Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm hỏi gia đình chính sách tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thăm hỏi, động viên người có công ở Hương Khê (Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sống gương mẫu, làm động lực cho các thế hệ trẻ noi gương...
b5bxdf6ax7e35x55d6x7aeax8234x6c27xb565x8b4dxX7x9d29x2b9dxbb7ax9639x5b13x34f8xX5x37ecxXax9522x7413xX1x599bxX3x4fe2xX1xb0c8xX3xXex1814xX4xX1xX3x7515x6529xb4b6xX4xX3xX1x8c96xXdxX3xb65axd81ax3ffdx7a30xX3xX17xX1xX21xX3xe07bx312fxX21xX3xXexX1x69bbx1edbxX3xX1xaaaaxXdxX3xX2cxXdxX6xX3x92f2x609bxX2bxX1xX3xX4xX1xc803xX2bxX1xX3xX7x86b6xX4xX1xX3xXex8759xXdxX3x67ffxc3bxX3xXcx128axX2bxX1xX0xb937xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX10xX6x1cd0xXaxX12xXcxX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxb22dxX3xX43xX26xX2bxX2cxX3x9c61xXdx4c85xX2bxX3xX2bxX2cxX33x4250xXdxX3xX4xX15xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3x1c2cxX3xX57xX33x2b1axX2bxX2cxX3xcb65xX1xX85xX3xd54cxX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xd149xX7cxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xX39x3bfaxX2bxX2cxX3xX39xX21xX22xX2bxX3xX4xX4fxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xXexXdxd5c5xXbxX3xXex9cb2xX4xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xX21xc28axX3xXexd899xX21xXf7x4436xX2bxX3xXexX1xX22xX2bxX2cxX3xXexX22xXexX3xX43x1e08xXbxX7cxX3xX7xX22xX2bxX2cxX3xX2cxX33xX9axX2bxX2cxX3xX39x5a36xX21xX7cxX3xX5xX58xX39xX3xX43xX26xX2bxX2cxX3xX5x5375xX4xX3xX4xX1xXd1xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1xXe9xX3xX1x3028xX3xXexXfaxb39fxX3xX2bxXd1xXdxX3xX2cxX33xX9axX2bxX2cx3bb9xX148xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb748xXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXax793fxXdxX71xXexX1x8b14xX3x1aa2x9213xb332xXbx7d44x1ca7xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xc347x8c0fxd157xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xdd8exX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xe46cxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185x8e10xX184xX185x65ebxXexX2xX1c9xX184xX1c9xX193xX5xX185xX148x924bxXbxX2cxc04exXfaxX9xX184xX192xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX187xXex61dexX6xX5xXdxX2cxX2bxX181xX3xX1d3xX21xX7xXexXdx34eaxXf7xX188xXaxX12xd976xX1x2455xX2bxX3xc27cxde05xX3xX2bxXdxX139xX39xX3xX194xX1c6xX3xX2bxX38xX39xX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xXcxX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX3xX26exX3xX32xXdxX139xXexX3xX7xX5bxX3xXa2xX184xX194xX5fxX194xX5fxX2xX1bdxX193xX194xX3xX26exX3xX184xX194xX5fxX194xX5fxX184xX185xX184xX185xXaaxX7cxX3xX7xX4fxX2bxX2cxX3xX184xX1c9xX5fxX194xX7cxX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xXexX4fxX4xX3xX4xX19xX6xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX71xXd1xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xX71xX11bxX2bxX3xX43x6b43xX21xX3xX43x7badxX3xX43xXe9xX2bxX3xX71xX282xX2bxX2cxX3xX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xXexX54xXdxX3xX2bxX2cxX1xX5bxX6xX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7x93bdxX7cxX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX83xX58xX3xXexa991xX2bxX2cxX3xb777xX21xX58xX3xX39xX26xXexX3xX7xX22xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX1xX21xXf7xX139xX2bxX3xX57xX33xX9axX2bxX2cxX3xX9exX1xX85xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX194xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185xX1c6xX184xX192xX1c6xXexX194xX185xX1bdxX192xX192xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX194xX184xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxXfaxX33xX96xX2bxX2cxX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xXbxX1xXedxX3xXexXfaxX4fxX4xX1xX3x56b5xXd1xX58xX2bxX3xX4bdxX15axX20xX57xX3xXex1f19xX2bxX1xX3xX280xX2cxX21xXf7x867cxX2bxX3x1cc2xX38xX2bxX3x882axX9axX2bxX7cxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX57xX4bdxX280x25b9xX3xXexX4c8xX2bxX1xX3xXcxXfaxX33xX9axX2bxX2cxