VinFast công bố giá bán chính thức của Theon và Feliz
VinFast vừa công bố giá bán chính thức của bộ đôi xe máy điện Theon và Feliz, đồng thời ra mắt mô hình mua sắm O2O (online to offline).
f4ebx13247x13fb3xf7f8x1522fx186c5x10acdxf518x17cb4xX7x186b9x1144ex11c47x13242x15293x17228xX5x11a84xXaxfdc6x10f08xXdx14033x180d1xX6xX7xXexX3xX4x13d42xX15x15da7xX3x12973x13af8xX3xX1exXdx107bexX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1x10974xX15xX1xX3xXexX1x12331xX4xX3xX4x15f1cxX6xX3xXcxX1xX10x188d8xX15xX3x10960x161cfxX3xX16xX10xX5xXdx12e45xX0x15c38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10408xX10xX6x14eadxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX40x1369exX6xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xX20x12dd9xX3x18617xX1cxXdxX3xfad0xX10xX3x113bexX25x14ee5xX3xX8cxXdx149a1xX15xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47x1819bxX3xX8cx14a44xX15xX1exX3xXexX1x12be0xXdxX3x12fd1xX6xX3xX93x16e92xXexX3xX93xX1cxX3xX1x175b9xX15xX1xX3xX93x1129exX6xX3xX7xXbaxX93xX3x10dafx101afxXcdxX3x124adxX3dxX15xX5xXdxX15xX10xX3xXexX3dxX3xX3dx1713bxXddxX5xXdxX15xX10x1499bx18a55xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b28xX3dxX5bxX95xXaxX12x10df4xXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX4xX37xX6xX3xX5bx10c20xX15xX1exX3xX90xX10xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX5xX41xX3x13c51x10741xXe4x141bdx1335bxX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX8cxXadxX15xX1ex12217xX3x162e0xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX4x158f2xX3xXexX1x150e8xX3xXex13a59xX95xX3xX4xX1x1390dxX15xX3xX93xXc6xX6xX3xXbxXdxX15xX3xX40x11ce5xXdxX3xX1exXdxX25xX3xX2x12f87xXe4xXcexX123xX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX8cxXadxX15xX1exX3xX1xX3dx165d5xX4xX3xXexX1xXc6x11bf3xX3xX20xX6xX3dxX3xXbxXdxX15xX3xX40xX154xXdxX3xX1exXdxX25xX3x10daexXc6xX3xX8cx16998xXdxX3xX120x134a1xX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX8cxXadxX15xX1exX49xXexX1xX25xX15xX1exXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xXcxXb6xX3dxX15xX1exX3xX130xX1xXdxX3xX8cxX13cxXaaxX3xX16xX10xX5xXdxX47xX3xX4xX13cxX3xX1exXdxX25xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX41xX3xXcexfe48xXe4xX122xX123xX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX8cxXadxX15xX1exXaaxX3xX8cxX189xX3xX20xX6xX3dxX3xX1exXadxX93xX3xXbaxX4xX3x1482dxXc6xX95xX3xX40xX41xX3xX7x14b74xX4xXe4xX3x136a6xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX8cxX16dxXexX3xX90xX10xX3xXexXb6xX185xX154xX4xX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xXexX1xXb3xXdxX3xX1exXdxX6xX15xX3xXexX67xX3xXcexX2xX49xX2xX3x1593fxX3xX120xX2xX49xX2xX49xXcexX123xXcexX2xX3xX7xf6caxX3xX8cxX185x1800axX4xX3xX185xXc6xX3xX8cxX189xXdxX3xXexX21xXdxX3xX8cxX6xX3xX5xX173xX15xX3xXexX154xXdxX3xX120xX3xXexXb6xXdxX99xXc6xX3xX8cxXadxX15xX1exX3xX130xX1xXdxX3xX8cx104e5xX15xX1exX3xX130x168caxX3xX90xX10xX3xX16xX10xX5xXdxX47xX3xX40xX41xX3xXexX154xXdxX3x1088dxXaaxX2xX3xXexXb6xXdxX99xXc6xX3xX8cxXadxX15xX1exX3xX40xX154xXdxX3xX5bxX10fxX15xX1exX3xX90xX10xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX0xXdxX93xