“Tài sản vô giá” trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - “Không phải vì khó khăn mà không làm được NTM, ngược lại, càng khó khăn thì càng phải tiến hành làm NTM để đưa cuộc sống đi lên”. Với quyết tâm đó, 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đồng lòng đưa diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày.
928dxee10xefc8xf2c7xc490xfe2cx10b19xb2c1xabdcxX7xab58xa904xa6ddxe347xec7bx10485xX5xa73bxXaxdbf5xXaxXcxac98xXdxX3xX7x99fbxa96dxX3xebbfx11051xX3xaf7bxXdxb100xXaxX3xXexdea7xc868xX1axX1fxX3xdf3axa866xc387xX3xb633x10571xX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3x10c42xf0d1xXdxX3xd2a2xX3xX1xfecdxX2cx11388xX1axX3x10261xd898xX3xe64fxX1axX1xX0x989axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9d6xX10xX6xX2exXaxX12xX0xX10xX3dxX12xbe6axX49xX1xX1dxX1axX1fxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1cxb719xX3xbdeexX1xd417xX3xX78xX1xc15dxX1axX3xX3dxX15xX3xX78xX1xX1dxX1axX1fxX3xX5xX15xX3dxX3xb7f4xab98xaa06xX4xX3xb71dxXcx10f54xf1d1xX3xX1axX1fxX8fxX90xX4xX3xX5xf737xXdxX96xX3xX4xX15xX1axX1fxX3xX78xX1xX7axX3xX78xX1xX7exX1axX3xXexX1xX76xX3xX4xX15xX1axX1fxX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexXdxb56exX1axX3xX1xX15xX1axX1xX3xX5xX15xX3dxX3xX93xXcxX95xX3xX8ex9beaxX3xX8exX8fxX6xX3xX4xX44xa59bxX4xX3xX7xd7d9xX1axX1fxX3xX8exXdxX3xX5x103c9xX1ax10264xb631xX3xdfb2xX3exXdxX3x9893xX44xX2cxXc1xXexX3xXexX2bxX3dxX3xX8exX7axX96xX3xX2xfe78xX3xX1axX7exX3dxX3xXefxX44xX6xX96xX3xea02xX19xX1axX1fxX3xcf16xXdaxX3xX1cxX15xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xb5bbxX5fxX15xX3xXcx106a1xX1axX1xd3fcxX3xX8ex1029cxX3xX8exa836xX1axX1fxX3xX5xbf3axX1axX1fxX3xX8exX8fxX6xX3xX2exXdxX46xX1axX3xX3dxX9fxX26xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX78xX1xX41xXdxX3xX7xe51cxX4xX3xXexefb6xX1axX1fxX3xX1axX1fxX15xX2cxXe9xX0xX50xX10xX3dxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9cfxX26xX2exX2cxX3xXbx9cb6xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexd438xX6xX5xXdxX1fxX1ax10018xX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xac71xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX44xX3dxX10exX3xX2exX1xXdxX2exX10xX3xXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax10cbbxXdxX2exXexX1xX19exX3xc969xX2xf66axXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3x10c97xX2xXfexXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2x9ae9xed05xX1e8xX50xX2xd2b2x9f37xX2exX2xXfexab45xX20dxX1d9xX211xX20cxXexX1d9xX1d9xX20cxX216xX212xX5xXfexXe9xd7d1xXbxX1fxc4f5xX25xX9xX1d9xX20cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX20dxX211xX2xXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xXfexX2xX1e8xX1e8xXexX1d9xX20dxX1e8xX2xX20cxX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX216xX216xX20dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xbaf0xX135xX3xX49xX4axX3xXcxX1x9abexX3xX198xX3xXexX162xX1axX1fxX3xX5xX15xX3xXaxX25xXdexX1axX3xX8exX7axXdxXaxX3xX4xe519xX6xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX8exX6xX1axX1fxX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX3xXexX2bxX3dxX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44x10a25xX1axX3xX93xXcxX95xX3xX1cxX15xX26xX3xX4xX44xXdexXdxX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX20cxXe9xX3x10244xX1axX1xX19exX3xXcxX25xc721xX1axX3xX185xX1dxX1axX1fxX3xXebxXdxX46xXexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX185xX15xX1axX1fxX3xX78xX1xX7axX3xX78xX1xX7exX1axX3xXexX1xX76xX3xX4xX15xX1axX1fxX3xXbxX1xX19xXdxX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX3xXexX2bxX3dxX3xX5xX15xX3dxX3xX93xXcxX95xX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXcxX25xX26xX1axX1fxX3xX7xX44xXdexXexX3xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX78xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX3xX12axXexX25xX26xX1axX1fxX3xX8exX7axX3xX4xX7axX3xX1dbxX3xX1axX7exX3dxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX5xe3b7xXbxX3xX3dxX3exXdxX132xX96xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexX25xX19xXdxX3xXefxX44xX6xX3xX1axX1xb2d3xX1axX1fxX3xX10exXdxXc1xX1axX3xX4xXdexX3xX5xX3exX1axX19exX3xX19xX1axX1xX3xX1xX8fxX41xX1axX1fxX3xX4xX3dbxX6xX3xX7xX2fxX3xX4xXdexX3xX3dxX1dxXdxX3xXexX25xX8fxab2fxX1axX1fxX3xX10exXdxXd2xX1axX96xX3xX4xd80dxX1axX3xX10exX135xX26xX3xX7xXdexX3xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX212xX3xX1fxX2bxX2cxX3xXexX1xXdxX46xXexX3xX1xX9fxXdxX3xX1axb2d6xX1axX1fxX3xX1ax10b8fxXe9xXe9xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXebxX8fxX90xXexX3xX5xXe6xX1axX3xXexc568xXexX3xX4xX19xX96xX3xX109xX19xX1axX1fxX3xX10exXdaxX3xX1cxX15xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX1cx99ffxX1axX3xX3dxXdaxXexX3xX5xX13dxX1axX1fxX3xX1xX8fxX3exX1axX1fxX3xX1cxX566xX3xX3dxd8d9xX4xX3xX8ex9613xX4xX1xX3xX4xX1xX44xX1axX1fxX3xX198xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX3xX8exXd2xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xX3xX8exX531xXdxX3xX7xXdexX1axX1fxX3xX1cxX4dfxXexX3xX4xX1xX589xXexX3xX1cxX15xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX422xX1axX3xX4xX1xX26xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axXe9xX3xX109xXc1xX1axX3xX1axX6xX2cxX96xX3xX2exXdxX46xX1axX3xX3dxX9fxX26xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX4xX3dbxX6xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX1axX1fxX15xX2cxX3xX4xX15xX1axX1fxX3xX78xX1xX41xXdxX3xX7xX15exX4xX1a6xX3xXexX1xX44xX3xX1axX1xX4dfxXbxX3xX10exX76xX1axX1xX3xXefxX44xX2bxX1axX3xX8exX422xX44xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xXexX7exX1axX1fxX3xXexX162xX3xX2xX212xX96xX1dbxX212xX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exX138xX1axX1fxX50xX1axX1fxX8fxX531xXdxX50xX1axX7exX3dxX3xX12axX211xXfexX2xX20dxX132xX3xX5xXe6xX1axX3xX20dxX2xX96xX1d9xX212xX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xX12axX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX216xX132xX1a6xX3xXexa5dcxX3xX5xX46xX3xX1xXdaxX3xX1axX1fxX1x10ceaxX26xX3xX1fxXdxX19xX3dxX3xXexX162xX3xX211xX211xX96xX1e8xX1e8xae6fxX3xX1axX7exX3dxX3xX2axX44xXdexX1axX1fxX3xX212xX96xXfexX212xX6e0xX1a6xX3xXexX26xX15xX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX8exX135xX3xX4xX7axX3xX2xXfexX3xX2axX135xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX93xXcxX95xX3xXe9xXe9xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxX3xXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX1e8xX2xXfexXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xXfexX1d9xX2xX20dxXexX1d9xX216xX2xX211xXfexX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX20dxX212xX216xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX12x10052xX135xX1axX1xX3xX8exX9fxX26xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX5xX44xX1dxX1axX3xX7xX2bxX44xX3xX7xX21xXexX96xX3xX1fxX15exX1axX3xX10exX7axX3xX1cxX3exXdxX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axXe9xXe9xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX185xX1xX3dbxX3xXexdd0dxX4xX1xX3xa4fexX17fxX93x113c0xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX17fxac24xXdxX3xbb69xX44xX6xX1axX1fxX3xX5fxX26xX15xX1axX96xX3xXexX25xX8fxX3exX4xX3xXexXdxXe6xX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX2axX21xX4xX3xX8exX864xX1axX1xX96xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX3xX5xX15xX3xX4xX1xX3dbxX3xXexX25xX8fxX53cxX1axX1fxX3xX8exa749xX1axX1fxX3xX8exX15exX1axX96xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX1cxX7exX1axX3xX4xX3dbxX6xX3xX109xX19xX1axX1fxX3xX1cxX15xX3xX93xX1xX15xX3xX1axX8fxX3exX4xX1a6xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xXexX1xX531xXdxX3xX4xX26xXdxX3xX8exX2bxX2cxX3xX5xX15xX3xX4xX53cxX3xX1xXdaxXdxX3xX78xX1xX1dxX1axX1fxX3xXexX1xXd2xX3xXexXdexXexX3xX1xX53cxX1axX3xX8exXd2xX3xX4xX7axX3xXexX1xXd2xX3xX7xX3exX3dxX3xX8exdf31xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX4xX44xXdaxX4xX3xX7xXdexX1axX1fxX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axXe9xX3xX69xX49xX1xX1dxX1axX1fxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1cxX76xX3xX78xX1xX7axX3xX78xX1xX7exX1axX3xX3dxX15xX3xX78xX1xX1dxX1axX1fxX3xX5xX15xX3dxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX93xXcxX95xX3xX3dxX15xX3xX1axX1fxX8fxX90xX4xX3xX5xX9fxXdxX96xX3xX4xX15xX1axX1fxX3xX78xX1xX7axX3xX78xX1xX7exX1axX3xXexX1xX76xX3xX4xX15xX1axX1fxX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexXdxXc1xX1axX3xX1xX15xX1axX1xX3xX5xX15xX3dxX3xX93xXcxX95xX3xX8exXd2xX3xX8exX8fxX6xX3xX4xX44xXdaxX4xX3xX7xXdexX1axX1fxX3xX8exXdxX3xX5xXe6xX1axXe8xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX93xX1fxX6xX2cxX3xXexX162xX3xX1axX1xX505xX1axX1fxX3xX1axX1fxX15xX2cxX3xX8exX422xX44xX3xX10exX15exXexX3xXexX6xX2cxX3xX5xX15xX3dxX3xX69xX4xX44xXdaxX4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX3dxX9fxX1axX1fxXe8xX3xX93xXcxX95xX96xX3xX4xX589xXbxX3xX3dbxX2cxX96xX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xXefxX44xX2cxX566xX1axX3xX8exX135xX3xX2axX21xX4xX3xX8exX864xX1axX1xX96xX3xX3dxX5ccxX4xX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX44xXdexXdxX3xX4xX874xX1axX1fxX3xX5xX15xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xX3xX8exX531xXdxX3xX7xXdexX1axX1fxX3xX1cxX4dfxXexX3xX4xX1xX589xXexX3xX1cxX15xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX422xX1axX3xX4xX1xX26xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX1a6xX3xX5xX15xX3dxX3xX93xXcxX95xX3xX5xX15xX3xX5xX15xX3dxX3xX4xX1xX26xX3xX2exX2bxX1axX96xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX5xX15xX3xX4xX1xX3dbxX3xXexX1xXd2xXe9xX3xXebxX76xX3xX1cxX4dfxX2cxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX78xXdxXe6xX1axX3xXexX25xX76xX96xX3xX10exX566xX1axX3xX10exe76cxX96xX3xX78xXdxXe6xX1axX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX96xX3xX78xX1xb9adxX26xX3xX5xXad7xX26xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX1cxX4dfxX1axX3xX8exXdaxX1axX1fxX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX1a6xX3xX1axX7axXdxX3xX4xX1xX26xX3xX2exX2bxX1axX3xX1axX1fxX1xX10xX96xX3xX5xX15xX3dxX3xX4xX1xX26xX3xX2exX2bxX1axX3xX1xXdxXd2xX44xX1a6xX3xX5xX589xX2cxX3xX7xb0b7xX4xX3xX2exX2bxX1axX3xX8exXd2xX3xX5xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX2exX2bxX1axa607xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxX3xXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX1e8xX2xXfexXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xX20dxX20cxXfexX1e8xXexX20cxX211xX1dbxX1dbxXfexX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX20dxX1dbxXfexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX12xXe9xXe9xXe9xX3xXebxX15xX3xX1axX7axXdxX3xX4xX1xX26xX3xX2exX2bxX1axX3xX1axX1fxX1xX10xX96xX3xX5xX15xX3dxX3xX4xX1xX26xX3xX2exX2bxX1axX3xX1xXdxXd2xX44xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXebxX3exXdxX3xXefxX44xX6xX1axX3xX8exXdxXd2xX3dxX3xX4xX1xXac6xX3xX8exX9fxX26xX3xX2axX44xX2cxXe6xX1axX3xX7xX44xXdexXexX96xX3xXefxX44xX2cxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX46xX1axX3xX10exX15xXdxX3xX10exX19xX1axX3xXexX25xXe6xX1axX3xX4xX53cxX3xX7xX41xX3xX5xX15xX3dxX3xXexXdexXexX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX21xX4xX3xXexX44xX2cxXe6xX1axX3xXexX25xX44xX2cxX566xX1axX96xX3xX1cxX4dfxX1axX3xX8exXdaxX1axX1fxX96xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX3xX41xX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX8exX135xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX7xX2fxX3xX4xX1xX44xX2cxXd2xX1axX3xXexX162xX3xXexX1xXc1xX3xX10exX864xX3xX8exXdaxX1axX1fxX3xX7xX6xX1axX1fxX3xX4xX1xX3dbxX3xX8exXdaxX1axX1fxX96xX3xXexX162xX3xX2cxXe6xX44xX3xX4xX422xX44xX3xXexX25xX41xX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX1axX1xX44xX3xX4xX422xX44xX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12x1017dxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX96xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xX3xXexX1xX44xX3xX1axX1xX4dfxXbxX3xX10exX566xX1axX3xX1cxX505xX1axX1fxX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXebxX3exXdxX3xX8exX864xX6xX3xX1xX76xX1axX1xX3xXexX25xX19xXdxX3xX2exX15xXdxX3xXexX162xX3xX25xX162xX1axX1fxX3xX1axX8baxXdxX3xX2axX44xXdexX1axX1fxX3xX10exXdxXd2xX1axX96xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX2axX21xX4xX3xX8exX864xX1axX1xX3xX20dxX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX21xXdxX3xX8exXd2xX3xX4xX53cxX3xX4xX589xX44xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX4xX21xX4xX3xX5xX12fxX1axX1xX3xX1cxX2fxX4xX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xXbxX1xX874xX3xX1xX90xXbxX96xX3xX1fxX138xX3dxX19exX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX1cxX8fxX531xX1axX3xX25xX162xX1axX1fxX96xX3xX4xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6d0xX96xX3xX4xX1xX7exX1axX3xX1axX44xX1dxXdxX3xX8exX9fxXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX7xX8baxX4xX1a6xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xX1fxXdxX505xX6xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX4xX2bxX2cxX3xX5xX8baxX6xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX8fxX3exX1axX1fxX3xXexX1xX2bxX3dxX3xX4xX6xX1axX1xX96xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX4xX1xX44xfeb4xXdxX3xX5xXdxXe6xX1axX3xX78xXc1xXexX96xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xXexX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xX3dxX9fxXdxX3xX198xX3xX2exX864xX4xX1xX3xX1cxX5ccxX1a6xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xX10exXdxXd2xX1axX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX2exX44xX3xX5xX864xX4xX1xX96xX3xX2exX864xX4xX1xX3xX1cxX5ccxX96xX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX25xX138xX1axX1fxX96xX3xX8exX21xX1axX1xX3xX10exX15exXexX3xX1cxX15xX3xX4xX1xXc1xX3xX10exXdxXc1xX1axX3xX1xX19xXdxX3xX7xX19xX1axXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxX3xXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX1e8xX2xXfexXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xXfexX20cxXfexX216xXexX1e8xX20dxX20dxX20dxX216xX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX212xX20dxX216xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX12xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX46xX1axX3xX4xX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX96xX3xXexX26xX15xX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX8exX135xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX2xXe9xX2xX1e8xX1e8xX3xX3dxX1dxX3xX1xX76xX1axX1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXcxX25xX26xX1axX1fxX3xX1fxX422xX1axX3xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX3xX4xX1xXac6xX3xX8exX9fxX26xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX46xX1axX96xX3xX8exX561xX4xX3xX10exXdxX46xXexX3xX5xX15xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX1dbxX3xX1axX7exX3dxX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX5xX4dfxXbxX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX96xX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xX4xX3dbxX6xX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX8exX135xX3xX4xX7axX3xX10exX8fxX3exX4xX3xX4xX1xX44xX2cxXd2xX1axX3xXefxX44xX6xX1axX3xXexX25xX3c4xX1axX1fxX1a6xX3xXexX21xXdxX3xX4xX53cxX3xX4xX589xX44xX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX1axX1fxX1xXdxX46xXbxX3xX8exXdxX3xX1cxX15xX26xX3xX4xX1xXdxX566xX44xX3xX7xX2bxX44xX96xX3xX1xXdxX46xX44xX3xXefxX44xX19xXe9xX3xX93xX7exX1axX1fxX3xX7xX44xX589xXexX3xX5xX8baxX6xX3xXexX162xX3xX1e8xX20dxX3xXexX9fxX50xX1xX6xX3xX12axX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX2xX132xX3xXexX7exX1axX1fxX3xX5xXe6xX1axX3xX1dbxX1e8xX3xXexX9fxX50xX1xX6xX3xX12axX1cxX5ccxX3xX2axX44xX2bxX1axX3xX211xXfexX2xX20cxX132xX1a6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX4xX21xX1axX1xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xX2xX3xX1fxXdxXdexX1axX1fxX3xXexX25xXe6xX1axX3xX2xXe9xX20cxXfexXfexX1xX6xX96xX3xX4xX21xX1axX1xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xX5xX8baxX6xX3xX1xX505xX44xX3xX4xX53cxX3xX211xX212xX1xX6xXb34xX3xX185xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6d0xX3xX8exX135xX3xX1cxX15xX3xX8exX6xX1axX1fxX3xXexX25xX41xX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xXexX25xX138xX1axX1fxX3xX4xX1xX3dbxX3xX5xX2fxX4xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX4xX21xX4xX3xX2axX135xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xX1cxX3exXdxX3xXexX91fxX1axX1fxX3xX2exXdxX46xX1axX3xXexX5d0xX4xX1xX3xX8exX9fxXexX3xX1fxX422xX1axX3xX1dbxXfexXfexX3xX1xX6xXe9xX3xXcxX25xX26xX1axX1fxX3xX8exX7axX96xX3xX2xXfexXfexX6e0xX3xX2exXdxX46xX1axX3xXexX5d0xX4xX1xX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX76xX1axX1xX3xXexX1xXb20xX4xX3xXebxXdxX10xXexfad4xX6xXbxX96xX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX5xXdxXe6xX1axX3xX78xXc1xXexX3xX4xX1xX561xXexX3xX4xX1xaec4xX3xX1cxX3exXdxX3xX2exX26xX6xX1axX1xX3xX1axX1fxX1xXdxX46xXbxX3xXexX162xX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xX8exXc1xX1axX3xXexXdxXe6xX44xX3xXexX1xX5ccxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19exX50xX50xX4xX2exX1axXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX2exX10xX7xX78xXexX26xXbxX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX216xX1dbxXfexX50xX1d9xX20dxX2exXfexX211xX2xX20dxX216xX1e8xX20dxXexX216xX1e8xX20cxX1dbxX5xX1dbxX198xX1d9xX20dxX2exXfexX2xX211xX1e8xX1d9xX1e8xX20cxXexX212xX2xX1dbxX212xX5xX2xX198xX6xXe9xX224xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xX185xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6d0xX3xX8exX135xX3xX1cxX15xX3xX8exX6xX1axX1fxX3xXexX25xX41xX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xXexX25xX138xX1axX1fxX3xX4xX1xX3dbxX3xX5xX2fxX4xX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX4xX21xX4xX3xX2axX135xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXcxX162xX3xX3dxXdaxXexX3xX8exX864xX6xX3xXbxX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX4xX1xX7exX1axX3xX1axX44xX1dxXdxX3xX3dxX6xX1axX1xX3xX3dxX8baxX1axX96xX3xX1axX1x11363xX3xX5x935axX96xX3xX8exXc1xX1axX3xX1axX6xX2cxX96xX3xXexX26xX15xX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX4xX7axX3xX2xX2xX3xXexX25xX6xX1axX1fxX3xXexX25xX9fxXdxX3xX4xX1xX7exX1axX3xX1axX44xX1dxXdxX3xX5xX90xX1axX3xXexX4dfxXbxX3xXexX25xX44xX1axX1fxX3xX1cxX15xX3xX1axX1xXdxX566xX44xX3xX3dxX1dxX3xX1xX76xX1axX1xX3xX4xX1xX7exX1axX3xX1axX44xX1dxXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX7xX8baxX4xX96xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX422xX3dxX3xX78xX1xX21xX4xXe9xX3xXcxX4dfxX1axX3xX2exX5ccxX1axX1fxX3xXexXdxX566xX3dxX3xX1axX7exX1axX1fxX3xX2exX138xXdxX3xX2exX15xX26xX96xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xXexX25xX6xX1axX1xX3xXexX1xX3dbxX3xX4xX21xX4xX3xX2exX2fxX3xX21xX1axX3xX4xX19xXdxX3xXexX9fxX26xX96xX3xX3dxX41xX3xX25xXdaxX1axX1fxX3xX2exXdxX46xX1axX3xXexX5d0xX4xX1xX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX1dxX3dxX3xXexX9fxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX2axX135xX3xXexX25xX3c4xX1axX1fxX3xX8exXdxXd2xX3dxX3xX1axX1xX8fxX19exX3xX49xX4axX3xXcxX1xX8fxX96xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX3c4xX96xX3xX49xX4axX3xX5fxX19xXdxX96xX3xX49xX4axX3xX49xX1xX6xX1axX1fxXe9xXe9xXe9xX1a6xX3xXexX162xX1axX1fxX3xX10exX8fxX3exX4xX3xX8exX422xX44xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX44xX2cxXd2xX1axX3xX1xX8fxX3exX1axX1fxX3xXexX162xX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX1dxX3dxX3xXefxX44xX19xX1axX1fxX3xX4xX6xX1axX1xX96xX3xX10exX21xX1axX3xXexX1xX2bxX3dxX3xX4xX6xX1axX1xX3xX7xX6xX1axX1fxX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX1xX2bxX3dxX3xX4xX6xX1axX1xX3xXexX7exX1axX1fxX3xX1axX7exX1axX1fxX3xX7xX44xX589xXexX3xX1cxX15xX3xX7xX19xX1axX3xX5xX8fxX90xX1axX1fxXe9xX3xX109xXc1xX1axX3xXexX1xX531xXdxX3xX8exXdxXd2xX3dxX3xX1axX15xX2cxX96xX3xXexX91fxX1axX1fxX3xX2exXdxX46xX1axX3xXexX5d0xX4xX1xX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX1dxX3dxX3xX4xX3dbxX6xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX8exX9fxXexX3xXexX25xXe6xX1axX3xX1e8xXfexXfexX3xX1xX6xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxX3xXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX1e8xX2xXfexXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xXfexX20cxXfexX211xXexX212xX212xX1dbxX1e8xXfexX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX216xX212xX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX12xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX8exX6xX1axX1fxX3xXexX162xX1axX1fxX3xX10exX8fxX3exX4xX3xX8exX422xX44xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX44xX2cxXd2xX1axX3xX1xX8fxX3exX1axX1fxX3xXexX162xX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX1dxX3dxX3xXefxX44xX19xX1axX1fxX3xX4xX6xX1axX1xX96xX3xX10exX21xX1axX3xXexX1xX2bxX3dxX3xX4xX6xX1axX1xX3xX7xX6xX1axX1fxX3xX1axX44xX1dxXdxX3xXexX1xX2bxX3dxX3xX4xX6xX1axX1xX3xXexX7exX1axX1fxX3xX1axX7exX1axX1fxX3xX7xX44xX589xXexX3xX1cxX15xX3xX7xX19xX1axX3xX5xX8fxX90xX1axX1fxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXcxX25xX26xX1axX1fxX3xX1fxX422xX1axX3xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX3xXefxX44xX6xX96xX3xX1axX1xX531xX3xXexX4dfxXbxX3xXexX25xX44xX1axX1fxX3xX8exX422xX44xX3xXexX8fxX3xX4xX6xX26xX3xXexX25xXe6xX1axX3xX1axX1xXdxX566xX44xX3xX5xX12fxX1axX1xX3xX1cxX2fxX4xX3xX4xX1xX26xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xX1cxX3exXdxX3xX7xXdexX3xXexXdxX566xX1axX3xX1fxX422xX1axX3xX211xXfexX3xXexX6c5xX3xX8exX138xX1axX1fxX96xX3xXexX26xX15xX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX8exX135xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX2xXe9xX2xX1e8xX1e8xX3xX3dxX1dxX3xX1xX76xX1axX1xX96xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX8exX7axX3xX4xX7axX3xX212xX2xX3xX3dxX1dxX3xX1xX76xX1axX1xX3xX4xX7axX3xX2exX26xX6xX1axX1xX3xXexX1xX44xX3xXexX25xXe6xX1axX3xX2xX3xXexX6c5xX3xX8exX138xX1axX1fxX96xX3xX2xXfexX2xX3xX3dxX1dxX3xX1xX76xX1axX1xX3xX4xX7axX3xX2exX26xX6xX1axX1xX3xXexX1xX44xX3xX1dbxXfexXfexX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exXc1xX1axX3xX2exX8fxX3exXdxX3xX2xX3xXexX6c5xX96xX3xX20cxX212xX211xX3xX3dxX1dxX3xX1xX76xX1axX1xX3xX4xX7axX3xX2exX26xX6xX1axX1xX3xXexX1xX44xX3xXexX162xX3xX2xXfexXfexX3xX8exXc1xX1axX3xX1dbxXfexXfexX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exX138xX1axX1fxX1a6xX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX5xX4dfxXbxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX1xX53cxX1axX3xX211xX212xX216xX3xX2exX26xX6xX1axX1xX3xX1axX1fxX1xXdxX46xXbxX1a6xX3xX2xXfexX2xX3xX5fxXcxX3bcxX1a6xX3xX1e8xX2xX1e8xX3xXcxX5fxXcxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX93xX1xX4dfxX1axX3xXexX1xXb20xX4xX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX198xX3xXexX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19exX50xX50xX4xX2exX1axXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX2exX10xX7xX78xXexX26xXbxX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX216xX1dbxXfexX50xX1d9xX20dxX2exXfexX211xX2xX20dxX1e8xX211xXfexXexX212xX212xXfexX1d9xX5xX1d9xX198xX6xX211xXe9xX224xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xXebxX3exXdxX3xX1axX1xXdxX566xX44xX3xXexX589xX3dxX3xX1fxX8fxX53cxX1axX1fxX3xX7xX21xX1axX1fxX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xXbxX1xX26xX1axX1fxX3xXexX25xX15xX26xX3xX1xXdxXc1xX1axX3xX8exX589xXexX96xX3xX1xXdxXc1xX1axX3xX4xX3dbxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1xX9fxX3xXexX422xX1axX1fxX96xX3xX49xX4axX3xXcxXdxXc1xX1axX3xX8exX135xX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX1xX5d0xX3xX93xXcxX95xX3xX1cxX15xX26xX3xX4xX44xXdexXdxX3xX4xX44xXdexXdxX