Chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ
Ngày 26/3 Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình được truyền hình trực tuyến đến Đoàn đại biểu QH các tỉnh.
222ax2a9ax9a21xbf94x6b62x582cx9353x341fxX6x742ax36b8xX1xa7c4x55b6x3c29x94eex328dx577dxX4x26d9xX9x923cx58fbx4805xX2xXdxX5x9aeaxX2xXex9130x40a0x2dc8xX1ax8a00xX2x3f57xbf32xX2xaffbxXcx93fbxX3xX2xX1dx519bxXfxX2xX10x2574xX2xX3xX1dx3dcaxX3xX2xX1xX1dxXfxb12cxX1axX2xX1dx5a48xX1xX2xX10xX1dxX34xX2x2ba4x84a8xX0xccbfxX1xX14xX0xX1dx5debxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x818fxX1dxbc74xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX23x8cb4xX2xX10x5d75x77c3xX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX3x9e16xX5xX2xc43cxX2cxX2xX10xX6bxX1exb167xX1axX21xX2xd117xX2xX10xd034xX2xX23xX68xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2x5352xX2cxXfxX2xX23xX24xX0xX48xX1dxX4dxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x879fxX12xX5xa1e5xX9xX14xX9bxX21xX68xX16xX2xcab5xX45xX48x5380xX2x4c51xX1dxXfxX3axX1axX2xX1dxX3exX1xX2xX10xX1dxX34xX2xX45xX2xX15xX16xX2xXdxX5xX1axX2xXexX1dxX1exX1fxX1axX21xX2xX23xX24xX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX10xX30xX2xX3xX1dxX34xX3xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX3xX7cxX5xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX9bxX21xXcxX16xc0e4xX1axX2xXexX1dxa673xX2x3fafxXfx7b9axX2xXexXfxX8cxX1axX2xX23xX68xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX7fxX2cxX2xX9bxX2cxXfxX2xX23xX24xX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxb47dxXfxX2xX7fx79bbxX1axX1dxX2xcf98xX1ex69b9xX3xX2xX10xX6bxXcxX16x3ec6xX1axX2xX1dxX15bxX1axX1dxX2xX10xX6bx77baxX3xX2xX10xXcxX16xX8cxX1axX2xX15fxX8cxX1axX2x64abxd168xX68xX1axX2xX15fxaff2xXfxX2xXdxXfx8a58xXcxX2xX26xXb1xX2xX3xX157xX3xX2xX10x527axX1axX1dx41d1xX0xX48xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXbxXfxX1axX1dxX2xXb1xb676xX1axX21x44c1xX2xX3xX1cdxX1axX21xX2xX3xX157xX3xX2xXc1xX1dx3112xX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXb1xX2xXexa622xX1axX21xX2xXexX1dxX12cxX2xXc1xX1dxX1ddxX1axX21xX1d0xX2xc675x46aaxX1axX21xX2xX5exX1dxXcxX2x4ff6xX1exXcxX2xX3xX1dxX7cxX2xX10xX6bxX15bxX2xX1xX1dxXfxX3axX1axX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX198xX2xX17fx3902xXcxX2xX3xX221xXcxX2xXb1xX68xX2xXex5b4fxX1axX1dxX2xX3xX1ddxX2xXc1xX1dxX1ddxX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xXb1xX17fxX9bx2752xX2xX10xX195xX1axX1dxX2xXexX1dxXfxX168xXcxX2xX17fxX15bxX1axX1dxX2xX243xXcxX16xX1d0xX2xXc1xX1dxX1ddxX2xXexX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX15fxX180xX68xX1axX2xX17fxX7fxX2xX26xXb1xX2xX10xX195xX1axX1dxX2xXb1xX68xX2xXexX22cxX