Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 người cao tuổi TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 12/10, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng HDBank Hà Tĩnh tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 người cao tuổi phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh).
28f1xb5bex9ed4x8de0x46e5xbbb2x532fx5382x6eddxX7x86b5x9f8bxa9bbx5909x3b4ax2e39xX5x2da0xXaxaba4x2eeexX1x9ddax2f0axb958xX3xX4x2e33xXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1x2f63x542axX4xX3xX16xXdx5203x4878xX3xXbxX1x4bf0xX3xX4xX1xab15xX3xX2x8ae4x6c0dxX3xX2bx6799xa296x6a7cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24x321dxXdxX3xXcx399axX3x9448x6661xX3xXcx42b6xX2bxX1xX0x96bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x5555xXaxX12x8658xX15xX2bxX3axX3xX2xX36xX53xX2xX37xX17xX3x3b67xX33xX4cxX2bxX3xX4x9b1axX3xX7x8437xX3x8566x7dc4xX2bxX1xX3x7e01xXdxX80xX2bxX3xX74xX6xX3x2c00xX1xX33xX6xX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1x7276xXbxX3xX84x4428xXdxX3x2f1dxX1xXdxX3xb218xX33xX4cxX2bxX3x7e60xX3ax51bbxX2bxX3xX1xX4cxX2bxX3axX3xX4bx42b0xX7fxX6xX2bxX8cxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX3xXexX45xX3xX4xX1xbb34xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xXexX3bxX3xX84xX1axX2bxX3xX84xX4cxX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXbxX1xX3bxX3cxX2bxX3axX3xXcxXb4xX2bxX3x31a5xXdxX6xX2bxX3axX3x2de0xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1x7268x5f25xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX33xX65x3453xX3xXbxXa9xX10xX2bxXexX10x381dxXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXax959axXdxX65xXexX1x2e4axX3xafebxX2x6b4axXbx7545x96baxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX16exX3x5cf7xX2xX37xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX53xX53xXdxX12fx2a6dxX6xX33xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX12fxX84xX2bxX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2x8b17xX17fxX37xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX37x5a89xX36xX17fxX2xX1b2xXexba6cx8e3exX1b2xX170xX1a8xX5xX37xX12fxb401xXbxX3axb631xX14axX9xX170xX172xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX33xX2bxXaxX12xXcx6071xXdxX3xXadxXb4xX142xX17xX3xX4xX15xX4xX3xX4x9fbcxX3xXadx452axX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX142xX17xX3xX195xX15xX4xX3xX7xX4fxX3xXadxX33xX3xX1xX24xX142x3c11xXexX3xX15xXbxX17xX3xXadxX33xX3xXadxX3bxX3cxX2bxX3axX3xX1xX24xX142xX257xXexX12fxX12fxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX33xX65xX142xX3xXbxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axX3xX65xXexX1xX24xX16xX195xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX65xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX16exX3xX17fxX2xX37xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX53xX53xXdxX12fxX195xX6xX33xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX12fxX84xX2bxX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX17fxX37xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX37xX1b2xX36xX17fxX17fxX2xXexX1a8xX1b2xX36xX17fxX1a8xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axX1c3xX14axX9xX1b2xX1b8xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX33xX2bxXaxX12xX12fxX12fxX12fxX3xXadxXdxX80xX2bxX3xXexXdxX16xX17xX3xX7xXdx83fcxX24xX3xXb4xX16xX17xX3xX8cxX1xX15xX16xX3xXexX45xX2bxX3axX3x965bxX24xX15xXexX12fxX12fxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX33xX65xX142xX3xXbxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX65xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX16exX3xX17fxX2xX37xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX53xX53xXdxX12fxX195xX6xX33xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX12fxX84xX2bxX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX17fxX37xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX37xX1b2xX36xX172xX1b9xX2xXexX1b9xX1b2xX172xX2xX1b8xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axX1c3xX14axX9xX170xX1b9xX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX33xX2bxXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXex7f33xX6xX5xXdxX3axX2bxX16exX3xX5xX10xb9f9xXexX175xXaxX12xXa9xX15xX4xX3xX195xX15xX4xX3xX7x2fe6xX3xX4x4682xX2bxX3axX3xXexX3bxX3xX84xX1axX2bxX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1x2abdxX10xX3xX4xX1x7d10xX16xX3xX7x9017xX4xX3xXexX24xX45xXdxX3xX3axXdxX4cxX17xX3xX4xX15xX4xX3xX195xX80xX2bxX1xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xX1xX6xX142xX3xX16xaaf8xX4xX3xXbxX1xa6bdxXdxX3xX8cxX1xXdxX3xXexX1xX3cxXdxX3xXexXdxX257xXexX3xX3axXdxX6xX33xX3xX16x5d27xX6xX3xX84xX4cxX3xX4xX15xX4xX1xX3xXex4c80xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX80xX2bxX3xXexX1xX6xX142xX3xXadxX45xXdxX3xX84x9ec6xX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX4x537cxX6xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX65xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX16exX3xX17fxX2xX37xXbxX174xX175xX3xX65xXdxX7xXbxX5xX6xX142xX16exX3xX195xX5xX33xX4xX8cxX175xX3xX16xX6xX14axX3axXdxX2bxX49fxX5xX10xX4a9xXexX16exX3xX6xX24xXexX33xX175xX3xX16xX6xX14axX3axXdxX2bxX49fxX14axXdxX3axX1xXexX16exX3xX6xX24xXexX33xX175xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX53xX53xXdxX12fxX195xX6xX33xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX12fxX84xX2bxX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX17fxX37xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX37xX1b2xX36xX172xX37xX36xXexX170xX17fxX2xX37xX172xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axX1c3xX14axX9xX1b2xX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX33xX2bxXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexX49fxX6xX5xXdxX3axX2bxX16exX3xX5xX10xX4a9xXexX175xXaxX12xaeeaxX24xX6xX3xXexX1xX4d0xX16xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX15xX4xX3xX195xX15xX4xX3xX7xX4b7xX3xXadxX23cxX3xXbxX1xX15xXexX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX80xX2bxX3xX16x3902xXexX3xX7xX25xX3xX195xX80xX2bxX1xX3xXbxX1xX45xX3xX195xXdxX257xX2bxX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX3axXdxX4cxX3xXexX1xX3bxX3cxX2bxX3axX3xX1xX6xX142xX3xX16xX4fexX4xX3xXbxX1xX503xXdxX3xX2bxX1xX3bxX16exX3xX4xX15xX4xX3xX195xX80xX2bxX1xX3xX84xX53cxX3xX174xX3bxX7axX2bxX3axX3xX8cxX1xXa6xXbxX17xX3xX1xX24xX142xX257xXexX3xX15xXbxX12fxX12fxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX33xX65xX142xX3xXbxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX65xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX16exX3xX17fxX2xX37xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX53xX53xXdxX12fxX195xX6xX33xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX12fxX84xX2bxX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX17fxX37xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX37xX1b2xX36xX170xX37xX37xXexX36xX1b8xX170xX1b8xX17fxX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axX1c3xX14axX9xX17fxX1b9xX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX33xX2bxXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexX49fxX6xX5xXdxX3axX2bxX16exX3xX5xX10xX4a9xXexX175xXaxX12xX74xX33xX4cxX2bxX3xX84xXdxX381xX2bxX3xXexX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxXdxX381xX2bxX3xXa9xX1xXdxX3xXadxX33xX4cxX2bxX3xXb2xX3axXb4xX2bxX3xX1xX4cxX2bxX3axX3xX4bxXbdxX7fxX6xX2bxX8cxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX3xX1x3918xX3xXexX14axXa2xX17xX3xX3axXdx9d9dxXbxX3xXadx359dxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX239xX3xXexX14axX33xX2bxX3axX3xX392xX24xX15xX3xXexX14ax6413xX2bxX1xX3xX65xXdxX3xX4xX1xX24xX142xba4dxX2bxX3xX8cxX1xX15xX16xX3xX195xX80xX2bxX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX33xX65xX142xX3xXbxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX2bxXexX10xX14axXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX65xXexX1xX16exX3xX170xX2xX172xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX16exX3xX17fxX2xX37xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX53xX53xXdxX12fxX195xX6xX33xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX12fxX84xX2bxX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX17fxX37xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX37xX1b2xX36xX1b8xX37xX17fxXexX172xX2xX36xX1b2xX1b2xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axX1c3xX14axX9xX1a8xX1b2xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX33xX2bxXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexX49fxX6xX5xXdxX3axX2bxX16exX3xX5xX10xX4a9xXexX175xXaxX12xX68xX6xX24xX3xX8cxX1xXdxX3xX8cxX1xX15xX16xX3xX195xX80xX2bxX1xX17xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXadxX23cxX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX195xX15xX4xX3xX7xX4fxX3xX8cxX381xX3xXadxX7axX2bxX3xX84xX4cxX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xXexX1xX10xX33xX3xXexX895xX2bxX1xX3xXexX14axX22cxX2bxX3axX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX4xX548xX6xX3xX16xX873xXdxX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX12fxX3xX74xXb4xX142xX3xX5xX4cxX3xX1xX33xX22cxXexX3xXadxX6ccxX2bxX3axX3x308axX3xX2bxX3axX1xX4fxX6xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX4xX15xX4xX3xXexX45xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xXadxX33xX4cxX2bxX3xX4xX7axX3xX7xX7dxX3xXexX1xX526xX4xX3xX1xXdxX80xX2bxX3xX2bxX1xa046xX16xX3xX1xX3bxX7dxX2bxX3axX3xXd0xX2bxX3axX3xXexX1xX15xX2bxX3axX3xX1xX4cxX2bxX1xX3xXadxX6ccxX2bxX3axX3xX84xX895xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xX84xX4cxX3xX8cxbb50xX3xX2bxXdxX80xX16xX3xX2bxX3axX4cxX142xX3xXexX14axX24xX142xX53cxX2bxX3xXexX1xX25xX2bxX3axX3xX4bxX6ccxXdxX3x732cxX4bxXcxXb2xX3x8527xXdxX80xXexX3xXb2xX6xX16xX17xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX14axX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX49fxXexX1xX24xX16xX195xX49fxX6xX2bxX65xX49fxX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX7axX2bxX3xX17fxX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xX4bxX3bxX7axX2bxX3axX3xX68xX7axX2bxXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX142xX49fxXexX10xX53xX8cxX1xX6xX16xX49fxX4xX6xXbxX49fxXexX1xX24xX33xX4xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX49fxX4xX1xX33xX49fxX1xX33xX2bxX49fxX17fxX37xX37xX49fxX2bxX3axX24xX33xXdxX49fxX4xX6xX33xX49fxXexX24xX33xXdxX49fxX1xX24xX33xX2bxX3axX49fxX7xX33xX2bxX53xX2xX1b8xX1a8xX1b9xX1b2xX2xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX7xX14axX4xX9xXaxX53xX16xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX36xX37xX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX1b9xX1b8xX53xX1b8