Facebook bắt đầu kiểm soát quyền lực của Mark Zuckerberg
Các thành viên của hội đồng độc lập này có thể đảo ngược mọi quyết định của Facebook cũng như CEO Mark Zuckerberg.
b143xef7ex12b15xc77ax15cedxb1a4xd515x10194x15a26xX7xfba3xe74cx13416xbf90x15817x15d8axX5x13095xXax14f13x1558dxX6xX4xX10xd999xb654xX18xea15xX3xX17x132c1xXexX3xc5dexffbfx14fe2xX3xX1axXdx10e1fx10ecexX3xX7xX18x140a7xXexX3x174e4xX22x1421ex1765dxc070xX3xX5xe475xX4xX3xX4xdafexX6xX3xd882xX6x15135xX1axX3x13803xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3ex12c4axX0xef9fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1335cxX10xX6x10be4xXaxX12x1450fxX2bxX4xX3xXexX1xfd0dxX32xX1xX3xe198xXdxc363xX32xX3xX4xX39xX6xX3xX1xd8c5xXdxX3xX20xe661xX32xX4axX3xX20xX75xX4xX3xX5x1583bxXbxX3xX32xX67xX30xX3xX4xd316xX3xXexX1xX26xX3xX20x16d9axX18xX3xX32xX4axc3edxedfcxX4xX3xX27xf644xXdxX3xX2exX22xX30x15c51xXexX3xX20xff51xX32xX1xX3xX4xX39xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4x17341xX32xX4axX3xX32xX1xX96xX3xX61x1057bxcbc5xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4ax153bexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba4bxX18xX5exX30xXaxX12x118e7xX67xX18xX3xX32xX4axX67xX30xX3x10d91xX4cx11e45x136fbxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX20x142afxX3xX4x156cfxX32xX4axX3xX17x16512xX3xX5exX6xX32xX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3x13e14x11f9cxX3xXexX1xX67xX32xX1xX3xX6bxXdxX6dxX32xX3xX20xX21xX22xX3xXexXdxX6dxX32xX3xX4xX39xX6xX3xX5bxX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4axXdxX2bxX27xX3xX7xX2bxXexX3xX32xX75xXdxX3xX5exX22xX32xX4axXd2xX3x15febx16709xX30xX3xX5xX67xX3xX4xf677xX3xX2exX22xX6xX32xX3xX2exX22xX6xX32xX3xX20xX75xX4xX3xX5xX82xXbxX3xX4xX8axX3xX1axX1xX91xX3xX32xd625xX32xX4axX3xX20xX91xX18xX3xX32xX4axX96xX97xX4xX3xX4xX2bxX4xX3xX2exX22xX30xXa1xXexX3xX20xXa5xX32xX1xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX103xX32xX4axX3xXexX30xX3xX6bxX67xX3xX61xXc0xXc1xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axX3xX6bxX31xX3xX32xX1xbb61xX32xX4axX3xX32xX75xXdxX3xX5exX22xX32xX4axX3xX4xX2bxX3xX32xX1xX14cxX32xX3x10c86xX22xb2daxXexX3xX1xXdxf809xX32xX3xXexX3exX6dxX32xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX6bxX67xX3xX27x1695cxX32xX4axX3xX1c9xX100xX3xX1xX75xXdxX3xe01fxX32xX7xXexX6xX4axX3exX6xX27xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xX3xXbxX61xX10xX32xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX27xX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX22xX27xX17xX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX61xX10xX32xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxcc66xXdxX5exXexX1xe296xX3xXf3xXf3xXf1xXbxX1c9x12261xX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX245xX3x15f86xf811xX115xXbxX1c9xX24cxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX245xX4cxX4cxXdxXd2xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX32xX1xXd2xX6bxX32xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX114xX115xX2x123d8xX4cxX2xX115xXf3xX5exXf3xX115xX281xX256x100b2xX2xX257xXexX28bxX2xXf1xX257xX28bxX5xX115xXd2xefe6xXbxX4ax14b35xX3exX9xXf1xX281xX28bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX3exX4axXdxX32xX245xX3xX114xXbxX1c9xX3xX6xX22xXexX18xX24cxXaxX12xX0xXexX17xX18xX5exX30xX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd2xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX32xX1xXd2xX6bxX32xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX114xX115xX2xX281xX4cxX2xX115xXf3xX5exXf3xX115xX281xd83exX115xX2xX343xXexXf1xX343xX28bxX343xX5xX2xXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX18xX32xXaxX12xd73fxX1xX1b4xX32xX4axX3xX1axX1xX39xX32xX4axX3xX1xX18xX91xX32xX4axX3xX5xXdxX6dxX32xX3xXexXdxXa1xXbxX3xX4xd676xX32xX4axX3xX32xX1xXdxX31xX22xX3xX5xX21xX32xX3x13953xX6bxX1e5xX3xX27xXdxX1d0xX32xX4ax17380xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axX3xX1axX1xXdxXa1xX32xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xXbxX1xX2bxXexX3xX32xX4axX103xX32xX3xX4xX39xX6xX3xX61xXc0xXc1xX3xX32xX67xX30xX3xXexX3exX6dxX32xX3xX27xX1e5xX32xX4axX3xX1c9xX100xX3xX1xX75xXdxXd2xX3x13e7axX32xX1xX245xX3xcc2axX10xX22xXexX10xX3exX7xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX3exX12xX0xX4cxXexX17xX18xX5exX30xX12xX0xX4cxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xXcxX3exX96x11a92xX4xX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX5x14033xXdxX3xX4xX1x10febxX3xXexX3exef9cxX4xX1xX3xX6bxX31xX3xX1axX1xX91xX3xX32xX16fxX32xX4axX3xX1axXdxX26xX27xX3xX5exX22xX30xX1d0xXexX3xX32xX75xXdxX3xX5exX22xX32xX4axX3xX20xX16fxX32xX4axX3xXexX91xXdxX3xXexX3exX6dxX32xX3xX27xX1e5xX32xX4axX3xX1c9xX100xX3xX1xX75xXdxXf4xX3xX32xX1xX1cbxXexX3xX5xX67xX3xX7xX6xX22xX3xX1axX1xXdxX3xXexX49axX3xX3bbxX10xX240xX3x10421xX18xX3exX1axX3xXcxXdxX27xX10xX7xX3xX20xX16fxX32xX4axX3xX17xX2bxX18xX3xX4xX2bxX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa1xXexX3xX6bxX31xX3xX4axXdxX6xXdxX3xX20xX18xX1e5xX32xX3xX1c9xb785xX3xX5xf7d6xX3xX1axX1xX39xX32xX4axX3xX1xX18xX91xX32xX4axX3xX4xX6xX32xX3xXexX1xXdxX1d0xXbxX3xX17xX21xX22xX3xX4xX528xX3xX32xX16fxX27xX3xX114xX115xX2xX281xXf4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXexX22xX30xX6dxX32xX3xX17xX108xX3xX7x15c20xX3xXexX1xX67xX32xX1xX3xX5xX82xXbxX3xX27xX75xXexX3xX4xX153xX3xX2exX22xX6xX32xX3xX20xX75xX4xX3xX5xX82xXbxX3xX32xX1xd225xX27xX3xX7xXdxXa1xXexX3xX4xX1xe0d8xXexX3xX1xX18xX1e5xXexX3xX20xX75xX32xX4axX3xX4xX39xX6xX3xX27x1295bxX32xX1xX3xX6bxX67xX18xX3xXexX1xX2bxX32xX4axX3xX2xX2xX4cxX114xX115xX2xX281xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX5bxX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4axXdxX2bxX27xX3xX7xX2bxXexX3xX7xX567xX3xXexXdxXa1xXbxX3xX32xX1xX82xX32xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX3exX96xX49axX32xX4axX3xX1xX97xXbxX3xXexX1xX103xX32xX4axX3xX2exX22xX6xX3xX1xX1d0xX3xXexX1xX108xX32xX4axX3xX2exX22xX91xX32xX3xX5xX52bxX3xX20xX96xX97xX4xX3xX5xXdxX6dxX32xX3xX1axXa1xXexX3xX6bxX490xXdxX3xX32xX31xX32xX3xXexX91xX32xX4axX3xX3exXdxX6dxX32xX4axX3xX4xX39xX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXd2xX3x166b1xX6xX22xX3xX20xX8axXf4xX3xX1xX9bxX3xX7xX567xX3xXexX1xX91xX18xX3xX5xX22xX82xX32xX3xX6bxX67xX3xX20xX96xX6xX3xX3exX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX2exX22xX30xXa1xXexX3xX20xXa5xX32xX1xX3xX6bxX31xX3xX6bxXdxX1d0xX4xX3xX32xX75xXdxX3xX5exX22xX32xX4axX3xX20xX8axX3xX4xX8axX3xX20xX96xX97xX4xX3xXbxX1xb75fxXbxX3xXexX79xX32xX3xXexX1e5xXdxX3xX1xX6xX30xX3xX1axX1xX103xX32xX4axXd2xX3xX3bbxX4axX18xX67xXdxX3xX3exX6xXf4xX3xX1xX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4x16d1bxX32xX3xX4xX8axX3xX32xX1xXdxX1d0xX27xX3xX6bx10066xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX20xX153xX32xX3xX1axX1xX2bxX32xX4axX3xX4xX2bxX18xX3xXex174c1xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX6bxX67xX3xX1f0xX32xX7xXexX6xX4axX3exX6xX27xXf4xX3xX5exX96xX49axX32xX4axX3xX32xX1xX96xX3xX5xX67xX3xX27xX75xXexX3xXexX3exX2bxX4xX1xX3xX32xX1xXdxX1d0xX27xX3xX1axX1xX103xX32xX4axX3xX1xX31xX3xX5ex121f0xX3xX5exX67xX32xX4axX3xX6bxX490xXdxX3xX1axX1xX108xXdxX3xX5xX96xX97xX32xX4axX3xX4xX103xX32xX4axX3xX6bxXdxX1d0xX4xX3xX1axX1x170d4xX32xX4axX3xX5xX79xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX3bbxX1xX1b4xX32xX4axX3xXexX1xX67xX32xX1xX3xX6bxXdxX6dxX32xX3xXexX3exX18xX32xX4axX3xX1xX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX32xX67xX30xX3xX3exX1cbxXexX3xX20xX6xX3xX5exX1e5xX32xX4axXf4xX3xX17xX6xX18xX3xX4axX79xX27xX3xX5xX22xX82xXexX3xX7xX96xXf4xX3xX32xX1xX67xX3xX17xX2bxX18xXf4xX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX39xX32xX4axX3xX1xX75xX3xX32xX1xX14cxX32xX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX6bxX67xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX9bxX4xX3xX4axXdxX91xXd2xX3xX61xX8axX3xXexX1xX26xX3xX1axX26xX3xX20xXa1xX32xX3xX4xX35xX22xX3xXexX75cxX32xX4axX3xX17xXdxX6dxX32xX3xXexX82xXbxX3xXexX49axX3xe1d1xX22xX6xX3exX5exXdxX6xX32xX3xe6cbxX5xX6xX32xX3xX456xX22xX7xX17xX3exXdxX5exX4axX10xX3exXf4xX3xX4xX35xX22xX3xXexX1xdc63xX27xX3xXbxX1xX2bxX32xX3xXcxX18xX67xX3xX2bxX32xX3xX3bbxX1xX14cxX32xX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX61xX1xX14cxX22xX3x15728xX22xX3xX81dxX32xX5exX3exX2bxX7xX3xX648xX6xX297xX8axXd2xXd2xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX3e6xX61xX1xX18xX3xX20xXa1xX32xX3xX5x117a4xX4xX3xX32xX67xX30xXf4xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axX3xX6bxX67xX3xX20xX75xXdxX3xX32xX4axXb7xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xX1xXa5xX22xX3xXexX3exX2bxX4xX1xX3xX32xX1xXdxX1d0xX27xX3xXexX3exX96xX490xX4xX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX2exX22xX30xXa1xXexX3xX20xXa5xX32xX1xX3xX6bxX31xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX5exX22xX30xX1d0xXexX3xX32xX75xXdxX3xX5exX22xX32xX4axXd2xX3xXcxX22xX30xX3xX32xX1xXdxX6dxX32xXf4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX7xX567xX3xX5exX21xX32xX3xXexX1xX6xX30xX3xX20xX75cxXdxX3xX20xXdxX31xX22xX3xX20xX8axXaxXf4xX3xX5bxX10xX5xX5xX10xX3xXcxX1xX18xX3exX32xXdxX32xX4axf3bdxX648xX4xX1xX27xXdxX5exXexX3xX92axX3xX4xX35xX22xX3xXcxX1xX39xX3xXexX96xX490xX32xX4axX3xX14bxX6xX32xX3xX3cxX1e5xX4xX1xXf4xX3xX27xX75xXexX3xXexX3exX18xX32xX4axX3xX17xX108xX32xX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4xX1xX39xX3xXexXa5xX4xX1xX3xX5bxX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4axXdxX2bxX27xX3xX7xX2bxXexX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxXa1xXexXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX14bxX79xX32xX4axX3xXexX1xX49axXdxXf4xX3xX5bxX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4axXdxX2bxX27xX3xX7xX2bxXexX3xX4xXb7xX32xX4axX3xX4xX6xX27xX3xX1axXa1xXexX3xX27xXdxX32xX1xX3xX17xX1e5xX4xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xX17xX2bxX18xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX67xX32xX4axX3xX32xX16fxX27xX3xX6bxX67xX3xXexX1xX10xX18xX3xX7xX2bxXexX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX4axX5a5xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX1d0xX32xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX3exX4axXdxX32xX245xX3xX114xXbxX1c9xX3xX6xX22xXexX18xX24cxXaxX12xX0xXexX17xX18xX5exX30xX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd2xX17xX6xX18xX1xX6xXexXdxX32xX1xXd2xX6bxX32xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX114xX115xX2xX281xX4cxX2xX115xXf3xX5exXf3xX115xX281xX343xX115xX2xX343xXexXf1xXf1xX115xX257xX5xX114xXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX18xX32xXaxX12xXe2xX6dxX3xX17xX108xXdxX3xX4xX6xX32xX3xXexX1xXdxX1d0xXbxX3xX17xX21xX22xX3xX4xX528xXf4xX3xX5xX75xX3xX5exX1b4xX3xX5xXdxX1d0xX22xX3xX1axX1xXdxXa1xX32xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axX3xXbxX1xX91xXdxX3xX3exX6xX3xX20xXdxX31xX22xX3xXexX3exX21xX32xX3xXexX3exX96xX490xX4xX3x14f41xX22xX108xX4xX3xX1xX75xXdxX3xX3cx168afxX3xX6bxX67xX18xX3xX32xX16fxX27xX3xX114xX115xX2xXf1xXd2xX3xX451xX32xX1xX245xX3xX81dxX13x12fc2xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX3exX12xX0xX4cxXexX17xX18xX5exX30xX12xX0xX4cxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX3e6xX648xX567xX3xX3exX1cbxXexX3xX1c9xX1cbxX22xX3xX1xX75cxX3xX32xXa1xX22xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX1axX1xX103xX32xX4axX3xX1xX67xX32xX1xX3xX20xX75xX32xX4axX3xX1xXa1xXexX3xX27xX5a5xX32xX1xX3xX6bxX5a5xX3xX20xXdxX31xX22xX3xX32xX67xX30xXaxX3xX92axX3xX14bxX79xX32xX4axX3xX4xX1xX39xX3xXexXa5xX4xX1xX3xX5bxX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xXcxX1xX18xX3exX32xXdxX32xX4axX92axX648xX4xX1xX27xXdxX5exXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb168xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX14bxX75xX32xX4axX3xXexX1xX2bxXdxX3xX32xX67xX30xX3xX4xX8axX3xXexX1xX26xX3xX4axXdxX883xXbxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXexX3exX2bxX32xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX2bxX18xX3xX17xX22xX75xX4xX3xXexX1xXdxX6dxX32xX3xX6bxXa5xX3xX4xX2bxX4xX3xX2exX22xX6xX32xX3xX20xXdxX26xX27xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXexX3exXa5xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX3e6xX3cxX6cexX4xX3xXexXdxX6dxX22xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX1xX883xX32xX4axX3xXexX103xXdxX3xX5xX67xX3xX4axXdxX883xXbxX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX1axX1xX103xX32xX4axX3xXexX3exf11exX3xXexX1xX67xX32xX1xX3xX27xX75xXexX3xX32xX153xXdxX3xX20xX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX3exX567xX3xX2exX22xX6xX32xX3xX20xXdxX26xX27xX3xX6bxX67xX3xX5xX103xXdxX3xX1axX697xX18xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX2bxXdxXf4xX3xX27xX67xX3xX7xX567xX3xX5xX67xX3xX27xX75xXexX3xX27xX1e5xX32xX4axX3xX1c9xX100xX3xX1xX75xXdxX3xX17xX5a5xX32xX1xX3xX20xdb0bxX32xX4axX3xX6bxX490xXdxX3xXexX1cbxXexX3xX4xX91xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3efxX3xX92axX3xX3cxXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX3cxX4xX61xX18xX32xX32xX10xX5xX5xXf4xX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4xX1xX39xX3xXexXa5xX4xX1xX3xX1xX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xXexX3exX91xX3xX5xX49axXdxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xX8axX32xX4axX3xX6bxXdxX6dxX32xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX18xX5exX30xXaxX12xX3bbxX4axX14cxX32xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX5exX35xX3xX1axXdxXa1xX32xX3xX4xX39xX6xX3xX1xX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX32xX67xX30xX3xX5xX67xX3xX2xX256xX115xX3xXexX3exXdxX1d0xX22xX3xf1fcxX648xc20cxXd2xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xX6xX27xX3xX1axXa1xXexX3xX7xX108xX3xXexXdxX31xX32xX3xX7xX567xX3xX4axXdxX883xXbxX3xX1xX75xXdxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX4xX8axX3xXexX1xX26xX3xX1xX18xX1e5xXexX3xX20xX75xX32xX4axX3xXexX3exX18xX32xX4axX3xX6bxX6c1xX32xX4axX3xX4a3xXexX3xX32xX1xX1cbxXexX3xXf1xX3xX32xX16fxX27xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX3exX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxX6dxX32xX3xX2exX22xX6xX32xX245xX0xX4cxX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX92axXexX1xX22xX27xX17xX92axX6xX32xX5exX92axX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81dxXdxX3xX5xX67xX3xX3e6xX4xX1xX6xX3xX20xXbf8xX3efxX3xX4xX39xX6xX3xX32xX883xXexX3x125b2xXdxX1axX10xX3xX1xX22xX30xX31xX32xX3xXexX1xX18xX1e5xXdxX3xXexX3exX6dxX32xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX29axXaxX3xX1xX3exX10x1198axX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxX6xXdxX92axX5xX6xX92axX4xX1xX6xX92axX5exX10xX92axX4xX22xX6xX92axX32xX22xXexX92axX5xXdxX1axX10xX92axX1xX22xX30xX10xX32xX92axXexX1xX18xX6xXdxX92axXexX3exX10xX32xX92axXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX4cxX2xX28bxX2xX343xX256xX115xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX114xX115xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX114xX115xX2xX257xX4cxX2xX115xXf3xX5exXf3xX2xX343xX256xX257xX114xX114xXexX281xX343xX343xXf3xX5xX2xXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6bxX12xX0xX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81dxXdxX3xX5xX67xX3xX3e6xX4xX1xX6xX3xX20xXbf8xX3efxX3xX4xX39xX6xX3xX32xX883xXexX3xXe7fxXdxX1axX10xX3xX1xX22xX30xX31xX32xX3xXexX1xX18xX1e5xXdxX3xXexX3exX6dxX32xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX29axXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxX6xXdxX92axX5xX6xX92axX4xX1xX6xX92axX5exX10xX92axX4xX22xX6xX92axX32xX22xXexX92axX5xXdxX1axX10xX92axX1xX22xX30xX10xX32xX92axXexX1xX18xX6xXdxX92axXexX3exX10xX32xX92axXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX4cxX2xX28bxX2xX343xX256xX115xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX81dxXdxX3xX5xX67xX3xX3e6xX4xX1xX6xX3xX20xXbf8xX3efxX3xX4xX39xX6xX3xX32xX883xXexX3xXe7fxXdxX1axX10xX3xX1xX22xX30xX31xX32xX3xXexX1xX18xX1e5xXdxX3xXexX3exX6dxX32xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX29axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX3bbxX1xX5a5xX32xX3xXexX1xX5a5xX3xX4xX8axX3xX6bxXbf8xX3xX20xX153xX32xX3xX4axXdxX91xX32xX3xX32xX1xX96xX32xX4axX3xX1xX67xX32xX1xX3xXexX3exX5a5xX32xX1xX3xX3exX6xX3xX20xX49axXdxX3xX4xX39xX6xX3xX32xX883xXexX3xXe7fxXdxX1axX10xX3xX1axX1xX103xX32xX4axX3xX1xX31xX3xX7xX22xX103xX32xX3xX7xXbf8xX3xX4xX1xX883xXexX3xX32xX67xX18xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx132eaxX3xXbxX1xX883xX3xXc0xX5xX18xX32xX3xX3cxX22xX7xX1axX3xX1axX6dxX22xX3xX4axX9bxXdxX3xX1c9xX8axX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXexX30xX92axXbxX1xX22xX92axX10xX5xX18xX32xX92axX27xX22xX7xX1axX92axX1axX10xX22xX92axX4axX18xXdxX92axX1c9xX18xX6xX92axXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX4cxX2xX281xX257xX115xXf3xX28bxXd2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX114xX115xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX114xX115xX115xXf1xX4cxX2xX115xXf3xX5exX256xX2xX115xX115xXf1xX114xX343xXexX256xX256xX281xX28bxX5xX115xX92axXbxX1xX18xXexX18xX92axX2xX92axX2xXf3xX281xX2xX256xX114xX115xX2xX257xX2xX114xX28bxXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6bxX12xX0xX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX10d9xX3xXbxX1xX883xX3xXc0xX5xX18xX32xX3xX3cxX22xX7xX1axX3xX1axX6dxX22xX3xX4axX9bxXdxX3xX1c9xX8axX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXexX30xX92axXbxX1xX22xX92axX10xX5xX18xX32xX92axX27xX22xX7xX1axX92axX1axX10xX22xX92axX4axX18xXdxX92axX1c9xX18xX6xX92axXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX4cxX2xX281xX257xX115xXf3xX28bxXd2xX1xXexX27xXaxX12xXcxX10d9xX3xXbxX1xX883xX3xXc0xX5xX18xX32xX3xX3cxX22xX7xX1axX3xX1axX6dxX22xX3xX4axX9bxXdxX3xX1c9xX8axX6xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX3cxX1e5xX32xX4axX3xX1c9xX100xX3xX1xX75xXdxX3xXbxX1xX75cxX3xX17xXdxXa1xX32xX3xX32xX1xX1cbxXexX3xXexX3exX6dxX32xX3xXexX18xX67xX32xX3xXexX1xXa1xX3xX4axXdxX490xXdxX3xX1xXdxX1d0xX32xX3xX32xX6xX30xX3xX5xX67xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axXf4xX3xX4xX8axX3xXexX490xXdxX3xX1xX153xX32xX3xX114xXf4xX257xX3xXexX10d9xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3xX1xX67xX32xX4axX3xXexX1xX2bxX32xX4axXd2xX3xXcxX1xXa1xX3xX32xX1xX96xX32xX4axXf4xX3xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xXb7xX32xX4axX3xX32xX1xX82xX32xX3xX20xX96xX97xX4xX3xX3exX1cbxXexX3xX32xX1xXdxX31xX22xX3xX5xX49axXdxX3xX4xX1xX49fxX3xXexX3exX4a3xX4xX1xXd2xX3xXe2xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xXexX6efxX3xX6bxX6cexX3xX7xX4xX6xX32xX5exX6xX5xX3xX20xX26xX3xX5xX75xX3xXexX1xX103xX32xX4axX3xXexXdxX32xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axXf4xX3xX4xX1xX18xX3xX20xXa1xX32xX3xX6bxXdxX1d0xX4xX3xX5xX6xX32xX3xXexX3exX22xX30xX31xX32xX3xXexXdxX32xX3xXex13784xX4xX3xX4axXdxX91xX3xX27xX1e5xX18xX3xX6bxX67xX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX91xX32xX1xX3xX1xX96xXcabxX32xX4axX3xXexXdxX6dxX22xX3xX4xX35xX4xX3xX20xXa1xX32xX3xX27xX75xXexX3xX7xX108xX3xX5xX96xX97xX32xX4axX3xX5xX490xX32xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX14cxX32xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xX20xX4a3xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXexXdxX32xX3xX4axXdxX91xX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xX1d0xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX648xXdxX32xX4axX6xXbxX18xX3exX10xXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axXbxX1xX6xXdxX92axX5exXdxX32xX1xX92axX4xX1xXdxX32xX1xX92axXexXdxX32xX92axX4axXdxX6xX92axXexX1xX10xX18xX92axX5xX10xX32xX1xX92axX4xX1xXdxX32xX1xX92axXbxX1xX22xX92axX7xXdxX32xX4axX6xXbxX18xX3exX10xX4cxX2xX281xX256xX114xX115xX256xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX114xX115xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX2xX28bxX343xX281xX4cxX2xX115xXf3xX5exX2xX2xX343xX256xXf3xX114xX257xXexX114xX257xX115xXf1xX5xXf3xX92axXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axX343xX92axXf1xX28bxXf1xX1c9xX256xX28bxX2xXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6bxX12xX0xX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xX20xX4a3xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXexXdxX32xX3xX4axXdxX91xX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xX1d0xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX648xXdxX32xX4axX6xXbxX18xX3exX10xXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axXbxX1xX6xXdxX92axX5exXdxX32xX1xX92axX4xX1xXdxX32xX1xX92axXexXdxX32xX92axX4axXdxX6xX92axXexX1xX10xX18xX92axX5xX10xX32xX1xX92axX4xX1xXdxX32xX1xX92axXbxX1xX22xX92axX7xXdxX32xX4axX6xXbxX18xX3exX10xX4cxX2xX281xX256xX114xX115xX256xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xX20xX4a3xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXexXdxX32xX3xX4axXdxX91xX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xX1d0xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX648xXdxX32xX4axX6xXbxX18xX3exX10xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX20xX100xX3xX20xX16fxX32xX4axX3xXexX1xX103xX32xX4axX3xXexXdxX32xX3xX20xX4a3xX32xX1xX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xX20xX108xXdxX3xX6bxX490xXdxX3xX27xX75xXexX3xX17xX67xXdxX3xX6bxXdxXa1xXexX3xX7xX6xX22xX3xX1axX1xXdxX3xX32xX1xX82xX32xX3xX20xX96xX97xX4xX3xX30xX6dxX22xX3xX4xX21xX22xX3xXexX6efxX3xX4xX1xX4a3xX32xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX648xXdxX32xX4axX6xXbxX18xX3exX10xXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xXexX3exX91xX3xX17xX6xX18xX3xX32xX1xXdxX6dxX22xX3xXexXdxX31xX32xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX2bxX4xX3xX17xX2bxX18xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX6dxX27xX3xXexX6xX17xX3xXexXdxX32xX3xX1xX18xXexX29axXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axXbxX1xX6xXdxX92axXexX3exX6xX92axX17xX6xX18xX92axX32xX1xXdxX10xX22xX92axXexXdxX10xX32xX92axX4xX1xX18xX92axX4xX6xX4xX92axX17xX6xX18xX92axX1axX1xXdxX92axXexX1xX10xX27xX92axXexX6xX17xX92axXexXdxX32xX92axX1xX18xXexX4cxX2xX281xX115xX28bxX281xXf3xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX114xX115xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX2xX28bxX343xX114xX4cxX2xX115xXf3xX5exX2xX2xX114xX343xX281xX115xX28bxXexXf3xX28bxX343xXf1xX5xX28bxX92axXea3xX17xX92axX17xX6xX18xX92axX4xX1xXdxX114xX92axX2xXf3xX257xX2xXf1xX114xX28bxX343xXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6bxX12xX0xX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xXexX3exX91xX3xX17xX6xX18xX3xX32xX1xXdxX6dxX22xX3xXexXdxX31xX32xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX2bxX4xX3xX17xX2bxX18xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX6dxX27xX3xXexX6xX17xX3xXexXdxX32xX3xX1xX18xXexX29axXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axXbxX1xX6xXdxX92axXexX3exX6xX92axX17xX6xX18xX92axX32xX1xXdxX10xX22xX92axXexXdxX10xX32xX92axX4xX1xX18xX92axX4xX6xX4xX92axX17xX6xX18xX92axX1axX1xXdxX92axXexX1xX10xX27xX92axXexX6xX17xX92axXexXdxX32xX92axX1xX18xXexX4cxX2xX281xX115xX28bxX281xXf3xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xXbxX1xX91xXdxX3xXexX3exX91xX3xX17xX6xX18xX3xX32xX1xXdxX6dxX22xX3xXexXdxX31xX32xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX2bxX4xX3xX17xX2bxX18xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX6dxX27xX3xXexX6xX17xX3xXexXdxX32xX3xX1xX18xXexX29axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX27xX22xX108xX32xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3xX1axX1xX103xX32xX4axX3xX4xX1xX49fxX3xX17xXdxXa1xXexX3xX20xXa1xX32xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX18xX1e5xXexX3xX20xX75xX32xX4axX3xX4xX39xX6xX3xX