430 học sinh Hà Tĩnh tham gia thi toán quốc tế Kangaroo tại Trường Albert Einstein
(Baohatinh.vn) - Kỳ thi “Toán quốc tế Kangaroo - IKMC 2021” được tổ chức tại điểm thi Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (TP Hà Tĩnh) với sự tham dự của 430 thí sinh.
e65ax1468ex10d6bx10dfdx16913xe79ax13f4fx11baax155bfxX7x173cdx12eaex15c1cx108b0x131b7x15d7exX5x10877xXax10cd3x12856x1077fx145e4xX3xX1x1473bxX4xX3xX7xXdx13eb3xX1xX3x13969x1031axX3xXcx15374xX1dxX1xX3xXexX1xX6xebeaxX3x1598axXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXex1066cx159dexX1dxX3x109b3x16063x1272dxX4xX3xXex1546exX3x14f48xX6xX1dxX2dxX6x15129xX36xX36xX3xXex17048xXdxX3xXcxX47x16884x16839xX1dxX2dxX3x11da0xX5x1130bxX10xX47xXexX3xf403xXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX0x12baexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6x10085xXaxX12xX42x10fb7xX3xXexX1xXdxX3x165b4xXcxX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3x15c39xX3x14c17xX42x171c6xe6efxX3x159e8xX15xXa0xX2x12dc4xX3x1479dxX51x12aeaxX4xX3xXexfcedxX3xX4xX1x16069xX4xX3xXexX4cxXdxX3xXa6xXdx137e3xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3x13253xX1xXacxX3xXexX1x15881xX1dxX2dxX3xX5xXdx16e13xX1dxX3xX4x10ac9xXbxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3x10d66xXcxXc7xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xef41xX3x16970xed3axXdxX3xX7x10049xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX78xXfcxX3xX4x16aadxX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexX1x10478xX3xX7xXdxX1dxX1x1070axX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123a6xX36xX78x16945xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX4xX10xX99xX36xX58x11e05xX10xX4xXexX3xX78xX2dxX2bxX10xX78xXdxX6xX3xXf7xXdxX78xX10xX36xX3xX2bxXbxX13xX3xXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxe919xXdxX78xXexX1xf238xX3xX2xX15xX15x142c9xea95xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX14xXa0xX15xXbxf871xX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX6xXbxXbxX7xX66xX36xXbxX10xX1dxX66xX2bxX10xX78xXdxX6xX66xXexX1xX3bxX2bxX58x15142xXbxX9xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xX14xX2x1616cx16d7exX2xXexX13xX1b3xee5bxee29xX5xX1b2xX99xXexX1xX3bxX2bxXdxX2bxX2dxX99xX2xX1b8xX1b8xX2xX116xX13exXbxX2dxXaxX3xX78xX6xXexX6xX99xXexX129xXbxX10xX9xXaxXf7xXdxX78xX10xX36xX66xX2bxXbxX13xXaxX3xX78xX6xXexX6xX99xX10xX1dxX4xX36xX78xX10xX9xXaxX4xX20x162a0xX2dx12c4dx1154ax15ccdxXdxX2dxX7xX1f8xX9dxX2x126acxX129xX78xX126xXa0xX15xeeb8xX78xX1ffxX47xX15x149dfx16e7ax1034cxX1f7x16b8exX10xX20exX3axXc7x103bex11dc1xX56x14e7bxX9dxX17exX2bxX1x10f89xX3bxX47xX1f8x162a6xX9exX10xXexX66xX5dxX165xX3axX165xX1b3xX36xX165xX216xX56xX129xX13exX3axX1b8xX20bxX1b2xX10xX14xX4xX2xX2dxX214xX205xX1dxX10xX5xX47xX1f7xX1b9xX20xX20cxX58xX1b3xX16fxXa0xX126xX205xX56xX205xX15xX66xXdxXcxX2dxXf7xX13xXcxX205xX1f7x1131axX78xX13exX165xX20exX1ffxXdxX21fxX1f7xX1b3xX126xX14xX20exX1f4xX78xX1f4xX3axX47xX1f7xX2xX2bxX1f4xX213xX17exX1b2xX20bxX36xX36xXdx15719xXdxX20axX14xX9dxX1f7xXdx172f4xX1b3xX214xX1b3xX126xX2bxX66xX9bxX9bxX15xX14xX216xX36xX9exXcxX20axX7xX254xX16fxX14xX20bxX16fxX14xX20bxXaxX3xX78xX6xXexX6xX99xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX78xX6xXexX6xX99xX6xX47xX2dxX7xX9xXaxX1b3xX216xX116xXa0xX1b8xX2xX1b3xX1b9xX1b2xX16axX15xX16axX2xX1b9xX1b8xX16axX15xX16axX2xX16axX2xX16axX2xX15xX15xX16fxX16axX15xX16axX2xX1b8xXa0xX15xX16axX2xX15xX216xX15xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX78xXexX1xX16axX3xX216xXa0xX15xXbxX17exX170xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX1b3xX13xX1b2xXbxX17exX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX116xX58xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX116xXf7xX1dxX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xX2xX13xX14xX15xXa0xXexX2xX216xX13xX2xX13xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxX19dxX47xX9xX216xX1b2xX216xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX165xXdxX78xXexX1xX9xXaxX216xXa0xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX1b3xX13xX1b2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX36xX1dxXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX99xX6xX5xXdxX2dxX1dxX16axX3xX13exX3bxX7xXexXdx11602xX129xX170xXaxX12xX1f4x12983xX1dxX3xXexX1xXb0xX3xX14xX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX4cxXdxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xf758xX3xX42xX7cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xX1dx106e1xX2bxX3xXa0xX15xXa0xX2xX3xXexX1xX3bxX3xX1xf9faxXexX3xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXa6xX44exX1dxX2dxX3xX20cx11d3fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX116xX3xX9exX37xX4xX3xXexX1xX110xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX107xX3xX129xX40xX3bxX3xXexXf8xXdxX3xXex128ecxX3xXcxXc7xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXf7xX21xX3xX2bx10f9axXexX3xX7xX3cxX3xX1xX3bxX129x16af9xX1dxX42exX3xXexX1x12d70xX3xX1dxX1xX51xX16axX3xf05fxXb0xX4xX3xXcxX1xX18xX42exX3xX20xX51xedb5xX1dxX2dxX3xX21bxX4c9xX1dxX42exX3xX205xX2dxX1xXdxX3xX20exX3bx11897xX1dxX42exX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX20xX21xX42exX3xXcxX20exX3xX42xX7cxX3xX56xX1dxX1xX42exX3xXcxX20exX3xX20xed4dxX1dxX2dxX3xX1f4xX24xX1dxX1xX116xX116xX116xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX78xXexX1xX16axX3xX216xXa0xX15xXbxX17exX170xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX1b3xX13xX1b2xXbxX17exX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX116xX58xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX116xXf7xX1dxX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xXa0xX2xX1b9xX1b3xXa0xXexX1b9xX2xX216xX216xX1b9xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxX19dxX47xX9xX216xX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX165xXdxX78xXexX1xX9xXaxX216xXa0xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX1b3xX13xX1b2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xX78xXdxXf7