Vụ Công ty Việt Á: Trà Vinh kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế
Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cùng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng do liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gây hậu quả nghiêm trọng.
ea60x11cecxead2x1562cx11241x138a6x1173cx11520xf3caxX7x15dc5xeb5ax166e2x11217x13a84x134eexX5x142a8xXax11bc7x163c6xf8e5xX3x15f16x13f8ex10fd0x134b3xX3xXexea79xX3xX13xXdxf774xXexX3xf79ax1356fxX3xXcx12ebcxf49axX3xX13xXdxX18xX1xX3x1647fx131b4xX3xX5x10a1ax11aa2xXexX3x13618xXdx11faax10525xX3x10b5ex13321xX4x15a01xX3x16dcaxX1x148ffxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3x10a0ex12761xX3x13af3xX3xXex13e9bxX0x11227xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1339bxX10xX6x1504cxXaxX12xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xf2abxX28xX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX4x1497cxX18xX19xX3xX18xX1xX34xX18xX3xX1x11354xX18xX1xX3xXexX1x1257dxX4xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX4x10828xX18xX1xX3xX4xX39x14c4bxX3xX74xf6acxX3xX3ax13826xXexX3x11221xXb2xX18xX19xX3xX68xXb8xX3xX5xXdxeceaxX18xX3x14d2dxX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16x1427cxX3xXbxX1x14dc9xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3fxX3xX19x13a4exX1cxX3xX1xX34xX33xX3xXcexX33xXb2xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxX3axX3xXexX27x16084xX18xX19x1548axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11be7xXb8xX68xX1cxXaxX12xX0xXdxX3axX19xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX1cxX24xX3x1089bxX5xXb8xX4xX2fx123b6xX3xX3axX6xX27xX19xXdxX18x15173xX5xX10xf06dxXexX24xX3xX6xX33xXexXb8xX141xX3xX3axX6xX27xX19xXdxX18xX149xX27xXdxX19xX1xXexX24xX3xX6xX33xXexXb8xX141xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXb2xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX111xX13cxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX111xX74xX18xX56xX18xX10x14684xX7xX56x1163axX1dcx16167xX1dcxX56xX2xX1dcx114fcxX68xX2xX2x12db8x133f0x15978xX1dexX1e8xXex10d4cxX1e9xX1e9xX1e3xX5xX2xX111x15559xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxXb8xX18xXaxX12x147b1xX1xXdxXbbxX33xX3xX4xX39xX18xX3xX13cx13433xX3xX4fxX3xX16x11694xX16xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX13cx14413xX3xX13cx12120xXexX3xX74xXa0xX3xX4xX43xX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX111xX3x11614xX25cxX19xX33x12357xX18xX24xX3xXexX1xX6xX18xX1xX18xXdxX10xX18xX111xX74xX18x14478xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xXcx10177xX18xX1xX3x128a4xX1cxX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX3cxf5a1xX3xX4xX43xX3x111b6xX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX7xX3dxX3xX2x16a97xX2x147d2xX149xX2e4xXc1xX56xXcx11fa1xX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX13cx1411fxX18xX19xX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX16xXb2xX18xX1xX3xX4xX39xXb8xX3xX3cxX3dxXdxX3xX74x13e47xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX74xX32cxXdxX3xX17xX18xX19xX3x12ac1xXdxXcbxX18xX3xX4exX43xX4xX3xX33bxX1xX6xX3fxX3x14e20xX1cxX3xX74xXdxXcbxX18xX3xX121xX6xX18xX3xX16xX1x131dfxXbxX3xX1xX28xX18xX1xX3xXc1xXb2xX18xX19xX3xX13cxX267xX3xXexX2cexX18xX1xX3fxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXexX2cexX18xX1xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xX16xX96xX18xX19xX3xX74xX32cxXdxX3xX3cxX43xX3fxX3xX349xX1cxX3xX13cxX6xX18xX3xX33bxXdx10423xX3axX3xXexX27xX6xX3xXcxX2cexX18xX1xX3xX2d2xX1cxX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX4x10c60xX18xX19xX3xX4xX43xX3xX2e4xX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX7xX3dxX3xX1dexX1edxX149xX2e4xXc1xX56xX2fbxX121xX33bxXcxXcxX2fbxX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX13cxX310xX18xX19xX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX16xXb2xX18xX1xX3xX4xX39xXb8xX3xX3cxX3dxXdxX3xX74xX32cxXdxX3xX17xX18xX19xX3xX25cxX19xX33xX1cx11e45xX18xX3xX65x129a5xX33xX3xX41xX1x10ea0xX32cxX4xX3fxX3xX349xX1cxX3xX74xXdxXcbxX18xX3xX121xX6xX18xX3xX16xX1xX357xXbxX3xX1xX28xX18xX1xX3xXc1xXb2xX18xX19xX3xX13cxX267xX3xX33bxX1xX3dxXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4x136c5xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX74xX28xX3xX68xXb8xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX20xXbxX3fxX3xX121x1303exX3xXexX1xX435xX3xXc1xXb2xX18xX19xX3xX2d2xX1cxX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXexX2cexX18xX1xX3fxX3xX68xXb8xX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xXe0xX3xXbxX1xXe4xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3xX2a3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX2b7xX3fxX3xX19xXfaxX1cxX3xX1xX34xX33xX3xXcexX33xXb2xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxX3axX3xXexX27xX10exX18xX19xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX18xX267xXdxX3xX68xX33xX18xX19xX3xX2e4xX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX4xX2d2xX6xX3xXcxX2cexX18xX1xX3xX2d2xX1cxX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX74xX28xX3xX349xX1cxX3xX13cxX6xX18xX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xXexX27xX6xX3xXcxX2cexX18xX1xX3xX2d2xX1cxX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3fxX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX33bxXdxXcbxX18xX3xX4exX43xX4xX3xX33bxX1xX6xX3xX74xX28xX3xX25cxX19xX33xX1cxX42cxX18xX3xX65xX430xX33xX3xX41xX1xX435xX32cxX4xX3xX3cxX2dfxX3xX4xX43xX3xX18xX1xX430xX18xX19xX3xX74xXdxX3xXbxX1x10210xX3axX3fxX3xX2fxX1xX33xX1cxX54xXexX3xX3cxXdxX3b7xX3axX3xXexX27xXb8xX18xX19xX3xX5xX2dfxX18xX1xX3xX3cxX5b5xXb8xX3fxX3xX4xX1xX2cexX3xX3cxX5b5xXb8xX3fxX3xXexX1x10185xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX18xX1xXdxX20xX3axX3xX74xX14xX3fxX3xXexX1xXdxX54xX33xX3xX2fxXdxX3b7xX3axX3xXexX27xX6xX3fxX3xX3cxX3b7xX3xX4xX357xXbxX3xX68xX435xX32cxXdxX3xX74xXdxX3xXbxX1xX5b5xX3axX3xXexX27xXb8xX18xX19xX3xX3cxX357xX33xX3xXexX1xXe4xX33xX3xX3axX33xX6xX3xX7xX27cxX3axX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1x139b4xX3axX3x15857x1162axXexX3xX18xX19xX1xXdxX20xX3axX3xX4ex12f0cxec81xX4exX149xX16xXb8xX13xX149xX1dcxX3xX4xX2d2xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3fxX3xX19xXfaxX1cxX3xX1xX34xX33xX3xXcexX33xXb2xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxX3axX3xXexX27xX10exX18xX19xX141xX3xXexX1xXdxX54xX33xX3xX7xXfaxX33xX3xX7xX39xXexX3xXexX27xXb8xX18xX19xX3xXcexX33xXb2xX18xX3xX5x132ffxX3xX3cxX3b7xX3xX3axX267xXexX3xX7xX3dxX3xX3cxXb2xX18xX19xX3xX74xXdxXcbxX18xX3fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXa6xX4xX3fxX3xX74xXdxXcbxX18xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xXexX5e0xX3xX695xX3xX18xX1xX34xX18xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX4xX2d2xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3xXexX27xX39xXdxX3xX74xX32cxXdxX3xXcexX33xX1cxX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX4xX2d2xX6xX3xXc1xXb2xX18xX19xX3fxX3xX25cxX1xX28xX3xX18xX435xX32cxX4xX3xX68xeb3fxX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX13cxX279xX3xX2fxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