Thay đổi cách tính lương hưu
Đây là một trong hàng loạt điểm mới tại Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.
771cx7d73xa3b5xa6fax7d7ex992cxabb8x9aa8x7849xX7xd4ffxffbcxe549x8fadxb871x1053cxX5xc968xXaxX3xX7xXexe230xX5xX10xX9xXaxXexX10x9dedxXex106b5xX6xX5xXdxb930xb0eexf4dfxX3xb8d4xa942xX7xXexXdxd35fxX15xXax7c33xXcxX1xX6xX15xX3x8d82xe1e2xXdxX3xX4xf528xX4xX1xX3xXexb325xX23xX1xX3xX5x985exc02bxX23xX22xX3xX1xX43xX27xX0x10021xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe80xX10xX6xbf9axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex85dfx8511xX15xX3xX5xc714xX3xbb92x104f2xXexX3xXexce5fx10417xX23xX22xX3xX1xX82xX23xX22xX3xX5xX8axb315xXexX3xX34xXdxd9b2xX84xX3xX84xcce5xXdxX3xXexX95xXdxX3x90a1xX27xd71fxXexX3xc493xa4daxX8axX3xX1xXdxX9axX84xX3xX1cx8492xX3xX1xX85xXdxX3xef7exX7xada2xX6xX3xX34xX35xXdx802fxX3x9a94xe989xX6xX3xX34xX43x86bbxX4xX3xf63exX27x8171xX4xX3xX1xX85xXdxX3xXexX1xabb1xX23xX22xX3xa781xX27xX6xb208xX0xX4cxXbxX2exX0xXexX6xd2d5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xXe7xX8axX89xX5exX10xX89xX9xXaxec0exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xea6fxXdxX5exXexX1xX9xXaxd9bbxX113xX113xXaxX2exX0xXexXe7xX8axX5exX15xX2exX0xXexX89xX2exX0xXexX5exX2exX0xXdxX84xX22xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXdfxXe7xX6xX8axX1xX6xXexXdxX23xX1xXdfxXc4xX23xX4cxX23xX10xX125xX7xX4cxX2xc972xX161x1061exX4cxX2xX113x92c4xX5exeadfxX113x806fx999dxX167xX113xX113xXexX167xX16cxX161xX161x8542xX5xX113xXdfxX26xXbxX22xXaxX3xX4cxX2exX0xX4cxXexX5exX2exX0xX4cxXexX89xX2exX0xXexX89xX2exX0xXexX5exX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb7bxX6xXbxXexXdxX8axX23xXaxX2exb7dcxX23xX1xX3xX84xXdxX23xX1xX3xX1x7faexX6xX3xXexXc5xX3xXdxX23xXexX10xX89xX23xX10xXexX0xX4cxXbxX2exX0xX4cxXexX5exX2exX0xX4cxXexX89xX2exX0xX4cxXexXe7xX8axX5exX15xX2exX0xX4cxXexX6xXe7xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXaaxXabxX8axX3xX1xXdxX9axX84xX3xX1cxXb4xX3xX1xX85xXdxX3xf9c9xXdx7944xXexX3xa4c5xX6xX84xX3xX4xX1xX8axX3xXe7xXdxc28fxXexX3xXa5xX27xXa7xXexX3xX7xXbcxX6xX3xX34xX35xXdxX3xX7xfb21xX3xXexe2fdxX23xX22xX3xX5exfb08xX23xX3xX7xXcfxX3xX23xX22exX84xX3xX34xac79xX23xX22xX3xXaaxX5bx9d49xX5bxX3xXc4xX9exXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX23xX6xX84xX3xX34xX9axX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX1xX43x7868xX23xX22xX3xX84x1099axX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX43xX27xX3xXe7xcc8bxX23xX22xX3xX161xX16cxa2d1xX3xX84xX267xX4xX3xXe7x96bdxX23xX1xX3xXdcxX27xX7exX23xX3xXexXdx893bxX23xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX7dxX9axX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX1xX43xX262xX23xX22xX3xX84xX267xX4xX3xX23xX82xX15x10295xX3xX23xX22xX43x7dd5xXdxX3xX23xX22xX1xd592xX3xX1xX43xX27xX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX2xX16bxX3xX4xX233xX23xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX89xX8axX23xX22xX3xX2xX167xX3xX23xX22exX84xX2e6xX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX2xX175xX3xX4xX233xX23xX3xX2xX163xX3xX23xX22exX84xX2e