Top 10 mẫu môtô được chờ đón nhất năm 2016
Theo bầu chọn của tờ Visorb Down, Suzuki GSX-R1000, Yamaha MT-10, Ducati Multistrada 1200 Enduro, Triumph Bonneville… là những mẫu xe môtô được dân chơi xe chờ đón nhấn năm 2016.
1066x4790x3d60x7302x3cdcx466bxX0x9b5cx98abx455cx82d7x507fx6703x3c71xXcx494fx7ea6x33a4x43a8xX2x9ad3xXax3395xXfxX4xX11x92a3xX10xX8xX7x3663xX8x4ab8x3635x9b17xX8xX1fx4856xX13xX24xX8x3164x1f1ax700bxX9xX8xX9xX6x6cf0xX8xX28x2e61x2a4bxX8xX33xX6x1d69xX13xX8xX33x5694xX1fxX8x2779xX1dxX7x3b1exX0x9485xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x5065xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX6xX15xX19xX8x1e78x7e95xX21xX8xX9xX6x2ed0xX33xX8xX9x8dc4xXbxX8xX13xX2fxX8x6b04xX2xXcxX19x28e5xX5dxX8x81dcxX19x17e4xX33x6f19xX8x29ecxX21x92b6xX21x7120xX2xX8x21a2xX7ax6222x5727x3f29xX7xX1dxX1dxX1dxX78xX8x416cxXbxX1fxXbxX6xXbxX8x84adxX11xX84xX7xX1dxX78xX8xX74xX21xX9xXbxX13xX2xX8xX93xX21xXaxX13xX2xXcxX13xX71xXbxX1xXbxX8xX7xX3exX1dxX1dxX8x53adxX33xX1xX21xX71xX19xX78xX8xX11xX71xX2xX21xX1fxX10xX6xX8x732dxX19xX33xX33xX15xX3xX2xXaxXaxX15x957bxX8xXax3d41xX8xX33xX6x5384xX33x601cxX8xX1fxX20xX21xX8x15b5xX15xX8xX1fxX24xX13xX24xX8xX28xX29xX2axX9xX8xX1x3db3xX33xX8xX9xX6x224fxX2xX8xXdbxX15xX8xX9xX6xX2fxX8xX28xX32xX33xX8xX33xX6xX37xX33xX8xX33xX3bxX1fxX8xX3exX1dxX7xX41x65c9xX0xX43xX10xX4xX0xX43xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13x5d73xXaxX15xXexXfxX13xX15xXdbxX13xX84xXbxXaxX2xXd5xX33x5dc4xX8x426dxX21xXcxX13xX2x68caxX11ex71c0xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXc2xX19xX1xX11exXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dx3e22xX43xX7xX1dxX16axX1xX7x5941xX3ex5c49xX1dxX1dxX13xX7xX1dxX7x91f7x7d5cxX173xXaxX1dxX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19x7d86xX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x4aa0xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX7xX109xX8xX7axX21xX7cxX21xX7exX2xX8xX81xX7axX83xX84xX85xX7xX1dxX1dxX1dxX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX3exXaxX7xX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX3exX109xX8xX8cxXbxX1fxXbxX6xXbxX8xX93xX11xX84xX7xX1dxX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX171xXaxX3exX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX171xX109xX8xX74xX21xX9xXbxX13xX2xX8xX93xX21xXaxX13xX2xXcxX13xX71xXbxX1xXbxX8xX7xX3exX1dxX1dxX8xXb2xX33xX1xX21xX71xX19xX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX17bxXaxX171xX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX17bxX109xX8xX74xX21xX9xXbxX13xX2xX8xX83xX74xX2xXbxX3xX15xXaxX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX16axXaxX17bxX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX16axX109xX8xX11xX71xX2xX21xX1fxX10xX6xX8xXc2xX19xX33xX33xX15xX3xX2xXaxXaxX15xX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX41xXaxX16axX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX41xX109xX8xXc2xX93x763fxX8xX85xX8xX33xX2xX33xX15xX11xX8xX7axX9xX71xXbxX1fxX5dxXaxX15xX71xX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX173xXaxX41xX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX173xX109xX8xX8cxXbxX1fxXbxX6xXbxX8xX83xX7axX85x5907xX1dxX1dxX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX17axXaxX173xX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX17axX109xX8xX93xX19xX13xX19xX8xX81xX21xX7cxX7cxX2xX8xX6dxX548xX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX173xX7xX171xX3exX173xX7xX7xX548xXaxX17axX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX548xX109xX8xXc2xX93xX4a6xX8xX81xX171xX7xX1dxX85xX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX0xX2xX1fxXd5xX8xXcxX71xX9xXexXfxX43xX43xX2xX109xX5dxXbxX19xX6xXbxX13xX2xX33xX6xX109xX3xX33xX43xX33xX15xX76xXcxX43xX7xX41xX1dxX16axX43xX7xX1dxX16axX1xX7xX171xX3exX173xX1dxX1dxX13xX7xX1dxX7xX17axX3exX1dxXaxX548xX109xX12fxX10xXd5xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xX18dxX1fxXbxXd5xX15xXfxX8xX43xX4xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1a5xXbxX10xX13xX2xX19xX33xXfxX4xX7xX1dxX109xX8xXc2xX15xX33xX15xXaxXaxX2xX8x75e1xX15xX19xX33xX9xX2xX33xX19xX109xX0xX43xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX7axX19xX21xX71xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX19xX8xX74xXe9xX33xX8xX3xX2x541dxX13xX0xX43xX10xX4xX0xX43xX1xX2xX3xX4
sydong