Hơn 1.600 học sinh theo dõi phiên tòa về bạo lực học đường
Một phiên toà giả định vừa được tổ chức tại Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh) xét xử công khai vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” và tội “làm nhục người khác” với sự tham gia theo dõi của hơn 1.600 học sinh trong toàn trường.
3d45x4b97x8d7axf0f3x86d1xd48dxfb88x892bxeacex4f49xbe40xce9cxd4a4x55ffx6c6axc0f3xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7ebexfed4xf6d9xXexX0xfd6cxXaxX17xX18xX19xXexX0xef3dx108f2xX19xf632xXexX0xXaxaef3xX9x9146xXdxX18x68b8xX2fx8963xbabcx7a68xX5xd7e7xXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xa9f4xXbxdc15xX18xXdxX35xdc03x1122fx101cfxX9xe1d3xbe46xX2fxXbxX35x9183xX26x53cbxX32xXexa997xc9e7xX4bxX9xX2axcbb7xdbc7x94f8xX5fxX9xXaxc1ddxX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x6604xX35xX9xX33xXaxX35xe0dexX4bxX9xXbxe198xX18xX9x4ac2xb31axX9xX23x79acxX24xX9xXdxe531xX2cxX9xXaxX63xX2cxX9x79f2xebdcx4ec5xX4bxX4axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX58xX17xX18xX19xX32xXexadb0x8b1bxXbxX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX24x4f91xX9xX4axX35x10f63xX9xX8dxb7c0xX4bxXaxX9xX7exb25dxX18xX9xX8dxX8exeeb8xX2cxX9xXbx5912xX9xX2cxXax92bexX2cxX9xXbxX82xX35xX9xX5xcaecxX8exX8fxX4bxX4axX9xX5xX58xX7xX5xX9xX7xXaxX18xX4bxX9xb7a9x5907xX4bxXaxX9xX7xXax8ee5xX4bxX4axX9x81efxX5xX7xX5dxX9xX58xXb4xX9xX5x9ab1xX4bxXax9571xX9xX44x10d79xXbxX9xX44x7fa2xX9xX2cx8220xX4bxX4axX9xe21bxXaxX18xX35xX9xX7ex88ecxX9xdc57xX4bxX9xXaxXe6xX4bxXaxX9xX2fxX86xX9xX7exX7fxX9xXbxXa9xX35xX9x5e8bxX2cxbcd0xX9x9544xX9xX4ax110a9xX26xX9xXbxXaxX8exX59xX4bxX4axX9xXbx8a6dxX2cxXaxbc6fxX9xX7exXb4xX9xXbxXa9xX35xX9xX124xXdxXb4xXcxX9xX4bxXaxX110xX2cxX9xX4bxX4axX8exX8fxX35xX9xX10axXaxX112xX2cxX139xX9xX7ex849bxX35xX9xX2fxX86xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX71xX35xX9xX2cxdd78xX18xX9xXaxX59xX4bxX9xX2axX5dxX5exX5fxX5fxX9xXaxX63xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXd5xX24xX4bxX4axX9xXbxX24xXb4xX4bxX9xXbxXd5xX8exX8fxX4bxX4axX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7478xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xeb9fxX35xX19xXbxXaxX4cxX5exX5fxX5fxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxa05bxX5fxX5fxX33xX44xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX5dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX5dxX7exX4bxX1cxX4bxX17xX1bbxX2fxX1cxX2axf7eexX1cexX1f6xX1cxX1f6xX1f6xX19x508exX2axX1f6xX2axX2ax5a96xb04cxXbxX203xX5fxbadfxXdxX5fxX5dxX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX4bxX9xX2axX9xX5exX5fxX5fxX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX33xXaxX35xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX9xX7exX17xX9xX23xX18xX24xX9xXdxX4fxX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX4fxX24xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xXexX5xX24xXb4xX4bxX9xX2cxXb8xX4bxXaxX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX24xXb4xX9xX4axX35xXb8xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXe6xX4bxXaxX9xXaxX4fxX126xX4bxX4axX9xX4axX35xXb8xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX9xX8dxX8exXc5xX2cxX9xX8dxX8exX18xX9xXd5xX18xX9xXdxXb4xX4cxX9xX4xXaxX24xX9xXd5xc254xX4bxX4axX9xc5b0xX4axX4fxX26xecaaxX4bxX9xX5xXaxXbbxX9x107f1xX35xX4bxXaxX9xXf0xf8ccxX2c9xX9xX202xX5fxX5fxX2axb42exX9xXbxX82xX35xX9xX33xXaxX8exX8fxX4bxX4axX9xX5xXd5xX4fxX4bxX4axX9xX2c9xX4axXaxXf9xX18xX2e1xX9xX5xX7xX9xXe5xX106xX4bxX4axX9xX58xX8exX4bxX4axX2e1xX9xXbxf3e8xX4bxXaxX9xX58xXb8xX35xX9xd1c0xX4bxXfcxX9xX4bxedf4xX35xX9xX44x8729xX4fxX9xXcxXe6xX4bxXaxX9xXbxXd5xX77xX4bxX9xXcxX82xX4bxX4axX9xX44xa402xX9xXaxXa9xX35xX9xX53xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX10axX9xX4bxX77xX4bxX9xXe5x759fxX9xX5xXd5xXb4xX9xXa8xX26xX9xXf0xX2daxX2c9xX9xX202xX5fxX5fxX5fxXfcxX9xX8dxX32exX9xX8dx9216xX4bxX9xXdxX159xX33xX9xXbxXe6xXcxX9xX4ax845fxX33xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX2cxXaxX103xX35xX9xX23xX159xX35xX9xX7exXb4xX9xX19xX63xX18xX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xX4bxXaxX8exX4bxX4axX9xX8dxX8exXc5xX2cxX9xX23xX82xX4bxX9xX23x7da4xX9xX2cxX18xX4bxX9xX4bxX4axb6a6xX4bxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX2daxX18xX4fxX9xX8dxX317xX2e1xX9xXa8xX26xX9xX4axX63xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX58xX24xXb4xX4bxX4axX9x929exX39axX4bxX9xXe5xXcdxX2cxX9xXf0xX18xX4bxXaxX9xXaxX63xX2e1xX9xX2daxX2c9xX9xX2axX207xX207xX207xXfcxX9xX7exXb4xX9xX5xXd5x5322xX4bxX9xXa8xcd7exX9xX3cbxX12bxX4bxX9xXf0xX23xX82xX4bxX9xX2cxXecxX4bxX4axX9xXdxX159xX33xX2e1xX9xX2daxX2c9xX9xX202xX5fxX5fxX5fxXfcxX9xX7exX159xX35xX9xX4bxXa9xX35xX9xX19xX4fxX4bxX4axX9xXd5xX172xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX8dxX35xX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX2e1xX9xXe5xXcdxX2cxX9xX8dxX35xX9xX2cxXecxX4bxX4axX9xX8dxad4bxX9x7b9fxX4fxX18xX26xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX7exXb4xX9xX2fx8158xX9xX44xX106xX4bxX4axX9xX7exXb4xX24xX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xX32xX8dxX126xX35xX9xX33xXaxX8exX59xX4bxX4axX32xX9xX10axXaxX35xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xXa8xX26xX9xX7exXb4xX9xX3cbxX12bxX4bxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX2c9xX4axXb4xX26xX9xX1cexX1cxX1fdxX1cxX202xX5fxX2axX1f6xX2e1xX9xX10axXaxX35xX9xXbxX18xX4bxX9xXaxX63xX2cxX2e1xX9xXa8xX26xX2e1xX9xX3cbxX12bxX4bxX2e1xX9xXe5xXcdxX2cxX9xX2cxXaxX365xX4bxX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX5dxX9xX2daxX18xX4fxX9xX10axXaxX35xX9xX8dxX106xX35xX9xX2cxX24xX2e1xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX2cxXaxX30axX9xXbxXd5xXb8xX9xXdxX8fxX35xX9xXdxXb4xX9