Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở nhiều thành phố Trung Quốc
Trong buổi sáng 25/1, tình trạng khói bụi vẫn bao phủ toàn bộ thành phố Bắc Kinh, khiến tầm nhìn hạn chế, có nơi tầm nhìn chỉ dưới 500m.
d0c1xe5e8x13dd5x127e1x167eexd5f4x12996x14a2fx10ae9xX7x1186fxe349x16441xdb60xf3c2x10c77xX5xe6a2xXax13d44xe96fxX3xda3fxX1xXdxee2cxf1fexX3xe944xX1xdfffxX15x12b96xX3xX1bxX1xd493xX3xX15xX1fxX1xXdx134e0xX19xX3xXex11968x142dbxX15xX1fxX3x119ecxX3xX15xX1xXdxd101x123f0xX3xXexX1x138c5xX15xX1xX3xXbxX1xdb9exX3xXcxX2dxX38xX15xX1fxX3x14efdxX38xX42xX4xX0x14cf5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf30xX10xX6xf452xXaxX12xXcxX2dx12c0axX15xX1fxX3x11670xX38x13226xXdxX3xX7x14c14xX15xX1fxX3x12923x109ebxX4fxX2xf57bxX3xXexe3caxX15xX1xX3xXexX2dx124c4xX15xX1fxX3xX1bxX1x1002bxXdxX3xX6axf82cxXdxX3xe3f6x16839xX15xX3xX6axX6xX66xX3xXbxX1x11f42xX3xXexX66xX3cxX15xX3xX6ax10cf1xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3x161e0x11ccbxX4xX3x1519cxXdxX15xX1xX78xX3xX1bxX1xXdx14592xX15xX3xXex1402exX19xX3xX15xX1xX7bxX15xX3xX1xX81xX15xX3xX4xX1xXb9xX78xX3xX4xX87xX3xX15x1294axXdxX3xXexXbdxX19xX3xX15xX1xX7bxX15xX3xX4xX1x147f7xX3xX61xdefdxec78xXdxX3xX75x14cdfxXe8xX19x11b46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXex11324xX5xX10xX9xXaxXexX10x1653bxXex158fcxX6xX5xXdxX1fxX15x108e3xX3x11dcfxX38xX7xXexXdx13b0dxXf5xd878xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX66xX61xXf5xXaxX12xX5exX3cxX15xX1fxX3xX5xX66xX81xXexX3xX4xX70xX4xX3x11554x13770xX6xX3xXbxX1xXe3xXd2xX15xX1fxX3xXbxX1xX23xX6xX3xXacxXadxX4xX3xXcxX2dxX38xX15xX1fxX3xX4axX38xX42xX4xX3xX12cxX6xX15xX1fxX3xX1fxX70xX15xX1xX3xX4xX1xX12dxX38xX3xX12cx164dexXexX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX3xX1bxeb26xX66xX3xX61xX3cxXdxX3xX8exX3cxX3xX15xX1fxX1xXdxX29xX19xX3xXexX2dxX2exX15xX1fxX3xX15xX1xeb6axXexX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xX15xX1x102e4xX15xX1fxX3xX15xX1fxX3cxXf5xX3xX12cxXbdxX38xX3xX15xe15fxX19xX3xX74xXe8xX2xX75xXebxX3xXcxX81xXdxX3xXexX1xX98xX3xX12cxX1dxX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX78xX3xX4xXd2xX3x16414xX38xX6xX15xX3xX4xX1xfd9cxX4xX3xX15xX1a3xX15xX1fxX3xX12cx1119dxX3xX12cxXe3xX6xX3xX2dxX6xX3xX4x149b9xX15xX1xX3xX6axX70xX66xX3xX8exX3cxX15xX1fxX3xX8exX37xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX78xX3xX12cxfbf5xX15xX1fxX3xXexX1x10c05xXdxX3xX70xXbxX3xX61xX8bxX15xX1fxX3xX1xX3cxX15xX1fxX3xX5xX66xX81xXexX3xX6axXdxf49fxX15xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX1bxX1x131f4xX15xX3xX4xX18axXbxX3xX12cxX42xXdxX3xXbxX1xX87xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX6axX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX15xX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX6axX66xX2dxX61xX10xX2dxX9xXaxXe8xXaxX3x1579exXdxX61xXexX1xX9xXaxX74xXe8xXe8xXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXexX6axX66xX61xXf5xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb0xX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1dexX15xX1xX3xX1xXe3xX32xX15xX1fxX3xX15x14876xX15xX1fxX3xX15xX37xX3xXexXe4xXdxX3xX4xX38xXa0xX4xX3xX7xX42xX15xX1fxX3xX4x13ad3xX15xX1fxX3xX15xX1xXe3xX3xX7xX1cbxX4xX3xX1bxX1x1463bxX10xX3xX4xX98xX6xX3xX15xX1fxXe3xX208xXdxX3xX61xe2e8xX15xX3xXcxX2dxX38xX15xX1fxX3xX4axX38xX42xX4xXebxX3x12212x13deexX15xX1xX104xX3x1359dxX10xX38xXexX10xX2dxX7x15a35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX3xX15xX1fxX1xXdxX29xX19xX3xXexX2dxX2exX15xX1fxX3xX32xX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXcxX2dxX38xX15xX1fxX3xX4axX38xX42xX4xXaxX3xX66xX15xX4xX5xXdxX4xX1bxX9xXaxX2dxX10xXexX38xX2dxX15xX3xX7xX1xX66xX26exea6dxX19xX6xX1fxX10xX300xXexX1xXdxX7xXebxX7xX2dxX4xX30dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX366xX19xX6xX1fxX10xXaxX3xX1xX2dxX10xX10bxX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX4fxX4fxX6axX6xX66xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX8exX15xX4fxXdxX19xX1fxX4fx1483dx10731xX4fxXexX3a4xX3a5xX3a5xXe8x1403cxXebxX106xXbxX1fxXaxX12xX0xXdxX19xX1fxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXebxX6axX6xX66xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX8exX15xX4fxX15xX10xX26exX7xX4fxX2xX75xXe8xd98axX4fxX2xXe8xX75xX61xX2x1261dxX75x150a8xXe8xXe8xXexX3a4xX3a5xX3a5xXe8xX3acxX5xXe8xXebxX106xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX366xX19xX6xX1fxX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13abfxX6xXbxXexXdxX66xX15xXaxX12xXb0xX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1dexX15xX1xX3xX1xXe3xX32xX15xX1fxX3xX15xX2bfxX15xX1fxX3xX15xX37xX3xXexXe4xXdxX3xX4xX38xXa0xX4xX3xX7xX42xX15xX1fxX3xX4xX2d5xX15xX1fxX3xX15xX1xXe3xX3xX7xX1cbxX4xX3xX1bxX1xX2e3xX10xX3xX4xX98xX6xX3xX15xX1fxXe3xX208xXdxX3xX61xX2f1xX15xX3xXcxX2dxX38xX15xX1fxX3xX4axX38xX42xX4xXebxX3xX300xX301xX15xX1xX104xX3xX0xX10xX19xX12xX306xX10xX38xXexX10xX2dxX7xX30dxX0xX4fxX10xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX2dxX12xX0xX4fxXexX6axX66xX61xXf5xX12xX0xX4fxXexX6xX6axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexXfexX6xX5xXdxX1fxX15xX104xX3xX106xX38xX7xXexXdxX10bxXf5xX10dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX66xX61xXf5xXaxX12x11b8dxX15bxXexX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX3xX5xXbdxX15xX3xX15xX3cxXf5xX3xX6axX6xX66xX3xXbxX1xX98xX3xX19xXa0xXexX3xX1bxX1xX38xX3xX8ex103b8xX4xX3xX2dxXa0xX15xX1fxX3xX5xXe4xX15xX3xXbxX1xX23xX6xX3xXacxXadxX4xX3xXcxX2dxX38xX15xX1fxX3xX4axX38xX42xX4xX78xX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xX12cxX87xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX15xX2bfxX15xX1fxX3xX15xX1xX18axXexX3xX8exX8fxX15xX3xX5xX3cxX3xXexX1xX98xX3xX12cxX1dxX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX8exX3cxX3xX4xX70xX4xX3xX12cxX12dxX6xX3xXbxX1xXe3xXd2xX15xX1fxX3xX5xX2f1xX15xX3xX4x1264cxX15xX3xX15xX1xXe3xX3xXcxX1xXdxX29xX15xX3xXcxX2f1xX15xX78xX3xX5exX3cxX3xXacxXadxX4xX78xX3x1530axXd2xX15xX3xX4ecxX1dxX15xX1fxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexXfexX6xX5xXdxX1fxX15xX104xX3xX106xX38xX7xXexXdxX10bxXf5xX10dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX66xX61xXf5xXaxX12xXcxX2dxX66xX15xX1fxX3xX6axX38xX6cxXdxX3xX7xX70xX15xX1fxX3xX74xX75xX4fxX2xX78xX3xXexX7bxX15xX1xX3xXexX2dxX81xX15xX1fxX3xX1bxX1xX87xXdxX3xX6axX8bxXdxX3xX8exX8fxX15xX3xX6axX6xX66xX3xXbxX1xX98xX3xXexX66xX3cxX15xX3xX6axXa0xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX78xX3xX1bxX1xXdxXb9xX15xX3xXexXbdxX19xX3xX15xX1xX7bxX15xX3xX1xX81xX15xX3xX4xX1xXb9xX78xX3xX4xX87xX3xX15xXd2xXdxX3xXexXbdxX19xX3xX15xX1xX7bxX15xX3xX4xX1xXe0xX3xX61xXe3xXe4xXdxX3xX75xXe8xXe8xX19xXebxX3xX422xX1xXe0xX3xX7xX42xX3x13eedx147b8xX74xXebxX75xX3xX300xXexX1cbxX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX7xX42xX3xX1xX81xXexX3xX6axX8bxXdxX3xX4xX87xX3xX1bxX23xX4xX1xX3xXexX1xXe3xXe4xX4xX3xX15xX1xX2e3xX3xX1xXd2xX15xX3xX74xX78xX75xX3xX19xXdxX4xX2dxX66xX19xX10xXexX30dxX3xX32xX3xX19xX1cbxX4xX3xXexX2dxX29xX15xX3xX74xXe8xXe8xX78xX3xX5xX3cxX3xX19xX1cbxX4xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX15xX1fxX1xXdxX29xX19xX3xXexX2dxX2exX15xX1fxXebxX3xXcxX2dxXe3xXe4xX4xX3xXexX7bxX15xX1xX3xXexX2dxX81xX15xX1fxX3xXexX2dxX29xX15xX78xX3xXex14e4exX3xX4xX1xXdxX37xX38xX3xX15xX1fxX3cxXf5xX3xX74xX3ddxX4fxX2xX78xX3xX422xXd2xX3xX1c4xX38xX6xX15xX3xX1bxX1xX23xX3xXexXe3xX15bxX15xX1fxX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX12cxX1d4xX3xX12cxXe3xX6xX3xX2dxX6xX3xX4xX1dexX15xX1xX3xX6axX70xX66xX3xfa2cxX3cxX15xX1fxX78xX3xX19xX1cbxX4xX3xXexX1xX1cbxX3xX74xX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xX3ddxX3xX19xX1cbxX4xX3xX4xX1dexX15xX1xX3xX6axX70xX66xX3xX8exX37xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexXfexX6xX5xXdxX1fxX15xX104xX3xX106xX38xX7xXexXdxX10bxXf5xX10dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX66xX61xXf5xXaxX12xX738xXe4xXdxX3xX8exXdxX21fxX4xX3xX6axX6xX15xX3xX6axX42xX3xX4xX1dexX15xX1xX3xX6axX70xX66xX3xX738xX3cxX15xX1fxX78xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX70xXbxX3xX61xX8bxX15xX1fxX3xX1xX3cxX15xX1fxX3xX5xX66xX81xXexX3xX6axXdxX21fxX15xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX1bxX1xX229xX15xX3xX4xX18axXbxX3xX1fxXdxX1dexX19xX3xXexX1xXdx14048xX38xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX78xX3xX15xX1xXe3xX3xXexX81xX19xX3xX12cxX87xX15xX1fxX3xX4x11e67xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX4xXd2xX3xX7xX32xX3xX7xX1dexX15xX3xXfcxX38xX18axXexX3xX4xX87xX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xX1bxX1xX23xX3xXexX1xX1dexXdxX78xX3xX1xX81xX15xX3xX4xX1xXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX19xXa0xXexX3xX7xX42xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX2dxX7bxX15xX1xX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX78xX3xXexX1a3xX15xX1fxX3xX4xXe3xX208xX15xX1fxX3xX8exX21fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX61xX2exX15xX3xX61x13c53xXbxX3xX4xX70xX4xX3xXexX38xXf5xXb9xX15xX3xXbxX1xX42xX78xX3xX4xX1dexX15xX1xX3xX6axX70xX66xX3xX15xX1fxXe3xX208xXdxX3xX61xX2f1xX15xX3xX1xX81xX15xX3xX4xX1xXb9xX3xX2dxX6xX3xX15xX1fxX66xX3cxXdxX3xX12cxXe3xX208xX15xX1fxXebxXebxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexXfexX6xX5xXdxX1fxX15xX104xX3xX106xX38xX7xXexXdxX10bxXf5xX10dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX66xX61xXf5xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xXcxX1xX12dxX3xXexX2dxXe3xX32xX15xX1fxX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX738xXe3xXd2xX15xX1fxX3xe8edxX15xX3xXcxX1xX38xX585xX15xX78xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xX12cxX6xX15xX1fxX3xX4xX2f1xX15xX3xX15xX1xXadxX4xX3xX70xXbxX3xX61xX8bxX15xX1fxX3xX6axXdxX21fxX15xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX1xX81xX15xX3xX4xX1xXb9xX3xXfcxX10xX3xX1dxX3xXexX1dxX3xX5xXe3xX38xX3xX1xX3cxX15xX1xX3xXexX1xX10xX66xX3xX6axXdxX803xX15xX3xX7xX42xX3xX4xX1xe98dxX15xX78xX3xX5x111d8xX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xXexX2dxXe3xX208xX15xX1fxX3xX1xX15bxXbxX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX171xX66xX3xX61xX3cxXdxX78xX3xX15xXb9xX38xX3xXexXbdxX19xX3xX15xX1xX7bxX15xX3xXexXdxXb9xXbxX3xXexX8bxX4xX3xX1fxXdxX1dexX19xX3xXfcxX38xX42xX15xX1fxX3xX61xXe3xXe4xXdxX3xX74xXe8xXe8xX19xX3xX7x11b90xX3xXexX1xX51bxX4xX3xX1xXdxX21fxX15xX3xXbxX1xX66xX15xX1fxX3xXexX66xX1dexX3xXexX18axXexX3xX4xX1dexX3xX4xX70xX4xX3xXexX38xXf5xXb9xX15xX3xX12cxXe3xX208xX15xX1fxX3xX4xX6xX66xX3xXexX42xX4xX3xX2dxX6xX3xX8exX3cxX66xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexXfexX6xX5xXdxX1fxX15xX104xX3xX106xX38xX7xXexXdxX10bxXf5xX10dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX66xX61xXf5xXaxX12xX13xX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX3xX5xX3cxX3xX8exX18axX15xX3xX12cxX37xX3xXfcxX1d4xX3xX1xXa0xXdxX3xX15xX1xX1cbxX4xX3xX15xX1xX42xXdxX3xX4xX98xX6xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xX15xX1xXdxX37xX38xX3xX15xX1a3xX19xX3xX1c4xX38xX6xXebxX3xXcxX1xX10xX66xX3xX1dxX15xX1fxX3xX738xXe3xXd2xX15xX1fxX3xX935xX15xX3xXcxX1xX38xX585xX15xX78xX3xX12cxX803xX3xX1fxXdxX1dexX19xX3xXexX1xXdxX803xX38xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX23xX78xX3xXexX2dxX66xX15xX1fxX3xX15xX1a3xX19xX3xX74xXe8xX2xX3ddxX3xXexX66xX3cxX15xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXbxX1xX42xX3xXacxXadxX4xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX12cxX1d4xX3xX12cxX87xX15xX1fxX3xX4xX827xX6xX3xX3d6xX3a5xX74xX3xX61xX66xX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX21fxXbxX3xX1fxX2f1xXf5xX3xX1dxX3xX15xX1xXdxX18xX19xX78xX3xXfcxX66xX70xX3xX6axX2e3xX3xX3d6xX3a4xX3xXexX2dxX38xX15xX1fxX3xXexX2f1xX19xX3xXexX1xXe3xXd2xX15xX1fxX3xX19xX81xXdxX3xX8exX3cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX66xX81xXdxX3xX1fxXbdxX15xX3xX3ddxX3dfxXe8xXebxXe8xXe8xXe8xX3xX4xX70xX4xX3xX5xX66xX81xXdxX3xXbxX1xXe3xXd2xX15xX1fxX3xXexXdxX21fxX15xX3xX1fxXdxX6xX66xX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xX1bxX1xX1dxX15xX1fxX3xX12cxX81xXexX3xXexXdxX29xX38xX3xX4xX1xX38xX229xX15xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59fxX66xX38xX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xX738x10b16xX738xX0xX4fxXbxX12
namthanh