HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 5 nghị quyết, trong đó có đầu tư đường Hàm Nghi kéo dài
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đề án đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài và 4 nghị quyết quan trọng khác.
fa91x1635cx10835x11e15x17c8ex14f2fx16d4ex1276ax11d8fxX7x173f0x13d04x112fcx17ecdx12e1fx132afxX5x12a15xXaxX3xX7xXex1538fxX5xX10xX9xXaxXexX10x15b26xXexfef9xX6xX5xXdx1394cx1170bx10154xX3x106a9x1805cxX7xXexXdx14209xX15x13d93xXax12a6dx14be5x13a62x12888x18149xX3xXex14148xX23xX1xX3xX30x17720xX3xXcx10657xX23xX1xX3xXexX1x12dbaxX23xX22xX3xfce4xX27xX6xX3x16f8exX3xX23xX22xX1x15978xX3xX48xX27xX15xffcexXex11b33xX3xXex148efx1620fxX23xX22xX3x118edx101caxX3xX4xX61xX3xX60x143bbxX27xX3xXexfd45xX3xX60xX6bx13c5cxX23xX22xX3xX30xX3bx12bc6xX3xX32xX22xX1xXdxX3x10a99x11d0dxX5cxX3x17edfxX3bxXdxX0x17c51xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX80xXaxX2fx13058x17886xX3xX1x145c7xXbxX3xXexX1x12c95xX3xX2x1495axX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3x12b43x165c1x11977xXc1xX3xX60x109a4xX3x1548fxXdx11eadxX27xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX32xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX31x109e4xX3x1322cxX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX1cx11999xX15xX3xX80x1195exX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX3x10056xX3bxX3x13c26xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX3xX7cxX1xXeaxX4x10488xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11003xX5cxX80xX15xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10160xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12770xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117x1012bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5x14b58xX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84x1522exX16fx12bcdxXa5xX84xXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX1a4x1359bxX1a6xX2xXexX1a4x17a73xX1b5xX1b5xX1b0xX5xX16fxX133xX26xXbxX22x1420cxX5bxX9xX117xX117xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX75xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX16fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX23xX22xX9xXaxX4cxXaxX2fxX0xXexXc7xX5cxX80xX15xX2fxX0xXexX5bxX2fxX0xXexX80xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fx14a06xXeaxX23xX22xX3xX2xX117xX84xX1b0xX58xX3xXcxX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xXexX5bxXf9xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX58xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX3xXexXdxX56xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX3xX60xXc9xX3xX1cxX10xX75xX3xX1cxX7dxXexX58xX3xXc7xX6xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX4xX1xX27xX15x179c2xX23xX3xX60xXe8xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX143x15a9cxX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3x157baxX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xfe63xX30cxX3xX31x17718xX23xX1xX3xX298x140a8xX23xX2dxX3x13a1bxX1xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xXcxX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xXexX5bxXf9xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX32xX22xX27xX15x119aaxX23xX3xXcxX1xX51xX3xX32x14487xX3x1004axX2dxX3xX357xX1xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xXcxX5bxX6bxX353xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX30xX27xX15xXe8xX23xX3xX4xX1xX333xX3xXexX5bxX34exX3xXbxX1xXdxX30cxX23xX3xX1xX9dxXbxX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX33xXf9xX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3x1251fxX143xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xXcxX5bxX67xX23xX3xXcxXdxX56xX23xX3xX30xX6bxX23xX22xX2dxX3xX4xXeaxX4xX3xX60x17313xX23xX22xX3xX4xX1xX328xX3x1499axX15xX3xX114xXdxX30cxX23xX3xX143xXcxXc0xX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX2dxX3xX5xXc5xX23xX1xX3xX60x1130exX5cxX3xX3efxX143xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xXexX80xX2fxX0xX84xXexX5bxX2fxX0xX84xXexXc7xX5cxX80xX15xX2fxX0xX84xXexX6xXc7xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX357xX1xXeaxXexX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xX7cxX1xX6xXdxX3xX75xX431xX4xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX58xX3xX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX34axX30cxX3xX31xX34exX23xX1xX3xX298xX353xX23xX3xX5xX3bxX75xX3xX5bx117a3xX3xXexX1xX30cxX75xX3xX75x1383exXexX3xX7x14db9xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX58xX3xXexX67xX75xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX3xX4xX333xX6xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23x1006axX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX58xX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX58xX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX3xX60x15f78xXexX58xX3xXc7xX40exXdxX3xXexX1xX6bxX6fxX23xX22xX3x14b0bxX357x14c60xX143xX3xXexX431xX5cxX3xX48xX27x1586exX3xX60xX541xXexX3xX7xX431xX4xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX60xXc9xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX60xX541xXexX3xX22x176bdxX23xX3xX114x10ec0xXdxX3xX48xX27xX15xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX99xX1xX27xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdx10b40xXbxX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fx17ff8xX31xXf5xX15xX3xX5xX3bxX3xX23xX1xX386xX23xX22xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX58xX3xXexX1xXdxX56xXexX3xXexX1xXf9xX4xX58xX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xX4xX1xX3bxX5cxX3xX75x141ebxX23xX22xX3xX31xX431xXdxX3xX1xX4c4xXdxX3xX31x14485xX23xX22xX3xXc7xX4c4xX3xXexX36xX23xX1xX58xX3xX99x1743dxX3xX23xXdxX5a2xX75xX3xX1a4xX4cxX4cxX3xX23xX511xX75xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX31xX431xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3bxX5cxX3xX32xX22xX27xX15xX37exX23xX3xX33xX27xX58xX3xX31xX431xXdxX3xX1xX4c4xXdxX3xXexX1xXdxX3xX60xX27xX6xX3xX15xX30cxX27xX3xX23xX6bxX588xX4xX133xX133xX133xX3xXc0xX34exX3xX114x11735xX15xX58xX3xX60xXe8xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xXeaxX4xX3xX60xX431xXdxX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xXbxX1xXeaxXexX3xX1xX27xX15xX3xX80xXf5xX23xX3xX4xX1xX333xX58xX3xXexX5bxX328xX3xXexX27xX5a2xX58xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX67xX23xX58xX3xXexX5bxXeaxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX5a2xX75xX2dxX3xXexX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX30cxX23xX3xX4xXa2xX27xX3xXexX3bxXdxX3xX5xXdxX5a2xX27xX58xX3xXexX1xX61fxX5cxX3xX5xX27xX67dxX23xX3xX7xX44xXdxX3xX23x118c0xXdxX58xX3xXexX1x1460bxX23xX22xX3xXexX1xX584xX23xX58xX3xXexX5bxXeaxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX5a2xX75xX58xX3xX60xX61xX23xX22xX3xX22xX61xXbxX3x10781xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX114xX3bxX5cxX3xX4xXeaxX4xX3xXc7xXeaxX5cxX3xX4xXeaxX5cxX58xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23x12306xX3xX60xXc9xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xX60xX431xXexX3xX7cxX56xXexX3xX48xX27xX61fxX3xX4xX6xX5cxX3xX23xX1xX541xXex17252xX3xX1exX3