Thêm 15 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Bắc Ninh
Bản tin sáng 8/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội - 1 ca và tại Bắc Ninh -14 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam đến nay là 3.152.
642fxcfa3xd6e9x8ecbxe466xc0c8xbe18x9bacx8015xX7xcbd2xb5b5xbe38x97baxc24dxab60xX5x7e6bxXaxdda4xXcxX1x6659xd1b0xX3xX2xe20axX3xX4xX6xX3xX16xb405xX4xX3x6afex8bd5x89e0xXdxe79ax9a3fxX2xa56exX3xXex7125xXdxX3x7cc3x9e3dxX3xdca2xc8e0xXdxa04exX3x6fe0xX1fxX4xX3xX32xXdxa7adxX1xX0x8fecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX26xXaxX12xX37xafe9xX3dxX3xXexXdxX3dxX3xX7x8d9axX3dx793dxX3xbed3xX40xX19xX3xX4xb95dxX6xX3xX37xX33xX3xa46exX3xXexd12bxX3xX4xX1xX23xX3xa2b0xXdxX70xXexX3xX4xcc0fxX3xXexX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xd597xb76ex9f75xb696xX27xX2xX29xX35xX3xXex8f73xXexX3xX4xX56xX3xb26dxdfb0x9866xX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xcc32xX3dxX3xXexe0a9xX23xX3dxX60xX3xX3dx70a4xb03bxX4xX3xXexX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX27xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX24xX30xX3xXexX2cxXdxX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX3xX27xX2xcb02xX3xX4xX6x88c0xX3xXcxd4d5xX3dxX60xX3xX7x7b0bxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX4xX67xX6xX3xX8fxXdxba08xXexX3xX32xX6xX16xX3xX9exX70xX3dxX3xX3dxX6xcc40xX3xX5xX30xX3xe1adxXdexX2xX19xc9fcxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12x89f7xXe6xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3x9a49xX3xX8fxXdxXf5xXexX3xX32xX6xX16xc564xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xXcx88d1xX3dxX1xX3xX9exX70xX3dxX3x9344xX1xX3xX3dxX60xX30xX102xX3xcc53xX62xX40xX19xX136xX3xX8fxXdxXf5xXexX3xX32xX6xX16xX3xX4xX7cxX3xXexXe1xX3dxX60xX3xX4xX33xX3dxX60xX3xX2xXdex6dcexXdaxX157xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX3xX26xX23xX3xX5xba31xX102xX3xX3dxX1xXdxc403xX16xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX3dxXb2xXb3xX4xX35xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX9exX7cxX3xX7xXe6xX3xX5xXb2x80fcxX3dxX60xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXb3xXdxX3xXexX14fxX3dxX1xX3xXex955exX3xX3dxX60xX30xX102xX3xX10bxX17dxX40xXdaxX3xX9exX70xX3dxX3xX3dxX6xX102xX136xX3xX2xX17dxX157xX3xX4xX6xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xXcxX14fxX3dxX1xX3xXexX1cdxX3xX2xX62xX1xX3xX3dxX60xX30xX102xX3xX15fxX17dxX40xX19xX3xX9exX70xX3dxX3xX157xX1xX3xX3dxX60xX30xX102xX3xX15fxX62xX40xX19xX136xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXb3xXdxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX3dxXb2xXb3xX4xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX122xXe6xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xX70xX3xX60xXdxXb3xXdxX3xX27xX3xX22xX56xX3xXexX1xX70xX3xX60xXdxXb3xXdxX3xX4xX7cxX3xX2xX19xX157xXdexX17dxX62xX10bxXdexX19xX17dxX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX35xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX9exX7cxX3xX2xX107xXdaxXdexX2xX17dxX17dxXdexX10bxX29xX107xX3xX9ex7508xX3x6607xX1x755dxXdxX3xX76xXf5xX3dxX1x9