3fxX3xX13cxX27cxXexX3xXexX5b5xX3axX3xX19xXdxX6xX3axX3fxX3xX19xXfaxX1cxX3xX68xX435xX3xX5xX33xX34xX18xX3xX637xX357xX33xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xX13xXdxX3xXbxX1xX5b5xX3axX3xX4xX2d2xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX39xX3xX18xX1xXfaxX18xX3xXexX27xXcbxX18xX3xX5xX28xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxX3axX3xXexX27xX10exX18xX19xX3fxX3xX5xX28xX3axX3xXb2xX18xX1xX3xX1xX435xX4fxX18xX19xX3xX3cxX54xX18xX3xX7xX5e0xX3xX5xX2dfxX18xX1xX3xX3cxX5b5xXb8xX3fxX3xX33xX1cxX3xXexX47bxX18xX3xX4xX2d2xX6xX3xXexXe0xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xXc1xXb2xX18xX19xX3xX74xX28xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xXcxX27xX435xX32cxX4xX3xX3cxX43xX3fxX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX2f5xX56xX1dcxX1e9xX1dcxX1dcxX3fxX3xX16xX462xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX16xXb2xX18xX1xX3xX7xX39xXexX3xX3cxXdxXbbxX33xX3xXexX27xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX2cexX18xX1xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX3cxX2dfxX3xX27xX6xX3xXcexX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX2fxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX74xX14xX3xX39xX18xX3fxX3xX2fxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX13cxX279xX3xX4xX6xX18xX3xX74xX28xX3xX13cxX27cxXexX3xXexX5b5xX3axX3xX19xXdxX6xX3axX3xX1e8xX3xX13cxX279xX3xX4xX6xX18xX3xX74xXbbxX3xX1xX28xX18xX1xX3xX74xXdxX3x141b5xX13xXdxX3xXbxX1xX5b5xX3axX3xXcexX33xX1cxX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX74xXbbxX3xX3cxX357xX33xX3xXexX1xXe4xX33xX3xX19xXfaxX1cxX3xX1xX34xX33xX3xXcexX33xXb2xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxX3axX3xXexX27xX10exX18xX19x1677axX3xX637xXb2xX1cxX3xX27xX6xX3xXexX5b5xXdxX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX74xX28xX3xXcxX27xX33xX18xX19xX3xXexXfaxX3axX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xX7xXb8xX39xXexX3xX13cxX20xX18xX1xX3xXexX34xXexX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xX16xX39xX4xX3xX13cxX279xX3xX4xX6xX18xX3xX19xX2a7xX3axX24xX3xXcxX27xXe4xX18xX3xXc1xX27cxX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXexX2cexX18xX1xX141xX3xX25cxX19xX33xX1cxX42cxX18xX3xX13xecd6xX18xX3xffd3xX462xX3fxX3xX18xX19xX33xX1cxXcbxX18xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXcxX27xX33xX18xX19xX3xXexXfaxX3axX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xX7xXb8xX39xXexX3xX13cxX20xX18xX1xX3xXexX34xXexX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX141xX3xX947xXcbxX3xX13xX944xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xXcxX27xX435xX4fxX18xX19xX3xX2fxX1xXb8xX6xX3x14309xX638xXexX3xX18xX19xX1xXdxX20xX3axX149xX16xX1xX634xX18xX3xX3cxXb8xX39xX18xX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXb2xX18xX1xX3xXexX1xX33xX267xX4xX3xXcxX27xX33xX18xX19xX3xXexXfaxX3axX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xX7xXb8xX39xXexX3xX13cxX20xX18xX1xX3xXexX34xXexX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX74xX28xX3xX25cxX19xX33xX1cxX42cxX18xX3xX13xX944xX18xX3xXcxX27xX33xX1cxXbbxX18xX3fxX3xX4xX1xX33xX1cxXcbxX18xX3xX74xXdxXcbxX18xX3xX41xX1x1240cxX18xX19xX3xX25cxX19xX1xXdxX20xXbxX3xX74xX14xX3xX26cxX435x140c9xX4xX3fxX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXexX2cexX18xX1xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX2fxX54xXexX3xXcexX33xXb2xX3xX3cxXdxXbbxX33xX3xXexX27xX6xX3xX13cxX6xX18xX3xX3cxXe4xX33xX3xX4xX2d2xX6xX3xX16xX462xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX16xXb2xX18xX1xX3xX7xX39xXexX3xX3cxXdxXbbxX33xX3xXexX27xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX2cexX18xX1xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3fxX3xX18xX944xX3axX3xX1dcxX1e9xX1dcxX2xX149xX1dcxX1e9xX1dcxX1dcxX3fxX3xX13cxX3dxX18xX3xX13cxX279xX3xX4xX6xX18xX3xX3cxX2dfxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xXa1exXbxX3xX74xX32cxXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xX5e0xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX1e3xX3xX19xX43xXdxX3xXexX1xXe4xX33xX3xX4xX33xX18xX19xX3xX4xX357xXbxX3xXexX27xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX13cxX279xX3xX1cxX3xXexX54xX3xX3fxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX634xX3axX3xX637xX638xXexX3xX18xX19xX1xXdxX20xX3axX3fxX3xX74xX34xXexX3xXexX435xX3xX1cxX3xXexX54xX3xXbxX1xX14xX4xX3xX74xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xXa0exX18xX19xX3fxX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xX16x15babxX13x13fa5xX26cxX149xX2xX1edxX3fxX3xX74xX32cxXdxX3xX7xX3dxX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1xX462xX18xX3xX1dexX1e7xX3xXexX30xX3xX3cxX2a7xX18xX19xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3xX2fxX695xX3xX74xX32cxXdxX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2f5xX3xX19xX43xXdxX3xXexX1xXe4xX33xX3xX74xX28xX3xX2fxX695xX3xX74xX32cxXdxX3xXcxX27xX33xX18xX19xX3xXexXfaxX3axX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xX7xXb8xX39xXexX3xX13cxX20xX18xX1xX3xXexX34xXexX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX1dexX3xX19xX43xXdxX3xXexX1xXe4xX33xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xXcxX27xXb8xX18xX19xX3xXcexX33xX39xX3xXexX27xXa0xX18xX1xX3xXexX1xX5e0xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX4xX39xX4xX3xX19xX43xXdxX3xXexX1xXe4xX33xX3fxX3xX4xX39xX4xX3xX13cxX279xX3xX4xX6xX18xX3xX3cxX2dfxX3xX4xX43xX3xX1xX28xX18xX1xX3xX74xXdxX3xX1xXa1exXbxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xX43xX6xX3xXexX1xX2d2xX3xXexX14xX4xX3xX3cxX357xX33xX3xXexX1xXe4xX33xX3fxX3xX19xXfaxX1cxX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX1xX5b5xXdxX3xX4xX1xXb8xX3xX25cxX1xX28xX3xX18xX435xX32cxX4xX3xX2fxX1xXb8xXb2xX18xX19xX3xX2f3xX3fxX1e7xX3xXexX30xX3xX3cxX2a7xX18xX19xX141xX3xXexX27xXb8xX18xX19xX3xX3cxX43xX3xXexX5b5xXdxX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xX2fxX1xXb8xXb2xX18xX19xX3xX1e7xX3fxX1edxX3xXexX30xX3xX3cxX2a7xX18xX19xX3xX74xX28xX3xXexX5b5xXdxX3xXcxX27xX33xX18xX19xX3xXexXfaxX3axX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xX7xXb8xX39xXexX3xX13cxX20xX18xX1xX3xXexX34xXexX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX1xXb8xXb2xX18xX19xX3xX1e9xX3fxX2f3xX3xXexX30xX3xX3cxX2a7xX18xX19xX111xX56xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXb8xX68xX1cxXaxX12xX0xXdxX3axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX68xXexX1xX33xX3axX13cxX3xX68xX1xXdxX68xX10xX3xXdxX16xX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX1cxX24xX3xX13cxX5xXb8xX4xX2fxX141xX3xX3axX6xX27xX19xXdxX18xX149xX5xX10xX14cxXexX24xX3xX6xX33xXexXb8xX141xX3xX3axX6xX27xX19xXdxX18xX149xX27xXdxX19xX1xXexX24xX3xX6xX33xXexXb8xX141xX3xX1d9xXdxX68xXexX1xX24xX3xX1e7xX2xX2f5xXbxX637xX141xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1e8xX2xX1e9xXbxX637xX141xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXb2xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX111xX13cxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX111xX74xX18xX56xX18xX10xX1d9xX7xX56xX1dcxX1dcxX1