Sự trả thù tinh vi
(Baohatinh.vn) - Một hôm, đang nửa đêm, chuông điện thoại bỗng vang lên trên phòng của một vị giáo sư. Ông bước đến cầm máy và nghe giọng 1 phụ nữ giận giữ:
eacx24acx222fx5977x1e9ax2742x58f5x4e7dxX6x7819x4267xX1x56c5x78dex447bx1effx5faax3c5dxX4x7739xX9x6702xX0xX6xX10x58bfx105cx3a7bx7ac9xX14x1cd7x162ex689dx821dxX2xX10xX18xXcx1fe9x127axX1axX2xX3x8b6bx2e1fxXfxX2xX0xX6xXcxX1xX14x4a10x305ex4e25xX0x6f4exX6xXcxX1xX14x6f96xX0xX37xX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX0xX37xX1xX14xX0xX1ex814dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xXbx60fdxX2xX10xX18x3c6axX2xX10xX1exX1fxX2xX10xXfxX1axX1exX2x5ea6xXfxX0xX37xX1exX4cxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x183fxX12xX5x4c73xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12x4453xX10x39b7xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2x4826xXcxX6xX10xXfx725axX25x2e1cxX9xX14x2949x4bbcxX10xX2xX1ex2a87xX20x3c2fxX2x5759xX5xX1axX1bxX2xX1ax6e68xX5xX2xXabx1c68xX20xXa9xX2xX3xX1exXcxXa7xX1axX1bxX2xXabxXfxX26xX1axX2xX10xX1exX19x8949xXfxX2xXdx2fe7xX1axX1bxX2xX6dxX5xX1axX1bxX2xX4xXb5xX1axX2xX10xX18xXb5xX1axX2xX1xX1ex67d6xX1axX1bxX2xX3x2fbbxX5xX2xX20xXa3xX10xX2xX6dx4c75xX2xX1bxXfx49f5xX19xX2xX6xX2ax8ab5xX2x660bxX1axX1bxX2xXdxX2ax66eexX3xX2xXabx1aa8xX1axX2xX3x2007xX20xX2xX20xXf1xX25xX2xX6dx2e03xX2xX1axX1bxX1exX12xX2xX1bxXfx30cbxX1axX1bxX2xX4cxX2xX1xX1exf72xX2xX1ax2b40xX2xX1bxXfx464cxX1axX2xX1bxXfxX122xX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x5b50xX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX1dxX1ex7f61xX2xX3xXe5xX5xX2xX1axX1bxX10exXfxX2xX6xXe5xX5xX2xX4xX10exX20xX2xX10xXa7xXfxX2x24d6xX1exXa7xX1axX1bxX2xX1axX1bxXe5xX2xXabxX2ax5c1cxX3x5da1xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2x57ddxXfxX2xX1axX163xXfxX2xXabx5eb9xX25xX2xXc8x5627xX2x7c2fxX2x8666xXfxXf1xX19xX2xX6xX2axX2xX1ex3a88xXfxXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14x2f25xX1bxX2axX2bxXfxX2xX1xX1exX11fxX2xX1axX122xX2xX8exX2axX1axX1bxX2xX10xXb5xX1axXf6xX2xX7fxXa7xX20xX2xX6xX5xXcxXa9xX2xX3x315dxX1axX1bxX2xX6dxX10exX19xX2xX1bxXfxX2bxX2xXabxX163xXa9xX2xX3xX1exXcxXa7xX1axX1bxX2xXabxXfxX26xX1axX2xX10xX1exX19xXc8xXfxX2xX6dxX5xX1axX1bxX2xX4xXb5xX1axX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX1xX1exXe0xX1axX1bxX2xX3xXe5xX5xX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xX1xX1exX11fxX2xX1axX122xX2xX1c5xX25xXf6xX2xXex3b0axX2xXabxXfxX26xX1axX2xX10xX1exX19xXc8xXfxX2xX6dxX5xX1axX1bxX2xX18x1299xX2xX20x2f7bxX1