Ngắm bộ ảnh đoạt giải “Việt Nam nhìn từ trên cao”
Tác phẩm Mũi Cà Mau của tác giả Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long) đã được trao giải nhất cuộc thi ảnh “Việt Nam nhìn từ trên cao”.
8967xdc45xe193x9f03x90f6xb382x9cdex10a57xe6b2xX7xc18bxe091xbc09x97b9x1102ex97efxX5xca99xXaxa856x98ffxae05xdca0xad68xX3xe781xd64exX3x9d2ex9f73xX1xX3x11935xc976xe96dxXexX3xX14xXdxX1bxXdxX3xXaxc916xXdxdd47xXexX3xX13xX6xX16xX3xX1cxX1xefebxX1cxX3xXexa468xX3xXexc9eax9c1axX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX0x1050fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd740xX10xX6xe0b4xXaxX12xXcxb012xX4xX3xXbxX1xbdccxX16xX3xf5fcx913dxXdxX3xa34fx983fxX3xX63xX6x10a17xX3xX4xbff9xX6xX3xXexX5bxX4xX3xX14xXdxX1bxX3xX13xX14xX6cxc023xb7e9xX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdx11a71xX1cxX3xda0bxX2ax11508xX1cxX1xX3x105f8xX20xX1cxX14xa903xX3xX1fxdaafxX3xX1fxf2e9x99c9xX4xX3xXexX3cxX6xX20xX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1x11ac6xXexX3xX4xX6cxX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxX1xX3xXaxX2axXdxX2cxXexX3xX13xX6xX16xX3xX1cxX1xX35xX1cxX3xXexX39xX3xXexX3cxX3dxX1cxX3xX4xX6xX20xXax929bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3x113bfxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxcd89xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10x10204xX7xX45xX2xe19axab03x9233xX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxbbb4xX155xX155xX14bxXexc51dxX14bxX155xdf37xX5xX155xXd6xbdbdxXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57x96abxX10fxX6xXexX6xX3cxX67xX20xX10fxX10xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xXcxX5bxX4xX3xXbxX1xX60xX16xX3xX63xX64xXdxX3xX67xX68xX3xX63xX6xX6cxX3xX4xX6fxX6xX3xXexX5bxX4xX3xX14xXdxX1bxX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbdcxX20xX57xX7dxXaxX12xX54xX6xXdxX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1xX35xX3xXexX1xX6cxX19xX4xX3xX10fxd71cxX3xX67xX5bxX1cxX1xX3xX1fxbb71xX1cxX14xX3xX16xX6cxb4eaxXdxX3xX4xX6fxX6xX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xXcxXdxe240xX1cxX3x9798xX64xX1cxX14xX3xX8bxX1d4xX35xX1cxX1xX3xe641xc5dcxX1cxX1xX95xf3a5xX3xX63xX68xX6cxX3xXbxX1xe4aaxX3xX7xX6xX3xX4xX6fxX6xX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX54xX20xX68xX1cxX14xX3xX13xX6xX16xX3xX8bxX16exX1cxX3xaf6axXdxX6xX1cxX14xX95xXd6xX3xX1d4xX6xX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xX3xXexX1xX6cxX19xX4xX3xX10fxX1eexX3xX13xX1xX68xX3xX1cxb97fxXdxX3xXexX3cxX3dxX1cxX3xX10fxX21bxX1cxX1xX3xX91xX6xX1cxX3xX54xX21xX3xX4xX6fxX6xX3xX245xXdxX6xX1cxX14xX3xe51bxb953xX1cxX3xX21axd559xX1cxX14xX3xX8bxXcx9276xXd6xX54xX67xX63xX95xX21fxX3xX1d4xX1bxX1cxX3xX14xXdxX6xX20xX3xX1xX9bx10582xX1cxX14xX3xX284xX68xXdxX3xX245xbcebxX1cxX3xX284x1069axX7dxX5xXdxX1cxX10xX3xX4xX6fxX6xX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xXcxX1xX20cxX3xX20fxX9bxX285xX1cxX14xX3xX8bxXcxX28fxXd6xX54xX67xX63xX95xX3xX10fxX68xX3xX63xf444xX16xX3x8d2cxX289xXdxX3xX63xX227xX3xX67xX6xX1cxX14xX3xX67xX1xX1bxXdxX3xX4xX6fxX6xX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX8bxXcxX28fxXd6xX54xX67xX63xX95xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX20xX57xX7dxXaxX12xX13xX14xX20xX68xXdxX3xX3cxX6xX21fxX3xX18xX6xX1cxX3xX14xXdxX5bxX16xX3xX2afxX1xX1bxX20xX3xX4xX2abxX1cxX3xXexX3cxX6xX20xX3xX2xX155xX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xe033xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX5bxX4xX3xXexX5bxX4xX3xX14xXdxX1bxX3xX2afxX1xX5bxX4xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX20xX57xX7dxXaxX12xX21axX2d8xX7dxX3xX5xX68xX3xX4xX6cxX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX57xX68xX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX5bxX4xX3xXexX1xX88xX3xX5xX20xX21xXdxX3xX1bxX1cxX1xX3xX4xX1xa2b2xXbxX3xXexX39xX3xXexX3cxX3dxX1cxX3xX4xX6xX20xX3xX1cxX1xX9bxX3x934dxX5xX7dxX4xX6xX16xX21fxX3xX16xX5bxX7dxX3xX18xX6xX7dxX21fxX3xX1cxX1xX68xX3xX4xX6xX20xX3xXexc656xX1cxX14xXd6xXd6xXd6xX3xX21axX9bxX9cxX4xX3xXbxX1xX5bxXexX3xX1fxX19xX1cxX14xX3xXexX3cxX20xX1cxX14xX3xX1cx9d90xX16xX21fxX3xX4xX6cxX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX98xX3xX1cxX1xd30exX1cxX3xX1fxX9bxX9cxX4xX3xX14cxXd6xX14cxf193xc742xX3xX18x10214xX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xXexX39xX3xX14cxX14dxX411xX3xXexX5bxX4xX3xX14xXdxX1bxX3xXexX3cxX3dxX1cxX3xXexX20xX68xX1cxX3xb342xX6cxX1fcxX4xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX20xX57xX7dxXaxX12xXcxX5bxX4xX3xX14xXdxX1bxX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX3xX5xX68xX3xX16xX19xXexX3xXexX3cxX20xX1cxX14xX3xX1cxX1xb320xX1cxX14xX3xX1cxX14xX9bx92d5xXdxX3xX4xX1xX3aaxXbxX3xX3bdxX5xX7dxX4xX6xX16xX3xX7xeb28xX16xX3xX1cxX1xXabxXexX3xX4xX6fxX6xX3xXbxX1xX20xX1cxX14xX3xXexX3cxX68xX20xX3xX4xX1xX3aaxXbxX3xX3bdxX5xX7dxX4xX6xX16xX3xX10fxX227xX1cxX14xX3xX21axX1f6xX1cxX14xX3xX18xf801xX1cxX14xX3xX7xX289xX1cxX14xX3xX67xd447xX6cxX3xX91xX20xX1cxX14xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX20xX57xX7dxXaxX12xX16exX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xddabxX3xX10fxX1eexX3xX18xX415xX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX4xX6fxX6xX3xX16xX35xX1cxX1xX133xX3xc1f4xX21axX88xX3xX4xbc29xX3xX18xX415xX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xX63xX64xXdxX3xX67xX68xX3xX63xX6xX6cxX21fxX3xXexX289xXdxX3xXbxX1xX1bxXdxX3xXbxX1xX3aaxX4xX3xX2a2xX3xX1fxX513xX3xX18xX6xX3xX1cxX14xX68xX7dxX3xX1fxX9cxXdxX3xXexX1xX47exXdxX3xXexXdxX20cxXexX3xX1fxe807xXbxXd6xX3xd254xXdxX3dxX1cxX14xX3xX4xX1xXdxX20cxX4xX3xX3bdxX5xX7dxX4xX6xX16xX3xXexX289xXdxX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX1fxX3d7xX6cxX3xXexX9bxX3xX1xX285xX1cxX3xX2xX14dxX155xX3xXexX3cxXdxX2cxX6cxX3xX1fxX1f6xX1cxX14xX21fxX3xX1cxX3dxX1cxX3xX2afxX1xXdxX3xXbxX1xX513xX1cxX14xX3xX1bxX1cxX1xX3xXexX1xX35xX3xX4xX1xXabxXexX3xX5xX9bxX9cxX1cxX14xX3xX1bxX1cxX1xX3xX16xX48exXdxX3xX10fxX9bxX9cxXexX3xXexX3cxX19xXdxX3xX1xX285xX1cxX3xX4xX5bxX4xX3xX18xX415xX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xX2afxX1xX5bxX4xb803xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX20xX57xX7dxXaxX12xX13xX14xX20xX68xXdxX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1xXabxXexX21fxX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX3xX4xX2abxX1cxX3xX1fxX9bxX9cxX4xX3xXexX3cxX6xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6xXdxX3xXexX5bxX4xX3xXbxX1xX60xX16xX3xX67xX3d7xX6cxX3xX63xbb7cxX3xXcxX1xX6cxX406xX1cxX3xX10fxX68xX3xX91xX68xX1cxX14xX3xX14xX1fcxX16xX3xX2axX8dxX1cxX1xX3xX91xX20xX1cxX14xXd6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX20xX57xX7dxXaxX12xcbbfxX10xX16xX3xX16xX19xXexX3xX7xX1fcxX3xX18xX415xX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX4xX6cxX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX68xX7dxX133xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4x107b6xXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xf6a2xXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d4xX1bxX1cxX3xX14xXdxX6xX20xX3xX1xX9bxX2a2xX1cxX14xX3xX284xX68xXdxX3xX245xX2abxX1cxX3xX284xX2afxX7dxX5xXdxX1cxX10xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xXcxX1xX20cxX3xX20fxX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxf5e5xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX18xX6xX1cxX72axX14xXdxX6xX20xX72axX1xX6cxX20xX1cxX14xX72axX7xX6xXdxX72axX14xX20xX1cxX72axX7xX2afxX7dxX5xXdxX1cxX10xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axXexX1xX10xX72axX57xX6cxX20xX1cxX14xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX18xX6xX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xb41exX