658xX3xX107xXdexX10bxX17dxX10bxXdexX15fxX17dxX157xX3xX4xX6xX3xXex941exX3xX24xX23xX3dxX60xX3xX24xX30xX3xX2xX29xXdexX107xX107xX107xXdexX10bxX15fxX10bxX3xX9exXdxX9fxXa0xX3xXexXacx7b43xX3x90ebxX2xX15fxX29xXdexX10bxX29xX62xX3xX4xX6xX3xX26xXdxX19bxX3dxX3xX76xXdxX70xX3dxX3xX3dxad7bxX3dxX60xa6d7xX3xX27xX3xXcxXacxX23xX3dxX60xX3xX2xX10bxX3xX60xXdxc88fxX3xcb98xXa0xX6xX35xX3xX7xXe6xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX4xX67xX6xX3xXexX1xX70xX3xX60xXdxXb3xXdxX3xXexd7fcxX3dxX60xX3xX2xX107xX17dxXdexX10bxX157xX10bxX3xX4xX6xX35xX3xXexX2d5xX3xX24xX23xX3dxX60xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX107xXdexX157xX29xX62xX3xX4xX6xX3xX27xX3xXcxX2cxXdxX3xcdadx6693xX3dxX60xX3xX32xX6xX16xX3xca36xX35xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX3dxX60xX30xX102xX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xX10bxX2xXdexX10bxXdaxX10bxX3xX4xX6xX35xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX9exX7cxX136xX3x6bdcxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX3dxX10xX7xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX17dxXdexX17dxX107xX107xX3xX4xX6xX35xX3xX90xX3dxX26xX23xX3dxX10xX7xXdxX6xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX157xXdexX107xX10bxX17dxX3xX4xX6xX35xX3x729axX6xX5xX6xX102xX7xXdxX6xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xXdaxXdexXdaxX29xX62xX3xX4xX6xX35xX3xXcxX1xX5exXdxX3xa44dxX6xX3dxX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX10bxXdexX15fxXdaxXdaxX3xX4xX6xX35xX3xX22xX6xX16xXbxXa0xX4xX1xXdxX6xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX19xX19xX62xX3xX4xX6xX35xX3xX3edxX30xX23xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX10bxX62xX3xX4xX6xX35xX3xX3d0xX102xX6xX3dxX16xX6xXacxX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX10bxX29xX3xX4xX6xX35xX3xX122xXdxX3dxX60xX6xXbxX23xXacxX10xX3xXexX33bxX3dxX60xX3xX10bxX19xX3xX4xX6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX0xXdxX16xX60xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXdexX76xX6xX23xX1xX6xXexXdxX3dxX1xXdexX24xX3dxX40xX3dxX10xb1ddxX7xX40xX10bxX2xX2xX62xX40xX2xX15fxX19xX26xX157xX15fxX157xXdaxX157xX15fxX17dxXexXdaxX2xX107xX29xX5xX2xXdex6686xXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX35xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xXcxX1xX368xX3dxX60xX3xXexXdxX3dxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXb3xXdxX136xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xXb3xXdxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xX107xX62xX27xX107xX2xX19xX10bxX30dxX35xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX9exX7cxX3xX4xX7cxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX3dxXb2xXb3xX4xX3xXexX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX3xX2f3xX15fxX2xX30dxX3xX24xX30xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX3xX2f3xX2xXdaxX30dxXdexX3xX22xb0a9xX3xXexX1xa202xX136xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xab73xX3xX37xbfcdxX32xX2fxX3xX107xX2xX107xX62xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xX107xX62xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX1xX30xX3dxX1xX3xXbxX1xXe6xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX2xXdaxX3xXexXa0xXe1xXdxX35xX3xX9exX2f1xX6xX3xX4xX1xbca2xX3xXexX2cxXdxX3xX1xXa0xX102xXf5xX3dxX3xXcxX1xXb2xX31cxX3dxX60xX3xXcxX14fxX3dxX35xX3xXcxX1xX30xX3dxX1xX3xXbxX1xXe6xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX2c5xX3xX5xX30xX3xb8abxX2xX3xX4xX67xX6xX3xX37xX32xX107xX15fxX29xX10bxXdexX3x6e83xX70xXexX3xX31exXa0xX56xX3xc76dxcaf2xXexX3xX3dxX60xX1xXdxXf5xX16xX3xX3dxX60xX30xX102xX3xX15fxX17dxX40xX19xX40xX10bxX15fxX10bxX2xX3xX26xXb2xbeabxX3dxX60xX3xXexX14fxX3dxX1xX3xX24xXb3xXdxX3xX122xX57fxa7e0xX122xX27xX22xX23xX8fxX27xX10bxXdexX3xX2fxXdxXf5xX3dxX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX9exXb2xX1b8xX4xX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX35xX3xX9exXdxX9fxXa0xX3xXexXacxX2f1xX3xXexX2cxXdxX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX24xXdxXf5xX3dxX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xXdxXf5xXexX3xX9exXb3xXdxX3xXcxXacxXa0xX3dxX60xX3xXb2xX631xX3dxX60xX3xX4xX631xX3xX7xX12cxX3xX367xX368xX3dxX60xX3xX57fxX3dxX1xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xX107xX29xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xX107xX29xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX107xX157xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX15fxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX15fxX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX19xX10bxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX2xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX2xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX10bxX17dxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX10bxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX10bxX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX19xXdaxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX107xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX107xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxc8bfxX35xX3xXdaxX17dxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxXdaxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxXdaxX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX87bxX35xX3xX19xXdaxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX19xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX19xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX87bxX35xX3xX107xX157xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX157xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX157xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xXdaxX62xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX17dxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX17dxX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xXdaxX62xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX62xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX62xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX157xX15fxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xXdaxX29xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xXdaxX29xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX6xX16xX35xX3xX2xX19xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xX19xX15fxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xX19xX15fxX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX87bxX35xX3xX17dxX10bxX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xX19xX2xX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xX19xX2xX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX87bxX35xX3xX10bxX157xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX57fxX3xX37xX582xX32xX2fxX3xX107xX2xX19xX10bxX3xX2f3xX37xX32xX107xX2xX19xX10bxX30dxX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xXexX2cxXdxX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX136xX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX3dxX87bxX35xX3xX107xX62xX3xXexXa0xXe1xXdxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX37xX32xX107xX2xX107xX29xX27xX107xX2xX19xX10bxX3xX5xX30xX3xX4xX5exX4xX3xXexXacxXb2xX31cxX3dxX60xX3xX1xX1b8xXbxX3xX4xX7cxX3xX9exX2f1xX6xX3xX4xX1xX5d1xX3xX12cxX3xX1xXa0xX102xXf5xX3dxX3xXcxX1xXa0xXa8xX3dxX3xXcxX1xX30xX3dxX1xX35xX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xX3xX24xX30xX3xX4xX7cxX3xX5xXdxX15xX3dxX3xX31exXa0xX6xX3dxX3xX26xX2f1xX4xX1xX3xXexX19bxX3xX9exX70xX3dxX3xX4xX5exX4xX3xXexXacxXb2xX31cxX3dxX60xX3xX1xX1b8xXbxX3xX16xX1fxX4xX3xXexXacxXb2xXb3xX4xX3xX9exX7cxX3xXexX2cxXdxX3xXe1xX3xX26xX2f1xX4xX1xX3xX615xX56xX102xX3xXacxX6xX3xXexX2cxXdxX3xX9exX195xX102xXdexX3xX60dxX70xXexX3xX31exXa0xX56xX3xX615xX616xXexX3xX3dxX60xX1xXdxXf5xX16xX3xX3dxX60xX30xX102xX3xX15fxX17dxX40xX19xX40xX10bxX15fxX10bxX2xX3xX26xXb2xX631xX3dxX60xX3xXexX14fxX3dxX1xX3xX24xXb3xXdxX3xX122xX57fxX640xX122xX27xX22xX23xX8fxX27xX10bxXdexX3xX2fxXdxXf5xX3dxX3xX4xX5exX4xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX9exXb2xX1b8xX4xX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX35xX3xX9exXdxX9fxXa0xX3xXexXacxX2f1xX3xXexX2cxXdxX3xX37xXf5xX3dxX1xX3xX24xXdxXf5xX3dxX3xX367xX6xX3xX2bcxX1xX23xX6xX3xXexX5d1xX3dxX1xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX122xXe6xX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX136xX3xXcxXe1xX3dxX60xX3xX7xXe6xX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxX3xXexXdxX70xXbxX3xX615x72c7xX4xX3xX60x964bxX3dxX3xX24xX30xX3xX3dxX1xXa8xXbxX3xX4xX56xX3dxX1xX3xXexX1cdxX3xX24xd052xX3dxX60xX3xX26xX2f1xX4xX1xX3xX9exX6xX3dxX60xX3xX9exXb2xX1b8xX4xX3xXexX1xX10xX23xX3xX26x678axXdxX3xX7x8720xX4xX3xX2bcxX1xX2bexX10xX3xX2f3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX30dxX136xX3xXdaxX10bxXdexX10bxX29xX107xX35xX3xXexXacxX23xX3dxX60xX3xX9exX7cxX136xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX3xXexXa8xXbxX3xXexXacxXa0xX3dxX60xX3xXexX2cxXdxX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX24xXdxXf5xX3dxX136xX3xX157xX62xX19xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX3xXexXa8xXbxX3xXexXacxXa0xX3dxX60xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX631xX3xX7xX12cxX3xX2bcxX1xX5exX4xX136xX3xX10bxX10bxXdexX62xX2xX15fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX27xX3xX22xX5exX4xX1xX3xX5xX102xX3xXexX2cxXdxX3xX3dxX1xX30xX35xX3xX3dxX631xXdxX3xX5xXb2xXa0xX3xXexXacxXd5bxX136xX3xX2xX62xXdexX29xX29xX62xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xXcx7d66xX3dxX1xX3xX1xXe80xX3dxX1xX3xX9exXdxX9fxXa0xX3xXexXacxX2f1xX136xX3xXcxX1xX10xX23xX3xX76xX5exX23xX3xX4xX5exX23xX3xX4xX67xX6xX3xX22xX561xX4xX3xc88axXa0xX56xX3dxX3xX5xa570xX3xX60dxX1xX5exX16xX3xX4xX1xX87bxX6xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX27xX3xX37xX33xX3xX6dxX3xXexX70xX136xX3xXcxXe1xX3dxX60xX3xX7xXe6xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX2bcxX1xX2bexXdxX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX12cxX3xX3dxXb2xXb3xX4xX3xXexX6xX3xX9exX70xX3dxX3xX3dxX6xX102xX3xX5xX30xX3xX10bxXdexX19xX157xX15fxX40xX107xXdexX2xX19xX10bxX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xXcxXacxX23xX3dxX60xX3xX7xXe6xX3xX4xX5exX4xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX3xX9exX6xX3dxX60xX3xX9exXdxX9fxXa0xX3xXexXacxX2f1xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX631xX3xX7xX12cxX3xX102xX3xXexX70xX3xXexXacxX15xX3dxX3xX4xX56xX3xX3dxXb2xXb3xX4xX3xX1xXdxXf5xX3dxX3xX4xX7cxX3xX17dxX157xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX9exX2baxX3xX195xX16xX3xXexX14fxX3dxX1xX3xX24xXb3xXdxX3xX24xXdxXacxXa0xX7xX3xX122xX57fxX640xX122xX27xX22xX23xX8fxX27xX10bxX3xXexX1cdxX3xX2xX27xX107xX3xX5xXd5fxX3dxX3xX60xdcb1xX16xX136xX3xX10bxXdaxX3xX4xX6xX3xX195xX16xX3xXexX14fxX3dxX1xX3xX5xXd5fxX3dxX3xX2xX2c5xX3xX122xXe6xX3xX4xX6xX3xX195xX16xX3xXexX14fxX3dxX1xX3xX5xXd5fxX3dxX3xX10bxX136xX3xX2xXdaxX3xX4xX6xX2c5xX3xX7xXe6xX3xX4xX6xX3xX195xX16xX3xXexX14fxX3dxX1xX3xX5xXd5fxX3dxX3xX107xX3xX5xX30xX3xX107xX62xX3xX4xX6xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX122xXe6xX3xX4xX6xX3xXexX2d5xX3xX24xX23xX3dxX60xX3xX5xXdxX15xX3dxX3xX31exXa0xX6xX3dxX3xX9exX70xX3dxX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX3xX12cxX3xX3dxXb2xXb3xX4xX3xXexX6xX3xX9exX70xX3dxX3xX3dxX6xX102xX3xX5xX30xX3xX107xX19xX3xX4xX6xX35xX3xX9exX195xX102xX3xX5xX30xX3xX3dxX1xX87bxX3dxX60xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX4xX7cxX3xX3dxX1xXdxX9fxXa0xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX5xXeaexX3xX3dxX9fxX3dxX3xX3dxX30axX3dxX60xX35xX3xX76xX6xX23xX3xX60xXfb4xX16xX3xXexX2cxXdxX3xX367xX30xX3xX32xd040xX3dxX60xX3xX2f3xX107xX2xX3xXexXacxXb2xX31cxX3dxX60xX3xX1xX1b8xXbxX30dxX35xX3xXea8xXa0xX56xX3dxX60xX3xX32xX6xX16xX3xX2f3xX15fxX107xX30dxX3xX24xX30xX3xXea8xXa0xX56xX3dxX60xX3xXcxXacxX2f1xX3xX2f3xX15fxX2xX30dxXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX367xX565xX3xX7xXe6xX3dxX60xX3xX4xX1xXa0xX3dxX60xX3xX6xX3dxX3xXexX23xX30xX3dxX3xX24xXb3xXdxX3xX9exX2cxXdxX3xX26xX2f1xX4xX1xX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX35xX3xX37xX33xX3xX6dxX3xXexX70xX3xX2bcxX1xXa0xX102xX70xX3dxX3xX4xX5exX23xX3xX16x6621xXdxX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxX3xX26xX195xX3dxX3xX4xXd5fxX3dxX3xXexXa0xX195xX3dxX3xXexX1xX67xX3xXexX1xb74dxX4xX3xX1xXdxXf5xX3dxX3xX3dxX60xXa0xX102xX15xX3dxX3xXexX1fxX4xX3xX19xX60dxX3xX4xX67xX6xX3xX37xX33xX3