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx188b7xX10xX15xXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXax16809xXdxX5bxXexX1x186efxX3xX11fxX2xX18dxXbxX90xX12exXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXe4xX20xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe4xX40xX15xX49xX15xX10xX2daxX7xX49xXcexX2xX123xX120xX49xX2xX123xX288xX5bxX1dbxX2xX122xX18dxX1dbxX123xX15cxXexX288xX123xX120xX11fxX5xX2xXe4x16298xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xXaxX3xX2daxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX11fxX2xX18dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cbxX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xXf4xX8axX3xX8cxX1cxXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX8cxX185xX246xX4xX3xXexXb6xX6xX15xX1exX3xX20x17ff3xX3xX8cxX8axX15xX1exX3xX4x126f5xX3xX8cxX16dxXexX3xX1exXdx13a45xX6xX3xX4xX143xX15xX1exX3xX40xX154xXdxX3xX1xX99xX3xXexXb6xXc6xX95x118dexX15xX3xX8cxX8axX15xX1exX3xX20x1846exX15xX1exX3xX5bx13c10xX95xX3xX90xX2dxX4xX1xX3xX4xX13cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX7xXc6xfaddxXexX3xX15cxXe4xX2xX123xX123xX3x13a17xXaaxX3xX4xX13cxX3xXexX1xX140xX3xX8cxX201xXexX3xX8cxX185xX246xX4xX3xX122xXe4xX123xX123xX123xX3xX414xX3xXexX185xX3d0xX15xX1exX3xX8cxX185xX3d0xX15xX1exX3xX40xX154xXdxX3xX2xXcexX3xX93xX189xX3xX5x138aaxX4xX3xX40xX41xX3xX93xX1cx13ae1xX93xX10xX15xX3xX90xX3dxXbaxX15xX3xX4xX446xX4xX3xX8cxX201xXdxX3xXcexXcexXaaxXcexX15cxX3x16beaxX93xXe4xX3x13302xX33xX4xX3xX93xX201xX15xX1xX3xX15xX41xX95xX3xX1exXdx1685dxXbxX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xXexX271xX15xX1exX3xXexX21xX4xX3xXexX67xX3xX123xX3xX8cx1471fxX15xX3xX18dxX123xX130xX93xX3xX4xX1xfc77xX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xX11fxX3xX1exXdxX3f9xX95xXaaxX3xXexX21xX4xX3xX8cxX8axX3xXexX21xXdxX3xX8cxX6xX3xX122xX123xX3xX130xX93xX49xX1xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX1exX3f9xX95xX3xX40bxX15xX3xXexX185xX246xX15xX1exX3xX8cxX16dxX4xX3xX20xXdxX99xXexX3xX6xX15xX3xXexX3dxX41xX15xX3xX15xX1xXb3xX3xX1xX99xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xXexXb6xX10xX3dxXaaxX3xX130xX1xXc6xX15xX1exX3xX1ex1859bxX93xX3xX4xX1xX3c8xXc6xX3xX5xX446xX4xX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX4xX1xXbaxX15xXaaxX3xXbxX1xXc6xX8axX4xX3xXexXb6xX185xX154xX4xX3xX40xX41xX3xX7xX6xXc6xX3xX4xX37xX6xX3xX15xX1xX41xX3xX4xXc6xX15xX1exX3xX4xX40bxXbxX3xX5bxX6xX15xX1xX3xXexXdxX491xX15xX1exX3xX46axX1xX3dxX2daxX6xXaaxX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX4xX37xX6xX3xX466xXdxX7xX7xXdxX15xXe4xX3xX466xX1exX3dxX41xXdxX3xXb6xX6xXaaxX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX4xX10fxX15xX3xX8cxX185xX246xX4xX3xXexXb6xX6xX15xX1exX3xX20xX3c8xX3xXexX2dxX15xX1xX3xX15xX271xX15xX1exX3xX6xX15xX3xXexX3dxX41xX15xX3xX4xX1xX49bxX3xX90xXc6xX40bxXexX3xX1xXdxX99xX15xX3x14632xX3xX15xX1xX3d8xX15xX1exX3xX5bxX10fxX15xX1exX3xX90xX10xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xX40bxXbxXaaxX3xX8cxX13cxX3xX5xX41xX3xX1xX99xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xX4xX1xX21xX15xX1exX3xX20xX13cxX3xX4xX33xX15xX1exX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