1axX1dxX2xXexX6bxX221xX1axX2xXexXfxX8cxX1axX2xX243x96fexX1axX21xX2xX3xX1cdxX1axX21xX2xX3xX157xX3xX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX26xXb1xX2xX10xX195xX1axX1dxX2xXb1xX68xX2xXexX22cxX1axX1dxX1d0xX2xX4xbcdexX1axX1dxX2xX15fxX185xX180xX1d0xX2xX15fxX185xXfxX2xX15fxXfx6a3exX1axX2xX3xX157xX3xX2xX1xX1dxX1ecxX1axX21xX1d0xX2xXdxX5xX1axX2xXbxX85xX2xX89xX2xX10xX8cxX1d0xX2xXbxX85xX2xX9bxX2cxXfxX2xX23xX24xX2xX10xX1dxX5xX130xX2xXb4xX172xX198xX0xX48xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX21xX8xX9xX4dxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXb4xXb4xXfxX1axX21xX8xX9xX4dxX9xX2x706exXfxXb4xX10xX1dxX8xX9xXbcx85a1xX31fxX9xX2xX5xX4xXfxX21xX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX6bxX9xX2xXdxX180xX6bxXb4xX12xX6bxX8xX9xX31fxX9xX14xX0xX10xXdxX180xXb4xX16xX14xX0xX10xX6bxX14xX0xX10xXb4xX2xX6xX10xX16xX4xX12xX8xX9xX10xX12xb12axX10x231fxX5xX4xXfxX21xX1axX46xX2xX3xX12xX1axX10xX12xX6bxX9xX14xX0xXfxX130xX21xX2xX6xX6bxX3xX8xX9xX48xX48xXfxX198xXdxX5xX180xX1dxX5xX10xXfxX1axX1dxX198xX23xX1axX48xX1axX12xX317xX6xX48xX4dxXbcxX4dxXbfxX48xX4dxX31fx497cxXb4xXbcxX31fxX45x98dcxXbcxX31fxX31fxX10xX4dxaef1xX399xX399x7e01xX4xX31fxX198x840cxX1xX21xX9xX2xX48xX14xX0xX48xX10xXb4xX14xX0xX48xX10xX6bxX14xX0xX10xX6bxX14xX0xX10xXb4xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX5exX5xX1xX10xXfxX180xX1axX9xX14xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXbxXfxX1axX1dxX2xXb1xX1cdxX1axX21xX46xX2xX9xX0xX12xX130xX14xXexX1fcxXfxX2xX1dxX180xX5xX1axX2xX1axX21xX1dxX3axX1axX1dxX2xX10xXfxX1axX1dxX2xX10xX1dxX221xX1axX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX10xX1dxa89fxX1axX21xX2xX10xX1dx4807xX1axX1d0xX2xX130xXfxX1axX1dxX2xXdxX185xX3xX1dxX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX157xX3xX1dxX2xX1axX1dxXfxX2bfxX130xX2xX3xX7cxX5xX2xX3xX157xX3xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX198xX2xXexXcxX16xX2xX1axX1dxXfxX3axX1axX2xX23x4565xX1axX2xX3xX1ecxX1axX2xX1axX1dxXfxX168xXcxX2xX10x2542xX1axX2xX10xX185xXfxX1d0xX2xXdxX34xX3xX2xX355xX34xX3xX2xX23xX68xX2xX1axX1dx4bbexX1axX21xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX168xX2xX15fxa513xX10xX2xX6bxX5xX2xX10xX6bxX180xX1axX21xX2xX1dxX5xXfxX2xX4xX22cxX1axX1dxX2xX23xX172xX3xX2xX10xX6bxX3axX1axX2xX3xX221xX1axX2xX10xXfxX8cxX1xX2xX10xX24xX3xX2x5c21xX1dxX420xX3xX2xX1xX1dxX24xX3xX9xX0xX48xX12xX130xX14xX0xX48xX1xX14xX0xX48xX10xXb4xX14xX0xX48xX10xX6bxX14xX0xX48xX10xXdxX180xXb4xX16xX14xX0xX48xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14xXexX6bxX180xX1axX21xX2xXdxXcxX30xXfxX2xX6xX157xX1axX21xX1d0xX2xX7fxX2cxX2xXexX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxX12cxX2xX12exXfxX130