UBND huyện Nghi Xuân có Phó Chủ tịch mới
(Baohatinh.vn) - HĐND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 18 bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021.
7c44xfd00x83b3xcec7x876fxf620x13265x1527ax1144exX7xaeb3x1311axc900xa0bcx15686x91cdxX5xe814xXax989ex11935xd6e0x9eb4xd4e0xX3xX1x10844x14888x12494xd50axX3xX15xda08xX1xXdxX3x80a0xX19x7d26xX1cxX3xX4x15a13xX3x95adxX1xX29xX3xc3cexX1xca5axX3xXex7ef3xX4xX1xX3x11c50xb93dxXdxX0xc1b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4c4xX10xX6x10b36xXaxX12xX4bx14117xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xe8d8xX4bx118bfxX3xXcxd0c0xX1cxX1xf5e6xX3xaee1xX1xX29xX6xX3xX23xX23xaea2xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70x13bd7xX3x8882xd1c9xX2xf4f2x14034xX82xX83xX82xX2xX3xc0fex146daxX6xX3xXexd250xX3xX4xX1x9022xX4xX3xX70xX80xX3xX1xfe74xXbxX3xX5x92e3xX1cxX3xXexX1xX95xX3xX2x10504xX3x84aexXa0xX19xX3xXaaxX91xX3xX7xX19xX1cxX1fxX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX77xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX82xX83xX82xX2x14237xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14x14b81xX4exX1axXaxX12xX2fxX1xXdx146b0xX19xX3xX82xXa8xX3cxXa8xX77xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX70xX1xX29xX6xX3xX23xX23xX77xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xX3xXexX91xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX70xX80xX3xX1xX9cxXbxX3xX5xXa0xX1cxX3xXexX1xX95xX3xX2xXa8xX3xXaaxXa0xX19xX3xXaaxX91xX3xX7xX19xX1cxX1fxX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX77xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xXecxX3xXcx93dexXdxX3xX70xX80xX3xX1xX9cxXbxX77xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX15xX1fxX19xX1ax12694xX1cxX3xX4bxa8f5xXdxX3xX15xX6xX38xX3x1431ax7d27xX3xXexX1x14f09xX1cxX1fxX3xf72fxX19xX6xX3xXcx14cd2xX3xXexe61fx8033xX1cxX1xX3xX8cxX105xX3xX8cxXdxX1bxX4xX3xX1fxXdxX39xXdxX3xXexX1xXdxX1bxX19xX3xX1cxX1xX25xX1cxX3xX7x122bcxX3xX95xX1cxX1fxX3xX4x11db3xX3xXaaxXa0xX19xX3xXaaxX91xX3xX7xX19xX1cxX1fxX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX77xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX86xX3xX82xX83xX82xX2xXecxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX1cxXexX10xX1eaxXaxX12xX0xXdxX38xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1cxXexX10xX1eaxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxaae9xXdxX4exXexX1x10809xX3xX85xX2x9895xXbx12e6dxcacdxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX282xX3x12924xX2xX83xXbxX288xX289xXaxX3xX7xX1eaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX282xX3cxX3cxXdxXecxXaaxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXecxX8cxX1cxX3cxX1cxX10xX27dxX7xX3cxX82xX83x1443exX293xX3cxX2xX2xX83xX4exX286xX2xXa8xX82xXa8xX83xX2xXexX82xf0f1xX2cdxX82xX5xX85xX86xX2cdxX82xX4exX286xX2xaeadxX2bdxX286xX286xX286xXexX293xX2cdxX85xX85xX83xX5xX83xXecx94c6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX4xX29xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxXaxX3xX27dxXdxX4exXexX1xX9xXaxX85xX2xX286xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX293xX2xX83xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXfdxX1cxXaxX12x10518xX1daxX1cxX1xX3xX1d9xX1a1xXfdxX3xX4bxX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xXexc121xX1cxX1fxX3xX1xXfdxX6xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX38xX8dxX1cxX1fxX3xXexX25xX1cxX3xX2bxX1xX29xX3xX4xX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX86xX3xX82xX83xX82xX2xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXfdxX4exX1axXaxX12x10926xX39xXdxX3xX7xX208xX3xX1cxX1xf03exXexX3xXexX1eaxb468xX3xX4xX6xXfdxX77xX3xX4x8a32xX4xX3xX1d9xX1a1xXdxX3xXaaxXdx12b97xX19xX3xX1d9xX1daxX3xXaaxf36bxX3xXbxX1xXdxf058xX19xX3xXaaxXa0xX19xX3xX1dexX1cxX1fxX3xX15xX1fxX19xX1axX1cexX1cxX3xX3c7xXdxX3f2xXexX3xX4bx11e94xX1cxX1fxX77xX3xX13x12dcdxX3xX8cxXdx11fd0