Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Số lượng cán bộ, công chức cấp xã ở Hà Tĩnh được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2, loại 3.
acc6x13dc2x13725xf4a4x1218fx106e0x12438x14485xeb63xX7x12c49xfb33xf7d9x101a2xe4f9xb8c5xX5xb9fbxXaxed61xfb7fx11484x14b91xX3x10711x1477cx15009xX1xX3xX7xdc2dxX3xX5xd1bbxe8a0xX19xf7e4xX3xX4x145bfxX19xX3xbafax1317dxeb10xX3xX4xfc15xX19xX23xX3xX4xX1xde88xX4xX3xX4x12cacxXbxX3x1143bx133bexX3xXexda9bx14f80xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX29xbab7xX19xX3xf027xX48xX3xXcx10daexX19xX1xX0xb0c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x10925xXaxX12xf0f6xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3x11d69xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fx13ebfxX3xXexX1xX10xe0e1xX3x10fb6xX14xX15x14668xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xXbxX1xdc66xX19xX3xX5xXa3x10270xXdxX3xX17x149f5xX19xX3x130bbxX18xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX2bxX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xedcexX2bxX3xX5xXa3xXb7xXdxX3x12349xe798xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd3cxXa3xX65xX15xXaxX12xcfe1xXf9x13531xc3a8xX3xXexe19exX19xX1xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xX3xXbex12a94xX6xX3xX29xX6xX19xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX13xX14xX15xXa8xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX2xf37fxX53xXe0xbec9xXe0xX2xX53xX13x1319ex150d0xXffxXf9xX101xX102xX3xX19xX23xX48xX15xX3xX2x103daxX53x102cbxX53xXe0xX130xXe0xX2xX3xXa5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX40xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX29xX48xX19xX3xXexX105xX19xX1xXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xd44fxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX23xX9xXaxX130xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX19xX23xX9xXax1148exXaxX12xX0xXexX29xXa3xX65xX15xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX13xX14xX15xXa8xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX48xX15xX3xXa5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXbexf1d3xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20x139f8xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xfe81xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX7xX6xX14xX3xX17xXb2xX15xX3xX23x10f65xXdxX3xX4xX1xX14xX19xX23xX3xX5xX48xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxf386xX3xXexX3fxX40xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX29xX48xX19xX3xXexX105xX19xX1xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX135xX1dxXdxX3xXexX20xX21xX19xX23xX3xX26xXbxX3xX65x132caxX19xX23xX3xX5xX48xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX14xX15xX40xX19xX3xXexX3fxX26xX4xX1xX3xX23xXdxf59cxX3xX4xX1xX34xX4xX3xXbexX29exX3xX29x12ea7xX14xX3xX4x1392exX3xXexX1xX10xXa3xX3xX19xX1xXdx1535exX19cxX3xd5eaxeb0bxX3xX8axX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX22exX7xX6xX14xX3xX17xXb2xX15xX3xX23xX24dxXdxX3xX4xX1xX14xX19xX23xX3xX5xX48xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX25fxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cx153e6xX3xdadcxX15xX3xX29xX6xX19xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xX65xXb2xX19xX3xX1xX14xX15xX2d4xX19xX2bxX3xXexX1xX18xX3xX3bxX3cxX2bxX3xXexX1xX48xX19xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX22exX1xX14xX15xX2d4xX19xX2bxX3xXexX1xX18xX3xX3bxX3cxX2bxX3xXexX1xX48xX19xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX7xX6xX14xX3xX17xXb2xX15xX3xX23xX24dxXdxX3xX4xX1xX14xX19xX23xX3xX5xX48xX3xX4xX38xXbxX3xX1xX14xX15xX2d4xX19xX25fxX319xX3xX31bxX15xX3xX29xX6xX19xX3xX19xX1xXb2xX19xX3xX65xXb2xX19xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXbexX48xX3xX4xX26xX4xX3xX4xXbbxX3xXa5xX14xX6xX19xX2bxX3xXexd3e6xX3xX4xX1xX34xX4xX2bxX3xX17xXbbxX19xX3xXbexX18xX3xX4xfda3xX3xX5xXdxX40xX19xX3xXa5xX14xX6xX19xXe9xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX3fxX12xX0xX53xXexX29xXa3xX65xX15xX12xX0xX53xXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xf91axX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fxX319xXaxX12xX0xXdxX19cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc164xX10xX19xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxcb65xXdxX65xXexX1xX403xX3x137bfxXe0xX130xXbxX3bxX319xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX403xX3xX1c0xX144xfee7xXbxX3bxX319xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe9xX29xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xXbexX19xX53xX19xX10xX42axX7xX53xXe0xX2xX2xX142xX53xX2xX130xX142xX65xX2xX2xX144xX2xX2xX1c0xX130xXexX2xXe8xXe8xXe8xXe8xX5xX130xXe9xee06xXbxX23xe7c5xX3fxX9xX144xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX40xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX29xX48xX19xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xXaxX3xX42axXdxX65xXexX1xX9xXaxX431xXe0xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1c0xX144xX442xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41bxX6xXbxXexXdxXa3xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xX403xX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fxX319xXaxX12xX68xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1xX10xXa3xX3xXa5xX14xX15xXa8xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xXbxX1xXb2xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX17xXbbxX19xX3xXbexX18xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10651xX19xXexX10xX3fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xX403xX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fxX319xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX68xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1xX10xXa3xX3xXa5xX14xX15xXa8xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xXbxX1xXb2xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX17xXbbxX19xX3xXbexX18xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX19xX1xX20xX3xX7xX6xX14xX403xX3x131c2xXa3xXb7xXdxX3xX2xX403xX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xXe0xXe8xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX403xX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xXe0xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX403xX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2xX12dxX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX3xX41bxX29exX3xXexX1xc3f2xX403xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbex11d0dxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX403xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3x11ff2xX1xX20xX220xX19xX23xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xXe0xXe8xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX22exXexX3fxXa3xX19xX23xX3xX17xX3b7xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX25fxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xb569xX3cxX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xXe0xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX22exXexX3fxXa3xX19xX23xX3xX17xX3b7xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX25fxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX403xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX706xX1xX20xX220xX19xX23xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xXe0xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX22exXexX3fxXa3xX19xX23xX3xX17xX3b7xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX130xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX25fxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX78axX3cxX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xXe0xX130xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX22exXexX3fxXa3xX19xX23xX3xX17xX3b7xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX12dxX3xX19xX23xX20xX220xXdxX25fxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX403xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX706xX1xX20xX220xX19xX23xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2xX12dxX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX22exXexX3fxXa3xX19xX23xX3xX17xX3b7xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX130xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX12dxX3xX19xX23xX20xX220xXdxX25fxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX78axX3cxX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2xX431xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX22exXexX3fxXa3xX19xX23xX3xX17xX3b7xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX2xX130xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xX431xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX25fxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX23xX9xXaxX130xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX19xX23xX9xXaxX1c0xXaxX12xX0xXexX29xXa3xX65xX15xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX68xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXa5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX1xX20xX3xXexX3fxX40xX19xX3xX29xX6xXa3xX3xX23x124f7xX19cxX3xX4x14b7fxX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX5xX14xXb2xX19xX3xX4xX1xX14xX15xX6abxX19xX2bxX3xX17xXdxX1fcxX14xX3xX17xX2axX19xX23xX2bxX3xX29xXdxX2d4xXexX3xXbxX1xX26xXdxX3xXbexX1fcxX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xb7ffxXdxX40xX19xX23xX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX1xX21xXbxX3xX5xX14xXb2xX19xX3xX4xX1xX14xX15xX6abxX19xX3xXbexX1fcxX3xX17xXb33xX19cxX3xX19xX1xXdxX2d4xX19cxX3xX4xX1xX34xX4xX3xXbexX29exX3xXbxX1xX3b7xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXexX1x1514bxX3xXexX1xd584xX4xX3xX1xXdxX2d4xX19xX3xXexX1xX10xXa3xX3xX101xX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX130xX431xX53xXe0xX130xX2xX142xX53xX101xX135xX136xX41bxX706xX3xX19xX23xX48xX15xX3xXe0xX1c0xX3xXexX1xX26xX19xX23xX3xX2xX3xX19xba23xX19cxX3xXe0xX130xX2xX142xX3xX4xX31bxX6xX3xX41bxX1xX9exX19xX1xX3xXbxX1xX31bxX3xXbexX1fcxX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xXbxX1xX3b7xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xXbexX48xX3xXa5xX14xX15xX3xXexX3fxXbdaxX19xX1xX2bxX3xXexX1xX31bxX3xXexX29exX4xX3xX29xX2c6xX14xX2bxX3xXexX112xX3xX4xX1xX34xX4xX2bxX3xX19cxXdx1254axX19xX3xX19xX1xXdxX2d4xX19cxX2bxX3xX29xX3cxXdxX3xX19xX1xXdxX2d4xX19cxX2bxX3xX17xXdxX1fcxX14xX3xX17xX2axX19xX23xX2bxX3xX4xX26xX4xX1xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXexX1xX48xX19xX1xX3xXbexXdxX40xX19xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xXbexX48xX3xX101xX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX142xX12dxX53xXe0xX130xXe0xX130xX53xX101xX135xX136xX41bxX706xX3xX19xX23xX48xX15xX3xXe0xX144xX3xXexX1xX26xX19xX23xX3xX142xX3xX19xXc17xX19cxX3xXe0xX130xXe0xX130xX3xX4xX31bxX6xX3xX41bxX1xX9exX19xX1xX3xXbxX1xX31bxX3xX7xX2caxX6xX3xX17xX3a7xXdxX2bxX3xX29xX3a7xX3xX7xX14xX19xX23xX3xX19cxX2axXexX3xX7xX1dxX3xX17xXdxX1fcxX14xX3xX4xX31bxX6xX3xX101xX23xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX130xX431xX53xXe0xX130xX2xX142xX53xX101xX135xX136xX41bxX706xX3xX19xX23xX48xX15xX3xXe0xX1c0xX3xXexX1xX26xX19xX23xX3xX2xX3xX19xXc17xX19cxX3xXe0xX130xX2xX142xX3xX4xX31bxX6xX3xX41bxX1xX9exX19xX1xX3xXbxX1xX31bxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX17xXbbxX19xX3xXbexX18xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX19cxX6cbxXdxX3xX7xX6xX14xX3xX7xad58xXbxX3xX3bxXa8xXbxX403xX3xX4xX1xce77xX19cxX3xX19xX1xX38xXexX3xX5xX48xX3xX1c0xX3xX19xXc17xX19cxX3xX2d7xX6abxX3xXexX112xX3xX19xX23xX48xX15xX3xX101xX23xX1xX18xX3xXa5xX14xX15xXa8xXexX3xX4xX31bxX6xX3x10376xX15xX3xX29xX6xX19xX3xXcxX1xX20xX220xX19xX23xX3xXbexX29exX3xX13xX14xX1dxX4xX3xX1xX2axXdxX3xXbexX1fcxX3xXbexXdxX2d4xX4xX3xX7xXd96xXbxX3xX3bxXa8xXbxX3xX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXexX112xX19xX23xX3xX17xXbbxX19xX3xXbexX18xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX4xX3b7xX3xX1xXdxX2d4xX14xX3xX5xXbdexX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX48xX19xX1xX3xXexX1xXbdaxX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX8axX3xX17xXbbxX19xX3xXbexX18xX3xX1xX48xX19xX1xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX19cxX6cbxXdxX3xXbxX1xXb33xXdxX3xX17xXb33xX19cxX3xX29xXb33xXa3xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xXexX1xX10xXa3xX3xXa5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa5xX14xX15xXa8xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX48xX15xXaxX3xX1xX3fxX10xe6e2xX9xXaxX53xX53xXdxXe9xX29xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xXbexX19xX53xX19xX10xX42axX7xX53xXe0xX2xX2xX142xX53xX2xX130xX142xX65xX2xX2xX144xX130xX431xX130xXe0xXexX12dxX442xX442xX431xX5xX442xX136xX2xX12dxX136xXa5xX65xX136xXa5xX14xX15xX136xX65xXdxX19xX1xX136xX7xXa3xX136xX5xX14xXe9xXbxX65xXea8xXaxX3xXexX6xX3fxX23xX10xXexX9xXaxd59bxX29xX5xX6xX19xX2d7xXaxX3xX3fxX10xX5xX9xXaxX19xXa3xXa3xXbxX10xX19xX10xX3fxXaxX12xXa5xX14xX15xXa8xXexX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX48xX15xX0xX53xX6xX12xXe9xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX3fxX12xX0xX53xXexX29xXa3xX65xX15xX12xX0xX53xXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xX403xX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fxX319xXaxX12xX0xXdxX19cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX14xX19cxX29xX3xXdxX41bxX10xX19xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX42axXdxX65xXexX1xX403xX3xX431xXe0xX130xXbxX3bxX319xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX403xX3xX1c0xX144xX442xXbxX3bxX319xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe9xX29xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xXbexX19xX53xX19xX10xX42axX7xX53xXe0xX2xX2xX142xX53xX2xX130xX142xX65xX2xX2xX144xXe0xX2xXe0xXe0xXexX442xX431xXe0xX142xX442xX5xX130xXe9xX47cxXbxX23xX47fxX3fxX9xXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX40xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX29xX48xX19xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xXaxX3xX42axXdxX65xXexX1xX9xXaxX431xXe0xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1c0xX144xX442xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41bxX6xXbxXexXdxXa3xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xX403xX3xX47cxX14xX7xXexXdxXea8xX15xX319xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19cxX6cbxXdxX3xX4xX31bxX6xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xXexX105xX19xX1xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX26xXbxX3xX65xX29exX19xX23xX3xX4xXb33xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX5xX14xXb2xX19xX3xX4xX1xX14xX15xX6abxX19xX2bxX3xX17xXdxX1fcxX14xX3xX17xX2axX19xX23xX2bxX3xX29xXdxX2d4xXexX3xXbxX1xX26xXdxX3xXbexX1fcxX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58axX19xXexX10xX3fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xX403xX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fxX319xXaxX12xXf9xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX41bxX26xX4xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXbexX29exX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX3xX17xXb33xX19cxX3xX19xX1xXdxX2d4xX19cxX3xX23xXb2fxX19cxX403xX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXb33xX19xX23xX3xX31bxX15xX2bxX3xXbxX1xX3b7xX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXb33xX19xX23xX3xX31bxX15xX2bxX3xXbxX1xX3b7xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX4bxX135xX101xX102xX2bxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX2bxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX31bxX15xX3xX29xX6xX19xX3x13911xXcxXcxX13xX3xfdc4xXdxX2d4xXexX3xX101xX6xX19cxX2bxX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXa3xX48xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX40xX19xX3xX4xX2axX19xX23xX3xX7xXb33xX19xX3xX4bxXb2fxX3xX41bxX1xX9exX3xX11e8xXdxX19xX1xX2bxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX1xX2axXdxX3xX5xXdxX40xX19xX3xX1xXdxX2d4xXbxX3xXbxX1xX29exX3xX19xX2bbxX3xX11edxXdxX2d4xXexX3xX101xX6xX19cxX2bxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX1xX2axXdxX3xX19xX2exX19xX23xX3xX65xXb2xX19xX3xX11edxXdxX2d4xXexX3xX101xX6xX19cxX2bxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX1xX2axXdxX3xX4xXbdexX14xX3xX4xX1xXdxXa8xX19xX3xX29xXdxX19xX1xX3xX11edxXdxX2d4xXexX3xX101xX6xX19cxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX4xX1xX34xX4xX3xXbexX29exX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX4bxX135xX101xX102xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXb33xX19xX23xX3xX31bxX15xX3xX17xXb2fxX19xX23xX3xXexX1xX220xXdxX3xX5xX48xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX4bxX135xX101xX102xX3xX1xXa3xb8a4xX4xX3xXbxX1xX3b7xX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXb33xX19xX23xX3xX31bxX15xX3xX2d7xXdxX40xX19cxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX4bxX135xX101xX102xXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX4xX3b7xX3xX17xX31bxX3xX17xXdxX1fcxX14xX3xX2d7xXdxX2d4xX19xX3xXexX1xXbdexX4xX3xX1xXdxX2d4xX19xX3xX19cxX2exX3xX1xXbdaxX19xX1xX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXb33xX19xX23xX3xX31bxX15xX3xX17xXb2fxX19xX23xX3xXexX1xX220xXdxX3xX5xX48xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xXexX1xXbdaxX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXbxX1xX3b7xX3xX29xX9exX3xXexX1xX20xX3xX17xXb33xX19xX23xX3xX31bxX15xX3xX2d7xXdxX40xX19cxX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xX4bxX135xX101xX102xXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX4xX1xX34xX4xX3xXbexX29exX3xXbxX1xX3b7xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX403xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX2bxX