Tiền lương phải đủ sống
Bao giờ lương tối thiểu mới đáp ứng được mức sống tối thiểu, tác động của lương tối thiểu đến kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh... là những chủ đề đáng chú ý được đưa ra thảo luận tại ngày làm việc thứ hai (26/11) Hội thảo "Chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập".
6cd3x7b25xfe2axde81xedcexc0d4x9bf8x12e62x9846xX7xb8f1xea4axa9f6x12b16x10775x10432xX5xae4cxXaxf081xXcxXdxe2a8x141bdxX3xX5x11b6axf975xX16x10b91xX3xXbxX1x13ef1xXdxX3xa980x10d06xX3xX7xec5exX16xX1cxX0x12cfaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd925xX10xX6x12667xXaxX3xX7xXex125c0xX5xX10xX9xXaxXexX10xd982xXex10ba3xX6xX5xXdxX1cxX16x1315dxX3x11161xedd4xX7xXexXdxc111xX42xXaxX12xa406xX6x13880xX3xX1cxXdx7e53xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxdcd9xX54xX3x858dxb429xXdxX3xX23x10be5xXbxX3xc24cxX16xX1cxX3xX23xX19x11e46xX4xX3xX74xX7cxX4xX3xX7xX27xX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xe3bcxX3xXexX79xX4xX3xX23xbaa9xX16xX1cxX3xX4xX24xX6xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX23xc1a4xX16xX3x111a9xXdxX16xX1xX3xXexXb7xX3x7a50xca3fxX3xX74xb1aexX97xX3xX7xX20xX16xX3xX49xX54xb6b7xXexX3xXbaxXdxX16xX1xX3xX3dxX5exX6xX16xX1xfb45xXdcxXdcxX3xX5x7f1fxX3xX16xX1xa51cxX16xX1cxX3xX4xX1xX24xX3xX23xX15xX3xX23xX79xX16xX1cxX3xX4xX1xa7a6xX3xc4d2xX3xX23xX19xX82xX4xX3xX23xX19xX6xX3xfa7axX6xX3xXexX1xX20xX5exX3xX5xX54x85cexX16xX3xXexa93axXdxX3xX16xX1cxXe1xX42xX3xX5xXe1xX74xX3xXc2xXdxb8d3xX4xX3xXexX1xX7cxX3xX1xX6xXdxX3xb17dx8a24x10b55xX2bxX2xX2xc4ffxX3xX3axX9exXdxX3xXexX1xX20xX5exX3xXax1041bxX1xb9fbxX16xX1xX3xX7xX79xX4xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX104xX5exX16xX1cxX3x11ecbxX27xXdxX3xX4xX20xX16xX1xX3xXbaxXdxX16xX1xX3xXexXb7xX3xXexX1xe74exX3xXexX104xX19xX62xX16xX1cxX3xXc2xXe1xX3xX1xX9exXdxX3xX16xX1xX10exXbxXaxXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12x11a5cxX1xX79xXexX3xX159xXdxX71xX54xX3xXexX112xXdxX3xX1xX9exXdxX3xXexX1xX20xX5exX97xX3xXc6xX16xX1cxX3xe737xb3edxX16xX1cxX3x9993xX54xX6xX16xX1cxX3xX1cfxXdxX15xX54xX97xX3xXcxX104xX19xf33dxX16xX1cxX3xX159xX6xX16xX3xX13dxX1xX13fxX16xX1xX3xX7xX79xX4xX1xX3xX4bxX3xX1b3xX1xX79xXbxX3xX5xX54xX10exXexX97xX3xXcx88a0xX16xX1cxX3xX5xXdx1106cxX16xX3xX23xX5exXe1xX16xX3x1377fxX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xc22cxXdxX120xXexX3xf53exX6xX74xX3xX16xX1xX10exX16xX3xX23xX16cxX16xX1xX51xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX7xX27xX16xX1cxX97xX3xX1xX6xX42xX3xX16x11d82xXdxX3xX4xX79xX4xX1xX3xXbaxX1xX79xX4xX97xX3xX4xX1x12376xX3xXbaxX1xXdxX3xX16xXe1xX5exX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX23xX79xXbxX3xX7cxX16xX1cxX3xXc2xX75xXdxX3xX74xX7cxX4xX3xX7xX27xX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX74xX75xXdxX3xX4xX24dxX3xXexX1xX71xX3xX16xX24dxXdxX3xX23xXb7xX16xX3xXc2xXcfxX16xX3xX23xX15xX3xXexe634xX16xX1cxX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