Không thể khoanh tay nhìn nợ xấu
Nghị trường quốc hội ( kỳ họp lần thứ 4 quốc hội khoá XIII ) lại nóng lên khi bàn về chủ đề : Nợ xấu.
e3fbx1442fx159bdx166b4xe53bx13cf0x1194bx15360xX6x1716ex12c4fxX1x10d2ax15e04x110acx10651x12f58x15b1fxX4x10618xX9x10a74xXex10b0cx165daxXfxX2xX6xfdeax159daxX2xX6xXcx166e6xX2x13c54x1572bx1012fxe98bxX0x1294fxX1xX14xX0xX16x10b9exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x14ce9xX16x15622xX22xX23xX2xX10xX16x13584xX2x100edxX16x1040dxX5xX22xX16xX2xX10xX5xX20xX2xX22xX16x1369exX22xX2xX22x1288bxX2xf612x1086axXcxX0xX27xX16xX2cxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1370axX12xX5xfe26xX9xX14xec59xX23xX16x12b11xX2xX10x14ecax16625xX17xX22xX23xX2x10754xXcx124cexX3xX2xX16x10d3bxXfxX2x10b07xX2xX47x10d58xX2xX16x144dcxX1xX2xX4x12724xX22xX2xX10xX16x15e0axX2x125f7xX2xX7fxXcxX81xX3xX2xX16xX85xXfxX2xX47xX16xX49x1577fxX2x1692fx149b8xXaaxXaaxX2xece2xX2xX4x16de9xXfxX2xX22x12c22xX22xX23xX2xX4x16bb4xX22xX2xX47xX16xXfxX2xXdx100bbxX22xX2x16711x102b4xX2xX3xX16x1684exX2x1453exXc6xX2xefd9xX2xX73xX58xX2xX5axX5bxXcx104abxX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12147xX49xX70xX20xX9xX14x112ebx12f92xX2xX79xXc2xX22xX23xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xXccxX5xX22xX23xX2xX4xXc2xX25xX2xX3xX16xX49xX2xX10xX54xX22xX16xX2xX16xX54xX22xX16xX2xX1xX16xXa7xX10xX2xX10xX79xXfxX45xX22xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX10x1520fxX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX3x13c25xX2xX22xX7axeadbxX3xX2xX5axX5bxXcxX2xXccxXfxXd7xX2xXedxXeexX2xX79xXc2xX22xX23xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xXccxX5xX22xX23xX2xX79xeb56xXfxX2xXc5xXc2xX49xX2xXdxX124xX2xX10x171abxX3xX2xX47xX16xXfxX124xX22xX2xX3xX16xX49xX2xX3xXa7xX3xX2xXccxXb1xXfxX2xXdxXfxX45xXcxX2xXccxX5xXcxX2xXccxX92xXcxX2xX25xXc2xX2xX22xX16x11638xX22xX2xX70xX183xX22xX2xX3xX12dxX2xX22xX7axX131xX3xX2xX3x16583xX22xX23xX2xXdx10482xX22xX2xX47xX16xX49xX198xX22xX2xX4xX49xX2xX4xX15cxX22xX23xXd7xX0xX27xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX49xX79xX70xX12xX79xX8xX9x14385xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX22xX23xX8xX9xX2cxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX70xX70xXfxX22xX23xX8xX9xX2cxX9xX2xe6baxXfxX70xX10xX16xX8xX9x15789xX1bcxX1bcxX9xX2xX5xX4xXfxX23xX22xX8xX9xX3xX12xX22xX10xX12xX79xX9xX14xX0xX10xXdxX49xX70xX20xX14xX0xX10xX79xX14xX0xX10xX70xX14xX0xXfxX25xX23xX2xX6xX79xX3xX8xX9xX27xX27xXfxXd7xXdxX5xX49xX16xX5xX10xXfxX22xX16xXd7xXc5xX22xX27xX22xX12xX1dfxX6xX27xX2cxX1e6xX99xebcaxX27x14c1cx16b1fxX70xX1e6xX1e6xX1bcxX99xX1e6xX1bcxX1bcxX10xX1e6xX99xX99xX2cxX22exX4xX1bcxXd7x11ba6xX1xX23xX9xX2xX27xX14xX0xX27xX10xX70xX14xX0xX27xX10xX79xX14xX0xX10xX79xX14xX0xX10xX70xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xe490xX5xX1xX10xXfxX49xX22xX9xX14xX73xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX22xX198xX25xX2xX1e6xX1bcxX2cxX1e6xX2xX88xX0xX12xX25xX14xX73xX23xXcxeaeexX22xX2xX73xX6dxX73xX73xX0xX27xX12xX25xX14xXaexX0xX27xX10xX70xX14xX0xX27xX10xX79xX14xX0xX27xX10xXdxX49xX70xX20xX14xX0xX27xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe7xX49xX70xX20xX9xX14x10540xX22xX23xX2xX73xX23xXcxX20x12143xX22xX2xXe7xXa7xX2xXexX16xX5xX22xX16xf4f9xX2xXe7x10219xX2xX10xX16xX7axX2xXexX16xXc2xX22xX16xX2xXcx1323dxX2xee00xXc2xX2xX73x14b3dxX22xX23xX2d8xX2xXccxXb1xXfxX2xXdxXfxX45xXcxX2xX2eaxXc2xX2xX73x15452xX22xX23xX2d8xX2xXccx1536exX2xX10xX16xX300xX22xX23xX2xX10xX16xX15cxX22xX2xX3xX16x11eecxX2xX10xX79xX2dbxX3xX16xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xXccxX81xX3xX2xX73xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX73xX16xXc2xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX73xX23xXcxX20xX2cdxX22xX2x15a6exX198xX22xX2xXe7xX54xX22xX16xX2x16355xX2xX73xX124xXcxX2xXccxfa8exX2xXc5x14594xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX10xX124xX2xX10xX16xX54xX2xX70xX49xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23x12b65xXd7xX2xX262xX183xXcxX2xX22xXb5xXfxX2xXccxX92xX20xX2xX10xX79xXa7xX3xX16xX2xX22xX16xXfx1689axX25xX2xXccxXb5xX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX1xX16xX12dxXfxX2xX70xX28dxX22xX2xX3fxX22xX23xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xXccxX81xX3xX2xX34axXc5xXc2xX49xX2xX10xX16xX124xX2xX3xX16xX183xX22xX2xX10xX7axX17xX22xX23xX2xX36exX25xXc2xX2xX4xXc2xX2xX6xX1bxX2xX23xXb5xX1xX2x11ae0xX2xX22xX23xX16xXfxXbaxX25xX2xX10xf79bxX3xX2d8xX2xX10xX183xX25xX2xX16xXcxX20xX124xX10xX2xX3xXcaxX5xX2xX25xX85xX10xX2xX3xXa7xX22xX2xXdxX85xX2xXc5xX54xX2xXccxX12dxX22xX23xX2xXc5xX54xX2xX70xX183xX22xXd7xXd7xXd7xXexX16xX81xX22xX23xX2xXccxX81xX3xX2xX73xX23xXcxX20xX2cdxX22xX2xX341xX198xX22xX2xXe7xX54xX22xX16xX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX10xX16xX45xX2xX1xX16xXcaxX2xX22xX16x1076axX22xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xX4xXc2xX2xX70xX49xX2xX47xX16xXa7xX3xX16xX2xX7fxXcxX5xX22xX2d8xX2xX70xX49xX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xX22xX23xX16xXfxX386xX1xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xX47