xX8dxX39axX4bxX4axX9xX23xXb4xX35xX9xX7exX35xX359xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX7exX4fxX35xX9xX2cxXaxXcdxX9xX10axXaxX106xX4bxX4axX9xX112xXcxX9xX2cxXaxX30axX9xX4bxX317xX35xX9xX44xX31bxX4fxX9xXa8xX26xX9xXbxXaxXe6xX9xXa8xX26xX9xXbxX112xXbxX9xX7exXb4xX24xX9xXcxX365xXbxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX2e1xX9xX19xXecxX4bxX4axX9xX2cxXaxX12bxX4bxX9xX8dxX112xX9xX4bxXaxX35xX7fxX4fxX9xXdxX3eaxX4bxX9xX7exXb4xX24xX9xX7exXecxX4bxX4axX9xX23xX110xX4bxX4axX9xX7exXb4xX9xXcxX365xXbxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX5dxX9xX2d4x7818xX2cxX9xX4bxXb4xX26xX2e1xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX2cx6890xX4bxX4axX9xXdxX18xX24xX9xX7exXb4xX24xX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX2e1xX9xX2cxX7bxX4bxX9xXe5xXcdxX2cxX9xX8dxXcdxX4bxX4axX9xX23xX77xX4bxX9xX2cxX82xX4bxXaxX9xX43dxX4fxX18xX26xX9xXdxX82xX35xX9xXbxX24xXb4xX4bxX9xX23xXa9xX9xX19xX35xX2cdxX4bxX9xX23xX35xX359xX4bxX9xX7exX110xX9xX7exX35x8945xX2cxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXd5xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bbxX35xX19xXbxXaxX4cxX5exX5fxX5fxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX1cexX5fxX5fxX33xX44xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX5dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX5dxX7exX4bxX1cxX4bxX17xX1bbxX2fxX1cxX2axX1f6xX1cexX1f6xX1cxX1f6xX1f6xX19xX1fdxX2axX1f6xX2axX2axX202xX203xXbxX1cexX5exX202xX203xXdxX2axX5dxX4exX33xX4axX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX4bxX9xX2axX9xX5exX5fxX5fxX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX33xXaxX35xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX9xX7exX17xX9xX23xX18xX24xX9xXdxX4fxX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX4fxX24xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXd5xX55xX32xXexXa8xXa9xXbxX9xXbxXe6xX4bxXaxX9xXaxX4fxX126xX4bxX4axX9xXbxXd5xX24xX4bxX4axX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX7bxX18xX9xX4axX35xXb8xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexd45exXaxX35xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX2cxX126xX9xX7exXecxX4bxX4axX9xX2cxXaxX82xX26xX9xXbxXaxXe6xX9xX23xXbbxX9xXa8xX26xX9xX19xXecxX4bxX4axX9xX2cxXaxX35xX359xX2cxX9xX8dxX35xX359xX4fxX9xX2cxXb4xX26xX9xX8dxX4fxXc9xX35xX9xX8dxX112xX4bxXaxX2e1xX9xX2cxXaxX30axX9xX8dxX359xX4bxX9xX10axXaxX35xX9xXbxXaxX31bxX26xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX23xXbbxX9xX2cxXaxXb8xX26xX9xXcxX112xX4fxX9xc3afxX9xX7exXecxX4bxX4axX9xX8dxX3eaxX4fxX9xX7exXb4xX9xX23xXb4xX9xX2c9xX4axX18xX9xXf0xX4bxX4axX8exX8fxX35xX9xX23xX112xX4bxX9xX4bxX8exX159xX2cxX9xX2cxXaxX392xX9xXbxX82xX35xX9xX2cxX106xX4bxX4axX9xX7exX35xX77xX4bxXfcxX9xXaxX106xX9xXaxX24xX112xX4bxX9xXbxXaxXe6xX9xXa8xX26xX9xX7exXb4xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