6xX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX12cxX113xX3xX4xX233xX23xX3xX2xX16bxX3xX23xX22exX84xX2e6xX3xX12cxX113xX12cxX2xX3xX4xX233xX23xX3xX2xX175xX3xX23xX22exX84xX2e6xX3xXexXc5xX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX12cxX12cxX3xXexX89xX262xX3xX34xXdxX3xX4xX233xX23xX3xX12cxX113xX3xX23xX22exX84xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX7dxXcfxXdxX3xXc4xX9exXdxX3xX23xe968xX2e6xX3xX34xX9axX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX1xX43xX262xX23xX22xX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX43xX27xX3xX161xX16cxX27bxX2e6xX3xX4xX233xX23xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX89xX8axX23xX22xX3xX2xX16cxX3xX23xX22exX84xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exb132xX6xX27xX3xX34xX23exX2e6xX3xX4xX267xX3xXexX1xee58xX84xX3xX84xac1fxXdxX3xX23xX22exX84xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX2e6xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xXbaxX4xXabxX3xX23xX6xX84xX3xXc4xX82xX3xX23xX3afxXc2xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX4xX85xX23xX22xX3xXexX1xX42cxX84xX3xX12cxX27bxX2e6xX3xX23xX1xX43xX23xX22xX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX43xX27xX3xXexXcfxXdxX3xX34xX6xX3xXe7xX275xX23xX22xX3xX163xX16cxX27bxX3xX84xX267xX4xX3xXe7xX282xX23xX1xX3xXdcxX27xX7exX23xX3xXexXdxX28dxX23xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX210xX1xX43xX3xXc4xXa7xX15xX2e6xX3xX34xX9axX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX1xX43xX262xX23xX22xX3xX84xX267xX4xX3xXexXcfxXdxX3xX34xX6xX3xX163xX16cxX27bxX2e6xX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX23xX6xX84xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX169xX16cxX3xX23xX22exX84xX3xXc4xX82xX3xX23xX3afxX3xX34xX23exX23xX22xX3xX169xX113xX3xX23xX22exX84xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX8axX3xX4xXd8xX23xX22xX3xXexX1xX267xX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX43xX27xX3xX4xae68xX3xXbaxXa5xX27xXa7xXexX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX113xX167xXc2xX2e6xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX4xX23exX3xX2xX16cxX3xX23xX22exX84xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX7xX22bxX3xX4xX23exX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX43xX27xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xXe7xX275xX23xX22xX3xX161xX16cxX27bxX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXe7xX282xX23xX1xX3xXdcxX27xX7exX23xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXc4xX82xX3xX7xX6xX27xX3xX34xX23exX3xX4xX267xX3xX84xX430xXdxX3xX23xX22exX84xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX1xX282xX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX23xX6xX84xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX4xX85xX23xX22xX3xXexX1xX42cxX84xX3xX12cxX27bxX3xXc4xX82xX3xX23xX3afxX3xX4xX85xX23xX22xX3xXexX1xX42cxX84xX3xX169xX27bxXdfxX3xf71axX267xX4xX3xX1xX43xX262xX23xX22xX3xXexXcfxXdxX3xX34xX6xX3xX5xX82xX3xX163xX16cxX27bxXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX673xX267xX4xX3xXe7xX282xX23xX1xX3xXdcxX27xX7exX23xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX275xX23xX22xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX34xX9axX3xXexX3exX23xX1xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX1xX43xX27xX3xX4xef89xX6xX3xea69xX1xX27xX3xXc4xc7c7xX4xX3xX4xXd8xX23xX22xX3xX4xX59dxX23xX22xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xX34xXdxX28dxX27xX3xX4xX1xX2f1xX23xX1xX3xXexX1xX10xX8axX3xX5xX85xX3xXexX89xX282xX23xX1xXdfxX3xXcxX1xX10xX8axX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX20bxXdxX20dxXexX3xX210xX6xX84xX2e6xX3xX5xX85xX3xXexX89xX282xX23xX1xX3xX23xX82xX15xX3xX23xX1xX275xX84xX3xXexXdxX21axX23xX3xXexX9exXdxX3xXexX1xX6f6xX4xX3xX1xXdxX20dxX23xX3xXexX3exX23xX1xX3xXe7xX282xX23xX1xX3xXdcxX27xX7exX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX6eexX6xX3xX4xXabxX3xXdcxX27xX39xX3xXexX89xX282xX23xX1xX3xX34xX23exX23xX22xX2e6xX3xXe7xXabxX8axX3xX34xXabxX84xX3xXe7xX282xX23xX1xX3xX34xe2ffxX23xX22xX3xX22xXdxX3afxX6xX3xX6f1xX1xX27xX3xXc4xX6f6xX4xX3xXexX89xX8axX23xX22xX3xXc4xX82xX3xX23xX22xX8axX82xXdxX3xX23xX1xX82xX3xX23xX43xX9exX4xXdfxX3xX19dxa391xX3xXexX1xX9axX3xX23xX1xX43xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX4cxXbxX2exX0xXexX6xXe7xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xXe7xX8axX89xX5exX10xX89xX9xXaxX113xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX125xXdxX5exXexX1xX9xXaxX12cxX113xX113xXaxX2exX0xXexXe7xX8axX5exX15xX2exX0xXexX89xX2exX0xXexX5exX2exX0xX6xX3xX1xX89xX10xX2bxX9xXaxXaxX2exX0xXdxX84xX22xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXdfxXe7xX6xX8axX1xX6xXexXdxX23xX1xXdfxXc4xX23xX4cxX23xX10xX125xX7xX4cxX2xX161xX161xX163xX4cxX2xX113xX167xX5exX169xX113xX16bxX16cxX167xX113xX113xXexX167xX16cxX161xX161xX16bxX5xX2xXdfxX26xXbxX22xXaxX3xX4cxX2exX0xX4cxX6xX2exX0xX4cxXexX5exX2exX0xX4cxXexX89xX2exX0xX4cxXexXe7xX8axX5exX15xX2exX0xX4cxXexX6xXe7xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX673xX85xXexX3xX23xX85xXdxX3xX5exX27xX23xX22xX3xX34xX39xX23xX22xX3xX4xX1x10648xX3xdfb0xX3xX6f1xX1xX39xX4xX3xX5xX82xX3xXexXdxX28dxX23xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXe7x10741xXexX3xXe7xX27xX85xX4xXdfxX3xXcdxX27xX15xX3xX34xcb26xX23xX1xX3xXc4xX28dxX3xXc4xb0e8xX23xX3xX34xX28dxX3xX23xX82xX15xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xXexX1xXdxX21axXexX3xX6f1xX21axX3xXexX1xX10xX8axX3xX1xX43xX9exX23xX22xX3xXexXc5xX3xX6f1xX1xXdxX3xX5xX27xXa7xXexX3xX4xX23exX3xX1xXdxX20dxX27xX3xX5xX6f6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX82xX23xX1xX3xXbaxX2xX4cxX2xX4cxX12cxX113xX2xX167xXc2xX3xX34xX21axX23xX3xX1xX21axXexX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX2xX163xX3xXexXdxX28dxX23xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXe7xX900xXexX3xXe7xX27xX85xX4xX3xX5xX82xX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXc4xX82xX3xXbxX1xX7c0xX3xX4xX916xXbxX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xXexX89xX42cxX23xX3xX1xXcaxXbxX3xX34xa375xX23xX22xX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