Hà Tĩnh miễn, giảm giá nước sạch trong thời gian diễn ra dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành quyết định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh.
6f50xdc88xf7caxa52bxce63xf5adxd1eex1037dxb29axX7xa029x9d3ex7157xeb71xc876xee37xX5x10702xXax7e8axc049xc510xX3xXcx1086fx8efcxX1xX3xde2exXdxc0ebxX18xf348xX3x920bxXdxf554xX1bxX3xX21xXdxdba2xX3xX18xa362x6fa1xX4xX3xX7xb98axX4xX1xX3xXexa65ax9cefxX18xX21xX3xXexX1xa4b5xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xfa9axXdxX1dxX18xX3xX35xX6xX3xX44x7deexX4xX1xX3xaba4xX36x98b3xXdxX44xf3a1xX2x847bxX0x7b50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX44xXaxX12xX51xX1xec22xX3xXexX4dxX4xX1xX3xf7e8xe5b0xfa70xab59xX3xXex7b8axX18xX1xX3xXcxX35xdd6fxX18xX3xXcxXdxbcfdxX18xX3xX13xX2bxX18xX21xX3xX53x7771xX6xX3xd95ex90e7xX3xd644xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xb845x101c6x6fd0xX89xXexX3xaf52xX4dxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX36xX30xXexX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX44xXdxX1dxX18xX3xX35xX6xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX98x10bddxX18xX1xX3xX51xX36xX53xXdxX44xX56xX2xX58xX3xXexX35xf945xX18xX3xXa7xX4dxX6xX3xX98xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x7a8exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX36xX44xXa3xX3xXbxX51xX10xX18xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX1bxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX18xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxfa17xXdxX44xXexX1x7b16xX3x7d1exX2xabbdxXbxa297x9078xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX14dxX3x7085xX2x901axXbxX153xX154xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX10exX98xX6xX36xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exX53xX18xX5axX18xX10xX148xX7xX5axec3axX160xX2xX14fxX5axX2xX160xX14fxX44xX151xX181xX181xX151xX58xX15exX151xXex102c9xX14fxX160xX181xX160xX5xX160xX10exd13exXbxX21xb305xX35xX9xX192xb612xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX44xXdxX1dxX18xX3xX35xX6xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX51xX36xX53xXdxX44xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX36xX18xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX153xXexX56xX6xX5xXdxX21xX18xX14dxX3xX19axXa2xX7xXexXdx7c53xXa3xX154xXaxX12xX51xX28xX4xX3xX1x7be1xX3xX21xXdxX6xX3xXa7x1061fxX18xX1xX3xX7x70a3xX3xX44xae37xX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX36xX30xXexX3xX4x798bxX3xXexc4f7xX18xX21xX3xX95xX1xf2dcxXdxX3xX5xX2bx88c9xX18xX21xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX95xX1x88fexX18xX21xX3xXa1xXa2xX28xX3xX2xX160xX1bxX0xX7xXa2xXbxX12xX1a1xX0xX5axX7xXa2xXbxX12xX5axX1xX22exX5axXexX1xX28xX18xX21xX3xXa7xX2bxX25fxX4xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX2xX160xd542xX3xX21xXdxX28xX3xXexX35xX2bxX2cxX4xX3xXexX1xXa2xX89xX3xccebx77d4xXcxX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX1a1xX3xXexX1xX28xX18xX21xX10exX0xX10xX1bxX12xX3xfb26xX18xX1xX3xXexX2bxX3xX5xXdxXedxXa2xX0xX5axX10xX1bxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX36xX44xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXa1xXa2xXa3xX89xXexX3xXa7xX4dxX18xX1xX1fxX3xX4xX1xX