Đức Thọ cần trên 681 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Để thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, Đức Thọ (Hà Tĩnh) xây dựng khung kế hoạch, lộ trình thực hiện chi tiết đối với các xã và 9 tiêu chí cấp huyện.
8e33x10861xdf10xf69ex1238exdfdax125d5x10142xecc3xX7x1044cx12941x992dxdfd0xd026x9a95xX5xcc20xXaxf19cxcc41xd82exX4xX3xXcxX1x1153cxX3xX4x122f1x10976xX3xXex1028axaa6bxX1dxX3xce2axbc30xX2xX3xXexcf72xX3xd3afxd1faxX1dxe2a9xX3xc97bxffebx12452xX3x1189dxe2d7xX1dxX2exX3xX1xee20xX32xf1c7xX1dxX3xX1dx919cxX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xb5cfx9d2cxXdxX0xcb9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d7exX10xX6xX34xXaxX12xX13xd697xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xX1xf37fxaaacxX1dxX3xXexX1xX71xX1dxX1xX3xX49xed23xX4xX3xXexXdxX21xX3axX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX2bxe6c3xXexX3xX4xX1xX3axd15dxX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX3x10d06x11209xXcx1241cx11231xX3xdabfxX71xX70xX3xX1dxe5cfxX49xX3xd71cx9e02xX2xccd4xa801xX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXaaxX5cxX71xX3xXcx108d8xX1dxX1xXaexX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xf158xX1xX3axX1dxX2exX3xXd9xddb3xX3xX1xX70xX93xX4xX1xXbcxX3xX5xecf9xX3xXexX20x11877xX1dxX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXe0xXexX3xX2bxd6f4xXdxX3xXb0xX4axXdxX3xX4x12219xX4xX3xX30xb937xX3xXb0xX71xX3xXbbxX3xXexXdxX21xX3axX3xX4xX1x9692xX3xX4xa9c5xXbxX3xX1xX3axX32xX3cxX1dx126fexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd06xX70xX34xX32xX3xXbxd856xX10xX1dxXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX1dxXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxefbfxXdxX34xXexX1x99bcxX3xX24xX2xf5c8xXbxX30x9c49xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX16axX3x11eb8xX2xXb9xXbxX30xX171xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX4dxX4dxXdxX12bxa3a5xX6xX70xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX12bxXb0xX1dxX4dxX1dxX10xX165xX7xX4dxX2xX25xXb8xe370xX4dxX2xX1a6xX16exX34xXb9xX2xX24xX2xc0b3xX16exXbbxXexX2xX1a6xXbbxX5xXb9x128a2xXdxX49xX2exX1b9xXb9xX1a6xX1a6xXbbxX1b9xXexX20xX3axX1dxX2exX1b9xXexX6xX49xX12bxaa1bxXbxX2exddacxX20xX9xX25xXb8xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX70xX1dxXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX1b9xX6xX5xXdxX2exX1dxX16axX3xX4xX10xX1dxXexX10xX20xX171xXaxX12xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xXexX31xX49xX3xX1xX71xX1dxX1xX3xX4xX1xX120xX1dxX1xX3xX30xX112xX3xX13bxa24cxXdxX3x905cxX10exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX70xX34xX32xXaxX12xXcxX1xX10xX70xX3xX34xX35xX3xXexX70xX10exX1dxXbcxX3xXex117a4xX1dxX2exX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xXb0xX106xX1dxX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX2bxX93xXexX3xX4xX1xX3axX99xX1dxX3xXabxXcxXadxX3xXd9xX1xX70xf4f7xX1dxX2exX3xX24xX25xX2xX12bxX2xXb8xX24xX3xXexX20xXdxX3cxX3axX3xX2bxX2cxX1dxX2exXbcxX3xXexX20xX70xX1dxX2exX3xX2bxca5bxX16axX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX2xXb9xXb9x9e40xX3xX30xX112xX3xX2bxX93xXexX3xX4xX1xX3axX99xX1dxX3xXabxXcxXadxX3xX4xX1cxX1dxX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xXb0xX106xX1dxX3xX2xX24xX17bxX12bxX1a6xXb9xXb8xX3xXexX20xXdxX3cxX3axX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xXaaxX1dxX1xX2ddxX49xX3xX30xX112xX3xX2bxX112xX3xX2bxX93xXexX3xX4xX1xX3axX99xX1dxX3xX1a6xXb9xX12bxXb9xX1a6xX2xX3xXexX20xXdxX3cxX3axX3xX2bxX2cxX1dxX2exXbcxX3xX1dxX1xX2ddxX49xX3xX30xX112xX3xX4xX1x106ecxX6xX3xX2bxX93xXexX3xX4xX1xX3axX99xX1dxX3xX2xX1a6xX17bxX12bxXb8xX1b0xX2xX3xXexX20xXdxX3cxX3axX3xX2bxX2cxX1dxX2exXaexX171xX3xXbbxX3xXexXdxX21xX3axX3xX4xX1xX120xX3xX4xX123xXbxX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xXexX290xX1dxX2exX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xXb0xX106xX1dxX3xX16exX2xX24xX12bxX25xXb8xX17bxX3xXexX20xXdxX3cxX3axX3xX2bxX2cxX1dxX2exX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX70xX34xX32xX3xXbxX141xX10xX1dxXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX1dxXexX10xX20xX3xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX34xXexX1xX16axX3xX24xX2xX16exXbxX30xX171xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX16axX3xX17bxX2xXb9xXbxX30xX171xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX4dxX4dxXdxX12bxX191xX6xX70xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX12bxXb0xX1dxX4dxX1dxX10xX165xX7xX4dxX2xX25xXb8xX1a6xX4dxX2xX1a6xX16exX34xXb9xX2xX24xX2xX25xX2xX25xXexX24xX16exX17bxX25xX5xX16exX1b9xX6xX1b9xXb9xXb8xX1b0xXbbxX1b9xXd9xX34xX4xX1b9xXd9xXdxX10xX3axX1b9xX49xX6xX3axX12bxX1cdxXbxX2exX1d0xX20xX9xX16exX1b0xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX70xX1dxXaxX12x12059x97f0xX141xX3xXabxXcxXadxX3xXd9xXdxX63xX3axX3xX49xec54xX3axX3xXexX1xX40xX1dxX3xXabxX2exX19xX4xX3x900dxX31xX49xXbcxX3xX30xX112xX3xX13xX14xX4xX3xX4d0xX31xX49xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX70xX34xX32xXaxX12xX13xX63xX3xX1xX3axX32xX3xX2bxXeaxX1dxX2exX3xX2bxX353x12422xX4xX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xX5xX35xX4xXbcxX3xX1dxX2exX70xX71xXdxX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xX1dxX2exX31xX1dxX3xX7xX10exX4xX1xX3xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xX353x11610xX1dxX2exX3xXb0xX71xX3xXexc86exX1dxX1xXbcxX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXex948fxXbxX3xXexX20xX3axX1dxX2exX3xXd9xX21xX3axX3xX2exX19xXdxX3xX30xX112xX3xX1xXeaxXdxX3xX1xX2ddxX6xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX4xX10exX4xX3xX4xX40xX1dxX2exX3xXexX20xXeexX1dxX1xX3xX4xX40xX1dxX2exX3xX4xXeaxX1dxX2exXbcxX3xXb0xXb5xX1dxX3xX1xX2ddxX6xXbcxX3xX2exXdxX10exX70xX3xX34xX7bxX4xXbcxX3xX32xX3xXexXe0xX12bxX12bxX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX34xXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX20xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX21xX1dxX3xbe51xX3axX6xX1dxX16axX0xX4dxX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b9xXexX1xX3axX49xX191xX1b9xX6xX1dxX34xX1b9xX7xX6xXbxX70xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX120xX3xXexX1xX353xX3xXcxX535xX1dxX1xX3x11e3cxX32xX16axX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX1xXeaxXdxX3xXexX7bxX3xX1dxX1xXdxdcb9xX3axX3xX2bxXdxX626xX3axX3xXd9xXdxX3cxX1dxX3xX2bxX63xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xXabxX2exX1xa2f8xX3xX5c7xX3axX32xXe0xXexX3xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xX353xX52dxX1dxX2exX3xX24xXaxX3xX1xX20xX10xcafdxX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1dxX1xX1b9xXexX20xXdxX4dxX191xXdxX1b9xXexX1xX3axX1b9xXexXdxX1dxX1xX1b9xX3axX32xX1b9xX34xX3axX4xX1b9xXexX1xX70xX1b9xX1xX70xXdxX1b9xXexX3axX1b9xX1dxX1xXdxX10xX3axX1b9xX34xXdxX10xX3axX1b9xXd9xXdxX10xX1dxX1b9xX34xX10xX1b9xXexX1xX3axX4xX1b9xX1xXdxX10xX1dxX1b9xX1dxX2exX1xXdxX1b9xX5c7xX3axX32xX10xXexX1b9xXexX20xX3axX1dxX2exX1b9xX3axX70xX1dxX2exX1b9xX24xX4dxX2xX16exX16exX25xX2xX1b0xX12bxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2exX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4dxX49xX10xX34xXdxX6xX4dxX2xXb8xXb9xX4dxX1dxX10xX165xX7xX4dxX2xX25xXb8xX1a6xX4dxX2xXb9xX16exX34xX2xX2xX1a6xXb8xXb8xXb8xXbbxXexX16exX24xXbbxX16exX5xXbbxX1b9xXdxX49xX2exX1b9xX16exX24xX1b0xX1a6xX12bxX1cdxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX34xXdxXb0xX12xX0xX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX120xX3xXexX1xX353xX3xXcxX535xX1dxX1xX3xX610xX32xX16axX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX1xXeaxXdxX3xXexX7bxX3xX1dxX1xXdxX626xX3axX3xX2bxXdxX626xX3axX3xXd9xXdxX3cxX1dxX3xX2bxX63xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xXabxX2exX1xX643xX3xX5c7xX3axX32xXe0xXexX3xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xX353xX52dxX1dxX2exX3xX24xXaxX3xX1xX20xX10xX65cxX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1dxX1xX1b9xXexX20xXdxX4dxX191xXdxX1b9xXexX1xX3axX1b9xXexXdxX1dxX1xX1b9xX3axX32xX1b9xX34xX3axX4xX1b9xXexX1xX70xX1b9xX1xX70xXdxX1b9xXexX3axX1b9xX1dxX1xXdxX10xX3axX1b9xX34xXdxX10xX3axX1b9xXd9xXdxX10xX1dxX1b9xX34xX10xX1b9xXexX1xX3axX4xX1b9xX1xXdxX10xX1dxX1b9xX1dxX2exX1xXdxX1b9xX5c7xX3axX32xX10xXexX1b9xXexX20xX3axX1dxX2exX1b9xX3axX70xX1dxX2exX1b9xX24xX4dxX2xX16exX16exX25xX2xX1b0xX12bxX1xXexX49xXaxX12xX13bxX120xX3xXexX1xX353xX3xXcxX535xX1dxX1xX3xX610xX32xX16axX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX1xXeaxXdxX3xXexX7bxX3xX1dxX1xXdxX626xX3axX3xX2bxXdxX626xX3axX3xXd9xXdxX3cxX1dxX3xX2bxX63xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xXabxX2exX1xX643xX3xX5c7xX3axX32xXe0xXexX3xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xX353xX52dxX1dxX2exX3xX24xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xe959xX10exX1dxX2exX3xX17bxX4dxX24xXbcxX3xX13bxX120xX3xXexX1xX353xX3xXcxX535xX1dxX1xX3xX610xX32xX3xX4d0xX21xX3xX13xXeexX1dxX1xX3xX89bxX52dxX1dxX3xX4xX1xX610xX3xXexX20xXeexX3xX5xX71xX49xX3xXb0xXdxX3cxX4xX3xXb0xX4axXdxX3xX13bxX6xX1dxX3xXcxX1xX353x10a16xX1dxX2exX3xXb0xX7bxX3xX5cxX3axX32xX3cxX1dxX3xX610xX32xX3xX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xXaaxX5cxX71xX3xXcxXcbxX1dxX1xXaexX3xXb0xX626xX3xXexXeexX1dxX1xX3xX1xXeexX1dxX1xX3xXexX20xXdxX63xX1dxX3xXd9xX1xX6xXdxX3xXabxX2exX1xX643xX3xX5c7xX3axX32xXe0xXexX3xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xX353xX52dxX1dxX2exX3xX24xX3xXaaxXd9xX1xX2ddxX6xX3xX2xXb8xXaexX3xXb0xX71xX3xXd9xXe0xXexX3xX5c7xX3axX2bexX