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX216xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXebxX566xX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX96xX3xX78xX1xX1dxX1axX1fxX3xX78xX1xX7axX3xX8exXd2xX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX1axX1fxX1xX10xX3xX78xXd2xX3xX1xX6xX2cxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xXexXdxXc1xXbxX3xX2axX8baxX4xX3xX1cxX3exXdxX3xX1axX1xX505xX1axX1fxX3xXexX589xX3dxX3xX1fxX8fxX53cxX1axX1fxX3xX7xX21xX1axX1fxX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xXbxX1xX26xX1axX1fxX3xXexX25xX15xX26xX3xX1xXdxXc1xX1axX3xX8exX589xXexX96xX3xX1xXdxXc1xX1axX3xX4xX3dbxX6xX3xX8exXd2xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX4xX53cxX3xX7xX41xX3xX1xX9fxX3xXexX422xX1axX1fxXe9xX3xX95xXdaxXexX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX7xXdexX3xX8exX7axX96xX3xX5xX15xX3xX1dxX1axX1fxX3xX93xX1fxX44xX2cxebcbxX1axX3xX877xX44xXdexX4xX3xX86bxXdxX46xX1axX3xX41xX3xXexX1xX1dxX1axX3xX5fxX138xX3xX5fxX19xXdxX96xX3xX2axX135xX3xX49xX4axX3xXcxXdxXc1xX1axX96xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xXexXdxXe6xX1axX3xXbxX1xX26xX1axX1fxX3xX4xX1xX26xX3xX3dxX21xX2cxX3xX8exXc1xX1axX3xXbxX1xX21xX3xX4xX91fxX1axX1fxX3xX1axX1xX15xX3xX3dxX76xX1axX1xX3xXexX25xX8fxX3exX4xX3xX8exXd2xX3xX78xX1xX53cxXdxX3xX1axX1fxX13dxXdxX3xX4xX1xX26xX3xX1xX15xX1axX1fxX3xX4xX1xX5ccxX4xX3xX1xXdaxX3xX1fxXdxX6xX3xX8exX76xX1axX1xX96xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX3dxXdaxXexX3xX1axX1fxX15xX2cxX3xX8exX138xX1axX1fxX3xX5xX26xX9fxXexX3xXbxX1xX21xX3xX4xX91fxX1axX1fxX3xX1axX1xX8fxX531xX1axX1fxX3xX8exX589xXexX3xX1cxX3exXdxX3xX1xX15xX1axX1fxX3xX1axX1fxX15xX1axX3xX3dxXad7xXexX3xX1cxX44xX1dxX1axX1fxX3xX8exXd2xX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX8exX19xX3dxX3xX10exX19xX26xX3xXexXdxXc1xX1axX3xX8exXdaxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX1e8xX20dxX20cxXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xX2xX20dxX2xX212xXexX1e8xX1d9xX20dxX20cxX1dbxX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX1d9xX20dxX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX198xX6xX5xXdxX1fxX1axX19exX3xX4xX10xX1axXexX10xX25xX1a6xXaxX12xX17fxX5d0xX3xXexX1xX8fxX3xX185xX1xXdxX3xX10exXdaxX3xXexX1xX1dxX1axX3xXd6bxX1xX8baxX4xX3xXcxX1xX15xX1axX1xX3xX211xX3xX198xX3xX2axX135xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xXexXdxXe6xX1axX3xXbxX1xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1cxX8fxX531xX1axX3xX3dxX5b6xX44xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xe246xX1axX1fxX3xX93xX1fxX44xX2cxX1bdexX1axX3xX3bcxX44xX2bxX1axX3xXcxX26xX21xX1axX3xX198xX3xX17fxX5d0xX3xXexX1xX8fxX3xX185xX1xXdxX3xX10exXdaxX3xXexX1xX1dxX1axX3xXd6bxX1xX8baxX4xX3xXcxX1xX15xX1axX1xX3xX211xX3xX198xX3xX2axX135xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX8fxX90xX1axX1fxX96xX3xX3dxXdaxXexX3xX4xX21xX1axX3xX10exXdaxX3xXexX1xX1dxX1axX3xXexX25xXe6xX1axX3xX212xXfexX3xXexX44xX91fxXdxX3xX1cxX5b6xX1axX3xX1axX1fxX15xX2cxX3xX1axX1fxX15xX2cxX3xX4xX1xX7exX3dxX3xX4xX1xX8baxXexX3xX4xX1xX26xX3xX78xX1xX44xX3xX1cxX8fxX531xX1axX3xX4xX2bxX2cxX3xX7exX1axX3xXefxX44xX19xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX44xX3xX1axX1xX4dfxXbxX3xX1xX15xX1axX1fxX3xXexX25xX7exX3dxX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xX1axX7exX3dxX3xX3dxX15xX3xX1cxX5b6xX1axX3xX5xX44xX1dxX1axX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX2axX44xX589xXexX3xX7xX15exX4xX3xX3dxX3c4xXdxX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xX1cxXdxX46xX4xX3xX4xX3dbxX6xX3xXexX1xX1dxX1axXe9xX3xX1e4dxX1axX1fxX3xXcxX26xX21xX1axX3xXexX2bxX3dxX3xX7xX2fxX19exX3xX69xX93xXc1xX44xX3xX4xX13dxX1axX3xX7xXb20xX4xX3xX5xX15xX3xX7xX12b1xX3xX4xX13dxX1axX3xX4xXdexX1axX1fxX3xX1xXdxXc1xX1axX96xX3xX10exX41xXdxX3xX5xX15xX3dxX3xX93xXcxX95xX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xX5xX15xX3xX5xX15xX3dxX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xX3dxX76xX1axX1xX96xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX26xX1axX3xX4xX1xX21xX44xX3xX3dxX76xX1axX1xX3xX1cxX15xX3xX4xX1xX26xX3xX3dxX44xX1dxX1axX3xX8exX531xXdxX3xX7xX6xX44xXe8xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxX3xXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19exX50xX50xX4xX2exX1axXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX2exX10xX7xX78xXexX26xXbxX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX2xX1dbxX50xX2xXfexX1dbxX2exX2xX2xX1dbxXfexX216xX2xX216xXexX20dxX1e8xX211xX5xX1e8xX198xX1d9xX20dxX2exX2xX2xX2xX1e8xX216xXfexX2xXexX20dxX1e8xXfexX212xX20dxX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX12xX3bcxX135xX3xX3dxXdxX566xX1axX3xX1axX8baxXdxX3xX49xX4axX3xe215xX53cxX1axX3xX8exX6xX1axX1fxX3xX1xXdaxXdxX3xXexX5ccxX3xX7xXb20xX4xX3xX3dxX9fxX1axX1xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xXexX1xX44xX4dfxX1axX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX3xX8exXd2xX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX1xX5d0xX96xX3xXbxX1xX589xX1axX3xX8exX589xX44xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX1cxX15xX26xX3xX4xX44xXdexXdxX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX20cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX109xX7axX3xX5xX15xX3xX7xX2fxX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX3xXexX2bxX3dxX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX2axX135xX3xX49xX4axX3xX20aaxX53cxX1axX3xX69xX2exX21xX3dxXe8xX3xX1cxX8fxX90xXexX3xX5xXe6xX1axX3xX78xX1xX7axX3xX78xX1xX7exX1axX3xX4xX3dbxX6xX3xX8exX864xX6xX3xX10exX15xX1axX3xX3dxXdxX566xX1axX3xX1axX8baxXdxX96xX3xX8exX138xX1axX1fxX3xX5xX13dxX1axX1fxX3xX4xX874xX1axX1fxX3xX1cxX3exXdxX3xX4xX19xX3xX1xX46xX3xXexX1xXdexX1axX1fxX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xXexX25xX864xX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX3xX8exX7exX1axX1fxX3xX78xb930xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX93xXcxX95xX3xXexX25xX8fxX3exX4xX3xX2xX3xX1axX7exX3dxX3xX12axX4xX44xXdexXdxX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX20cxX132xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX93xX7axXdxX3xX1cxX566xX3xX1axX1xX505xX1axX1fxX3xX78xXc1xXexX3xXefxX44xX19xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX1fxX422xX1axX3xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX78xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX96xX3xX185xX1xX3dbxX3xXexX864xX4xX1xX3xX868xX17fxX93xX86bxX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX17fxX874xXdxX3xX877xX44xX6xX1axX1fxX3xX5fxX26xX15xX1axX3xXbxX1xX589xX1axX3xX78xX1xX41xXdxX3xX4xX1xX26xX3xX10exXdxXc1xXexX96xX3xX2xXfexX3xX1axX7exX3dxX96xX3xXexX1xX531xXdxX3xX1fxXdxX6xX1axX3xX4xX1xX8fxX6xX3xX2exX15xXdxX3xX8exXdexXdxX3xX1cxX3exXdxX3xX3dxXdaxXexX3xX4xX44xXdaxX4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX3dxX9fxX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX96xX3xXexX44xX2cxX3xX1axX1xXdxXe6xX1axX3xX1cxX3exXdxX3xX1axX1xX505xX1axX1fxX3xX8exX91fxXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xXexX26xX15xX1axX3xX2exXdxX46xX1axX3xXexX25xXe6xX1axX3xXexX589xXexX3xX4xX19xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX12fxX1axX1xX3xX1cxX2fxX4xX96xX3xX8exX135xX3xX3dxXdxX1axX1xX3xX4xX1xXb20xX1axX1fxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX7xXb20xX4xX3xX10exX4dfxXexX3xX4xX3dbxX6xX3xX109xX19xX1axX1fxX3xX10exXdaxX96xX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xXefxX44xX2cxX566xX1axX3xX1cxX15xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX1axX1xX15xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxX3xXbxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX1axXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX2exXexX1xX19exX3xX1d9xX2xX1dbxXbxX2axX1a6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19exX3xX1e8xX2xXfexXbxX2axX1a6xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX50xX50xXdxXe9xX10exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX1cxX1axX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX20dxX20dxX50xX1d9xX20cxX2exXfexX211xX2xX2xX1dbxX1dbxX1d9xXexX216xX216xX20dxX212xX1e8xX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxX227xX25xX9xX1dbxX212xX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX26xX1axXaxX12xX185xX21xX1axX3xX10exXdaxX96xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX1cxX44xXdxX3xX3dxX162xX1axX1fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1481xX3xX1axX1xX505xX1axX1fxX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xXefxX44xX19xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX4xX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xXaxX20aaxXb20xX4xX3xX10exX4dfxXexX3xX8exX7axX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xX5xX15xX3xX7xX2fxX3xX78xXc1xXexX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX162xX3xX4xX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xXexX25xX76xX1axX1xX96xX3xX78xXc1xX3xX1xX26xX9fxX4xX1xX3xX4xX1xXdxXc1xX1axX3xX5xX8fxX90xX4xX96xX3xX4xX1xX44xX3xX8exX21xX26xX96xX3xX10exX15xXdxX3xX10exX19xX1axX1a6xX3xX8exX7axX3xX5xX15xX3xX7xX2fxX3xX78xXdxXe6xX1axX3xXexX25xX76xX96xX3xX10exX566xX1axX3xX10exXac6xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX21xX4xX3xXexX44xX2cxXe6xX1axX3xXexX25xX44xX2cxX566xX1axX96xX3xX1cxX4dfxX1axX3xX8exXdaxX1axX1fxX96xX3xX1xX8fxX3exX1axX1fxX3xX2exX5b6xX1axX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX1a6xX3xX8exX7axX3xX5xX15xX3xX7xX2fxX3xXexX4dfxX1axX3xXexX2bxX3dxX96xX3xXexX25xX21xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX46xX3dxX3xX4xX3dbxX6xX3xX4xX589xXbxX3xX3dbxX2cxX96xX3xX4xX1xX5d0xX1axX1xX3xXefxX44xX2cxX566xX1axX96xX3xX4xX21xX4xX3xX8exX26xX15xX1axX3xXexX1xXd2xX3xXexX25xX8fxX3exX4xX3xX4xX44xXdaxX4xX3xX7xXdexX1axX1fxX3xX4xX3dbxX6xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axXb34xX3xX20aaxX26xX1axX1fxX3xX5xX3exX1axX3xX1xX53cxX1axX3xX1xXc1xXexX96xX3xX8exX7axX3xX1cxX5b6xX1axX3xX5xX15xX3xX1axX1xX4dfxX1axX3xXexX1xXb20xX4xX3xX4xX3dbxX6xX3xX3dxXec0xXdxX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX1cxX566xX3xX93xXcxX95xX3xX1cxX15xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX93xXcxX95xX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xX1a6xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX8exX135xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX7xX2fxX3xX5xX15xX3xX4xX1xX3dbxX3xXexX1xXd2xXe9xX3xX185xX1xX8baxX1axX1fxX3xXexX1dxXdxX3xX4xX26xXdxX3xX8exX2bxX2cxX3xX1cxX162xX6xX3xX5xX15xX3xX78xXc1xXexX3xXefxX44xX19xX96xX3xX5xX15xX3xX4xX53cxX3xX7xX41xX3xX1cxX505xX1axX1fxX3xX4xX1xX15exX4xX3xX4xa545xX1axX1fxX3xX1cxX162xX6xX3xX5xX15xX3xX1cxXdexX1axX3xXexX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX3xX4xX3dbxX6xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX4xX1xX561xX1axX1fxX3xX8exX8fxX531xX1axX1fxX3xXbxX1xX589xX1axX3xX8exX589xX44xX3xXexXdxXc1xXbxX3xXexX1xX10xX26xXe8xX3xX198xX3xX185xX1xX3dbxX3xXexX864xX4xX1xX3xX868xX17fxX93xX86bxX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX1axX1xX589xX1axX3xX3dxX9fxX1axX1xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX10exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX6xX1axX1xX1axX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX1fxX9xXaxXfexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2exX2exXdxX1axX1fxX9xXaxX1dbxXaxX12xX0xXexX10exX26xX2exX2cxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX198xX3xX1297xXdxX6xXdxX3xX8exX26xX9fxX1axX3xX211xXfexX211xX2xX3xX198xX3xX211xXfexX211xX1dbxX19exX3xX5fxX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xXbxX1xX589xX1axX3xX8exX589xX44xX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX211xX2xX96xX3xX4xX7axX3xX2xXfexXfexX6e0xX3xX2axX135xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axXe9xX3xX109xXc1xX1axX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX211xX20dxX96xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX93xXcxX95xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX8fxX3exX1axX1fxX3xX1fxX15exX1axX3xX1cxX3exXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX2exX44xX3xX5xX864xX4xX1xXe9xX3xX109xXc1xX1axX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX211xX1dbxX3xX4xX7axX3xX2xXfexXfexX6e0xX3xX7xXdexX3xX2axX135xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX93xXcxX95xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xXe9xX3xXcxX1xX44xX3xX1axX1xX4dfxXbxX3xX10exX76xX1axX1xX3xXefxX44xX2bxX1axX3xX8exX422xX44xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX8exX9fxXexX3xXexX25xXe6xX1axX3xX1e8xX1dbxX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exX138xX1axX1fxX50xX1axX1fxX8fxX531xXdxX50xX1axX7exX3dxXe9xX3xX1297xXdxX21xX3xXexX25xX864xX3xX7xX19xX1axX3xX2axX44xX589xXexX3xXexX25xXe6xX1axX3xX8exX589xXexX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX1axX1fxX1xXdxX46xXbxX3xX8exX9fxXexX3xX216xXfexX198xX2xXfexXfexX3xXexX25xXdxX46xX44xX3xX8exX138xX1axX1fxX50xX1xX6xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX26xX2exX2cxXaxX12xX198xX3xX1297xXdxX6xXdxX3xX8exX26xX9fxX1axX3xX211xXfexX211xX1dbxX3xX198xX3xX211xXfexX20dxXfexX19exX3xX185xX7axX3xX2xXfexXfexX6e0xX3xX2axX135xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX93xXcxX95xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX15xX3xX212xXfexX6e0xX3xX2axX135xX3xX8exX9fxXexX3xX93xXcxX95xX3xX78xXdxX1bdexX44xX3xX3dxX5b6xX44xX1a6xX3xXexXdxXc1xXbxX3xXexX5ccxX4xX3xX1axX2bxX1axX1fxX3xX4xX6xX26xX3xX8exX531xXdxX3xX7xXdexX1axX1fxX3xX1cxX4dfxXexX3xX4xX1xX589xXexX96xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX422xX1axX3xX4xX1xX26xX3xX1axX1fxX8fxX531xXdxX3xX2exX2bxX1axX96xX3xX8exX19xX3dxX3xX10exX19xX26xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xXac6xX3xXexXdxXe6xX44xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX25xXdxXd2xX1axX3xX10exX566xX1axX3xX1cxX505xX1axX1fxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX2exX12xX0xX50xXexX25xX12xX0xX50xXexX10exX26xX2exX2cxX12xX0xX50xXexX6xX10exX5xX10xX12xX0xX2exXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX25xX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX198xXexX1xX44xX3dxX10exX198xX6xX1axX2exX198xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bcxX135xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xXexX7exX1axX1fxX3xXexXdexX4xX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX211xXfexX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX1xX5d0xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX1xX25xX10xa9b5xX9xXaxX50xX1axX26xX1axX1fxX198xX1axX1fxX1xXdxX10xXbxX50xX2axX6xX198xX1cxX44xX1axX1fxX198xXexX1xX44xX26xX1axX1fxX198xX78xX2cxX198xX6xX1axX1xX198xXexX6xX1axX1fxX198xXexX26xX4xX198xX1xX26xX6xX1axX198xXexX1xX6xX1axX1xX198xX211xXfexX198xXexXdxX10xX44xX198xX4xX1xXdxX198xX1axX26xX1axX1fxX198xXexX1xX26xX1axX198xX3dxX26xXdxX50xX2xX212xX2xX211xX1d9xXfexXe9xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX50xX3dxX10xX2exXdxX6xX50xX2xX211xXfexX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxX2xX1dbxX50xX2xXfexX1dbxX2exX2xX2xX1dbxXfexX216xX2xX216xXexX20dxX1e8xX211xX5xX1e8xX198xX1d9xX20dxX2exX2xX2xX2xX1e8xX216xXfexX2xXexX20dxX1e8xXfexX212xX20dxX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2exXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bcxX135xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xXexX7exX1axX1fxX3xXexXdexX4xX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX211xXfexX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX1xX5d0xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX1xX25xX10xX2a13xX9xXaxX50xX1axX26xX1axX1fxX198xX1axX1fxX1xXdxX10xXbxX50xX2axX6xX198xX1cxX44xX1axX1fxX198xXexX1xX44xX26xX1axX1fxX198xX78xX2cxX198xX6xX1axX1xX198xXexX6xX1axX1fxX198xXexX26xX4xX198xX1xX26xX6xX1axX198xXexX1xX6xX1axX1xX198xX211xXfexX198xXexXdxX10xX44xX198xX4xX1xXdxX198xX1axX26xX1axX1fxX198xXexX1xX26xX1axX198xX3dxX26xXdxX50xX2xX212xX2xX211xX1d9xXfexXe9xX1xXexX3dxXaxX12xX3bcxX135xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xXexX7exX1axX1fxX3xXexXdexX4xX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX211xXfexX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX1xX5d0xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX20aaxX6xX44xX3xX2axX135xX3xX49xX4axX3xXcxX25xX44xX1axX1fxX3xX8exX135xX3xX1cxX566xX3xX8exX5d0xX4xX1xX3xX78xX1xX21xX3xX7xX3exX3dxX3xX12axX211xXfexX2xX1e8xX132xX96xX3xX8exXc1xX1axX3xX4xX44xXdexXdxX3xX1axX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX20cxX3xX1axX15xX2cxX96xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXexX1xX8fxX90xX1axX1fxX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX12axX5fxX15xX3xXcxX12fxX1axX1xX132xX3xXbxX1xX589xX1axX3xX8exX589xX44xX3xX7xX12b1xX3xX4xX7axX3xXexX1xXe6xX3dxX3xX2axX135xX3xX49xX4axX3xX20aaxX53cxX1axX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxXe9xX3xX95xX5ccxX4xX3xXexXdxXe6xX44xX3xX1axX15xX2cxX3xX8exX6xX1axX1fxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX4xX21xX1axX3xX10exXdaxX96xX3xX8exX19xX1axX1fxX3xX1cxXdxXe6xX1axX96xX3xX1axX1xX2bxX1axX3xX2exX2bxX1axX3xX49xX4axX3xX20aaxX53cxX1axX3xX2exX138xX1axX3xX7xXb20xX4xX3xX1cxX3exXdxX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX3xXexX2bxX3dxX3xX4xX6xX26xX3xX1axX1xX589xXexXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2exXdxX1cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX1cxX12b1xX3xX10exXb20xX4xX3xXexX25xX6xX1axX1xX3xXexX8fxX53cxXdxX3xX7xX21xX1axX1fxX3xX41xX3xX69xX25xXdexX1axX3xX1axX1fxX1xX6d0xX26xXe8xX3xX5fxX15xX3xXcxX12fxX1axX1xXaxX3xX1xX25xX10xX2a13xX9xXaxX50xX1axX26xX1axX1fxX198xX1axX1fxX1xXdxX10xXbxX50xX1axX26xX1axX1fxX198xXexX1xX26xX1axX198xX3dxX26xXdxX198xX1cxX10xX198xX10exX44xX4xX198xXexX25xX6xX1axX1xX198