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX2dxX99xX7xX3bxX58xX99xX1xXexX2bxX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX36xX1dxXaxX12xX42xX7cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXa0xX15xXa0xX2xX3xX78xX21xX1dxX1xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX37xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX497xX3xX5xXf8xXbxX3xX2xX99xX216xX3xXf7xXf8xXdxX3xX13xX3xX4xXd7xXbxX3xXa6xX4a8xX116xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX78xXexX1xX16axX3xX216xXa0xX15xXbxX17exX170xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX1b3xX13xX1b2xXbxX17exX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX116xX58xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX116xXf7xX1dxX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xXa0xX2xX1b2xX15xX1b3xXexX2xX13xX1b9xX2xX1b9xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxX19dxX47xX9xX2xX1b3xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX165xXdxX78xXexX1xX9xXaxX216xXa0xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX1b3xX13xX1b2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX36xX1dxXaxX12xX4bex10513xX3xXexX1xXdxX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXa6xX51xX6xX3xX47xX6xX3xX78xX51xXf8xXdxX3xX78xX4cxX1dxX2dxX3xXexX47x1740axX4xX3xX1dxX2dxX1xXdxX4b1xX2bxX116xX3xX9exX37xX4xX3xXexX1xX110xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX21xX2bxX3xX58xX21xXdxX3xXexX1xXdxX3xX78xX51xXf8xXdxX3xX1x138fdxX1dxX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX7xX36xX1dxX2dxX3xX1dxX2dxe7c2xX3xX56xX1dxX1xX3xX99xX3xX1f8xXdxX4b1xXexX116xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX78xXexX1xX16axX3xX216xXa0xX15xXbxX17exX170xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX1b3xX13xX1b2xXbxX17exX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX116xX58xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX116xXf7xX1dxX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xX2xX13xX14xX2xX1b9xXexX1b9xX1b3xX1b3xX1b9xX1b8xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxX19dxX47xX9xX1b3xX13xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX165xXdxX78xXexX1xX9xXaxX216xXa0xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX1b3xX13xX1b2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX36xX1dxXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX99xX6xX5xXdxX2dxX1dxX16axX3xX13exX3bxX7xXexXdxX407xX129xX170xXaxX12xX42xX1xX37xX4xX3xXf7xXf8xXdxX3xX1dxX44exX2bxX3xXa0xX15xXa0xX15xX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX1xX10xX36xX3xX1xX7efxX1dxX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX47xXfcxX4xX3xXexX3bxX129xX40xX1dxX3xXeaxX78xX36xX3x13e84xX1dxX1xX3xX1xX51x13188xX1dxX2dxX3xX4xX107xX6xX3xX78xX4b7xX4xX1xX3xX9exX36xXf7xXdxX78xX99xX2xX1b8xXf5xX42exX3xX1dxX44exX2bxX3xX1dxX6xX129xX42exX3xX20cxX7cxX3xXexX1xXdxX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex109c9xXbxX3xXexX47xX3bxX1dxX2dxX116xX116xX116xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