xXc6xX16xX1cxX3xX1cfxXdxX15xX54xX97xX3xX74xX7cxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX23xX71xX3xX4xX79xX4xX3xX3dxX5exX6xX16xX1xX3xX16xX1cxX1xXdxX120xXbxX3xX5xXe1xX74xX3xX4xX1axX3xX7xX1e3xX3xX4xX1xXdxX3xXexX104xX20xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1xX5exX3xX16xX1cxX19xX62xXdxX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX1e3xX3xX21bxXdxX120xXexX3xX220xX6xX74xX3xX1xXdxX120xX16xX3xX16xX6xX42xX3xXc2x11d3exX16xX3xX1e3xX3xX3dxX19xX75xXdxX3xX74xX7cxX4xX3xX7xX27xX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xXdcxX3xX5cxX20axX16xX3xX4xX112xX16xX1xX3xX23xX24dxX97xX3xXc2xXcfxX16xX3xX23xX15xX3xX159xXcfxXexX3xX159x8895xX16xX1xX3xX23xd8cfxX16xX1cxX3xXc2xX15xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1cxXdxXe5xX6xX3xX4xX79xX4xX3xX16xX1xX24dxX74xX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX16xX1cxXe1xX42xX3xX4xXe1xX16xX1cxX3xX1cxXdxX6xX3xXexX2b6xX16xX1cxXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xfe77xX16xX1cxX3xX1cfxXdxX15xX54xX3xX3dxX375xX16xX3xX4xX1xX7cxX16xX1cxX51xX3xX212xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX24xX6xX3xX4xXc6xX16xX1cxX3xX16xX1x14037xX16xX3xX5xXe1xX74xX3xXc2xXdxX120xX4xX3xXexX104x114bfxX4xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexe1ebxX3xdfdaxX97x801cxX3xX23xXb7xX16xX3xcfe9xX3xXexX104xXdxX120xX54xX3xX23xc924xX16xX1cxX2bxX16xX1cxX19xX62xXdxX2bxXexX1xX79xX16xX1cxX97xX3xX4xX24dxX3xX16xX1axXdxX3xX4x11126xX16xX3xXexX1xXcfxXbxX3xX1xX1axX16xXdcxX3xXcxX104xX5exX16xX1cxX3xXbaxX1xXdxX3xX23xX24dxX97xX3xX4xX24dxX3xX16xX1xXe5xX16xX1cxX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX23xX112xXexX3xX74xX7cxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX75xXdxX3xX45fxc486xX3xXexX104xXdxX120xX54xX3xX23xX468xX16xX1cxX2bxX16xX1cxX19xX62xXdxX2bxXexX1xX79xX16xX1cxXdcxX3xX21bxXdxX120xX4xX3xXbxX1xX43exX16xX3xX1xX24dxX6xX3xXbxX1xb87axX3xXexX1xX54xX9exX4xX3xXc2xXe1xX5exX3xXexX455xX16xX1cxX3xX5xXc3xX16xX1xX3xXc2xX44cxX4xXdcxX3xX220xX1xXe5xX16xX1cxX3xX5xXc3xX16xX1xX3xXc2xX44cxX4xX3xX3dx11c38xX3xXexX54xX42xX71xX16xX3xX3dxX4ebxX16xX1cxX3xXexX1xX3acxX3xX3dxX5exX6xX16xX1xX3xX16xX1cxX1xXdxX120xXbxX3xXexX1xX19xX62xX16xX1cxX3xXcfxX16xX3xX23xX16cxX16xX1xX3xX4xX1xX54xX16xX1cxX3xX74xX7cxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxXdcxX3xX220xX1xXe5xX16xX1cxX3xX5xXc3xX16xX1xX3xXc2xX44cxX4xX3xXbaxX1xX24dxX3xXexX54xX42xX71xX16xX3xX3dxX4ebxX16xX1cxX3xXexX1xX3acxX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX6xX5exX3xX1xX1axX16xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXexX6xX159xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX16xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX159xX5exX104xX3dxX10xX104xX9xXaxX4c1xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX104xXaxX3x11b2dxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX12cxX4c1xX4c1xXaxX12xX0xXexX159xX5exX3dxX42xX12xX0xXexX104xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX74xX1cxX3xX7xX104xX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxXdcxX159xX6xX5exX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxXc2xX16xX2bxX16xX10xX5c9xX7xX2bxX2xX45fxX45fx1277cxX2bxX2xX4c1xX12dxX3dxX45fxX4c1xea6dxX45fxX607xX4c1xX4c1xXexX12dxX459xX459xX12cxX45fxX5xX4c1xXdcxX53xXbxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX104xX12xX0xXexX104xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxX5exX16xXaxX12x979bxX16xX1xX3xX74xXdxX16xX1xX3xX1xf16bxX6xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX104xX12xX0xX2bxXexX159xX5exX3dxX42xX12xX0xX2bxXexX6xX159xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xXcxX1xX7cxX3xXexX104xX19xX1e3xX16xX1cxX3xX5cxX9exX3xX212xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX4bxX3xXcxX1xX19xX1axX16xX1cxX3xX159xXdxX16xX1xX3xXc2xXe1xX3xce50xd390xX3xX1xX9exXdxX3xX1b3xX1xX112xX74xX3xdd3exXdxX16xX1xX3xX3axX54xX43exX16xX97xX3xXc2xX75xXdxX3xX16xX1xXe5xX16xX1cxX3xXexX1xX6xX42xX3xX23xX204xXdxX3xX74xX112xX16xX1xX3xX74xb0e6xX3xX3dxX5exX3xX13dxX9exX16xX1cxX3xX23xX468xX16xX1cxX3xXbaxXdxX16xX1xX3xXexXb7xX3x1014ex1285ax7ed7xX716xX220xX3xX74xX6xX16xX1cxX3xX5xX112xXdxX97xX3xX4xbe73xX16xX1cxX3xXc2xX75xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX4xX1xX13fxX16xX1xX3xX7xX79xX4xX1xX3xX1xa52dxX3xXexX104xX82xX3xX23xXf7xX16xX1cxX3xX23x1017bxX16xX97xX3xX21bxXdxX120xXexX3xX220xX6xX74xX3xX4xX24dxX3xXexX1xX71xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xXbaxX1xX20xX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX4xX112xX16xX1xX3xXexX104xX6xX16xX1xX3xXexX104xX20axX16xX3xX4xX79xX4xX3xXexX1xX16cxX3xXexX104xX19xX62xX16xX1cxX3xab2dxX54xX27xX4xX3xXexXb7xX3xXexX104xX20axX16xX3xX4xX1axX3xX7xX1e3xX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX4xX6xX5exX3xX1xX1axX16xX97xX3xX23xXdxX15xX54xX3xXbaxXdxX120xX16xX3xX5xXe1xX74xX3xXc2xXdxX120xX4xX3xXexX27xXexX3xX1xX1axX16xXdcxX3xXcxX1xX10xX5exX3xX23xX24dxX97xX3xXbaxX1xXdxX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX4xX6xX5exX3xX1xX1axX16xX3xX4xX1xX74bxX4xX3xX4xX1xX74bxX16xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX7xX6ffxX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX5xX20axX16xXdcxX3xX220xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xXc2xXe1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX5xX54xXc6xX16xX3xXex888fxX3xX5xX120xX3xXexX1xX54xX10exX16xX3xXc2xX75xXdxX3xX16xX1xX6xX54xXdcxX3xXcxX54xX42xX3xX16xX1xXdxX20axX16xX97xX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xXbaxX1xXc6xX16xX1cxX3xXexX1xX71xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX23xX9exXexX3xX159xXdxXb7xX16xX3xX16xX1cxX6xX42xX3xX23xX19xX82xX4xX3xXc2xX3acxX3xXc2xX10exX42xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX7xX6ffxX3xX4xX1xX25dxX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xXexX455xX3xXexX455xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xX13dxX1xX13fxX16xX1xX3xX7xX79xX4xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1e3xX3xX21bxXdxX120xXexX3xX220xX6xX74xX3xX5xXe1xX3xX74xX9exXexX3xXexX1xX79xX4xX1xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX5xX75xX16xX3xXbaxX1xXdxX3x7391x12081xX1b3xX3xX159xX3acxX16xX1xX3xX790xX54xX43exX16xX3xX23x82b0xX54xX3xX16xX1cxX19xX62xXdxX3xXexX1xXcfxXbxX97xX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xXexX1xXcfxXbxXdcxX3xXcxX104xX5exX16xX1cxX3xXbaxX1xXdxX3xX23xX24dxX97xX3xX1xXdxX120xX16xX3xX16xX15xX16xX3xXbaxXdxX16xX1xX3xXexXb7xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX24dxX3xX3dxXcfxX54xX3xX1xXdxX120xX54xX3xX1xX468xXdxX3xXbxX1xX4ebxX4xX97xX3xX3dxX5exX6xX16xX1xX3xX16xX1cxX1xXdxX120xXbxX3xXbxX1xX79xX3xX7xX20xX16xX3xX1xXe1xX16xX1cxX3xX5xX5exX112xXexX3xX16xX20axX16xX3xX104xXcfxXexX3xXbaxX1xX24dxX3xX23xX71xX3xX1cxXdxX20xXdxX3xX790xX54xX42xXb7xXexX3xX16xX1xXe5xX16xX1cxX3xX1xX112xX16xX3xX4xX1xXb7xX3xX16xXe1xX42xXdcxX3xX6dbxX1d0xX4xX3xX3dxX727xX3xXexX1xX10xX5exX3xX5xX9exX3xXexX104xX3acxX16xX1xX3xX23xXb7xX16xX3xX16xX2b6xX74xX3xX12cxX4c1xX2xX607xX3xX74xX7cxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX23xX20xX74xX3xX159xX20xX5exX3xX16xX1xX54xX3xX4xX937xX54xX3xX7xX27xX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX7xX5exX16xX1cxX3xX3dxX5exX3xXexX3acxX16xX1xX3xX1xX3acxX16xX1xX3xXbaxXdxX16xX1xX3xXexXb7xX3xXbaxX1xX24dxX3xXbaxX1xX2b6xX16xX3xX16xX20axX16xX3xX104xXcfxXexX3xX16xX1xXdxX15xX54xX3xX3dxX5exX6xX16xX1xX3xX16xX1cxX1xXdxX120xXbxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX23xX15xX3xX16xX1cxX1xX16cxX3xXbax13d07xX5exX3xX3dxXe1xXdxX3xX5xX9exX3xXexX104xX3acxX16xX1xX3xX23xXb7xX16xX3xX16xX2b6xX74xX3xX12cxX4c1xX12cxX4c1xX3xX4bxX3xXcxX1xX7cxX3xXexX104xX19xX1e3xX16xX1cxX3xX1b3xX1xX112xX74xX3xX6dbxXdxX16xX1xX3xX3axX54xX43exX16xX3xX4xX1xX5exX3xX159xXdxXb7xXexXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xX5cxXe1xX3xX717xX6xX16xX3dxX104xX6xX3xX1b3xX5exX5xX6xX7xXbaxXdxX3xX4bxX3xX1b3xX1xX24dxX3xXcxX204xX16xX1cxX3xX1cxXdxX79xX74xX3xX23xX27xX4xX3xXcxX204xX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX212xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX1d4xX54xX27xX4xX3xXexXb7xX3xX12bx100bbxX212xb65fxX131xX3xXbaxX1xX3b1xX16xX1cxX3xX23xX16cxX16xX1xX97xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX4xX24dxX3xXc2xX6xXdxX3xXexX104xX481xX3xX104xXcfxXexX3xX790xX54xX6xX16xX3xXexX104xX654xX16xX1cxX3xXexX104xX5exX16xX1cxX3xXc2xXdxX120xX4xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxXdcxX3xX220xX1cxX1xXdxX20axX16xX3xX4xX7cxX54xX3xX74xX75xXdxX3xX16xX1xXcfxXexX3xX4xX1xX5exX3xXexX1xXcfxX42xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXbaxX1xXdxXb7xX16xX3xX16xX1cxX19xX62xXdxX3xX7xaf30xX3xX3dxX4ebxX16xX1cxX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xXexX3acxX74xX3xX4xX79xX4xX1xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX7xX54xXcfxXexX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xXexX1xXc6xX16xX1cxX3xX790xX54xX6xX3xX23xX937xX54xX3xXexX19xX3xXbaxfd0cxX3xXexX1xX54xX10exXexX97xX3xX790xX54xX79xX3xXexX104xX3acxX16xX1xX3xX5xXe1xX74xX3xXc2xXdxX120xX4xX3xX1xXdxX120xX54xX3xX790xX54xX20xX3xX1xX1axX16xXdcxX3xXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXc2xXe1xX3xX4xX79xX4xX1xX3xXbxX1xX43exX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX24dxX3xXf9xX3xX16xX1cxX1xXc3xX6xX3xX104xXcfxXexX3xX5xX75xX16xX3xXbaxX1xXc6xX16xX1cxX3xX4xX1xX25dxX3xX23xX27xXdxX3xXc2xX75xXdxX3xX16xX1cxX19xX62xXdxX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX74xXe1xX3xX4xX481xX16xX3xX23xX27xXdxX3xXc2xX75xXdxX3xX4xX79xX4xX1xX3xX49xX6d0xX3xX1xX9exXdxX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX104xXdxX71xX16xX3xXc2xXe1xX3xXexXdxXb7xX16xX3xX1xX24dxX6xXdcxX3xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX5xXe1xX3xX74xX9exXexX3xX4xX1xX25dxX3xX7xX27xX3xX790xX54xX6xX16xX3xXexX104xX654xX16xX1cxX3xX4xX1xX5exX3xXexX1xXcfxX42xX3xX74xX9exXexX3xX49xX6d0xX3xX1xX9exXdxX3xX7xX6ffxX3xXexX104xX1e3xX3xX5xX20axX16xX3xX159xX3acxX16xX1xX3xX23xX3b1xX16xX1cxX3xX1xX1axX16xX3x1064axX3xX1xX6xX42xX3xX159xXcfxXexX3xX159xX3acxX16xX1xX3xX23xX3b1xX16xX1cxX3xX1xX1axX16xXdcxX3xX5cxX79xX5exX3xX4xX79xX5exX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX1xXb7xX3xX1cxXdxX75xXdxX3xXb3exX212xXb40xX3xX4xX1xX5exX3xX16xX2b6xX74xX3xX12cxX4c1xX2xX45fxX4bxX12cxX4c1xX2xX459xX3xX7xX74bxXbxX3xXexX75xXdxX3xX7xX6ffxX3xXexX104xX3acxX16xX1xX3xX159xXe1xX42xX3xX16xX1xXe5xX16xX1cxX3xXbxX1xX79xXexX3xX1xXdxX120xX16xX3xX74xX75xXdxX3xX4xX24xX6xX3xX16xX1cxX1xXdxX20axX16xX3xX4xX7cxX54xX3xXc2xX15xX3xX74xX27xXdxX3xX5xXdxX20axX16xX3xX1xX120xX3xX1cxXdxXe5xX6xX3xX7xX44cxX3xXbxX1xX43exX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXc2xXe1xX3xX159xXcfxXexX3xX159xX3acxX16xX1xX3xX23xX3b1xX16xX1cxX3xXexX1xX54xX3xX16xX1xX10exXbxX3xX16xX24dxXdxX3xX4xX1xX54xX16xX1cxXaxX3xX4bxX3xX159xXe1xX3xX717xX6xX16xX3dxX104xX6xX3xX1b3xX5exX5xX6xX7xXbaxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x130f7xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xX419xX16xX1cxX3xX220xX1cxX54xX42xX516xX16xX3xX6dbxX112xX16xX1xX3xX13dxX19xX62xX16xX1cxX3xX4bxX3xX928xXdxX79xX74xX3xX23xX27xX4xX3xXcxX104xX54xX16xX1cxX3xXexX43exX74xX3xX1xX73fxX3xXexX104xX82xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX104xXdxX71xX16xX3xX790xX54xX6xX16xX3xX1xX120xX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX97xX3xX5cxX9exX3xX212xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX4bxX3xXcxX1xX19xX1axX16xX1cxX3xX159xXdxX16xX1xX3xXc2xXe1xX3xX6cfxX6d0xX3xX1xX9exXdxX3xX4x981exX16xX1cxX3xX4xX1xX5exX3xX104xf1e2xX16xX1cxX97xX3xXbaxX1xXdxX3xX21bxXdxX120xXexX3xX220xX6xX74xX3xXexX1xX6xX74xX3xX1cxXdxX6xX3xX13dxX9exX16xX1cxX3xX23xX468xX16xX1cxX3xXbaxXdxX16xX1xX3xXexXb7xX3xX716xX717xX718xX