xX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX34axX30cxX3xX31xX34exX23xX1xX3xX298xX353xX23xX3xX23xX1xX541xX23xX3xX75xX431xX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xX2xX1a6xX4cxX80xX2xX2xX1a4xX2xX16fxX117xX17dxXexX2xX4cxXa5xX2xX5xXa5xX1exXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX1a4xXa5xX117xXa5xXexX1a4xX16fxX4cxX117xX1b5xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX34axX30cxX3xX31xX34exX23xX1xX3xX298xX353xX23xX58xX3xX357xX1xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xXcxX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xXexX5bxXf9xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX32xX22xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX51xX3xX32xX386xX3xX388xX58xX3xX357xX1xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xXcxX5bxX6bxX353xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX30xX27xX15xXe8xX23xX3xX4xX1xX333xX3xXexX5bxX34exX3xXbxX1xXdxX30cxX23xX3xX1xX9dxXbxX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxXcxX6f7xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX67xX27xX3xX114xX4c8xX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX5xX3bxX3xX1b5xX133xX1b5xX17dxXa5xX3xXexX62dxX3xX60xX40exX23xX22xX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX143xXeaxX5cxX3xX4xXeaxX5cxX3xXexX34exX23xX1xX3xX1xX34exX23xX1xX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX3xX114xX3bxX3xX80xXf9xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX4xX333xX6xX3xX3efxX143xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xX541xX15xX58xX3xXexX6f7xX23xX22xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX114xX4c8xX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX80xX5cxX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX3xX48xX27xX61fxX23xX3xX5xX71dxX3xX60xX6bx14bafxX4xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX4xXeaxX4xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX60xX51xX23xX1xX3xX4xX333xX6xX3xXcxX1xX333xX3xXexX6bxX588xX23xX22xX3xX156xX1xX328xX23xX1xX3xXbxX1xX333xX3xX114xX3bxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX4xX333xX6xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX1b5xX3xXexX1xXeaxX23xX22xX3xX60xX67xX27xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX3xX5xX3bxX3xX17dxX133xX1a6xX4cxX1a6xX3xXexX62dxX3xX60xX40exX23xX22xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX2xX4cxX2xX1b5xXexXa5xX1a6xX117xX2xX16fxX5xX16fxX133xX26xXbxX22xX1bfxX5bxX9xX1b0xX2xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxX550xXdxXeaxX75xX3xX60xX4c8xX4xX3xX298x127cdxX3xX99xX30x17482xX31xXcxX3xXcxX5bxX67xX23xX3xXcx12ca1xX3x10e67xX23xX1xX3xXc7xXeaxX5cxX3xX4xXeaxX5cxX3xXexX34exX23xX1xX3xX1xX34exX23xX1xX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX3xX114xX3bxX3xX80xXf9xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX6f7xX23xX22xX3xX22xXdxXeaxX3xXexX5bxX51xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX23xX22xXf5xX23xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX114xX4c8xX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX80xX5cxX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX3xX48xX27xX61fxX23xX3xX5xX71dxX3xX60xX56xX23xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX1a6xX2xX84xX1b5xX84xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX3xX60xX431xXexX3xX117xX133xX16fxX1b0xX1b5xX3xXexX62dxX3xX60xX40exX23xX22xX58xX3xXc7x126faxX23xX22xX3xX17dxX4cx1099axX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3x172acxX80xXf9xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX23xX22xXf5xX23xX3xX60xX56xX23xX3xX1xX56xXexX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX1a6xX16fxX84xX1b0xX84xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX3xX60xX431xXexX3xX117xX133xX1b0xX16fxX1b0xX3xXexX62dxX3xX60xX40exX23xX22xX58xX3xXc7xXd73xX23xX22xX3xXa5xXa5xXd79xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1x150bbxX133xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexXf5xX75xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX23xX22xXf5xX23xX3xX2xX16fxX16fxXd79xX3xX114xX4c8xX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX5bxX30cxX23xX3xX4xX353xX3xX7xXc7bxX3xX5bxX3bxX3xX7xX5cxXeaxXexX3xX80xX6xX23xX1xX3xX75x1048axX4xX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xX4xX1xX27xX15xXc9xX23xX3xXexXdxX56xXbxX3xXexX612xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xX1a4xX16fxX2xX17dxX3xX1exX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX1exX3xX1a4xX16fxX1a4xX4cxX3xX114xX3bxX3xX80xXf9xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX67xX27xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xXeaxX4xX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xX7cxX1xXc7bxXdxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX75xX588xXdxX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX1exX3xX1a4xX16fxX1a4xX4cxX3xX4xX333xX6xX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX58xX3xX3efxX143xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX80xXf9xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX114xX588xXdxX3xX23xX1xX386xX23xX22xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX24xX3xXcxX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX1xX431xX3xXexX67xX23xX22xX3xX60xX40exX23xX22xX3xXc7xX4c4xX58xX3xX23xX1xX541xXexX3xX5xX3bxX3xX1xX5a2xX3xXexX1xX4c8xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX3xX15xX56xX27xX58xX3xX99xX99xXcxX3xXc0xfc24xX23xX22xX3x14fbfxX23xX22xX58xX3xX1xX431xX3xXexX67xX23xX22xX3xX4xXeaxX4xX3xX7cxX1xX27xX58xX3xX4xXe43xX75xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5a2xXbxX58xX3xX1xX431xX3xXexX67xX23xX22xX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX58xX3xX1xX34exX23xX1xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX4xXeaxX4xX3xXexX5bxXe43xX4xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX58xX3xXexX431xX5cxX3xX60xX4c4xX23xX22xX3xX5xXf9xX4xX3xXexX1xXc89xX4xX3xX60x12b03xX15xX3xXexX511xX23xX22xX3xXexX5bxX6bxXc7bxX23xX22xX3xX114xX3bxX3xX4xX1xX27xX15xXc9xX23xX3xX80xX51xX4xX1xX3xX4xX353xX3xX4xX541xX27xX3xX7cxXdxX23xX1xX3xXexX56xX58xX3xX4xX353xX3xX4xX541xX27xX3xX5xX6xX5cxX3xX60xX4c4xX23xX22xX58xX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xXexX36xX23xX1xX3xX23xX44xX23xX22xX3xXexX1xX44xX23xX3xX75xX588xXdxX3xX7cxX56xXexX3xX23xX4c8xXdxX3xX114xX588xXdxX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX6f7xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX67xX27xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX114xX4c8xX23xX3xX23xX22xXf5xX23xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX32xX1xX3bxX3xX23xX6bxX588xX4xX3xXd84xXc7xX6xX5cxX3xX22xX40exX75xX3xX114xX4c8xX23xX3xXexX5bxXeaxXdxX3xXbxX1xXdxX56xX27xX3xX156xX1xX328xX23xX1xX3xXbxX1xX333xXdd2xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX5xX3bxX3xX1b5xX133xX1b5xX17dxXa5xX3xXexX62dxX3xX60xX40exX23xX22xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX31xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX58xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX3xX114xXe8xX