10 phương tiện vận chuyển du lịch độc đáo khắp thế giới
Không phải xe buýt, không phải taxi, người dân tại một số quốc gia cải tiến, sáng tạo nên những phương tiện vận chuyển du lịch độc đáo và khá thú vị.
f7bfx10295x15bd1x12371x106efx15066x1099ex11297x1248ax148d1xX3x12cfdx17101xX1xX1xfab1x17457x16953xXbxX5xX7xXfx10a2fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xXfxX15xX0x1208ex10382xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfx10dafx10988xX5xX4xXaxX2xXfxX15xX31x10efcxX8xX3axX30x13518x12c66xX7x1253fxX8xX4xX5x158a7xX7xX8x17140x1487axX7xX8xX3xX30x16754x11bb7x12670xX7xX8x13d78xX57xX8xXax13a7axX3xX30xX8x10562xffe5xX3xX8xX64x1399cxX6xX8x1253exX30x14954xX3axX8xX4xX30x14677xX8xX4axX5x126b1xX5xX0x1345dxX30xX31xX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3ax144b5xX2xXbxX5cxXfxX15x16a42xX30x16f20xX7xX4axX8xX3axX30x12df0xX5xX8x11c21xX2xX8x1096fxX57x162e8xX4x17066xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX3axX30xX97xX5xX8xX4xXbxX9axX5xXa1xX8xX7xX4axX47x125fexX5xX8xX5cx1354fxX7xX8xX4x136c3xX5xX8xX10xX65xX4xX8xX1x152b4xX8x12ac6xX57xXc7xX3xX8xX4axX5xXbxX8xX3xX97xX5xX8xX4xX5xX73xX7xXa1xX8xX1xX69xX7xX4axX8xX4xXbfxX6xX8xX7x177a1xX7xX8xX7xX30x11cdexX7xX4axX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX51xX52xX7xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX60xX3xX30xX8xX64xX65xX3xX8xX64xX69xX6xX8xX51x13bb2xX8xX6cxX30xX69xX8xX4xX30x130d4xX8xX51xX60x16f8bxX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3ax17047xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15x147efxXbxX4xXbxX4xX57xX1xXa1xX8xX8fxX2xX7xX58xXbxX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9ax10dccx13cb2xX5xX5cxX4xX30x1652dxX31xX43xX43x1550dxXfxX8xX1x10638xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31x15de9x16edex10b61xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31x172b1x10b7bxX31xX31xX1a2xX4xX1a2xX1a2x105a7xX31xXaxX43xX123x14fa5xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3ax146baxXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfx17988xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30x16522xX3xX30x14f35xXfxX15x12b3dxX7xX30xX178xX8xf8dcxXbx12e5fxXbxX180xX5xX1aaxX1a9xX1a1xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX13cxXbxX4xXbxX4xX57xX1xX8xX4xX30x15303xX3xX8xX3xX30x16020xX4xX8xX51x114f3xX7xX8xXaxX117xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX9axX2xX8xX9dxX57xX9fxX4xX8xX5cxXbfxX7xX4axX8xX7xX30x147c9xXa1xX8xX7xX30xX47xX7xX4axX8xX64xX5x12dfdxX57xX8xX64xf84axX3xX8xX9dxX5xX4exX4xX8xXaxX117xX8xX3xX30xX11fxX7xX4axX8xX64xX47x10c66xX3xX8xXfxX64xX65xXfxX8xX4xX30xX2xX6xX8xX3axX30xX6xX7xX4axX8xX3xX69xX3xX30xX8xX30xX6xX117xX7xX8xX4xX6xX117xX7xX8xX10xX77xX5xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xf90exX73xX7xX8xX8fxX2xX7xX58xXbxX8xX51xX117xX8xX64xX5xX8xX13cxXbxX4xXbxX4xX57xX1xX8xX9dxXbfxX7xX8xX1x165a2xX8xX3axX30xX97xX5xX8x1649dxX8xXaxXe6xX7xX8xX6cxX5xX7xX30xX8xX7xX4axXbfxX3xX8xX4xX180xX47xX77xX3xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX9axX2xX8xX4xX180xXbxX7xX4axX8xX4xX180xX231xXa1xX8xX51xX308xX8xX4axX180xXbxX23exX23exX5xX4xX5xX8xX64xfa47xX8xX10xX117xX57xX8xX1xX6exX3xX8xX1xX29dxX3xX8xX1x14ee4xX8xX3xX69xX8xX4xX231xX7xX30xX123xX8xX20ax13f07xX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX4xX30xX2xX6xX8xX3xX30xX34cxX8xX64xX299xX8xX30xX6xXbfxX4xX8xX30x17353xX7xX30xXa1xX8xX3xX367xX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xXaxXbfxX5xX8xX10xXbfxX7xX30xX8xX10xX308xX8xX4xX30xX2xX6xX8xX3axX30xX6xX7xX4axX8xX3xX69xX3xX30xX8xX3bxX180xXbxX7xX1xX23exX6xX180xX10xX2xX180xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX8fxX30xX91xX7xX4axX8xX3xX30xff4bxX8xX51x141efxX8xX7xX4axX6xX117xX5xX8xX269xX7xX8xX4xX47xX2b0xX7xX4axX8xX10xX117xX8xX3xX97xX8xX7xX65xX5xX8xX4xX30xX269xX4xX8xX9dxXe6xX7xX8xX4xX180xX6xX7xX4axX8xX9axX2xX8xX3x10b85xX7xX4axX8xX6cxX30xX5xX73xX7xX8xX9dxXbfxX7xX8xX3axX30xX97xX5xX8xX30xX69xX8xX30xXc7xX3xX8xX10xX5xX4exX7xX4axX8xX6cxX5xX7xX30xX8xX7xX4axXbfxX3xX123xX8xX3bx11937xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX4axX30xX73xXa1xX8xX180x16807xX10xX8xX3x164cbxXbxX8xX64xX73xX7xX8xX3xX97xX8xX4xX117xX5xX8xX9axX73xX8xX3xX405xX7xX4axX8xX180xX269xX4xX8xX3axX30xX6xX7xX4axX8xX3xX69xX3xX30xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX13cxXbxX4xXbxX4xX57xX1xX8xX3xX367xX8xX4xX30xX59xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX3axX30xX97xX5xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xXbxX7xX8xX4xX6xX117xX7xX8xX7xX30xX269xX4xX8xX7xX30xX47xX7xX4axX8xX3xX30xX6exX3xX8xX3xX30xX6exX7xX8xX4axXbbxX58xX8xX269xX7xX8xX4xX47xX2b0xX7xX4axX8xX7xX30xX269xX4xX8xf8e2xX8xX8fxX2xX7xX58xXbxX123xX8xX20axX30xX11fxX7xX4axX8xX6cxX30xX5xX73xX7xX8xX9dxXbfxX7xX8xX7xX4axXbxX58xX8xXaxX52xX3axX8xX4x11e2exX3xX8xX10xX57xXc7xX7xX8xX9dxX47xX77xX3xX8xXaxXe6xX7xX8xX9axX2xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX3bxX57xX6cxX172xX4xX57xX6cxXa1xX8xX20axX30xXbbxX57xX8x125e6xX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4x17000x126f3xX1a1xX1a1xXaxX31xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8x14e90xX2xX7xX6xX7xXaxXbxX7xX5cxX7axX23cxX30xX57xX4xX4xX2xX180xX1xX4xX6xX3xX6cxX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15x1680bxX2xX8xX4xX57xX6cxX8xX4xX57xX6cxX8xX3axX30x14d0axX8xX9dxX5xX73xX7xX8xX30xX48xX7xX8xX3xX97xX8xX4e2xX8xX3bxX30xX69xX5xX8xX632xXbxX7xXa1xX8xX7xX30xX47xX7xX4axX8xX9dxXbfxX7xX8xX3xX367xX8xX4xX30xX73xX8xX4xX30xX269xX58xX8xX4e2xX8xX7xX30xX5xX299xX57xX8xX7xX47xX77xX3xX8xX3xX30xXbbxX57xX8xX53fxX8xX6cxX30xX69xX3xX8xX7xX30xX47xX8x170acxX7xX8xX2ebxX65xXa1xX8xX3bxX180xX57xX7xX4axX8x11aeaxX57xXc7xX3xXa1xX8xX20axXbxX10xX3axX57xX3xX30xX5xXbxX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX2ebxXbbxX58xX8xXaxX117xX8xX10xX65xX4xX8xXaxX6xXbfxX5xX8xX9axX2xX8xX9dxXbxX8xX9dxX69xX7xX30xX8xX5cxX6xX8xX10xX65xX4xX8xX7xX4axX47xXb7xX5xX8xXaxX69xX5xX8xX3axX30xX231xXbxX8xX4xX180xX47xX77xX3xXa1xX8xX6cx16ff8xX6xX8xX4xX30xX2xX6xX8xX1xXbxX57xX8xX10xX65xX4xX8xX4xX30x13c4exX7xX4axX8xX7xX30xX28exX8xX3xX367xX8xX10xX69xX5xX8xX3xX30xX2xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX2ebxXbbxX58xX8xXaxX117xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX51xX52xX7xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX3axX30xX66axX8xX9dxX5xX73xX7xX8xX3xX34cxXbxX8xX7xX4axX47xXb7xX5xX8xX5cxXbbxX7xX8xX4e2xX8xX3bxX30xX69xX5xX8xX632xXbxX7xXa1xX8xX64xX48xX7xX8xX4axX5xX97xX7xX8xX51xX117xX8xX180xX3d7xX8xX4xX5xX299xX7xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15x16f9dxX30xX5xX299xX57xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX4xX30xX73xX8xX4axX5xX77xX5xX8xX64xX73xX7xX8xX3bxX30xX69xX5xX8xX632xXbxX7xX8xX3xX405xX7xX4axX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axX8xX3xX30x1308exX7xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX9axX2xX8xX4xX57xX6cxX8xX4xX57xX6cxX8xX64xX59xX8xX7xX4axX6exX10xX8xX4xX30xX117xX7xX30xX8xX3axX30xXc7xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX65dxX2xX8xX4xXbxX58xX8xX4axXbxXa1xX8xX2ebxX91xX7xX4axX8xX7c6xXbxX10xX8xX53fxX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1a9xX5a6xX1b1xX1a0xXaxX1aaxX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8x11594xX57xX1xX4xX8xXbxX8x11ac7xXbxX3xX6cxX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX65dxX2xX8xX10xX69xX58xX8xX4xXbxX58xX8xX4axXbxX8xXaxX117xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX4axX5xXbxX6xX8xX4xX30xX91xX7xX4axX8xX3axX30xX66axX8xX9dxX5xX73xX7xX8xX4e2xX8x169d7xX5xX4exX4xX8xX7c6xXbxX10xXa1xX8xX3bxX30xX69xX5xX8xX632xXbxX7xXa1xX8xX20axXbxX10xX3axX57xX3xX30xX5xXbxX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX7c6xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX9axX2xX8xX7xX117xX58xX8xX64xX47xX2b0xX3xX8xX1xX449xX8xX5cx1592dxX7xX4axX8xX51xX117xX6xX8xX7xX30xX5xX299xX57xX8xX10xX9e9xX3xX8xX64xX231xX3xX30xX178xX8xX3xX30xX4e2xX8xX51xX52xX4xX8xXaxX5xX4exX57xX8xX9axXbbxX58xX8xX5cxX264xX7xX4axXa1xX8xX4xX30xX5xX73xX4xX8xX9dxX60xX8xX7xX269xX57xX8x1051cxX7xXa1xX8xX64xX65xX7xX4axX8xX51xX52xX4xX8xX1xXc7xX7xX4axX8xX30xX6xX29dxX3xX8xX4xX6xX117xX7xX8xX9dxX65xX8xX4axX5xXbxX8xX64xX381xX7xX30xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xfdbexX5xXe6xX7xX4axX8xX4xXbfxX5xX8xX99axX5xX4exX4xX8xX7c6xXbxX10xXa1xX8xX7xX4axX6xX117xX5xX8xX4xXbxX9axX5xX8xX4xX30xX381xX8xXfxX9axX2xX8xX91xX10xXfxX8xXaxX117xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX51xX52xX7xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX6cxX30xX5xX73xX7xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX4xX30xX269xX58xX8xX4xX30xX11fxX8xX51xX60xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX8xX3bxX30xX57xX58xX299xX7xX8xX64xX57xX91xX5xX8xX5cxX117xX5xXa1xX8xX3bxX30xX69xX5xX8xX632xXbxX7xX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX5a6xX31xX1aaxX1b1xXaxX5a5xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8xX20axX7c6xX7c6xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX133xX269xX4xX8xX3xX505xX8xXbxX5xX8xX64xX73xX7xX8xX3bxX30xX69xX5xX8xX632xXbxX7xX8xX64xX299xX57xX8xX1xX308xX8xX7xX30xX381xX7xX8xX4xX30xX269xX58xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX4xX30xX57xX58xX299xX7xX8xX3xX367xX8xX3axX30x105c5xX7xX8xX64xX57xX91xX5xX8xX5cxX117xX5xX8xX5cxX7f9xX3xX8xX4xX30xX2xX6xX8xX3xX69xX3xX8xX3xX6xX7xX8xX1xX91xX7xX4axXa1xX8xX6cxXe6xX7xX30xX8xX180xXbfxX3xX30xX8xX51xX117xX8xX51xX734xX7xX4axX8xX5cxX57xX58xXe6xX7xX8xX30xX97xX5xX8xX3xX34cxXbxX8xX64xX269xX4xX8xX7xX47xX77xX3xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX2ebxXbbxX58xX8xXaxX117xX8xXaxX6xXbfxX5xX8xX4xX30xX57xX58xX299xX7xX8xX3xX66axX8xX4xX180xX57xX58xX299xX7xX8xX4xX30xXc7xX7xX4axX8xX3xX367xX8xX4axX6exX7xX8xX64xX65xX7xX4axX8xX3xX48xX123xX8xX13cx12a00xX5xX8xX6cxX30xX5xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axX8xX4xXbfxX6xX8xX7xXe6xX7xX8xXbbxX10xX8xX4xX30xXbxX7xX30xX8xX51xXbxX7xX4axX8xX51xX7f9xX7xX4axX8xX3xX97xX8xX10xX29dxX4xX8xX1xX91xX7xX4axX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX3bxX30xX57xX58xX299xX7xX8xX64xX57xX91xX5xX8xX5cxX117xX5xX8xX1xX449xX8xX5cxX9e9xX7xX4axX8xX64xX59xX8xX51xX52xX7xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX5cxX57xX8xXaxX60xX3xX30xX8xX4e2xX8xX3xX69xX3xX8xX4xX180xX57xX7xX4axX8xX4xXbbxX10xX8xX5cxX57xX8xXaxX60xX3xX30xX8xXaxX77xX7xX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axX8xX1xX48xX7xX8xX10xX117xX57xX8xX64x16bfcxX3axX8xX10xX6exX4xX123xX8xX20ax129f5xX7xX8xX4e2xX8xX51xX734xX7xX4axX8xX7xX91xX7xX4axX8xX4xX30xX91xX7xX8xX4xX30xX381xX8xX64xXbbxX58xX8xXaxX117xX8xX30xX381xX7xX30xX8xX4xX30xX505xX3xX8xX51xX52xX7xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX3xX91xX7xX4axX8xX3xX65xX7xX4axX8xX51xX117xX8xX30xX117xX7xX4axX8xX30xX367xXbxX8xX4xX30xX91xX7xX4axX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX65dxX2xX8xX3xX69xX3axX8xX4xX180xX2xX6xXa1xX8xX133xX6xXaxX5xX51xX5xXbxX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1a0xX1aaxX1a0xX5a5xXaxX1a1xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8xX23cxX30xX57xX4xX4xX2xX180xX1xX4xX6xX3xX6cxX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX20axX69xX3axX8xX4xX180xX2xX6xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX3axX30xX97xX5xX8xXaxX117xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xXc9xX57xX69xX8xXaxXbfxX8xXaxX26dxX10xXa1xX8xX7xX30xX47xX7xX4axX8xX1xX449xX8xX5cxX9e9xX7xX4axX8xX7xX367xX8xX7xX30xX47xX8xX10xX65xX4xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX4axX5xXbxX6xX8xX4xX30xX91xX7xX4axX8xX3xX91xX7xX4axX8xX3xX65xX7xX4axX8xX9dxX381xX7xX30xX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axX8xX10xX117xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX3xX30xX3d4xX8xX9dxX367xX8xX30xXd87xX3axX8xX4xX180xX6xX7xX4axX8xX7xX4axX117xX7xX30xX8xX5cxX57xX8xXaxX60xX3xX30xX8xX4xX30xX381xX8xX3xX367xX8xXaxX308xX8xX3xX30xX3d4xX8xX3xX367xX8xX4e2xX8xX133xX6xXaxX5xX51xX5xXbxX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX3bxXbfxX5xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX4xX30xX117xX7xX30xX8xX3axX30xXc7xX8xXaxX77xX7xX8xX7xX30xX47xX8xX632xXbxX8xX94exXbx14f96xXa1xX8xX3xX30xX231xX7xX30xX8xX3axX30xX