xX36xX65xX172xX37xX170xX1b9xX1b9xX1b9xX1b8xXexX170xX2xX172xX172xX1b8xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX84xX12xX0xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX7axX2bxX3xX17fxX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xX4bxX3bxX7axX2bxX3axX3xX68xX7axX2bxXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX142xX49fxXexX10xX53xX8cxX1xX6xX16xX49fxX4xX6xXbxX49fxXexX1xX24xX33xX4xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX49fxX4xX1xX33xX49fxX1xX33xX2bxX49fxX17fxX37xX37xX49fxX2bxX3axX24xX33xXdxX49fxX4xX6xX33xX49fxXexX24xX33xXdxX49fxX1xX24xX33xX2bxX3axX49fxX7xX33xX2bxX53xX2xX1b8xX1a8xX1b9xX1b2xX2xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX7axX2bxX3xX17fxX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xX4bxX3bxX7axX2bxX3axX3xX68xX7axX2bxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX14axX24xX2bxX3axX3xXexXb4xX16xX3xXbdxXb4xX2bxX3xX7xX25xX3xX49fxX3xX13xX257xX3xX1xX33xX22cxX4xX1xX3xX1xX4d4xX6xX3xX3axXdxX6xX3xXadxX895xX2bxX1xX3xX123xXbdxX68xX49fxX3xX13xX4bxX4bxX11dxX74xX12exX3xX1xX24xX142xX80xX2bxX3xX4bxX3bxX7axX2bxX3axX3xX68xX7axX2bxX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xXa2xXbxX3xX84xXa6xXdxX3xXadxX33xX4cxX2bxX3xX4x41adxX2bxX3axX3xXexX15xX4xX3xX142xX17xX3xX195xX15xX4xX3xX7xX4b7xX3xXa9xX1xXdxX3xX4xX239xX4xX3xXbdxX68xX3xX49fxX3xX13xX4bxX4bxX11dxX74xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX17xX3xXcxX14axX24xX2bxX3axX3xXexXb4xX16xX3x642cxX3xXexX257xX3xXbdxX526xX3xXbxX1x315fxX2bxX3axX3xX1xX24xX142xX80xX2bxX3xX84x5e4exX6xX3xXexX45xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX3xX195xX80xX2bxX1xX17xX3xXexX3bxX3xX84xX1axX2bxX3xX4xX1xX4d0xX16xX3xX7xX4d4xX4xX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX84xX4cxX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXexX14axX381xX2bxX3xXadxaf30xX6xX3xX195xX4cxX2bxX3xX1xX24xX142xX80xX2bxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX84xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX7axX2bxX3xX1b8xX37xX37xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX7dxX3xXaccxX6ccxX4xX3xX4bxX4cxX3xXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX2bxX1xXdxXbxX49fxX4xX6xX24xX49fxX142xX10xX24xX49fxXexX1xX24xX33xX2bxX3axX53xX8cxX1xX6xX16xX49fxX7xX24xX4xX49fxX8cxX1xX33xX10xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX49fxX4xX1xX33xX49fxX1xX33xX2bxX49fxX1b8xX37xX37xX49fxX65xX33xXdxX49fxXexX24xX33xX2bxX3axX49fxX4xX1xXdxX2bxX1xX49fxX7xX6xX4xX1xX49fxX33xX49fxX5xX33xX4xX49fxX1xX6xX49fxX2bxX195xX7xXbxX53xX2xX1b8xX1b8xX2xX2xX1b8xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX7xX14axX4xX9xXaxX53xX16xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX36xX37xX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX1b9xX2xX53xX2xX1b9xX1a8xX65xX36xX37xX1a8xX17fxX2xX1b9xX1b8xXexX1b9xX17fxX1b2xX1b8xX2xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX84xX12xX0xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX7axX2bxX3xX1b8xX37xX37xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX7dxX3xXaccxX6ccxX4xX3xX4bxX4cxX3xXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX2bxX1xXdxXbxX49fxX4xX6xX24xX49fxX142xX10xX24xX49fxXexX1xX24xX33xX2bxX3axX53xX8cxX1xX6xX16xX49fxX7xX24xX4xX49fxX8cxX1xX33xX10xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX49fxX4xX1xX33xX49fxX1xX33xX2bxX49fxX1b8xX37xX37xX49fxX65xX33xXdxX49fxXexX24xX33xX2bxX3axX49fxX4xX1xXdxX2bxX1xX49fxX7xX6xX4xX1xX49fxX33xX49fxX5xX33xX4xX49fxX1xX6xX49fxX2bxX195xX7xXbxX53xX2xX1b8xX1b8xX2xX2xX1b8xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX7axX2bxX3xX1b8xX37xX37xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX7dxX3xXaccxX6ccxX4xX3xX4bxX4cxX3xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX69fxX24xX4b7xX3xXcxX1xXdxX80xX2bxX3xXexXb4xX16xX3xX49fxX3xXcx8e66xXbxX3xXadxX33xX4cxX2bxX3xXad1xXdxX2bxX3axX14axX33xX24xXbxX3xX84xX4cxX3xX4bxX6ccxXdxX3xXa9xX1x5867xX3xXcxX1xX10d6xXbxX3xXadxX4cbxX3xX1xX24xX142xX80xX2bxX3xXaccxX6ccxX4xX3xX4bxX4cxX3xX123xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX12exX3xX84xXde4xX6xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xXa2xXbxX3xX84xXa6xXdxX3xX7fxX80xX2bxX1xX3xX84xXdxX80xX2bxX3xX74xX6xX3xX8cxX1xX33xX6xX3xX1xX24xX142xX80xX2bxX3xXexX45xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xXadxXa2xXexX3xX8cxX1xX15xX16xX3xX7xXd0xX4xX3xX8cxX1xX4cbxX10xX3xX84xX4cxX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX17xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX4d4xX3xX4xXd97xX2bxX3axX17xX3xX1xX6ccxX3xXadx692exX4xX3xX195xXdxX80xXexX3xX8cxX1xX4d4xX3xX8cxX1xX4d0xX2bxX3xXexX14axX381xX2bxX3xXadxXe42xX6xX3xX195xX4cxX2bxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX84xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX172xX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1x6950xX33xX17xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX174xX6xX49fxX1xX33xXdxX53xX172xX37xX37xX49fxX2bxX3axX24xX33xXdxX49fxX2bxX3axX1xX10xX33xX49fxX65xX33xXdxX49fxXexX24xX33xX2bxX3axX49fxX4xX1xXdxX2bxX1xX49fxX7xX6xX4xX1xX49fxX65xX24xX33xX4xX49fxX8cxX1xX6xX16xX49fxX4xX6xXbxX49fxXbxX1xX6xXexX49fxXexX1xX24xX33xX4xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX53xX2xX1b8xX36xX2xX170xX1a8xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX7xX14axX4xX9xXaxX53xX16xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX36xX37xX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX2xX1b8xX53xX2xX36xX1a8xX65xX170xX2xX2xX1b9xX36xX2xX170xXexX1b9xX17fxX172xX36xX36xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX84xX12xX0xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX172xX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1xX11dfxX33xX17xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX174xX6xX49fxX1xX33xXdxX53xX172xX37xX37xX49fxX2bxX3axX24xX33xXdxX49fxX2bxX3axX1xX10xX33xX49fxX65xX33xXdxX49fxXexX24xX33xX2bxX3axX49fxX4xX1xXdxX2bxX1xX49fxX7xX6xX4xX1xX49fxX65xX24xX33xX4xX49fxX8cxX1xX6xX16xX49fxX4xX6xXbxX49fxXbxX1xX6xXexX49fxXexX1xX24xX33xX4xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX53xX2xX1b8xX36xX2xX170xX1a8xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX172xX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1xX11dfxX33xX17xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX68xX15xX2bxX3axX3xX2bxX6xX142xX3xX123xX17fxX53xX172xX12exX17xX3xXa9xXd97xX2bxX3axX3xXexX142xX3xXcxXb2xX4bxX4bxX3xX11dxX6xX2bxX3axX3xXexX1x9fecxXbxX3xX4bxX3bxX2bxX3axX3xXb2xX3axX1xXdxX80xXbxX3x7750xX33xX14axX16xX33xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX3xX84xX4cxX3xX4bxX6ccxXdxX3xXcxX1x489cxX142xX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xXexX14ax5afexX3xXex6ed3xX2bxX1xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xXa2xXbxX3xX84xXa6xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXadxXdxX7axX2bxX3xX84xXe42xX3xXexX45xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX65xXb4xX2bxX3xX4xX15xX4xX3xX174xX23cxX3xX13xa24exX3xXaccxXdxX381xX2bxX3xX123xXcx528bxX3xX13xX14d6xX3x80a2xX2bxX1xX