Confed Cup sẽ không bị hủy bỏ vì bạo lực ở Brazil
FIFA cho biết họ sẽ không tính tới chuyện hủy bỏ Confederations Cup trong thời điểm những cuộc biểu tình bạo lực đang lan rộng khắp đất nước Brazil.
d0dfxff92x12ff8x14fe8xdabdxfa35x1852bxf88bxf473xX7xd6fex15de7x13a24x12911x13067x108f5xX5x16841xXaxX3xX7xXex14e67xX5xX10xX9xXaxXexX10xf745xXex12f7bxX6xX5xXdx133d2x12919xda85xX3x11623x14853xX7xXexXdxf42axX15xXax14539xfbb5xe073xX23xX2bxX10x143e0xX3xX2fxX27xXbxX3xX7xd88cxX3xdaa4xX1x1285cxX23xX22xX3xe454xfba1xX3xX1x15f2bxX15xX3xX43xfcc0xX3x120bbx128c4xX3xX43x14fadxX30xX3xX5xd0eexX4xX3x110f4xX3x11a41x15141xX6xd685xXdxX5xX0x12dbfxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d80xX10xX6xX34xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex18844x1429dxX92x140a3xX3xX4xX1xX30xX3xX43xXdxfd16xXexX3xX1x141a0xX3xX7xX3bxX3xX3dxX1xX3fxX23xX22xX3xXexd554xX23xX1xX3xXexd583xXdxX3xX4xX1xX27xX15xfbf6xX23xX3xX1xX47xX15xX3xX43xX4bxX3xX2fxX30xX23xX2bxX10xX34xX10xX5bxX6xXexXdxX30xX23xX7xX3xX2fxX27xXbxX3xXexX5bxX30xX23xX22xX3xXexX1x18837xXdxX3x141e5xXdx17d9dxdb7bxX3xX23xX1xf6bfxX23xX22xX3xX4xX27x14505xX4xX3xX43xXdxXe3xX27xX3xXexX4exX23xX1xX3xX43xX51xX30xX3xX5xX55xX4xX3xXe1xX6xX23xX22xX3xX5xX6xX23xX3xX5bxXeexX23xX22xX3xX3dxX1xe125xXbxX3xXe1x1219axXexX3xX23x12e11xXb2xX4xX3xX5axX5bxX6xX5dxXdxX5x13043xX0xX61xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX30xX34xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex15bb1x14222xX23xX3xX2xX3xXexX5bxXdxXb9xX27xX3xX23xX22xX11bxXdexXdxX3xX43xXdxXe3xX27xX3xXexX4exX23xX1xX3xXe1x179e1xX3xX4x14a6dxX3xXe4x18688xXexX3xXexX5bx17752xX23xX3xX4x149e1xX4xX3xX4xX30xX23xX3xXe1xX11bxXdexX23xX22xX3xX58xX3x10955x10d2dxX3xXexX1x118a9xX23xX1xX3xXbxX1x11cb4xX3xX4dxX197xX30xX3xXe1xX17fxXe4xX3xXexX1x17de0xX3x10554xX183xX27xX3xX4dx113e4xX6xX3x11b0cxX27xX6xX125xX3xX2fx16902xX23xX1xX3xX7xX183xXexX3xXe1xX174xX3xXbxX1xX1b9xXdxX3xX34x173b3xX23xX22xX3xXexXb2xXdxX3xX1x17688xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX4dxX197xX3xXe1xX51xX23xX3xX4xX6xX30xX3xX7xX27xX3xXexX51xXdxX3x14733xXdxX30xX3xX34xX10xX3x1277bxX6xX23xX10xXdxX5bxX30xX125xX3xX70xX1d3xX23xX3x108ccxX193xX193xX125xX193xX193xX193xX3xX23xX22xX11bxXdexXdxX3xX43xXdxXe3xX27xX3xXexX4exX23xX1xX3xXe1xX174xX3xX1cxX27xX19dxX23xX22xX3xXe1xX11bxXdexX23xX22xX3xX58xX3xXexX1xX197xX23xX1xX3xXbxX1xX19dxX3xX23xX197xX15x142cfxX3xX23xX1d3xXdxX3xX4dxX19dxX23xX3xX5xX197xX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xXexfa53xXe4xX3xX4xX47xX6xX3xX2fxX30xX23xX2bxX10xX34xX10xX5bxX6xXexXdxX30xX23