axX2xX20xXa3xX10xX2xX1bxXfxX117xX1axX1bxX2xX1axX163xXfxX2xX3xXe5xX5xX2xX1bxXfxXf1xX19xX2xX6xX2axX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXexXa7xXfxX2xX1bxX117xXfxX2xXabxXfxX26xX1axX2xX10xX1exX19xXc8xXfxX2xXabx7b26xX2xX1axX163xXfxX2xX6dxXfexXfxX2xXdxX10exX2xX18x1edfxX1axX1bxX2xX1axX1exX10exX2xX10xXa7xXfxX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xX3xX163xX2xX3xX1exX163xX188xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX3xX12xX1axX10xX12xX18xX9fxX9xX14xX0xXfxX20xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX37xX37xXfxXf6xXdxX5xX19xX1exX5xX10xXfxX1axX1exXf6xX6dxX1axX37xX1axX12x7183xX6xX37xX4cx23fdx3be9x417dxX37xX4cxX36ex8e0fxX82xX373xX36ex5d58xX36exX36exX10xX373x4608xX377xX377xX373xX4xX36exXf6xX98xX1xX1bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX19x556fxX20xX5xX1bxX12xX2xX82xX10xX1exXcxX20xXdxX2xX82xX1exXfxX82xX12xX9xX2xX37xX14xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX390xX1axX10xX12xX18xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xX0xX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xXexX18x3474xX2xX1axX1exXfexX2xXabxXf1xX1axX1bxX2xX6xX186xX0xX37xX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX1dxX163xX2xX20xXa3xX10xX2xXdxX26xX1axX1exX2xX1axX1ex1044xX1axX2xXabxX102xX1axX2xX10xX1exX106xX25xX2xX10xX1exXcx86a0xX3xX2xXabxX2f4xX2xX17axX1exXf1xX20xX2xXdxX26xX1axX1exXf6xX2xX20bxX1bxX2axX2bxXfxX2xXabxX163xX2xX1axX163xXfxX3cxX2x2475xXexX1exX2axX5xX2xXdxXf1xX3xX2xX6x80ddxXa9xX2xXdxXf1xX3xX2xX6xX45axX2xX20xX5xXcxX2xX1axX1bxX1exX45axX2xX3xXf1xX3xX1exX2xX1bxXfx77eexX1xX2xX10xXa7xXfxX2xX6dxXfexXfxX188xX2xXexXa7xXfxX2xXdxXedxX2xXabxX5xXcxX2xXabxX106xXcxXa9xX2xX18xX1c5xX10xX2xX17axX1exX163xX2xX1axX1bxXe5xXa9xX2xX4xXc8xXfxX2xX3xX62xX2xX3xX1ex2169xX1axX1bxX2xX20xX5xXcxX2x4f8dxXcxXb5xX1axX2xX1axX122xX5x68fdxXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX44fx6a16xX5xXcxX2xXabxX106xXcxXa9xX2xX17axX1exX163xX2xX1axX1bxXe5xXa9xX2xX1exX5xX25xX2xX4aexXcxXb5xX1axX4b6xXf6xX2xX13cxXf1xX3xX2xX6xX45axX2xX1bxX1exXfxX2xX8exX19xX1axX1bxXa9xX2xX4xXfx2909xX1axX2xX1exX1d6xXfxX2xX4xXc8xXfxX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX20bxX1exX122xX1axX1bxX2xX3xX1exX4a6xX1axX1bxX2xX1axX10exX25xX2xX8exXcxX1c5xX10xX2xX1exXfxX26xX1axX2xX4xX421xXcxX2xX3xX1exX2axX5xX1c9xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX13cxX26xX1axX1exX2xX1axX1exX421xX1axX2xX1axX117xX2xX1axX1bxXfexX2xX18xX5xX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX13cxXf1