90 ngày xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Nhằm giúp các xã, phường xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới (NTM), sáng 15/9, Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động thi đua “90 ngày xây dựng đô thị văn minh, xây dựng NTM” tại thôn Đồng Công, xã Thạch Đồng.
2055x288ex3f8fxaec2x6debx3c96x91aexa6a8x5e13xX7x5251x8b81xa862x9f01x6678x7046xX5x733axXax6fbfx3567x4c7axX3xb30bx293fxc09exa340xX3x6334x5d06xX19xX3xa06bx49f2xX16xX17xX3x21c6x31cbxX3xXexX1x6f42xX3xba11xc465xX16xX3x6b95xXdxX16xX1x3e64xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxbfa6xXdxX0x9137xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6119xX10xX6xX1fxXaxX12x597bxX1x6f62xX2fxX3xX17xXdxb77exXbxX3xX4x668dxX4xX3xX1bx66d7xX33xX3xXbxX1xbca1xbfd2xX16xX17xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxX3x7c84xX61xXcxb1dax39c9xX33xX3xX7xX6cxX16xX17xX3xX2x7177xX4cxX13xX33xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX24x29c1xX18xX16xX3xX5bxX18xX3xXcx3574xX16xX1xX3xXbxX1x48c4xXdxX3xX1x3e91xXbxX3xX2bxX49xXdxX3x3bc6xXbbxX18xX16xX3xb49exX1xXc9xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX4x3303xX3xcab3x7d9fxX6xX16xX3xXex7efdxX16xX1xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX24xa190xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX24xXe6xX6xX3x223fxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX61xXcxXa5xa835xX3xXex233exXdxX3xXexX1xX25xX16xX3xXd4x5573xX16xX17xX3xb184xX25xX16xX17xX33xX3xX1bxX70xX3xXcxX1xX133xX4xX1xX3xXd4xX13cxX16xX17x8ccexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX10xX16xXexX10x9f2dxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexa87fxX6xX5xXdxX17xX16xb793xX3xX4xX10xX16xXexX10xX168x73d5xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax37fcxXdxX1fxXexX1xX17cxX3x9428xX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3x6e83xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153x47ccxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2x8f6ex3eddx6486xX4cxX2xX1b9x2fb6xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xXafxX1e8xX1e2xXexX1b9xX1e3xX1e3xX13xX5xXafxX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xXafxX2xX153xaba0xXbxX17x6be1xX168xX9xX1aaxX1aaxX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX12xXd4xXbbxX18xX16xX3xXd9xX1xXc9xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX4xXe3xX3xXe5xXe6xX6xX16xX3xXexXebxX16xX1xX3xXexX168xX6xXbbxX3xXexbb0fxX16xX17xX3xX1bxX70xX3xXcxX1xX133xX4xX1xX3xXd4xX13cxX16xX17xX3xX14xX2xX3xX24xX75xX76xX16xX17xX3xX24xXdx2bdfxX16xX3xXexX1x72c9xXbxX3xX7xX6cxX16xX17xX3xX5xX18xX16xX17xX3xXe5xXe6x7ffcxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX1b9xX1e3xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e3xX1b9xX1b9xX1e2xXexX1e8xX1e4xX1aaxX1e4xX5xX1e8xX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xXafxX1e8xX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xX1e3xX1e8xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xXcxX1xX6xX2fxX3xX17xXdxX6xX3xX5xb21cxX3xXbxX1xX6cxXexX3xX24xXf5xX16xX17xX3xX4xbf98xX3xX17x487dxX16xX3xX1e8xX14xX14xX3xXd4x81e0xXcxX61xX3xX4xa39cxX16xX17xX3xX24xX25xX16xX17xX3xX24x795exXbbxX3xX16xX17xX75xX76xXdxX3xX1fxX1cxX16xX3xXexX1xX25xX16xX3xXd4xX13cxX16xX17xX3xX140