ĐT Việt Nam về nước trong sự chào đón của người hâm mộ
Chiều tối 16/10, sau chuyến bay dài từ Bali - Jakarta - TP Hồ Chí Minh, HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
4220x4cf6x6aefx4de3x9332x5150x775exbb62xa632xX7x4512xbeb8x5810x53e9x53ffx9ac7xX5x6dd2xXax5490x436fxXcxX3xb438xXdxa308xXexX3xb9fexX6xb3b4xX3xbba1x785exX3x6eebx7f79x7112xX4xX3xXex5099x5cf8xX22x6fa0xX3xX7x9d64xX3xX4xX1x8613xX29xX3x4fc3x8968xX22xX3xX4x44a8xX6xX3xX22xX2bxX23x705fxXdxX3xX1x7fb0xX1dxX3xX1dx4a46xX0x7ebexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f16xX10xX6x87d9xXaxX12x911bxX1xXdxX20xb1b5xX3xXex9d15xXdxX3xX2x5008xX4axX2x595dxbac7xX3xX7xX6xX63xX3xX4xX1xX63x6618x90d8xX22xX3x53d0xX6xX77xX3xX5cxX32xXdxX3xXex6398xX3xbaa8xX6xX5xXdxX3x582dxX3x5ff5xX6x6f9fxX6xX28xXexX6xX3xX8bxX3xXcx6528xX3xX59xaefexX3xX5fxX1xaf83xX3x9250xXdxX22xX1xX6exX3xX59x98f1xX16xX3xX98xX6xX28xX8fxX3xX59xX6xX22xX2bxX3x433dxX10xX29xX3xX1fxX32xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX35xbb28xX3xX4xX36xX3xX1dx42abxXexX3xXex8124xXdxX3xX7xX44xX22xX3xX7bxX6xX77xX3xXcxX44xX22xX3xXb5x76c7xX22xX3xX1bxX1xaa81xXexb9ecxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bx7727xX6xX2xa84axX10fxX10fxX2xX2xX6dxX8bx78c0xX6dx55dcxX6dxX8bxX2xX2xX10x7154xX8bxX6xX10fxX6axX6axX8bxbd12xX116xX116x55c2xX6xX10fxX118xX6xX10fxX11exX10fxX7bxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6x6682xX8bx8713xXdxX5cxXexX1xaf8exX3xX2xX6dxX6dx9f6ex5d01xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3x759exX22xX1xX3xX2xXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exb93fxX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxba61xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX11exX128xX2xX1b1xX5xX2xXeax9a06xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX2xX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX1b8xX6dxX118xX2xX11exX6axX2xX1b1xX6dxX1b8xX128xX128xX2xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xX5fxX1xXdxX20xX63xX3xXexX66xXdxX3xX2xX6axX4axX2xX6dxX6exX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX35xXc9xX3xXexX28x4343xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX7xX6xX63xX3xX4xX1xXdxX78xX22xX3xXexX1x93b5xX22xX2bxX3xX1b8xX8bxX2xX3xXexX28xX23xX24xX4xX3xX13xXcxX3x9d69xX22xX5cxX29xX22xX10xX7xXdxX6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bxX10cxX6xX2xX116xX128xX6xX116xX6dxX6dxX8bxX116xX6dxX118xX6dxX8bxX2xX2xX10xX11exX8bxX7bxX6axX1b1xX1b1xX8bxX1b1xX10fxX128xX1b1xX2xX4xX125xX128xX11exX6dxX5cxX7bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5cxXexX1xX63xX1dxX7bxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX13cxX8bxX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX2xX6dxX6dxX148xX149xX3xX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX6axX1b1xX6dxXbxX13cxX149xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX143xX3xX1b1xX6dxX6axXbxX13cxX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3xX18cxX22xX1xX3xX118xXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exX1b1xX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxX1b8xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX10fxX11exX6axX11exX5xX118xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX118xX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX118xX11exX10fxX6axX11exX10fxX2xX118xX6axX1b1xX6dxX128xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xXcxX28xX63xX22xX2bxX3xX1fxX18xX3xX35xX48xXdxX3xXexX28xX23xX2aaxX22xX2bxX3x654bxX63xX78xX3xX1bxX2bx7aefxX4xX3xX59x7851xXdxX3xX22xX1x92dbxX22xX3xX35xX23x56c7xX4xX3xX7xX2exX3x7527xX63xX6xX22xX3xXexX44xX1dxX3xX35xXcfxX4xX3xX7bxXdxX18xXexX3xXexX84xX3xX2bxXdxX24xXdxX3xXexX28xX63xX77xX20xX22xX3xXexX1xb981xX22xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bxX10cxX6xX118xX6dxX7bxX4xX2xX5cxX6dxX8bxX116xX6dxX118xX6dxX8bxX2xX2xX10xX11exX8bxX11exX10fxX1b1xX11exX8bxX116xX125xX2xX7bxX116xX10fxX2xX10xX1b8xX6dxX118xX125xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX13cxX8bxX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX2xX6dxX6dxX148xX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3xX18cxX22xX1xX3xX1b8xXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exX1b1xX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxX1b8xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX125xX11exX10fxX118xX5xX1b8xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX1b8xX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX118xX11exX1b1xX2xX6axX6dxX11exX6axX10fxX10fxX118xX10fxX10fxXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12x942dxX22xX2bxX3xX5fxX6xX29xX3xX16x4f7dxX22xX3xX5fxX1xX36xX22xX2bxX3x7d83xX3xX98xX1xX36xX3xX4xX1xX3axX3xXex84dbxX4xX1xX3xXa8xXdxc202xX22xX3xX35xX29xX32xX22xX3xX7bxX36xX22xX2bxX3xX35x83fdxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xa468xX16x823dxX6d2x9196xX3xX35xXc9xX3xX4xX36xX3xX1dxXcfxXexX3xXexXd3xXdxX3xX7xX44xX22xX3xX7bxX6xX77xX3xXcxX44xX22xX3xXb5xXe3xX22xX3xX1bxX1xXe8xXexX3xX35x70d1xX3xX35xX36xX22xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bxX10cxX6xX118xX1b8xX6dxX5cxX6axX6dxX6dxX8bxX116xX6dxX118xX6dxX8bxX2xX2xX10xX11exX8bxX6xX125xX118xX6xX8bxX11exX125xX11exX10fxX125xX4xX7bxX5cxX1b8xX11exX2xX116xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX13cxX8bxX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX2xX6dxX6dxX148xX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3xX18cxX22xX1xX3xX1b1xXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exX1b1xX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxX1b8xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX118xX128xX128xX11exX5xX1b1xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX1b1xX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX118xX11exX2xX1b1xX10fxX125xX1b1xX118xX125xX6axX2xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bxX10cxX6xX118xX125xX118xX1b1xX6dxX7bxX6dxX8bxX116xX6dxX118xX6dxX8bxX2xX2xX10xX11exX8bxX7bxX116xX2xX10fxX8bxX128xX7bxX10xX7bxX4xX116xX6dxX6axX125xX128xX10xX128xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX13cxX8bxX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX2xX6dxX6dxX148xX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3xX18cxX22xX1xX3xX125xXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exX1b1xX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxX1b8xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX128xX128xX6dxX2xX5xX125xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX125xX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX118xX128xX128xX125xX11exX125xX11exX118xX1b1xX11exX1b1xX10fxXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xX59xXa8xX16xX3xX98xX6xX28xX8fxX3xX59xX6xX22xX2bxX3xXb5xX10xX29xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX1xX36xX22xX2bxX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX63xX77xX6faxX22xX3xX7xX6xX22xX2bxX3xX2bxX6xX3xX4d1xX63xX66xX4xX3xX22xX48xXdxX3xX35xX6faxX3xX7bxX6xX77xX3xXexXdxX78xXbxX3xX1fxX20xX3xX59xX32xX3xX1bxX48xXdxXeaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bxX10cxX6xX2xX7bxX128xX118xX1b8xX11exX6dxX8bxX116xX6dxX118xX6dxX8bxX2xX2xX10xX11exX8bxX6xX6xX10fxX125xX8bxX1b8xX10fxX1b1xX10fxX125xX125xX6dxX128xX4xX6axX6xX10xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX13cxX8bxX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX2xX6dxX6dxX148xX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3xX18cxX22xX1xX3xX6axXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exX1b1xX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxX1b8xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX1b1xX6axX128xX118xX5xX6axXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX2xX6dxX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX118xX10fxX1b8xX125xX11exX118xX6axX1b8xX10fxX1b8xX10fxX10fxXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xXcxXdxX20xX22xX3xX1fxX18xX3xXcxX63xXe8xX22xX3x7f7fxX22xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX5fxXa8xX86xX3xX59xX29xX32xX22xX2bxX3xXc23xX22xX1xX3x50b5xXdxX6xX3xXa8xX6xXdxX3xX5xX32xX3xX1dxX48xXexX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX22xX1x673fxX22xX2bxX3xX4xX6c5xXdxX3xXexX6b7xX22xX3xX35xX23xX4cbxX4xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX4d1xX63xX6xX22xX3xXexX44xX1dxX3xX22xX1xXdxX20