xX3xX78xXexX1xX3bxX2bxX58xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX78xXexX1xX16axX3xX216xXa0xX15xXbxX17exX170xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX1b3xX13xX1b2xXbxX17exX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX116xX58xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX116xXf7xX1dxX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xX2xX13xX14xXa0xX13xXexX14xX1b8xX15xXa0xX1b8xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxX19dxX47xX9xX13xX1b9xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX165xXdxX78xXexX1xX9xXaxX216xXa0xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX1b3xX13xX1b2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX36xX1dxXaxX12xX116xX116xX116xX3axX3bxX6xX3xXa6x12e81xX42exX3xXexX4cxX36xX3xX7xXfcxX3xX1xX21xX36xX3xX1xXb0xX1dxX2dxX3xXf7xX21xX3xX1dxX4d9xX1dxX2dxX3xX4xX6xX36xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX40dxX1dxX3xX3axX3bxX129xX40xXexX3xXexX4d9xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX37xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX116xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX1dxXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX78xXexX1xX16axX3xX216xXa0xX15xXbxX17exX170xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX16axX3xX1b3xX13xX1b2xXbxX17exX170xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX116xX58xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX116xXf7xX1dxX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX13xX66xX2xX13xX13xX78xX15xX2xX2xX13xX14xX14xX13xXexX1b8xX1b8xX1b9xX1b2xX14xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxX19dxX47xX9xX1b2xX13xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX165xXdxX78xXexX1xX9xXaxX216xXa0xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX1b3xX13xX1b2xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX36xX1dxXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX99xX6xX5xXdxX2dxX1dxX16axX3xX13exX3bxX7xXexXdxX407xX129xX170xXaxX12xX42xX7cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xX99xX3xX9bxX42xX9dxX9exX3xX1dxX44exX2bxX3xXa0xX15xXa0xX2xX3xX78xXdx123a2xX1dxX3xX47xX6xX3xXa6xX4f6xX1dxX2dxX3xX5xX36xX4cxXexX3xX986xX3xX2dxX40dxX1dxX3xX2xX15xX15xX3xXa6xXdxXb9xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXexX47xXd3xX1dxX3xX4xX980xX3xX1dxX51xXf8xX4xX3xXf7xX21xX36xX3xXexX47xX36xX1dxX2dxX3xX7xX37xX1dxX2dxX3xX1dxX6xX129xX116xX3xX42xX7cxX3xXexX1xXdxX3xXa6x155cdxX3xXexX47xX986xX3xXexX1xX21xX1dxX1xX3xX7xX4d9xX1dxX3xX4xX1xX4c9xXdxX3xXcxX36xX37xX1dxX3xX7xX36xX1dxX2dxX3xX1dxX2dxX7ffxX3xX56xX1dxX1xX3xX99xX3xX1f8xXdxX4b1xXexX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xX1dxXaf4xXdxX3xX47xXdxXd3xX1dxX2dxX3xXf7xX21xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20cxX1xX7c5xXbxX3xX4xX980xX3xX1dxX51xXf8xX4xX3xX1dxXaf4xXdxX3xX4xX1xX3bxX1dxX2dxX3xX2bxX36xX1dxX2dxX3xX4xX1xX52xX3xX2bx1699exXdxX3xX1dxX44exX2bxX116xX0xX66xXbxX12xX0xX58xX5