3x149cfxXf4xX46axX3xXcexX3xX130xX173xX15xX1xX3xX4xX37xX6xX3xX2cbxX3dxX15xXexXdxX15xX10xX15xXexX6xX5xXaaxX3xX1x17babxX3xXexXb6xX246xX3xX15xX1exX185xXb3xXdxX3xX5xX25xXdxX3xX5bxXc6xX95xX3xXexXb6xXc1xX3xX8cxX185xX246xX4xX3xX130xX1x17c1fxX3xX15xX271xX15xX1exX3xX130xXdxX140xX93xX3xX7xX3dxX25xXexX3xXexX21xXexX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xX8cxXdxX3ebxXc6xX3xX130xXdxX99xX15xX3xXexX1xXb3xXdxX3xXexXdxX491xXexX3xX90xX40bxXc6xX3xXbxX1xX62dxXdxX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX1exX40bxXbxX3xX1xX6xX95xX3xX5bxXdxX3xX4xX1xXc6xX95xX140xX15xX3xXexXb6xX173xX15xX3xX93xX16dxXexX3xX8cxX185xXb3xX15xX1exX3xX1xXdxX140xX93xX3xXexXb6xX5b5xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX7xf96fxX3xX5bx15d51xX15xX1exX3xX4xX6b4xX93xX3xXcexX3xXbxXdxX15xX3xXexX1xX491xX3xX1xX99xX3xX93xX154xXdxX3xX4xX1xX201xX95xX3xX7xX3dxX15xX1exX3xX7xX3dxX15xX1exX3xX4xX1xX3dxX3xXbxX1x1065axXbxX3xX90xX10xX3xX4xX13cxX3xXexX1xX140xX3xX8cxXdxX3xX8cxX185xX246xX4xX3xX1f9xXc6xX189xX15xX1exX3xX8cxX185xXb3xX15xX1exX3xX5xX173xX15xX3xXexX154xXdxX3xX2xX123xX2xX130xX93xX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xX2xX3xX5xX514xX15xX3xX7xX201xX4xX3xX8cxX514xX95xXe4xX3xXcxXc6x10565xXdxX3xXexX1xX148xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX491xX3xX1xX99xX3xXbxXdxX15xX3xX93xX154xXdxX3xX4x13c16xX15xX1exX3xX185xXc6xX3xX40xXdxX99xXexX3xX130xX1xXdxX3xXexXb6xX62dxXdxX3xX1f9xXc6xX6xX3xXcexXe4xX123xX123xX123xX3xX5xX514xX15xX3xX7xX201xX4xX3xX40x14b9dxX15xX3xX4xX10fxX15xX3xX15cxX123x1240exX3xX5bxXc6xX15xX1exX3xX5xX185xX246xX15xX1exXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xfef0xX16dxX4xX3xX20xXdxX99xXexXaaxX3xX90xX10xX3xX8cxX201xXexX3xXexXdxX173xXc6xX3xX4xX1xXc6xfa96xX15xX3xX4xX1xX21xX15xX1exX3xX15xX185xX154xX4xX3xX40xX41xX3xX20xX6b4xXdxX3xX4xX6xX3dxX3xX15xX1xX40bxXexX3xXexXb6xX173xX15xX3xXexX1xX3c8xX3xXexXb6xX185xXb3xX15xX1exX3xXd1xf918x125e3xX11fxX15cxXe3xXaaxX3xX4xX1xX3dxX3xXbxX1xX6e2xXbxX3xX1xX3dxX201xXexX3xX8cxX8axX15xX1exX3xXexX21xXexX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xX8cxXdxX3ebxXc6xX3xX130xXdxX99xX15xX3xX15xX185xX154xX4xX3xX15xX1ex11241xXbxX3xX7xX3f9xXc6xX3xXexX154xXdxX3xX2xX93xX3xX2dxXexX3xX15xX1xX40bxXexX3xX120xX123xX3xXbxX1xX479xXexX3xX5xXdxX173xX15xX3xXexX6b4xX4xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX13xX3ebxX3xXexX1xXdxX491xXexX3xX130xX491xXaaxX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX7xX6b1xX3xX5bxX6b4xX15xX1exX3xX93xX41xX15xX3xX1xXc1xX15xX1xX3x16db5xX2cbx176f2xX3xX93xX41xXc6xX3xX4xX1xX3dxX3xX8cxXadxX15xX1exX3xX1xXadxXaaxX3xXexX1xX140xX3xX1xXdxX99xX15xX3xX15xX1xXdxX3ebxXc6xX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xX7xX21xX3xX15xX1xX185xX3xXexX21xX4xX3xX8cxX8axXaaxX3xXexXb6xX201xX15xX1exX3xXexX1xX25xXdxX3xXbxXdxX15xXaaxX3xX15xX1xXdxX99xXexX3xX8cxX8ax16d17xX3xX58xX99xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xX8cx1856exX15xX3xX873xX10xX5bxX3xX7xX6b1xX3xX5bxX6b4xX15xX1exX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX15xX1exX1xX99xX3xX7dfxXb6xX3dxX31cxX10xX4xXexX3dxXb6xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX8cxX185