17xX1e5xX32xX3xX17x176e9xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xXexX1xX14cxX32xX3xX27xX67xX3xX4xX6c1xX32xX3xX4xX8axX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX10xX18xX3xX5ex14527xXdxX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xXexXdxX32xX3xXexX1391xX4xX3xX27xX490xXdxX3xX32xX1xX1cbxXexXf4xX3xX32xX8axX32xX4axX3xX1xX75cxXdxX3xX32xX1xX1cbxXexXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX3e6xX32xX4axX1xX10xX3xX5xX697xX32xX3efxX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3xX3cxX10xX7xX7xX10xX32xX4axX10xX3exX3xX32xX8axXdxX3xX4xX1xX22xX30xX1d0xX32xXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axX32xX4axX1xX10xX92axX5xX10xX32xX92axX32xX4axX22xX18xXdxX92axX5exX22xX32xX4axX92axX27xX10xX7xX7xX10xX32xX4axX10xX3exX92axX32xX18xXdxX92axX4xX1xX22xX30xX10xX32xX4cxX2xX257xX257xXf3xX115xXf3xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX4axX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX27xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX114xX115xX4cxX32xX10xX240xX7xX4cxX2xX28bxX256xX114xX4cxX2xX256xX343xX5exX256xX115xX28bxXf3xX281xX115xXf1xXexX281xX343xX257xX256xX115xX5xX115xXd2xX297xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX17xX1dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX26xX27xX3xX7xX18xX2bxXexX3xX2exX22xX30xX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX6xX3exX1axX3xX41xX22xX4xX1axX10xX3exX17xX10xX3exX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6bxX12xX0xX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX3e6xX32xX4axX1xX10xX3xX5xX697xX32xX3efxX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3xX3cxX10xX7xX7xX10xX32xX4axX10xX3exX3xX32xX8axXdxX3xX4xX1xX22xX30xX1d0xX32xXaxX3xX1xX3exX10xXea3xX9xXaxX4cxXexX1xXdxX10xXexX92axX17xXdxX92axX7xX18xX4cxXea3xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX92axX32xX4axX1xX10xX92axX5xX10xX32xX92axX32xX4axX22xX18xXdxX92axX5exX22xX32xX4axX92axX27xX10xX7xX7xX10xX32xX4axX10xX3exX92axX32xX18xXdxX92axX4xX1xX22xX30xX10xX32xX4cxX2xX257xX257xXf3xX115xXf3xXd2xX1xXexX27xXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX3e6xX32xX4axX1xX10xX3xX5xX697xX32xX3efxX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axX3xX3cxX10xX7xX7xX10xX32xX4axX10xX3exX3xX32xX8axXdxX3xX4xX1xX22xX30xX1d0xX32xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exX18xX32xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX13xX6xX4xX10xX17xX18xX18xX1axX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX31xX32xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX67xX32xX4axX3xXexX3exX16fxX27xX3xX32xX1xX14cxX32xX3xX6bxXdxX6dxX32xX3xX5xX67xX27xX3xX6bxXdxX1d0xX4xX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX97xXbxX3xX20xX79xX32xX4axX3xX20xX26xX3xX3e6xX32xX4axX1xX10xX3xX5xX697xX32xX3efxX3xX6bxX67xX3xX5xX96xX22xX3xX5xX1e5xXdxX3xX32xX1xX1b4xX32xX4axX3xX27x1478cxX22xX3xXexXdxX32xX3xX32xX1xX1dxX32xX3xX6bxX67xX3xX4xX22xX75xX4xX3xX32xX8axXdxX3xX4xX1xX22xX30xX1d0xX32xX3xX4xX39xX6xX3xX32xX4axX96xX49axXdxX3xX5exX3d8xX32xX4axXd2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX22xX5xX12xX0xX5exXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xX4cxX5exXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX648xX18xX22xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX41xXdxX32xX4axX0xX4cxXbxX12