xX36xX4xX20cxX3axX3bxX36xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX47xXdxX4xX1xX78xX6xX1dxXaxX12xX0xX78xXdxXf7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX42xX7cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xX99xX3xX9bxX42xX9dxX9exX3xX1dxX44exX2bxX3xXa0xX15xXa0xX2xX3xX5xX21xX3xX2bxX4a8xXexX3xX7xX4d9xX1dxX3xX4xX1xX4c9xXdxX3xX58xXacxX3xX110xX4xX1xX3xXf7xX21xX3xX5xX471xX3xXexX1xX45bxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX37xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX116xX3xX20xX7efxX1dxX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX1dxX1x1547exX3xX1dxX1xX21xX1dxX2dxX42exX3xXf7xX3bxXdxX3xXexX51xX4c9xXdxX116xX3xX1f8xXdxX4b1xX4xX3xXexX47xX980xXdxX3xX1dxX2dxX1xXdxX4b1xX2bxX3xX4xX37xX4xX3xX78xX4cxX1dxX2dxX3xX4xX4d9xX3bxX3xX1x15cb8xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX1xX18xX4xX3xXexX51xX3xX78xX3bxX129xX3xX7x12fa7xX3xX2bxX6xX1dxX2dxX3xX5xX4cxXdxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX37xX4xX3xX10xX2bxX3xX1dxX1xXdxX7a7xX3bxX3xX20cxXdxX40xX1dxX3xXexX1xXb0xX4xX3xX2bxXf8xXdxX116xX3xX1f8xX7efxX3xXf7xX9c0xX129xX42exX3xX1dxX1xX21xX3xXexX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xXa6xXcf1xX3xXa6xX4a8xX1dxX2dxX3xXf7xXdxXd3xX1dxX3xX4xX37xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXf7xX21xX3xXbxX1x14c23xX3xX1xX3bxX129xX1dxX1xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX36xX1dxX3xX10xX2bxX3xX2bxX7efxX1dxX1xX3xXa6xX44exX1dxX2dxX3xX20cxX471xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX78xXfcxX3xX20cxX7cxX3xXexX1xXdxX116xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX12xX205xX44exX2bxX3xX1dxX6xX129xX42exX3xX20cxX7cxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX6xX129xX3xXexX47xX986xX3xX5xX4cxXdxX3xX1xX7efxX1dxX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX9c0xXbxX3xXexX47xX3bxX1dxX2dxX42exX3xX5xX21xX3xX4xX4c9xX3xX1xX4a8xXdxX3xXa6xXb9xX3xXexX1xXdxX3xX7xX110xX1dxX1xX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xX4xX18xX3xX17exX37xXexX42exX3xXexX110xX4xX1xX3xX5x167e2xX129xX3xX20cxXdxX1dxX1xX3xX1dxX2dxX1xXdxX4b1xX2bxX3xXf7xX21xX3xX3axX3bxX6xX3xXa6xXaf4xX3xX47x148b2xX1dxX3xX5xX3bxX129xX4b1xX1dxX3xX4xX1xX36xX3xX2bxX7efxX1dxX1xX3xXexX4d9xX2bxX3xX5xX471xX3xXf7xX7ffxX1dxX2dxX3xXf7xX21xX1dxX2dxX3xXa6xXb9xX3xX7x14d9cxX1dxX3xX7xX21xX1dxX2dxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX37xX4xX3xX20cxX7cxX3xXexX1xXdxX3xX5xXf8xX1dxX3xX1xX4c9xX1dxX116xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xX78xXdxXf7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX3bxXexX1xX36xX47xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX36xX78xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX99xX6xX5xXdxX2dxX1dxX16axX3xX47xXdxX2dxX1xXexX170xXaxX12xX0xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX9exXcdxX3xX205xX2dxX3bxX129xXca5xX1dxX3xXcxX1xX4b7xX3xXcxX36xX21xX1dxX3xX99xX3xXc7xX1xXaf4xX3xX20xXdxX4b1xX3bxX3xXexX47xX51xX986xX1dxX2dxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xXc7xX1xXacxX3xXexX1xXcdxX1dxX2dxX3xX5xXdxXd3xX1dxX3xX4xXd7xXbxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xX0xX66xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xX66xX58xX5xX36xX4xX20cxX3axX3bxX36xXexX10xX12xX0xX78xXdxXf7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xX47xX10xX5xX6xXexX10xX78xXaxX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX99xXexX1xX3bxX2bxX58xX99xX6xX1dxX78xX99xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXfcxX3xXexXdxX1dxX3xX58xX51xXf8xX4xX3xXf7xX21xX36xX3xX5xXf8xXbxX3xX2xX3xXf7xXf8xXdxX3xX1dxX1xX7ffxX1dxX2dxX3xXexX47xX980xXdxX3xX1dxX2dxX1xXdxX4b1xX2bxX3xX4x14ce2xX1dxX2dxX3xX9exX1f4xX126xX3xXcxXdxX7a7xX1dxX3xXexXdxXb9xX3bxX3xX1xX18xX4xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX116xX116xX116xXaxX3xX1xX47xX10xX407xX9xXaxX66xX2dxXdxX6xX36xX99xX78xX3bxX4xX66xXexX3bxX99xXexXdxX1dxX99xX58xX3bxX36xX4xX99xXf7xX6xX36xX99xX5xX36xXbxX99xX2xX99xXf7xX36xXdxX99xX1dxX1xX3bxX1dxX2dxX99xXexX47xX6xXdxX99xX1dxX2dxX1xXdxX10xX2bxX99xX4xX3bxX1dxX2dxX99xX4xX5xX58xX99xXexXdxX10xX1dxX99xXexXdxX10xX3bxX99xX1xX36xX4xX99xXexX47xX3bxX36xX1dxX2dxX99xX6xX5xX58xX10xX47xXexX99xX10xXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX66xXa0xX15xX216xX14xXa0xX1b3xX116xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX2bxX10xX78xXdxX6xX66xX2xXa0xX15xX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX2xX2xX66xX2xX13xX13xX78xX2xX15xX1b3xX2xX15xX15xXa0xXexX14xX1b3xX13xX2xX15xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXf7xX12xX0xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXfcxX3xXexXdxX1dxX3xX58xX51xXf8xX4xX3xXf7xX21xX36xX3xX5xXf8xXbxX3xX2xX3xXf7xXf8xXdxX3xX1dxX1xX7ffxX1dxX2dxX3xXexX47xX980xXdxX3xX1dxX2dxX1xXdxX4b1xX2bxX3xX4xX1116xX1dxX2dxX3xX9exX1f4xX126xX3xXcxXdxX7a7xX1dxX3xXexXdxXb9xX3bxX3xX1xX18xX4xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX116xX116xX116xXaxX3xX1xX47xX10xX407xX9xXaxX66xX2dxXdxX6xX36xX99xX78xX3bxX4xX66xXexX3bxX99xXexXdxX1dxX99xX58xX3bxX36xX4xX99xXf7xX6xX36xX99xX5xX36xXbxX99xX2xX99xXf7xX36xXdxX99xX1dxX1xX3bxX1dxX2dxX99xXexX47xX6xXdxX99xX1dxX2dxX1xXdxX10xX2bxX99xX4xX3bxX1dxX2dxX99xX4xX5xX58xX99xXexXdxX10xX1dxX99xXexXdxX10xX3bxX99xX1xX36xX4xX99xXexX47xX3bxX36xX1dxX2dxX99xX6xX5xX58xX10xX47xXexX99xX10xXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX66xXa0xX15xX216xX14xXa0xX1b3xX116xX1xXexX2bxXaxX12xXcxXfcxX3xXexXdxX1dxX3xX58xX51xXf8xX4xX3xXf7xX21xX36xX3xX5xXf8xXbxX3xX2xX3xXf7xXf8xXdxX3xX1dxX1xX7ffxX1dxX2dxX3xXexX47xX980xXdxX3xX1dxX2dxX1xXdxX4b1xX2bxX3xX4xX1116xX1dxX2dxX3xX9exX1f4xX126xX3xXcxXdxX7a7xX1dxX3xXexXdxXb9xX3bxX3xX1xX18xX4xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX116xX116xX116xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX42xX1xXaf4xX6xX3xX1xX18xX4xX3xX9exX1f4xX126xX3xXcxXdxX7a7xX1dxX3xXexXdxXb9xX3bxX3xX1xX18xX4xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xXeaxXcxXc7xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xXf5xX3xX1dxX44exX2bxX3xXa0xX15xXa0xX2xX3xX20cxf6eaxX36xX3xX78xX21xXdxX3xX2xXa0xX3xXexX3bxX40dxX1dxX3xXf7xXf8xXdxX3xX1dxX1xXdxX7a7xX3bxX3xX1xX36xX4cxXexX3xXa6xX4a8xX1dxX2dxX3xX1xXd7xXbxX3xX78x1038exX1dxX42exX3xX5xX21xX3xX2bxXcdxXdxX3xXexX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xXa6xX40dxX129xX3xX1dxX44exX1dxX2dxX3xX5xX51xXa8xX1dxX2dxX3xX2dxXdxX45bxXbxX3xXexX47xf7ebxX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXexX47xX6xX1dxX2dxX3xX58xX4b7xX3xXa6xX107xX3xX1xX21xX1dxX1xX3xXexX47xX6xX1dxX2dxX3xXexX47xX51xXf8xX4xX3xX20cxX1xXdxX3xX58xX51xXf8xX4xX3xXf7xX21xX36xX3xX5xXf8xXbxX3xX2xX116xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxXf8xXdxX3xX5xXf8xXbxX3xX1b2xX42exX3xX1dxX6xX2bxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX986xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXa6xXcf1xX3xX17exX3bxXd7xXexX3xX7xX7c5xX4xX3xXa6xX4cxXexX3xX9bxX5dxX1f4xXcxX21bxX3xX1b2xX116xX15xXaxX3xX1xX47xX10xX407xX9xXaxX66xX2dxXdxX6xX36xX99xX78xX3bxX4xX66xX2bxX36xXdxX99xX5xX36xXbxX99xX1b2xX99xX1dxX6xX2bxX99xX7xXdxX1dxX1xX99xX36xX99xX1xX6xX99xXexXdxX1dxX1xX99xX78xX6xX99xX17exX3bxX6xXexX99xX7xX6xX4xX99xX78xX6xXexX99xXdxX10xX5xXexX7xX99xX1b2xX99xX15xX66xXa0xX15xX1b2xX13xX1b2xX2xX116xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX2bxX10xX78xXdxX6xX66xX2xXa0xX15xX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX2xX15xX216xX66xX2xX13xX13xX78xX13xX15xX1b8xXa0xX2xX14xX1b9xXexX2xX216xX13xXa0xX1b8xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXf7xX12xX0xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxXf8xXdxX3xX5xXf8xXbxX3xX1b2xX42exX3xX1dxX6xX2bxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX986xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXa6xXcf1xX3xX17exX3bxXd7xXexX3xX7xX7c5xX4xX3xXa6xX4cxXexX3xX9bxX5dxX1f4xXcxX21bxX3xX1b2xX116xX15xXaxX3xX1xX47xX10xX407xX9xXaxX66xX2dxXdxX6xX36xX99xX78xX3bxX4xX66xX2bxX36xXdxX99xX5xX36xXbxX99xX1b2xX99xX1dxX6xX2bxX99xX7xXdxX1dxX1xX99xX36xX99xX1xX6xX99xXexXdxX1dxX1xX99xX78xX6xX99xX17exX3bxX6xXexX99xX7xX6xX4xX99xX78xX6xXexX99xXdxX10xX5xXexX7xX99xX1b2xX99xX15xX66xXa0xX15xX1b2xX13xX1b2xX2xX116xX1xXexX2bxXaxX12xX9dxXf8xXdxX3xX5xXf8xXbxX3xX1b2xX42exX3xX1dxX6xX2bxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX986xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXa6xXcf1xX3xX17exX3bxXd7xXexX3xX7xX7c5xX4xX3xXa6xX4cxXexX3xX9bxX5dxX1f4xXcxX21bxX3xX1b2xX116xX15xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX9exXaf4xX3xX1dxX44exX1dxX2dxX3xX20cxX1xXdxX40xX3bxX3xX4xX1116xX1dxX2dxX3xX1dxXdxX7a7xX2bxX3xXa6xX6xX2bxX3xX2bxXd3xX3xXf7xX21xX3xX7xXfcxX3xXexX4d9xX2bxX3xX1xX3bxX129xX40xXexX3xXf7xXf8xXdxX3xX58xX4a8xX3xX2bxXcdxX1dxX3xXcxXdxX40xX1dxX2dxX3xX56xX1dxX1xX42exX3xX205xX2dxX3bxX129xXca5xX1dxX3xX213xXdxX6xX3xX42xX1xX37xX1dxX1xX3xXeaxX5xXf8xXbxX3xX1b2xX56xX2xX42exX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xXc7xX1xXacxX3xXexX1xXcdxX1dxX2dxX3xX5xXdxXd3xX1dxX3xX4xXd7xXbxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