dexX1dcxX56xX2xX1dcxX1e3xX68xX2xX2xX1e7xX1dexX1edxX1e8xX2xXexX2f5xX1e9xX1e7xX1e8xX1edxX5xX1e9xX111xX1f4xXbxX19x12439xX27xX9xX1e3xX2f5xX1dcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xXaxX3xX1d9xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1e7xX2xX2f5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e8xX2xX1e9xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX27xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX24xX0xX56xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX149xXexX1xX33xX3axX13cxX149xX6xX18xX68xX149xX7xX6xXbxXb8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33bxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xXc1xX28xX3xX25cxf9bexX18xX19xX3xX74xX28xX3xX1dcxX3xXexX1xX33xX267xX4xX3xX4xX357xXbxXaxX3xX1xX27xX10xX14cxX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX149xX5xX33xX6xXexX149xX68xXb8xXdxX149xX7xXb8xX18xX19xX56xX2fxX1xXb8xXdxX149xXexXb8xX149xX19xXdxX6xX3axX149xX68xXb8xX4xX149xX4xX68xX4xX149xX68xX6xX149xX18xX6xX18xX19xX149xX74xX6xX149xX1dcxX149xXexX1xX33xXb8xX4xX149xX4xX6xXbxX56xX1dcxX1dexX1dexX1e8xX2f5xX1e3xX111xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX19xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX56xX3axX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1dcxX1e9xX56xX18xX10xX1d9xX7xX56xX1dcxX1dcxX1dcxX2f5xX56xX2xX1e9xX1e3xX68xX2xX2xX1e3xX1dexX1e3xX2f5xX1e8xXexX1e3xX2f3xX1e7xX2f5xX1e8xX5xX1e9xX111xX1f4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX74xX12xX0xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33bxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xXc1xX28xX3xX25cxXf07xX18xX19xX3xX74xX28xX3xX1dcxX3xXexX1xX33xX267xX4xX3xX4xX357xXbxXaxX3xX1xX27xX10xX14cxX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX149xX5xX33xX6xXexX149xX68xXb8xXdxX149xX7xXb8xX18xX19xX56xX2fxX1xXb8xXdxX149xXexXb8xX149xX19xXdxX6xX3axX149xX68xXb8xX4xX149xX4xX68xX4xX149xX68xX6xX149xX18xX6xX18xX19xX149xX74xX6xX149xX1dcxX149xXexX1xX33xXb8xX4xX149xX4xX6xXbxX56xX1dcxX1dexX1dexX1e8xX2f5xX1e3xX111xX1xXexX3axXaxX12xX33bxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xXc1xX28xX3xX25cxXf07xX18xX19xX3xX74xX28xX3xX1dcxX3xXexX1xX33xX267xX4xX3xX4xX357xXbxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX2xX2f3xX1xX1dexX1e9xX3xX4xX1xXdxXbbxX33xX3xX1dcxX1e9xX56xX1e7xX3fxX3xX16xX462xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX16xX4exXc1xXcxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX41xX3xXc1xX28xX3xX25cxXf07xX18xX19xX3xX3cxX2dfxX3xXexX3dxX18xX19xX3xX3cxX5b5xXexX3xXcexX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX2fxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX74xX14xX3xX39xX18xX3fxX3xX2fxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX13cxX279xX3xX4xX6xX18xX3xX74xX28xX3xXexX1xX5e0xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX5xX20xX18xX1xX3xX13cxX27cxXexX3xXexX5b5xX3axX3xX19xXdxX6xX3axX3xX1e8xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX3cxX3dxXdxX3xX74xX32cxXdxX3xX17xX18xX19xX3xXcxX17xX18xX3xXcxX1xX357xXexX3xXcxX1xX5b5xX18xX1xX3fxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXcxX27xX33xX18xX19xX3xXexXfaxX3axX3xX33bxXdxX3b7xX3axX3xX7xXb8xX39xXexX3xX13cxX20xX18xX1xX3xXexX34xXexX3xXc1xX28xX3xX25cxXf07xX18xX19xX3xX2a3xX19xX10exXdxX3xXexX27cxXexX3xX5xX28xX3xX16xX26cxX16xX3xXc1xX28xX3xX25cxXf07xX18xX19xX2b7xX3xX74xXbbxX3xX1xX28xX18xX1xX3xX74xXdxX3xX86fxXcxX1xX6xX3axX3xX17xX3xXexX28xXdxX3xX7xXb2xX18xX8a5xX3xXexX1xX10xXb8xX3xX2fxX1xXb8xXb2xX18xX3xX1e8xX3fxX3xXc1xXdxXbbxX33xX3xX1dexX2f5xX1dexX3xX121xX947xX65xX4exX3xX74xX32cxXdxX3xX3axXa6xX4xX3xXbxX1xX5b5xXexX3xXexX96xX3xX3cxX435xXa1exX4xX3xXcexX33xX1cxX3xX3cxX279xX18xX1xX3xXex15a07xX3xX1dcxX1e9xX3xX18xX944xX3axX3fxX3xXexX96xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xXexX1xXfaxX18xX3xX1xXb8xXbexX4xX3xXex14accxX3xX1xXa0xX18xX1xX111xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX74xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX121xX27cxXexX3xX2fxX1xX634xX18xX3xX4xX357xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xXaxX3xX1xX27xX10xX14cxX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX149xX5xX33xX6xXexX149xX68xXb8xXdxX149xX7xXb8xX18xX19xX56xX13cxX6xXexX149xX2fxX1xX6xX18xX149xX4xX6xXbxX149xX19xXdxX6xX3axX149xX68xXb8xX4xX149xX4xX68xX4xX149xX1xX6xX149xX18xXb8xXdxX149xX5xXdxX10xX18xX149xXcexX33xX6xX18xX149xX68xX10xX18xX149xX74xXdxX10xXexX149xX6xX56xX1dcxX1dexX1dexX1e9xX1dexX1edxX111xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX19xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX56xX3axX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1dcxX1e9xX56xX18xX10xX1d9xX7xX56xX1dcxX1dcxX1dcxX1dexX56xX2xX1e9xX1e3xX68xX2f5xX2xX1e7xX2f5xX1dexX1e9xX2f5xXexX1dcxX2f3xX1e3xX1e3xX2xX5xX1e9xX111xX1f4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX74xX12xX0xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX121xX27cxXexX3xX2fxX1xX634xX18xX3xX4xX357xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xXaxX3xX1xX27xX10xX14cxX9xXaxX56xXbxX1xX6xXbxX149xX5xX33xX6xXexX149xX68xXb8xXdxX149xX7xXb8xX18xX19xX56xX13cxX6xXexX149xX2fxX1xX6xX18xX149xX4xX6xXbxX149xX19xXdxX6xX3axX149xX68xXb8xX4xX149xX4xX68xX4xX149xX1xX6xX149xX18xXb8xXdxX149xX5xXdxX10xX18xX149xXcexX33xX6xX18xX149xX68xX10xX18xX149xX74xXdxX10xXexX149xX6xX56xX1dcxX1dexX1dexX1e9xX1dexX1edxX111xX1xXexX3axXaxX12xX121xX27cxXexX3xX2fxX1xX634xX18xX3xX4xX357xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX25cxX19xX28xX1cxX3xX2xX1e9xX56xX1e7xX3fxX3xX16xX462xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX16xX4exXc1xXcxX3fxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX41xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX3xX3cxX2dfxX3xX27xX6xX3xX2e4xX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX2fxX1xX4fxXdxX3xXexX3dxX3xX74xX14xX3xX39xX18xX3xX86fxX13xXdxX3xXbxX1xX5b5xX3axX3xXcexX33xX1cxX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX74xXbbxX3xX1xXb8xX5b5xXexX3xX3cxX267xX18xX19xX3xX3cxX357xX33xX3xXexX1xXe4xX33xX3xX19xXfaxX1cxX3xX1xX34xX33xX3xXcexX33xXb2xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxX3axX3xXexX27xX10exX18xX19xX8a5xX3xX637xXb2xX1cxX3xX27xX6xX3xXexX5b5xXdxX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX111xX3xX16xX96xX18xX19xX3xX18xX19xX28xX1cxX3fxX3xX16xX462xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX16xX4exXc1xXcxX3xX3cxX2dfxX3xX27xX6xX3xX947xX20xX18xX1xX3xX13cxX27cxXexX3xX19xXdxX430xX3xX18xX19xX435x14e9cxXdxX3xXexX27xXb8xX18xX19xX3xXexX27xX435xX1543xX18xX19xX3xX1xXa1exXbxX3xX2fxX1xX634xX18xX3xX4xX357xXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xX74xX32cxXdxX3xX1dcxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX435xXa1exX18xX19xX3xX5xX28xX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xXbxX1xX14xX3xXexX27xX39xX4xX1xX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX3xXexX5b5xXdxX3xXexX1xX1543xXdxX3xX3cxXdxX3b7xX3axX3xXexXe0xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX3cxX357xX33xX3xXexX1xXe4xX33xX3fxX3xX18xX6xX1cxX3xX5xX28xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX3xX74xX28xX3xX2fxX54xX3xXexXb8xX39xX18xX3xXexX27xX435xX4fxX18xX19xX3xX16xX26cxX16xX3xX65xX28xX3xX25cxX267xXdxX111xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX74xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e4xX33xX1cxX54xXexX3xX5xXdxX20xXexX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xXexX1xX6xX3axX3xX18xX1xX3d0xX18xX19xX3fxX3xXexXdxXcbxX33xX3xX4xX5e0xX4xX3xX18xX1xXa0xX18xX3xXexX121axX3xX74xX14xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xXaxX3xX1xX27xX10xX14cxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX149xXexX27xXdxX56xXcexX33xX1cxX10xXexX149xX5xXdxX10xXexX149xX4xX1xXb8xX18xX19xX149xXexX1xX6xX3axX149xX18xX1xX33xX18xX19xX149xXexXdxX10xX33xX149xX4xX33xX4xX149xX18xX1xXdxX18xX149xXexX33xX149xX74xX33xX149xX74xXdxX10xXexX149xX6xX56xX1dcxX1dexX1dcxX2f3xX1e8xX1e3xX111xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX19xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX56xX3axX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1dcxX1e9xX56xX18xX10xX1d9xX7xX56xX1dcxX1dcxX1dcxX1dcxX56xX2xX1e9xX1e7xX68xX1e9xX2xX1dcxX1dexX1dcxX2xX2xXexX1e3xX2f5xX2xX2f5xX5xX2xX111xX1f4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3fxX3xX41xX1xX43xX3xX37xXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX4xX3xX4exX4fxX3xX51xX3xXexX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX74xX12xX0xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e4xX33xX1cxX54xXexX3xX5xXdxX20xXexX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xXexX1xX6xX3axX3xX18xX1xX3d0xX18xX19xX3fxX3xXexXdxXcbxX33xX3xX4xX5e0xX4xX3xX18xX1xXa0xX18xX3xXexX121axX3xX74xX14xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xXaxX3xX1xX27xX10xX14cxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX149xXexX27xXdxX56xXcexX33xX1cxX10xXexX149xX5xXdxX10xXexX149xX4xX1xXb8xX18xX19xX149xXexX1xX6xX3axX149xX18xX1xX33xX18xX19xX149xXexXdxX10xX33xX149xX4xX33xX4xX149xX18xX1xXdxX18xX149xXexX33xX149xX74xX33xX149xX74xXdxX10xXexX149xX6xX56xX1dcxX1dexX1dcxX2f3xX1e8xX1e3xX111xX1xXexX3axXaxX12xX2e4xX33xX1cxX54xXexX3xX5xXdxX20xXexX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xXexX1xX6xX3axX3xX18xX1xX3d0xX18xX19xX3fxX3xXexXdxXcbxX33xX3xX4xX5e0xX4xX3xX18xX1xXa0xX18xX3xXexX121axX3xX74xX14xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX27xXb8xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX13xXdxX20xX4xX3xXexXdxX54xXbxX3xXexX14xX4xX3xX637xX10xX3axX3xX637xX638xXexX3fxX3xXcexX33xX1cxX54xXexX3xX3cxX279xX18xX1xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xXexX3xX3cxX3dxXdxX3xX74xX32cxXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX39xX18xX3xX13cxX267xX3fxX3xX2fxX3b7xX3xX4xXb2xX3xX4xX39xX18xX3xX13cxX267xX3xX4xX357xXbxX3xX4xX6xXb8xX3fxX3xX5xXdxXcbxX18xX3xXcexX33xX6xX18xX3xX3cxX54xX18xX3xX74xX14xX3xX13xXdxX20xXexX3xX23xX3fxX3xX3cxX435xXa1exX4xX3xX4xXb8xXdxX3xX5xX28xX3xX3axX267xXexX3xXexX27xXb8xX18xX19xX3xX18xX1xX430xX18xX19xX3xX74xX14xX3xX39xX18xX3xXexX27xX10exX18xX19xX3xX3cxXdxX3b7xX3axX3xX18xX944xX3axX3xX1dcxX1e9xX1dcxX1dcxX111xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX74xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX33xX5xX12xX0xX68xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX74xX12xX0xX56xX68xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXb8xX33xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX41xX1x14ae6xX4xX3xX4exX462xX18xX3xX2a3xXcxXcxX9a0xX13xX25cxX56xX13xXdxX10xXexX18xX6xX3ax11781xX2b7xX0xX56xXbxX12