34cxX8xX133xX6xXaxX5xX51xX5xXbxX8xX3xX30xX6xX8xXaxX6exX3axX8xX64xX29dxX4xX8xX30xX4exX8xX4xX30xXc7xX7xX4axX8xX3xX69xX3axX8xX4xX180xX2xX6xX8xX64xX59xX8xX3xX97xX8xX7xX4axX47xXb7xX5xX8xX5cxXbbxX7xX8xX51xX117xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX1xX449xX8xX5cxX9e9xX7xX4axXa1xX8xX64xX47xXbxX8xX30xX7f9xX8xX51xX47xX2b0xX4xX8xXc9xX57xXbxX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX6xX7xX8xX64xX47xXb7xX7xX4axX8xX64xXc3exX58xX8xX9axX2xX8xX3xX65xX8xX64xX73xX7xX8xX64xX231xX3xX30xX8xXbxX7xX8xX4xX6xX117xX7xX8xX51xX117xX8xX7xX30xXbxX7xX30xX8xX3xX30xX367xX7xX4axX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX2ebxX5xX8xX3xX69xX3axX8xX4xX180xX2xX6xX8xX4e2xX8xX64xXbbxX58xX8xX3xX30xX6exX3xX8xX3xX30xX6exX7xX8xXaxX117xX8xX9fxX8xX4xX47xX4e2xX7xX4axX8xX4xX57xX58xX4exX4xX8xX51xXb7xX5xX8xX3xX30xX6xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xXa1xX8xX51xX381xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX3xX30xX3d4xX8xX7xX30xXbxX7xX30xXa1xX8xXbxX7xX8xX4xX6xX117xX7xX8xX10xX117xX8xX3xXd90xX7xX8xX64xX47xX2b0xX3xX8xX7xX4axX6exX10xX8xX3xX97xX7xX30xX8xX4xX30xX117xX7xX30xX8xX3axX30xXc7xX8xX4xX431xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX3xXbxX6xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15x137dcxX57xX7xX5xX3xX57xXaxXbxX180xXa1xX8xX3xX30xXbbxX57xX8x1406fxX57xX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1a9xX1b1xX1b1xX1a1xXaxX1a9xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8xX99axX5xX1xX5xX4xX8xX133xX2xX180xX4axX2xX7xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX116axX57xX7xX5xX3xX57xXaxXbxX180xX8xXaxX117xX8xX5cxXbfxX7xX4axX8xX4xX117xX57xX8xX7xX30xX28exXa1xX8xX7xX4axX6exX7xX8xX3xX30xXbfxX58xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX7xX11fxX5xX123xX8xX133xXbfxX7xX8xX3xX367xX8xX4xX30xX59xX8xX4xX30xX269xX58xX8xX30xX381xX7xX30xX8xX4xX30xX505xX3xX8xX51xX52xX7xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX7xX117xX58xX8xX4e2xX8xX7xX30xX5xX299xX57xX8xX7xX48xX5xX8xX7xX30xX47xX8x15308xX1xX4xXbxX7xX9dxX57xXaxX8x15a07xX3bxX30xX66axX8xX7c6xX30x15986xX8xX8fx172fex14735xXa1xX8xX23cxXbxXaxX1014xX9dxX57xX180xX4axX8xX1300xX53fxX6xX130bxXa1xX8xX133xXbxX180xX3xX2xXaxX6xX7xXbxX8xX1300xX3bxXbbxX58xX8xX133xXbxX7xX8xX7c6xX30xXbxX130bxX8xX30xX6xX29dxX3xX8xX133xX57xX5cxXbxX3axX2xX1xX4xX8xX1300xX89xX57xX7xX4axXbxX180xX58xX130bxX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX7c6xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX4axX30xX73xX8xX7xX4axX30fxX5xX8xX9dxXe6xX7xX8xX4xX180xX6xX7xX4axX8xX64xX47xX2b0xX3xX8xX4xX30xX5xX73xX4xX8xX6cxX73xX8xXaxX6exX3axX8xX64xX29dxX4xX8xX64xX59xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xXaxX57xX91xX7xX8xX3xX367xX8xX4xX47xX8xX4xX30xX73xX8xX7xX4axX30fxX5xX8xX4xX30xXa25xX7xX4axX8xX9dx174f7xX7xX4axX8xX6cxX30xX5xX8xX4xX117xX57xX8xX64xX5xX8xXaxXe6xX7xX8xX7xX11fxX5xX8xX30xXbxX58xX8xX9axX57xXc7xX7xX4axX8xX5cxXc7xX3xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX8xX89xX6xX51xX2xX180xX3xX180xXbxX23exX4xXa1xX8x1351exX7xX30xX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1aaxX1a1xX5a5xXaxX1b1xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8x10654xX180xX5xX23exX23exX6xX7xX8xX89xX6xX51xX2xX180xX173xX6xX180xX6cxX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX89xX6xX51xX2xX180xX3xX180xXbxX23exX4xX8xXaxX117xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX7xX47xX77xX3xX8xX3axX30xX66axX8xX9dxX5xX73xX7xX8xX4e2xX8xX1408xX7xX30xX8xX4xX431xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX7xXa25xX10xX8xX31xX5a6xX1b1xX43xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX20axX30xX11fxX7xX4axX8xX3xX367xX8xX30xX381xX7xX30xX8xX5cxX69xX7xX4axX8xX6cxX30xX69xX8xXaxXbfxX8xX10xX6exX4xXa1xX8xX64xX69xX58xX8xX9dxX13bexX7xX4axX8xX3xXbxX6xX8xX1xX57xX8xX64xX4exX10xX8xX6cxX30xX231xXa1xX8xX3axX30xXc3exX7xX8xX4xX30xXbbxX7xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xXaxXbfxX5xX8xX3xX367xX8xX4xX30xX5xX73xX4xX8xX6cxX73xX8xX30xX5xX4exX7xX8xX64xXbfxX5xX8xX7xX30xX47xX8xX10xX65xX4xX8xX5cxX57xX8xX4xX30xX57xX58xX299xX7xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX89xX6xX51xX2xX180xX3xX180xXbxX23exX4xX8xX3xX405xX7xX4axX8xX64xX47xX2b0xX3xX8xX1xX449xX8xX5cxX9e9xX7xX4axX8xX4xX180xX6xX7xX4axX8xXc9xX57xXbbxX7xX8xX64xX65xX5xX8xX51xX117xX8xX3xX69xX3xX8xXaxX264xX3xX8xXaxX47xX2b0xX7xX4axX8xXbxX7xX8xX7xX5xX7xX30xX8xX1408xX7xX30xXa1xX8xX13cx1070cxX8xX51xX117xX8xX7xX30xX5xX299xX57xX8xX7xX47xX77xX3xX8xX3xX30xXbbxX57xX8xX117axX57xX8xX7xX30xXb7xX8xX4xX231xX7xX30xX8xXaxX5xX7xX30xX8xX30xX6xXbfxX4xXa1xX8xX3xX367xX8xX4xX30xX59xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX3xX97xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX7xX47xX77xX3xXa1xX8xX5cxXc7xX3xX8xX51xX117xX8xX64xXc3exX10xX8xXaxXc3exX58xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX3bxX117xX57xX8xX64xX4exX10xX8xX4xX431xX8xX4xX180xX47xXb7xX7xX4axX8xX13cxXbxX4axXaxX2xX51xXa1xX8xX3bxX180xX57xX7xX4axX8xX6c4xX57xXc7xX3xX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1a1xX43xX1a1xX1a0xXaxX1a0xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8xX23cxX20axX13cxX94exX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX99axX299xX8xX10xX29dxX4xX8xX6cxX1658xX8xX4xX30xX57xX52xX4xX8xX4xX30xX381xX8xX13cxXbxX4axXaxX2xX51xX8xX4xX30xX264xX3xX8xX1xX264xX8xXaxX117xX8xX10xX65xX4xX8xX3xX30xX57xX58xX73xX7xX8xX4xX117xX57xX8xX9dxX381xX7xX30xX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axXa1xX8xX7xX30xX47xX7xX4axX8xXaxX6xXbfxX5xX8xX4xX117xX57xX8xX13cxXbxX4axXaxX2xX51xX8xX3xX30xXbfxX58xX8xX4xX431xX8xX1xXbbxX7xX8xX9dxXbxX58xX8xX3bxX30xX47xX2b0xX7xX4axX8xX89xX97xX5xX8xX64xX73xX7xX8xX4xX180xX57xX7xX4axX8xX4xXbbxX10xX8xX4xX30xX117xX7xX30xX8xX3axX30xXc7xX8xXaxXbfxX5xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX3axX30xX97xX5xX8xXaxX117xX8xX4xX117xX57xX8xXaxX449xXbxX8xX9dxX381xX7xX30xX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX7c6xX367xX8xX1xX449xX8xX5cxX9e9xX7xX4axX8xX4xX431xX8xX4xX180xX47xXb7xX7xX4axX8xX64xX59xX8xX4axX5xX97xX10xX8xX10xXbxX8xX1xX69xX4xX8xX51