xX2xXexXfxX8cxX1axX2xX15fxX2b0xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX1axX1dxX47exX1axX21xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX168xX2xX3xX157xX3xX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX1axX3axXcxX2xX4xXfxX3axX1axX2xc96dxXcxX5xX1axX2xX1axX1dxXfxX168xXcxX2xX1axX2cxXfxX2xXb4xXcxX1axX21xX46xX2xX10x6c7bxX1axX21xX2xX3xX1exX1fxX1axX21xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX4xX1exX161xX1axX21xX2xX4b5xX1dxX157xX130xX2xX3xX1dxX47exX5xX2xXdxX2bfxX1axX1dxX1d0xX2xX21xXfxX6cxX130xX2xX10xX6cxXfxX2xX3xX1dxX180xX2xXdxX2bfxX1axX1dxX2xX23xXfxX2bfxX1axX2xXexX6bxXcxX1axX21xX2xX1ex9c2bxX1axX21xX1d0xX2xX15fxXfxX168xXcxX2xX3xX1dxX195xX1axX1dxX2xX21xXfxX157xX2xX23xXfxX2bfxX1axX2xX1xX1dxa153xX1d0xX2xX16xX2xX15fxX34xX3xX1d0xX2xX15fxX60xXcxX2xX10xX1dxX221xXcxX2xX10xX1dxXcxX28xX3xX1d0xX2xX1dxX180xX185xX10xX2xX15fxX2cxX1axX21xX2xXdxX2bfxX1axX1dxX2xX23xXfxX2bfxX1axX2xX10xX1exX1d0xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX168xX2xX1axX21xXcxX469xX1axX2xX1axX1dxadfbxX1axX2xX4xX172xX3xX2xX3xX1dxX180xX2xX1axX21xX68xX1axX1dxX2xX89xX2xX10xX8cx877axX0xX48xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14x8347x85efxXfxX2xX10xX1exX2xX3xX157xX3xX1dxX2xX4xX68xX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX3xX7cxX5xX2xX10xX195xX1axX1dxX2xXb1xX68xX2xXexX22cxX1axX1dxX1d0xX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXbxXfxX1axX1dxX2xXb1xX1cdxX1axX21xX46xX2xc2e6xX9bxX56bxX130xX2xX1axX5xX16xX1d0xX2xX6xX5xX1axX21xX2xX1axX56bxX130xX1d0xX2xX15fxX8cxX1axX2xXbcxX31fxX4dxX39cxX2xX10xX1dxX15bxX2xX1axX1dxX47exX1axX21xX2xX10xX469xX1axX2xX10xX185xXfxX2xX3xX7cxX5xX2xX1axX21xX68xX1axX1dxX2xX16xX2xX10xX8cxX2xX1dxXfxX2bfxX1axX2xX1axX5xX16xX2xX3xX1ddxX2xX10xXfxX8cxX1axX2xXdxX2cxX1d0xX2xX3xX1ddxX2xX3xX1dxXcxX16xX18axX1axX2xXdxXfxX8cxX1axX2xX4b5xX1dxX1fcxX1axX21x8f0fxX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX3xX1ddxX2xX4xX68xX130xX2xX15fxX1exX161xX3xX2xX23xXfxX2bfxX3xX2xX15fxX1ddxX2xX4b5xX1dxX1fcxX1axX21xX6f3x8eb3xX198xX0xX48xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxX12cxX2xX12exXfxX1axX2xXexXfxX8cxX1axX2xX3xX1dxX180xX2xXdxXfxX8cxX10xX46xX2xX68cxX9bxX56bxX130xX2xX1axX5xX16xX2xX6x2587xX2xX6bxX5xX2xX15fxX1exX161xX3xX2xX1axX21xX1dxX12cxX2xX15fxX12cxX1axX1dxX2xX15fxX30xXfxX2xX130xX636xXfxX2xX3xX5aexX2xX3xX1dxX8cxX2xX10xX68xXfxX2xX3xX1dxX5c9xX1axX1dxX1d0xX2xX1axX168xX1axX2xX10xX6cxX1axX21xX2xX3xX157xX3xX2xX15fxX5aexX1axX2xX23xX12cxX2xX6xX172xX2xX1axX21xX1dxXfxX3axX1xX2xX3xX1ddxX2xX1axX21xXcxX469xX1axX2xX10xX1dxXcxX1d0xX2xX6xX76cxX2xX15fxXfxX168xXcxX2xX3xX1dxX195xX1axX1dxX2xX15fxX1exX161xX3xX2xX21xXfxX157xX2xXb4xX12cxX3xX1dxX2