Tân binh lên đường: Vinh quang người đi, nhớ thương người ở lại!
(Baohatinh.vn) - “Ngày mai anh lên đường, để lại bao yêu thương và nỗi nhớ”... Giờ phút tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, những câu hát gợi thương gợi nhớ trong bài Ngày mai anh lên đường khiến không ít người rơi nước mắt. Để lại bao yêu thương và nỗi nhớ, các tân binh hôm nay mạnh chân bước trên con đường mới, mang theo sứ mệnh vinh quang của tuổi trẻ: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
3f81x83c0xc514xab4dx9653x58aex8438x9245x8a54xX7xe8c4x9d98xb38cx7e4exa531xd3efxX5xc3a6xXaxbc52xXcxc861xfed9xX3xfc42xXdxX15xX1xX3xX5x52f9xX15xX3xce8axceb8x7a2fxX15x706fxa3f5xX3xea27xXdxX15xX1xX3xbf8cx5e76xX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdx70cdxX3xX15xX1xefc0xX3xXexX1xX21x7bbdxX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3x6ea8xX3xX5x87acxXdxeed1xX0xb815xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc64cxX10xX6x43b2xXaxX12xd08dx8059xX24x7afbx7702xX3xa5b0xX6xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3axX3xX20xab9bxX3xX5xX50xXdxX3xX17xX6xdb23xX3xX6dxX1dxX2dxX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xbcc4xX6cxX3xX15x7003xXdxX3xX15xX1xX3exe001xe676xXa3xXa3xX3xc5b5xXdxX22xX3xXbxX1xf3e8xXexX3xXexXdx56edxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1dxX15xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3xX15xX1xc842xXbxX3xX15xX24xf606xX3axX3xX15xX1xadb7xX15xX24xX3xX4xX14xX2dxX3xX1x98f6xXexX3xX24xda67xXdxX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX24xXe3xXdxX3xX15xX1xX3exX3xXexe1bfxX8bxX15xX24xX3xX17xX6cxXdxX3xX6axX24xX6cxX6dxX3xX6fxX6xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3x7e5fxX1xXdxbc85xX15xX3xX116xX1x5a33xX15xX24xX3xc0a0xXexX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xXf6xX43xXdxX3xX15xX21xX3exX4xX3xX6fxbe97xXexXa3xX3xaa35xX83xX3xX5xX50xXdxX3xX17xX6xX8bxX3xX6dxX1dxX2dxX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX98xX6cxX3xX15xX9cxXdxX3xX15xX1xX3exX3axX3xX4xXdfxX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX1xX11exX6fxX3xX15xX6xX6dxX3xX6fxX50xX15xX1xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX17xX21xX3exX4xX3xXexXf6xX1dxX15xX3xX4xX8bxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3xX6fxX3exXdxX3axX3xX6fxX6xX15xX24xX3xXexX1xX10xX8bxX3xX7x61fexX3xX6fxf07exX15xX1xX3xX98xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX4x6525xX6xX3xXexX2dx6035xXdxX3xXexXf6xb72bxX25xX3x71cdx9dedxX8bxX3xX98xX1a1xX3xXcxX1b6xX3xX2cxX2dxf3fexX4xX3x8011x7829xX3xX1xb780xXdxX3xX4xX1xX1b1xX3xX15xX24xX1xbd48xX6xXa3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbx4b8fxX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxa357xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xed1bxb1adxXbxX1cdx7e3axX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xddbbxd530xX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54x4e1dxX221xX221xX22fxX54xX2x7d96xX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX220xX25cxX256xXexX256xX25cxX22exX220xaf61xX5xX221xXa3x5cc1xXbxX24x8047xXf6xX9xfc53xX22exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexae46xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xbda0xX15xX1xX25xX3xXcxX1xXdfxXdxX3x5225xX6xX15xX1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221x57b1xX2xX2xXexX256xX275xX275xX25cxX221xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX26bxX256xX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xXdfxXdxX3xX2ffxX6xX15xX1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX2xX2xX275xXexX220xX26bxX220xX275xX2xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX26bxX256xX256xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xa672xX1xXadxX4xX3x9379xX2dxX6xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX256xX221xX2xXexX22exX25cxX22fxX221xX275xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX25cxX22fxX22exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xX63xXd6xX2dxX3xXcxXf6xX2dxX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX275xX26bxXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX275xX220xX256xXexX388xX26bxX256xX22fxX22fxX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX220xX25cxX256xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxXdxX119xX15xX3x4e77xXd1xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX220xX22exXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX256xX2xX275xXexX256xX220xX2xX25cxX25cxX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX22fxX221xX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xX63xXd6xX2dxX3xXcxXf6xX2dxX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX2xX256xX22fxX22fxXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX256xX25cxX388xXexX220xX220xX221xX220xX256xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX256xX388xX275xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xX63xXd6xX2dxX3xXcxXf6xX2dxX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX275xX388xX256xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX25cxX256xX275xXexX256xX22fxX26bxX256xX22fxX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX275xX22fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3x9b39xX15xX1xX3xX798xX21xX43xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX388xX275xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX25cxX220xX22fxXexX25cxX22fxX221xX2xX275xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX256xX26bxX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX63xX8bxX6cxXdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX25cxX220xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX25cxX388xX22exXexX25cxX221xX22exX22exX220xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX22fxX2xX26bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xX27xXd1xX3xX27xXdxXb2xX15xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX388xX25cxX2xXexX2xX256xX25cxX221xX220xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX256xX275xX388xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xX27xXd1xX3xX27xXdxXb2xX15xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX388xX26bxXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX22fxX221xX26bxXexX388xX2xX26bxX25cxX388xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX22fxX275xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1x40bbxX6dxX3xX798xX21xX43xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX22exX221xX275xXexX256xX22exX2xX388xX256xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX26bxX22exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xX6cxX15xX1xX3xX1f3xX1xX2dxX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xX3xX66xXexX1xX2dxX6fxX17xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX22exX256xX275xXexX22exX26bxX22exX221xX275xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX22fxX256xX275xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xX2dxX3xXcxXf6xX6xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX2xX256xX25cxX2xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX22exX388xX25cxXexX220xX26bxX275xX26bxX275xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX256xX388xX25cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xX2dxX3xXcxXf6xX6xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX275xX2xX22fxXexX22exX220xX275xX221xX220xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX22fxX221xX275xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xX2dxX3xXcxXf6xX6xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX2xX220xX221xXexX2xX2xX22exX221xX22exX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX22fxX221xX220xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xX139x42c0xX15xX1xX3xX6axX1x7ab0xXexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX2xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX25cxX2xX25cxXexX388xX25cxX22exX220xX221xX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX26bxX2xX26bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXb06xX15xX1xX3xX798xX21xX43xX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX8bxX66xX6dxX3xXbxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f3xX10xX15xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX217xXdxX66xXexX1xX25xX3xX2xX2xX220xX221xXbxX1cdxX224xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX25xX3xX22exX22fxX221xXbxX1cdxX224xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX54xX54xXdxXa3xX17xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXa3xX98xX15xX54xX15xX10xX217xX7xX54xX256xX221xX221xX22fxX54xX2xX25cxX220xX66xX25cxX2xX25cxX221xX22fxX220xX221xXexX256xX388xX220xX2xX26bxX5xX221xXa3xX26fxXbxX24xX272xXf6xX9xX2xX275xX22exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX25xX3xX27xXdxX15xX1xX3xX2cxX2dxX6xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX20xXdxX3axX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX21xX43xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX22xXdxX3xX4dxX3xX5xX50xXdxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX6xXbxXexXdxX8bxX15xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cdxXexX2e5xX6xX5xXdxX24xX15xX25xX3xXf6xXdxX24xX1xXexX224xXaxX12xX2f5xX15xX1xX25xX3xXcxX1xX6cxX15xX1xX3xX1f3xX1xX2dxX15xX24xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfc0xX2dxXexX1xX8bxXf6xXaxX12xX6axX1xad84xX6fxX3xX546xX27xX0xX54xXbxX12
Nhóm PV