Không được ký hợp đồng làm việc chuyên môn tại cơ quan hành chính
(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra đối với giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã trong việc hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính.
899xd1dx39dax1d22xa7f9xa71ex91f2x48bcx76b8xX7x19e3x5605x12c0x7385x8ab8x9d07xX5xa63cxXaxX3xX7xXex3260xX5xX10xX9xXaxXexX10x86eexXexc7fxX6xX5xXdx2ebex2e02x13d4xX3x6f62x1006xX7xXexXdx5dd2xX15x6f85xXax206dx496axX1x44a1xX23xX22xX3x444bx7f4dx7c47xX4xX3x2817x9e5dxX3xX1xX38xXbxX3xX36x31eexX23xX22xX3xX5x3172x129exX3x4c03xXdx219dxX4xX3xX4xX1xX27xX15xa555xX23xX3xX49xX32xX23xX3xXex3f1exXdxX3xX4x8d63xX3x9f31xX27xX6xX23xX3xX1xX48xX23xX1xX3xX4xX1x402fxX23xX1xX0x37a4xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4bbdxX10xX6x320cxXaxX2fxa83fx7797xX3xX5xX48xX3xX15xX54xX27xX3xX4x15a3xX27xX3xX49xX48xX3xa7b9xX1xa1efxX3xXex716exX4xX1xX3x6b33x5a45x448ax43aexX3xXex6ed6xX23xX1xX3xX81xX48xX3xXcx37f0xX23xX1xX3xX4bx2b55xX6xX3xX36x4bc7xXexX3x15cfxX6xX3xX36xa0a7xXdxX3xX4bx4a0dxXdxX3xX22xXdx2f12xX49xX3xX36xXbfxX4xX3x2801xXexX1xX9axX3xXexXbbxX37x447fxX23xX22x4842xX3xX4xXc8xX4xX3xX7xXd7x1b80xX3x12e8xX6xX23xXe2xX3xX23xX22xX48xX23xX1xX3xX4x942exXbxX3xXexXa7xX23xX1xX2dxX3xXexX1xX9axX3xXexXbbxX37xXd7xX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xX7x10b4xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxXbxX3xXexXbbxX110xX4xX3xXexX1xX27x576axX4xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX2dxX3xX4xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xX4xXc8xX4xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX72xXexX1xX48xX23xX1xX3xXbxX1xXbfxX72xXexX1xX9dxX3xX1cx677exX3xXexXbbxf33xX23xX22xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX3xXexX5cxXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xXe2xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xX1xX48xX23xX1xX3xX4xX1xX6exX23xX1x99fcxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXbbxX2dxXaxX2fxX0xXdxX49xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax91b1xXdxX84xXexX1xX24x336axX1dbx992axXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24x856exf22x7caaxXbxX1cxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX197xXe4xX6xX15axX1xX6xXexXdxX23xX1xX197xX4bxX23xX72xX23xX10xX1d5xX7xX72xX2xX1e9x9a3xX2xX72xX2xX1ddxX1e9xX84xX20cxX1ddx5046xX2xX215xX1ddxX20cxXexX1eaxX215xX2xX1dbxX5x1830xX197xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX1xX15axX23xX22xX3xX84xX27xX15axX4xX3xX3bxX15xX3xX1xX15axXbxX3xX84xX15axX23xX22xX3xX5xX6xX49xX3xX4bxXdxX10xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX10xX23xX3xX49xX15axX23xX3xXexX6xXdxX3xX4xX15axX3xX62xX27xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX23xX1xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX15axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX49xX2fxXcxX5cxXdxX3x202dx1234xX23xX3xXe4x8e5xX23xX3xX7xXbfxX3xX2xX1dbxX215xX215xX72xXa1xXa2xXa3xXa4xX1exXa3xX98xX2xX3xX23xX22xX48xX15xX3xX220xX220xX72xX20cxX72xX220xX1ddxX2xX20cxXe2xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX36xX156xX3xX22xXdxX6xX15axX3xX4xXc8xX4xX3xX7xXd7xXe2xX3xXe4xX6xX23xXe2xX3xX23xX22xX48xX23xX1xXe2xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xX4xXf0xXbxX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX4xX1xXf0xX49xX3xX84x5d17xXexX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX3bxX3cxX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX3bxX1xX32xX23xX22xX3xX62xX27xX6xX3xXexX27xX15x9413xX23xX3xX84x3cb8xX23xX22xX3xXexXbbxX15axX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX48xX3xX23xX37xXc3xX4xX197xX3xX0xX72xX10xX49xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX15axX3xX36xX88xXe2xX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX15xX54xX27xX3xX4xX92xX27xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xXe2xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxXe2xX3xX36xX9dxX6xX3xXbxX1xX37xX60xX23xX22xX3xXexXdx8698xXbxX3xXexX340xX4xX3xX62xX27xXc8xX23xX3xXexXbbxXdxX4dxXexX3xX4bxX48xX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX1xXdxX54xX49xX3xX2aexX2afxX23xX3xXe4xX2b3xX23xX3xX7xXbfxX3xX2xX1dbxX215xX215xX72xXa1xXa2xXa3xXa4xX1exXa3xX98xX2xX3xX23xX22xX48xX15xX3xX220xX220xX72xX20cxX72xX220xX1ddxX2xX20cxX3xX4xX9axX6xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX4bxX48xX3xXexX27xX15xX4dxXexX3xX36xXbfxXdxX3xX3bxX1xX32xX23xX22xX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX3bxX3cxX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX3xX36xX33cxX3xX5xX48xX49xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX54xX23xX3xX49xX32xX23xXe2xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxXbxX3xX4bxX340xX3xXexXbbxX15axX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xXe2xX3xXex6908xX3xX4xX1xX312xX4xXe2xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xX1xX48xX23xX1xX3xX4xX1xX6exX23xX1xX197xX0xX72xXbxX2fxX0xXexX6xXe4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xX62xX27xX15axXexX10xXaxX2fxX0xXexX1xX10xX6xX84xX2fxX0xXexXbbxX2fxX0xXexX1xX2fxX0xX72xXexX1xX2fxX0xXexX1xX3xX4xX15axX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX220xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXbbxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX98xX32xX23xX22xX3xX4bxX2afxX23xX3xX7xXbfxX3xX2xX1dbxX215xX215xX72xXa1xXa2xXa3xXa4xX1exXa3xX98xX2xX3xX23xX22xX48xX15xX3xX220xX220xX72xX20cxX72xX220xX1ddxX2xX20cxX3xX4xX9axX6xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX81xX48xX3xXcxXafxX23xX1xX0xX72xXbxX2fxX0xX72xXexX1xX2fxX0xX72xXexXbbxX2fxX0xX72xXexX1xX10xX6xX84xX2fxX0xXexXe4xX15axX84xX15xX2fxX0xXexXbbxX2fxX0xXexX84xX3xX4xX15axX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX1e8xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX2fxX0xX10xX49xX2fx5ad6xXdxX6xX15axX3xX4xXc8xX4xX3xX7xXd7xXe2xX3xXe4xX6xX23xXe2xX3xX23xX22xX48xX23xX1xXe2xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xX4xXf0xXbxX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX4xX1xXf0xX49xX3xX84xX312xXexX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX3bxX3cxX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX3bxX1xX32xX23xX22xX3xX62xX27xX6xX3xXexX27xX15xX33cxX23xX3xX84xX340xX23xX22xX3xXexXbbxX15axX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX48xX3xX23xX37xXc3xX4xX197xX3xX87xXbfxXdxX3xX4bxXc3xXdxX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xX7xX110xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxXbxXe2xX3xX4xX1xXa7xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX4xX88xX3xXexX1x94a8xXdxX3xX1xX5cxX23xX3xX36xXbfxXdxX3xX4bxXc3xXdxX3xX23xX1x9243xX23xX22xX3xX4bxX9dxX3xXexXbbxX6exX3xXexX1xX110xX4xX3xX7xX110xX3xX4xX92xX23xX3xXexX1xXdxX3c0xXexXe2xX3xX4xX88xX3xX4xX1xXa7xX3xXexXdxX54xX27xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX6xX3xXexX27xX15xX33cxX23xX3xX84xX340xX23xX22xX2dxX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xXbxX1xX2b3xXdxX3xX36xX37xX38xX4xX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX3bxX1xX6xXdxXe2xX3xX84x2d77xX23xX3xX4xX1xX9axX3xX4bxX48xX3xXexX1xX33cxX3xX1xXdxX4dxX23xX3xXe4x52d4xX23xX22xX3xX62xX27xX15xX3xX4xX1xX3c0xX2dxX3xX4xX1xXf0xX49xX3xX84xX312xXexX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX36xXbfxXdxX3xX4bxXc3xXdxX3xX23xX1xX64fxX23xX22xX3xX4bxX9dxX3xXexXbbxX6exX3xX36xX156xX3xXexX27xX15xX33cxX23xX3xX84xX340xX23xX22xX3xX36xX9axX3xX4xX1xXa7xX3xXexXdxX54xX27xX3xXe4xXdxX54xX23xX3xX4xX1xX3c0xX197xX3xXcxX2afxX23xX22xX3xX4xX37xX63exX23xX22xX3xX62xX27xX2b3xX23xX3xX5xX3cxX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX312xX4xXe2xX3xX4bxXdxX54xX23xX3xX4xX1xX312xX4xXe2xX3xX1cx4514xX3xX5xX3cxX3xX84xX312xXexX3xX36xXdxX33cxX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX36xX33cxX3xX4bxXdxX54xX23xX3xX4xX1xX312xX4xX3xXexXbbxX15axX23xX22xX3xX84xX6xX23xX1xX3xX7xXc8xX4xX1xX3xX62xX27x32daxX3xXexXdx2d0dxX23xX3xX5xX37xX60xX23xX22xX3xX23xX1xX37xX23xX22xX3xX3bxX1xX32xX23xX22xX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xX197xX0xX72xX10xX49xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xX72xXexX84xX2fxX0xX72xXexXbbxX2fxX0xX72xXexXe4xX15axX84xX15xX2fxX0xXexX2bxX15axX15axXexX2fxX0xXexXbbxX2fxX0xXexX1xX3xX4xX15axX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX220xXaxX2fxX0xX72xXexX1xX2fxX0xXexX1xX2fxX0xX72xXexX1xX2fxX0xX72xXexXbbxX2fxX0xX72xXexX2bxX15axX15axXexX2fxX0xX72xXexX6xXe4xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX2fxX2aexXdxX4dxX4xX3xX3bxX3cxX3xX3bxX3c0xXexX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX3xXbxX1xX2b3xXdxX3xX36xX2b3xX49xX3xXe4xX2b3xX15axX3xX62xX27xX15xX3xX36xX9dxX23xX1xX3xX4bxX78fxX3xX36xXdxX78fxX27xX3xX3bxXdxX4dxX23xXe2xX3xXexXdxX54xX27xX3xX4xX1xX27x72bexX23xXe2xX3xX62xX27xX15xX3xXexXbbx72cbxX23xX1xXe2xX3xX7xXbfxX3xX5xX37xX38xX23xX22xX3xXbxX1xX2b3xXdxX3xXexXbbxX15axX23xX22xX3xX36xX9dxX23xX1xX3xX49xX312xX4xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xX3xX4xX88xX3xXexX1xX861xX49xX3xX62xX27xX15xX78fxX23xX3xXbxX1xX54xX3xX84xX27xX15xX4dxXexXe2xX3xX36xX43xX23xX22xX3xXexX1xX63exXdxX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xX1xX3c0xX3xX36xX121xXe2xX3xX4xX1xX6exX23xX1xX3xX7xXc8xX4xX1xX3xX4xX1xX15axX3xX23xX22xX37xX63exXdxX3xX5xX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX3xXexX1xX10xX15axX3xX36x66b8xX23xX22xX3xX62xX27xX15xX3xX36xX9dxX23xX1xX3xX4xX9axX6xX3xXa2xX121xX3xX5xX27x3821xXexX3x7a0cxX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xXe2xX3xX90cxX27xX909xXexX3xXa2xX2b3xX15axX3xX1xXdxX33cxX49xX3xX1cxX156xX3xX1xX121xXdxX3xX4bxX48xX3xX4xXc8xX4xX3xX62xX27xX15xX3xX36xX9dxX23xX1xX3xX5xXdxX54xX23xX3xX62xX27xX6xX23xX2dxX3xX3bxX1xX32xX23xX22xX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX3xX36xX33cxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX3c0xX3xX1xX15axX48xX23xX3xXexX15axX48xX23xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