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXcxX357xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xX4xXf84xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX550xXdxXeaxX75xX3xX60xX4c8xX4xX3xX298xXc7bxX3xXcxX3bxXdxX3xX23xX22xX27xX15xX30cxX23xX3xXc7fxX3xX552xX44xXdxX3xXexX5bxX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX40exX3xX30xX27xX15xX3xXcxX1xX3bxX23xX1xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xXc7xX3bxX15xX3xX31xXe8xX3xXeaxX23xX3xX31xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX2dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX3xX60xX541xXexX58xX3xXc7xX40exXdxX3xXexX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xXbxX1xX61xX23xX22xX3xX75x12ccfxXexX3xXc7xXd73xX23xX22xX3xXexX431xX5cxX3xX48xX27xX55bxX3xX60xX541xXexX3xX7xX431xX4xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX60xXc9xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX60xX541xXexX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xX48xX27xX15xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX99xX1xX27xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5a2xXbxX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xX2xX1a6xX4cxX80xX2xX2xX1a4xX2xX16fxX1a4xX17dxXexXa5xXa5xXa5xX1b5xX5xX1b5xX1exXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX2xX4cxX1a6xX1a4xXexX1b5xX1b5xX2xX1a4xX17dxX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX550xXdxXeaxX75xX3xX60xX4c8xX4xX3xX298xXc7bxX3xXcxX32xXc7fxX552xXcxX3xX30xX40exX3xX30xX27xX15xX3xXcxX1xX3bxX23xX1xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xXc7xX3bxX15xX3xX31xXe8xX3xXeaxX23xX3xX31xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX2dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX3xX60xX541xXexX58xX3xXc7xX40exXdxX3xXexX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xXbxX1xX61xX23xX22xX3xX75xX1222xXexX3xXc7xXd73xX23xX22xX3xXexX431xX5cxX3xX48xX27xX55bxX3xX60xX541xXexX3xX7xX431xX4xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX60xXc9xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX60xX541xXexX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xX48xX27xX15xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX99xX1xX27xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5a2xXbxX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX5cxX3xX60xX61xX58xX3xX75xXe43xX4xX3xXexXdxX30cxX27xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX3xX23xX1xXd73xX75xX3xX7cxX56xXexX3xX23xX4c8xXdxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX114xX588xXdxX3xX1xX5a2xX3xXexX1xX4c8xX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xXc7xX4c4xX3xX4xX6xX5cxX3xXexX4c8xX4xX3xX143xX584xX4xX3xX1exX3xX32xX6xX75xX58xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX7xX584xXexX3xX4xX6xX5cxX3xXexX4c8xX4xX3xX60xX6xX23xX22xX3xXexX612xX23xX22xX3xXc7xX6bxX588xX4xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xX23xX22xX1xXdxX30cxX23xX3xX4xXa2xX27xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX58xX3xXexX27xX15xX56xX23xX3xX23xX1xXeaxX23xX1xX3x16d1cxX27xX4c8xX4xX3xX5xX4c4xX3xX1b5xX156xX3xX114xX3bxX3xX7cxX56xXexX3xX23xX4c8xXdxX3xX114xX588xXdxX3xX99xX1xX27xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5a2xXbxX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX2dxX3xX22xX61xXbxX3xXbxX1xX67xX23xX3xX4xX1xX36xX23xX1xX3xXexX5bxX6xX23xX22xX58xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7cxX1xX44xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX3xX114xXe8xX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX2dxX3xX60xXeaxXbxX3xXa2xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX67xX27xX3xX60xXdxX3xX5xX431xXdxX3xXexX1xX27xX67dxX23xX3xX5xXabexXdxX3xX4xX1xX5cxX3xX32xX1xXf5xX23xX3xX80xXf5xX23xX2dxX3xXexX1xXc89xX4xX3xX60xXff2xX15xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7cxXdxX23xX1xX3xXexX56xX3xX1exX3xX1cxXc5xX3xX1xX4c4xXdxX3xX4xX1xX5cxX3xX4xXeaxX4xX3xX1cxXc5xX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xX32xX6xX75xX3xX1xX27xX15xX5a2xX23xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xX30xX3bxX3xX114xX3bxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX75xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX16fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX23xX22xX9xXaxX4cxXaxX2fxX0xXexXc7xX5cxX80xX15xX2fxX0xXexX5bxX2fxX0xXexX80xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX357xX1xX431xX75xX3xX114xXdxX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX24xX3xX4xX1xXdxXe8xX27xX3xX80xX3bxXdxX3xX34axX9xX1a6xX58xX1a6xX3xX7cxX75xX2dxX3xX60xXdxXc9xX75xX3xX60xX67xX27xX3xXd84xX7cxX75xX3xX16fx13b18xX16fxX16fxXdd2xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xX114xX588xXdxX3xX15bcxX27xX4c8xX4xX3xX5xX4c4xX3xX2xXc8bxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xXexX5bxXeaxX23xX1xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX431xXdxX3xX7cxX75xX3xX4cxX2xX1a4xX1775xX1b5xX16fxX16fxX2dxX3xX60xXdxXc9xX75xX3xX4xX27xX4c8xXdxX3xXd84xX7cxX75xX3xX1a6xX1775xX1a6xX16fxX16fxXdd2xX3xX23xX4c8xXdxX3xXexXdxX56xXbxX3xX114xX588xXdxX3xXexX27xX15xX56xX23xX3xX23xX1xXeaxX23xX1xX3xX15bcxX27xX4c8xX4xX3xX5xX4c4xX3xX1b5xX156xX58xX3xXexX1xX27xX4c4xX4xX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX67dxX23xX3xX1cxXc5xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xX31xX3bxXdxX58xX3xX1xX27xX15xX5a2xX23xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xX30xX3bxX133xX3xXcxX6f7xX23xX22xX3xX75xXa2xX4xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX80xXf9xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX1a6xX1b5xX17dxX3xXexX62dxX3xX60xX40exX23xX22xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xXexX80xX2fxX0xX84xXexX5bxX2fxX0xX84xXexXc7xX5cxX80xX15xX2fxX0xX84xXexX6xXc7xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX6f7xX23xX22xX3xX48xX27xX55bxX3xX60xX541xXexX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX48xX27xX15xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX114xX3bxX3xX114x11fc4xX23xX22xX3xXbxX1xXe43xX3xX4xX67dxX23xX3xX4xX61xX3xXexX1xXc9xX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX3xX60xX541xXexX58xX3xX550xX357xX552xX143xX3xX7xX431xX4xX1xX3xXexX431xX5cxX3xX48xX27xX55bxX3xX60xX541xXexX3xX60xXc9xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xXd84xX60xXc5xX3xXexX5bxX612xX3xX80xXdxX5a2xX23xX3xXexX328xX4xX1xX3xX4xXeaxX4xX3xX7cxX1xX27xX3xX114xXf9xX4xX3xX80xXf5xX23xX3xX4xX6bxX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xXexX5bxX431xX23xX22xX3xX4xX61xX3xX75xX67dxXexX3xX60xX4c4xX3xX4xX6xX5cxX58xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX328xX3xX550xX357xX552xX143xX3xX5xX588xX23xX3xX114xX3bxX3xX7cxX1xX27xX3xX23xX22xX1xX3exX6xX3xX60xX51xX6xX3xXexX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xXdd2xX3xX4xX61xX3xX48xX27xX15xX3xX75xX44xX3xX80xXdxX5a2xX23xX3xXexX328xX4xX1xX3xX7cxX1xX5cxX61fxX23xX22xX3xX1a4xX4cxX16fxX3xX1xX6xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX5cxX3bxX23xX3xXc7xX4c4xX3xX80xXdxX5a2xX23xX3xXexX328xX4xX1xX3xX23xX3bxX15xX3xX7x10080xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX58xX3xXc7xX40exXdxX3xXexX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xX550xX357xX552xX143xX3xX7xX431xX4xX1xX3xX60xXc9xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX60xX541xXexX58xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX1a4xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX24xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xX2xX3xXd84xXexX612xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX1exX3xX1a4xX16fxX1a4xX1a4xXdd2xX58xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xX1a4xX3xXd84xX7xX6xX27xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX1a4xXdd2xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX156xXf84xX23xX22xX3xXexX431xXdxX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX58xX3xX60xX431xXdxX3xX80xXdxX5a2xX23xX3xX4xXeaxX4xX3xX298xXc7bxX24xX3xXbfxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX58xX3xX32xX32xXc7fxX357xXcxX32xXcxX3xX60xXc5xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xXexX6fxX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xX114xXe8xX3xX4xX1xX333xX3xXexX5bxX6bxX353xX23xX22xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX33xXf9xX3xXeaxX23xX3xX7cxX1xX27xX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX3xX75xX588xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX32xX22xX44xX3xX15bcxX27xX15xXe8xX23xX58xX3xX1cxXc5xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xXcxX5bxX27xX23xX22xX58xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX2dxX3xX4xX1xX27xX15xXc9xX23xX3xX75xXe43xX4xX3xX60xX328xX4xX1xX3xX7x14c32xX3xX80xXe43xX23xX22xX3xX5bxX612xX23xX22xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX75xXe43xX4xX3xX60xX328xX4xX1xX3xX7cxX1xXeaxX4xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xX2xX1a6xX4cxX80xX2xX2xX1a4xX2xX2xX2xX2xXexX17dxX16fxX16fxX1a4xX5xX117xX1exXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX2xX17dxX2xX16fxXexX1a4xX1a4xX1a4xX16fxX2xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxXcxX5bxX6bxXc7bxX23xX22xX3xXc7xX6xX23xX3xX99xXdxX23xX1xX3xXexX56xX3xX1exX3xX32xX22xXf5xX23xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xXcxX5bxX67xX23xX3xXc0xXdxX56xXexX3xX30xX67dxX27xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xXc7xX3bxX15xX3xX4xXeaxX4xX3xXc7xXeaxX5cxX3xX4xXeaxX5cxX3xXexX1xXff2xX75xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX333xX6xX3xX143xX6xX23xX3xX99xXdxX23xX1xX3xXexX56xX3xX1exX3xX32xX22xXf5xX23xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX431xXdxX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX58xX3xX60xX431xXdxX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xX60xXc5xX3xXexX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xXexX1xX61fxX5cxX3xX5xX27xX67dxX23xX58xX3xX5xX3bxX75xX3xX5bxX4bcxX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23xX58xX3xXexX6fxX3xXexX5bxX34exX23xX1xX58xX3xX80xXf9xX3xXexX1xX61fxX5cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX5cxX3xX4xXeaxX4xX3xX60xX431xXdxX3xXc7xXdxXc9xX27xX58xX3xX60xX4c8xXdxX3xX114xX588xXdxX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXeaxX23xX3xXbxX1xXf5xX23xX3xXc7xX6f7xX3xX114xX4c8xX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX58xX3xXbxX1xX61fxXdxX3xXbxX1xXe43xX4xX3xX114xXe43xX3xX4xX1xX5cxX3xX114xXdxX5a2xX4xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX4xXeaxX4xX3xX75xXe43xX4xX3xXexXdxX30cxX27xX58xX3xX60xX51xX23xX1xX3xX1xX6bxX588xX23xX22xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX4xX333xX6xX3xXexX36xX23xX1xX58xX3xXc7xX61fxX5cxX3xX60xX61fxX75xX3xX75xXe43xX4xX3xXexXdxX30cxX27xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xXc7xXe8xX23xX3xX114xX386xX23xX22xX58xX3xX1xX3bxXdxX3xX1x12171xX6xX3xX22xXdxX386xX6xX3xX7cxXdxX23xX1xX3xXexX56xX3xX114xX3bxX3xX1cxXc5xX3xX1xX4c4xXdxX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX143xX61fxX5cxX3xX60xX61fxX75xX3xX48xX27xX61fxX23xX3xX5xX71dxX3xXexX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX58xX3xXexX1xX4c8xX23xX22xX3xX23xX1xX541xXexX3xX114xXe8xX3xX75xXe43xX4xX3xXexXdxX30cxX27xX58xX3xX4xX353xX3xX4xX1xX56xX58xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX2dxX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xXbxX1xXf5xX23xX3xX4xX541xXbxX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX48xX27xX61fxX23xX3xX5xX71dxX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX48xX27xX15xX3xX60xX51xX23xX1xX3xX4xX333xX6xX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX5xX27xX67dxXexX58xX3xXexX431xX5cxX3xX48xX27xX15xXe8xX23xX3xX4xX1xX333xX3xX60xX4c4xX23xX22xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xXeaxX4xX3xX7xXc7bxX58xX3xX23xX22xX3bxX23xX1xX3xX114xX3bxX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX541xXbxX3xX4xX1xX328xX23xX1xX3xX48xX27xX15xXe8xX23xX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xX2xX1a6xX4cxX80xX2xX2xX1a4xX2xX1a6xX1a6xX117xXexX4cxX117xX4cxX4cxX5xX1a6xX1exXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX1a4xX16fxX1a4xX117xXexX1b0xX1b0xX1a6xX1a4xX1a6xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxX357xX1xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xXcxX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xXexX5bxXf9xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX32xX22xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX51xX3xX32xX386xX3xX388xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX75xX4c4xXexX3xX7xX4c8xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX58xX3xX4xX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX31xX4c8xXdxX3xX114xX588xXdxX3xX31xXe8xX3xXeaxX23xX3xX31xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX58xX3xX4xXeaxX4xX3xX60xX431xXdxX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xX4xXf84xX23xX22xX3xX23xX1xX541xXexX3xXexX5bxX328xX3xX4xX6xX5cxX3xX114xX588xXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX31xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX3xX5xX3bxX3xXexX27xX15xX56xX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX4xX1b31xX6xX3xX23xX22xX4bcxX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX6bxX353xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX3xX22xX67xX23xX58xX3xX7cxX1xXdxX3xXexX27xX15xX56xX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xXc7xX4c4xX3xX4xX6xX5cxX3xXexX4c8xX4xX3xX114xX3bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX7xX584xXexX3xX4xX6xX5cxX3xXexX4c8xX4xX3xX143xX584xX4xX3xX1exX3xX32xX6xX75xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xXexX1xX34exX3xX60xXf5xX15xX3xX7xX19c7xX3xX5xX3bxX3xXexX5bxXe43xX4xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX58xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX3xX60xXc9xX3xX7cxX56xXexX3xX23xX4c8xXdxX3xXexX612xX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xXexXf5xX75xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX5xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xXc7xX4c4xX3xX4xX6xX5cxX3xXexX4c8xX4xX3xX114xX3bxX3xX23xX1xX3bxX3xX22xX6xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX7xX584xXexX2dxX3xX22xX61xXbxX3xXbxX1xX67xX23xX3xX75xXc7bxX3xX5bxX4c4xX