xf48bxX25xX2xX16xXfxX386xXcxX2xX7fxXcxX12dxX2xX25xXc2xX2xX70xX49xX2xX3xX16xX2dbxX22xX16xX2xX22xX23xXc2xX22xX16xX2xX25xX54xX22xX16xXd7xX2xX262xX16xX3d5xX22xX23xX2xX10xX5xX2xXccxXc6xXcxX2xX16xXfxX45xXcxX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX4xXc2xX2xX34axX10xX3d5xXfxX2xX10xXfxXc6xX22xX2xX47xX16xX351xX22xX23xX2xX4xX28dxX36exX2xX7fxXcxX81xX3xX2xX23xXfxX5xX2d8xX2xX10xXfxXc6xX22xX2xX22xXc2xX20xX2xXccxX7axX58xX3xX2xX16xXcxX20xX2xXccxX85xX22xX23xX2xX10x1268dxX2xX22xX16xX183xX22xX2xX70xX183xX22xX2xX4xXc2xX2xX25xX28dxX2xX16xX3fxXfxX2xXc5xXc2xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX25xX15cxX10xX2xX3xXcaxX5xX2xX22xX16xX183xX22xX2xX70xX183xX22xXd7xX2xX262xXb5xX2xXccxX7axX58xX3xX2xXccxX28dxX22xX23xX2xX10xXfxXc6xX22xX2xXccxXb5xX2xX3xX193xX22xX23xX2xX4xXc2xX2xX25xXa7xXcxX2xX3xXcaxX5xX2xXdxX5xX49xX2xX5xX22xX16xX2xX16x14a83xX22xX23xX2xX4xXfxX386xX10xX2xX6x15115xX2xXccxX351xX2xX5axXcxX81xX22xX23xX2xXccxX45xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xXccxX7axX58xX3xX2xX16xX49xXb1xX10xX2xXccxX85xX22xX23xX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX25xX85xX10xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX16xX49xXc2xX2xXdxX54xX22xX16xX2d8xX2xX10xX1bxX2xX70xX49xX2d8xX2xXccxX85xX3xX2xX4xX42dxX1xXd7xX2x16041x12d48xX2xX79xX5xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xXccxX81xX3xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX22xX16xXc2xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX1xX16xX12dxXfxX2xX4xXc2xX2xX22xX23xX7axX17xXfxX2xX3xX16xX315xX2xXccxXb1xX49xX2xX6xX183xXcxX2xX6xXa7xX10xX2xXc5xXc2xX2xXccxX3d5xX22xX23xX2xX22xX23xXcxX20xXbaxX22xX2xX10xX15cxX3xX2xX3xXcaxX5xX2xX22xX23xXc2xX22xX16xX2xX25xX54xX22xX16xX2xXccxX45xX2xX3xXb5xX2xX25xX85xX10xX2xX16xX386xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX4xXc2xX22xX16xX2xX25xXb1xX22xX16xX2xXc5xX131xXfxX2xX3xX16xX2dbxX22xX16xX2xX6xXa7xX3xX16xX2xX10xXc2xXfxX2xX47xX16xX49xXa7xX2xX79xXeexX2xX79xXc2xX22xX23xX2d8xX2xX22xX23xXcxX28dxX22xX2xXc5xX81xX22xX2xX4xX7axXcxX2xX10xX16xX3fxX22xX23xX2xX10xX16xX12xX49xX2xX34axX70x10adexX22xX23xX2xXccxXfxX2d8xX2xX70xX660xX22xX23xX2xXc5xXc6xX2xX10xX16xXcxX42dxX22xX2xX4xX58xXfxX36exX2xXd7xX0xX27xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX49xX79xX70xX12xX79xX8xX9xX1bcxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX22xX23xX8xX9xX2cxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX70xX70xXfxX22xX23xX8xX9xX2cxX9xX2xX1dfxXfxX70xX10xX16xX8xX9xX1e6xX1bcxX1bcxX9xX2xX5xX4xXfxX23xX22