xX3xX2xX6xX45axX2xX1axX163xXfxX2xX10xX18xXfxX26xXcxX2xX3xX1exX4a6xX1axX1bxX2xX1axX10exX19xX2xX3x6418xX1c9xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX390xX1axX10xX12xX18xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xX1dxX1exX122xX2xX44fxX8exXcxX25xXb5xX1axX4b6xX2xX1axX302xX20xX2xX1axX1bxXe5xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX1dxX163xX2xX20xXa3xX10xX2xX10xX1exX106xX25xX2xXabxX28fxX2xX3xX1ex6903xX2xXdxXfxX102xX10xX2xX20xXccxXfxX2xX3xX1exX122xX2xX8exXcxX25xXb5xX1axX2xX4xX10exX2xXdxX5xX2xX1ax3610xX10xX2xX82xX117xX3xXf6xX2xXa2xXa3xX10xX2xX1exXa7xX20xXa9xX2xX3xX163xX2xX1exX117xX3xX2xX10xX18xXe0xX2xX20xX5xX1axX1bxX2xX3xXcxX430xX1axX2xX6xXf1xX3xX1exX2xXabxX102xX1axX2xX1axX1exX2bxX2xX10xX1exX106xX25xX2xX1bxXfxX62xX1axX1bxX2xX1axX1bxX1exX45axX5xXf6xX2xXexX1exX106xX25xX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xX1exXfxX2f4xXcxX2xX20xXa7xX2xX10xXb5xX2xX1bx5364xX2xX3xX62xXf6xX2xXexX6fexX20xX2xX20x3336xXfxX2xX20xXfexXfxX2xX10xX1exX1c5xX25xX2xX3xX163xX2xX20xXa3xX10xX2xX3xX1exX122xX2xX3xX163xX2xXdxX5xX2xX1axX6a2xX10xX2xX1axX1bxX5xX1axX1bxX2xX33xX4cxX35xXa9xX2xX10xX1exX106xX25xX2xX20xX279xX1axX1bxX2xX18xX474xX2xX4xXb5xX1axXa9xX2xX1axX163xXfxX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXexX1exX6fexX2xX18xX5xX2xX20xX10exX25xX2xX1axX302xX20xX2xX1axX1bxXe5xX2x5bccxX2xXabxX421xX25xX2xX4xX10exX20xX2xX10xX5xX19xX2xX10xX6fexX20xX2xX3xX62xX2xX1axX1bxX10exX25xX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xX10xX1exX1c5xX25xX188xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX390xX1axX10xX12xX18xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xX13cxXfxX102xX10xX2xX4xX10exX20xX2xX1bxX6fexX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xXa2xX1c5xX25xX2xX1ax103axX20xX2xX10xX18xX2axXfexX3xXa9xX2xX17axX1exXfxX2xX3xXe0xX1axX2xX6xX430xX1axX1bxX2xX792xX2xX4cxX2xX10xX1exX10exX1axX1exX2xX1xX1exX430xX2xX1axX1exX1d6xX2xX1xX1exX2axX613xX1axX1bxX2xX20bxX5xX20xXa9xX2xX1exX10exX1axX1bxX2xX1axX1bxX10exX25xX2xX10xX18xXb5xX1axX2xXabxX2axX2bxX1axX1bxX2xXabxXfxX2xX4xX10exX20xXa9xX2xX10xXa7xXfxX2xX10xX1exX2axX2bxX1axX1bxX2xX20xXcxX5xX2xX3xX5xX20xX2xX3xXe5xX5xX2xX4cxX2xX1xX1exX11fxX2xX1axX122xX2xX1axX1bxX28fxXfxX2xXdxXf1xX1axX2xX792xX2xX1bxX163xX3xX2xX1xX1exX430xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xXa2xXa3xX10xX2xX4xX106xX1axXa9xX2xX20xX2bxXfxX2xXdxXc8xX1axX2xXdx69dcxX2xXabxX102xX1axX2xX3xX1exX613xXfxX2xX1axX1exX10exXf6xX2xX7fxXa7xX20xX2xXabxX163xXa9xX2xX10xXa7xXfxX2xX4aexXcxX25xX102xX10xX2xXabxXedxX1axX1exX2xX20xXcxX5xX2xX3xX62xX2xX1bxXfxX1d6xX2xX3xX5xX20xX2xX3xXe5xX5xX2xXdxX10exX2xX10xX5xXa9xX2xX3xX163xX2xX82x8926xX2xXabxX102xX1axX2xX1exX5xXfxX2xX3xX1exX11fxX3xX2xX4aexXcxX62xXf6xX2xX20bxX1bxX1exX12xX2xX10xXa7xXfxX2xX1axX163xXfxX2xX8exX19xX1axX1bxXa9xX2xXdxX10exX2xX10xX5xX2xX1bxXfxX126xX1axX2xX82xX122xX2xX1axX1exX6fexX1axX2xX10xXa7xXfxX2xX6dxX10exX2xX1axX163xXfxX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX4ebxX421xX25xXa9xX2xX36fxX2xX4aexXcxX62xX2xX3xX5xX20xX2xX3xXe5xX5xX2xX5xX1axX1exX2xXabxX421xX25xX188xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX20bxX1exX2axX1axX1bxX2xX10xXa7xXfxX2xX20xXcxX430xX1axX2xX20xXcxX5xX2xX10xX1c5xX10xX2xX3xX62xX2xX3xX613xX2xX20xX10exX1c9xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXexXa7xXfxX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xX10xX1exX2f4xX2xXdxXf1xX1axX2xX3xX62xX2xX3xX1exX19xX2xX5xX1axX1exX2xXabxX2axX186xX3xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2x4658xX6fexX2xX6xX5xX19xX2xX6dxX126xX25xX1c9xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX13cxXf1xX1axX2xX3xX62xX2xX3xX1exX19xX2xX5xX1axX1exX2xX10xX1exX6fexX2xX3xX62xX2xX1axX1bxX10exX25xX2xX1exXa7xX20xX2xX1axX5xX25xX2xX10xXa7xXfxX2xXdxXfxX102xX10xX2xX4xX10exX20xX2xX1bxX6fexX188xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX390xX1axX10xX12xX18xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xX1dxXe0xX1axX2xX10xX1exXfxX102xXcxX2xX4cxX2xXabxXfxX51bxXcxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xXa2xXa3xX10xX2xXdxX10exX2xXabxX4a6xX1axX1bxX2xX10xXcx4e96xXfxX2xX6dx7a00xX25xX2xX10x8cafxX3xX2xX8exXfxXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xX1dxX1exX19xX2xX10xXa7xXfxX2xX18xX5xX2xX1bxX5xX2xX1cbxX2xXdxX10exX2xX10xX5xX2xX1axX163xXfxX2xX6dxXfexXfxX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xX10xX10exXfxX2xX8exX102xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXa94xX421xX1axX1bxX2xX1cbxX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xX10xX10exXfxX2xX8exX102xX2xXabxXf1xX1xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXexXa7xXfxX2xX25xXb5xXcxX2xX3xX106xXcxX2xX5xX1axX1exX2xXabxXfxX2xX3xX1exX126xX20xX2xX6dxX10exX2xX3x81f7xX1axX2xX10xX1exX126xX1axXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXa94xX421xX1axX1bxX2xX1cbxX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xX10xX10exXfxX2xX8exX102xX2xXabxX28fxX1axX1bxX2x225bxXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