xX25xX16xX17xX33xX3xX1bxX70xX3xXcxX1xX133xX4xX1xX3xXd4xX13cxX16xX17xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xX1e4xX2xX1e8xXexX1e2xX13xX1e4xX2xX5xX13xX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xXafxXafxX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xX13xX13xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX12xX61xX17xX6xX19xX3xXex6d5bxX3xX7xX6cxX16xX17xX3xX7xX49xX2fxX33xX3xXd4xX409xXcxX61xX3xXexX168xX20xX4xX3xXexX1xXe6xXf5xX4xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX24xXbbxX18xX16xX3xX2bxX18xX3xXd4xXbbxX18xX16xX3xXd9xX1xXc9xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX4xXe3xX3xXe5xXe6xX6xX16xX3xXexXebxX16xX1xX3xX24xX70xX3xX4xX40exX16xX17xX3xXd4xX409xXcxX61xX3xX2bxX18xX3xX16xX17xX75xX76xXdxX3xX1fxX1cxX16xX3xXexX133xXdxX3xX24xX29xX6xX3xXbxX1xX75xXe3xX16xX17xX3xX168xX6xX3xXe5xXe6xX1cxX16xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX61xXcxXa5xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc54axXbbxX1fxX19xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xX1aaxX14xX1e8xXexX1e4xX1aaxX1aaxX1e2xX5xX1e4xX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xX1aaxX1e8xX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xX13xX1b9xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX12xXd4xX409xXcxX61xX3xX140xX25xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xXbxX1xXc9xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX1xXcdxXbxX3xX2bxX49xXdxX3xX1cfxX18xX3xX4xXbbxX16xX3xX16xX1xX1cxX16xX3xX1fxX1cxX16xX3xXexXdxb220xX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xX7x3b7fxX6xX3xX4xX1x5285xX6xX33xX3xX4xX1xXebxX16xX1xX3xXexX168xX6xX16xX17xX3xXd9xX1xXe6xX25xX16xX3xX2bxXdxX2b8xX16xX3xX16xX1xX18xX3xX2bxX2cxX16xX3xX1xX3fexX6xX3xXexX1xX25xX16xX3xXd4xX13cxX16xX17xX3xX140xX25xX16xX17xX33x7ca1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f6xXbbxX1fxX19xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xX1aaxX1e8xX2xXexX1e3xX1b9xX1e2xX1aaxX5xX1e4xX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xX1e2xX1e4xX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xXafxX1e4xX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f6xXbbxX1fxX19xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xX3xX1fxXexX1xXe6xX2fxX1cfxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xX1e4xX1e8xX1e2xXexX1e3xX1aaxXafxX14xX5xX1aaxX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xX13xX1b9xX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xXafxX1e4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX12xX779xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX168xX70xX16xX1xX3xXexX1xXbbxX6cxXexX3xX16xX75xX49xX4xX33xX3xX1cfxX13cxX16xX3xXexX168xX13cxX16xX17xX3xX1xXbbxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cfxX2b8xX16xX3xXexX168xb1acxX4xX3xX24xX75xX76xX16xX17xX3xX4xX1x70f9xX16xX1xX3xX2bxX18xXbbxX3xXexX1xX25xX16xX3xXd4xX13cxX16xX17xX3xX140xX25xX16xX17xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f6xXbbxX1fxX19xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xX13xXafxXafxXexX1e4xXafxX1b9xX13xX5xX14xX176xXdxX2fxX17xX176xX1e4xX1b9xX1e2xX1e4xX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xX1e8xXafxX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX140x51b9xX16xX17xX3xXexX168xXbbxX16xX17xX3xX7xX6cxX16xX17xX3xX16xX6xX19xX33xX3xXexX133xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXbxX1xX75xX76xX16xX17xX3xXcxX168xX401xX16xX3x2401xX1xX68xX33xX3xX5f6xX2a9xX4xX3xX5bxX18xX33xX3xXcxX1xX133xX4xX1xX3x390cxXe6x6b43xX33xX3xXd4xX133xXdxX3xX61xX18xXdxX779xX3xXexXe6x79fbxXdxX3xXexX168x575bxX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xXbxX1xXc9xX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX24xX70xX3xX168xX6xX3xXe5xXe6xX1cxX16xX3xX4xX40exX16xX17xX3xX16xX17xX75xX76xXdxX3xX1fxX1cxX16xX3xX1cfxX3fexX4xX3xX17x46b2xX3xXe5xXe6xX418xX16xX17xX3xX4xX6cxXbbxX33xX3xX168xX6xXbbxX3xX2bxX287xXexX3xXexX168xX6cxXdxX3xXe5xXe6xX19xX3xX24xX29xX16xX1xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f6xXbbxX1fxX19xX3xXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e3xX14xX1b9xX1b9xXexX1e2xX1b9xX1b9xX14xX5xX1e4xX176xX1fxX1e8xX14xX4xX13xX6xX1e8xX2xX1b9xX1e2xX14xX4xX6xX13xX1e3xX1cfxX10xX13xX1aaxa55bxX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xX1b9xX1aaxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX12xX779xX3xXexc58fxXbxX3xXexX168xXe6xX16xX17xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXe6xX19xX735xX16xX3xX24xX75xX76xX16xX17xX3xX1xXbbxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xX5xX18xX2fxX3xX24x4b66xXbxX3xXbxX1xXc9xX3xXbxX1xX75xX76xX16xX17xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX168xX184xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX16xXexX10xX168xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX1fxXexX1xX17cxX3xX1aaxX2xXafxXbxX1bxX184xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX17cxX3xX1b9xX2xX14xXbxX1bxX184xXaxX3xX7xX168xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX4cxX4cxXdxX153xX1cfxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xX153xX2bxX16xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e4xX4cxX2xX1b9xX1e8xX1fxX1aaxX2xX14xX1e8xX1e4xXafxX2xXexX1aaxXafxX2xX1e8xX5xXafxX176xXdxX2fxX17xX176xX2xX1e8xX13xX13xX153xX202xXbxX17xX205xX168xX9xX1e8xX1b9xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXbbxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX176xX6xX5xXdxX17xX16xX17cxX3xX202xXe6xX7xXexXdxXc88xX19xX184xXaxX12xXcxX55bxX3xX16xX6xX19xX3xX24xX735xX16xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX14xX4cxX2xX1e8xX33xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX24xXbbxX18xX16xX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX7x46caxX3xX1xXe6xX19xX3xX24xXf5xX16xX17xX3xX17xX401xX16xX3xX1e3xX153xXafxX14xX14xX3xX5xX75xXcdxXexX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX25xX16xX17xX3xX17xXdxX68xXbxX3xX4xX6cxX4xX3xX1bxX70xX33xX3xXbxX1xX75xX76xX16xX17xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX61xXcxXa5xX3xX2bxX49xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXbxX1xX401xX16xX3xX2bxXdxX2a4xX4xX3xX4xX9cdxX3xXexX1xa385xX33xX3xXexX1xXdxX735xXexX3xXexX1xX75xX4xX3xX16xX1xX75xX17cxX3xXexXcf1xXbxX3xXexX168xXe6xX16xX17xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX2xX14xX3xXexXe6xX19xX735xX16xX3xX24xX75xXe3xX16xX17xX3xX1xXbbxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX33xX3xXafxX3xX2bxX75xX76xX16xX3xX75xXe3xX2fxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX33xX3xX1x7f03xX3xXexX168xXcdxX3xX4xX1xXebxX16xX1xX3xXexX168xX6xX16xX17xX3xX1e8xX1e2xX3xX2bxX75xX76xX16xX3xX1xXf5xX33xX3xX2bxX75xX76xX16xX3xX2fx738bxXe6xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xXafxX3xXexXe6xX19xX735xX16xX3xX24xX75xX76xX16xX17xX3xX24xXdxX2a4xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xXexX1xX6cxXbxX3xX7xX6cxX16xX17xX3xX5xX18xX16xX17xX3xXe5xXe6xX2b8xX33xX3xXexX168xX6xXbbxX3xXexX287xX16xX17xX3xXexbecaxX3xX7xX6cxX4xX1xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX779xX0xX4cxXbxX12xX0xX1fxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX168xX10xX5xX6xXexX10xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX2b8xX16xX3xXe5xXe6xX6xX16xX17cxX0xX4cxX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xXe6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX176xXexX1xXe6xX2fxX1cfxX176xX6xX16xX1fxX176xX7xX6xXbxXbbxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXe6xXb6fxXdxX3xXexX168xXb74xX3x70dfxb932xX3x7b52xX16xX1xX3xX75xXe3xX2fxX3xX1b9xX14xX14xX3xX16xX17xX18xX16xX3xX4xX1cxX19xX3xX17xXdxXc9xX16xX17xX3xX5xX18xX2fxX3xX1xX18xX16xX17xX3xX168xX18xXbbxX3xX1bxX6xX16xX1xXaxX3xX1xX168xX10xXc88xX9xXaxX4cxX1fxXbbxX6xX16xX176xXexX1xX10xX4cxXexXe6xXbbxXdxX176xXexX168xX10xX176xXd9xX19xX176xX6xX16xX1xX176xXe6xXbbxX2fxX176xX1b9xX14xX14xX176xX16xX17xX6xX16xX176xX4xX6xX19xX176xX17xXdxXbbxX16xX17xX176xX5xX6xX2fxX176xX1xX6xX16xX17xX176xX168xX6xXbbxX176xX1bxX6xX16xX1xX4cxX2xXafxX13xX13xX13xX1e2xX153xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX168xX4xX9xXaxX4cxX2fxX10xX1fxXdxX6xX4cxX2xX1e8xX14xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1b9xX4cxX1aaxX1e3xX1fxXafxX14xX1e4xX1b9xX1e3xX1e8xX2xXexXafxX1e3xX1e2xX1e8xX5xX13xX176xX2xX1e8xX153xX202xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX1fxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXe6xXb6fxXdxX3xXexX168xXb74xX3xX104axX104bxX3xX104dxX16xX1xX3xX75xXe3xX2fxX3xX1b9xX14xX14xX3xX16xX17xX18xX16xX3xX4xX1cxX19xX3xX17xXdxXc9xX16xX17xX3xX5xX18xX2fxX3xX1xX18xX16xX17xX3xX168xX18xXbbxX3xX1bxX6xX16xX1xXaxX3xX1xX168xX10xXc88xX9xXaxX4cxX1fxXbbxX6xX16xX176xXexX1xX10xX4cxXexXe6xXbbxXdxX176xXexX168xX10xX176xXd9xX19xX176xX6xX16xX1xX176xXe6xXbbxX2fxX176xX1b9xX14xX14xX176xX16xX17xX6xX16xX176xX4xX6xX19xX176xX17xXdxXbbxX16xX17xX176xX5xX6xX2fxX176xX1xX6xX16xX17xX176xX168xX6xXbbxX176xX1bxX6xX16xX1xX4cxX2xXafxX13xX13xX13xX1e2xX153xX1xXexX2fxXaxX12xXcxXe6xXb6fxXdxX3xXexX168xXb74xX3xX104axX104bxX3xX104dxX16xX1xX3xX75xXe3xX2fxX3xX1b9xX14xX14xX3xX16xX17xX18xX16xX3xX4xX1cxX19xX3xX17xXdxXc9xX16xX17xX3xX5xX18xX2fxX3xX1xX18xX16xX17xX3xX168xX18xXbbxX3xX1bxX6xX16xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX5bxX6xXdxX3xX16xX2cxX2fxX3xXe5xXe6xX6xX33xX3xXexXe6xXb6fxXdxX3xXexX168xXb74xX3xX1xXe6xX19xX2a4xX16xX3xX104axX104bxX3xX104dxX16xX1xX3xX176xX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX24xX70xX3xX1x5e10xX16xX1xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xX24xX75xXcdxX4xX3xX1e8xX2xX3xX2fxX25xX3xX1xX127axX16xX1xX3xXaxX409xX75xX76xX16xX3xX75xXe3xX2fxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxX130xX33xX3xX75xXe3xX2fxX3xX24xX75xXcdxX4xX3xX1xXe3xX16xX3xX1b9xX14xX14xX3xX16xX17xX18xX16xX3xX4xX1cxX19xX3xX17xXdxXc9xX16xX17