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xXbxX1xX3b7xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX319xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX3xX17xX20xX21xX4xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xXbxX1xX3b7xX3xX4xX1xX31bxX3xXexX18xX4xX1xX3xXffxXf9xX101xX102xX3xXexX1xX10xXa3xX3xXa5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexXb7xXdxX3xX65bxX14xXda0xXexX3xX7xX2caxX6xX3xX17xX3a7xXdxX2bxX3xX29xX3a7xX3xX7xX14xX19xX23xX3xX19cxX2axXexX3xX7xX1dxX3xX17xXdxX1fcxX14xX3xX4xX31bxX6xX3xX65bxX14xXda0xXexX3xXcxX3a7xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX9exX19xX1xX3xXbxX1xX31bxX3xXbexX48xX3xX65bxX14xXda0xXexX3xXcxX3a7xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xXa5xX14xX15xX1fcxX19xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX20xXbbxX19xX23xX3xX19xX23xX48xX15xX3xXe0xXe0xX3xXexX1xX26xX19xX23xX3xX2xX2xX3xX19xXc17xX19cxX3xXe0xX130xX2xX12dxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58axX19xXexX10xX3fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX136xX6xX5xXdxX23xX19xX403xX3xX4xX10xX19xXexX10xX3fxX319xXaxX12xXf9xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX7xXexX3fxXa3xX19xX23xX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX403xX0xX53xX7xXexX3fxXa3xX19xX23xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX105xX3xX1xX14xX15xX3xXexX3fxX20xX8axX19xX23xX3xXa5xX14xXb2xX19xX3xX7xXbdexX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xXbxX1x11b17xX19xX23xX3xX136xX3xXcxX1xX1dxX19xX23xX3xX2d7xX40xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xX136xX3xX135xX2exX3xXexX1xX18xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe8xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xX1xX3b7xX6xX3xX136xX3xX78axX3cxX3xX1xX2axXdxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xcba9xXa8xX3xXexXa3xX26xX19xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX20xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX136xX3xX4bxX2axX3xXexX18xX4xX1xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xX2xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX105xX3xX1xX14xX15xX3xXexX3fxX20xX8axX19xX23xX3xXa5xX14xXb2xX19xX3xX7xXbdexX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xXbxX1xX1673xX19xX23xX3xX136xX3xXcxX1xX1dxX19xX23xX3xX2d7xX40xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xX136xX3xX135xX2exX3xXexX1xX18xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX22exX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX25fxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX19xX2exX19xX23xX3xX19xX23xX1xXdxX2d4xXbxX3xX136xX3xX3bxXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX22exX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX25fxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xX1xX3b7xX6xX3xX136xX3xX78axX3cxX3xX1xX2axXdxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX17afxXa8xX3xXexXa3xX26xX19xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX20xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX136xX3xX4bxX2axX3xXexX18xX4xX1xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX7xXexX3fxXa3xX19xX23xX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX403xX0xX53xX7xXexX3fxXa3xX19xX23xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX105xX3xX1xX14xX15xX3xXexX3fxX20xX8axX19xX23xX3xXa5xX14xXb2xX19xX3xX7xXbdexX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xXbxX1xX1673xX19xX23xX3xX136xX3xXcxX1xX1dxX19xX23xX3xX2d7xX40xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xX136xX3xX135xX2exX3xXexX1xX18xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xX1xX3b7xX6xX3xX136xX3xX78axX3cxX3xX1xX2axXdxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX17afxXa8xX3xXexXa3xX26xX19xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX20xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX136xX3xX4bxX2axX3xXexX18xX4xX1xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe0xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX105xX3xX1xX14xX15xX3xXexX3fxX20xX8axX19xX23xX3xXa5xX14xXb2xX19xX3xX7xXbdexX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xXbxX1xX1673xX19xX23xX3xX136xX3xXcxX1xX1dxX19xX23xX3xX2d7xX40xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xX136xX3xX135xX2exX3xXexX1xX18xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX22exX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX25fxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX19xX2exX19xX23xX3xX19xX23xX1xXdxX2d4xXbxX3xX136xX3xX3bxXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX22exX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX25fxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xX1xX3b7xX6xX3xX136xX3xX78axX3cxX3xX1xX2axXdxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX17afxXa8xX3xXexXa3xX26xX19xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX20xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX136xX3xX4bxX2axX3xXexX18xX4xX1xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX7xXexX3fxXa3xX19xX23xX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX403xX0xX53xX7xXexX3fxXa3xX19xX23xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXbxX1xX20xX220xX19xX23xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX105xX3xX1xX14xX15xX3xXexX3fxX20xX8axX19xX23xX3xXa5xX14xXb2xX19xX3xX7xXbdexX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xXbxX1xX1673xX19xX23xX3xX136xX3xXcxX1xX1dxX19xX23xX3xX2d7xX40xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xX136xX3xX135xX2exX3xXexX1xX18xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xX1xX3b7xX6xX3xX136xX3xX78axX3cxX3xX1xX2axXdxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX17afxXa8xX3xXexXa3xX26xX19xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX20xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX136xX3xX4bxX2axX3xXexX18xX4xX1xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xX10xX19cxX12xX135xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX2bxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX3xX5xXa3xXb7xXdxX3xXe8xX0xX53xX10xX19cxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX41bxX1xX105xX3xX1xX14xX15xX3xXexX3fxX20xX8axX19xX23xX3xXa5xX14xXb2xX19xX3xX7xXbdexX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xXbxX1xX1673xX19xX23xX3xX136xX3xXcxX1xX1dxX19xX23xX3xX2d7xX40xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xX136xX3xX135xX2exX3xXexX1xX18xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX22exX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xXexX1xX18xX3xXexX3fxX38xX19xX25fxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxX319xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX135xX18xX6xX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX101xX2exX19xX23xX3xX19xX23xX1xXdxX2d4xXbxX3xX136xX3xX78axXb2xX15xX3xX65xXbdexX19xX23xX3xXbexX48xX3xX19cxX2exXdxX3xXexX3fxX20xX220xX19xX23xX3xX22exX17xX1dxXdxX3xXbexX6cbxXdxX3xX3bxX3cxX25fxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX11edxXc17xX19xX3xX1xX3b7xX6xX3xX136xX3xX78axX3cxX3xX1xX2axXdxX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX2d7xX1xX2exX19xX23xX3xXa5xX14xX26xX3xXe0xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX48xXdxX3xX4xX1xX9exX19xX1xX3xX136xX3xX17afxXa8xX3xXexXa3xX26xX19xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX136xX3xX41bxX1xX34xX4xX3xX65xX6xX19xX1xX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xXcxX20xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX136xX3xX4bxX2axX3xXexX18xX4xX1xX403xX3xX29xX1dxX3xXexX3fxX9exX3xX2xX3xX19xX23xX20xX220xXdxXe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXa3xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX19cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41bxX10xX19xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX42axXdxX65xXexX1xX403xX3xX431xXe0xX130xXbxX3bxX319xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX403xX3xX1c0xX130xXe0xXbxX3bxX319xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe9xX29xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xXbexX19xX53xX19xX10xX42axX7xX53xXe0xX2xX2xX142xX53xX2xX130xX142xX65xX2xX2xX144xXe0xX1c0xXe0xX130xXexX2xX431xX12dxX1c0xX442xX5xX130xXe9xX47cxXbxX23xX47fxX3fxX9xX2xX442xX431xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX1dxX3xX5xX20xX21xX19xX23xX3xX4xX26xX19xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX23xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX40xX19xX3xX17xX18xX6xX3xX29xX48xX19xX3xX4bxX48xX3xXcxX4fxX19xX1xXaxX3xX42axXdxX65xXexX1xX9xXaxX431xXe0xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1c0xX130xXe0xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffecxX14xXexX1xXa3xX3fxXaxX12xXcxX1xf92cxX15xX3xX101xX1xX20xX0xX53xXbxX12
Thùy Như