xX7xX3xX2fxX27xXbxX125xX0xX61xXbxX2exX0xXexX6xX43xX5xX10xX3xX43xX30xX5bxX34xX10xX5bxX9xXaxX193xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX34xX34xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x12c3exXdxX34xXexX1xX9xXax159d6xX193xX193xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX2exX0xXexX43xX30xX34xX15xX2exX0xXexX5bxX2exX0xXexX34xX2exX0xXdxXe4xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX125xX43xX6xX30xX1xX6xXexXdxX23xX1xX125xX4dxX23xX61xX23xX10xX29axX7xX61xX2xX200xX2a1x183dcxX61xX2xX193x17a90xX34x1636axX2a1xX2a1xX2a1xX2e7xX193xX193xXexX200xX2xX2edxX2edxX2edxX5xX193xX125xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX93xXe4xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bxX30xX23xXexX1exX2bxX6xXe4xXdxX5xX15xX24xX3xX95xX5bxXdxX6xX5x16065xX3xX4xX30xX5xX30xX5bxX24xX3x15ab0xX200xX200xX200xX200xX200xX200xX32axX3xX2bxX30xX23xXexX1exX7xXdxX5dxX10xX24xX3xX2xX200xXbxX1cxX32axX29axXdxX34xXexX1xX24xX2e7xX192xX2a1xXbxX1cxX32axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX200xX2a1xX2xXbxX1cxXaxX3xX61xX2exX0xX61xXexX34xX2exX0xX61xXexX5bxX2exX0xXexX5bxX2exX0xXexX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX30xX23xXaxX2exX5axX51xX30xX3xX5xX55xX4xX3xX43xX1caxX23xX22xX3xXbxX1xX183xXexX3xX34xXe8xX3xX34xXeexXdxX3xX58xX3xX5axX5bxX6xX5dxXdxX5xX3xX1exX3x13afcxX23xX1xX24xX3xX157xX10xXexXexX15xX0xX61xXexX34xX2exX0xX61xXexX5bxX2exX0xX61xXexX43xX30xX34xX15xX2exX0xX61xXexX6xX43xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX30xX34xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5axX117xXexX3xX4xX1xX117xXbxX3xXexX4exX23xX1xX3xXexX5bxX51xX23xX22xX3xX43xX51xX30xX3xX5xX55xX4xX3xXe1xX6xX23xX22xX3xX5xX24axX15xX3xX5xX6xX23xX236xX3xX92xX93xX92xX95xX3xX4dx177f6xX23xX3xXexX4bxX3xX5bxX6xX3xX5bxX117xXexX3xX4xX1a9xX23xX22xX3xX5bxX113xX23xX125xX3xXcxX5bxX30xX23xX22xX3xXe4xXeexXexX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX4xX183xX30xX3xX22x103e4xXdxX3xXexXb2xXdxX3xXcxX1xX10xX3xX95xX7xX7xX30xX4xXdxX6xXexX10xX34xX3x15cc0xX5bxX10xX7xX7xX236xX3xX92xX93xX92xX95xX3xX4xX1xX30xX3xX43xXdxX9dxXexX3xX1xXa1xX3xX4dxX197xX3x13281xe697xX2fxX3x16a9exXe1xX1d3xX23xX3xX4dxX44xX3xXex132fcxX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXe1xX44xX6xX3xXbxX1xX11bxX1d3xX23xX22xeb18xX3xXe1xfe42xX27xX3xX4xX1xX11bxX6xX3xXexX1b0xX23xX22xX3xXexX1xX1b9xX30xX3xX5xX27x187ccxX23xX3xX4dxX4aexX3xX3dxX1xX1b9xX3xX23x135d5xX23xX22xX3xX2fxX30xX23xX2bxX10xX34xX10xX5bxX6xXexXdxX30xX23xX7xX3xX2fxX27xXbxX3xX43xX44xX3xX1xX47xX15xX3xX43xX4bxX125