23xX22xX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX3xX114xXe8xX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xX114xX3bxX3xXexX1xXc89xX4xX3xX60xXff2xX15xX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7cxXdxX23xX1xX3xXexX56xX3xX114xX18ccxX23xX22xX3xXcxXf5xX15xX3xX32xX6xX75xX3xX1xX27xX15xX5a2xX23xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xX30xX3bxX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xXa5xX1a4xX80xX2xX2xX2xX2xX1b5xX2xX1b5xXexX2xX2xXa5xX2xX16fxX5xX16fxX133xX26xXbxX22xX1bfxX5bxX9xX1b5xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXc7xX5xX5cxX4xX7cxX48xX27xX5cxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX5bxXdxX4xX1xX80xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX32xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX58xX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX114xX3bxX3xX4xXeaxX4xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23xX3xX60xXc5xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xX4xXeaxX4xX3xX7xXc7bxX58xX3xX23xX22xX3bxX23xX1xX3xXexX1xX6xX75xX3xX75xX6bxX27xX58xX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX60xX61fxX75xX3xXc7xX61fxX5cxX3xX4xXeaxX4xX3xX15xX30cxX27xX3xX4xX67xX27xX3xX60xXe8xX3xX5bxX6xX133xX3x1165bxXdxX30cxX23xX22xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX3xX4xX67xX23xX3xXc7xX6f7xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX75xX4c4xXexX3xX7xX4c8xX3xX1xX431xX23xX22xX3xX75xXe43xX4xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX22xX5cxX75xX58xX3xXexXdxX30cxX27xX3xXexX1xX5cxXeaxXexX3xX5xXf84xX58xX3xX60xX61fxX75xX3xXc7xX61fxX5cxX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xXexXdxX30cxX27xX3xXexX1xX5cxXeaxXexX3xX5xXf84xX0xX84xXbxX2fxX0xX80xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX5cxX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5bxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX3efxX143xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xXcxX5bxX67xX23xX3xXcxXdxX56xX23xX3xX30xX6bxX23xX22xX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xXc7xX5xX5cxX4xX7cxX48xX27xX5cxXexX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX298xX1b31xX3xX80xXe43xX23xX22xX3xX1xXdxX5a2xX27xX3xX48xX27xX61fxX3xX23xX22xX27xX40exX23xX3xX114xX4c8xX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX99xX56xXexX3xX5xX27xX67dxX23xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX58xX3xX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX3xX1exX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX34axX30cxX3xX31xX34exX23xX1xX3xX298xX353xX23xX3xX7cxX1xX6fdxX23xX22xX3xX60xX51xX23xX1xX58xX3xX114xX588xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX67xX23xX3xX7cxX1xXff2xX23xX3xXexX5bxX6bxX353xX23xX22xX58xX3xX80xXf5xX23xX3xX4xX1xX333xX58xX3xX7cxX1xX5cxX6xX3xX1xX9dxX4xX58xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX60xXc5xX3xX1xX5cxX3bxX23xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX58xX3xX4xX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xX60xXe8xX3xX5bxX6xX133xX3xX156xXeaxX4xX3xX71dxX3xX7cxXdxX56xX23xX3xXexX1xX61fxX5cxX3xX5xX27xX67dxX23xX3xXexXf5xXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX58xX3xX80xXf5xX23xX3xX4xX1xX333xX58xX3xX5xX3bxX75xX3xX5bxX4bcxX3xX4xXeaxX4xX3xXexX6fxX3xXexX5bxX34exX23xX1xX58xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23xX58xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX80xXexX1xX24xX3xX2xX2xX117xX16fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX17dxX16fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX133xXc7xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xX114xX23xX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xXa5xX84xX2xX16fxX17dxX80xX2xX2xX1a4xX4cxX1a6xX4cxX17dxXexX1b0xX117xX1b5xXa5xX117xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xX1bfxX5bxX9xX1a6xX1b0xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX165xXdxX80xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX17dxX16fxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX34axX30cxX3xX31xX34exX23xX1xX3xX298xX353xX23xX3xX23xX1xX541xX23xX3xX75xX431xX23xX1xX24xX3xX99xX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX3xX5xX3bxX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX3xX5bxX541xXexX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX58xX3xX7cxX1xXc7bxXdxX3xX60xX67xX27xX3xX4xX1xX5cxX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX4xX44xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX60xX5cxX431xX23xX3xX1a4xX16fxX1a4xX2xX1exX1a4xX16fxX1a4xX4cxX133xX3xXcxX1xXf9xX4xX3xXexX56xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX67xX27xX3xX4xX333xX6xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX1e5cxX23xX3xX5bxX541xXexX3xX5xX588xX23xX58xX3xX23xX1xX6bxX23xX22xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xXdxXe8xX27xX3xX7cxXdxX5a2xX23xX3xX7cxXdxX23xX1xX3xXexX56xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX23xX6xX15xX58xX3xX114xXdxX5a2xX4xX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX67xX27xX3xX23xX1xX6bxX3xX7cxX56xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX5xX3bxX3xXbxX1xX18ccxX3xX1xXabexXbxX133xX3xX31xX1222xX4xX3xXc7xXdxX5a2xXexX58xX3xX7cxX1xXdxX3xX60xX6bxXabexX4xX3xXbxX1xXf5xX23xX3xXc7xX6f7xX3xX23xX22xX27xX40exX23xX58xX3xX4xX1xXc89xX23xX22xX3xXexX6xX3xXbxX1xX61fxXdxX3xX80xX40exX23xX3xX7xXa2xX4xX3xX4xX6xX5cxX3xX23xX1xX541xXexX3xX60xXc9xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX1xXdxX5a2xX27xX3xX48xX27xX61fxX58xX3xXexX5bxX30cxX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX67xX23xX3xXbxX1xX61fxXdxX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX30cxX75xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX5xX27xX67dxXexX2dxX3xX1cxXeaxX4xX3xX60xX51xX23xX1xX3xX4xXeaxX4xX3xX80xX6xX23xX1xX3xX75xXe43xX4xX3xXexX1xX10xX5cxX3xXexX1xXa2xX3xXexXf9xX3xX6bxX27xX3xXexXdxX30cxX23xX133xX3xXc0xXdxX5a2xX4xX3xX5xX67dxXbxX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xXbxX1xX61fxXdxX3xX4xXf5xX23xX3xX23xX1xX584xX4xX3xX23xX1xXdxXe8xX27xX3xX75xX1222xXexX58xX3xXbxX1xXeaxXexX3xX1xX27xX15xX3xX1xXdxX5a2xX27xX3xX48xX27xX61fxX3xX23xX22xX27xX40exX23xX3xX114xX4c8xX23xX3xX23xX1xX3bxX3xX23xX6bxX588xX4xX133xX3xXcxX6f7xX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX60xX541xX27xX3xXexX1xX67xX27xX3xX75xXdxX23xX1xX3xXc7xX431xX4xX1xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX5xX27xX67dxXexX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXcxX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xX60xXe8xX3xXeaxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX3xX5xXdxX30cxX23xX3xX48xX27xX6xX23xX3xX60xX56xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX58xX3xX550xX357xX552xX143xX58xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX60xX541xXexX3xX5xX3bxX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX3xX5bxX541xXexX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX133xX3xXbfxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX61fxXdxX3xX4xX61xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX22xX5cxX75xX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xXexX1xX5cxXeaxXexX3xX5xXf84xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX114xX3bxX3xX4xXeaxX4xX3xX1cxXc5xX3xX4xX333xX6xX3xX1xX27xX15xX5a2xX23xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xX30xX3bxX133xX3xXc0xX34exX3xX114xX67dxX15xX58xX3xXbxX1xX61fxXdxX3xX23xX22xX1xXdxX30cxX23xX3xX4xXa2xX27xX3xX4xX511xX23xX3xX4xX353xX58xX3xXc7xX3bxXdxX3xXc7xX61fxX23xX58xX3xX7cxX1xX5cxX6xX3xX1xX9dxX4xX133xX133xX133xX114xX34exX3xX4xX61xX3xXexXeaxX4xX3xX60xX4c4xX23xX22xX3xX5xX588xX23xX3xX60xX56xX23xX3xX80xXf5xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX114xX3bxX3xX99xXcxX1exXbfxX30xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxXc0xXe8xX3xX23xX1xXdxX5a2xX75xX3xX114xXe43xX3xXexX5bxX6bxX588xX4xX3xX75xX584xXexX58xX3xX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX3xX1exX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX60xXe8xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xXeaxX4xX3xX7xXc7bxX58xX3xX23xX22xX3bxX23xX1xX58xX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXexX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xX4xX6xX5cxX3xX23xX1xX541xXexX3xX4xX1xX5cxX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7xX61fxX23xX3xX1cxX27xX541xXexX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xXexX5bxX3bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xX60xX27xX6xX3xX4xX1xX3bxX5cxX3xX75xX612xX23xX22xX3xX31xX431xXdxX3xX1xX4c4xXdxX3xX31xX61fxX23xX22xX3xXc7xX4c4xX3xXexX36xX23xX1xX58xX3xX31xX431xXdxX3xX1xX4c4xXdxX3xX31xX61fxX23xX22xX3xXexX5cxX3bxX23xX3xX48xX27xX4c8xX4xX133xX3xXcxX6f7xX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX7cxX1xX10xX23xX3xXexX1xX6bxXc7bxX23xX22xX3xX4xXeaxX4xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX4xXeaxX3xX23xX1xXf5xX23xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxX5a2xX23xX3xXexX4c8xXexX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX4c4xXdxX3xX80xX27xX23xX22xX58xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xXexX5bxX3bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xX60xX27xX6xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX60xXe8xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xXeaxX4xX3xX7xXc7bxX58xX3xX23xX22xX3bxX23xX1xX58xX3xX60xX51xX6xX3xXbxX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXexX67dxXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xX80xX40exX23xX3xX7xXa2xX4xX3xX4xX6xX5cxX3xX23xX1xX541xXexX3xX4xX1xX5cxX3xXbxX1xX1e5cxX23xX22xX3xX4xX1xX4c8xX23xX22xX3xX5xXe43xXexX3xXc7xXc5xX5cxX2dxX3xXexX511xX23xX22xX3xX4xX6bxX6fxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX5bxX67dxXexX3xXexXf9xX58xX3xX60xX1222xX4xX3xXc7xXdxX5a2xXexX3xX5xX3bxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX23xX44xX23xX22xX3xXexX1xX44xX23xX58xX3xX60xX61fxX75xX3xXc7xX61fxX5cxX3xX1xX5cxX3bxX23xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXexX4c8xXexX3xX4xXeaxX4xX3xX7xXf9xX3xX7cxXdxX5a2xX23xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX3xXexX5bxX51xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX16fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX23xX22xX9xXaxX4cxXaxX2fxX0xXexXc7xX5cxX80xX15xX2fxX0xXexX5bxX2fxX0xXexX80xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5bxX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX24xX3xX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX1exX3xX32xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX31xXe8xX3xXeaxX23xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX1cxXf5xX15xX3xX80xXf9xX23xX22xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxX2dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX3xX60xX541xXexX58xX3xXc7xX40exXdxX3xXexX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xX550xX357xX552xX143xX3xXexX431xX5cxX3xX48xX27xX55bxX3xX60xX541xXexX3xX7xX431xX4xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX60xXc9xX3xX60xX541xX27xX3xX22xXdxXeaxX3xX60xX541xXexX3xX22xX584xX23xX3xX114xX588xXdxX3xX48xX27xX15xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX99xX1xX27xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5a2xXbxX3xXbxX1xX328xX6xX3xXcxXf5xX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX1exX3xX32xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX114xXe8xX3xX4xX1xX333xX3xXexX5bxX6bxX353xX23xX22xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xX99xX1xX27xX3xX60xX44xX3xXexX1xX51xX3xX75xX588xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXc7xX30cxX23xX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX32xX22xX44xX3xX15bcxX27xX15xXe8xX23xX3xXexX431xXdxX3xX1cxXc5xX3xXcxX1xX431xX4xX1xX3xXcxX5bxX27xX23xX22xX58xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4c8xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX1exX3xX32xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX60xX51xX23xX1xX3xX4xX1xX333xX3xXexX5bxX6bxX353xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXc9xX23xX3xX60xX6f7xXdxX3xX75xXe43xX4xX3xX60xX328xX4xX1xX3xX7xX1b31xX3xX80xXe43xX23xX22xX3xX5bxX612xX23xX22xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX75xXe43xX4xX3xX60xX328xX4xX1xX3xX7cxX1xXeaxX4xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX1exX3xX32xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX80xX6xX23xX1xX3xX75xXe43xX4xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX44xX23xX22xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX58xX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xXc7xX6f7xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX48xX27xX15xX3xX1xX5cxX431xX4xX1xX3xX7xX1b31xX3xX80xXe43xX23xX22xX3xX60xX541xXexX3xX80xX5cxX3xX114xX6bxXabexXexX3xX4xX1xX36xX3xXexXdxX30cxX27xX3xX7xX1b31xX3xX80xXe43xX23xX22xX3xX60xX541xXexX3xX4xX333xX6xX3xXexX36xX23xX1xX3xXbxX1xXf5xX23xX3xXc7xX6f7xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX541xXbxX3xX1xX27xX15xX5a2xX23xX2dxX3xX80xX6xX23xX1xX3xX75xXe43xX4xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX44xX23xX22xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX58xX3xX80xXf9xX3xXeaxX23xX3xX4xX67xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX40exXdxX3xX60xX541xXexX58xX3xX4xX1xX27xX15xXc9xX23xX3xX75xXe43xX4xX3xX60xX328xX4xX1xX3xX7xX1b31xX3xX80xXe43xX23xX22xX3xX60xX541xXexX3xXd84xXc7xX6f7xX3xX7xX27xX23xX22xXdd2xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX2dxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX5cxX80xX15xXaxX2fxX1exX3xX32xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX114xXe8xX3xX7cxX1xX44xX23xX22xX3xXexX5bxXdxXc9xX23xX3xX7cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xX22xXdxXeaxX75xX3xX7xXeaxXexX3xX4xX1xX27xX15xX30cxX23xX3xX60xXe8xX3xX4xX333xX6xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX23xX511xX75xX3xX1a4xX16fxX1a4xX16fxX0xX84xXbxX2fxX0xX84xXexX80xX2fxX0xX84xXexX5bxX2fxX0xX84xXexXc7xX5cxX80xX15xX2fxX0xX84xXexX6xXc7xX5xX10xX2fxX0xX80xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX5bxX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX75xXc7xX1exX6xX23xX80xX1exX7xX6xXbxX5cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