xX63xX3xX22xX1xXe8xXexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xXcxXd3xXdxX3xXcxX98xX3xX59xX9bxX3xX5fxX1xX9fxX3xXa1xXdxX22xX1xX6exX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX7xb003xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX77xX3xX22xX1xX6xX63xX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xX118xX3xXexX66xXbxX143xX3xX1bxX1xX36xX1dxX3xX4xX6c5xX4xX3xX4x5026xX63xX3xXexX1xX3axX3xX4xX36xX3xX5xX6b1xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX35xXe8xX63xX3xX1fx7456xX22xX2bxX3xX118xX125xX3xX16xXeaxXa8xX10xX6xX2bxX63xX10xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX6c5xX4xX3xX5fxXa8xX86xX3xX2aaxX3xXbxX1xX9fxX6xX3xX1bxX6xX1dxX3xX7xXcb7xX3xX2aaxX3xX5xXd3xXdxX3xXcxX98xX3xX59xX9bxX3xX5fxX1xX9fxX3xXa1xXdxX22xX1xX6exX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX8fxX1xXdxX3xX22xX1xX36xX1dxX3xX4xX6c5xX4xX3xX4xXcdexX63xX3xXexX1xX3axX3xX4xX36xX3xX5xX6b1xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX35xXe8xX63xX3xX1fxXcf6xX22xX2bxX3xX118xX125xX3xX16xXeaxXa8xX10xX6xX2bxX63xX10xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX6c5xX4xX3xX5fxXa8xX86xX3xX2aaxX3xX8fxX1xX63xX3xX1fxX2exX4xX3xXbxX1xX9fxX6xX3xX86xX2c0xX4xX3xX7xXcb7xX3xX22xX66xXdxX3xX4xX1xX63xX77xX78xX22xX3xX7bxX6xX77xX3xX22xX2bxX6xX77xX3xX35xX6faxX3xX7bxX6xX77xX3xX28xX6xX3xX59xX32xX3xX1bxX48xXdxXeaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xX0xXdxX1dxX2bxX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX1dxX2bxX10cxX6xX118xX6xX1b1xX125xX128xX125xX6dxX8bxX116xX6dxX118xX6dxX8bxX2xX2xX10xX11exX8bxX128xX7bxX2xX6axX8bxX6axX7bxX10xX1b8xX6axX4xX6dxX118xX7bxX4xX116xX1b1xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX13cxX8bxX13exXdxX5cxXexX1xX143xX3xX2xX6dxX6dxX148xX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX8bxX3xX18cxX22xX1xX3xX10fxXeaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXeaxX7bxX6xX29xX1xX6xXexXdxX22xX1xXeaxX1fxX22xX4axX22xX10xX13exX7xX4axX2xX11exX1b1xX2xX4axX2xX6dxX6axX5cxX1b8xX118xX118xX6dxX6axX1b8xX6dxXexX6axX125xX128xX6axX5xX10fxXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xX7xX2exX3xX4xX1xX32xX29xX3xX35xX36xX22xX3xX4xX3axX6xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xXaxX3xX13exXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX8bxX29xX28xXdxX2bxXdxX22xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX143xX4axX4axX1fxXexX1fxX2xXeaxX1dxX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX22xXeaxX1fxX22xX4axX118xX6dxX2xX11exX4axX2xX6dxX4axX2xX6axX4axX128xX8bxX2xX125xX10fxX2xX118xX1b8xX125xX128xX125xX1b1xX118xX10fxX125xX1b1xX118xX6dxX10fxX6dxX1b1xX2xX125xX1b8xXeaxX1c7xXbxX2bxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX29xX22xXaxX12xX5fxX6c5xX4xX3xX4xXcdexX63xX3xXexX1xX3axX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX7bxX6b1xX3xX22xX2bxX23xX40xXdxX3xX1xX44xX1dxX3xX1dxX48xX3xX1fxX44xX77xX3xX8fxX9fxX22xX3xX2aaxX3xX4x976bxX22xX2bxX3xX7xX44xX22xX3xX7bxX6xX77xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX29xX5cxX77xXaxX12xXb5xX6xX63xX3xX1fxXcf6xX22xX2bxX3xX118xX6axX3xX16xXeaxXa8xX10xX6xX2bxX63xX10xX6exX3xXexX1xXcdexX77xX3xXexX28xXcf6xX3xX59xXa8xX16xX3xX98xX6xX28xX8fxX3xX59xX6xX22xX2bxX3xXb5xX10xX29xX3xX7xXcb7xX3xX1xX48xXdxX3xX4d1xX63xX44xX22xX3xXexX28xX2aaxX3xX5xXd3xXdxX3xX35xX6faxX3xX4xX1xX63x727axX22xX3xX7bxX6b1xX3xX4xX1xX29xX3xX118xX3xXexX28xX4c6xX22xX3xX35xXe8xX63xX3xXexX28xX29xX22xX2bxX3xXexX1xX6c5xX22xX2bxX3xX2xX2xX4axX118xX6dxX2xX11exX3xXexXd3xXdxX3xX16xXcf6xX22xX2bxX3xX5xX29xXd3xXdxX3x8d65xX29xX28xX5xX5cxX3xX5fxX63xXbxX3xX118xX6dxX118xX118xX3xX1fxX24xXdxX3xXexX23xX3xX4xX6c5xX4xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX22xX1xX32xX143xX3xX35xX36xX22xX3xXexXdxX78xXbxX3xX13xXcxX3x7e7exXc23x78baxX3xX1fxX32xX29xX3xX22xX2bxX32xX77xX3xX2xX1b1xX4axX2xX2xX3xX1fxX32xX3xX13xXcxX3xXcxX1xX6c5xXdxX3xXa8xX6xX22xX3xX1fxX32xX29xX3xX22xX2bxX32xX77xX3xX2xX11exX4axX2xX2xX3xXexX28xX6b7xX22xX3xX7xX44xX22xX3xX22xX1xX32xX3xXa1x516dxX3xX13xbdb4xX22xX1xXeaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX29xX63xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX16xXcxX16xX0xX4axXbxX12