Man City chơi lớn, mua Messi lẫn Neymar
Man City đang triển khai kế hoạch chuyển nhượng quan trọng, với tham vọng chiêu mộ đồng thời Lionel Messi và Neymar.
cfb4xd392x15d8fx180f9xf8b4x10b51x15516x12a79x161f1xX7x14305xf98bxe683xe4f9x11874x1451axX5x14571xXaxcfd9x11fe4xX6xea34xX3x13397xXdxXex11684xX3xX4xX1xd2b4xXdxX3xX5xe1e7xX15xda99xX3x135f5x127c4xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5x11797xX15xX3x15661xX10xX1axX26xX6x13edexX0x144f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e51xX10xX6xddadxXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3x13394xX6xX15x10c03xX3xXexX39xXdx17859xX15xX3xe92axX1xX6xXdxX3xX64x10f9dxX3xX1x10132x122c1xX4xX1xX3xX4xX1xX27xX1axX61xX15xX3xX15xX1xfc80x17bedxX15xX5cxX3xf070xX27xX6xX15xX3xXexX39xd281xX15xX5cxX24xX3x17147xX22xXdxX3xXexX1xX6xX26xX3xX8cxX87xX15xX5cxX3xX4xX1xXdx10ac5xX27xX3xX26x136cdxX3xX59x184dfxX15xX5cxX3xXexX1x11d4fxXdxX3x17cc2xXdxX6dxX15xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX8cx14a88xX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xedc7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13512xX6dxX4dxX1axXaxX12xX13x11364xX6xX3xX5cxXdxf2bbxXdxX3x14a3axd2e8xXe2xXe3x11ae4xXe2xX2xX3xX26xX22xXdxX3xX8cx15fcdxX6xX3xX64xX1xe322xXdxX3xXexX39xX6xX15xX1xX24xX3xX15xX1xX7bxX15xX5cxX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX7xX22xX26xX3xX5xX9dxX15xX3xX64xX6axX3xX1xX6dxX6exX4xX1xX3xXexd497xX6dxX3x149ecxX6exX6dxX3xX4xX1xX6dxX3xX26xXdaxX6xX3xX4ax12798xX3xXe2xXe3xXe2xX2xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xX59x10ba9xX24xX3xXexX1xX6xX26xX3xX8cxX87xX15xX5cxX3xX4x11015xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX5xXbbxX3xX4xX1xXdxX9dxX27xX3xX26xXa1xX3xXadxXdxX6dxX15xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xX3xX4xX1xX6dxX3xX26xXdaxX6xX3xX5cxXdxXdfxXdxX3xXe2xXe3xXe2xX2xXe6xXe2xXe2xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX26xX6xX39xX5cxXdxX15x10c5axX3xXe2xXbxd4baxX3xX6xX27xXexX6dx16d3fxXaxX12xX0xXexX122xX6dxX4dxX1axX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX26xX5cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXc3xX122xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc3xX8cxX15xX3bxX15xX10x155fcxX7xX3bxXe2xXe3xd5d8x12827xX3bxX2xXe3x18345xX4dxX1ffxX2xXe2xX1faxX2xXe3xX2xXexX2xX2xf096xe810xX5xX2xXc3x119aaxXbxX5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX4xX1xX1exXdxX3xX5xX22xX15xX24xX3xX26xX27xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12x15986xX10xXbxX3xe6ffxX27xX6xX39xX4dxXdxX6dxX5xX6xX3xX26xX27x10ec9xX15xX3xX64x118e3xX6dxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX8cxXbbxX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xX3xX8cx15537xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX39xX12xX0xX3bxXexX122xX6dxX4dxX1axX12xX0xX3bxXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xd865xXbbxXdxX3xXexX27x1683bxX15xX3xXexX39xX7bxX22xX4xX24xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX59xX7bxX7cxX4xX3xX4xX1xX6dxX3xX5xXbbxX3xXexXdxX6axX15xX3xX39xe396xXexX3xX5cxX2d2xX15xX3xX59xX6axX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX24xX3xX7xX6xX27xX3xX15xX1xdfebxX15xX5cxX3xX1c0xX27xX15xX5cxX3xX59xXa1xXexX3xX4x10602xX15xX5cxX3xXexX1xed4axX15xX5cxX3xX8cxX22xXdxX3xXd3xX6xX39xX4xX6xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12x16bdfxX6xX27xX3xX4xXdaxX15xX5cxX24xX3xX8cx12415xX3xXexX39xX11fxX15xX1xX3xX4xX27xXa1xX4xX3xX4xX1xXdxX6axX15xX3xXexX39xX9dxX15xX3xXexf697xX6xX3xX11fxX15xX24xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX80xX27xX1axX6axXexX3xX59x1126fxX15xX1xX3xXf4xX3xX5xX6exXdxX3xX34xX6dxX27xX3xX17xX6xX26xXbxX24xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX1xX7cxXbxX3xX59xXa4xX15xX5cxX3xX4xX36axX15xX3xXexX1xXaaxXdxX3xX1xX6exX15xX3xX2xX3xX15xX31dxX26xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xXcxX7bxX1exX15xX5cxX3xX5xX6xXdxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xXbxX1x15af2xX3xXexX1xX27xXa1xX4xX3xX8cxXbbxX6dxX3xX4xX1xX15fxX3xXexX37exX4xX1xX3xX26xX22xXdxX3xX4xX15fxX6xX3xXd3xX6xX39xX4xX6xX24xX3xX7x14aa8xX3xX122xX2d2xX27xX3xX4xfd29xX3xXexX39xX6dxX15xX5cxX3xXexX1xX11fxX15xX5cxX3xX1faxX3bxXe2xXe3xXe2xX2xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12x15eccxXdaxX3xX8cx1849cxX1axX24xX3xX26bxX10xXbxX3xX26fxX27xX6xX39xX4dxXdxX6dxX5xX6xX3xXexXdxX15xX3xXexX7bxXf4xX15xX5cxX3x17461xX15xX5cxX3xX4xX151xX3xXexX1xX61xX3xX26xX6xX15xX5cxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX8cxX293xX3xX7x13eebxX15xX3x13c50xXexXdxX1xX6xX4dxXc3xX3xX34xX5cxX450xXdxX3xX7xX6xX6dxX3xX15xX5cxX7bxXaaxXdxX3x1124dxX39xX5cxX10xX15xXexXdxX15xX6xX3xX59x140e5xX3xX7xX27xX1axX3xX15xX5cxX1xd446xX3xX15xX1xXdxX293xX27xX3xX8cxX293xX3xX64xX1xXdfxX3xX15xX31dxX15xX5cxX3xX39xXaaxXdxX3xXd3xX6xX39xX4xX6xX24xX3xX59x1362axX4xX3xX122xXdx10350xXexX3xX5xXbbxX3xX64xX1xXdxX3xXadxX27xXdxX7xX3xX346xX27xX6xX39xX10x10671xX3xX122xX37exX3xX59x12207xX1axX3xX7xX6xX15xX5cxX3xX484xXexX5xX10xXexXdxX4xX6dxXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xXd3xX9dxX15xX3xX4xX6exX15xX1xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX24xX3xX26bxX10xXbxX3xX26fxX27xX6xX39xX4dxXdxX6dxX5xX6xX3xX4x16edaxX15xX5cxX3xX26xX27xX27bxX15xX3xX4xX151xX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xX3xXe6xX3xX15xX5cxX7bxXaaxXdxX3xX5cxX2d2xX15xX3xX59xX46axX1axX3xX122xXa1xX4xX3xX5xXa1xX3xX7xd13fxX3xX4xX1xX11fxX15xX3xX15xXdfxX15xX3xX8cxX22xXdxX3xX26bxX346xX26fxXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xX17xX46dx1484axX3x14a2exX10xX39xX39xX6xX15xX3xX346xX6dxX39xXdxX6xX15xX6dxX3xX8cxXbbxX3xX26fx11337xXcxXcxX3xXcxX1c0xXdxX64xXdxX3xXd3xX10xX5cxXdxX39xXdxX7xXexX6xXdxX15xX3xX59xX6xX15xX5cxX3xX1c0x17ae6xX4xX3xXexXdxX6axX15xX3xX4xX11fxX4xX3xX4xX27xXa1xX4xX3xX59xXbbxX26xX3xXbxX1xX11fxX15xX3xX8cxX22xXdxX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xX3xX4xX51cxX15xX5cxX3xX15xX1xX7bxX3xX59xXa1xXdxX3xX122xX151xX15xX5cxX3xXexX1xX15fxX3xX59xX450xX3xX26bxX6xX39xXdxX7xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXbxX1xXdfxXdxX3xX59xX4d7xX1axX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX6axX15xX3xX59xXa1xX3xX59xXbbxX26xX3xXbxX1xX11fxX15xX24xX3xX8cxX351xX3xX59xXa1xXdxX3xX122xX151xX15xX5cxX3xX1xXbbxX15xX5cxX3xX1c0xX151xX26xX3xX13x15d15xX3xX59xX6xX15xX5cxX3xX4xX6exX15xX1xX3xXexX39xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX30fxX3xX64x17619xX3x13e81xX4axX6dxXbbxX15xX5cxX3xXexX406xX3xX122xX151xX15xX5cxX3xX59xX11fx134bcxX3xXd3xX39xX6xX4d1xXdxX5xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xX26bxX10xXbxX3xX26fxX27xX6xX39xX4dxXdxX6dxX5xX6xX3xX15xX5cxX7bx10164xX15xX5cxX3xX26xXa1xX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xX3xX24xX3xX15xX1xX7bxX15xX5cxX3xX4xX1xX7bxX6xX3xX4xX151xX3xX4dxX37exXbxX3xX5xXbbxX26xX3xX8cxXdxX4bdxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX5cxXc3xX3xX2ccxX351xX3xXexX1xX6axX24xX3xX450xX15xX5cxX3xX39xX2f4xXexX3xX80xX27xX1axX6axXexX3xXexX46axX26xX3xX64xX27fxX6dxX3xX4xX2d2xX27xX3xXexX1xX15fxX3xXe2xX1fbxX3xXexX27x17286xXdxX3xX15xXbbxX1axX3xX8cxX293xX3xX46dxXexXdxX1xX6xX4dxXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xX430xX6dxX15xX3xXd3xX6xX5xX6dxX15xX24xX3xX15xX5cxX6dxXbbxXdxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX8cxXbbxX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xX24xX3xX26bxX10xXbxX3xX26fxX27xX6xX39xX4dxXdxX6dxX5xX6xX3xX4xX51cxX15xX5cxX3xX26xX27xX27bxX15xX3xX4xX151xX3xX484xX15xX5cxX10xX5xX3xX430xXdxX3xX13xX6xX39xXdxX6xX3xXexX39xX6dxX15xX5cxX3xX26xXdaxX6xX3xX1xX12fxX3xX15xX31dxX26xX3xX7xX6xX27xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6dxX4dxX1axXaxX12xX430xXdxX3xX13xX6xX39xXdxX6xX3xX4xX151xX3xX80xX27xX6xX15xX3xX1xX4bdxX3xXexX27bxXexX3xX8cxX22xXdxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX8cxXbbxX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xXc3xX3xX4axX87xX3xX1x1165exX6xX3xX1x11e7cxX15xX3xXexX39xXf4xX3xXexX1xXbbxX15xX1xX3xX122xXa1xX3xX122xX6xX3xXexX2f4xX15xX3xX4xX450xX15xX5cxX3xX5xX652xX3xXexX7bxXf4xX15xX5cxX3xX59xX61xX3xX26bxX10xXbxX3xX26fxX27xX6xX39xX4dxXdxX6dxX5xX6xX3xX59xX7bxX6xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX59xX6axX15xX3xX8cxXdxX15xX1xX3xX80xX27xX6xX15xX5cxX3xX17xX1xX6xX26xXbxXdxX6dxX15xX7xX3xXadxX10xX6xX5cxX27xX10xXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xX4dxXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX39xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX39xX6dxX15xX5cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX9dxX15xX3xX80xX27xX6xX15xX1bcxX0xX3bxX7xXexX39xX6dxX15xX5cxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe6xXexX