Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá 5 trận giao hữu trước thềm V.League 2021
(Baohatinh.vn) - Để chuẩn bị cho mùa giải 2021, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức sẽ có 5 trận đá giao hữu với các đối thủ SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng và Nam Định.
c321xd5d5x1593ax12892x11cc2xf334x14afcxd06cxcfd8xX7x133f9x129f6xfbbbxd5edxddb9x11a08xX5xeeb0xXax15aeex13707xf46cx14c13x118fdxX3x16086x145cexX15xX1xX3xX13x13830xX3xXcxX19xX15xX1xX3xeef5x15003xX3xca6fxX3xXexe74axf429xX15xX3xX16xXdxX6xf8bexX3xX1xf450xef82xX3xXexX2bxeafbxda46xX4xX3xXexX1x10368xe426xX3x14774x108c4xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3x10814x14543xX4cxX2xX0x115c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1028exXaxX12xeebdxd910xX3xX4xX1xX36x1244axX15xX3x13fd2xf2e7xX3xX4xX1xX32xX3xX41x13abexX6xX3xX16xXdx1022exXdxX3xX4cxX4dxX4cxX2x11342xX3xX25xX32xX1exX15xX3x11cbcxX36xd535xX15xX3xX4x14153xX6xX3xX13xX18xX43xX3x1503fxX1x14875xX41xX3x10be6xXdxX15xX1xX3xX66xdad0xX4xX3xX7xcc57xX3xX4xc564xX3xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX25xX26xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xf56fxX3bxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX25x11fe2xXdxX3xXexX1xX90xX3xf5ccxX18x1258ax16064xX83xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xXa9xX6xX83xX3xX13xX7cxXdxX3xX97xX1x157a3xX15xX16xX3xXbexX1exX3xXd0xX6xX41xX3xX66xX70xX15xX1xX44xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a25xX32xX63xde42xXaxX12xX0xXdxX41xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd711xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXax1000exXdxX63xXexX1xd0ccxX3x12d16xX2xX28xXbx11182xd3bbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12bxX3x122a7xX2xX4dxXbxX131xX132xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX51xX51xXdxX44xX6fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xX44xXbexX15xX51xX15xX10xX126xX7xX51xX4cxX4dxX28xX4dxX51xX2xX13cxf00exX63xef2fxX2xX2xX4dxX13cxX4cxX28xXexd8b2xX2xX16dxX2xX4cxX5xX4dxX44x14450xXbxX16xd290xX2bxX9xX16dxX28xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXexX2bxX3axX3bxX4xX3xXexX1xX40xX41xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX126xXdxX63xXexX1xX9xXaxX12dxX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX13cxX2xX4dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX117xX26xX4xX3xX4xe771xX36xX3xXexX1xX90xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xXexd6c7xX4xX1xX3xX4xf05bxX4xX3xXexX2cxXbxX3xX5xX36xX107x1104axX15xX3xX4xX1xX36xX6cxX15xX3xX6fxX70xX3xX4xX1xX32xX3xX41xX77xX6xX3xX16xXdxX7cxXdxX3xX41xX3bxXdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX32xX63xX107xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXexX1xfa2fxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXex14bcfxX3xX13xX18xX43xX3xX97xX1xX99xX41xX3xX9cxXdxX15xX1xX3xX66xXa2xX4xX83xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xXa6xX3xX4xXa9xX3xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXbexX3bxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX25xe285xXdxX3xX6fxXa9xX15xX16xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3x13f3cxX3xXbxX1xX21exX6xX3xX104x126c4xX4xX3xXexX2bxX3axX3bxX4xX3x130a9xX1xXdxX3xX6fxX3axX3bxX4xX3xXbexX1exX32xX3xX41xX77xX6xX3xX16xXdxX7cxXdxX3xX41xX3bxXdxX83xX3xX25xX3ax150dbxX4xX3xX2d6xX1xX2c5xXdxX3xXexX2bxX6xX15xX1xX3xXbexX1exX32xX3xX15xX16xX1exX107xX3xX2xX12dxX51xX2xX51xX4cxX4dxX4cxX2xX44xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX32xX63xX107xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX25xXa9xX83xX3xX25xX2b4xXdxX3xX6fxXa9xX15xX16xX3xX15x11622xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xXa6xX3xX4xXa9xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXbexX3bxXdxX3x10cd7xX1xX1exX15xX16xX3xX131xXa9xX41x120bexX3xXcexX265xX15xX16xX3xX18xX6xX41xX3xXd0xX16xX1xX22dxX3xXd1xX15xX3xXbexX1exX32xX3xX15xX16xX1exX107xX3xX4cxX16dxX51xX2xX4cxX51xX4cxX4dxX4cxX4dxX132xX3xX7xX6xX36xX3xX25xXa9xX3xX5xX1exX3xX4cxX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX25x13eddxX36xX3xXexX2cxXbxX3xXbexX3bxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xXa9xX6xX3xXbexX1exX32xX3xX15xX16xX1exX107xX3xX4cxX12dxX3xXbexX1exX3xX16dxX2xX51xX2xX4cxX51xX4cxX4dxX4cxX4dxX44xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX32xX63xX107xXaxX12xXcxX2bxX32xX15xX16xX3xXexX1xX26xX15xX16xX3xX2xX83xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xXa6xX3xX5xX204xX15xX3xX5xX3axX2f3xXexX3xX25xX26xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXbexX3bxXdxX3xX13xX7cxXdxX3xX97xX1xXe5xX15xX16xX83xX3xXd0xX6xX41xX3xX66xX70xX15xX1xX3xXbexX1exX32xX3xX4xX26xX4xX3xX15xX16xX1exX107xX3xX12dxX51xX2xX3xXbexX1exX3xX175xX51xX2xX44xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX32xX63xX107xXaxX12x1348dxX223xX3xX2d6xXdx14d38xX15xX83xX3xX15xX16xX1exX107xX3xX2xX4dxX51xX2xX83xX3xXexX32xX1exX15xX3xX25xX2b4xXdxX3xX7xXa6xX3xX8axX36xX6xX107xX3xXbexX40xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX67xX3xX4xX1xX36xX6cxX15xX3xX6fxX70xX3xX4xX1xX32xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX25xX39fxX36xX3xX25xX204xX36xX3xXexXdxfd5fxX15xX3xX63xXdxd0cfxX15xX3xX2bxX6xX3xXbexX1exX32xX3xX15xX16xX1exX107xX3xX2xX12dxX51xX2xX44xX3xXcxX1xX10xX32xX3xX5xX70xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX25xX39fxX36xX3xX25x116a6xX3xX25xX3axX2f3xX4xX3xX4xX265xX15xX16xX3xX6fxXc7xX83xX3xX2c5xX3xXbexXe5xX15xX16xX3xX2xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX2xX83xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xXa6xX3xXexXdxX466xXbxX3xX25xXa9xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX3xf3f6xX36xX7cxX15xX16xX3xXd0xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX4b0xX15xX3xX7xX8cxX15xX3xX15xX1xX1exX44xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x11343xXexX1xX36xX41xX6fxX56axX6xX15xX63xX56axX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX12bxX3xXd0xX1xX35xX15xX16xX3xX6fxX3axX3bxX4xX3xX4xX1xX8cxX15xX3xX2d6xX1xX265xX15xX16xX3xX41xf595xXdxX3xXexX2bxX4b0xX15xX3xX25xX39fxX36xX3xXexX2bxX3axceccxX15xX16xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX4dxXaxX3xX1xX2bxX10x143a8xX9xXaxX51xX4xX5xX6fxX56axX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX51xX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX56axX15xX1xX36xX15xX16xX56axX6fxX36xX32xX4xX56axX4xX1xX6xX15xX56axX2d6xX1xX32xX15xX16xX56axX41xX32xXdxX56axXexX2bxX10xX15xX56axX63xX6xX36xX56axXexX2bxX36xX32xX15xX16xX56axXbexX56axX5xX10xX6xX16xX36xX10xX56axX4cxX4dxX4cxX4dxX51xX4cxX4dxX2x14b62xX16bxX28xX44xX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX41xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX4cxX4dxX51xX15xX10xX126xX7xX51xX4cxX4dxX13cxX28xX51xX2xX16dxX16bxX63xX28xX2xX4dxX4cxX4dxX13cxX4dxXexX4cxX2xX2xX4cxX16bxX5xX4dxX44xX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXexX2bxX3axX3bxX4xX3xXexX1xX40xX41xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXbexX12xX0xX7xXexX2bxX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX12bxX3xXd0xX1xX