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX34xXdxXb0xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX626xX3xX1dxX2exX1xX643xX3xX191xX290xX3xX7xX3axX1dxX2exX3xX16exX12bxXb9xXb9xXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX2bxX63xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX3xX4xX1xX70xX3xX1a6xX12bxX16exXb9xXb9xX3xX30xX112xXaxX3xX1xX20xX10xX65cxX9xXaxX4dxX1dxX70xX1dxX2exX1b9xX1dxX2exX1xXdxX10xXbxX4dxX34xX10xX1b9xX1dxX2exX1xXdxX1b9xX191xX70xX1b9xX7xX3axX1dxX2exX1b9xX16exX1b9xXb9xXb9xXb9xX1b9xXexX32xX1b9xX34xX70xX1dxX2exX1b9xX34xX10xX1b9xX30xX6xX32xX1b9xX34xX3axX1dxX2exX1b9xX1dxX70xX1dxX2exX1b9xXexX1xX70xX1dxX1b9xX49xX70xXdxX1b9xX4xX1xX70xX1b9xX1a6xX1b9xX16exXb9xXb9xX1b9xX30xX6xX4dxX2xX16exXb9xX1a6xX17bxXbbxX12bxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2exX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4dxX49xX10xX34xXdxX6xX4dxX2xXb8xXb9xX4dxX1dxX10xX165xX7xX4dxX2xX25xX2xXb9xX4dxX1b0xX1b0xX34xXb9xX2xX16exX16exX1a6xX16exX17bxXexXb8xX17bxX17bxX24xX5xX2xX12bxX1cdxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX34xXdxXb0xX12xX0xX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX626xX3xX1dxX2exX1xX643xX3xX191xX290xX3xX7xX3axX1dxX2exX3xX16exX12bxXb9xXb9xXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX2bxX63xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX3xX4xX1xX70xX3xX1a6xX12bxX16exXb9xXb9xX3xX30xX112xXaxX3xX1xX20xX10xX65cxX9xXaxX4dxX1dxX70xX1dxX2exX1b9xX1dxX2exX1xXdxX10xXbxX4dxX34xX10xX1b9xX1dxX2exX1xXdxX1b9xX191xX70xX1b9xX7xX3axX1dxX2exX1b9xX16exX1b9xXb9xXb9xXb9xX1b9xXexX32xX1b9xX34xX70xX1dxX2exX1b9xX34xX10xX1b9xX30xX6xX32xX1b9xX34xX3axX1dxX2exX1b9xX1dxX70xX1dxX2exX1b9xXexX1xX70xX1dxX1b9xX49xX70xXdxX1b9xX4xX1xX70xX1b9xX1a6xX1b9xX16exXb9xXb9xX1b9xX30xX6xX4dxX2xX16exXb9xX1a6xX17bxXbbxX12bxX1xXexX49xXaxX12xX13xX626xX3xX1dxX2exX1xX643xX3xX191xX290xX3xX7xX3axX1dxX2exX3xX16exX12bxXb9xXb9xXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX2bxX63xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX3xX4xX1xX70xX3xX1a6xX12bxX16exXb9xXb9xX3xX30xX112xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xXadxX4axXdxX3xX2bxX31xX32xXbcxX3xX13bxXeaxX3xXabxXabxfe4bxd625xXcxXabxXcxX3xX2bxX112xX3xX2bxX626xX3xX1dxX2exX1xX643xX3xX141xX1xX120xX1dxX1xX3xXbxX1xX610xX3xX191xX290xX3xX7xX3axX1dxX2exX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xXb0xX106xX1dxX3xX1dxX2exX31xX1dxX3xX7xX10exX4xX1xX3xXcxX20xX3axX1dxX2exX3xX353xX52dxX1dxX2exX3xXexe586xX3xX17bxX12bxXb9xXb9xXb9xX3xX1b9xX3xX16exX12bxXb9xXb9xXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX2bxX63xX3xX1xX70xX71xX1dxX3xXexX1xX71xX1dxX1xX3xX49xX7bxX4xX3xXexXdxX21xX3axX3xX2bxX353xX6xX3xX1a6xX12bxX16exXb9xXb9xX3xX30xX112xX3xX2bxX93xXexX3xX4xX1xX3axX99xX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX3xXaaxXabxXcxXadxXaexX3xXexX20xX70xX1dxX2exX3xX1dxXb5xX49xX3xXb8xXb9xX2xX25xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX34xXdxXb0xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX71xX3xXcxXcbxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xX1dxX3xX191xX290xX3xX16exXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX1xe4f8xX3xXexX20xX502xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX1xX20xX10xX65cxX9xXaxX4dxX1dxX70xX1dxX2exX1b9xX1dxX2exX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX6xX1b9xXexXdxX1dxX1xX1b9xXbxX1xX6xX1dxX1b9xX191xX70xX1b9xX16exXb9xX1b9xXexX32xX1b9xX34xX70xX1dxX2exX1b9xX1xX70xX1b9xXexX20xX70xX1b9xX30xX6xX32xX1b9xX34xX3axX1dxX2exX1b9xX1dxX70xX1dxX2exX1b9xXexX1xX70xX1dxX1b9xX49xX70xXdxX4dxX2xX17bxXbbxX25xXb8xXb9xX12bxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2exX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4dxX49xX10xX34xXdxX6xX4dxX2xXb8xXb9xX4dxX1dxX10xX165xX7xX4dxX2xX25xXb9xXbbxX4dxX1b0xX1b0xX34xX17bxXb9xX25xX2xX16exX2xX2xXexX17bxX2xX2xXb8xX5xXb9xX12bxX1cdxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX3xX24xX25xX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1xX3axX32xX3cxX1dxX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX34xXdxXb0xX12xX0xX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX71xX3xXcxXcbxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xX1dxX3xX191xX290xX3xX16exXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX1xXcb2xX3xXexX20xX502xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxXaxX3xX1xX20xX10xX65cxX9xXaxX4dxX1dxX70xX1dxX2exX1b9xX1dxX2exX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX6xX1b9xXexXdxX1dxX1xX1b9xXbxX1xX6xX1dxX1b9xX191xX70xX1b9xX16exXb9xX1b9xXexX32xX1b9xX34xX70xX1dxX2exX1b9xX1xX70xX1b9xXexX20xX70xX1b9xX30xX6xX32xX1b9xX34xX3axX1dxX2exX1b9xX1dxX70xX1dxX2exX1b9xXexX1xX70xX1dxX1b9xX49xX70xXdxX4dxX2xX17bxXbbxX25xXb8xXb9xX12bxX1xXexX49xXaxX12xX5cxX71xX3xXcxXcbxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xX1dxX3xX191xX290xX3xX16exXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX1xXcb2xX3xXexX20xX502xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX20xX70xX1dxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX141xX1xX610xX3xXexX643xX4xX1xX3xab20xX13bxXabxX4b6xX3xXexX535xX1dxX1xX3xX5cxX71xX3xXcxXcbxX1dxX1xX3xXb0xXc10xX6xX3xXd9xa57dxX3xX5c7xX3axX32xXe0xXexX3xX2bxX643xX1dxX1xX3xXbxX1xX31xX1dxX3xX191xX290xX3xX16exXb9xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX1dxX2exX3xX1dxX2exX3axX2cxX1dxX3xXb0xX106xX1dxX3xX4xX31xX1dxX3xX2bxX106xXdxX3xX1dxX2exX31xX1dxX3xX7xX10exX4xX1xX3xX2bxX643xX6xX3xXbxX1xX353xX52dxX1dxX2exX3xX1dxXb5xX49xX3xXb8xXb9xX2xX25xX3xX4xX1xX70xX3xX4xX10exX4xX3xX2bxX643xX6xX3xXbxX1xX353xX52dxX1dxX2exXbcxX3xX2bxX52dxX1dxX3xXb0xX643xX3xX2bxX63xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xX141xX1xX353xX52dxX1dxX2exX3xXexX20xXeexX1dxX1xX3xXadxXcxfb24x127a2xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX1dxX2exX3xX1dxX40xX1dxX2exX3xXexX1xX40xX1dxX3xX49xX4axXdxX3xXaaxXabxXcxXadxXaexX3xX1dxXb5xX49xX3xXb8xXb9xX2xX25xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX34xXdxXb0xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX3axX5xX12xX0xX34xXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX4dxX34xXdxXb0xX12xX0xX4dxX34xXdxXb0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfb6xX3axXexX1xX70xX20xXaxX12xX13bxX10exX3xXcxX31xX1dxX0xX4dxXbxX12
Bá Tân