Mèo bay người bắt bóng như thủ môn
Thanh niên tung ra vô số cú dứt điểm, nhưng chẳng thể làm thủng lưới của 'thủ môn'.
3ce4x8039x903axb1fex3e54x738fx7745x8dc5x4b41xX7x8e6axa06dxa61fx4c64xd597x761fxX5xacdcxXax6daax4ccaxcf4dx7281xX3x76d2xX6xd96cxX3xc503x5b87x5d53x84baxXdxX3xX17xd1fbxXexX3xX17x99d1xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX1x606cxX3x403dx8ff8xX1bxX0x6999xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx931exX10xX6xc67fxXaxX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdx4754xX1bxX3xXexadaexX1bxX1cxX3x4507xX6xX3x7abcxX33xX3xX7x633fxX3xX4x69fbxX3xX48x6296xXexX3xc6aexXdxd43axX32x63cfxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1cxX3xX4xX1x53e2xX1bxX1cxX3xXexX1xX6dxX3xX5x4108xX32xX3xXexX1xX30xX1bxX1cxX3xX5xX1dx4460xXdxX3xX4xX30xX6xX3xcd7cxXexX1xX30xX3xX32xX33xX1bx909dx884cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xa81exXex751fxX6xX5xXdxX1cxX1bx9244xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX5bxb485xXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX4xX10xXb0xX15xX17x4417xX10xX4xXexX3xX48xX1cxX32xX10xX48xXdxX6xX3xX5exXdxX48xX10xX15xX3xX32xXbx4785xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax54baxXdxX48xXexX1xXb6xX3xb828xX2x5cc0xXbxXaexXbexX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXb6xX3x552axXe8xXe8xXbxXaexXbexXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX36xX6xXbxXbxX7xX36xX15xXbxX10xX1bxX36xX32xX10xX48xXdxX6xX36xXexX1xX57xX32xX17x7f6dxXbxX9xX1bxX10xXf2xX7xX36xXfbxc17fxXfbxX134xX36xX2xX134xXf9xX48xXf9xX134xXf9xX2xX108xX108xX134xXex640cxX144x78f2xd8cexX5xX2xX134xXb0xX32xX10xX15xX9dxXd3xXbxX1cxXaxX3xX48xX6xXexX6xXb0xXexX19xXbxX10xX9xXaxX5exXdxX48xX10xX15xX36xX32xXbxXe8xXaxX3xX48xX6xXexX6xXb0xX10xX1bxX4xX15xX48xX10xX9xXaxX144xd9fex6f14xX45xbb11xX179xX45xXcxX17cxce9dxXe8x4fccxX57xX32xXfbx814axXd3x7af7xXbx75bbx86b0xXcxX147xX108x9199xX17cx8357xX15x7111xX2xX36xX4xX2xb75dxX192xX18cxX179xX10xX190xX1x8991xXfbxX187xX183xdacfxXe8xX7x9cfcxXbxXe8x5bfaxXdxX1cxXf9xX17xX108xX189xc2adxX13xXf9xX10xX6xX57x57b4xX187xXe8xX15xXcxc18exX10xX181xX10xX1a7xX147x7cb2xX17axX187x8293xd805xX5bxX1xX13x4503xXf9x914axX5exX17axX146xX36xX5xX1a0xXfbxX187xX108xX179xX1b7xX1a4xX1bxXdxX183xX189xX147xX19xXaexXbxX10xX2xX18cxX181xX17axX181xXf9xX2xX1a0xXfbxX187xX144xX1a7xX5bxX1a0xXfbxX187xXbx8dd2xX181xX146xX189xX194xX6xXf2xX189xX15xX134xX1c6xX187xX4xXaxX3xX48xX6xXexX6xXb0xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX10xX1bxXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexXb0xX6xX5xXdxX1cxX1bxXb6xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX5bxXbexXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xX57xX32xX17xX3xX48xX1xXdxX48xX10xX3xXdxX1f3xX10xX1bxXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX48xXexX1xXb6xX3xX146xXfbxX108xXbxXaexXbexX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXb6xX3xX108xXe8xX189xXbxXaexXbexXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX36xX36xXdxX9dxX17xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX9dxX5exX1bxX36xX1bxX10xXf2xX7xX36xXfbxX134xXfbxX134xX36xX2xX134xXf9xX48xXf9xX134xXf9xX2xX108xX146xX144xXexXfbxX134xX147xX146xX146xX5xX134xX9dxXd3xXbxX1cxX12bxX5bxX9xX189xXe8xX108xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXdxX3xX17xX22xXexX3xX17xX26xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX1xX30xX3xX32xX33xX1bxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX15xX57xX5bxX4xX10xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexXb0xX6xX5xXdxX1cxX1bxXb6xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX5bxXbexXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX1c5xX1ccxX190xX0xX36xXbxX12