xX8xX9xX3xX12xX22xX10xX12xX79xX9xX14xX0xX10xXdxX49xX70xX20xX14xX0xX10xX79xX14xX0xX10xX70xX14xX0xX6xX10xX79xX49xX22xX23xX14xX0xXfxX25xX23xX2xX6xX79xX3xX8xX9xX27xX27xXfxXd7xXdxX5xX49xX16xX5xX10xXfxX22xX16xXd7xXc5xX22xX27xX22xX12xX1dfxX6xX27xX2cxX1e6xX99xX22cxX27xX22exX22fxX70xX1e6xX1e6xX1bcxX99xX1e6xX1bcxX1bcxX10xX2cxX99xX1bcxX22cxX2cx15f0dx10520xX22fxX1e6xX4xX2cxXd7xX241xX1xX23xX9xX2xX27xX14xX0xX27xX6xX10xX79xX49xX22xX23xX14xX0xX27xX10xX70xX14xX0xX27xX10xX79xX14xX0xX10xX79xX14xX0xX10xX70xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX262xX5xX1xX10xXfxX49xX22xX9xX14xX73xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xX4xXc2xX2xX25xX81xXfxX2xX4xX49xX2xX22xX23xXb1xXfxX2xXccxXa7xX22xX23xX2xX47xX45xX2xX3xXcaxX5xX2xX16xX386xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xX10xXc2xXfxX2xX3xX16xX2dbxX22xX16xXd7xX2xX0xX12xX25xX14x122ccxX22xX16xXcfxX2xX70xX5xX22xX10xX79xXfxXd7xX3xX49xX25xX0xX27xX12xX25xX14xX0xX27xX10xX70xX14xX0xX27xX10xX79xX14xX0xX27xX10xXdxX49xX70xX20xX14xX0xX27xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe7xX49xX70xX20xX9xX14xX73xX16xX7axX22xX23xX2xXccxXfxXc6xXcxX2xXccxXa7xX22xX23xX2xXdxXcxX28dxX22xX2xX25xX85xX10xX2xX3xX16xXcxX351xXfxX2xX10xX16xX17xXfxX2xX23xXfxX5xX22xX2xX70xXc2xXfxX2xXc5xX54xX2xX34axX4xX58xXfxX2xX2dbxX3xX16xX2xX22xX16xXb5xX25xX36exX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX16xX386xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xXccxX306xX2xX70xXfxX2cdxX22xX2xX79xX5xX2xX3xX12dxX22xX16xX2xX34axX16x1673fxX22xX2xX7fxXcxX183xX22xX2xX16xX836xX22xX2xX7fxXcxX5xX22xX36exX2xX25xXb1xX22xX16xX2xX5xXfxX2xX22xX5bxX20xX2xXccxX7axX58xX3xXd7xXd7xX2xX73xX16xXfxXc6xXcxX2xX10xX42dxX1xX2xXccxX49xXc2xX22xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX10xX124xX2xX4xXc2xX25xX2xX198xX22xX2xX47xX465xX25xX2d8xX2xX23xX183xX20xX2xX10xX351xX22xX2xX10xX16xX5bxX10xX2xX4xX131xX22xX2xX3xX16xX49xX2xX22xX16xXc2xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX22xX16xX7axX22xX23xX2xXc5xX24xX22xX2xXccxX7axX58xX3xX2xX7axXcxX2xXa7xXfxX2xX34axXdxX151xX25xX2xX10xXfxXc6xX22xX36exX2xX34axX79xXb5xX10xX2xXc5xX81xX22xX36exX2xX70xX24xX22xX2xX10xX131xXfxX2xX10xX16xX5bxX10xX2xX10xX16xX49xXa7xX10xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX10xX79xX198xX25xX2d8xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX22xX23xXc2xX22xX2xX10xX2e8xX2xXccxX28dxX22xX23xXd7xXd7xX2xX6dxXfxX386xX22xX2xX10xX7axX58xX22xX23xX2xX341xXfxX22xX5xX6xXfxX22xX2d8xX2xX341xXfxX22xX5xX4xXfxX22xX12xX2xX3xX16xX315xX2xX