xX1cxX3xX14xX6xX1cxX3xX4xX1xX3d0xXbxX3xX1xX68xX1cxX1xX3xX52xX1d2xX1cxX1fxX3xXaax129abxX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX77xX3xXcxX1eaxX40ax10e96xX1cxX1fxX3xXbxX1x924bxX1cxX1fxX3xXcxX68xXdxX3xX4xX1xX3d5xX1cxX1xX3xX86xX3x13547xX3f2xX3xX1xXfdxX1a1xX4xX1xX3xX1fxXdx14de5xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX77xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xX3xX8cxX39xXdxX3xXexX410xX3xX5xX1bxX3xXbxX1xXdxX3f2xX19xX3xX2xX83xX83x826fxXecxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX1cxXexX10xX1eaxXaxX12xX0xXdxX38xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1cxXexX10xX1eaxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX27dxXdxX4exXexX1xX282xX3xX85xX2xX286xXbxX288xX289xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX282xX3xX293xX2xX83xXbxX288xX289xXaxX3xX7xX1eaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX282xX3cxX3cxXdxXecxXaaxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXecxX8cxX1cxX3cxX1cxX10xX27dxX7xX3cxX82xX83xX2bdxX293xX3cxX2xX2xX83xX4exX286xX2xXa8xX82xXa8xX293xX83xXexX2bdxX293xX85xX2d8xX5xX2cdxX86xX2cdxX82xX4exX286xX2xX2d8xX2bdxXa8xX2xX2xXexXa8xX82xX2d8xX85xX293xX5xX83xXecxX2e6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX4xX29xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxXaxX3xX27dxXdxX4exXexX1xX9xXaxX85xX2xX286xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX293xX2xX83xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXfdxX1cxXaxX12xXcxX25xX1cxX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX15xX1fxX19xX1axX1cexX1cxX3xX3c7xXdxX3f2xXexX3xX4bxX40axX1cxX1fxX3xXbxX1xX3ddxXexX3xXaaxXdxX3e6xX19xX3xX1cxX1xec42xX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX8cx10896xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xXfdxX4exX1axXaxX12xX2bxX1xX3ddxXexX3xXaaxXdxX3e6xX19xX3xX1cxX1xX5f2xX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX8cxX5fcxX3xX38xX39xXdxX77xX3xXexX25xX1cxX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX15xX1fxX19xX1axX1cexX1cxX3xX3c7xXdxX3f2xXexX3xX4bxX40axX1cxX1fxX3xX4xX1d2xX38xX3x15bc2xX1cxX3xX7xX208xX3xXexX3d5xX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX4xX31xX6xX3xX1d9xX1a1xXdxX3xXaaxXdxX3e6xX19xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX77xX3xX1d9x10682xX1cxX1fxX3xXexX1xX1e7xXdxX3xX4xX6xX38xX3xX70xX3f2xXexX3xX7xf65cxX3xX1cx8f0fxX3xX5xX208xX4xX3xX1eaxe695xX1cxX3xX5xX19xX1axX1bxX1cxX77xX3xXbxX1xX3d0xX1cxX3xX1d9xX3d0xX19xX3xX1xXfdxX68xX1cxX3xXexX1xX68xX1cxX1xX3xX288xX19xX3d0xXexX3xX7x7fd8xX4xX3xX4xX3ddxX4xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX8cxX5fcxX3xX1d9xX40axe470xX4xX3xX1fxXdxX6xXfdxX77xX3xX1fxX29xXbxX3xXbxX1xXa0xX1cxX3xX4xc080xX1cxX1fxX3xX4xX3ddxX1cxX3xXaaxX42bxX77xX3xX15xX1xX25xX1cxX3xX4exX25xX1cxX3xX288xX25xX1axX3xX4exX208xX1cxX1fxX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX1cxX1fxX68xX1axX3xX4xX68xX1cxX1fxX3xXbxX1xX3ddxXexX3xXexX1eaxXdxX3e6xX1cxXecxX0xX3cxXbxX12xX0xX4exXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX1eaxX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX414xX1cxX3xX1e2xX19xX6xX1cxX282xX0xX3cxX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX86xXexX1xX19xX38xXaaxX86xX6xX1cxX4exX86xX7xX6xXbxXfdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX52xX95xX4xX3xXcxX1xX9cxX3xXaaxXa0xX19xX3xX4xX3ddxX4xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX77xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxXaxX3xX1xX1eaxX10x1527fxX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX1cxX1xX86xXexX1eaxXdxX3cxX1xX4exX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX86xX4exX19xX4xX86xXexX1xXfdxX86xXaaxX6xX19xX86xX4xX6xX4xX86xX4xX1xX19xX4xX86xX4exX6xX1cxX1xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX1xX4exX1cxX4exX86xX8cxX6xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xXbxX1xXfdxX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX19xXaaxX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX3cxX2xX2cdxX2d8xX85xX2bdxX2cdxXecxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX1fxX3xX7xX1eaxX4xX9xXaxX3cxX38xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX82xX83xX3cxX1cxX10xX27dxX7xX3cxX82xX83xX2bdxX293xX3cxX2xX83xX286xX4exX2bdxX2xX85xX2bdxX82xX286xX293xXexX2bdxX2cdxX85xX85xX2d8xX5xX83xXecxX2e6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX4xX29xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX8cxX12xX0xX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX52xX95xX4xX3xXcxX1xX9cxX3xXaaxXa0xX19xX3xX4xX3ddxX4xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX77xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxXaxX3xX1xX1eaxX10xX800xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX1cxX1xX86xXexX1eaxXdxX3cxX1xX4exX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX86xX4exX19xX4xX86xXexX1xXfdxX86xXaaxX6xX19xX86xX4xX6xX4xX86xX4xX1xX19xX4xX86xX4exX6xX1cxX1xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX1xX4exX1cxX4exX86xX8cxX6xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xXbxX1xXfdxX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX19xXaaxX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX3cxX2xX2cdxX2d8xX85xX2bdxX2cdxXecxX1xXexX38xXaxX12xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX52xX95xX4xX3xXcxX1xX9cxX3xXaaxXa0xX19xX3xX4xX3ddxX4xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX77xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX44dxX80xX3xX1xX9cxXbxX3xXexX1xX95xX3xX2xX2xX77xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX52xX95xX4xX3xXcxX1xX9cxX3xX70xX1xX29xX6xX3xX23x12f3fxX23xX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX86xX82xX83xX82xX2xX3xX1d9xX1daxX3xXaaxXa0xX19xX3xX4xX3ddxX4xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX282xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX77xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX289xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX86xX82xX83xX82xX2xXecxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX8cxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX40axX66axX1cxX1fxX3x13c56xX66axX1cxX3xXaaxXa0xX19xX3xXaaxX91xX3xX7xX19xX1cxX1fxX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxXaxX3xX1xX1eaxX10xX800xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX1cxX1xX86xXexX1eaxXdxX3cxX1xX19xXfdxX1cxX1fxX86xX7xXfdxX1cxX86xXaaxX6xX19xX86xXaaxXfdxX86xX7xX19xX1cxX1fxX86xXbxX1xXfdxX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX1xX4exX1cxX4exX86xX8cxX6xX86xXbxX1xXfdxX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX19xXaaxX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX3cxX2xX2cdxX2d8xX85xX82xX286xXecxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX1fxX3xX7xX1eaxX4xX9xXaxX3cxX38xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX82xX83xX3cxX1cxX10xX27dxX7xX3cxX82xX83xX2bdxX293xX3cxX2xX82xXa8xX4exX2bdxX2xX82xX286xX83xX2bdxX2bdxXexX286xXa8xXa8xX2xX5xX286xX86xX2xX293xX2xX4exX2bdxX2xX83xX286xX2cdxX2xX293xXexX82xX2xX85xX2xX293xX5xX83xXecxX2e6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX4xX29xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX8cxX12xX0xX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX40axX66axX1cxX1fxX3xXb11xX66axX1cxX3xXaaxXa0xX19xX3xXaaxX91xX3xX7xX19xX1cxX1fxX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxXaxX3xX1xX1eaxX10xX800xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX1cxX1xX86xXexX1eaxXdxX3cxX1xX19xXfdxX1cxX1fxX86xX7xXfdxX1cxX86xXaaxX6xX19xX86xXaaxXfdxX86xX7xX19xX1cxX1fxX86xXbxX1xXfdxX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX1xX4exX1cxX4exX86xX8cxX6xX86xXbxX1xXfdxX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX19xXaaxX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX3cxX2xX2cdxX2d8xX85xX82xX286xXecxX1xXexX38xXaxX12xX4bxX40axX66axX1cxX1fxX3xXb11xX66axX1cxX3xXaaxXa0xX19xX3xXaaxX91xX3xX7xX19xX1cxX1fxX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xXcxX1a1xXdxX3xX44dxX80xX3xX1xX9cxXbxX3xXexX1xX95xX3xX2xX2d8xX77xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4bxX40axX66axX1cxX1fxX3xXb11xX66axX1cxX3xX66xX4bxX68xX3xXcxX6bxX1cxX1xX6exX3xX1d9xX1daxX3xXaaxXa0xX19xX3xX4xX3ddxX4xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4exX6xX1cxX1xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX8cxX68xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3x934exX3xX82xX83xX82xX2xXecxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX8cxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxa2f5xX38xX3xX23xX19xX1axX414xX1cxX3xXaaxXa0xX19xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xXaxX3xX1xX1eaxX10xX800xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX1cxX1xX86xXexX1eaxXdxX3cxX4xX6xX38xX86xX288xX19xX1axX10xX1cxX86xXaaxX6xX19xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX1xX4exX1cxX4exX86xX8cxX6xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX19xXaaxX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX86xX1cxX1xXdxX10xX38xX86xX70xX1axX86xX82xX83xX2xX85xX86xX82xX83xX82xX2xX3cxX2xX2cdxX2d8xX2xX83xX293xXecxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX1fxX3xX7xX1eaxX4xX9xXaxX3cxX38xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX82xX83xX3cxX1cxX10xX27dxX7xX3cxX82xX83xX2bdxX82xX3cxX2xX2xX2d8xX4exX85xX83xX2cdxX293xX85xX286xX2xXexX82xX83xX83xXa8xX2d8xX5xX83xXecxX2e6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xX23xX19xX25xX1cxX3xX4xX29xX3xX2bxX1xX29xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX38xX39xXdxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX8cxX12xX0xX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxXdf6xX38xX3xX23xX19xX1axX414xX1cxX3xXaaxXa0xX19xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xXaxX3xX1xX1eaxX10xX800xX9xXaxX3cxX4xX1xXdxX1cxX1xX86xXexX1eaxXdxX3cxX4xX6xX38xX86xX288xX19xX1axX10xX1cxX86xXaaxX6xX19xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX1xX4exX1cxX4exX86xX8cxX6xX86xX4xX1xX19xX86xXexXdxX4xX1xX86xX19xXaaxX1cxX4exX86xX1xX19xX1axX10xX1cxX86xX1cxX1xXdxX10xX38xX86xX70xX1axX86xX82xX83xX2xX85xX86xX82xX83xX82xX2xX3cxX2xX2cdxX2d8xX2xX83xX293xXecxX1xXexX38xXaxX12xX2fxXdf6xX38xX3xX23xX19xX1axX414xX1cxX3xXaaxXa0xX19xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX8cxX68xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX1eaxXfdxX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX52xX1a1xXdxX3xXaaxXdxX3e6xX19xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX2fxXdf6xX38xX3xX23xX19xX1axX414xX1cxX3xX66xX4bxX68xX3xXcxX6bxX1cxX1xX6exX3xX70xX1xX29xX6xX3xX23xXa5exX23xX3xX1d9xX1daxX3xXaaxXa0xX19xX3xX1dexX1cxX1fxX3xX2bxX1xX1a1xX38xX3xX52x8852xX1cxX1fxX3xX15xX1xX5f2xXexX3xXdd1xX3xX14xX3d5xX3xXexX1xX40axX3xX4bxX19xX1axX1bxX1cxX3xX31xX1axX3xX1fxXdxX458xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX4bxX52xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX8cxX68xX3xX1dexX1cxX1fxX3xX4bxX68xX3xX3c7xX1077xX1cxX3xX14xX1ebxX1cxX1xX3xXdd1xX3xX2bxX1xX29xX3xX14xX3d5xX3xXexX1xX40axX3xX4bxX19xX1axX1bxX1cxX3xX31xX1axX3xX1fxXdxX458xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX2fxX1xX31xX3xXexX34xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1bxX38xX3xX70xX80xX3xX82xX83xX2xX85xX3xX86xX3xX82xX83xX82xX2xXecxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX8cxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX19xX5xX12xX0xX4exXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1eaxXaxX12xX0xX3cxX4exXdxX8cxX12xX0xX3cxX4exXdxX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfe8xX19xXexX1xXfdxX1eaxXaxX12xX4bxXfdxX68xXdxX3xX15xX6xX38xX0xX3cxXbxX12
Hoài Nam