xX23xX24xX198xX2xX5exX1ecxX1axX2xX6xX5xX1axX21xX2xX1axX56bxX130xX2xXbcxX31fxX4dxXbfxX2xX1dxX16xX2xX23xX3exX1axX21xX2xX6xX28xX2xX4xX1exX161xX1axX21xX2xX3xX157xX1axX2xXdxX2cxX2xX16xX2xX10xX8cxX2xXdxX1exX636xX3xX2xX15fxX221xXcxX2xX21xXfxX6cxXfxX2xX555xXcxX16xX8cxX10xX71exX198xX0xX48xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX21xX8xX9xX4dxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXb4xXb4xXfxX1axX21xX8xX9xX4dxX9xX2xX317xXfxXb4xX10xX1dxX8xX9xXbcxX31fxX31fxX9xX2xX5xX4xXfxX21xX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX6bxX9xX2xXdxX180xX6bxXb4xX12xX6bxX8xX9xX31fxX9xX14xX0xX10xXdxX180xXb4xX16xX14xX0xX10xX6bxX14xX0xX10xXb4xX14xX0xXfxX130xX21xX2xX6xX6bxX3xX8xX9xX48xX48xXfxX198xXdxX5xX180xX1dxX5xX10xXfxX1axX1dxX198xX23xX1axX48xX1axX12xX317xX6xX48xX4dxXbcxX4dxXbfxX48xX4dxX31fxX38exXb4xXbcxX31fxX45xX393xXbcxX31fxX31fxX10xX4dxX399xX399xX399xX45xX4xX4dxX198xX3a0xX1xX21xX9xX2xX48xX14xX0xX48xX10xXb4xX14xX0xX48xX10xX6bxX14xX0xX10xX6bxX14xX0xX10xXb4xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX5exX5xX1xX10xXfxX180xX1axX9xX14xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxX12cxX2xX12exXfxX130xX2xXexXfxX8cxX1axX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX3xX7cxX5xX2xX3xX157xX3xX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX198xX0xX48xX1xX14xX0xX48xX10xXb4xX14xX0xX48xX10xX6bxX14xX0xX48xX10xXdxX180xXb4xX16xX14xX0xX48xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14xX17fxX157xX1axX1dxX2xX21xXfxX157xX2xX23xX168xX2xXdxXcxX30xXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX3xX7cxX5xX2xX3xX157xX3xX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX26xXb1xX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX3xX7cxX5xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxX12cxX2xX12exXfxX130xX2xXexXfxX8cxX1axX1d0xX2xXc1xX1dxX1ddxX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xXexX1ecxX1axX21xX2xXexX1dxX12cxX2xXc1xX1dxX1ddxX1axX21xX2xX3xX1dxX180xX2xX6bx7633xX1axX21xX1d0xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX15fxX2b0xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX10xX1dxX41axX1axX21xX2xX10xX1dxX420xX1axX2xXbcxX39cxX2xX3xX60axXcxX2xX1dx24f1xXfxX2xX3xX7cxX5xX2xX3xX157xX3xX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX26xXb1xX198xX2xX5exX1ecxX1axX2xX4dx77d6xX2xX3xX60axXcxX2xX1dxXa2exXfxX2xX3xX1dxX1exX5xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX6xX76cxX2xX15fxX1exX161xX3xX2xX21x81f1xXfxX2xX15fxX8cxX1axX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX15fxX18axX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX10xX1dxX1fcxX1axX21xX2xX555xXcxX5xX1axX2xX23xX56bxX1axX2xXdxX6cxX1axX198xX2xX26xXcxX5xX2xX1xX1dxX221xX1axX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX7cxX5xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX89xX2xX10xX8cxX1d0xX2xXc1xX1dxX1ddxX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xXexX1ecxX1axX21xX2xXexX1dxX12cxX2xXc1xX1dxX1ddxX1axX21xX2xX15fxX157xX1axX1dxX2xX21xXfxX157xX2xX3xX5xX180xX2xX23xX5xXfxX2xX10xX6bxX1ecxX2xX3xX7cxX5xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX23xX68xX2xX10x3543xX1xX2xX10xX1dxX18axX2xX1axX21xX68xX1axX1dxX2xX89xX2xX10xX8cxX2xX15fxX2b0xX2xX3xX1ddxX2xX1axX1dxXfxX168xXcxX2xX3xX28xX2xX21xX420xX1axX21xX2xX15fxX18axX2xX15fxX30xXfxX2xX130xX636xXfxX2xX1dxX180xX185xX10xX2xX15fxX2cxX1axX21xX2xX3xX7cxX5xX2xX1axX21xX68xX1axX1dxX2xX16xX2xX10xX8cxX2xX1axX1exX636xX3xX2xX1axX1dxX68xX198xX0xX48xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14xX5exX1dxXfxX168xXcxX2xXbcxX45xX48xXbfxX1d0xX2xX15xX16xX2xXdxX5xX1axX2xX10xX1dxX1exX1fxX1axX21xX2xX23xX24xX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX1axX21xX1dxX12xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX7fxX2cxX2xX9bxX2cxXfxX2xX23xX24xX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxX157xXfxX2xX7fxX15bxX1axX1dxX2xX23xX168xX2xX130xX2cxX10xX2xX6xX28xX2xX4xX22cxX1axX1dxX2xX23xX172xX3xX2xX1axX2cxXfxX2xX23xX24xX46xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX168xX2xX10xXcxX16xX18axX1axX2xXb4xX24xX1axX21xX1d0xX2xX15fxX68xX180xX2xX10xX185xX180xX1d0xX2xXdxX469xXfxX2xXb4xX1ex31c7xX1axX21xX2xX23xX68xX2xX3xX1dxX8cxX2xX15fxX2cxX2xX15fxX28xXfxX2xX23xX636xXfxX2xX3xX157xX1axX2xXdxX2cxX1d0xX2xX3xX1fcxX1axX21xX2xX3xX1dxX34xX3xX2xX1axX1dxX68xX2xX1axX1exX636xX3x590bxX2xX3xX1dxX8cxX2xX15fxX2cxX1d0xX2xX3xX1dxX5c9xX1axX1dxX2xX6xX157xX3xX1dxX2xX15fxX28xXfxX2xX23xX636xXfxX2xX3xX157xX1axX2xXdxX2cxX2xXdxX157xX1axX2xX3xX1dxXcxX16xX3axX1axX2xX10xX6bxX157xX3xX1dxX2xX3xX60xX1xX2xX355xX2b0xX1d0xX2xX10xX1dxX1fcxX1axXc4exX2xX21xXfxX6cxXfxX2xX1xX1dxX157xX1xX2xX1axX60axX1axX21xX2xX3xX5xX180xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX4xX1exX161xX1axX21xX2xXdxX2cxX2xX130xX157xX16xX2xX3xX1dxX5c9xX1axX1dxX2xX555xXcxX16xX168xX1axX2xX85xX2xX3xX5aexX2xX6xX85xX198xX2xXexX185xXfxX2xX1xX1dxXfxX3axX1axX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX1d0xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX168xX2xX1axX60axX1axX21xX2xX3xX5xX180xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX4xX1exX161xX1axX21xX1d0xX2xX1dxXfxX2bfxXcxX2xX555xXcxX6cxX2xX1dxX180xX185xX10xX2xX15fxX2cxX1axX21xX2xX3xX1fcxX1axX21xX2xX3xX1dxX34xX3xX2xX23xXfxX3axX1axX2xX3xX1dxX34xX3xX2xX15fxX1exX161xX3xX2xX1axX1dxXfxX168xXcxX2xX15fxX185xXfxX2xXdxXfxX18axXcxX2xX15fxX48axX10xX2xX6bxX5xX2xX15fxX28xXfxX2xX23xX636xXfxX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX7fxX2cxX2xX9bxX2cxXfxX2xX23xX24xX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXexX1dxX157xXfxX2xX7fxX15bxX1axX1dxX198xX0xX48xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7fxX180xXb4xX16xX9xX14xXexX30xX1axX21xX2xX4b5xX8cxX10xX2xX23xX168xX2xX1dxX5xXfxX2xXdxXcxX30xXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX1d0xX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX9bxX21xXcxX16xX127xX1axX2xXbxXfxX1axX1dxX2xXb1xX1cdxX1axX21xX2xX1dxX180xX5xX1axX2xX1axX21xX1dxX3axX1axX1dxX2xX10xXfxX1axX1dxX2xX10xX1dxX221xX1axX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX10xX1dxX41axX1axX21xX2xX10xX1dxX420xX1axX1d0xX2xX130xXfxX1axX1dxX2xXdxX185xX3xX1dxX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX157xX3xX1dxX2xX1axX1dxXfxX2bfxX130xX2xX3xX7cxX5xX2xX3xX157xX3xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX198xX2xXexXcxX16xX2xX1axX1dxXfxX3axX1axX2xX23xX45bxX1axX2xX3xX1ecxX1axX2xX1axX1dxXfxX168xXcxX2xX10xX469xX1axX2xX10xX185xXfxX1d0xX2xXdxX34xX3xX2xX355xX34xX3xX2xX23xX68xX2xX1axX1dxX47exX1axX21xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX168xX2xX15fxX48axX10xX2xX6bxX5xX2xX10xX6bxX180xX1axX21xX2xX1dxX5xXfxX2xX4xX22cxX1axX1dxX2xX23xX172xX3xX2xX10xX6bxX3axX1axX2xX3xX221xX1axX2xX10xXfxX8cxX1xX2xX10xX24xX3xX2xX4b5xX1dxX420xX3xX2xX1xX1dxX24xX3xX198xX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xXdxX68xX16xX2xX10xXa2exX2xX10xXfxX1axX2xX10xX1exX85xX1axX21xX2xX23xX68xX180xX2xX6xX172xX2xX3xX1dxXcxX16xX18axX1axX2xXdxXfxX8cxX1axX2xX10xX5c9xX3xX1dxX2xX3xX172xX3xX2xX3xX7cxX5xX2xX3xX157xX3xX2xX4b5xX8cxX2xX1dxX180xX185xX3xX1dxX1d0xX2xX15fxX168xX2xX157xX1axX2xX130xX68xX2xX3xX157xX3xX2xX7fxX2cxX2xX10xX6bxX1exX85xX1axX21xX2xX15fxX2b0xX2xX1axX3axXcxX198xX2xX17fxX28xXfxX2xX23xX636xXfxX2xX23xXfxX2bfxX3xX2xX10xX30xX2xX3xX1dxX34xX3xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX23xX68xX2xX10xX6bxX6cxX2xX4xX1fxXfxX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX1d0xX2xX5exX1dxX7cxX2xX10xX12cxX3xX1dxX2xX26xXcxX28xX3xX2xX1dxX2cxXfxX2xX16xX3axXcxX2xX3xX221xXcxX2xX3xX157xX3xX2xX3xX5aexX2xX555xXcxX5xX1axX2xX4xXfxX3axX1axX2xX555xXcxX5xX1axX2xX3xX1ddxX2xX6xX172xX2xX1xX1dxX28xXfxX2xX1dxX161xX1xX2xX10xX28xX10xX2xX1dxX5aexX1axX2xX15fxX18axX2xX3xX157xX3xX2xX1xX1dxXfxX3axX1axX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX23xX60xX1axX2xX15fxX185xX10xX2xX3xX1dxX60xX10xX2xX4xX1exX161xX1axX21xX2xX3xX5xX180xX2xX1dxX5aexX1axX198xX0xX48xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xcc37xXcxX10xX1dxX180xX6bxX9xX14xXc1xX198xX635xX0xX48xX1xX14
P.V