2x3931xXb5xXcxX2xX3xX106xXcxX2xX5xX1axX1exX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xXabxX2axX186xX3xX2xXabxXfxX2xX17axX1exXfxX2xX3xX163xX2xXabxX8ddxX1axX2xXabxX1d6xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXa94xX421xX1axX1bxXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX2xXd05xXb5xXcxX2xX3xX106xXcxX2xX5xX1axX1exX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xX1axX1bx1c1exX10xX2xX4aexXcxXf1xX2xX1bxX1c5xX1xXf6xX2xX7fxXa7xX20xX2xX1axX5xX25xX2xX10xX18xX2bxXfxX2xX20xX2axX5xXa9xX2xXabxX2axX2bxX1axX1bxX2xX18xX1c5xX10xX2xX10xX18xX613xX1axXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX20bxX1bxX1exX12xX2xX8exX19xX1axX1bxX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xX10xX10exXfxX2xX8exX102xX2xX1axX163xXfxX3cxX2xX44fxXexX1exX126xX10xX2xX4xX10exX2xX10xXcxX25xX26xX10xXf6xX2xX13cxX10exX2xX3xX1exX686xX2xX3xX1exX2axX5xX2xX1axX163xXfxX2xX4cxX2xXabxXfxX51bxXcxX2xX4xX10exX2xX3xX1exX792xX2xXdxX10exX2xX6dxX10exX19xX2xXdxX26xX1axX1exX2xX6dxXfxX26xX1axX2xX1axX10exX19xX2xX1axX102xXcxX2xX8exX62xX25xX2xX18xX5xX2xX10xX5xXfxX2xX1axXc8xX1axX4b6xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX390xX1axX10xX12xX18xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xX1dxXe0xX1axX2xX20xX5xX25xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xXa2xXa3xX10xX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xX4xX106xX1axX2xXabxX106xXcxX2xX10xXfxXb5xX1axX2xXabxX102xX1axX2x2793xX5xX18xXfxX6xXf6xX2xXexX279xX2xX1bxX5xXa9xX2xXa7xX1axX1bxX2xX1bxX117xXfxX2xX10xXb79xX3xX2xX8exXfxX2xX3xX1exX792xX2xXabxX102xX1axX2xX4cxX2xX17axX1exXf1xX3xX1exX2xX6xXc8xX1axXf6xX2xXa7xX1axX1bxX2xX10xX5xX2xX1axX1bxX1exX686xX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX1xX1exXe0xX1axX1bxX2xX4cxX2xX4xXf1xX10xX2xX18xX28fxXfxX2xX10xX1exX5xX25xX2xX4aexXcxX106xX1axX2xXf1xX19xX2xXabxXfxX2xX82xXc8xX19xX2xX1xX1exX430xXf6xX2x1d30xX117xX3xX2xXabxX2axX2bxX1axX1bxXa9xX2xXa7xX1axX1bxX2xX18x170fxX2xX6dxX10exX19xX2xXdxX2axXcxX2xXabxXfxX26xX1axXa9xX2xXabxXfxX26xX1axX2xXdxXf1xX19xX2xX3xX1exX19xX2xX6dxX186xX2xXdxXfxX102xX10xX2xXabxXedxX5xX2xX3xX1exX686xX2xX3xXe5xX5xX2xX20xX6fexX1axX1exX2xX792xX2xXeefxX5xX18xXfxX6xXf6xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX20bxX1bxX10exX25xX2xX1exXa7xX20xX2xXabxX163xXa9xX2xXa7xX1axX1bxX2xXabxX709xX2xXabxXfxX2xX82xXc8xX19xX2xX1axX1exXfxX51bxXcxX2xX1xX1exX430xXa9xX2xX8exX12xX20xX2xX3xXf1xX3xX2xX6dxXfxX26xX1axX2xXdxX62xX19xX2xX10xX10exX1axX1bxXa9xX2xX6dxX10exX19xX2xX3xXf1