1xX27xX26xX122xXe6xX6xX15xX4dxXe6xX7xX6xXbxX6dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXexX4b8xX15xX5cxX3xXd3xX6xX39xX4xX6xX3xX1faxX3xX15xX5cxX450xXdxX3xX7xX6xX6dxX3xX59xX61xX3xX59xX6f1xXdxX3xX5xX2f4xX1axX3xX13xX10xX7xX7xXdxXaxX3xX1xX39xX10x14dc2xX9xXaxX3bxX122xX6dxX15xX5cxXe6xX4dxX6xX3bxX26xX6xX15xXe6xX4xXdxXexX1axXe6xXexX6xX15xX5cxXe6xX122xX6xX39xX4xX6xXe6xX1faxXe6xX15xX5cxX6dxXdxXe6xX7xX6xX6dxXe6xX4dxX10xXe6xX4dxX6dxXdxXe6xX5xX6xX1axXe6xX26xX10xX7xX7xXdxX3bxX2xdeadx11069xX904xXe2xX1fbxXc3xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX5cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX3bxX26xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xXe2xXe3xX3bxX15xX10xX1f5xX7xX3bxXe2xXe3xX1faxX20bxX3bxX2xXe3xX1ffxX4dxX1ffxXe3xX903xX1ffxX1faxX20bxX904xXexX1ffxX1ffxXe3xX1fbxXe2xX5xXe3xXc3xX210xXbxX10xX5cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX4xX1xX1exXdxX3xX5xX22xX15xX24xX3xX26xX27xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5xX31xX15xX3xX34xX10xX1axX26xX6xX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX8cxX12xX0xX7xXexX39xX6dxX15xX5cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXexX4b8xX15xX5cxX3xXd3xX6xX39xX4xX6xX3xX1faxX3xX15xX5cxX450xXdxX3xX7xX6xX6dxX3xX59xX61xX3xX59xX6f1xXdxX3xX5xX2f4xX1axX3xX13xX10xX7xX7xXdxXaxX3xX1xX39xX10xX8c6xX9xXaxX3bxX122xX6dxX15xX5cxXe6xX4dxX6xX3bxX26xX6xX15xXe6xX4xXdxXexX1axXe6xXexX6xX15xX5cxXe6xX122xX6xX39xX4xX6xXe6xX1faxXe6xX15xX5cxX6dxXdxXe6xX7xX6xX6dxXe6xX4dxX10xXe6xX4dxX6dxXdxXe6xX5xX6xX1axXe6xX26xX10xX7xX7xXdxX3bxX2xX903xX904xX904xXe2xX1fbxXc3xX1xXexX26xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXexX4b8xX15xX5cxX3xXd3xX6xX39xX4xX6xX3xX1faxX3xX15xX5cxX450xXdxX3xX7xX6xX6dxX3xX59xX61xX3xX59xX6f1xXdxX3xX5xX2f4xX1axX3xX13xX10xX7xX7xXdxX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX39xX6dxX15xX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX17xX11fxX4xX3xX4xX1xX27xX1axX9dxX15xX3xX5cxXdxX6xX3xX1xXbbxX15xX5cxX3xX59xX2d2xX27xX3xX4xX1xX46axX27xX3x17c91xX27xX3xX4xXdaxX15xX5cxX3xX15xX1xXdxX293xX27xX3xX1xX48fxX15xX5cxX3xX4xX11fxX3xX4xX7bxX7cxX4xX3xX59xX293xX27xX3xX59xX11fxX15xX1xX3xX5cxXdxX11fxX3xX13xX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX39xX3xX17xXdxXexX1axX3xX5xXbbxX3xX7c3xX15xX5cxX3xX8cxXdxX9dxX15xX3xX7xX27bxX3xX2xX3xXexX39xX6dxX15xX5cxX3xX4xX27xXa1xX4xX3xX59xX27xX6xX3xX5cxXdxXbbxX15xX1xX3xX4xX1xX30fxX3xX64xX652xX3xX4xX15fxX6xX3xXadxXdxX6dxX15xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXc3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX8cxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX27xX5xX12xX0xX4dxXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX3bxX4dxXdxX8cxX12xX0xX3bxX4dxXdxX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX6dxX27xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xX2ccxX34xX34xX0xX3bxXbxX12