35xX15xX16xX3xX6fxX3axX3bxX4xX3xX4xX1xX8cxX15xX3xX2d6xX1xX265xX15xX16xX3xX41xX5b3xXdxX3xXexX2bxX4b0xX15xX3xX25xX39fxX36xX3xXexX2bxX3axX5c2xX15xX16xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX4dxXaxX3xX1xX2bxX10xX5d8xX9xXaxX51xX4xX5xX6fxX56axX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX51xX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX56axX15xX1xX36xX15xX16xX56axX6fxX36xX32xX4xX56axX4xX1xX6xX15xX56axX2d6xX1xX32xX15xX16xX56axX41xX32xXdxX56axXexX2bxX10xX15xX56axX63xX6xX36xX56axXexX2bxX36xX32xX15xX16xX56axXbexX56axX5xX10xX6xX16xX36xX10xX56axX4cxX4dxX4cxX4dxX51xX4cxX4dxX2xX63fxX16bxX28xX44xX1xXexX41xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX12bxX3xXd0xX1xX35xX15xX16xX3xX6fxX3axX3bxX4xX3xX4xX1xX8cxX15xX3xX2d6xX1xX265xX15xX16xX3xX41xX5b3xXdxX3xXexX2bxX4b0xX15xX3xX25xX39fxX36xX3xXexX2bxX3axX5c2xX15xX16xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX4dxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2bxX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xcf75xX466xXexX3xXexX1xX33cxX4xX3xX41xX77xX6xX3xX16xXdxX7cxXdxX3xX2c5xX3xXbexX70xX3xXexX2bxX21exX3xX15x11e55xX41xX3xXexX2bxX32xX15xX16xX3xX15xX1xXa9xX41xX3xX63fxX3xX25xX2b4xXdxX3xX41xX99xX15xX1xX3xX15xX1xX39fxXexX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX83xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3x14148xX13xX18xX13xXcx12465xX3xX25xX4ddxX3xX2d6xX1xfbeaxX15xX16xX3xX25xX70xX15xX1xX3xXbexX70xX3xXexX1xX466xX3xX4xX90xX6xX3xX41xd319xX15xX1xX3xXexX2bxX32xX15xX16xX3xX5xX1exX15xX16xX3xX6fxXa9xX15xX16xX3xX25xX26xX3xX43xXdxX22dxXexX3xXd0xX6xX41xX44xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXbexX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX40xX15xX3xX25xX99xX32xX3xX15xX16xX3axX5c2xXdxX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX4xX1xc7c7xXdxX3xX39fxX15xX3xXexX3axX2f3xX15xX16xX3xXexX99xXdxX3xXcexX265xX15xX16xX3xX18xX6xX41xX3xXd0xX16xX1xX22dxX3xXd1xX15xXaxX3xX1xX2bxX10xX5d8xX9xXaxX51xX6fxX32xX15xX16xX56axX63xX6xX51xXexXdxX10xX15xX56axX63xX6xX32xX56axX15xX6fxX7xXbxX56axX15xX16xX36xX32xXdxX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX56axX4xX1xX32xXdxX56axX6xX15xX56axXexX36xX32xX15xX16xX56axXexX6xXdxX56axX7xX32xX15xX16xX56axX5xX6xX41xX56axX15xX16xX1xX10xX56axX6xX15xX51xX2xX175xX12dxX13cxX4dxX2xX44xX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX41xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX4cxX4dxX51xX15xX10xX126xX7xX51xX4cxX4dxX16dxX4dxX51xX12dxX175xX63xX4dxX2xX4dxX16dxX2xX13cxX12dxXexX63fxX16dxX16dxX16dxX16bxX5xX4dxX44xX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXexX2bxX3axX3bxX4xX3xXexX1xX40xX41xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXbexX12xX0xX7xXexX2bxX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX40xX15xX3xX25xX99xX32xX3xX15xX16xX3axX5c2xXdxX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX4xX1xX8d4xXdxX3xX39fxX15xX3xXexX3axX2f3xX15xX16xX3xXexX99xXdxX3xXcexX265xX15xX16xX3xX18xX6xX41xX3xXd0xX16xX1xX22dxX3xXd1xX15xXaxX3xX1xX2bxX10xX5d8xX9xXaxX51xX6fxX32xX15xX16xX56axX63xX6xX51xXexXdxX10xX15xX56axX63xX6xX32xX56axX15xX6fxX7xXbxX56axX15xX16xX36xX32xXdxX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX56axX4xX1xX32xXdxX56axX6xX15xX56axXexX36xX32xX15xX16xX56axXexX6xXdxX56axX7xX32xX15xX16xX56axX5xX6xX41xX56axX15xX16xX1xX10xX56axX6xX15xX51xX2xX175xX12dxX13cxX4dxX2xX44xX1xXexX41xXaxX12xXcxXdxX40xX15xX3xX25xX99xX32xX3xX15xX16xX3axX5c2xXdxX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX4xX1xX8d4xXdxX3xX39fxX15xX3xXexX3axX2f3xX15xX16xX3xXexX99xXdxX3xXcexX265xX15xX16xX3xX18xX6xX41xX3xXd0xX16xX1xX22dxX3xXd1xX15xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2bxX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxXdxX40xX15xX3xX25xX99xX32xX3xX7xXc7xX3xX2xX4dxX3xXcxX2bxX204xX15xX3xX528xX36xXc7xX4xX3xX13xXe5xX6xX3xX5xX1exX3xX41xX2b4xXexX3xXexX2bxX32xX15xX16xX3xX15xX1xX35xX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX15x122a5xX15xX16xX3xXexX2bxf454xX3xX15x14847xXdxX3xX6fxX2cxXexX3xX8axX36xX4b0xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX25xX39fxX36xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xX265xX15xX16xX3xXexX2bxX32xX15xX16xX3xX25xX2b4xXdxX3xXexX2bxXb0exX3xX4xX90xX6xX3xX117xX18xX104xX3xXcexX265xX15xX16xX3xX18xX6xX41xX3xXd0xX16xX1xX22dxX3xXd1xX15xX44xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXbexX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xe439xX3xX63xf20fxX15xX16xX3xX25xX2b4xXdxX3xX1xX87exX15xX1xX3xX15xX1exX32xX3xX25xXc7xXdxX3xX25xX204xX36xX3xX528xX36xX7cxX15xX16xX3xXd0xXdxX15xX1xX180xXaxX3xX1xX2bxX10xX5d8xX9xXaxX51xX4xX5xX6fxX56axX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX51xX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX56axX7xX36xX56axX63xX36xX15xX16xX56axX63xX32xXdxX56axX1xXdxX15xX1xX56axX15xX6xX32xX56axX63xX32xXdxX56axX63xX6xX36xX56axX8axX36xX6xX15xX16xX56axX15xXdxX15xX1xX51xX2xX175xX16dxX2xX4cxX13cxX44xX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX41xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX4cxX4dxX51xX15xX10xX126xX7xX51xX4cxX4dxX4cxX4cxX51xX2xX13cxX16bxX63xX4cxX2xX28xX4cxX12dxX4dxX16bxXexX16dxX28xX16dxX63fxX4dxX5xX4dxX44xX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX16xXdxX6xX32xX3xX1xX35xX36xX3xXexX2bxX3axX3bxX4xX3xXexX1xX40xX41xX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX2xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXbexX12xX0xX7xXexX2bxX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xXb93xX3xX63xXb96xX15xX16xX3xX25xX2b4xXdxX3xX1xX87exX15xX1xX3xX15xX1exX32xX3xX25xXc7xXdxX3xX25xX204xX36xX3xX528xX36xX7cxX15xX16xX3xXd0xXdxX15xX1xX180xXaxX3xX1xX2bxX10xX5d8xX9xXaxX51xX4xX5xX6fxX56axX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX51xX1xX32xX15xX16xX56axX5xXdxX15xX1xX56axX1xX6xX56axXexXdxX15xX1xX56axX7xX36xX56axX63xX36xX15xX16xX56axX63xX32xXdxX56axX1xXdxX15xX1xX56axX15xX6xX32xX56axX63xX32xXdxX56axX63xX6xX36xX56axX8axX36xX6xX15xX16xX56axX15xXdxX15xX1xX51xX2xX175xX16dxX2xX4cxX13cxX44xX1xXexX41xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xXb93xX3xX63xXb96xX15xX16xX3xX25xX2b4xXdxX3xX1xX87exX15xX1xX3xX15xX1exX32xX3xX25xXc7xXdxX3xX25xX204xX36xX3xX528xX36xX7cxX15xX16xX3xXd0xXdxX15xX1xX180xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2bxX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX43xXe5xX15xX16xX3xX16dxX3xX43xX44xX18xX10xX6xX16xX36xX10xX3xX4cxX4dxX4cxX4dxX83xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX13xX1exX3xXcxX19xX15xX1xX3xX7xXa6xX3xX4xXa9xX3xX4xX1xX36xX107xX466xX15xX3xX5xX1exX41xX3xX2d6xX1xX26xX4xX1xX3xXexX2bxX4b0xX15xX3xX7xX8cxX15xX3xX117xX6cxX41xX3xX97xX1xX7cxX3xX85dxX528xX36xX7cxX15xX16xX3xXd0xXdxX15xX1xX862xX3xXbexX1exX32xX3xX4xX1xXdxX40xX36xX3xX12dxX51xX12dxX44xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXbexX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX36xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX36xXexX1xX32xX2bxXaxX12xXcxX1xX77xX107xX3xX461xX36xX15xX16xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXbexX12
Thùy Dung