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX7a8xX411xX412xX7a8xX5xX2xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX1d4xX1bxX1cxX3xX14xXdxX6xX20xX3xX1xX9bxX2a2xX1cxX14xX3xX284xX68xXdxX3xX245xX2abxX1cxX3xX284xX2afxX7dxX5xXdxX1cxX10xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xXcxX1xX20cxX3xX20fxX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d4xXdxX88xX1cxX3xX1fxX1bxX20xX3xX435xX6cxX3dxX3xX1xX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX54xX6cx101f2xX1cxX1xX3xX2axX3f4xX1cxX3xXcxX3cxX6cxX7dxX1eexX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX18xXdxX10xX1cxX72axX57xX6xX20xX72axX435xX6cxX10xX72axX1xX6cxX20xX1cxX14xX72axX1xX6cxX7dxX1cxX1xX72axX10fxX6xX1cxX72axXexX3cxX6cxX7dxX10xX1cxX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX15dxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX411xX7a8xX14cxX15dxX5xX7a8xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX1d4xXdxX88xX1cxX3xX1fxX1bxX20xX3xX435xX6cxX3dxX3xX1xX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX54xX6cxXa48xX1cxX1xX3xX2axX3f4xX1cxX3xXcxX3cxX6cxX7dxX1eexX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX5bxX1cxX1xX3xX1fxX1f6xX1cxX14xX3xX16xX6cxX1fcxXdxX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xXcxXdxX20cxX1cxX3xX20fxX64xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1xX35xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX4xX6xX1cxX1xX72axX57xX20xX1cxX14xX72axX16xX6cxX20xXdxX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axXexXdxX10xX1cxX72axX57xX6cxX1cxX14xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX1cxX1xXdxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX15dxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX411xX14dxX15axX7a8xX5xX14cxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX67xX5bxX1cxX1xX3xX1fxX1f6xX1cxX14xX3xX16xX6cxX1fcxXdxX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xXcxXdxX20cxX1cxX3xX20fxX64xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1xX35xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX3d7xX6cxX3xX54xXdxX1eexX1cxX3xX91xX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX4xX6xX6cxX72axX1xXdxX10xX1cxX72axX5xX6cxX20xX1cxX14xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX16xXdxX1cxX1xX72axXexX6xX1cxX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX15dxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX412xX155xX412xX411xX5xX15axXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX67xX3d7xX6cxX3xX54xXdxX1eexX1cxX3xX91xX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX3d7xX6cxX3xX63xX648xX3xXcxX1xX6cxX406xX1cxX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX4xX6xX6cxX72axX16xX7dxX72axXexX1xX6cxX6xX1cxX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX10fxXdxX1cxX1xX72axX1xXdxX10xX1cxX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX15dxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX14bxX7a8xX411xX7a8xX5xX14dxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX67xX3d7xX6cxX3xX63xX648xX3xXcxX1xX6cxX406xX1cxX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1190bxX1xX6cxX3xX57xX6cxX3xX5xX21bxX4xX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX5bxXdxX3xX72axX3xX63xX6xXdxX3xXcxX1xX68xX1cxX1xX3xX67xX1xX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX2afxX1xX6cxX72axX57xX6cxX72axX5xXdxX4xX1xX72axX7xXdxX1cxX1xX72axXexX1xX6xXdxX72axX16xX6xXdxX72axXexX1xX6xX1cxX1xX72axX4xX1xX6cxX20xX1cxX14xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX14cxX7a8xX2xX411xX5xX15dxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX1587xX1xX6cxX3xX57xX6cxX3xX5xX21bxX4xX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX5bxXdxX3xX72axX3xX63xX6xXdxX3xXcxX1xX68xX1cxX1xX3xX67xX1xX9bxX285xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