Xét tuyển 31 chỉ tiêu giáo viên tiểu học thị xã Kỳ Anh
Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học thị xã Kỳ Anh - Năm học 2015-2016 thông báo: Sáng ngày 04/03/2016 (8 giờ): Tập trung thí sinh để làm thủ tục chuẩn bị phỏng vấn, tại Hội trường UBND Thị xã Kỳ Anh.
d29bxe54fx168b4x1380cx12c3cx102aex15a76xdfe6xdf52xX7x14373x13970x10b35xe567xed33x12982xX5xfe2axXax16a68xdf3bx15b41xXexX3xXexfefcxedbcxe88ax15b8dxX3xfea9xX2xX3xX4xX1x166a4xX3xXexXdx10cd9xX18xX3x12877xXdx15f7dx10838xX3x104e9xXdxX26xX1bxX3xXexXdxX1axX18xX3xX1x1262exX4xX3xXexX1x10261xX3x120fcx12620xX3xdeefxf31cxX3x16fdexX1bxX1xX0x1253axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14681xX10xX6x11208xXaxX12xX59xf1ffxXdxX3xfe6fx103e6xX1bxX29xX3xX40xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exXdxX26xX1bxX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX1bxX1xX3x122bdxX3x13504x1321fxf3a0xX3xX1xX39xX4xX3x1178ex154bdxX2xd9e9xX93xX9dxX9exX2x13c90xX3xXexX1x109a9xX1bxX29xX3x14f4cxX2bxX2cxe046xX3x10546xX2bxX1bxX29xX3xX1bxX29x147aaxX19xX3xX9ex13221xX4axX9exX1dxX4axX9dxX9exX2xXa5xX3x150c2x15adcxX3xX29xXdxde46x133dfxXb0xX3xXcx103a3xXbxX3xXexf6c4xX18xX1bxX29xX3xXexX1xe641xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX63xX1axX3xX5xXb9xX97xX3xXexX1x150cdxX3xXex10189xX4xX3xX4xX1xX18x133c4xX1bxX3xXadxX3exX3xXbxX1x1050fxX1bxX29xX3xX2ex14e57xX1bx122bcxX3xXex157efxXdxX3xX59xX60xXdxX3xXexXd5xfa75xXccxX1bxX29xX3x16ab3x1399fxX95x14407xX3xXcxX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX1bxX1x1183exX3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX93xX6xX5xXdxX29xX1bxXb0xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXd5xe335xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xXcxX59x105b6xX95x14636xX3xX116x11ff9x15ef9xX3xe68bx1210cxX46xX3xX59xfb7ax11f23xX3xfe37x12f4fxX95xX166xX3xX13x13958xXcxX3xXcxX115xf33cx11094xX95xX3xX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX93xX6xX5xXdxX29xX1bxXb0xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXd5xX157xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX166xX172xX169xX16axX3x156eexX172x13438xX95xX3xXcxX172xX180xX115xX3xX59x12544xX16cxX3xXcxX59xe30exX3xX13xf1a7xX3xX43x12d9fxX3xX46xX95xX59xX3xX93xX3xX95xee01x11b60xX3xX59xX1d5xX16cxXb0xX3xX9dxX9exX2xXa0xX3xX93xX3xX9dxX9exX2xXa5xX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX2xX127xX16cxX1xX22xX3xXexXdxX26xX18xXb0xX3xX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX1dxX2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xXcxXd5xX2cxX1bxX29xX3xX63xd4dexXb0xX3xX166xXdxX2bxX2cxX3xX2exXdxX26xX1bxX3xX1caxX96xX1bxX3xX59xX255xX6xXb0xX3xX9dxXa0xX157xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX166xXdxX2bxX2cxX3xX2exXdxX26xX1bxX3x14001xX97xX3xX1bxX1xX107xX4xXb0xX3xX9exX1dxX157xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX166xXdxX2bxX2cxX3xX2exXdxX26xX1bxX3xXcxXdx15cb2xX1bxX29xX3xX46xX1bxX1xXb0xX3xX9exX9dxX157xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX166xXdxX2bxX2cxX3xX2exXdxX26xX1bxX3xXcxXdxX1bxX3xX1xX39xX4xXb0xX3xX9exX2xX127xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX9dxX127xX3xXcx157c1xX1bxX29xX3xX7x12f5cxX3xXexX1xXdcxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX63xX96xX1bxX29xX3x14023x15cfaxXb0xX3xX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX2xX2xX2xX3xXexX1xXdcxX3xX7xXdxX1bxX1xX127xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX1dxX127xX3x17000xX3exX4xX1xX3xX5xXb9xX97xX3xX2exXdx11fc4xX4xXb0xX3xX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX93xX3xXb2xX2bxX1bxX29xX3xX1bxX29xXb9xX19xX3xX9exXbdxX4axX9exX1dxX4axX9dxX9exX2xXa5xX3xXc7xXc8xX3xX29xXdxXccxXcdxXb0xX3xXcxXd1xXbxX3xXexXd5xX18xX1bxX29xX3xXexX1xXdcxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX63xX1axX3xX5xXb9xX97xX3xXexX1xXecxX3xXexXefxX4xX3xX4xX1xX18xXf5xX1bxX3xXadxX3exX3xXbxX1xXfdxX1bxX29xX3xX2exX102xX1bxX104xX3xXexX107xXdxX3xX59xX60xXdxX3xXexXd5xX110xXccxX1bxX29xX3xX115xX116xX95xX118xX3xXcxX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX1bxX1xX127xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX93xX3xXcxX312xX3xX4xX1xea4axX4xX3xXbxX1xXfdxX1bxX29xX3xX2exX102xX1bxXb0xX3xX1caxXb9xX2cxX3xX4xX2bxX4xX3xX1bxX29xXb9xX19xX3xX9exff88xX157xX3xX9exXc8xX104xX3xX9exe82cxX3xXexX1xX2bxX1bxX29xX3xX9exX1dxX3xX1bxX96xX97xX3xX9dxX9exX2xXa5xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX93xX3xX174xX3exX6xX3xX63xXdxX1axX97xX3xXbxX1xXfdxX1bxX29xX3xX2exX102xX1bxX3xXb0xX3xXcxXd5xX110xXccxX1bxX29xX3xXcxX59xX16cxXb2xX3xX43xX44xX3xXcxXd5xXdxX1bxX1xX104xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX1bxX1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX3xXc7xX1eaxX39xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2baxXexX3xX5xXdxX26xX1bxX3xX1xX36cxX3xX7xX317xX3xX63xXdxX36cxX1bxX3xXexX1xX2cxX107xXdxXb0xX3xX9exX1dxX446xX1dxX127xXc8xXa5xXa5xX127xX1dxX1dxX1dxX157xX3xX9exX446xX43exX43exX43exX9exXbdxX43exX43exX446xX104xX3xX9exX446xXbdxX2xX9exX446xXbdxXbdxX1dxX446xX3xX63xX1axX3xX63xX110x16055xX4xX3xX1xX110xe9c0xX1bxX29xX3xX5cx15922xX1bxX3xXexX1xX26xX97xXcdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX12xX0xXdxX97xX29xX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX127xXadxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX127xX2exX1bxX4axX1bxX10x10f88xX7xX4axX2xXa5xX9exX446xX4axX43exXa5xX5cxXbdxX9exXbdxX9exXbdxX9exX9exXexX2xX9exX1dxX43exX9exX1dxX5xX9exX127x153caxXbxX29xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX172xX97xX6xX29xX10xX3xX5cxXexX1xX18xX97xXadxX3xX5cxX1xXdxX5cxX10xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX93xX6xX5xXdxX29xX1bxXb0xX3xXd5xXdxX29xX1xXexX157xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX59xX171xX172xX3xX174xX175xX95xX166xX3xX13xX17axXcxX3xXcxX115xX17fxX180xX95xX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX2cxX5cxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX93xX6xX5xXdxX29xX1bxXb0xX3xXd5xXdxX29xX1xXexX157xXaxX12xX0xX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX166xX172xX169xX16axX3xX1caxX172xX1ccxX95xX3xXcxX172xX180xX115xX3xX59xX1d5xX16cxX0xX4axX7xXexXd5xX2cxX1bxX29xX12xX0xX4axXbxX12
namthanh