xX6dxX3xXexX70xX136xX3xX60dxX1xc72cxXa0xX3xXexXacxX6xX3dxX60xX2c5xX3xX60dxX1xX2d5xX3xX2bcxX1xXa0xX116bxX3dxX2c5xX3xX60dxX1xX23xX56xX3dxX60xX3xX4xX5exX4xX1xX2c5xX3xX60dxX1xX368xX3dxX60xX3xXexX561xX3xXexXa8xXbxX3xX24xX30xX3xX60dxX1xX6xXdxX3xX76xX5exX23xX3xX102xX3xXexX70xXdexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX0xXdxX16xX60xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXdexX76xX6xX23xX1xX6xXexXdxX3dxX1xXdexX24xX3dxX40xX3dxX10xX481xX7xX40xX10bxX2xX2xX62xX40xX2xX15fxX19xX26xX157xX15fxX157xXdaxX157xX15fxX17dxXexX157xX157xX17dxX107xX5xX10bxXdexX49cxXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX35xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX23xX26xX102xXaxX12xX0xXdxX16xX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXexX1xXa0xX16xX76xX3xX26xX1xXdxX26xX10xX3xXdxX22xX10xX3dxXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX481xXdxX26xXexX1xX136xX3xX62xX15fxX15fxXbxX615xX2c5xX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX136xX3xX19xX107xX107xXbxX615xX2c5xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX40xX40xXdxXdexX76xX6xX23xX1xX6xXexXdxX3dxX1xXdexX24xX3dxX40xX3dxX10xX481xX7xX40xX10bxX2xX2xX62xX40xX2xX15fxX19xX26xX157xX15fxX157xXdaxX19xX2xX29xXexX17dxX17dxX2xX107xX5xX2xX15fxX27xX6xX3dxX1xX27xX26xX6xXdxX27xX26xXdxX10xX3dxX27xX31exX26xXdxX102xXdexX49cxXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX35xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xXaxX3xX481xXdxX26xXexX1xX9xXaxX62xX15fxX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX9xXaxX19xX107xX107xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX26xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXacxX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexXacxX23xX3dxX60xX12xXcxXdxX3dxX3xX5xXdxX15xX3dxX3xX31exXa0xX6xX3dxX136xX0xX40xX7xXexXacxX23xX3dxX60xX12xX0xXa0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27xXexX1xXa0xX16xX76xX27xX6xX3dxX26xX27xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXacxX15xX3dxX3xX19xX19xXdexX15fxX15fxX15fxX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxX3xX9exX2baxX3xXexXdxX15xX16xX3xX24xX1fxX4xX27xX615xXdxX3dxX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX2c5xX3xX5xXdxX15xX3dxX3xXexXdxX70xXbxX3xX4xX5exX4xX3xX76xXa0xXe1xXdxX3xX7xX5exX3dxX60xX3xX2bcxX1xX368xX3dxX60xX3xX4xX7cxX3xX4xX6xX3xXdexXdexXdexXaxX3xX1xXacxX10x882fxX9xXaxX40xX102xX27xXexX10xX40xXexXacxX10xX3dxX27xX19xX19xX27xX15fxX15fxX15fxX27xX3dxX60xXa0xX23xXdxX27xX26xX6xX27xXexXdxX10xX16xX27xX24xX6xX4xX27xX615xXdxX3dxX27xX4xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX27xX5xXdxX10xX3dxX27xXexXdxX10xXbxX27xX4xX6xX4xX27xX76xXa0xX23xXdxX27xX7xX6xX3dxX60xX27xX2bcxX1xX23xX3dxX60xX27xX4xX23xX27xX4xX6xX27xX76xX10xX3dxX1xX40xX10bxX15fxX29xX157xX157xX107xXdexX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX60xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX40xX16xX10xX26xXdxX6xX40xX2xX10bxX15fxX40xX3dxX10xX481xX7xX40xX10bxX2xX2xXdaxX40xX2xX15fxX62xX26xXdaxX15fxX157xX107xX107xX19xX2xXexX107xXdaxX19xX157xX5xX19xX27xX76