1587xXa48xX3xX18xX350xX3xX10fxX21bxX1cxX1xX3xX54xX21xX3xX91xX20xX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX2afxX7dxX72axX18xXdxX72axX10fxXdxX1cxX1xX72axX1xX6xX72axX5xX20xX1cxX14xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX16xXdxX1cxX1xX72axXexX6xX1cxX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX14cxX14cxX412xX15dxX5xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX1587xXa48xX3xX18xX350xX3xX10fxX21bxX1cxX1xX3xX54xX21xX3xX91xX20xX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91xX68xX1cxX14xX3xX14xX1fcxX16xX3xX2axX8dxX1cxX1xX3xX91xX20xX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX5xX6xX1cxX14xX72axX14xX20xX16xX72axX10fxXdxX1cxX1xX72axX5xX20xX1cxX14xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX10fxXdxX1cxX1xX72axX1xXdxX10xX1cxX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX7a8xX2xX412xX15dxX5xX411xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX91xX68xX1cxX14xX3xX14xX1fcxX16xX3xX2axX8dxX1cxX1xX3xX91xX20xX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX2axXdxX1cxX1xX3xX54xXdxX88xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX2d8xX16xX3xX2dbxX289xXdxX3xX63xX227xX3xX67xX6xX1cxX14xX3xX67xX1xX1bxXdxX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX16xX6xX16xX72axX2dbxX20xXdxX72axX16xX6cxX72axX4xX6xX1cxX14xX72axX4xX1xX6xXdxX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX16xXdxX1cxX1xX72axXexX6xX1cxX72axX14xXdxX6xXdxX72axX18xX6xX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX7a8xX412xX155xX14dxX5xX412xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX63xX2d8xX16xX3xX2dbxX289xXdxX3xX63xX227xX3xX67xX6xX1cxX14xX3xX67xX1xX1bxXdxX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX63xXdxX1cxX1xX3xXcxX2d8xX1cxX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX68xX6cxX3xXbxX1xX227xX3xX7xX6xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX54xX20xX68xX1cxX14xX3xX13xX6xX16xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1xX35xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX16xX6xX6cxX72axXbxX1xX6cxX72axX7xX6xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX1xX20xX6xX1cxX14xX72axX1cxX6xX16xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX1cxX1xXdxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX14bxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX15dxX14dxX412xX412xX5xX2xX155xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX63xX68xX6cxX3xXbxX1xX227xX3xX7xX6xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX54xX20xX68xX1cxX14xX3xX13xX6xX16xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX1cxX1xX35xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15xX1cxX14xX3xX7xX48exX16xX3xX1cxX289xX1cxX14xX3xXexX3cxX9bxX47exX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX54xX20xX68xX1cxX14xX3xX13xX6xX16xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX1cxX6xX1cxX14xX72axX7xX20xX16xX72axX1cxX20xX1cxX14xX72axXexX3cxX6cxX20xX1cxX14xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX1xX20xX6xX1cxX14xX72axX1cxX6xX16xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX411xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX2xX2xX15axX2xX5xX2xX2xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX13xX15xX1cxX14xX3xX7xX48exX16xX3xX1cxX289xX1cxX14xX3xXexX3cxX9bxX47exX1cxX14xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX54xX20xX68xX1cxX14xX3xX13xX6xX16xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX68xX3xX1cxX266xXdxX3xXexX3cxX3dxX1cxX3xX10fxX21bxX1cxX1xX3xX91xX6xX1cxX3xX54xX21xX3xX72axX3xX245xXdxX6xX1cxX14xX3xX284xX285xX1cxX3xX21axX289xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX1cxX1xX6xX72axX1cxX20xXdxX72axXexX3cxX10xX1cxX72axX10fxXdxX1cxX1xX72axX5xX6xX1cxX72axX1xX6xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX18xX6xX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX411xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX14dxX14dxX7a8xX411xX5xX2xX7a8xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX13xX1xX68xX3xX1cxX266xXdxX3xXexX3cxX3dxX1cxX3xX10fxX21bxX1cxX1xX3xX91xX6xX1cxX3xX54xX21xX3xX72axX3xX245xXdxX6xX1cxX14xX3xX284xX285xX1cxX3xX21axX289xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX18xX6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX284xX68xXdxX3xX245xX2abxX1cxX3xX3cxaf2bxX4xX3xX3cxcab3xX3xX1fxf221xX1cxX3xX1xX20xX6xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX67bxX6cxX2d8xX1cxX3xXcxX3cxX6xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xX7xX6xXdxX72axX14xX20xX1cxX72axX3cxX6cxX4xX72axX3cxX20xX72axX57xX10xX1cxX72axX1xX20xX6xX72axX1cxX14xX6cxX7dxX10xX1cxX72axX2dbxX6cxX6xX1cxX72axXexX3cxX6xX1cxX14xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX411xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX15axX14bxX14dxX14bxX5xX2xX14cxXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX284xX68xXdxX3xX245xX2abxX1cxX3xX3cxX2991xX4xX3xX3cxX2995xX3xX1fxX2998xX1cxX3xX1xX20xX6xX3xX72axX3xX13xX14xX6cxX7dxX7exX1cxX3xX67bxX6cxX2d8xX1cxX3xXcxX3cxX6xX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xX7xX4xX6bbxXdxX16xX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX57xX10xX6bbxX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX18xX20xX3cxX57xX10xX3cxX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX14xX9xXaxX155xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX3cxXaxX12xX0xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX10xXexX6xXdxX5xX72axXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6cxX3xX1xX20xX21xX4xX1xX3xX72axX3xX20fxX6cxX7dxX3xX1d4xX4bcxX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX3bdxX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXd6xX1cxX10xX147xXd6xXexX6cxX20xXdxXexX3cxX10xXd6xX10fxX1cxX45xXexXexX20xX45xXdxX45xX7xX15dxX7a8xX15dxX45xX7a8xX155xX2xX14bxX45xX155xX411xX45xX7a8xX412xX45xXexX1xX6cxX72axX1xX20xX6xX4xX1xX72axX57xX6cxX7dxX72axX18xX6xX1cxX14xX72axX14xXdxX6xXdxX72axX2afxX2afxX72axX2xX14dxX155xX14cxX412xX411xX412xX411xX412xX411xXd6xX161xXbxX14xXaxX3xXexX6xX3cxX14xX10xXexX9xXaxX6bbxX18xX5xX6xX1cxX2afxXaxX3xX57xX6xXexX6xX72axX3bdxX6xX1cxX4xX7dxX18xX20xX2dbxX72axX14xX3cxX20xX6cxXbxX9xXaxXdxX16xX14xX72axX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3cxX14xXdxX1cxX133xX155xXbxX2dbxX3xX6xX6cxXexX20xX84cxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxX133xX18xX5xX20xX4xX2afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX14xX6xX16xX3xX18xX20xX3xX6xX1cxX1xX3xX57xX20xX6xXexX3xX14xXdxX6xXdxX3xX10fxXdxX10xXexX3xX1cxX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX1cxX3xXexX6cxX3xXexX3cxX10xX1cxX3xX4xX6xX20xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX45xX45xXdxXd6xX18xX6xX20xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd6xX10fxX1cxX45xX1cxX10xX147xX7xX45xX2xX14bxX14cxX14dxX45xX14bxX14bxX57xX14dxX2xX14cxX155xX155xX155xX14bxXexX14cxX15dxX14cxX15axX5xX2xX15axXd6xX161xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX14xX1xXexX18xX20xX2dbxX72axX4xX20xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2afxX6bbxX5xX10xX14xX10xX1cxX57xX3xX4xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xXcxX1xX6cxX3xX1xX20xX21xX4xX1xX3xX72axX3xX20fxX6cxX7dxX3xX1d4xX4bcxX1cxX14xX3xX72axX3xX14xXdxX1bxXdxX3xX2afxX1xX6cxX7dxX20cxX1cxX3xX2afxX1xX350xX4xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX3cxX12xX0xX45xXexX18xX20xX57xX7dxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX284xX20xX6cxX3cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXcxX6cxX266xXdxX3xXexX3cxX4edxX0xX45xXbxX12