716xX220xX3xXc2xXe1xX3xX4xX79xX4xX3xX3axXdxX120xXbxX3xX23xX16cxX16xX1xX3xXexX1xX19xX1axX16xX1cxX3xX74xX112xXdxX3xX790xX54xX27xX4xX3xXexXb7xX97xX3xXexXcfxXexX3xX42xXb7xX54xX3xX7xX6ffxX3xX3dxX375xX16xX3xXexX75xXdxX3xX1cxXdxX6xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xXc2xXdxX120xX4xX3xX5xXe1xX74xXdcxX3xX5cxX20axX16xX3xX4xX112xX16xX1xX3xX23xX24dxX97xX3xX4xX1axX3xX1xX9exXdxX3xX3dxX16cxX4xX1xX3xX4xX1xX54xX42xX71xX16xX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xX7xX6ffxX3xX1cxXdxX6xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX23xX79xX16xX1cxX3xXbaxX71xX97xX3xX7xX44cxX3xX4xX112xX16xX1xX3xXexX104xX6xX16xX1xX3xXexX1xX16cxX3xXexX104xX19xX62xX16xX1cxX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxX3xXexX104xX5exX16xX1cxX3xXbaxX1xX27xXdxX3xX5xXe1xX3xX23xXdxX15xX54xX3xXbaxX1xXc6xX16xX1cxX3xXexX104xX79xX16xX1xX3xXbaxX1xea29xXdxXdcxX3xX21bxXdxX120xX4xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX23xX71xX3xX4xX112xX16xX1xX3xXexX104xX6xX16xX1xX3xX7xX6ffxX3xX5xXe1xX3xX49xX54xX3xXexX1xXb7xX3xXexXcfxXexX3xX42xXb7xX54xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX5exX3dxX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1cxX16xX51xX3xX53xX54xX7xXexXdxX58xX42xXaxX12xXcxX112xXdxX3xX1xX9exXdxX3xXexX1xX20xX5exX97xX3xX16xX1xXdxX15xX54xX3xXf9xX3xXbaxXdxXb7xX16xX3xX4xX79xX4xX3xX23xX112xXdxX3xX159xXdxX71xX54xX3xX23xX6d0xX3xX23xX15xX3xX49xX54xXcfxXexX3xX74xX4ebxX4xX3xXexXdxX20axX54xX3xX5xX43exX54xX3xX3dxXe1xXdxX3xX5xXe1xX3xX4xX79xX4xX3xX4xX1axX3xX790xX54xX6xX16xX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX16xX2b6xX16xX1cxX3xX4xX937xX16xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX4ebxX4xX3xX16xX1cxX1xXdxX20axX16xX3xX4xX7cxX54xX97xX3xX23xX15xX3xX49xX54xXcfxXexX3xXc2xX75xXdxX3xX13dxX1xX13fxX16xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX23xXdxX15xX54xX3xX4xX1xX25dxX16xX1xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX74xX7cxX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xXexX27xXdxX3xXexX1xXdxX71xX54xX3xX16xX1xX19xX16xX1cxX3xXbxX1xX20xXdxX3xXexX1xX10xX5exX3xX5xX9exX3xXexX104xX3acxX16xX1xX97xX3xXbaxX1xXc6xX16xX1cxX3xXexX1xX71xX3xXaxXexX112xX5exX3xX4xXf7xX3xX7xX27xX4xXax8359xX3xXexX2b6xX16xX1cxX3xX4xX19xX62xX16xX1cxX3xX4xX79xX4xX3xX159xXdxX120xX16xX3xXbxX1xX79xXbxX3xX1xX73fxX3xXexX104xX82xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX49xX6d0xX3xX1xX9exXdxX97xX3xX16xX1xXec3xX74xX3xX23xX20xX74xX3xX159xX20xX5exX3xX790xX54xX42xX15xX16xX3xX5xX82xXdxX3xX1xXe1xXdxX3xX1xX481xX6xX3xX4xX1xX5exX3xX4xX20xX3xX3dxX5exX6xX16xX1xX3xX16xX1cxX1xXdxX120xXbxX3xX5xX375xX16xX3xX16xX1cxX19xX62xXdxX3xX5xX6xX5exX3xX23xX9exX16xX1cxXdcxXdcxXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX717xX5exX54xX104xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xX1b3xX1xXf7xX4xX3xX3axXec3xX16xX1cxX2bxX159xX6xX5exXexXdxX16xXexX54xX4xXdcxXc2xX16xX0xX2bxXbxX12
namthanh