xX246xX4xX3xXexXb6xX6xX15xX1exX3xX20xX3c8xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX15xX1exX1xX99xX3xX1xXdxX99xX15xX3xX8cxX201xXdxX3xX1xX41xX15xX1exX3xX8cxX514xXc6xX3xXexX1xX491xX3xX1exXdxX154xXdxX3xX1xXdxX99xX15xX3xX15xX6xX95xX3xX235xX3xX7dfxX5f1xX5f1xX205xX3xXd1xX7dfxX1xX3dxX15xX10xX3xX5f1xX7xX3xX5f1xX3xX205xX10xX95xXe3xXaaxX3xX1exXdxX479xXbxX3xX15xX1exX185xXb3xXdxX3xX5xX25xXdxX3xX5bx1297dxX3xX5bxX41xX15xX1exX3xX130xX1xX5b5xXdxX3xX8cxX8axX15xX1exX49xXexXbaxXexX3xX93xX25xX95xXaaxX3xX93xX5b5xX3xX4xX21xXbxXaaxX3xX20xX813xXexX3xX40xX41xX3xXexXbaxXexX3xXexX2dxX15xX1xX3xX15xX271xX15xX1exX3xX4xX1xX21xX15xX1exX3xXexXb6xX8axX93xX3xXexX67xX3xX90xX6xX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xX1f9xXc6xX6xX3xX33xX15xX1exX3xX5bxX6b4xX15xX1exX3xXexXb6xX173xX15xX3xX8cxXdxX99xX15xX3xXexX1xX3dxX201xXdxXe4xX3x16b50xX10xX3xX4xX743xX15xX1exX3xX8cxX185xX246xX4xX3xXexX1xXdxX491xXexX3xX130xX491xX3xX4xX1xXc1xX6xX3xX130xX1xX13cxX6xX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xX93xXdxX15xX1xX3xXd1xX7xX93xX6xXb6xXexX130xX10xX95xXe3xX3xX4xX1xX3dxX3xXbxX1xX6e2xXbxX3xX20xX813xXexX49xXexXbaxXexX3xX90xX10xX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xX130xX1xX3dxX62dxX15xX1exX3xX4xX25xX4xX1xX3xX2xX93xXaaxX3xX1xX99xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xX130xX491xXexX3xX15xX21xXdxX3xX58x1277dxX7dexX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1xX246xXbxX3x16f77xX46axX7dexXa51xX3xX4xX13cxX3xX130xX1xX62dxX3xX15xX271xX15xX1exX3xXexX446xX3xX8cxX8axX15xX1exX3xX4xX1xXc6xX7afxX15xX3xX8cxX3dxX25xX15xX3xX40xX41xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX20xX25xX3dxX3xX5xX60exXdxXaaxX3xXexX446xX3xX8cxX8axX15xX1exX3xX4xX813xXbxX3xX15xX1xX813xXexX3xXbxX1xX514xX15xX3xX93xX3ebxX93xX3xX40xX41xX3xX8cxX3c8xX15xX1xX3xX40xX3c8xX3xX90xX10xX3xXd1xXfaxX7dfxX46axXe3xX3xXexX3dxX41xX15xX3xX4xX514xXc6xXaaxX3xX1f9xXc6xX62dxX15xX3xX5xX276xX3xX93xX148xXdxX3xX1xX41xX15xX1xX3xXexXb6xXc1xX15xX1xXe4xXe4xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX2cbxX143xX15xX1exX3xXb6xX6xX3xX93xXbaxXexX3xX40xX154xXdxX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX5xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xX3xX40xX154xXdxX3xX130xXdxX140xXc6xX3xX5bxX25xX15xX1exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX3c8xX4xX1xXaaxX3xX1exX148xX15xX3xX1exX41xX15xX1exX3xX1xX185xX154xX15xX1exX3xXexX154xXdxX3xX8cxX21xXdxX3xXexX185xX246xX15xX1exX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX15xX3d8xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX9dfxX10xX3xX16xX10xX5xXdxX47xX3xX8cxX185xX246xX4xX3xXexXb6xX6xX15xX1exX3xX20xX3c8xX3xX8cxX8axX15xX1exX3xX4xX3d0xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX7xXc6xX40bxXexX3xXcexXe4xXcexX18dxX123xX414xXaaxX3xXexX21xX4xX3xX8cxX8axX3xXexX21xXdxX3xX8cxX6xX3xX11fxX123xX130xX93xX49xX1xX3xX40xX41xX3xX4xX13cxX3xX130xX1xX62dxX3xX15xX271xX15xX1exX3xX8cxXdxX3xX8cxX185xX246xX4xX3xX1f9xXc6xX189xX15xX1exX3xX8cxX185xXb3xX15xX1exX3xX122xX123xX130xX93xX3xXexXb6xX3dxX15xX1exX3xX2xX3xX5xX514xX15xX3xX7xX201xX4xXaaxX3xX4xX21xXbxX3xX90xX10xX3xXb6xX8axX15xX1exX3xXb6xX189xXdxX3xX40xX154xXdxX3xXexX1xX140xX3xXexX2dxX4xX1xX3xXcexX123xX3xX5xX2dxXexXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX466xX1xX3f9xX15xX3xX5bxX3c8xXbxX3xX15xX41xX95xXaaxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX93xX1cxX3xX1xXc1xX15xX1xX3xXexXb6xX62dxXdxX3xX15xX1exX1xXdxX99xX93xX3xX93xXc6xX6xX3xX7xXbaxX93xX3xXcdxXcexXcdxX3xXd1xX3dxX15xX5xXdxX15xX10xX3xXexX3dxX3xX3dxXddxXddxX5xXdxX15xX10xXe3xX3xX15xX1xX3f4xX93xX3xX8cxX10xX93xX3xX8cxX491xX15xX3xX4xX25xX4xX3xXexXb6xX62dxXdxX3xX15xX1exX1xXdxX99xX93xX3xXexX1xXc6xX813xX15xX3xXexXdxX99xX15xXaaxX3xX5bxX973xX3xX5bxX41xX15xX1exX3xX40xX41xX3xXexX1xX479xX3xX40xX3c8xX3xX4xX1xX3dxX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exXe4xX3xXcxX67xX3xX15xX1exX41xX95xX3xXcexX2xX49xX2xX49xXcexX123xXcexX2xXaaxX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX4xX13cxX3xXexX1xX140xX3xXexXb6xXc6xX95xX3xX4xX813xXbxX3xXexXb6xX6xX15xX1exX3xXexX1xX185xX3d0xX15xX1exX3xX93xX201xXdxX3xX8cxXdxX99xX15xX3xXexX6b1xX3xX4xX37xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX201xXdxX3xX8cxX3c8xX6xX3xX4xX1xX49bxX3xX1xXexXexXbxX7xX2dfxX49xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX6xXc6xXexX3dxXe4xX4xX3dxX93xX49xX3xX8cxX140xX3xX8cxX271xX15xX1exX3xX130xX276xX3xX5xX25xXdxX3xXexX1xX6b1xXaaxX3xX8cxX16dxXexX3xX1xX41xX15xX1exX3xX1xX3dxX16dxX4xX3xXexXb6xX62dxXdxX3xX15xX1exX1xXdxX99xX93xX3xXexXb6xX446xX4xX3xXexXdxX491xXbxX3xXexX201xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX7xX1xX3dxX2daxXb6xX3dxX3dxX93xX3xX40xX41xX3xX8cxX201xXdxX3xX5xX276xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX796xX491xX15xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX8cxXdxX140xX93xX3xX15xX41xX95xXaaxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX8cxX6xX15xX1exX3xX7xX5b5xX3xX1xX3d8xXc6xX3xX1xX99xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xX1exXadxX93xX3xX2xXcexX123xX3xX7xX1xX3dxX2daxXb6xX3dxX3dxX93xXaaxX3xX8cxX201xXdxX3xX5xX276xX3xX40xX41xX3xX288xX18dxX3xX90xX185xX5b5xX15xX1exX3xX5bxX3c8xX4xX1xX3xX40xX6b4xXe4xX3xX875xX446xX3xX130xXdxX491xX15xX3xX15xX271xX93xX3xXcexX123xXcexX2xXaaxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX95xX3xX7xX242xX3xX93xX5b5xX3xXexX1xX173xX93xX3xXcexX123xX123xX3xX44exX3xX1dbxX123xX123xX3xX4xX6b1xX6xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX40xX41xX3xX1xX3d0xX15xX3xXcexXe4xX123xX123xX123xX3xXexXb6xX201xX93xX3xX7xX201xX4xX3xXexXb6xX173xX15xX3xXexX3dxX41xX15xX3xX1f9xXc6xX21xX4xX3xX15xX1xX3f4xX93xX3xX8cxX62dxX93xX3xX20xX62dxX3dxX3xX7xX446xX3xXexXdxX99xX15xX3xX5xX246xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exXe4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX3dxX5bxX95xXaxX12xX0xXdxX93xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xXc6xX93xX20xX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xX3xXdxX2cbxX10xX15xXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX2daxXdxX5bxXexX1xX2dfxX3xX11fxX2xX18dxXbxX90xX12exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2dfxX3xX1dbxX2xX123xXbxX90xX12exXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dfxX49xX49xXdxXe4xX20xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe4xX40xX15xX49xX15xX10xX2daxX7xX49xXcexX2xX123xX120xX49xX2xX123xX288xX5bxX1dbxX2xX11fxX120xX2xX120xXcexXexX288xX288xX2xX15cxX5xX2xX123xX44exX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exXexX1xX10xX3dxX15xX44exXddxX10xX5xXdxX47xXe4xX31cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xXaxX3xX2daxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX11fxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1dbxX2xX123xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXb6xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX173xX15xX3xX1f9xXc6xX6xX15xX2dfxX0xX49xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xXc6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX44exXexX1xXc6xX93xX20xX44exX6xX15xX5bxX44exX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXb6xX6xX3xX93xXbaxXexX3xX90xX10xX3xX93xX25xX95xX3xX8cxXdxX99xX15xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xXaaxX3xX4xX143xX15xX1exX3xX130xX2dxX4xX1xX3xX4x10f16xX3xX58xX3dxX15xX5bxX6xX3xX46axX58xXaxX3xX1xXb6xX10xXddxX9xXaxX49xX90xX10xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exXb6xX6xX44exX93xX6xXexX44exX90xX10xX44exX93xX6xX95xX44exX5bxXdxX10xX15xX44exXexX1xX10xX3dxX15xX44exX4xXc6xX15xX1exX44exX130xXdxX4xX1xX44exX4xX3dxX44exX1xX3dxX15xX5bxX6xX44exX7xX1xX49xXcexX123xX18dxX120xX120xXcexXe4xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX1exX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX49xX93xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xXcexX123xX49xX15xX10xX2daxX7xX49xXcexX2xX123xXcexX49xX2xX123xX288xX5bxX123xX2xX120xX123xX123xX120xX122xXexX1dbxX18dxX122xX288xX5xX123xX44exX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exXexX1xX10xX3dxX15xX44exX47xXdxX15xX1exX44exX1dbxXe4xX31cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX40xX12xX0xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXb6xX6xX3xX93xXbaxXexX3xX90xX10xX3xX93xX25xX95xX3xX8cxXdxX99xX15xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xXaaxX3xX4xX143xX15xX1exX3xX130xX2dxX4xX1xX3xX4xX1045xX3xX58xX3dxX15xX5bxX6xX3xX46axX58xXaxX3xX1xXb6xX10xXddxX9xXaxX49xX90xX10xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exXb6xX6xX44exX93xX6xXexX44exX90xX10xX44exX93xX6xX95xX44exX5bxXdxX10xX15xX44exXexX1xX10xX3dxX15xX44exX4xXc6xX15xX1exX44exX130xXdxX4xX1xX44exX4xX3dxX44exX1xX3dxX15xX5bxX6xX44exX7xX1xX49xXcexX123xX18dxX120xX120xXcexXe4xX1xXexX93xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXb6xX6xX3xX93xXbaxXexX3xX90xX10xX3xX93xX25xX95xX3xX8cxXdxX99xX15xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xXaaxX3xX4xX143xX15xX1exX3xX130xX2dxX4xX1xX3xX4xX1045xX3xX58xX3dxX15xX5bxX6xX3xX46axX58xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX154xXdxX3xXexX1xXdxX99xXc6xX3xX93xX76bxXc6xX3xX90xX10xX3xX93xX25xX95xX3xX8cxXdxX99xX15xX3xX93xX154xXdxX3xX93xX6xX15xX1exX3xXexX173xX15xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xXe4xX3xX9dfxX10xX3xX8cxX185xX246xX4xX3xXexXb6xX6xX15xX1exX3xX20xX3c8xX3xX8cxX8axX15xX1exX3xX4xX3d0xX3xX8cxXdxX99xX15xX3xX1dbxXaaxX15cxX3xX93xX189xX3xX5xX446xX4xX3xX40xX41xX3xX4xX13cxX3xXexX1xX140xX3xX8cxX201xXexX3xX40xX813xX15xX3xXexX21xX4xX3xXexX21xXdxX3xX8cxX6xX3xX122xX123xX3xX130xX93xX49xX1xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX40xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX6xX3xX1xX201xX15xX3xX185xXc6xX3xX8cxX189xXdxX3xX2xX123xX123xX774xX3xX5xX99xX3xXbxX1xX2dxX3xXexXb6xX185xX154xX4xX3xX20xX201xX3xX4xX1xX3dxX3xX5bxX10fxX15xX1exX3xX90xX10xX3xX873xXc6xX90xXaxX3xX1xXb6xX10xXddxX9xXaxX49xX90xX10xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exX1exXdxX6xX44exX1xX6xX15xX44exXc6xXc6xX44exX5bxX6xXdxX44exX2xX123xX123xX44exX5xX10xX44exXbxX1xXdxX44exXexXb6xXc6xX3dxX4xX44exX20xX6xX44exX4xX1xX3dxX44exX5bxX3dxX15xX1exX44exX90xX10xX44exX5xXc6xX90xX49xXcexX123xX1dbxX15cxX120xX2xXe4xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX1exX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX49xX93xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xXcexX123xX49xX15xX10xX2daxX7xX49xXcexX2xX123xX2xX49xX2xX123xX288xX5bxXcexX2xX15cxX120xX11fxX120xX122xXexX18dxX123xX15cxX11fxX5xX122xX44exX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exX5xXc6xX90xXe4xX31cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX40xX12xX0xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX6xX3xX1xX201xX15xX3xX185xXc6xX3xX8cxX189xXdxX3xX2xX123xX123xX774xX3xX5xX99xX3xXbxX1xX2dxX3xXexXb6xX185xX154xX4xX3xX20xX201xX3xX4xX1xX3dxX3xX5bxX10fxX15xX1exX3xX90xX10xX3xX873xXc6xX90xXaxX3xX1xXb6xX10xXddxX9xXaxX49xX90xX10xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exX1exXdxX6xX44exX1xX6xX15xX44exXc6xXc6xX44exX5bxX6xXdxX44exX2xX123xX123xX44exX5xX10xX44exXbxX1xXdxX44exXexXb6xXc6xX3dxX4xX44exX20xX6xX44exX4xX1xX3dxX44exX5bxX3dxX15xX1exX44exX90xX10xX44exX5xXc6xX90xX49xXcexX123xX1dbxX15cxX120xX2xXe4xX1xXexX93xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX6xX3xX1xX201xX15xX3xX185xXc6xX3xX8cxX189xXdxX3xX2xX123xX123xX774xX3xX5xX99xX3xXbxX1xX2dxX3xXexXb6xX185xX154xX4xX3xX20xX201xX3xX4xX1xX3dxX3xX5bxX10fxX15xX1exX3xX90xX10xX3xX873xXc6xX90xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX201xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3x185b1xXcxXb6xX185xX154xX4xX3xX20xX201xX3xX123xX3xX8cxXadxX15xX1ex140b0xX3xX44exX3xX1xX60exX3xXexXb6xX246xX3xX2xX123xX123xX774xX3xX5xX99xX3xXbxX1xX2dxX3xXexXb6xX185xX154xX4xX3xX20xX201xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX40bxXexX3xX4xX62dxX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX1xX3dxX41xX15xX3xXexX40bxXexX3xXexX1xX37xX3xXexX6b4xX4xX3xX93xXc6xX6xX3xX90xX10xX3xX873xXc6xX90xX3xX5f1xXcexXe4xX123xX3xX40xX41xX3xX873xXc6xX90xX3xX46axX5f1xXcexXe4xX123xX3xXexX67xX3xX15xX6xX95xX3xX8cxX491xX15xX3xX1xX491xXexX3xX15xX1exX41xX95xX3xXcexX288xX49xX123xXcexX49xXcexX123xXcexX2xXe4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX40xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5bxX41xX15xX1xX3xX11fxX123xX123xX3xXex1001axX3xX8cxXadxX15xX1exX3xXexXb6xXdxX3xX3f9xX15xX3xX120xX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xXexXdxX173xX15xX3xXbxX1xX3dxX15xX1exXaxX3xX1xXb6xX10xXddxX9xXaxX49xX90xX10xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