Nhận định và Bình luận trước trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản
U19 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình khó quên của mình tại vòng chung kết U19 châu Á bằng trận gặp U19 Nhật Bản tại bán kết. Hãy cùng đồng hành với nhà báo Ngọc Anh trước trận đấu này.
b763xf4bfx1022bxba70x114a7x1493dxcd45xb790x13f2cxX7x14931xd6c6xdebfxf4bax1150bx134a0xX5xdcfcxXaxc03ex12e62xX1xd4b9x102abxX3x1488fx1426bxX16xX1xX3xcbd8x12447xX3x11da0x13831xX16xX1xX3xX5xd516xX15xX16xX3xXexf249xd026xdf5dxX4xX3xXexX2bxX15xX16xX3x12568xX2x10435xX3xd180xXdx10c19xXexX3xX13xX6xd636xX3xfd59xX3xX35xX2xX37xX3xX13xX1xX15xXexX3xX20x13e97xX16xX0x11eb0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc680xX10xX6x11125xXaxX12xX35xX2xX37xX3xX39xXdxX3bxXexX3xX13xX6xX40xX3xX7xb942xX3xXexXdx10997xXbxX3xXex11fc9xX4xX3xX1xX1exX16xX1xX3xXexX2bxX21xX16xX1xX3x12558xX1x11b6axX3x10aa5xX26xde6bxX16xX3xX4x12194xX6xX3xX40xX21xX16xX1xX3xXex10decxXdxX3xX1dxce98xX16x1201fxX3xX4xX1xX26xX16xXa3xX3xX8axX78xXexX3xX35xX2xX37xX3xX4xX1xfe88xX26xX3x12eb6xX3xebebx146e6xX16xXa3xX3xXexX2bxX15xX16xX3xXa3x1284dxXbxX3xX35xX2xX37xX3xX13xX1xX15xXexX3xX20xX4exX16xX3xXexX9dxXdxX3xXbaxca36xX16xX3xX8axX78xXex14ccdxX3xX60x12c10x1115dxX3xX4xfcd1xX16xXa3xX3xX18x10cbcxX16xXa3xX3xX1xX1exX16xX1xX3xX1dxX2dxXdxX3xX16xX1xX1exX3xXbaxXdax14b50xX3xX13xXa3xfb85xX4xX3x10c47xX16xX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX2bxX15xX16xX3xX18xbd55xX26xX3xX16xX1exXe4xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXbaxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexXbaxX5xX16xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXax12a81xXdxX63xXexX1x14967xX3xc9b9xf5d3xX145xXbxbd48xe48fxX3xX40xX6xX2bxXa3xXdxX16xX42xX5xX10x133b3xXexX142xX3xX6xX26xXexXffxX149xX3xX40xX6xX2bxXa3xXdxX16xX42xX2bxXdxXa3xX1xXexX142xX3xX6xX26xXexXffxX149xXaxX12xX0xXexXbaxXffxX63xXe4xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX154xX2bxX6xX40xX10xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX51xX51xX1dxXdxX63xX10xXffxXe0xXbaxXffxX16xXa3xX63xX6xXbxX5xX26xX7xXe0xX1dxX16xX51xX40xX10xX63xXdxX6xX42xXbaxXffxX148xX51xX1dxXdxX63xX10xXffxX51xX144xX2xc427xX144xX144xXe0xXbaxX63xX40xX10xX63xXdxX6xXaxX3xX13dxXdxX63xXexX1xX9xXaxc0c0xfec9xX145xXaxX3xX1xX10xXdxXa3xX1xXexX9xXaxX1bcxf719xX145xXaxX3xX154xX2bxX6xX40xX10xXbaxXffxX2bxX63xX10xX2bxX9xXaxX145xXaxX3xX7xX4xX2bxXffxX5xX5xXdxX16xXa3xX9xXaxX16xXffxXaxX3xX6xX5xX5xXffxX13dxX154xX26xX5xX5xX7xX4xX2bxX10xX10xX16xX9xXaxXaxX12xX0xX51xXdxX154xX2bxX6xX40xX10xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX63xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2bxX12xX0xX51xXexXbaxXffxX63xXe4xX12xX0xX51xXexX6xXbaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX42xX6xX5xXdxXa3xX16xX142xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2bxX149xXaxX12xX0xXdxX40xXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX26xX40xXbaxX3xX63xX1xXdxX63xX10xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe0xXbaxX6xXffxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX1dxX16xX51xX16xX10xX13dxX7xX51xX2xX1d1xX1d0xX144xX51xX2xX145xX1d1xX63xX144xX1bcxX1bcxX1bcxX37xX2xX1d1xXexX1bcxX1bcxX145xX1d1xX5xX1bcxXe0x12510xXbxXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX63xXdxX16xX1xX3xX1dxX6xX3xXbaxXdxX16xX1xX3xX5xX26xX6xX16xX3xXexX2bxX26xXffxX4xX3xXexX2bxX6xX16xX3xX26xX2xX37xX3xX1dxXdxX10xXexX3xX16xX6xX40xX3xX26xX2xX37xX3xX16xX1xX6xXexX3xXbaxX6xX16xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX63xXexX1xX142xX1d0xcb05xX145xXbxX148xX149xX1xX10xXdxXa3xX1xXexX142xX1bcxf1ffxX145xXbxX148xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf57axXffxX26xX2bxX4xX10xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX42xX6xX5xXdxXa3xX16xX142xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2bxX149xXaxX12xXcxX1xX10xXffxX3xX20xXffxX16xXa3xX63xX6xf8caxX0xX51xXbxX12