xX3xX4xX6cxX4xX3xX5xXbbxX133xXdxX3xX24xXefcxX3xXexX168xX13cxX16xX17xX3xX1xX18xX16xX17xX3xX168xX18xXbbxX3xX1bxX6xX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xXd9xX1xXe6xX3xX1fxX1cxX16xX3xX4xX75xX3xXd9xXdxXefcxXe6xX3xX2fxXf7dxXe6xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX1fxXdxX2bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4cxX1xX6cxXexX3xX1xXe6xX19xX3xX7xc355xX4xX3xXexX168xXb74xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xXbxX1xXc9xX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1xXdxX2a4xX16xX3xX24xX133xXdxXaxX3xX1xX168xX10xXc88xX9xXaxX4cxX1fxXbbxX6xX16xX176xXexX1xX10xX4cxXbxX1xX6xXexX176xX1xXe6xX19xX176xX7xXe6xX4xX176xXexX168xX10xX176xX1bxX6xX19xX176xX1fxXe6xX16xX17xX176xXexX1xX6xX16xX1xX176xXbxX1xXbbxX176xX1xX6xX176xXexXdxX16xX1xX176xX2bxX6xX16xX176xX2fxXdxX16xX1xX176xX1xXdxX10xX16xX176xX1fxX6xXdxX4cxX2xXafxX13xX1e4xX2xX1e2xX153xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX168xX4xX9xXaxX4cxX2fxX10xX1fxXdxX6xX4cxX2xX1e8xX14xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e3xX4cxX2xX1e3xX1e8xX1fxX1aaxX2xX2xX1e8xX1e3xX1e8xX13xXexX13xX14xX14xX1e2xX5xX13xX176xX1e8xX153xX202xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX1fxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4cxX1xX6cxXexX3xX1xXe6xX19xX3xX7xX1347xX4xX3xXexX168xXb74xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xXbxX1xXc9xX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1xXdxX2a4xX16xX3xX24xX133xXdxXaxX3xX1xX168xX10xXc88xX9xXaxX4cxX1fxXbbxX6xX16xX176xXexX1xX10xX4cxXbxX1xX6xXexX176xX1xXe6xX19xX176xX7xXe6xX4xX176xXexX168xX10xX176xX1bxX6xX19xX176xX1fxXe6xX16xX17xX176xXexX1xX6xX16xX1xX176xXbxX1xXbbxX176xX1xX6xX176xXexXdxX16xX1xX176xX2bxX6xX16xX176xX2fxXdxX16xX1xX176xX1xXdxX10xX16xX176xX1fxX6xXdxX4cxX2xXafxX13xX1e4xX2xX1e2xX153xX1xXexX2fxXaxX12xXb4cxX1xX6cxXexX3xX1xXe6xX19xX3xX7xX1347xX4xX3xXexX168xXb74xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xXbxX1xXc9xX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1xXdxX2a4xX16xX3xX24xX133xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX409xX49xXdxX3xXbxX1xX75xXe3xX16xX17xX3xX4xX1xX1cxX2fxX3xX101xX24xX1cxXe6xX3xX4xX401xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xX4xX3fexX33xX3xX24xX1cxXe6xX3xXd9xX1xX3fexX3xX4xX3fexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX130xX33xX3xXexXe6xXb6fxXdxX3xXexX168xXb74xX3xXcxXb4cxX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX5xX18xX3xX16xX17xXe6xX13cxX16xX3xX5xX20xX4xX3xX1fxX13cxXdxX3xX1fxX18xXbbxX3xXexX168xXbbxX16xX17xX3xX4xX25xX16xX17xX3xX4xXe6xXf5xX4xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX29xX6xX3xXbxX1xX75xXe3xX16xX17xX3xX1bxX1347xX16xX17xX3xXexX401xX2fxX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX153xX3xXb4cxX1xX6cxXexX3xX1xXe6xX19xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX401xX16xX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX2fxX133xX16xX17xX3xX4xX40exX16xX17xX3xX5x6aefxX16xX17xX3xX16xX1xXdxX2a4xXexX3xX1xXe6xX19xX735xXexX33xX3xXexXe6xXb6fxXdxX3xXexX168xXb74xX3xXcxXb4cxX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX5xXe6xX25xX16xX3xXd9xX1xX6cxXexX3xXd9xX1xX6xXbbxX3xX4xX25xX16xX17xX3xX1xXdxX735xX16xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