xX0xX61xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX30xX34xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX157xXdxX1b9xXdxX3xXe1xX117xX27xX3xX192xX3xXe1xXeexXdxX3xX23xX197xX15xX3xX5xX197xX3xXe4xXeexXexX3xX7xX55xX3xX3dxXdxXb9xX23xX3xXexX1xX11bxXdexX23xX22xX3xX23xXdxX17fxX23xX3xX4xX47xX6xX3xX92xX93xX92xX95xX236xX3xX34xXdx183bdxX23xX3xX5bxX6xX3xXexX5bxX11bxXb2xX4xX3x14dcexX30xX5bxX5xX34xX3xX2fxX27xXbxX3xX2xX3xX23xX4cdxXe4xX3xXexX51xXdxX3xX23xX11bxXb2xX4xX3xX4xX1xX47xX3xX23xX1xX197xX3xX4xX47xX6xX3xX22xXdxX1b9xXdxX3xXe1xX117xX27xX125xX0xX61xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX30xX34xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX30xX23xX2bxX10xX34xX10xX5bxX6xXexXdxX30xX23xX7xX3xX2fxX27xXbxX3xX2a1xX193xX2xX200xX3xXe1xX174xX3xXe1xX11bxe769xX4xX3xXexX49axX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXexX5bxX30xX23xX22xX3xX23xX1xXe8xX23xX22xX3xX1b3xX27xX6xX23xX3xX23xX22xX51xXdxX3xX5xXb2xX23xX3xX4dxX4aexX3xX4xX1d3xX3xX7xX58xX3xX4dxX4c2xXexX3xX4xX1xX117xXexX236xX3xXexX4exX23xX1xX3xXexX5bxX51xX23xX22xX3xX3dxXdxX23xX1xX3xXexX9dxX3xX4dxX197xX3xX4xX1xXadxX23xX1xX3xXexX5bxX44xX3xX43xX117xXexX3xX49axX23xX3xX4xX47xX6xX3xX1b3xX27xX19dxX4xX3xX22xXdxX6xX3xd5b1xX6xXe4xX3x174dcx17e14xX3xX23xX197xX15xX125xX0xX61xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX30xX34xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX70xXdxXb9xX23xX3xX5axX5bxX6xX5dxXdxX5xX3xX4dxX197xX3xXcxX24axX15xX3xX5axX6xX23xX3xX64dxX1xX6xX3xXe1xX6xX23xX22xX3xX5xX197xX3xX2a1xX3xXe1xXeexXdxX3xXexX27xX15xXe3xX23xX3xX34xX430xX23xX3xXe1xX158xX27xX3xX2a1xX3xX43xX1b9xX23xX22xX3xX95xX3xX4dxX197xX3xX5axX3xX4xX47xX6xX3xX22xXdxX1b9xXdxX3xXe1xX117xX27xX125xX3xX70xXa1xX3xXe1xX11bxX5e1xX4xX3xX3dxX4exX3xX4dxXa1xX23xX22xX3xX7xX3bxX3xX4xX1caxX23xX22xX3xX5xX197xXe4xX3xX23xX17fxX23xX3xXexX5bxX4c2xX23xX3xX2fxX1xX27xX23xX22xX3xX3dxX9dxXexX3x1823dxXexX5bxX30xX23xX22xX3xXe4xX1d3x16d86xX3xXexX51xXdxX3xX1ecxXdxX30xX3xeb60xX10xX3xX1f3xX6xX23xX10xXdxX5bxX30xX3xX1xX3fxXe4xX3xX200xX193xX61xX2ebxX125xX3xXcxX5bxX30xX23xX22xX3xX3dxX1xXdxX3xXe1xX177xX236xX3xX651xX10xX1cxXdxX4xX30xX3xX4dxX197xX3xX64dxX1xX4c2xXexX3xX5axX1b9xX23xX3xX5xX197xX3xX23xX1xXe8xX23xX22xX3xXe1xXeexXdxX3xXe1xX174xX3xX7xXb2xXe4xX3xXbxX1xX1b9xXdxX3xX5bxXdexXdxX3xX4xX27xXeexX4xX3xX4xX1xX1d3xXdxX125xX0xX61xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX30xX27xX5bxX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xX30xX3xXexX1xX10xXexX1xX6xX30xX4dxX6xX23xX1xX30xX6xX125xX4dxX23xX0xX61xXbxX2e
haixuanbht