12exX3xX84xX4cxX3xXcxX14axX24xX2bxX3axX3xXaccxX2axX3xX123xX74xXd0xX4xX3xXcxX1x64fbxX12exX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX84xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX7axX2bxX3xX36xX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1xX11dfxX33xX17xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX142xX49fxXexX10xX53xX1xX33xX2bxX49fxX36xX37xX37xX49fxX2bxX3axX24xX33xXdxX49fxX2bxX3axX1xX10xX33xX49fxX65xX33xXdxX49fxXexX24xX33xX2bxX3axX49fxX4xX1xXdxX2bxX1xX49fxX7xX6xX4xX1xX49fxX65xX24xX33xX4xX49fxX8cxX1xX6xX16xX49fxX4xX6xXbxX49fxXexX1xX24xX33xX4xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX53xX2xX170xX1a8xX2xX2xX1b8xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX3axX3xX7xX14axX4xX9xXaxX53xX16xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX36xX37xX53xX2bxX10xX169xX7xX53xX2xX1a8xX37xX1b2xX53xX2xX36xX1b2xX65xX17fxX2xX170xX2xX1b2xX37xX170xXexX17fxX172xX1a8xX172xX172xX5xX37xX12fxX1c0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX2xX36xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX33xX3xXexX24xX45xXdxX3xXcxX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX84xX12xX0xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX7axX2bxX3xX36xX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1xX11dfxX33xX17xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxXaxX3xX1xX14axX10xX4a9xX9xXaxX53xX142xX49fxXexX10xX53xX1xX33xX2bxX49fxX36xX37xX37xX49fxX2bxX3axX24xX33xXdxX49fxX2bxX3axX1xX10xX33xX49fxX65xX33xXdxX49fxXexX24xX33xX2bxX3axX49fxX4xX1xXdxX2bxX1xX49fxX7xX6xX4xX1xX49fxX65xX24xX33xX4xX49fxX8cxX1xX6xX16xX49fxX4xX6xXbxX49fxXexX1xX24xX33xX4xX49fxX16xXdxX10xX2bxX49fxXbxX1xXdxX53xX2xX170xX1a8xX2xX2xX1b8xX12fxX1xXexX16xXaxX12xX4bxX7axX2bxX3xX36xX37xX37xX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1xX11dfxX33xX17xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXadxX3bxXa2xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX16xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX2fxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX14axX33xX2bxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXa9xX1xXdxX53cxX24xX3xX36xX1b2xX53xX36xX17xX3xXa9xXd97xX2bxX3axX3xXexX142xX3xXcxXb2xX4bxX4bxX3xX11dxX6xX2bxX3axX3xXexX1xX144cxXbxX3xX4bxX3bxX2bxX3axX3xXb2xX3axX1xXdxX80xXbxX3xX145bxX33xX14axX16xX33xX7xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX2bxX1xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xXa2xXbxX3xX84xXa6xXdxX3xXcxX1xXe42xX3xXadxX33xX4cxX2bxX17xX3xX4bxX6ccxXdxX3xXa9xX1xX10f0xX3xXexX1xX10d6xXbxX3xXadxX4cbxX3xXexX1xXe42xX3xX174xX23cxX3xX13xX14d6xX3xX14e4xX2bxX1xX3xXexX45xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX8cxX1xX15xX16xX17xX3xXexX3bxX3xX84xX1axX2bxX3xX84xX4cxX3xX4xX1axXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX24xX25xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX15xX4xX3xXadxX25xXdxX3xXexX3bxXa2xX2bxX3axX3xX5xX4cxX3xX2bxX3axX3bxX3cxXdxX3xX2bxX3axX1xX11dfxX33xX17xX3xX3axXdxX6xX3xXadxX895xX2bxX1xX3xX4xX1xX2fxX2bxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXexX22cxXdxX3xXbxX1xX3bxX3cxX2bxX3axX3xX13xX14d6xX3xXcxX14axXdxX2bxX1xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX84xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX24xX5xX12xX0xX65xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14axXaxX12xX0xX53xX65xXdxX84xX12xX0xX53xX65xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14e4xX24xXexX1xX33xX14axXaxX12xXcxX1xX24xX3xX4bxX4cxX0xX53xXbxX12
Thu Hà