xX117xX8xXaxX117xX10xX8xX4xXa25xX7xX4axX8xX51xX52xX7xX8xX4xXc7xX3xX123xX8xX20axX367xX8xX7xX4axX30xX1307xXbxX8xXaxX117xX8xX9dxXbfxX7xX8xX1xX308xX8xX64xXbfxX4xX8xX4xXc7xX3xX8xX64xX65xX8xX4xXc7xX5xX8xX64xXbxX8xX6cxX30xX6xX97xX7xX4axX8xX1a1xX1aaxX1a0xX8xX6cxX10xX7axX30xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX7c6xX30xX5xX299xX57xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX30xX117xX5xX8xX30xX47xX77xX3xX8xX7xX367xX5xX8xX180xX13bexX7xX4axX8xX30xX7f9xX8xX9dxX47xX77xX3xX8xXaxXe6xX7xX8xX4xX117xX57xX8xX4xX431xX8xX1xXbbxX7xX8xX9dxXbxX58xX8xX51xX117xX8xX3xX30xX47xXbxX8xX6cxX60xX3axX8xX3xX30xX77xX3axX8xX10xX6exX4xX8xX64x170c7xX8xX64xX73xX7xX8xX4xX30xX117xX7xX30xX8xX3axX30xXc7xX8xX180xX30fxX5xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX65dxX2xX8xX9dxX57xX9fxX4xX8xX4axX117xXa1xX8xX14fcxX57xXbxX4xX2xX10xXbxXaxXbxX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX10xXbxX9axX172xX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX31xX43xX43xX17cxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1a1xX1b1xX1a9xX1a9xXaxX1a2xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8xX20axX30xXbxX7xXbxX4xX180xX2xX6cxX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX3bxX30xX2xX6xX8xX23cxX4xX57xX23exX23exXa1xX8xX20axX30xX5xX3xX6cxX2xX7xX8xX9dxX57xX1xX8xX4e2xX8xX14fcxX57xXbxX4xX2xX10xXbxXaxXbxX8xX3xX30xX231xX7xX30xX8xXaxX117xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX9axX2xX8xX9dxX57xX9fxX4xX8xX4xX180xX47xXb7xX7xX4axX8xX30xX7f9xX3xX8xX3xX405xX8xX4e2xX8xX133xX6exX3xX8xX13cxX1658xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX8fxX30xX5xX8xX64xX47xX2b0xX3xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX1xXbxX7xX4axX8xX3xX69xX3xX8xXc9xX57xXc7xX3xX8xX4axX5xXbxX8xX3bxX180xX57xX7xX4axX8xX13cxX1658xX8xX7xX30xX47xX8xX89xX6xX7xX5cxX57xX180xXbxX1xX8xX30xXbxX58xX8xX14fcxX57xXbxX4xX2xX10xXbxXaxXbxXa1xX8xX3xX30xX11fxX7xX4axX8xX64xX47xX2b0xX3xX8xX3xX97xX5xX8xX4xXbfxX6xXa1xX8xX1xX48xX7xX8xX1xX449xXbxX8xXaxXbfxX5xX8xX51xX117xX8xX1xX449xX8xX5cxX9e9xX7xX4axX8xX7xX30xX47xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX4axX5xXbxX6xX8xX4xX30xX91xX7xX4axX8xX3xX91xX7xX4axX8xX3xX65xX7xX4axX8xX9dxX381xX7xX30xX8xX4xX30xX47xXb7xX7xX4axXa1xX8xX3xX30xX34cxX8xX58xX73xX57xX8xX5cxX734xX7xX4axX8xX3xX30xX4e2xX8xX64xX65xX7xX4axX8xX51xX52xX4xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX99axX5xX4exX3xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX30xX5xX73xX3xX8xX9axX2xX8xX9dxX57xX9fxX4xX8xX4axX117xX8xX4axXbbxX58xX8xX7xX30xX5xX299xX57xX8xX4xX180xXbxX7xX30xX8xX3xX1994xX5xX8xX51xX381xX8xX4xX231xX7xX30xX8xXbxX7xX8xX4xX6xX117xX7xX123xX8xX65dxX2xX8xX51xXc7xX7xX8xX64xX1994xX8xX3xX405xXa1xX8xXaxXbfxX5xX8xX64xX5xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX3xX6xX7xX8xX64xX47xXb7xX7xX4axX8xX4axX52xX3axX8xX4axX299xX7xX30xX8xX51xX734xX7xX4axX8xX7xX91xX7xX4axX8xX4xX30xX91xX7xX123xX8xX2ebxX91xX5xX8xX6cxX30xX5xX8xX4xX180xXe6xX7xX8xX9axX2xX8xXaxXbfxX5xX8xX3xX367xX8xX51xX117xX5xX8xX4xXe6xX7xX8xX10xX367xX3xX8xX4xX11fxX5xX8xX51xX29dxX4xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX9dxX15xX632xXbfxX3xX8xX64xX117xXa1xX8xX3bxX180xX57xX7xX4axX8xX2ebxX91xX7xX4axX0xX7axX9dxX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX0xX5xX10xX4axX8xX1xX4xX58xXaxX2xXexXfxX173xX5xX5cxX4xX30xX178xX1b1xX1a1xX43xX3axX9ax112a0xX30xX2xX5xX4axX30xX4xX178xX1a1xX1aaxX1a0xX3axX9axXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX5cxX4xX30xX57xX10xX9dxXfxX8xX1xX180xX3xXexXfxX30xX4xX4xX3axX178xX7axX7axX5xX123xX9dxXbxX6xX30xXbxX4xX5xX7xX30xX123xX51xX7xX7axX7xX2xX173xX1xX7axX31xX1a0xX1a1xX1a2xX7axX1a0xX1a0xX5cxX1a1xX31xX1a9xX1aaxX31xX31xX1a2xX4xX1a0xX5a6xX1a0xX1a9xXaxX5a6xX123xX1b6xX3axX4axXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX31xX43xX8xX3axX30xX57xX6xX7xX4axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX51xXbxX7xX8xX3xX30xX57xX58xX2xX7xX8xX5cxX57xX8xXaxX5xX3xX30xX8xX5cxX6xX3xX8xX5cxXbxX6xX8xX6cxX30xXbxX3axX8xX4xX30xX2xX8xX4axX5xX6xX5xXfxX8xX7axX15xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX20axXbxX3axX4xX5xX6xX7xXfxX8xX5cxXbxX4xXbxX172xX3axXaxXbxX3xX2xX30xX6xXaxX5cxX2xX180xXexXfxX225xX7xX30xX52xX3axX8xX3xX30xX11fxX8xX4xX30xX231xX3xX30xX234xXfxX15xX237xX7xX30xX178xX8x14c7axX57xX9dxXbxX5xX3xXbxX10xX2xXaxX180xX5xX5cxX2xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX133xXe6xX7xX8xX3xXbfxX7xX30xX8xX7xX30xXebxX7xX4axX8xX1xX5xXe6xX57xX8xX9axX2xX8xX4xX30xX381xX8xXaxXbfxX3xX8xX64xX117xX8xXaxX117xX8xX64xX5xX299xX57xX8xX6cxX30xX5xX73xX7xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX3axX30xX97xX5xX8xX7xX30xX77xX8xX64xX73xX7xX8xX4e2xX8xX3bxX180xX57xX7xX4axX8xX2ebxX91xX7xX4axX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX632xXbfxX3xX8xX64xX117xX8xX6cxX30xX69xX8xX3xX30xX52xX10xX8xX3xX30xXbfxX10xX8xX51xX117xX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX30xX299xX8xX64xX69xX7xX4axX8xX58xXe6xX57xX8xX7xX30xX47xX8xX7xX4axX264xXbxX8xX30xXbxX58xX8xX51xX6xX5xXa1xX8xX7xX30xX47xX7xX4axX8xX5cxX6xX8xX64xX29dxX3xX8xX64xX5xX59xX10xX8xX64xX60xXbxX8xX30xX381xX7xX30xX8xX3xX734xX7xX4axX8xX6cxX30xX231xX8xX30xX52xX57xX8xX6cxX30xX91xX8xX7xX367xX7xX4axXa1xX8xX3xX30xX11fxX7xX4axX8xXaxX117xX8xX3axX30xX47xX48xX7xX4axX8xX4xX5xX4exX7xX8xX5cxX5xX8xX3xX30xX57xX58xX59xX7xX8xX4xX180xX57xX58xX299xX7xX8xX4xX30xXc7xX7xX4axX8xX4e2xX8xX51xX734xX7xX4axX8xX1xXbxX8xX10xXbfxX3xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX133xX6xX5cxX58xXfxX15xX7c6xX30xX5xX299xX57xX8xX5cxX57xX8xX6cxX30xX69xX3xX30xX8xX3xX6xX5xX8xX3xX30xX57xX58xX73xX7xX8xX64xX5xX8xX64xX73xX7xX8xX3bxX180xX57xX7xX4axX8xX2ebxX91xX7xX4axX8xX6cxX30xX91xX7xX4axX8xX30xX6xX117xX7xX8xX30xX97xX6xX8xX7xX73xX57xX8xX3xX30xX47xXbxX8xX3xX47xX35bxX5xX8xXaxXbfxX3xX8xX64xX117xX123xX0xX7axX3axX15xX0xX3axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3axX23cxX6xX57xX180xX3xX2xXfxX15xX3bxX30xX2xX6xX8xX3bxX57xX66axX5xX8xX4xX180xX3d7xX0xX7axX3axX15xX0xX7axX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15xX0xX7axX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15