xXexX27xX15xX33cxX23xX3xX84xX340xX23xX22xX3xX4bxXdxX54xX23xX3xX4xX1xX312xX4xX197xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX2fxX596xXdxXc8xX49xX3xX36xXbfxX4xX3xX4xXc8xX4xX3xX7xXd7xXe2xX3xXexX1xX9axX3xXexXbbxX37xXd7xX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xXe4xX6xX23xXe2xX3xX23xX22xX48xX23xX1xX3xX4xXf0xXbxX3xXexXa7xX23xX1xX2dxX3xXexX1xX9axX3xXexXbbxX37xXd7xX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xX7xX110xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxXbxX3xXexXbbxX110xX4xX3xXexX1xX27xX121xX4xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX2dxX3xX4xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xX4xXc8xX4xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX72xXexX1xX48xX23xX1xX3xXbxX1xXbfxX72xXexX1xX9dxX3xX1cxX156xX3xX4xX1xX9dxX27xX3xXexXbbxXc8xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX4dxX49xX3xXexXbbxX37xXc3xX4xX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX4bxX78fxX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX3xXexX5cxXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xXexX1xX27xX121xX4xX3xX62xX27xX15xX78fxX23xX3xX62xX27xX2b3xX23xX3xX5xX3cxX2dxX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xX1xX3c0xX3xX36xX121xX3xXe4xXc8xX15axX3xX4xXc8xX15axX3xX1xX48xX23xX22xX3xX62xX27xX3cxX3xX4bxX78fxX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX4bxX78fxX3xXexX86bxX23xX1xX3xX1xX86bxX23xX1xX3xX7xX759xX3xX84xX340xX23xX22xX3xXe4xXdxX54xX23xX3xX4xX1xX3c0xXe2xX3xX7xXbfxX3xX5xX37xX38xX23xX22xX3xX23xX22xX37xX63exXdxX3xX5xX48xX49xX3xX4bxXdxX4dxX4xXe2xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xX3bxX3c0xXexX2dxX3xX7xXbfxX3xX5xX37xX38xX23xX22xX3xX4xXc8xX23xX3xXe4xX121xXe2xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX312xX4xXe2xX3xX4bxXdxX54xX23xX3xX4xX1xX312xX4xXe2xX3xX23xX22xX1xXa7xX3xX1xX37xX27xXe2xX3xXexX1xX32xXdxX3xX4bxXdxX4dxX4xXe2xX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xXdxX2b3xX23xX3xXe4xXdxX54xX23xX3xX4xX1xX3c0xX197xX197xX197xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX15axX84xX15xXaxX2fxX596xXdxX6xX15axX3x283bxXd7xX3xXa3xX121xXdxX3xX4bxX340xX3xX4xX1xX9axX3xXexXbbxX86bxXe2xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX1xX38xXbxX3xX4bxXc3xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xX3xX5xXdxX54xX23xX3xX62xX27xX6xX23xX3xX1xX37xXc3xX23xX22xX3xX84x5dd5xX23xX3xX4bxXdxX4dxX4xX3xX1xX38xXbxX3xX36xX43xX23xX22xX3xX5xX6xX15axX3xX36xX32xX23xX22xX3xXexXbbxX15axX23xX22xX3xX4xXc8xX4xX3xX4xX60xX3xX62xX27xX6xX23xXe2xX3xX36xX60xX23xX3xX4bxX9dxX3xXexX1xX10xX15axX3xX62xX27xX15xX3xX36xX9dxX23xX1xX3xX4xX9axX6xX3xXa2xX121xX3xX5xX27xX909xXexX3xX90cxX6xX15axX3xX36xX121xX23xX22xX2dxX3xX36xX9dxX23xX1xX3xX3bxa34cxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexXbbxX6xXe2xX3xX3bxXdxX33cxX49xX3xXexXbbxX6xXe2xX3xXe4xXc8xX15axX3xX4xXc8xX15axXe2xX3xX36xX78fxX3xX1cxX27xXf0xXexX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexXa7xX23xX1xX3xX1cxX759xX3xX5xX3cxX3xX23xX22xX1xXdxX54xX49xX3xX4xXc8xX4xX3xXexX48exX3xX4xX1xX312xX4xXe2xX3xX4xXc8xX3xX23xX1xX6bexX23xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX5cxX49xX197xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx313axX27xXexX1xX15axXbbxXaxX2fxX81xX197xa00xX0xX72xXbxX2f
H.X