xX3xX2xX3xXb1xX5xX2xX1exX10exX1axX1bxXa9xX2xX10xX430xXfxX2xXabxX102xX1axX2xX4xXc8xXfxX2xX6dxX10exX19xX2xX1axX1exX10exX2xX1exXf1xX10xXf6xX2x7c42xX1exXfxX2xX6dxX792xX2xX17axXedxX3xX1exX2xX17axX102xX10xX2xX10xX1exX474xX3xXa9xX2xX20xX117xXfxX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xXabxX709xX2xX6dxX51bxX2xX1exX102xX10xXa9xX2xX1axX1bxX2axX2bxXfxX2xXabxX163xX2xX20xXfexXfxX2xX4aexXcxX25xX102xX10xX2xXabxXedxX1axX1exX2xX10xX18xX792xX2xX6dxX51bxX2xX17axX1exXf1xX3xX1exX2xX6xXc8xX1axXf6xX2xX20bxX1exX2axX1axX1bxXa9xX2xX4xX474xX3xX2xX1c5xX25xX2xXa7xX1axX1bxX2xX10xX5xX2xX20xXfexXfxX2xX1axX1exX126xX1axX2xX18xX5xX2xX20xX6fexX1axX1exX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xX3xXe0xX1axX2xX1axX1exXfexX2xXabxXedxX5xX2xX3xX1exX686xX2xX4xXb75xX1axX2xX10xXb5xX1axX2xX17axX1exXf1xX3xX1exX2xX6xXc8xX1axXf6xX2xXf8xX1axX1bxX2xX10xX5xX2xX8exX613xX2xX8exXc7axX1axX2xX10xX18xXb5xX1axX2xX1xX1exX430xX2xX3xX62xX2xX1bxXfxX2bxX2xX20xX10exX2xX17axX1exXa7xX1axX1bxX2xXdxXfxX102xX10xX2xX4xX10exX20xX2xX1bxX6fexXf6xX2xX1dxXcxX430xXfxX2xX3xX1fxX1axX1bxX2xXa7xX1axX1bxX2xXabxX102xX1axX2xXdxX2axXcxX2xXabxXfxX26xX1axX2xXabxXf1xX1axX1exX2xXabxXfxX26xX1axX2xX3xX1exX19xX2xX6dxX186xX3cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX44fxX7fxX709xX25xX2xX10xX1exXa7xX1axX1bxX2xXdxXf1xX19xX2xX1bxX1c5xX1xX2xX3xX1exX19xX2xX10xXa7xXfxX2xXabxXedxX5xX2xX3xX1exX686xX2xX3xXe5xX5xX2xX10xXa7xXfxX2xX792xX2xXeefxX5xX18xXfxX6xX4b6xX188xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX90xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX0xX12xX20xX14xX33xX34xX35xX2xXbxX2axXcxX2xX10xX106xX20xX2xX6dxX10exX2xX82xXedxX3xX1exX2xX10xX279xX2xX10xX18xXcxX25xX26xX1axX2xX3xX2axX2bxXfxX2xX1axX2axXfexX3xX2xX1axX1bxX19xX10exXfxX0xXdxX18xX2xX37xX14xX0xX37xX12xX20xX14xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX98xXcxX6xX10xXfxX9dxX25xX9fxX9xX14xX0xX12xX20xX14xX33xX4cxX35xX2xX1dxX1exX122xX2xXexX5xX20xX0xX37xX12xX20xX14xX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bdxXcxX10xX1exX19xX18xX9xX14xXexXbxXf6xX2xXeefxX1exXc8xX20xX2xXexXcxX1c5xX1axX2xX6dxX22cxX0xX37xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13cxX19xX82xX25xX9xX2xX6xX10xX25xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX8exX10xX90xX5xX4xXfxX1bxX1axX3cxX2xX18xXfxX1bxX1exX10xX9fxX9xX14xX0xX12xX20xX14xX33xX1044xX1exX19xX5xX2xX20bxX1bxX122xX2xX6dxX814xX1axX2xX1cbxX2xX4ebxXc8xXfxX2xX1exX117xX3xX2xXa94xXfxX1axX1exX35xX0xX37xX12xX20xX14xX0xX37xX1xX14
TS. Phạm Tuấn vũ