xXf5xX3xX17exX3bxXd7xXexX3xX7xX7c5xX4xX3xXa6xX4cxXexX3xX20cxX40xXexX3xX3axX3bxX980xX3xX1b2xX116xX15xX3xX9bxX5dxX1f4xXcxX21bxX3xX986xX3xXa6xX4a8xX3xXexX3bxXacxXdxX3xX2xX14xX116xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXf7xX3bxXdxX3xX82xX205xX2dxX21xX129xX3xX1xX4a8xXdxX3xXa6xX18xX4xX3xX7xX37xX4xX1xXa4xXaxX3xX1xX47xX10xX407xX9xXaxX66xX2dxXdxX6xX36xX99xX78xX3bxX4xX66xX1xX36xX4xX99xX7xXdxX1dxX1xX99xXexX47xX3bxX36xX1dxX2dxX99xX6xX5xX58xX10xX47xXexX99xX10xXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX99xX1xX6xX99xXexXdxX1dxX1xX99xXf7xX3bxXdxX99xX1dxX2dxX6xX129xX99xX1xX36xXdxX99xX78xX36xX4xX99xX7xX6xX4xX1xX66xXa0xX15xXa0xX1b2xX13xXa0xX116xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX2dxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX66xX2bxX10xX78xXdxX6xX66xX2xXa0xX15xX66xX1dxX10xX165xX7xX66xXa0xX15xX13xX1b2xX66xX2xX13xX13xX78xX1b3xX2xX2xX1b3xX1b9xX13xX13xXexX13xX15xX1b3xX1b2xX1b2xX5xX15xX116xX13exXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX3xX3axX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX3xX42xX6xX1dxX2dxX6xX47xX36xX36xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxXf7xX12xX0xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXf7xX3bxXdxX3xX82xX205xX2dxX21xX129xX3xX1xX4a8xXdxX3xXa6xX18xX4xX3xX7xX37xX4xX1xXa4xXaxX3xX1xX47xX10xX407xX9xXaxX66xX2dxXdxX6xX36xX99xX78xX3bxX4xX66xX1xX36xX4xX99xX7xXdxX1dxX1xX99xXexX47xX3bxX36xX1dxX2dxX99xX6xX5xX58xX10xX47xXexX99xX10xXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX99xX1xX6xX99xXexXdxX1dxX1xX99xXf7xX3bxXdxX99xX1dxX2dxX6xX129xX99xX1xX36xXdxX99xX78xX36xX4xX99xX7xX6xX4xX1xX66xXa0xX15xXa0xX1b2xX13xXa0xX116xX1xXexX2bxXaxX12xX20xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXf7xX3bxXdxX3xX82xX205xX2dxX21xX129xX3xX1xX4a8xXdxX3xXa6xX18xX4xX3xX7xX37xX4xX1xXa4xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX47xX36xX1dxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX9exX1xX51xX4c9xX1dxX2dxX3xXexX47xX7efxX1dxX1xX3xXa6xX51xXa8xX4xX3xXcxX47xX51xX52xX1dxX2dxX3xXcxX20xX42exX3xXcxX20xX9exX21bxX3x1710axX3xXcxX20xXc7xXcxX3xX56xX5xX58xX10xX47xXexX3xX5dxXdxX1dxX7xXexX10xXdxX1dxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1dxX1xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX1dxX1x11ec1xX2bxX3xX5xX6xX1dxX3xXexXe6cxX6xX3xXexX1xXaf4xXdxX3xX3axX3bxX10xX1dxX3xXa6xX18xX4xX3xX7xX37xX4xX1xX3xXf7xX21xX3xXexX47xX3bxX129xX7a7xX1dxX3xX4xX980xX2bxX3xX1xXb0xX1dxX2dxX42exX3xX20cxX1xX4c9xXdxX3xX78xX9c0xX129xX3xXexX7efxX1dxX1xX3xX129xXd3xX3bxX3xXa6xX18xX4xX3xX7xX37xX4xX1xX3xXexX47xX36xX1dxX2dxX3xX4xX37xX4xX3xX10xX2bxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX116xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX3bxX5xX12xX0xX78xXdxXf7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX47xXaxX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xX66xX78xXdxXf7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX3bxXexX1xX36xX47xXaxX12xX205xX116xX4bexX0xX66xXbxX12
N.Đ