4xXc2xX2xX3xX49xX22xX2xX34axX6xX183xXcxX2xX4xX131xX22xX36exX2xX4xX85xX2xX70xXfxX386xX22xX2xX3xX660xX22xX2xX22xX16xe563xX22xX23xX2xX3xX49xX22xX2xX6xX183xXcxX2xX22xX16x15a59xX2xX47xX16xX15cxX1xX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX3xX12dxX2xX22xX7axX131xX3xX2xX22xX124xXcxX2xX34axX1xX16xXcxX22xX2xX10xX16xXcxX81xX3xX2xX70xXfxX386xX10xX2xXccxX85xX3xX36exX2xX10xX16xX54xX2xX3xX660xX22xX2xX22xX16xXfxXc6xXcxXd7xXd7xXd7xX2xX262xX660xX22xX2xX22xX16xX131xX2xX3xXa7xX3xX16xX2xXccxX183xX20xX2xXc5xXc2xXfxX2xX10xX16xXa7xX22xX23xX2xX25xX85xX10xX2xX3xXcxX85xX3xX2xX16xX85xXfxX2xX10xX16xX12dxX49xX2xX34axX2x16c1bxXfxX2cdxX22xX2xXccxXc2xX22xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX10xX124xX2xX25xX540xX5xX2xX10xX16xXcxX36exX2xX10xXb1xXfxX2xX10xX16xXc2xX22xX16xX2xX1xX16xX81xX2xX341xX193xX22xX23xX2xXexXc2xXcxX2xX3xXa7xX3xX2xX3xX16xXcxX20xXbaxX22xX2xX23xXfxX5xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX10xX124xX2xXccxX306xX2xX7fxXcxX5xX22xX2xX22xX23xXb1xXfxX2xX3xX12dxX22xX16xX2xXdxXa7xX49xX2xX79x11c62xX22xX23xX2xXcfxX2xX73xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xX3xX12dxX2xX22xX7axX131xX3xX2xX16xXfxX386xX22xX2xX10xXb1xXfxX2xXccxX306xX2xX4xXbaxX22xX2xX10xX131xXfxX2xX1e6xX2cxX1e6xX2xX22xX23xXc2xX22xX2xX10xX2e8xX2xXccxX28dxX22xX23xX2d8xX2xX22xX16xX7axX22xX23xX2xX10xX16xX1bxX3xX2xX10xX124xX2xX22xX124xXcxX2xXccxXfxXc6xXcxX2xX10xX79xX5xX2xX10xXfxX124xX1xX2xX3xX49xX22xX2xX6xX81xX2xX22xXc2xX20xX2xX3xX16xX7axX5xX2xX1xX16xX12dxXfxX2xX4xXc2xX2xX3xX49xX22xX2xX6xX81xX2xX3xXcxX81xXfxX2xX3xX540xX22xX23xXd7xX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe7xX49xX70xX20xX9xX14xX262xXb5xX2xX22xX16xXfxXc6xXcxX2xX22xX23xXcxX20xXbaxX22xX2xX22xX16xX183xX22xX2xX70xX24xX22xX2xXccxX124xX22xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xXcfxX2xX3dxX16xXfxX2xX10xX7ax12f29xX22xX23xX2xXccxX5bxX10xX2xXccxX5xXfxX2xXdxX465xX49xX2xXdxXadexX2xX47xX16xXfxX124xX22xX2xX22xX16xXfxXc6xXcxX2xXccxX81xXfxX2xX10xX7axX58xX22xX23xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xXccxX5bxX10xX2d8xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xXccxX76xX5xX2xX81xX3xX2d8xX2xX5axX183xX20xX2xXdxXfxX386xX10xX2xX10xX16xX1bxX2xX4xX131xX22xX2d8xX2xX22xX16xXc2xX2xX6xX5xX22xX23xX2xX22xX16xX7axX22xX23xX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX3xXb5xX2xX47xX16xXa7xX3xX16xX2xX25xXcxX5xXd7xX2xX9baxX49xX2xXccx1514fxX20xX2xX23xXfxX5xX2xX10xX16xXc2xX22xX16xX2xX7fxXcxXa7xX2xX3xX5xX49xX2xX22xXbaxX22xX2xX23xXfxX5bxX3xX2xX25xX85xX22xX23xX2xX10xX79xXadexX2xX10xX16xXc2xX22xX16xX2xX10xX2e8xX2xX1xX16xX3d5xX2xX3xXcaxX5xX2xX3xXa7xX3xX2xXccxXb1xXfxX2xX23xXfxX5xX2xXdxX76xX2xXc5xX354xXd7xX2xX262xX16xX7axX5xX2xX16xX124xX10xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX22xX23xX49xXc2xXfxX2xXc5xXfxX386xX3xX2xX34axX2xXdxX151xX25xX2xX10xX16xX12dxX2xX1xX16xX5xX22xX16xX36exX2xX3xX16xX49xX2xX3xXa7xX3xX2xX10xX42dxX1xX2xXccxX49xXc2xX22xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX10xX124xX2xX4xX131xX22xX2xX4xXc2xX25xX2xX198xX22xX2xX22xX16xX7axX22xX23xX2xX4xXfxXbaxX22xX2xX10x149c4xX3xX2xXdxX76xX2xX10xX16xX5bxX10xX2xXdxXb1xXfxXd7xX2xX3dxX16xX3fxX22xX23xX2xX2dbxX10xX2xX22xX16xX93dxX22xX23xX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xX22xX23xX16xXfxX386xX1xX2xX4xXc2xX2xX3xX3fxX22xX23xX2xX10xX20xX2d8xX2xX10xX351xX22xX23xX2xX3xX3fxX22xX23xX2xX10xX20xX2xX70xX49xX2xX6xX5xXfxX2xX4xX92xX25xX2xX22xX23xX5xX20xX2xX10xX4dexX2xXccxX76xX22xX16xX2xX16xX7axX131xX22xX23xX2xX4xXc2xX25xX2xX198xX22xX2xX2d8xX2xXc2xX49xX2xXb1xX10xX2xX70xX1bxX22xX23xX2xX22xX16xXc2xX2xX25xXa7xX20xX2d8xX2xX10xXcxX8bxX2xX10xXfxX386xX22xX2xX25xXcxX5xX2xX10xX16xXfxX124xX10xX2xXdxX76xX2xX70xXadexX25xX2d8xX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX10xX54xX25xX2xX10xX16xX76xX2xX10xX79xX7axX17xX22xX23xX2xX47x15775xX2xX22xXbaxX22xX2xX3xX16xX315xX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xXc5xXc2xXfxX2xX22xX198xX25xX2xX47xXfxX22xX16xX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xX6xX12dxX22xX2xX5axXcxX5bxX10xX2xXccxX306xX2xX1xX16xX12dxXfxX2xX34axXccxX15cxX1xX2xX3xX16xXfxX124xXcxX36exXd7xX2xXexX79xX49xX22xX23xX2xX47xX16xXfxX2xXccxXb5xX2xX22xX16xXfxXc6xXcxX2xX70xX49xX5xX22xX16xX2xX22xX23xX16xXfxX386xX1xX2xXc5xX4dexX5xX2xXc5xXc2xX2xX22xX16xX94bxX2d8xX2xX4xXb1xXfxX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX3xX16xX76xXcxX2xX22xX351xXfxX2xXa7xX1xX2xX4xX1bxX3xX2xX4xX131xX22xX2xX3xXcaxX5xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xXc5xXc6xX2xX4xX306xXfxX2xX6xXcxX5bxX10xX2xX3xX5xX49xX2xX70xX24xX22xX2xX10xX131xXfxX2xX6xX12dxX22xX2xX1xX16xXb63xX25xX2xX4xXc2xX25xX2xX79xX5xX2xXdxX76xX2xX10xX16xXcxX5xX2xX4xX836xX2xX22x12f70xX22xX23xXd7xX2xXd7xX2xX73xX23xXcxX20xX2xX16xXfxX45xX25xX2xX16xX151xX22xX2xX22xX16xXfxXc6xXcxX2xX10xX351xX2xX3xX16xX97xX3xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX3xXa7xX22xX2xXdxX85xX2xX22xX16xX183xX22xX2xXc5xXfxXbaxX22xX2xX10xX16xX49xXa7xXfxX2xX16xX49xXa7xX2xXdxXfxX124xX22xX2xX3xX16xX5bxX10xX2xX10xXfxX124xX1xX2xX10xX5xX20xX2xX3xX16xX49xX2