xXcxX159xX35xX9xX19xXc0xX4bxX4axX9xXdxX82xX35xX2e1xX9xX23xba9bxX9xX8dxX35xX5dxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX8dxX8exXc5xX2cxX9xX23xXb4xX9xX2c9xX4axX18xX9xX8dxX8exX18xX9xX7exXb4xX24xX9xX2cxX31bxX33xX9xX2cxXcdxX4fxX9xXbxX82xX35xX9xX23xX5caxX4bxXaxX9xX7exX35xX5caxX4bxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexXe5xX359xX4bxX9xX4bxXb4xX26xX9xX1fdxX1cxX1fdxX1cxX202xX5fxX2axX1f6xX2e1xX9xXe5xXcdxX2cxX9xX8dxX8exX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXa8xX26xX9xX7exXb4xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX44xX17xXcxX9xX8dxX24xX82xX4bxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX43dxX4fxX18xX26xX9xX2cxXb8xX4bxXaxX9xXa8xX26xX2e1xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX7exXb4xX9xX19xXecxX4bxX4axX9xXbxXb4xX35xX9xX10axXaxX24xXb8xX4bxX9xX53xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX10axX9xX2cxX172xX18xX9xXcxXe6xX4bxXaxX9xX8dxX43bxX9xX8dxX39axX4bxX4axX9xX8dxX24xX82xX4bxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXdxX77xX4bxX9xXcxX82xX4bxX4axX2e1xX9xXa8xX26xX9xX7exXb4xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xXaxX8exX77exX4bxX4axX9xXcdxX4bxX4axX9xX8dx9996xX4bxX4axX9xXbxXaxX8fxX35xX9xX2fxX103xX9xX19xX110xX4bxX4axX9xXbxXb4xX35xX9xX10axXaxX24xXb8xX4bxX9xX53xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX10axX9xX2cxX172xX18xX9xXcxXe6xX4bxXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx10169xX9xX23xXb4xX35xX9xX7exX35xX359xXbxX9xX2cxX172xX18xX9xXe5xXcdxX2cxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX2daxX18xX4fxX9xX10axXaxX35xX9xX8dxX35xX7fxX4fxX9xXbxXd5xXbbxX9xXbxX82xX35xX9xX23xX5caxX4bxXaxX9xX7exX35xX5caxX4bxX2e1xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX43dxX4fxX18xX26xX9xXdxX82xX35xX9xXbxXd5xX8exX8fxX4bxX4axX9xXaxX63xX2cxX9xXbxXaxXe6xX9xX23xXbbxX9xX23xX82xX4bxX9xX23xX392xX9xXbxXd5xX77xX4fxX9xX2cxXaxX63xX2cxX9xX7exXe6xX9xX8dxX24xX82xX4bxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX43dxX4fxX18xX26xX9xX2cxXb8xX4bxXaxX9xXa8xX26xX9xX7exXb4xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX8dxX112xX4bxXaxX9xXcxXe6xX4bxXaxX5dxX9xX2c9xX4axXb4xX26xX9xX2axX203xX1cxX5exX1cxX202xX5fxX2axX1f6xX2e1xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xX4fxX126xX4bxX4axX9xXbxXaxX4fxX126xX2cxX9xX4bxX4axX172xX9xXbxX86xX9xXbxX103xX9xX4bxXaxX8exX4bxX4axX9xX8dxX8exXc5xX2cxX9xX23xX126xX9xX33xXaxX112xXbxX9xXaxX35xX5caxX4bxX9xX7exXb4xX9xX2cxX31bxX33xX9xX2cxXcdxX4fxX9xX10axXbbxX33xX9xXbxXaxX8fxX35xX9xX4bxX77xX4bxX9xX10axXaxX106xX4bxX4axX9xX4bxX4axX4fxX26xX9xXaxX35xX43bxXcxX9xX8dxX359xX4bxX9xXbxX136xX4bxXaxX9xXcxX82xX4bxX4axX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXd5xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bbxX35xX19xXbxXaxX4cxX5exX5fxX5fxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX1cexX5fxX5fxX33xX44xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX5dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX5dxX7exX4bxX1cxX4bxX17xX1bbxX2fxX1cxX2axX1f6xX1cexX1f6xX1cxX1f6xX1f6xX19xX1fdxX2axX1f6xX2axX2axX202xX203xXbxX203xX203xX202xX1f6xXdxX202xX5dxX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX4bxX9xX2axX9xX5exX5fxX5fxX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX33xXaxX35xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX9xX7exX17xX9xX23xX18xX24xX9xXdxX4fxX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX4fxX24xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX10axX359xXbxX9xXdxX4fx5640xX4bxX9xX4axX35xX112xXcxX9xX8dxXbbxX4bxXaxX9xX2cxX172xX18xX9xXbxXd5xX4fxX4bxX4axX9xXbxX12bxXcxX9xX4axX35xX112xXcxX9xX8dxXbbxX4bxXaxX9xX10axX3eexX9xXbxXaxX4fxXb4cxXbxX9xXaxXe6xX4bxXaxX9xX2fxX86xX2e1xX9xXbxXc9xX4bxX4axX9xXbx5901xX9xXdxX5caxX9xXbxXaxX8exX59xX4bxX4axX9xXbxX136xX2cxXaxX9xX2cxX172xX18xX9xX2d4xX35xX4bxXaxX9xXdxXb4xX9xX202x4c8cx593exX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX2c9xX4axXb4xX26xX9xX203xX5fxX1cxX5exX1cxX202xX5fxX2axX1f6xX2e1xX9xX4xX59xX9xX43dxX4fxX18xX4bxX9xX4xX2daxXe5xX5xX9xX4xX106xX4bxX4axX9xX18xX4bxX9xX5xX7xX9xXe5xX106xX4bxX4axX9xX58xX8exX4bxX4axX9xX8dxX32exX9xXd5xX18xX9xX43dxX4fxX26xX359xXbxX9xX8dxXbbxX4bxXaxX9xX10axXaxX77exX35xX9xXbxX126xX9xX7exX110xX9xX112xX4bxX2e1xX9xX10axXaxX77exX35xX9xXbxX126xX9xX23xXbbxX9xX2cxX18xX4bxX9xX8dxX126xX35xX9xX7exX159xX35xX9xXe5xX342xX9xX5xXd5xXb4xX9xXa8xX26xX2e1xX9xX5xXd5xX3eaxX4bxX9xXa8xX3eexX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX7exXb4xX9xX58xX24xXb4xX4bxX4axX9xX312xX4bxXaxX9xXe5xXcdxX2cxX9xX7exX7fxX9xXbxXa9xX35xX9xX124xX2cxX126xX9xX128xX9xX4axX12bxX26xX9xXbxXaxX8exX59xX4bxX4axX9xXbxX136xX2cxXaxX139xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX43dxX4fxX26xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX9xXbxX82xX35xX9xXe5xX35xX7fxX4fxX9xX2axX5fxX1cexX9xX1a9xXa9xX9xXdxX4fxXb4cxXbxX9xX58xXe6xX4bxXaxX9xX2fxX86xX9xX7exXb4xX9xXbxXa9xX35xX9xX124xXdxXb4xXcxX9xX4bxXaxX110xX2cxX9xX4bxX4axX8exX8fxX35xX9xX10axXaxX112xX2cxX139xX9xXbxX82xX35xX9xXe5xX35xX7fxX4fxX9xX2axX202xX2axX9xX1a9xXa9xX9xXdxX4fxXb4cxXbxX9xX58xXe6xX4bxXaxX9xX2fxX86xX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX7bxX18xX9xX112xX4bxX9xX4bxXaxX12bxX4bxX9xX19xX12bxX4bxX9xX5xX7xX9xXe5xX106xX4bxX4axX9xX58xX8exX4bxX4axX9xXbxX4fxX26xX77xX4bxX9xXbxXc9xX4bxX4axX9xXcxXcdxX2cxX9xXaxXe6xX4bxXaxX9xX33xXaxX82xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX202xX9xXbxXa9xX35xX9xX19xX18xX4bxXaxX9xX7exX159xX35xX9xXa8xX26xX9xXdxXb4xX9xX202xX1cexX9xXbxXaxX112xX4bxX4axX9xXbxXecxX9xX4axX35xX18xXcxX2e1xX9xX3cbxX12bxX4bxX9xX4bxXaxXb4cxX4bxX9xX202xX2axX9xXbxXaxX112xX4bxX4axX9xXbxXecxX9xX4axX35xX18xXcxX2e1xX9xXe5xXcdxX2cxX9xX4bxXaxXb4cxX4bxX9xX202xX5exX9xXbxXaxX112xX4bxX4axX9xXbxXecxX9xX4axX35xX18xXcxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX44xX18xX4bxXaxX4bxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX4bxX4axX31xX32xX5fxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX4axX31xX32xX1fdxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXd5xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX24xXb4xX4bxX9xX4axX35xXb8xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX9xX19xX24xX9xX5xXaxXb4xX4bxXaxX9xX8dxX24xXb4xX4bxX9xX58xXb4xX9xX5xXf9xX4bxXaxX9xX46xX9xX5xX7bxX18xX9xX112xX4bxX9xX4bxXaxX12bxX4bxX9xX19xX12bxX4bxX9xX46xX9xX3cbxX35xX5caxX4bxX9xX10axX35xX43bxXcxX9xX2fxX112xXbxX9xX4bxXaxX12bxX4bxX9xX19xX12bxX4bxX9xX46xX9xX7xXaxX7bxX4bxX4axX9xX5xX8exX9xX33xXaxX112xX33xX9xX7exXb4xX9xX5xXd5xX8exX8fxX4bxX4axX9xX5xX58xX7xX5xX9xX7xXaxX18xX4bxX9xXe5xXe6xX4bxXaxX9xX7xXaxXecxX4bxX4axX9xXf0xX5xX7xX9xX58xXb4xX9xX5xXf9xX4bxXaxXfcxX9xX33xXaxX126xX35xX9xXaxXc5xX33xX9xXbxXc9xX9xX2cxXaxXcdxX2cxX9xX7exXb4xX24xX9xX2cxXaxX35xX7fxX4fxX9xX4bxX4axXb4xX26xX9xX202xX1cexX1cxX2axX2axX9xX4bxXaxX2c5xXcxX9xXbxX4fxX26xX77xX4bxX9xXbxXd5xX4fxX26xX7fxX4bxX2e1xX9xX33xXaxXc9xX9xX23xX35xX359xX4bxX9xX33xXaxX112xX33xX9xXdxX4fxXb4cxXbxX9xX33xXaxX7bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX126xX4bxX4axX9xX23xX82xX24xX9xXdxX86xX2cxX9xXaxX63xX2cxX9xX8dxX8exX8fxX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xXe5xX3cbxX5xX2c9xX2e1xX9xXaxX63xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bbxX35xX19xXbxXaxX4cxX5exX5fxX5fxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX1cexX5fxX5fxX33xX44xX32xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX5dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX5dxX7exX4bxX1cxX4bxX17xX1bbxX2fxX1cxX2axX1f6xX1cexX1f6xX1cxX1f6xX1f6xX19xX1fdxX2axX1f6xX2axX2axX202xX203xXbxX207xX1cexX1fdxX1f6xXdxX203xX5dxX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX4bxX9xX2axX9xX5exX5fxX5fxX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX24xX35xX9xX33xXaxX35xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX9xX7exX17xX9xX23xX18xX24xX9xXdxX4fxX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX4fxX24xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX7bxX18xX9xX19xX35xX2cdxX4bxX9xXd5xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX8dxX570xX4bxX4axX9xX43dxX4fxX26xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX2e1xX9xX43dxX4fxX26xX9xXbxXd5xXe6xX4bxXaxX9xX2cxX172xX18xX9xXcxXa9xXbxX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX7bxX18xX9xX7exX159xX35xX9xX2fxX86xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxX172xX18xX9xX2cxXaxX172xX9xXbxX63xX18xX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX7bxX18xX2e1xX9xX202xX9xXaxXa9xX35xX9xXbxXaxdb61xXcxX9xX4bxXaxX12bxX4bxX9xX19xX12bxX4bxX2e1xX9xX8dxX82xX35xX9xX19xX35xX5caxX4bxX9xX7exX35xX5caxX4bxX9xX10axX35xX43bxXcxX9xX2fxX24xX112xXbxX2e1xX9xXbxXaxX8exX9xX10axX128xX2e1xX9xX202xX9xXdxX4fxXb4cxXbxX9xX2fxX8exX9xX8dxX82xX35xX9xX19xX35xX5caxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXbbxX9xX2cxX112xX24xX9xX7exXb4xX9xX23xXbbxX9xXaxX82xX35xX9xX2cxXecxX4bxX4axX9xX2cxX112xX2cxX9xX4bxXaxX12bxX4bxX9xX2cxXaxXcdxX4bxX4axX2e1xX9xX7exXb4cxXbxX9xX2cxXaxXcdxX4bxX4axX2e1xX9xX23xXbbxX9xXaxX82xX35xX2e1xX9xX23xXbbxX9xX2cxX112xX24xX9xX7exXb4xX9xX2cxX112xX2cxX9xX2cxX106xX4bxX4axX9xX19xX12bxX4bxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX71xX35xX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX7bxX18xX5dxX9xX7xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX24xXb4xX9xX2cxX57dxX4bxX4axX9xX19xX35xX2cdxX4bxX9xXd5xX18xX9xX7exX159xX35xX9xX33xXaxX3eaxX4bxX9xX44xXffxXbxX9xXaxX7dbxX35xX2e1xX9xXbxXd5xX18xX4bxXaxX9xXdxX4fxXb4cxX4bxX9xX7exXb4xX9xX4bxX4axXaxXbbxX9xX112xX4bxX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexXe5xX12bxX26xX9xXdxXb4xX9xXdxX3eaxX4bxX9xX8dxX3eaxX4fxX9xXbxX35xX77xX4bxX9xXbxX82xX35xX9xX58xXb4xX9xX5xXf9xX4bxXaxX9xX4bxXa9xX35xX9xX19xX4fxX4bxX4axX9xXbxX4fxX26xX77xX4bxX9xXbxXd5xX4fxX26xX7fxX4bxX2e1xX9xX33xXaxXc9xX9xX23xX35xX359xX4bxX9xX33xXaxX112xX33xX9xXdxX4fxXb4cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXe5xX3cbxX5xX2c9xX2e1xX9xXaxX63xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xX8dxX8exXc5xX2cxX9xXbxXc9xX9xX2cxXaxXcdxX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXe6xX4bxXaxX9xXbxXaxXcdxX2cxX9xX33xXaxX35xX77xX4bxX9xXbxX7bxX18xX9xX4axX35xXb8xX9xX8dxXbbxX4bxXaxX5dxX9x6a05xX4fxX18xX9xX8dxX12bxX26xX2e1xX9xX2cxX112xX2cxX9xXe5xX3cbxX5xX2c9xX2e1xX9xXaxX63xX2cxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXaxX35xX43bxX4fxX9xXd5xX71xX9xXaxX59xX4bxX9xX7exX7fxX9xX33xXaxX112xX33xX9xXdxX4fxXb4cxXbxX9xXbxXd5xX24xX4bxX4axX9xX33xXaxX7bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX126xX4bxX4axX9xX23xX82xX24xX9xXdxX86xX2cxX9xXaxX63xX2cxX9xX8dxX8exX8fxX4bxX4axX9xX7exXb4xX9xXd5xX39axX4bxX9xX8dxX17xX9xXbxXd5xX8exX159xX2cxX9xX4bxXax758exX4bxX4axX9xXaxXb4xX4bxXaxX9xX7exX35xX9xX7exX35xX9xX33xXaxX82xXcxX55xX9xX8dxX17xXcxX9xX8dxX359xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX4axX8exX8fxX35xX9xX44xX17xXcxX9xX4bxXaxX1226xX4bxX4axX9xX2cxX112xX35xX9xX4bxXaxXe6xX4bxX9xX2cxXaxX12bxX4bxX9xXbxXaxXb4cxXbxX9xX7exXb4xX9xXd5xX71xX9xX4bxXffxXbxX9xX4bxXaxX31bxXbxX9xX7exX7fxX9xX44xXffxXbxX9xX44xX103xX9xXcxXa9xXbxX9xX7exX110xX9xX112xX4bxX9xXaxXe6xX4bxXaxX9xX2fxX86xX5dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd5xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX312xX4fxXbxXaxX24xXd5xX32xXexX0xX23xXexX5xXaxX4fxX9xX58xXb4xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thu Hà