xX7xX27xX5xX10xX27xXexX1xX6xX3dxX1xX27xXbxX1xXa0xX4xX27xX60xXdxX6xXdexX49cxXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX3xXexX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xXdxX35xX3xX37xX1fxX4xX3xX32xXdxX3dxX1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX26xXdxX24xX12xX0xX7xXexXacxX23xX3dxX60xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXacxX15xX3dxX3xX19xX19xXdexX15fxX15fxX15fxX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxX3xX9exX2baxX3xXexXdxX15xX16xX3xX24xX1fxX4xX27xX615xXdxX3dxX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX2c5xX3xX5xXdxX15xX3dxX3xXexXdxX70xXbxX3xX4xX5exX4xX3xX76xXa0xXe1xXdxX3xX7xX5exX3dxX60xX3xX2bcxX1xX368xX3dxX60xX3xX4xX7cxX3xX4xX6xX3xXdexXdexXdexXaxX3xX1xXacxX10xX13e7xX9xXaxX40xX102xX27xXexX10xX40xXexXacxX10xX3dxX27xX19xX19xX27xX15fxX15fxX15fxX27xX3dxX60xXa0xX23xXdxX27xX26xX6xX27xXexXdxX10xX16xX27xX24xX6xX4xX27xX615xXdxX3dxX27xX4xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX27xX5xXdxX10xX3dxX27xXexXdxX10xXbxX27xX4xX6xX4xX27xX76xXa0xX23xXdxX27xX7xX6xX3dxX60xX27xX2bcxX1xX23xX3dxX60xX27xX4xX23xX27xX4xX6xX27xX76xX10xX3dxX1xX40xX10bxX15fxX29xX157xX157xX107xXdexX1xXexX16xXaxX12xXcxXacxX15xX3dxX3xX19xX19xXdexX15fxX15fxX15fxX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxX3xX9exX2baxX3xXexXdxX15xX16xX3xX24xX1fxX4xX27xX615xXdxX3dxX3xX22xX23xX24xXdxX26xX27xX2xX29xX2c5xX3xX5xXdxX15xX3dxX3xXexXdxX70xXbxX3xX4xX5exX4xX3xX76xXa0xXe1xXdxX3xX7xX5exX3dxX60xX3xX2bcxX1xX368xX3dxX60xX3xX4xX7cxX3xX4xX6xX3xXdexXdexXdexX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXacxX23xX3dxX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX37xX56xX3dxX3xXexXdxX3dxX3xX7xX5exX3dxX60xX3xX62xX40xXdaxX3xX4xX67xX6xX3xX37xX33xX3xX6dxX3xXexX70xX3xX4xX1xX23xX3xX76xXdxX70xXexX35xX3xX3dxXb2xXb3xX4xX3xXexX6xX3xX2bcxX1xX368xX3dxX60xX3xX60xX1xXdxX3xX3dxX1xXa8xX3dxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX35xX3xX1xXdxXf5xX3dxX3xX7xXe6xX3xX76xXf5xX3dxX1xX3xX3dxX1xX195xX3dxX3xX24xd374xX3dxX3xX5xX30xX3xX10bxXdexX157xX19xX29xXdexX3xX367xX70xX3dxX3xX3dxX6xX102xX35xX3xX4xX56xX3xX3dxXb2xXb3xX4xX3xX9exX2baxX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xX1xX67xX3dxX60xX3xX24xX1fxX4xX3xX615xXdxX3dxX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX3xX4xX1xX23xX3xX1xX631xX3dxX3xX19xX19xXdexX15fxX15fxX15fxX3xX3dxX60xXb2xX31cxXdxXdexX3xX37xX33xX3xX6dxX3xXexX70xX3xX4x95a4xX3dxX60xX3xX9exX2baxX3xXbxX1xX195xX3dxX3xX76xXe1xX3xX24xX1fxX4xX3xX615xXdxX3dxX3xX22xX8exX8fxX90xX91xX27xX2xX29xX3xX5xXd5fxX3dxX3xX10bxX3xX24xX30xX3xX102xX15xXa0xX3xX4xXd5fxXa0xX3xXbxX1xX56xXdxX3xXexXdxX15xX16xX3xX615xX23xX3dxX60xX3xXexXacxXb2xXb3xX4xX3xX2xX19xX40xX19xXdexX0xX40xXbxX12xX0xX40xX26xXdxX24xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xXa0xX5xX12xX0xX26xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXacxXaxX12xX0xX40xX26xXdxX24xX12xX0xX40xX26xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX23xXa0xXacxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXcxX1xX5exXdxX3xX37xXe80xX3dxX1xX40xX122xX60dxX367xX122xX0xX40xXbxX12