71xX3xXexX35xX2bx107c7xX18xX21xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX28xXbxX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX28xX4xX3xXa7xX25axXdxX3xXexX2bxX25fxX18xX21xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX36xX30xXexX3xXexX30xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX309xX3xX7x9dbcxX3xX7xX23xX18xX3xX153xXa2xdaddxXexX3xX44xX36xX3xX51xX26dxX18xX21xX3xXexXa3xX3xX51xc216xX3xX51xX370xXbxX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1fxX3xXcxX35xXa2xX18xX21xX3xXexdf67xX1bxX3xX7axX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX53xX14xX3xX53xXedxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX26dxXdxX3xXexX35xX2bxX3cxX18xX21xX3xX18xX26dxX18xX21xX3xXexX1xX26dxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1fxX3xX78xX79xX7axX7bxX3xX1xXa2xXa3xXedxX18xX3xX51xX6xX18xX3x1090fxX22exX4xX1fxX3xX13xX25fxXbxX3xXexX28xX4xX3xX153xc1c9xX3xXcxX1xX71xXa3xX3xX5xX25fxXdxX3xX53xX14xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXcxXdxX89xX18xX3xX3dfxX22exX4xX3xXa1xXa2xX23xX18xX3xX5xX96xX3xX56xX3xX53xd9bbxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX1fxX3xX98xX6xX36xX3xX21xf3e3xX1bxX14dxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX309xX3xX7xX368xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xXa3xX3xXexX419xXbxX3xXexX35xXa2xX18xX21xX3xXbxX1x87cbxX18xX21xX3xX4xX1xX25axX18xX21xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX51xX36xX53xXdxX44xX56xX2xX58xX3xb1a0xXexX35xX92xX3xX95xX1xXa2xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xXa3xX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xX4xX28xX4xX3xX98xXedxX18xX1xX3xX53xXdxXedxX18x8d21xX3xXexX35xXfcxX18xX3xXa7xX4dxX6xX3xX98xX14xX18xX3xXexX7exX18xX1xX154xX3xX4xX28xX4xX3xX1xX22exX3xX21xXdxX6xX3xXa7xX235xX18xX1xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX36xX30xXexX3xX4xX251xX3xXexX254xX18xX21xX3xX95xX1xX25axXdxX3xX5xX2bxX25fxX18xX21xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX95xX1xX26dxX18xX21xX3xXa1xXa2xX28xX3xX2xX160xX1bxX0xX7xXa2xXbxX12xX1a1xX0xX5axX7xXa2xXbxX12xX5axX1xX22exX5axXexX1xX28xX18xX21xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX36xX44xXa3xXaxX12xX2abxe6f1xX3xX1bx91bbxX4xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX53xX14xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX14dxX3xX51xX28xX4xX3xX4xX309xX3xX7xX368xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xXa3xX3xXexX419xXbxX3xXexX35xXa2xX18xX21xX3xXbxX1xX449xX18xX21xX3xX4xX1xX25axX18xX21xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX51xX36xX53xXdxX44xX56xX2xX58xX3xX461xXexX35xX92xX3xX95xX1xXa2xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xXa3xX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xX4xX28xX4xX3xX98xXedxX18xX1xX3xX53xXdxXedxX18xX485xX3xXexX35xXfcxX18xX3xXa7xX4dxX6xX3xX98xX14xX18xX3xXexX7exX18xX1xX3xXa7xX2bxX25fxX4xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX2xX160xX160xX29axX3xXexXdxX515xX18xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xX7xXa2xX25axXexX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xXexX1x10aa7xX4xX3xX1xXdxXedxX18xX3xX18xX1xXdxXedxX1bxX3xX53xX23dxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xXa3xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX36xX44xXa3xXaxX12xX51xX28xX4xX3xX1xX22exX3xX21xXdxX6xX3xXa7xX235xX18xX1xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX36xX30xXexX3xX4xX251xX3xXexX254xX18xX21xX3xX95xX1xX25axXdxX3xX5xX2bxX25fxX18xX21xX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX95xX1xX26dxX18xX21xX3xXa1xXa2xX28xX3xX2xX160xX1bxX0xX7xXa2xXbxX12xX1a1xX0xX5axX7xXa2xXbxX12xX5axX1xX22exX5axXexX1xX28xX18xX21xX3xXa7xX2bxX25fxX4xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX2xX160xX29axX3xX21xXdxX28xX3xXexX35xX2bxX2cxX4xX3xXexX1xXa2xX89xX3xX2abxX2acxXcxX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX1a1xX3xXexX1xX28xX18xX21xX1fxX3xX98xd0e1xXexX3xXa7xX84xXa2xX3xXexX92xX3xXexX1xX28xX18xX21xX3xX15exX5axX181xX160xX181xX160xX1fxX3xX28xXbxX3xX44xX23dxX18xX21xX3xX95xc20axX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX251xX6xX3xXa7xX309xX18xX3xXexX1xXa2xX3xXexXdxX515xX18xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xXexX1xX28xX18xX21xX3xX151xX1fxX3xX14fxX1fxX3xcbe0xX3xX18x76ccxX1bxX3xX181xX160xX181xX160xX154xX3xXbxX1xX2bxX309xX18xX21xX3xXexX1xX518xX4xX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxXedxX18xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX5xX14xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xXexX35xX92xX3xXexX35xXfcxX18xX3xX1xX251xX6xX3xXa7xX309xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX36xX28xX18xX3xXexXdxX515xX18xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX4xX71xX6xX3xXexX92xX18xX21xX3xX1xX22exX3xX44xb8c6xX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX36xX44xXa3xXaxX12xX78xX79xX7axX7bxX3xXexX7exX18xX1xX3xX21xXdxX6xX36xX3xX78xX79xX7axX7bxX3xX1xXa2xXa3xXedxX18xX3xX51xX6xX18xX3xX3dfxX22exX4xX1fxX3xX51xX26dxX18xX21xX3xXexXa3xX3xX51xX37fxX3xX51xX370xXbxX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1fxX3xXcxX35xXa2xX18xX21xX3xXexX39axX1bxX3xX7axX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX53xX14xX3xX53xXedxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX26dxXdxX3xXexX35xX2bxX3cxX18xX21xX3xX18xX26dxX18xX21xX3xXexX1xX26dxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1fxX3xX13xX25fxXbxX3xXexX28xX4xX3xX153xX3edxX3xXexX1xX71xXa3xX3xX5xX25fxXdxX3xX53xX14xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXcxXdxX89xX18xX3xX3dfxX22exX4xX3xXexX254xX3xX4xX1xX518xX4xX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxXedxX18xX3xX53xXdxXedxX4xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX98xX28xX18xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX36xX30xXexX3xXexX1xX10xX36xX3xXa7xa49fxX18xX21xX3xXa1xXa2xXa3xX3xXa7xX4dxX18xX1xX3xXexX35xXfcxX18xX10exX0xX5axXbxX12xX0xX44xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX35xX10xX5xX6xXexX10xX44xXaxX12xX0xX7xXexX35xX36xX18xX21xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXfcxX18xX3xXa1xXa2xX6xX18xX14dxX0xX5axX7xXexX35xX36xX18xX21xX12xX0xXa2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX56xXexX1xXa2xX1bxX98xX56xX6xX18xX44xX56xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxfe85xX1xX36xX23xX18xX21xX3xX15exX192xX3xXexc2fdxX3xXa7xX427xX18xX21xX3xc062xX1x8841xX3xXexX35xX25fx10aa0xX3xX18xX21xX2bxX3cxXdxX3xX44xX39axX18xX1fxX3xX44xX36xX6xX18xX1xX3xX18xX21xX1xXdxXedxXbxX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xXa7xXdxXedxX18xXaxX3xX1xX35xX10xX224xX9xXaxX5axX4xX36xX18xX21xX56xX18xX21xX1xXdxX10xXbxX5axX95xX1xX36xX6xX18xX21xX56xX15exX192xX56xXexXa3xX56xX44xX36xX18xX21xX56xX1xX36xX56xXexX35xX36xX56xX18xX21xXa2xX36xXdxX56xX44xX6xX18xX56xX44xX36xX6xX18xX1xX56xX18xX21xX1xXdxX10xXbxX56xX7xXa2xX56xX44xXa2xX18xX21xX56xX44xXdxX10xX18xX5axX2xX58xX160xX58xX14fxX15exX10exX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX21xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX5axX1bxX10xX44xXdxX6xX5axX2xX181xX160xX5axX18xX10xX148xX7xX5axX181xX160xX2xX14fxX5axX2xX151xX181xX44xX1a1xX181xX160xX151xX2xX1a1xX192xXexX181xX192xX2xX2xX181xX5xX160xX10exX19axXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX44xXdxX1dxX18xX3xX35xX6xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX51xX36xX53xXdxX44xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX44xXdxX53xX12xX0xX7xXexX35xX36xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8e6xX1xX36xX23xX18xX21xX3xX15exX192xX3xXexX8f1xX3xXa7xX427xX18xX21xX3xX8f8xX1xX8faxX3xXexX35xX25fxX8ffxX3xX18xX21xX2bxX3cxXdxX3xX44xX39axX18xX1fxX3xX44xX36xX6xX18xX1xX3xX18xX21xX1xXdxXedxXbxX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xXa7xXdxXedxX18xXaxX3xX1xX35xX10xX224xX9xXaxX5axX4xX36xX18xX21xX56xX18xX21xX1xXdxX10xXbxX5axX95xX1xX36xX6xX18xX21xX56xX15exX192xX56xXexXa3xX56xX44xX36xX18xX21xX56xX1xX36xX56xXexX35xX36xX56xX18xX21xXa2xX36xXdxX56xX44xX6xX18xX56xX44xX36xX6xX18xX1xX56xX18xX21xX1xXdxX10xXbxX56xX7xXa2xX56xX44xXa2xX18xX21xX56xX44xXdxX10xX18xX5axX2xX58xX160xX58xX14fxX15exX10exX1xXexX1bxXaxX12xX8e6xX1xX36xX23xX18xX21xX3xX15exX192xX3xXexX8f1xX3xXa7xX427xX18xX21xX3xX8f8xX1xX8faxX3xXexX35xX25fxX8ffxX3xX18xX21xX2bxX3cxXdxX3xX44xX39axX18xX1fxX3xX44xX36xX6xX18xX1xX3xX18xX21xX1xXdxXedxXbxX3xX7xX23axX3xX44xX23dxX18xX21xX3xXa7xXdxXedxX18xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX35xX36xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX7axX21xX2bxX3cxXdxX3xX44xX39axX18xX3xX53xX14xX3xX44xX36xX6xX18xX1xX3xX18xX21xX1xXdxXedxXbxX3xX368xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX370xX18xX3xX95xX1xX368xXdxX3xX95xX1xXdxX3xX21xXdxX28xX3xXa7xXdxXedxX18xX3xX7xfca9xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX53xX14xX36xX3xX1a1xX3xXexX1xX28xX18xX21xX3xXexX2cxXdxX10exX3xX8e6xXdxX18xX1xX3xXbxX1x73c9xX3xX51xX26dxX18xX21xX3xXexXa3xX3x744fxXdxXedxX18xX3xX5xX5e5xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX8faxX3xXexX35xX25fxX3xX18xX21xX2bxX3cxXdxX3xX44xX39axX18xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xXexXdxX515xX18xX3xXa7xXdxXedxX18xX3xX95xX1xX36xX23xX18xX21xX3xX15exX192xX3xXexX8f1xX3xXa7xX427xX18xX21xX10exX0xX5axXbxX12xX0xX5axX44xXdxX53xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxeba1xXdxX23xX1bxX3xX151xX160xX29axX3xXbxX1xXb79xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX53xX23dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX36xX28xX18xX3xXa1xXa2xX6xX3xX5xXdxXfcxX18xX3xX18xX21xX39axX18xX3xX1xX14xX18xX21xX3xXexX92xX3xX2xX5axX15exXaxX3xX1xX35xX10xX224xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexX56xX98xXdxX56xX7xX36xX5axX21xXdxX6xX1bxX56xX151xX160xX56xXbxX1xXdxX56xX44xXdxX4xX1xX56xX53xXa2xX56xXexX1xX6xX18xX1xX56xXexX36xX6xX18xX56xXa1xXa2xX6xX56xX5xXdxX10xX18xX56xX18xX21xX6xX18xX56xX1xX6xX18xX21xX56xXexXa2xX56xX2xX56xX15exX5axX2xX192xX58xX6fdxX1a1xX181xX10exX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX21xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX5axX1bxX10xX44xXdxX6xX5axX2xX181xX160xX5axX18xX10xX148xX7xX5axX181xX160xX2xX1a1xX5axX2xX160xX192xX44xX1a1xX2xX14fxX181xX160xX181xX192xXexX58xX2xX181xX1a1xX5xX6fdxX56xX53xXdxX10xXexXdxX18xX98xX6xX18xX95xX56xXdxXbxX6xXa3xX10exXbxX18xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX1fxX3xX21xXdxX23xX1bxX3xX21xXdxX28xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX18xX21xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX44xXdxX1dxX18xX3xX35xX6xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX51xX36xX53xXdxX44xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX44xXdxX53xX12xX0xX7xXexX35xX36xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbe3xXdxX23xX1bxX3xX151xX160xX29axX3xXbxX1xXb79xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX53xX23dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX36xX28xX18xX3xXa1xXa2xX6xX3xX5xXdxXfcxX18xX3xX18xX21xX39axX18xX3xX1xX14xX18xX21xX3xXexX92xX3xX2xX5axX15exXaxX3xX1xX35xX10xX224xX9xXaxX5axXexX1xXdxX10xXexX56xX98xXdxX56xX7xX36xX5axX21xXdxX6xX1bxX56xX151xX160xX56xXbxX1xXdxX56xX44xXdxX4xX1xX56xX53xXa2xX56xXexX1xX6xX18xX1xX56xXexX36xX6xX18xX56xXa1xXa2xX6xX56xX5xXdxX10xX18xX56xX18xX21xX6xX18xX56xX1xX6xX18xX21xX56xXexXa2xX56xX2xX56xX15exX5axX2xX192xX58xX6fdxX1a1xX181xX10exX1xXexX1bxXaxX12xXbe3xXdxX23xX1bxX3xX151xX160xX29axX3xXbxX1xXb79xX3xX44xX4dxX4xX1xX3xX53xX23dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX36xX28xX18xX3xXa1xXa2xX6xX3xX5xXdxXfcxX18xX3xX18xX21xX39axX18xX3xX1xX14xX18xX21xX3xXexX92xX3xX2xX5axX15exX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX35xX36xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX7axX21xX39axX18xX3xX1xX14xX18xX21xX3xX7axX1xX14xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX95xX1xXa2xXa3xX89xX18xX3xX95xX1xXb79xX4xX1xX3xX4xX28xX4xX3xXexX254xX3xX4xX1xX518xX4xX3xXexXb79xX18xX3xX44xX23dxX18xX21xX1fxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1xX28xX18xX1xX3xX18xX21xX39axX18xX3xX1xX14xX18xX21xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xX18xX21xX36xX14xXdxX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxXedxX18xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xXbxX1xXb79xX3xX5xX2cxX18xX3xX1xX309xX18xX3xX1bxX518xX4xX3xX21xXdxX23xX1bxX3xXbxX1xXb79xX3xX4xX71xX6xX3xX7axX21xX39axX18xX3xX1xX14xX18xX21xX3xX7axX1xX14xX3xX18xX2bxX2cxX4xX3xXa7xX3edxX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX1xXdxXedxX18xX10exX0xX5axXbxX12xX0xX5axX44xXdxX53xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axXa2xX5xX12xX0xX44xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX5axX44xXdxX53xX12xX0xX5axX44xXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxXa2xXexX1xX36xX35xXaxX12xX13xX10exfe8exX0xX5axXbxX12
H.X