xXexX44xX26xXdxX198xX7xX6xX1axX1fxX198xX26xX198xX25xX26xX1axX198xX1axX1fxX1xX10xX26xX198xX1xX6xX198xXexXdxX1axX1xX50xX2xX1d9xX216xX1d9xXfexX1e8xXe9xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX50xX3dxX10xX2exXdxX6xX50xX2xX211xXfexX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX20cxXfexX1d9xX50xX1d9xX20cxX2exXfexX2xX1dbxX2xX216xX211xX1dbxXexX212xX20dxX1dbxX211xX20cxX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2exXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX1cxX12b1xX3xX10exXb20xX4xX3xXexX25xX6xX1axX1xX3xXexX8fxX53cxXdxX3xX7xX21xX1axX1fxX3xX41xX3xX69xX25xXdexX1axX3xX1axX1fxX1xX6d0xX26xXe8xX3xX5fxX15xX3xXcxX12fxX1axX1xXaxX3xX1xX25xX10xX2a13xX9xXaxX50xX1axX26xX1axX1fxX198xX1axX1fxX1xXdxX10xXbxX50xX1axX26xX1axX1fxX198xXexX1xX26xX1axX198xX3dxX26xXdxX198xX1cxX10xX198xX10exX44xX4xX198xXexX25xX6xX1axX1xX198xXexX44xX26xXdxX198xX7xX6xX1axX1fxX198xX26xX198xX25xX26xX1axX198xX1axX1fxX1xX10xX26xX198xX1xX6xX198xXexXdxX1axX1xX50xX2xX1d9xX216xX1d9xXfexX1e8xXe9xX1xXexX3dxXaxX12xX93xX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX1cxX12b1xX3xX10exXb20xX4xX3xXexX25xX6xX1axX1xX3xXexX8fxX53cxXdxX3xX7xX21xX1axX1fxX3xX41xX3xX69xX25xXdexX1axX3xX1axX1fxX1xX6d0xX26xXe8xX3xX5fxX15xX3xXcxX12fxX1axX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX93xX7exX3dxX3xX211xXfexX2xX20cxX96xX3xX1cxX874xX1axX1fxX3xXefxX44xXe6xX3xXexX162xX1axX1fxX3xX8exX8fxX90xX4xX3xX3dxX46xX1axX1xX3xX2exX6xX1axX1xX3xX5xX15xX3xX69xX25xXdexX1axX3xX1axX1fxX1xX6d0xX26xXe8xX3xX4xX3dbxX6xX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xX12axX5fxX15xX3xXcxX12fxX1axX1xX132xX3xXbxX1xX589xX1axX3xX8exX589xX44xX3xX8exX9fxXexX3xX4xX1xX44xX401xX1axX3xX93xXcxX95xXe9xX3xce10xX6xX3xXefxX44xX2bxX1axX3xXexX162xX3xX8exX422xX44xX3xX1axX7exX3dxX3xX10exef4exX1axX1fxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX422xX1axX3xXefxX44xX2cxXc1xXexX3xXexX2bxX3dxX3xX4xX6xX26xX3xX1cxX15xX3xX5xXdaxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX78xXc1xX3xX1xX26xX9fxX4xX1xX3xX10exX15xXdxX3xX10exX19xX1axX96xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX3c4xX3xX8exX6xX1axX1fxX3xX1cxX8fxX90xXexX3xX5xXe6xX1axX3xX8exXdxXd2xX3dxX3xX2axX44xX589xXexX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX1xX589xXbxX3xX8exXd2xX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexXdxXe6xX44xX3xX4xX1xX5d0xX3xX4xX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX93xXcxX95xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2exXdxX1cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX17fxX21xX3dxX3xX4xX53cxX3xX7xX41xX96xX3xX4xX874xX1axX1fxX3xX5xX15xX3dxX3xX1cxX3exXdxX3xX10exX15xX3xX4xX26xX1axX3xX198xX3xX185xX21xX4xX1xX3xX2exX2bxX1axX3xX1cxX4dfxX1axX3xX1xXdxX46xX44xX3xXefxX44xX19xX3xX1axX1xX589xXexXe8xXaxX3xX1xX25xX10xX2a13xX9xXaxX50xX2exX26xX6xX1axX198xXexX1xX10xX50xX10exX6xX3dxX198xX4xX26xX198xX7xX26xX198xX4xX44xX1axX1fxX198xX5xX6xX3dxX198xX1cxX26xXdxX198xX10exX6xX198xX4xX26xX1axX198xX4xX6xX4xX1xX198xX2exX6xX1axX198xX1cxX6xX1axX198xX1xXdxX10xX44xX198xXefxX44xX6xX198xX1axX1xX6xXexX50xX2xX1d9xX1dbxX1e8xX211xX1d9xXe9xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX50xX3dxX10xX2exXdxX6xX50xX2xX211xXfexX50xX1axX10xX1d2xX7xX50xX2xX216xX1dbxXfexX50xX2xX20dxX20dxX2exX211xX2xX1dbxX1dbxX216xX1e8xX20cxXexX1dbxX2xX212xX1d9xX1d9xX5xXfexXe9xX224xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX69xXcxX15xXdxX3xX7xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xXe8xX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1axX1fxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXexX1xX1dxX1axX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX1xX44xX2cxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2exXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX17fxX21xX3dxX3xX4xX53cxX3xX7xX41xX96xX3xX4xX874xX1axX1fxX3xX5xX15xX3dxX3xX1cxX3exXdxX3xX10exX15xX3xX4xX26xX1axX3xX198xX3xX185xX21xX4xX1xX3xX2exX2bxX1axX3xX1cxX4dfxX1axX3xX1xXdxX46xX44xX3xXefxX44xX19xX3xX1axX1xX589xXexXe8xXaxX3xX1xX25xX10xX2a13xX9xXaxX50xX2exX26xX6xX1axX198xXexX1xX10xX50xX10exX6xX3dxX198xX4xX26xX198xX7xX26xX198xX4xX44xX1axX1fxX198xX5xX6xX3dxX198xX1cxX26xXdxX198xX10exX6xX198xX4xX26xX1axX198xX4xX6xX4xX1xX198xX2exX6xX1axX198xX1cxX6xX1axX198xX1xXdxX10xX44xX198xXefxX44xX6xX198xX1axX1xX6xXexX50xX2xX1d9xX1dbxX1e8xX211xX1d9xXe9xX1xXexX3dxXaxX12xX69xX17fxX21xX3dxX3xX4xX53cxX3xX7xX41xX96xX3xX4xX874xX1axX1fxX3xX5xX15xX3dxX3xX1cxX3exXdxX3xX10exX15xX3xX4xX26xX1axX3xX198xX3xX185xX21xX4xX1xX3xX2exX2bxX1axX3xX1cxX4dfxX1axX3xX1xXdxX46xX44xX3xXefxX44xX19xX3xX1axX1xX589xXexXe8xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX25xX26xX1axX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX109xX7axX3xX5xX15xX3xX78xX1xe3f9xX1axX1fxX3xX8exX864xX1axX1xX3xX4xX3dbxX6xX3xXcxX25xX8fxX41xX1axX1fxX3xX10exX6xX1axX3xX86bxX2bxX1axX3xX1cxX4dfxX1axX3xX5fxX44xX2cxX46xX1axX3xX3dbxX2cxX3xX49xX4axX3xX4cxX1axX1xX3xXcxX25xX422xX1axX3xXcxX1xX15xX1axX1xX3xX93xX6xX3dxX3xX78xX1xXdxX3xX1axX7axXdxX3xX1cxX566xX3xX1xXdxX46xX44xX3xXefxX44xX19xX3xX4xX3dbxX6xX3xX8exX26xX15xX1axX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX21xX4xX3xX78xX1xXdexXdxX3xX2exX2bxX1axX3xX1cxX4dfxX1axX3xXexX25xX26xX1axX1fxX3xXefxX44xX21xX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX1xXec0xX3xXexX25xX90xX3xX4xX21xX4xX3xX8exX864xX6xX3xXbxX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xX1xX26xX15xX1axX3xXexX1xX15xX1axX1xX3xX4xX1xX8fxX53cxX1axX1fxX3xXexX25xX76xX1axX1xX3xX93xXcxX95xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2exXdxX1cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX44xX5xX12xX0xX2exXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX50xX2exXdxX1cxX12xX0xX50xX2exXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX44xXexX1xX26xX25xXaxX12xXebxX2675xX3xXebxXdxX1bdexX1axX198xX3xX95xX6xXdxX3xXcxX1xX3dbxX2cxX0xX50xXbxX12
Vũ Viễn- Mai Thủy