xXdxX8exX22xX2xX4xX4dexX5xX2xXccxX12dxX49xX2d8xX2xX16xX49xXd8bxX3xX2xX70xX49xX2xX22xX23xX16xXfxX386xX1xX2xXc5xXc0dxX2xX7fxXcxXa7xX2xX22xX49xX22xX2xX47xX465xX25xX2xXdxX76xX2xX47xf58cxX2xX5axX5bxXcxX2xX4xX58xXfxX2xX70xXc0dxX22xX23xX2xXccxX45xX2xX4xX42dxX1xX2xX16xX28dxX2xX6xX151xX2xX47xX16xX81xX22xX23xX2d8xX2xX34axX70xX1bxX2xXa7xX22xX2xX25xX5xX36exX2xX79xX3d5xX10xX2xX10xXfxXc6xX22xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xXd7xX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe7xX49xX70xX20xX9xX14x16f67xX85xX10xX2xX10xX16xX1bxX3xX2xX10xX124xX2xX47xX16xXfxX124xX22xX2xX22xX16xXfxXc6xXcxX2xX22xX23xX7axX17xXfxX2xX6xX93dxX22xX23xX2xX6xX17xXcfxX2xX22xX23xXc2xX22xX16xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xXdxX5xX49xX2xX23xXfxX17xX2xX3xX193xX22xX23xX2xX4xX131xX22xX2xX10xXfxX124xX22xX23xX2xX34axX2xX4xX306xXfxX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX22xX198xX25xX36exX2d8xX2xXc5xXc2xX2xX3xX193xX22xX23xX2xX3xX16xXfxX5xX2xX22xX16xX5xXcxX2xX16xX7axXadexX22xX23xX2xX4xX85xX3xXd7xX2xXe6fxX836xXfxX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX47xX16xXfxX2xX34axX22xX198xX25xX2xX16xX124xX10xX2xX10xX124xX10xX2xXccxX124xX22xX36exX2xX3xX16xXfxX2xX10xX16xX7axXadexX22xX23xX2xX10xX124xX10xX2xX3xX16xX49xX2xX22xX16xX183xX22xX2xXc5xXfxXbaxX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX3xX16xXc0dxX3xX2xX10xX79xXfxX386xXcxX2xXccxX28dxX22xX23xX2d8xX2xX3xXb5xX2xX22xX151xXfxX2xXccxX306xX2xX25xXb1xX22xX16xX2xX70xXb1xX22xX2xX3xX16xXfxX2xX16xX151xX22xX2xX71axX1bcxX1bcxX2xX10xX79xXfxX386xXcxX2xXccxX124xX22xX2xX99xX1bcxX1bcxX2xX10xX79xXfxX386xXcxX2xXccxX28dxX22xX23xX2xX3xX16xX49xX2xX22xX16xX93dxX22xX23xX2xX3xXa7xX22xX2xXdxX85xX2xX34axX2xX3xXa7xX22xX2xXdxX85xX2xX5axXcxX5bxX10xX2xX6xX15cxX3xX36exX2xX34axX2xXccxX12dxX22xX23xX2xXc5xXfxXbaxX22xX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX6xXa7xX22xX23xX2xXc5xXc2xX2xX25xX24xXcxX2xX25xX1bxX3xX36exXd7xX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe7xX49xX70xX20xX9xX14xX3dxX16xXfxX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xXccxX306xX2xXdxX15cxX10xX2xXccxX92xXcxX2xX4xX85xX2xX70xXfxX386xX22xX2d8xX2xX10xX5bxX10xX2xX22xX16xXfxXbaxX22xX2xX2eaxX12dxX22xX23xX2xXc5xXc2xX2xX73xX16xXc2xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX10xX16xX45xX2xX47xX16xX49xX5xX22xX16xX2xX10xX5xX20xX2xXccxX97xX22xX23xX2xX22xX16xX54xX22xX2xXc5xXc2xX2xXdxX12dxX22xX2xX10xX16xX183xX22xX2xX3xXa7xX22xX2xXdxX85xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX3xX193xX22xX23xX2xX1xX16xX12dxXfxX2xX10xX16xX97xX3xX2xX10xX315xX22xX16xX2xX4xX7axX151xX22xX23xX2xX10xX79xXfxXd7xX2xX73xX16xX7axX22xX23xX2xX25xXcxX81xX22xX2xX23xXfxX12dxXfxX2xX25xX306xX2xXccxX7axX58xX3xX2xX9xX47xX16xX81xXfxX2xXcxX36exX2xX22xXc2xX20xX2xX1xX16xX12dxXfxX2xX3xXb5xX2xX3xXcxX85xX3xX2xX3xXa7xX3xX16xX2xX25xXb1xX22xX23xX2xX4xX131xX22xX2xXc5xXc6xX2xX10xX16xX5xX22xX16xX2xX10xX79xX5xX2d8xX2xX47xXfxX45xX25xX2xX10xX79xX5xX2xX10xXc2xXfxX2xX3xX16xX2dbxX22xX16xX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX10xX49xXc2xX22xX2xXdxX85xX2xX16xX386xX2xX10xX16xX81xX22xX23xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX10xX79xX49xX22xX23xX2xX3xX12dxX2xX22xX7axX131xX3xXd7xX2xX59axX49xXb1xXfxX2xXdxX94bxX2xX16xX49xXc2xX22xX2xX10xX49xXc2xX22xX2xX22xX16xX93dxX22xX23xX2xX1xX16xX92xX22xX2xX10xe5e2xX2xX10xX16xX49xXa7xXfxX2xX16xX49xXa7xX2xXdxXfxX124xX22xX2xX3xX16xX5bxX10xX2d8xX2xX34axX10xX15cxX25xX2xXc5xXc2xX2xX79xX111axX5xX2xX6xXb1xX3xX16xX2xXdxXb63xX22xX2xX10xX4dexX2xX10xX79xXbaxX22xX2xX5axXcxX81xX22xX23xX2xX47xX16xX3fxX22xX23xX2xX10xX79xX4dexX2xXdxX5bxX10xX2xX3xX97xX2xX5xXfxX36exXd7xX2xX262xXb5xX2xX4xX42dxX1xX2xX4xXb1xXfxX2xX47xX2e8xX2xX3xX7axX151xX22xX23xX2xX10xX4dexX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xX10xX16xX54xX2xX4xX3d5xX3xX2xXccxXb5xX2xX3xX16xX3d5xX22xX23xX2xX10xX5xX2xX25xX131xXfxX2xX3xXb5xX2xX6xX1bxX2xX3xX16xXcxX20xX45xX22xX2xXdxXfxX124xX22xX2xXc5xXc6xX2xX23xXfxX12dxX25xX2xX70xX92xX22xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxXd7xX2xX262xX660xX22xX2xX3xX16xXcxX20xX386xX22xX2xX22xX16xXc2xX2xX22xX7axX131xX3xX2xX10xX198xX22xX23xX2xX4xX7axX151xX22xX23xX2xX3xX16xX49xX2xX3xXa7xX22xX2xXdxX85xX2xXccxX45xX2xX3xXb5xX2xX10xX16xXbaxX25xX2xX6xX97xX3xX2xX25xXcxX5xX2d8xX2xX23xXfxX12dxX25xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcx151b3xX2xX10xX16xX12xX49xX2xX25xX85xX10xX2xX6xX81xX2xX3cbxX2xX47xXfxX124xX22xX2xXccxXb1xXfxX2xXdxXfxX45xXcxX2xX7fxXcxX81xX3xX2xX16xX85xXfxX2xX10xX16xX54xX2xX3xX16xX300xX22xX23xX2xX25xX540xXfxX2xX25xX24xX22xX2xX23xX54xX2xXc5xXc2xX2xX22xX58xX2xX5axX5bxXcxX2xX4xXb1xXfxX2xX10xXfxX124xX1xX2xX10xXc0dxX3xX2xX10xX49xX2xX10xX16xXbaxX25xX2xX22xX124xXcxX2xX22xX16xX7axX2xX22xX23xXc2xX22xX16xX2xX22xX23xX183xX22xX2xX16xXc2xX22xX23xX2xXc5xX24xX22xX2xX3xX660xX22xX2xX34axX2xXdxX54xX22xX16xX2xX3xX193xX2d8xX2xX79xX7axX58xXcxX2xX3xX193xX36exX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x11b41xXcxX10xX16xX49xX79xX9xX14x12ff4xX16xX5xX22xX2xXexX16xX124xX2xX262xX12dxXfxX0xX27xX1xX14
Phan Thế Cải