xXdfxX3xXcxXc5xX3xX23xX22exX84xX3xX12cxX113xX2xX16bxX2e6xX3xXexXdxX28dxX23xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXe7xX900xXexX3xXe7xX27xX85xX4xX3xX5xX82xX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX2e6xX3xXbxX1xX7c0xX3xX4xX916xXbxX3xXc4xX82xX3xX4xX39xX4xX3xX6f1xX1xX8axXabxX23xX3xXe7xX35xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX6f1xX1xX39xX4xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX89xX8axX23xX22xX2exX210xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xXdcxX27xXabxX23xX3xX5xX8daxX3xX7xX35xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX0xX4cxX7xXexX89xX8axX23xX22xX2exX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX673x10103xXexX3xX6f1xX1xX39xX4xX3xXa5xX27xXa7xXexX3xX34xXb4xX3xXe7xX35xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX34xXcfxXdxX3xXexX43xXcaxX23xX22xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX5xX82xX84xX3xXc4xXdxX20dxX4xX3xXexX1xX10xX8axX3xX1xXcaxXbxX3xX34xX9c6xX23xX22xX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xXexXc5xX3xX2xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX34xX21axX23xX3xX5exX43xX9exXdxX3xX169xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xXc4xX82xX3xX34xXcfxXdxX3xXexX43xXcaxX23xX22xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX5xX82xX3xX4xXd8xX23xX22xX3xX5exX7exX23xX3xX23xX43xX9exX4xX3xX23xX22xX8axX82xXdxX3xXc4xX82xX8axX3xX5xX82xX84xX3xXc4xXdxX20dxX4xX3xXexX95xXdxX3xX20bxXdxX20dxXexX3xX210xX6xX84xX3xXexX1xX27xX85xX4xX3xX5exXdxX20dxX23xX3xXexX1xX6xX84xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXe7xX900xXexX3xXe7xX27xX85xX4xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXa5xX27xXa7xXexX3xX4xX59dxX23xX22xX3xXe7x91a9xX3xXdcxX27xX15xX3xX34xX90exX23xX1xX3xX22xXdxX9exXdxX3xX1xX95xX23xX3xXexX89xX233xX23xX3xXexX27xX35xXdxX3xXexX1xX6xX84xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX6f6xX3xX23xX22xX27xX15xX20dxX23xXdfxX3xX7dxX9c6xX23xX22xX3xXexX1xX2ebxXdxX2e6xX3xX34xX9axX3xX6f1xX1xX27xX15xX21axX23xX3xX6f1xX1xX3exX4xX1xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5exX7exX23xX3xXexX1xX6xX84xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX6f6xX3xX23xX22xX27xX15xX20dxX23xX2e6xX3xXa5xX27xXa7xXexX3xXe7xXbe4xX3xXdcxX27xX15xX3xX34xX90exX23xX1xX3xX84xX267xX4xX3xX7xX82xX23xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xXa7xXbxX3xX34xX23exX23xX22xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX6f6xX3xX23xX22xX27xX15xX20dxX23xX3xXexX1xX916xXbxX3xX23xX1xX916xXexX3xXe7xX275xX23xX22xX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xXexXcfxXdxX3xXexX1xXdxX9axX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXbaxX23xX6xX15xX3xX5xX82xX3xX84xX267xX4xX3xX5xX43xX44xX23xX22xX3xX4xX44xX3xX7xX262xXc2xX3xX34xX9axX3xXbxX1xb780xX3xX1xXcaxXbxX3xXc4xX9exXdxX3xX6f1xX1xXabxX3xX23xX22exX23xX22xX3xXexX1xX6xX84xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX6eexX6xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5exX7exX23xX3xXc4xX82xX3xXdcxX27xX15xX3xX34xX90exX23xX1xX3xX210xX1xX82xX3xX23xX43xX9exX4xX3xX1xX430xX3xXexX89xXcaxX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xXexX1xX6xX84xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xXexX6f6xX3xX23xX22xX27xX15xX20dxX23xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX20bxX28dxX3xXdcxX27xX15xX28dxX23xX3xX4xX6eexX6xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX2e6xX3xXexX1xX6xX15xX3xX34xX35xXdxX3xX4xX44xX3xXe7xXabxX23xX3xXc4xX82xX3xX5xX9exX23xX3xX23xX1xX916xXexX3xX5xX82xX3xXdcxX27xX15xX3xX34xX90exX23xX1xX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xXdcxX27xXabxX23xX3xX5xX8daxX3xX7xX35xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX4xX6eexX6xX3xX84xX282xX23xX1xX3xX34xX9axX3xXexX1xX10xX8axX3xX5exf851xXdxXdfxX3xXcdxX27xX15xX3xX34xX90exX23xX1xX3xX1xXdxX20dxX23xX3xX1xX82xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX8axX3xX7xX35xX3xX23xX82xX15xX3xX4xX1xX8axX3xX23xX22xX43xX2ebxXdxX3xX7xXbcxX3xX5exX7c0xX23xX22xX3xX5xX6xX8axX3xX34xX85xX23xX22xX3xXdcxX27xXabxX23xX3xX5xX8daxXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX19dxX44xX3xXdcxX27xX6xX23xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX4xX59dxX23xX22xX3xX34xX43xXcaxX4xX3xXe7xX35xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX84xX85xXexX3xX5xX8axX95xXexX3xXdcxX27xX15xX28dxX23xX3xXc4xX82xX3xXexX89xX39xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX20dxX84xX3xX84xX9exXdxX2e6xX3xXexX89xX8axX23xX22xX3xX34xX23exX3xX4xX23exX3xX4xX1xX267xX4xX3xX23xX22exX23xX22xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX89xX6xX3xX4xX1xX27xX15xX42cxX23xX3xX23xX22xX82xX23xX1xX3xXc4xX28dxX3xX34xX23exX23xX22xX3xXe7xXabxX8axX3xX1xXdxX9axX84xX3xX1cxXb4xX3xX1xX85xXdxX2e6xX3xXe7xXabxX8axX3xX1xXdxX9axX84xX3xXexX1xX916xXexX3xX23xX22xX1xXdxX20dxXbxX2e6xX3xXe7xXabxX8axX3xX1xXdxX9axX84xX3xX15xX3xXexX21axXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX8axX5exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX8axX3xX34xX39xX23xX1xX3xX22xXdxX39xX3xX4xX6eexX6xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX2e6xX3xXc4xX9exXdxX3xX4xX39xX4xX3xXdcxX27xX15xX3xX34xX90exX23xX1xX3xX84xX9exXdxX2e6xX3xXexX89xX39xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX20dxX84xX3xX4xX6eexX6xX3xX4xX44xX3xXdcxX27xX6xX23xX3xXaaxX5bxX244xX5bxX3xX5xX82xX3xX89xX916xXexX3xX23xXaccxX23xX22xX3xX23xX28dxX2e6xX3xa745xXbxX1xXabxXdxX3xXexX1xX6f6xX4xX3xX7xX6f6xX3xX5xX82xX3xXexX35xX3xX4xX1xX267xX4xX3xXbxX1xX7c0xX4xX3xXc4xX7c0xX3xX5exX90exX4xX1xX3xXc4xX7c0xX3xX4xXd8xX23xX22xX3xXc4xX82xX3xXbxX1xX8axX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX82xX84xX3xXc4xXdxX20dxX4xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX5xX82xX3xXbxX1xX8axX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xXbxX1xX7c0xX4xX3xXc4xX7c0x9123xXdfxX0xX4cxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41fxX8axX27xX89xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xX8axX3xXcxX1xX82xX23xX1xX3xX7dxX95xXexX4cxX20bxda3bx101c1xX3xX210xX10xX125xX7xX0xX4cxXbxX2e
namthanh