xX27xX1b8xX4xX1exX23xX22xX6xX23xX1exX180xX27xX1exX316xX27xX6xX23xX22xX74xX2xX204xX23exX23exX23cxX23dxX100xX1xXexX4cxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX74xX4cxX10xX4exXdxX6xX74xX2xX91xX23dxX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX23cxX23dxX206xX74xX2xX23dxX8fxX4exX91xX2xX23dxX636xX23cxX91xX91xXexX2xX23exX24fxX8fxX5xX91xX1exX2xX636xX24fxX4exX91xX23dxX8fxX91xX204xX206xX24fxXexX204xX23dxX8fxX206xX5xX24fxX1exX2xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX4exXdxX180xX2fxX0xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7dxX46xXexX3xX4xX1xX27xX15xX346xX23xX3xX23xX22xX64xX5axX4xX3xX23xX22xX5fxX23xX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX4exXdxX10xX4cxX1exX4exX10xX23xX74xX4cxX1b8xXexX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xX22xX27xX1b8xX4xX1exX23xX22xX6xX23xX1exX180xX27xX1exX316xX27xX6xX23xX22xX74xX2xX204xX23exX23exX23cxX23dxX100xX1xXexX4cxXaxX2fxXb7dxX46xXexX3xX4xX1xX27xX15xX346xX23xX3xX23xX22xX64xX5axX4xX3xX23xX22xX5fxX23xX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX2fxX30xX65xXdxX3xX4xX1x102d1xX23xX22xX3xXexX30axXdxX3xXbexX346xX23xX3xX5xX5fxX3xX4cxX46xXexX3xX180xXbaxX23xX22xX3xX63xX46xX23xX22xX3xX5xX3f2xX23xX3xX4xX39xX6xX3xXbxX1xX10exX6xX3xXcxXdbbxX15xX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xX3xX1exX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xX100xX3xXcxX63xX498xXdxX3xX4exX5fxXdxX3xX23xX1xX17cxX23xX22xX3xX326xX4cxX3xXbexX64xX15dxX23xX22xX3xX229xXdxX34xX23xX3xXexXdxX346xXbxX3xX22xXdxX51xXbxX3xX180xX3f2xXdxX3xXbexX46axXexX3xX229xX2e4xX23xX3xX11cxX5fxX1b8xX3xX1exX3xXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX10bxX3xX4xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xXexX1xX39xX15xX3xXbexXdxX457xX23xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX5xX3f2xX23xX3xXexX1xX479xX3xX636xX3xX4xX498xX3xX23xX64xX3f2xX4xX100xX3xX30xX65xXdxX3xXbexXdbbxX15xX3xX4xX10bxX3xX180xX64xX15dxX23xX3xX316xX27xX42xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX229xX2e4xXexX3xX23xX22xX5fxX23xX3xX23xX1033xXdxX3xX4xX6xX1b8xX92xX3xX63xXa07xX23xX22xX3xX7xXdbbxX27xX92xX3xX4xX3d8xX23xX3xXdxX23xX3xX4exX46axX27xX3xXexX10exX4xX1xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xX4xX96bxX3xX1cxX64xX6xX3xX4xX360xX3xX14dxX1xX6xX23xX3xX11fxX120xX23xX1xX3xX14dxX1xXbaxX23xX22xX3xXexe0d8xXbxX3xX1xX5axXbxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX316xX27xXdbbxX23xX3xX326xX1xXa10xXdxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX4exXdxX180xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX34xX23xX1xX3xX4exX9d8xX23xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX7x10384xX23xX3xX7xX5fxX23xX22xX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX180xX360xX3xX7xX498xX23xX3xX1cxX27xX46axXexXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX326xXdxX23xX1xX1exXexX10xX74xX326xX10xX23xX1xX1exX4exX6xX23xX1exX23xX22xX6xX23xX1exXexX63xX27xX1b8xXdxX1exX7xX6xX23xX1exX7xX6xX23xX22xX1exX4xX6xXbxX1exX23xX27xX1b8xX4xX1exXbxX1xX27xX4xX1exX180xX27xX1exX7xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX74xX2xX204xX24fxX2xX23dxX204xX100xX1xXexX4cxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX74xX4cxX10xX4exXdxX6xX74xX2xX91xX23dxX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX8fxX206xX23cxX74xX2xX636xX24fxX4exX206xX23dxX204xX91xX23exX91xX204xXexX204xX24fxX5xX204xX1exX636xX1exX4xX1b8xXbxX15xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX4exXdxX180xX2fxX0xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX34xX23xX1xX3xX4exX9d8xX23xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX7xX11aexX23xX3xX7xX5fxX23xX22xX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX180xX360xX3xX7xX498xX23xX3xX1cxX27xX46axXexXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX326xXdxX23xX1xX1exXexX10xX74xX326xX10xX23xX1xX1exX4exX6xX23xX1exX23xX22xX6xX23xX1exXexX63xX27xX1b8xXdxX1exX7xX6xX23xX1exX7xX6xX23xX22xX1exX4xX6xXbxX1exX23xX27xX1b8xX4xX1exXbxX1xX27xX4xX1exX180xX27xX1exX7xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX74xX2xX204xX24fxX2xX23dxX204xX100xX1xXexX4cxXaxX2fxX146xX34xX23xX1xX3xX4exX9d8xX23xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX7xX11aexX23xX3xX7xX5fxX23xX22xX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX180xX360xX3xX7xX498xX23xX3xX1cxX27xX46axXexX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX2fxX89xX6xX27xX3xX23exX91xX3xX22xXdxX15dxX3xXexX1xd0e8xX3xXexX498xXdxX3xXexX1xX10xX1b8xX3xX316xX27xX15xX3xXbexX3cxX23xX1xX92xX3xX1xX457xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX326xX34xX23xX1xX3xX4exX9d8xX23xX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xXexX1xX27xX46xX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xX83xX457xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xXecxXedxXeexX3xX40xX27xX6xX23xX22xX3xX1exX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xXffxX3xXbexX498xX4cxX3xX229xX498xX1b8xX3xX4xX30axX23xX22xX3xX7xX27xX46axXexX3xXexX1xXdxX346xXexX3xX326xX346xX92xX3xX7xX11aexX23xX3xX7xX5fxX23xX22xX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX180xX360xX3xX7xX498xX23xX3xX1cxX27xX46axXexX3xX23xX30axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX457xXbxX100xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX4exXdxX180xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14dxX1xX10bxX3xXcxX1xX39xX3xXexX64xX3f2xX23xX22xX24xX3xX37xX498xX4cxX3xX65xX23xX3xX4xX13b0xX3xXexX63xXdxX3xXbexX2dfxX3xXexXdxX23xX3xXexX64xXa10xX23xX22xX3xX180xX5fxX1b8xX3xX7xX4fxX3xXbexX96bxXdxX3xX4cxX3f2xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX63xXdxX74xXbxX1xX1b8xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xX1b8xX23xX22xX1exX4xX6xX4cxX1exX1b8xX23xX1exX4xX27xX1exXexX63xXdxX1exX4exX6xX1exXexXdxX23xX1exXexX27xX1b8xX23xX22xX1exX180xX6xX1b8xX1exX7xX27xX1exX4exX1b8xXdxX1exX4cxX1b8xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX316xX27xX1b8xX4xX1exX1xX1b8xXdxX74xX2xX204xX206xX204xX204xX636xX100xX1xXexX4cxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX74xX4cxX10xX4exXdxX6xX74xX2xX91xX23dxX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX8fxX206xX8fxX74xX2xX23dxX204xX4exX2xX91xX23dxX24fxX23exX91xX8fxXexX204xX91xX23cxX23dxX5xX8fxX1exX23exX91xX4exX2xX2xX636xX2xX2xX91xX23dxXexX23exX2xX636xX8fxX5xX2xX23dxX1exX6xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX4exXdxX180xX2fxX0xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14dxX1xX10bxX3xXcxX1xX39xX3xXexX64xX3f2xX23xX22xX24xX3xX37xX498xX4cxX3xX65xX23xX3xX4xX13b0xX3xXexX63xXdxX3xXbexX2dfxX3xXexXdxX23xX3xXexX64xXa10xX23xX22xX3xX180xX5fxX1b8xX3xX7xX4fxX3xXbexX96bxXdxX3xX4cxX3f2xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX63xXdxX74xXbxX1xX1b8xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xX1b8xX23xX22xX1exX4xX6xX4cxX1exX1b8xX23xX1exX4xX27xX1exXexX63xXdxX1exX4exX6xX1exXexXdxX23xX1exXexX27xX1b8xX23xX22xX1exX180xX6xX1b8xX1exX7xX27xX1exX4exX1b8xXdxX1exX4cxX1b8xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX316xX27xX1b8xX4xX1exX1xX1b8xXdxX74xX2xX204xX206xX204xX204xX636xX100xX1xXexX4cxXaxX2fxX14dxX1xX10bxX3xXcxX1xX39xX3xXexX64xX3f2xX23xX22xX24xX3xX37xX498xX4cxX3xX65xX23xX3xX4xX13b0xX3xXexX63xXdxX3xXbexX2dfxX3xXexXdxX23xX3xXexX64xXa10xX23xX22xX3xX180xX5fxX1b8xX3xX7xX4fxX3xXbexX96bxXdxX3xX4cxX3f2xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX2fxXcxXdxX346xXbxX3xX1cxX1033xX4xX3xX4xX13b0xX3xXexX63xXdxX3xX83xX64xX65xX23xX22xX3xX146xX1xX34xX3xX7xX6xX27xX3xX146xd051xX3xX1xX1a1xXbxX3xXexX1xX479xX3xX204xX92xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX326xX1xX10bxX6xX3xXe1bxfc58xXedxX3xX180xX5fxX1b8xX3xX4xX1xXdxX44exX27xX3xX91xX204xX74xX2xX2xX92xX3xX14dxX1xX10bxX3xXcxX1xX39xX3xXexX64xX3f2xX23xX22xX3xXedxX64xX65xX23xX22xX3xX11fxX120xX23xX1xX3xX83xX27xX457xX3xX4xX1xX1b8xX3xX63x10b04xX23xX22xX92xX3xX83xX64xX65xX23xX22xX3xX146xX1xX34xX3xX4xX10bxX3xX23xX1xXdxX44exX27xX3xX7xX498xX23xX3xXbxX1xX6bxX4cxX3xX23xX30axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX457xXbxX3xXbexX13dxX4xX3xXexX63xX64xX23xX22xX3xX23xX1xX64xX24xX3xX37xX6xX4cxX3xX146xX1xX10xX3xXb7dxXdbbxX15xX92xX3xX229xX64xXa10xXdxX3xX14dxX1xX1033xX4xX3xXcxX63xX2e4xX4xX1xX92xX3xX4exX10bxX3xXexX63xX2f5xX4cx1138cxX92xX3xX23xX1xX64xX23xX22xX3xX7xX498xX23xX3xX5xX64xX5axX23xX22xX92xX3xX4exX1b8xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX180xX9d8xX23xX3xX4xX3d8xX23xX3xX326xX1xXdxX34xX4cxX3xXexX42xX23xX3xX23xX34xX23xX3xX4xX2f5xX23xX3xXbexX2f5xX27xX3xXexX64xX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX4cxX2e4xX23xX1xX3xX1xX65xX23xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX4exXdxX180xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xXe0xX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX4xX10bxX3xX3dbxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX180xX3f2xXdxX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX146xXcxX1exXe1bxX83xX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX63xXdxX74xXexX1xX27xX15xX1exX5xX1b8xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exXexX63xX27xX1b8xXdxX1exX1exX4xX6xX4cxX1exXexX63xX6xX23xX22xX1exX4xX1b8xX1exX15xX1exX23xX22xX1xXdxX6xX1exX180xX1b8xXdxX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX63xXdxX10xX23xX1exX326xXexX1exX1cxX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX204xX206xX204xX206xX8fxX100xX1xXexX4cxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX74xX4cxX10xX4exXdxX6xX74xX2xX91xX23dxX74xX23xX10xX1fdxX7xX74xX2xX8fxX206xX8fxX74xX2xX23dxX24fxX4exX2xX2xX206xX2xX8fxX636xX24fxXexX206xX24fxX23dxX23dxX5xX206xX1exX23exX91xX4exX2xX2xX636xX23dxX8fxX91xX23dxXexX8fxX636xX23dxX5xX2xX23dxX1exX6xX100xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX1xX39xX3xXexX3cxX4xX1xX3xX40xX27xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xX1exX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX4exXdxX180xX2fxX0xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xXe0xX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX4xX10bxX3xX3dbxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX180xX3f2xXdxX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX146xXcxX1exXe1bxX83xX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX63xXdxX74xXexX1xX27xX15xX1exX5xX1b8xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exXexX63xX27xX1b8xXdxX1exX1exX4xX6xX4cxX1exXexX63xX6xX23xX22xX1exX4xX1b8xX1exX15xX1exX23xX22xX1xXdxX6xX1exX180xX1b8xXdxX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX63xXdxX10xX23xX1exX326xXexX1exX1cxX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX204xX206xX204xX206xX8fxX100xX1xXexX4cxXaxX2fxXcxX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xXe0xX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xX4xX10bxX3xX3dbxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX180xX3f2xXdxX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX146xXcxX1exXe1bxX83xX3xX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX63xX1b8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX2fxX146xXdxX323xX4cxX3xXexX63xX6xX3xXexXdxX346xX23xX3xXbexX46xX3xX4exX4fxX3xX51xX23xX3xXexX1xX39xX15xX3xX5xX5axXdxX3xX30xX22xX5fxX23xX3xXcxX63xX64xX65xXdxX3xXe0xX3xX37xX6bxX4cxX3xXcxX63xX6xX23xX22xX3xXecxX83xX5fxX3xXcxXfcxX23xX1xXffxX92xX3xX14dxX1xX10bxX3xXcxX1xX39xX3xXexX64xX3f2xX23xX22xX3xX37xX1xX10exX23xX1xX3xXbxX1xX39xX3xXedxX64xX65xX23xX22xX3xX11fxX120xX23xX1xX3xX83xX27xX457xX3xX4xX1xX1b8xX3xX63xX176cxX23xX22xX92xX3xX4xX30axX23xX22xX3xXexX63xX120xX23xX1xX3xX326xX1xX30axX23xX22xX3xX4xX1xX115xX3xX4xX10bxX3xX3dbxX3xX23xX22xX1xXfcxX6xX3xX180xX44exX3xX4cxX13dxXexX3xX4xX46axXbxX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xXexX64xX3f2xXdxX3xX4xX1xX1b8xX3xX7xX498xX23xX3xX1cxX27xX46axXexX3xX23xX30axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX457xXbxX92xX3xX23xX64xX3f2xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX1b8xX2e4xXexX92xX3xX22xXdxX498xX4cxX3xX5xXeexX3xX4xX1xX1b8xX3xX180xXbaxX23xX22xX3xX1xX2e4xX3xX4exX27xX3xX326xX346xXexX3xX1xX5axXbxX3xXbxX1xX51xXexX3xXbexXdxX457xX23xX3xX4cxX5fxX3xX4xX3d8xX23xX3xX4xX498xXdxX3xXexX2e4xX1b8xX3xX4cxX30axXdxX3xXexX63xX64xX15dxX23xX22xX92xX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX63xXdxX323xX23xX3xX4exX27xX3xX5xX3cxX4xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX51xXdxX100xX100xX100xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX4exXdxX180xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX74xX27xX5xX2fxX0xX4exXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX63xXaxX2fxX0xX74xX4exXdxX180xX2fxX0xX74xX4exXdxX180xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d13xX27xXexX1xX1b8xX63xXaxX2fxX10dxX51xX3xXcxXdbbxX23xX3xXe0xX3xX11cxX34xX3xXcxX27xX46axX23xX0xX74xXbxX2f
Bá Tân – Lê Tuấn