xXe5xXe6xX2b8xX3xX1xX75xXe3xX16xX17xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX168xXdxXefcxX16xX33xX3xX17xXdxX18xXe6xX3xX24xXd27xXbxX153xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX1fxXdxX2bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4xX75xX76xX16xX17xX3xX1xXbbxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXcxXb4cxX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xXaxX3xX1xX168xX10xXc88xX9xXaxX4cxX1fxXbbxX6xX16xX176xXexX1xX10xX4cxX1fxXe6xXbbxX16xX17xX176xX1xXbbxX6xX176xXexX1xX6xX16xX1xX176xX16xXdxX10xX16xX176xX1bxX6xX19xX176xX1fxXe6xX16xX17xX176xX1fxXbbxX176xXexX1xXdxX176xXexXbxX176xX1xX6xX176xXexXdxX16xX1xX176xX2bxX6xX16xX176xX2fxXdxX16xX1xX4cxX2xXafxX13xX1b9xX1e8xX1e3xX153xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX168xX4xX9xXaxX4cxX2fxX10xX1fxXdxX6xX4cxX2xX1e8xX14xX4cxX16xX10xX1a3xX7xX4cxX2xX1e2xX1e3xX1e8xX4cxX2xX1e3xX14xX1fxX14xX14xX1e4xX2xX13xX14xX1e3xXexX13xX13xXafxX5xX13xX176xXexX168xXbbxX16xX17xX176xX1xXbbxX6xX176xX1fxX10xXbxX153xX202xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX33xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX16xX25xX16xX17xX3xXexX1xX25xX16xX3xX2fxX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX1fxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4xX75xX76xX16xX17xX3xX1xXbbxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXcxXb4cxX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xXaxX3xX1xX168xX10xXc88xX9xXaxX4cxX1fxXbbxX6xX16xX176xXexX1xX10xX4cxX1fxXe6xXbbxX16xX17xX176xX1xXbbxX6xX176xXexX1xX6xX16xX1xX176xX16xXdxX10xX16xX176xX1bxX6xX19xX176xX1fxXe6xX16xX17xX176xX1fxXbbxX176xXexX1xXdxX176xXexXbxX176xX1xX6xX176xXexXdxX16xX1xX176xX2bxX6xX16xX176xX2fxXdxX16xX1xX4cxX2xXafxX13xX1b9xX1e8xX1e3xX153xX1xXexX2fxXaxX12xXd4xX75xX76xX16xX17xX3xX1xXbbxX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xX1bxX1cxX19xX3xX1fxX20xX16xX17xX3xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXcxXb4cxX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX168xXbbxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX61xX1xX76xX3xX1cfxX18xX16xX3xXexX6xX19xX3xX4xX1xX2cxX2fxX3xX7xX3fexX4xX3xX4xXfc7xX6xX3xX24xXbbxX18xX16xX3xX2bxXdxX2b8xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX2b8xX16xX3xXcxXb4cxX3xX5bxX18xX3xXcxXc3xX16xX1xX33xX3xX16xX1xX743xX16xX17xX3xX2bxX133xXexX3xX4xbfa4xX3xX2bxX10xX16xX3xX24xX75xX76xX16xX17xX33xX3xX16xX1xX743xX16xX17xX3xX1cfxX70xXdxX3xX168xX6cxX4xX3xXexX20xX3xXbxX1xX6cxXexX33xX3xX16xX1xX743xX16xX17xX3xX1cfxX13cxX16xX3xX4xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX735xXe6xX3xX7xX1347xX4xX3xX7xXc9xX16xX17xX3xX16xX6xX19xX3xX24xX70xX3xX24xX75xXcdxX4xX3xXexX1xX6xX19xX3xX1cfxX63xX16xX17xX3xXexX1xX418xX2fxX3xX1xXbbxX6xX3xX168xX20xX4xX3xX168xXba7xX153xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX1fxXdxX2bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxXe6xX5xX12xX0xX1fxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX168xXaxX12xX0xX4cxX1fxXdxX2bxX12xX0xX4cxX1fxXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104dxXe6xXexX1xXbbxX168xXaxX12xXcxX1xX6cxXdxX3xca92xX6xX16xX1xX3x8e3exX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX140xX1xXe6xX16xX17xX0xX4cxXbxX12
Thái Oanh – Thành Chung