exX5bxX6xX15xX1xX44exX11fxX123xX123xX44exXexX95xX44exX5bxX3dxX15xX1exX44exXexXb6xXdxX44exX6xX15xX44exX120xX123xX44exX123xX123xX123xX44exX130xX1xX6xX4xX1xX44exX1xX6xX15xX1exX44exXexXdxX10xX15xX44exXbxX1xX3dxX15xX1exX49xXcexX123xX120xX120xX2xX123xXe4xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX1exX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX49xX93xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xXcexX123xX49xX15xX10xX2daxX7xX49xXcexX123xX1dbxX288xX49xX2xX123xX11fxX5bxX18dxXcexX2xX2xX18dxX1dbxX11fxXexXcexXcexX1dbxX18dxX2xX5xX123xXe4xX31cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX1exXdxX25xX3xX20xX25xX15xX3xX4xX1xX2dxX15xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXcxX1xX10xX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX16xX10xX5xXdxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX40xX12xX0xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5bxX41xX15xX1xX3xX11fxX123xX123xX3xXexX15b4xX3xX8cxXadxX15xX1exX3xXexXb6xXdxX3xX3f9xX15xX3xX120xX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xXexXdxX173xX15xX3xXbxX1xX3dxX15xX1exXaxX3xX1xXb6xX10xXddxX9xXaxX49xX90xX10xX49xX40xXdxX15xXddxX6xX7xXexX44exX5bxX6xX15xX1xX44exX11fxX123xX123xX44exXexX95xX44exX5bxX3dxX15xX1exX44exXexXb6xXdxX44exX6xX15xX44exX120xX123xX44exX123xX123xX123xX44exX130xX1xX6xX4xX1xX44exX1xX6xX15xX1exX44exXexXdxX10xX15xX44exXbxX1xX3dxX15xX1exX49xXcexX123xX120xX120xX2xX123xXe4xX1xXexX93xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5bxX41xX15xX1xX3xX11fxX123xX123xX3xXexX15b4xX3xX8cxXadxX15xX1exX3xXexXb6xXdxX3xX3f9xX15xX3xX120xX123xXe4xX123xX123xX123xX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xXexXdxX173xX15xX3xXbxX1xX3dxX15xX1exX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb6xX3dxX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX154xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX514xX15xX3xX14f2xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX5bxX76bxX15xX3xX8cxX514xXc6xX3xX15xX1xXb3xX3xX5xXc6xX1cxX15xX3xX4xX3dxXdxX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX5xX41xX3xX7xX21xX3xX2xX1502xXaaxX3xX1xX189xX15xX1exX3xX1f9xXc6xX95xX491xXexX3xX8cxX3c8xX15xX1xX3xXexXb6xXdxX3xX3f9xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX130xX1xX25xX4xX1xX3xX1xX41xX15xX1exX3xX8cxX189xX3xX4xX143xX15xX1exX3xX8cxXadxX15xX1exX3xX1xX41xX15xX1xXaaxX3xX5xX446xX6xX3xX4xX1xX148xX15xX3xX7xX6b1xX3xX5bxX6b4xX15xX1exX3xX90xX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX67xX3xX130xX1xXdxX3xX93xX5b5xX3xX20xX25xX15xX3xX8cxX491xX15xX3xX1xX491xXexX3xX120xX2xX49xX2xXcexX49xXcexX123xXcexX123xX3xX20xX3f4xX15xX1exX3xX93xX13cxX15xX3xX1f9xXc6xX41xX3xX4xXc6xX21xXdxX3xX15xX271xX93xX3xX8cxX16dxX4xX3xX20xXdxX99xXexXe4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX40xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXc6xX5xX12xX0xX5bxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX40xX12xX0xX49xX5bxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46axX3dxXc6xXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX6xXc6xXexX3dxX5bxX6xXdxX5xX95xXe4xX40xX15xX0xX49xXbxX12