5bxXdxX5a2xX27xX3xXexX67dxXbxX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX48xX27xX15xX10xX23xX84xXexX5bxXdxX10xX27xX1exXexX6xXbxX1exX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xXa5xX1exX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7cxX1xX5cxX6xX1exX1cxX114xXdxXdxX84xX2xX1b0xX1b5xX1a6xX4cxX1b0xX133xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX84xX75xX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1a4xX16fxX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a6xX17dxX84xX2xX16fxX17dxX80xX4cxX2xX4cxX4cxX2xX2xX1b5xXexX1b5xX16fxX117xX1a4xX1a4xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX114xX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5bxXdxX5a2xX27xX3xXexX67dxXbxX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX48xX27xX15xX10xX23xX84xXexX5bxXdxX10xX27xX1exXexX6xXbxX1exX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xXa5xX1exX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7cxX1xX5cxX6xX1exX1cxX114xXdxXdxX84xX2xX1b0xX1b5xX1a6xX4cxX1b0xX133xX1xXexX75xXaxX2fxXcxX5bxXdxX5a2xX27xX3xXexX67dxXbxX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxXcxX1xX6bxX6fxX23xX22xX3xXexX5bxXf9xX4xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX3xX114xX612xX6xX3xX4xX61xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xXc7xXeaxX5cxX3xX114xXe8xX3xX114xXdxX5a2xX4xX3xXexX5bxXdxX5a2xX27xX3xXexX67dxXbxX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xXa5xX3xXd84xX7cxX1xX6xXdxX3xX75xX431xX4xX3xX114xX3bxX5cxX3xX5xXc89xX4xX3xXa5xX1xX1a6xX16fxX58xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX117xX84xX1b0xX84xX1a4xX16fxX1a4xX16fxXdd2xX3xX60xXc9xX3xX1cxX10xX75xX3xX1cxX7dxXexX58xX3xXc7xX6xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX4xX1xX27xX15xX30cxX23xX3xX60xXe8xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX1xX5cxX3bxX23xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5d5xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xX7cxX1xX44xX23xX22xX3xX22xXdxX541xX15xX75axX58xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX2xX117xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX5cxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exX7cxX1xX5cxX23xX22xX1exX22xXdxX6xX15xX1exXexX1xX5cxX23xX22xX1exX48xX27xX6xX1exX2xX117xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX48xX27xX15xX10xXexX1exX48xX27xX6xX23xX1exXexX5bxX5cxX23xX22xX84xX2xX1b0xX4cxX2xX16fxX17dxX133xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX84xX75xX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1a4xX16fxX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a4xXa5xX84xX2xX16fxX17dxX80xX4cxX2xX2xX1a4xX4cxX4cxXa5xXexX2xX1a4xX4cxX17dxX117xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX114xX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX1xX5cxX3bxX23xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5d5xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xX7cxX1xX44xX23xX22xX3xX22xXdxX541xX15xX75axX58xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX2xX117xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX5cxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exX7cxX1xX5cxX23xX22xX1exX22xXdxX6xX15xX1exXexX1xX5cxX23xX22xX1exX48xX27xX6xX1exX2xX117xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX48xX27xX15xX10xXexX1exX48xX27xX6xX23xX1exXexX5bxX5cxX23xX22xX84xX2xX1b0xX4cxX2xX16fxX17dxX133xX1xXexX75xXaxX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX1xX5cxX3bxX23xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5d5xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xX7cxX1xX44xX23xX22xX3xX22xXdxX541xX15xX75axX58xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX2xX117xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxX298xX6xX27xX3xX1a4xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX5xX3bxX75xX3xX114xXdxX5a2xX4xX3xX7cxX1xXff2xX23xX3xXexX5bxX6bxX353xX23xX22xX58xX3xX23xX22xX1xXdxX30cxX75xX3xXexXc89xX4xX58xX3xX114xX588xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX67xX23xX3xX60xX6f7xXdxX3xX75xX588xXdxX58xX3xX80xXf5xX23xX3xX4xX1xX333xX58xX3xXexX5bxXeaxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX5a2xX75xX58xX3xX7xXeaxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXd84xX2xX16fxX84xXa5xXdd2xX58xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX4cxX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX3xXc7xX6bxX588xX4xX3xX114xX3bxX5cxX3xXc7xX27xX6f7xXdxX3xX5xX3bxX75xX3xX114xXdxX5a2xX4xX3xX4xX27xX4c8xXdxX3xX4xX18ccxX23xX22xX3xX114xX3bxX3xXexXdxX56xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXdxX30cxX23xX3xXc7xX56xX3xX75xX431xX4xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX156xX61xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1x17627xX6xX3xX60xXeaxX23xX22xX3xX23xX1xX386xX23xX22xX3xX114xX541xX23xX3xX60xXe8xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexXf5xX75xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xX4xX5cxX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exX22xXdxX6xXdxX1exX48xX27xX15xX10xXexX1exXexX1xX5cxX6xX1exX80xX6xX23xX22xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exX114xX6xX23xX1exX80xX10xX1exX4xX27xX1exXexX5bxXdxX1exX48xX27xX6xX23xX1exXexX6xX75xX84xX2xX1b0xX1a6xX4cxX1b0xX1a4xX133xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX84xX75xX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1a4xX16fxX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a4xX1a6xX84xX2xX1a6xX4cxX80xX117xX2xX1b0xX2xX16fxX4cxX117xXexX1a4xX1a4xX1b5xX1b0xX16fxX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX114xX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX156xX61xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1xX39b6xX6xX3xX60xXeaxX23xX22xX3xX23xX1xX386xX23xX22xX3xX114xX541xX23xX3xX60xXe8xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexXf5xX75xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xX4xX5cxX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exX22xXdxX6xXdxX1exX48xX27xX15xX10xXexX1exXexX1xX5cxX6xX1exX80xX6xX23xX22xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exX114xX6xX23xX1exX80xX10xX1exX4xX27xX1exXexX5bxXdxX1exX48xX27xX6xX23xX1exXexX6xX75xX84xX2xX1b0xX1a6xX4cxX1b0xX1a4xX133xX1xXexX75xXaxX2fxX156xX61xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX48xX27xX15xX56xXexX3xXexX1xX39b6xX6xX3xX60xXeaxX23xX22xX3xX23xX1xX386xX23xX22xX3xX114xX541xX23xX3xX60xXe8xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexXf5xX75xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxX156xX1xXdxXe8xX27xX3xX23xX6xX15xX3xXd84xX2xX2xX84xX17dxXdd2xX58xX3xX4xXeaxX4xX3xXexX6f7xX3xX60xX431xXdxX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xXc7xX67xX27xX3xXexX431xXdxX3xX32xX22xX1xXdxX3xXbfxX27xXf5xX23xX58xX3xX30xX6bxX353xX23xX22xX3xX99xX1xX30cxX58xX3xX31xXa2xX4xX3xXcxX1xX9dxX58xX3xX156xX6xX23xX3xX34axX4c4xX4xX58xX3xX156xXff2xX75xX3xXbfxX27xX15xX30cxX23xX3xXexXdxX56xXbxX3xXexXe43xX4xX3xX5xX584xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX23xX1xX386xX23xX22xX3xX71dxX3xX7cxXdxX56xX23xX58xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xX333xX6xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xXexX5bxX6bxX588xX4xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX4cxX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX67dxXbxX3xX1xXabexXbxX3xX60xX67xX15xX3xX60xX333xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xX333xX6xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xXexX5bxX6bxX588xX4xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX4cxX3xX1exX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xXexX6xXbxX1exX1xX5cxXbxX1exX80xX6xX15xX1exX80xX27xX1exX7cxXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX4xX27xX1exXexX5bxXdxX1exXexX5bxX27xX5cxX4xX1exX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX4cxX1exX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX84xX2xX1b0xX1a6xX4cxX1a6xX1a4xX133xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX84xX75xX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1a4xX16fxX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX1a4xX1a6xX84xXa5xX1a4xX80xX1a6xX2xX17dxX1a6xX2xX1a6xX1a6xXexX1a4xX2xX117xX1a4xX1a4xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX114xX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX67dxXbxX3xX1xXabexXbxX3xX60xX67xX15xX3xX60xX333xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xX333xX6xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xXexX5bxX6bxX588xX4xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX4cxX3xX1exX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xXexX6xXbxX1exX1xX5cxXbxX1exX80xX6xX15xX1exX80xX27xX1exX7cxXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX4xX27xX1exXexX5bxXdxX1exXexX5bxX27xX5cxX4xX1exX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX4cxX1exX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX84xX2xX1b0xX1a6xX4cxX1a6xX1a4xX133xX1xXexX75xXaxX2fxXcxX67dxXbxX3xX1xXabexXbxX3xX60xX67xX15xX3xX60xX333xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xX333xX6xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xXexX5bxX6bxX588xX4xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX4cxX3xX1exX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxXcxXdxX56xXbxX3xXexXe43xX4xX3xX4xX1xX6bxX353xX23xX22xX3xXexX5bxX34exX23xX1xX3xXexXdxX56xXbxX3xX1cxXc89xX4xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xXexX5bxX6bxX588xX4xX3xX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX4cxX3xX1exX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX58xX3xX60xX431xXdxX3xXc7xXdxXc9xX27xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX60xXc5xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX67dxXbxX3xX71dxX3xX7cxXdxX56xX23xX58xX3xX23xX22xX27xX15xX5a2xX23xX3xX114xX9dxX23xX22xX58xX3xX7cxXdxX56xX23xX3xX23xX22xX1xX51xX3xX4xX333xX6xX3xX4xX1b31xX3xXexX5bxXdxX3xX60xXc9xX3xX4xX1xX27xX15xXc9xX23xX3xX60xX56xX23xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX353xX3xX48xX27xX6xX23xX58xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX4xX61xX3xXexX1xXff2xX75xX3xX48xX27xX15xXe8xX23xX3xX1cxX10xX75xX3xX1cxX7dxXexX58xX3xX22xXdxX61fxXdxX3xX48xX27xX15xX56xXexX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX1a6xX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX24xX3xX32xX1xXdxXe8xX27xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX58xX3xX23xX1xXf5xX23xX3xX114xX511xX23xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX1a6xX1exX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7cxX1xX5cxX6xX1exX1cxX114xXdxXdxX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX48xX27xX6xX23xX1exXexX5bxX5cxX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX114xX6xX23xX1exX80xX27xX5cxX4xX1exXexX1xX5cxX23xX22xX1exX48xX27xX6xX84xX2xX1b5xX1b0xX1a4xX1a6xX4cxX133xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX84xX75xX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1a4xX16fxX84xX23xX10xX165xX7xX84xX1a4xX16fxX2xX1a4xX84xXa5xX1a4xX80xX1a4xX2xX1a4xX1a4xX16fxX117xX17dxXexX1a6xX1a6xX17dxX1a4xX117xX5xX16fxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX3xX4cxX3xX23xX22xX1xX51xX3xX48xX27xX15xX56xXexX58xX3xXexX5bxX5cxX23xX22xX3xX60xX61xX3xX4xX61xX3xX60xX67xX27xX3xXexX6bxX3xX60xX6bxX6fxX23xX22xX3xX30xX3bxX75xX3xX32xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxX5cxX3xX80xX3bxXdxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX114xX2fxX0xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX1a6xX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX24xX3xX32xX1xXdxXe8xX27xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX58xX3xX23xX1xXf5xX23xX3xX114xX511xX23xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX84xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX5bxXdxX84xX7cxX15xX1exX1xX5cxXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xX1a6xX1exX1xX80xX23xX80xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7cxX1xX5cxX6xX1exX1cxX114xXdxXdxX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX48xX27xX6xX23xX1exXexX5bxX5cxX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX114xX6xX23xX1exX80xX27xX5cxX4xX1exXexX1xX5cxX23xX22xX1exX48xX27xX6xX84xX2xX1b5xX1b0xX1a4xX1a6xX4cxX133xX1xXexX75xXaxX2fxX99xX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX1a6xX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX24xX3xX32xX1xXdxXe8xX27xX3xX4xX1xX328xX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX48xX27xX6xX23xX3xXexX5bxX9dxX23xX22xX58xX3xX23xX1xXf5xX23xX3xX114xX511xX23xX3xX60xX6bxXabexX4xX3xXexX1xX44xX23xX22xX3xX48xX27xX6xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX5bxX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxX298xXeaxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXd84xX1a4xX117xX84xX1a6xXdd2xX58xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX30xX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX7cxX1xX61xX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc1xX3xXexXdxX56xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX7cxX1xX6xXdxX3xX75xX431xX4xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX1a6xX3xXd84xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX3xXc7xX541xXexX3xXexX1xX6bxX6fxX23xX22xXdd2xX133xX3xX143xX328xX3xXexX1xX6bxX3xXcxX36xX23xX1xX3xX333xX15xX58xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX34axX30cxX3xX31xX34exX23xX1xX3xX298xX353xX23xX3xX114xX3bxX3xX4xXeaxX4xX3xX357xX1xX61xX3xX156xX1xX333xX3xXexX51xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX24xX3xX32xX22xX27xX15xX37exX23xX3xXcxX1xX51xX3xX32xX386xX3xX388xX58xX3xXcxX5bxX6bxX353xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX30xX27xX15xXe8xX23xX3xX4xX1xX333xX3xXexX9dxX6xX3xX7cxX9axX3xX1xX9dxXbxX133xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX84xX27xX5xX2fxX0xX80xXdxX114xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5bxXaxX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xX84xX80xXdxX114xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8bxX27xXexX1xX5cxX5bxXaxX2fxXcxX1xX6xX23xX1xX3xX30xX5cxX3bxXdxX3xX1exX3xX34axX30cxX3xXcxX27xX541xX23xX0xX84xXbxX2f
Thanh Hoài - Lê Tuấn