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX57xX21xXf7xXfdxX2bxX3xX4x58a0xX2bxX2cxX3xX43xXdxX3xX83x5b67xXdxX3xX43xXd1xX58xX2bxX148xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX194xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185xX1c6xX1c6xX2xX1bdxXexX194xX185xX194xX183xX1c6xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX2xX2xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xX83xX58xX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xXexX4fxX4xX3xX43xX31dxX3xX71xX282xX2bxX2cxX3xX1xXd1xX6xX148xX148xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX194xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185xX1c6xX1c6xX192xX185xXexX193xX184xX194xX1bdxX193xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX1bdxX193xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xX148xX148xX148xX71xX282xX2bxX2cxX3xX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xXexX54xXdxX3xX280xX2cxX1xX5bxX6xX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX32xXdxX139xXexX3xX7xX5bxX3xX1xX21xXf7xX139xX2bxX3xX57xX33xX9axX2bxX2cxX3xX9exX1xX85xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX1c9xX1c9xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX185xX192xX71xX185xX2xX2xX1c6xX1c9xX184xX1bdxXexX1c9xX185xX1c6xX193xX2xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX1c6xX184xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX1c9xX1c9xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xXcxXfaxXd1xX2bxX2cxX3xX285xX1xX2axX2bxX2cxX3xX285xX1xX4axX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX1xXdxX85xX39xX7cxX3xXexX1xX58xX2bxX1xX3xX285xX4axX2bxX1xX7cxX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xX1a8xX58xXf7xX3xXexX3cxX3xX5x3778xX2bxX2cxX3xX1a8xXdxXe9xXexX3xX9axX2bxX3xX83xX2axX3xX1xX54xX2bxX3xX43xX22xXdxX3xX83xX50fxXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX6xX2bxX1xX3xX1xX507xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX5bxX3xX43xX31dxX3xX4xX1xXdxXe9xX2bxX3xX43x13eaxX21xX7cxX3xX1xXf7xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX6xX2bxX1xX3xX71x41f9xX2bxX2cxX3xX83xX44xX3xX7xX129xX3xX2bxX2cxX1xXdxX139xXbxX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX39xX54xX2bxX2cxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX194xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX185xX192xX71xX185xX2xX2xX184xX194xX2xX1c9xXexX192xX194xX193xX2xX194xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX194xX183xX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX187xXexX26exX6xX5xXdxX2cxX2bxX181xX3xX4xX10xX2bxXexX10xXfaxX188xXaxX12xXcxXdxXe9xXbxX3xX43xX15xX7cxX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xX43xXe9xX2bxX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX83xX58xX3xXexX354xX2bxX2cxX3xX358xX21xX58xX3xX2xX184xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX15xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX83xX50fxXdxX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX39xX54xX2bxX2cxX3xXexX54xXdxX3xX187xX31dxX3xX13xX1xdb23xX3xX13xX1xXd1xX2bxX2cxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxX3xX71xXexX1xX21xX39xX1a8xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX192xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185xX1c6xX1bdxX192xX193xXexX183xX1c6xX1c6xX192xX1c6xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX193xX1c9xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX192xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX187xXexX26exX6xX5xXdxX2cxX2bxX181xX3xX1d3xX21xX7xXexXdxX27bxXf7xX188xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xX4xX507xX2bxX2cxX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xX43xX31dxX3xXexXfaxX6xXd1xX3xX358xX21xX58xX7cxX3xX282xX2bxX3xX4xX319xX2bxX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX7cxX3xX43xX26xX2bxX2cxX3xX83xXdxX85xX2bxX7cxX3xX39xXd1xX2bxX2cxX3xX39xX21xX22xX2bxX3xX4xX4fxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX285xX1xb090xX4xX3xXbxX1xXedxX4xX3xX285xX1xX15xX3xX285xX1xX38xX2bxX7cxX3xX187xX282xXf7xX3xX71xX129xX2bxX2cxX3xX4xX21xX26xX4xX3xX7xX22xX2bxX2cxX3x6f75xX2bxX3xX43xX1cxX2bxX1xX188xX3xX7xX22xX2bxX2cxX3xX2cxX33xX9axX2bxX2cxX3xX39xX11bxX21xX7cxX3xX2cxXdx1737xX3xX2cxX44xX2bxX7cxX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xX21xXf7xX3xXexXfaxX21xXf7xXfdxX2bxX3xXexX1xX22xX2bxX2cxX3xXexX22xXexX3xX43xX10bxXbxX7cxX3xX5xX58xX39xX3xX43xX26xX2bxX2cxX3xX5xX129xX4xX3xX4xX1xXd1xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1xXe9xX3xX1xX139xX3xXexXfaxX13dxX3xX2bxXd1xXdxX3xX2cxX33xX9axX2bxX2cxX148xX148xX148xX3xX0xX10xX39xX12xXa2x5124xX2bxX1xX181xX3xX43xXd1xX58xX2bxX3xX43xXe9xX2bxX3xXexX1xX38xX39xX7cxX3xXexX354xX2bxX2cxX3xX358xX21xX58xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX280xX2cxX21xXf7xX4d0xX2bxX3xX9exXdxX39xX3xX32xXedxX4xX7cxX3xXexX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX3xX193xX5fxX193xXaaxX148xX0xX5fxX10xX39xX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axXd1xX71xXf7xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX194xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185xX193xX2xX193xX192xXexX1bdxX1c9xX184xX2xX1c9xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX194xX1c9xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xX148xX148xX148xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX280xX2cxX21xXf7xX4d0xX2bxX3xX9exXdxX39xX3xXcxXfaxX21xX2bxX2cxX7cxX3xX1a8xX139xX2bxX1xX3xX1a8xXdxX2bxX1xX3xX184xX5fxX1c6xX148xX148xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX2bxXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX71xXexX1xX181xX3xX183xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX181xX3xX192xX193xX194xXbxX187xX188xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX5fxX5fxXdxX148xX1a8xX6xXd1xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX148xX83xX2bxX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX184xX184xX71xX185xX2xX185xX193xX1c9xX1c6xX192xXexX192xX192xX1bdxX192xX2xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxX1d6xXfaxX9xX1c9xX183xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX17cxXdxX71xXexX1xX9xXaxX183xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXd1xX2bxXaxX12xX148xX148xX148xX83xX58xX3xX1a8xX58xX3xX32xX85xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxX1x8aa4xX3xXa2xX83x5367xX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xXaaxX3xX96xX3xX187xX31dxX3xX13xX1xXaf8xX3xX13xX1xXd1xX2bxX2cxX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXfaxX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX85xX2bxX3xX358xX21xX6xX2bxX181xX0xX5fxX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX26exXexX1xX21xX39xX1a8xX26exX6xX2bxX71xX26exX7xX6xXbxXd1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX280xX1xXceaxX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX33xX8bxXdxX3xX358xX21xb488xX2bxX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xXexX1xX319xX39xX3xX5xX354xX2bxX2cxX3xX96xX3xX4xX4fxX4xX3xX2bxX2cxX1xX5bxX6xX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX1xXfaxX10xX27bxX9xXaxX5fxX2bxX21xXdxX26exX1xXd1xX2bxX2cxX26exX7xXd1xX2bxX2cxX26exX5xX6xX5fxX2bxX1xX21xX2bxX2cxX26exX2bxX2cxX21xXd1xXdxX26exX358xX21xX6xX2bxX26exXexXfaxX6xX2bxX2cxX26exXexX1xX6xX39xX26exX5xX6xX2bxX2cxX26exXd1xX26exX4xX6xX4xX26exX2bxX2cxX1xXdxX6xX26exXexXfaxX6xX2bxX2cxX26exX5xXdxX10xXexX26exX7xXf7xX26exX1xX6xX26exXexXdxX2bxX1xX5fxX2xX1bdxX192xX183xX1c9xX1c6xX148xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX5fxX39xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX184xX185xX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX192xX193xX71xX193xX184xX1c6xX185xX184xX184xX183xXexX1c6xX194xX184xX192xX2xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX83xX12xX0xX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX280xX1xXceaxX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX33xX8bxXdxX3xX358xX21xX109cxX2bxX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xXexX1xX319xX39xX3xX5xX354xX2bxX2cxX3xX96xX3xX4xX4fxX4xX3xX2bxX2cxX1xX5bxX6xX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX1xXfaxX10xX27bxX9xXaxX5fxX2bxX21xXdxX26exX1xXd1xX2bxX2cxX26exX7xXd1xX2bxX2cxX26exX5xX6xX5fxX2bxX1xX21xX2bxX2cxX26exX2bxX2cxX21xXd1xXdxX26exX358xX21xX6xX2bxX26exXexXfaxX6xX2bxX2cxX26exXexX1xX6xX39xX26exX5xX6xX2bxX2cxX26exXd1xX26exX4xX6xX4xX26exX2bxX2cxX1xXdxX6xX26exXexXfaxX6xX2bxX2cxX26exX5xXdxX10xXexX26exX7xXf7xX26exX1xX6xX26exXexXdxX2bxX1xX5fxX2xX1bdxX192xX183xX1c9xX1c6xX148xX1xXexX39xXaxX12xX280xX1xXceaxX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX33xX8bxXdxX3xX358xX21xX109cxX2bxX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xXexX1xX319xX39xX3xX5xX354xX2bxX2cxX3xX96xX3xX4xX4fxX4xX3xX2bxX2cxX1xX5bxX6xX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX1xX4fxX2bxX2cxX3xX194xX7cxX3xX83xXfdxX3xX2bxX1xXceaxX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX1xX5bxX6xX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX96xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX3xX71xX282xX2bxX2cxX3xX2bxcb02xX2bxX3xX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xXexX1xX9axX39xX3xXexX33xX96xX2bxX2cxX3xX2bxX1xX50fxX3xX4xX4fxX4xX3xX1a8xd1afxX4xX3xXexXdxXfdxX2bxX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX43xX31dxX3xX1xXf7xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX83xX44xX3xX43xX947xXexX3xX2bxX33xX50fxX4xX7cxX3xX4xX1xX1009xX2bxX2cxX3xX285xXdxXe9xX2bxX3xX2bxX9axXdxX3xXf7xX85xX2bxX3xX2bxX2cxX1xX4c8xX3xX285xX1xX6xX2bxX2cxX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX7xX54xX4xX1xX3xX43xX10bxXbxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX7cxX3xX5xX90dxX2bxX2cxX3xXexX2axXdxX3xX285xX1xX2axX2bxX2cxX3xX285xX1xX3cxXdxX3xX187xXaf8xX4xX3xX43xX26xX2bxX2cxX3xXexXfaxX33xX50fxX4xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX83xXdxX139xX4xX3xX5xX354xX2bxX2cxX3xXexX1xX319xX39xX3xX4xX19xX6xX3xX2bxX1xXceaxX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX33xX8bxXdxX3xX358xX21xX109cxX2bxX3xXexXfaxX6xX2bxX2cxX3xX5xX58xX39xX3xX2bxX1xXdxX139xX39xX3xX83xXedxX3xX4xX6xX2bxX1xX3xX2cxXdxXceaxX3xX4xX4fxX4xX3xXbxX1xX319xX2bxX3xX39xX26xX3xX2bxX9axXdxX3xX2bxX58xXf7xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX83xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX7cxX3xXexX354xX2bxX2cxX3xX358xX21xX58xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xXexX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX7cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xX184xX194xX5fxX194xXaxX3xX1xXfaxX10xX27bxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2bxX1xX26exX7xX6xX4xX1xX26exX187xX6xX26exX1xXd1xXdxX5fxXexX1xX6xX39xX26exX1xXd1xXdxX26exXexX6xX2bxX2cxX26exX358xX21xX6xX26exX2cxXdxX6xX26exX71xXdxX2bxX1xX26exXexX1xX21xXd1xX2bxX2cxX26exX1a8xXdxX2bxX1xX26exX5xXdxX10xXexX26exX7xXf7xX26exX2bxX1xX6xX2bxX26exX2bxX2cxX6xXf7xX26exX184xX194xX26exX194xX5fxX2xX1bdxX192xX194xX184xX184xX148xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX5fxX39xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX184xX185xX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX1c6xX2xX71xX184xX2xX1c9xX192xX2xX185xX1c6xXexX194xX193xX184xX2xX1c9xX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX83xX12xX0xX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX7cxX3xXexX354xX2bxX2cxX3xX358xX21xX58xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xXexX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX7cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xX184xX194xX5fxX194xXaxX3xX1xXfaxX10xX27bxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2bxX1xX26exX7xX6xX4xX1xX26exX187xX6xX26exX1xXd1xXdxX5fxXexX1xX6xX39xX26exX1xXd1xXdxX26exXexX6xX2bxX2cxX26exX358xX21xX6xX26exX2cxXdxX6xX26exX71xXdxX2bxX1xX26exXexX1xX21xXd1xX2bxX2cxX26exX1a8xXdxX2bxX1xX26exX5xXdxX10xXexX26exX7xXf7xX26exX2bxX1xX6xX2bxX26exX2bxX2cxX6xXf7xX26exX184xX194xX26exX194xX5fxX2xX1bdxX192xX194xX184xX184xX148xX1xXexX39xXaxX12xXcxX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX7cxX3xXexX354xX2bxX2cxX3xX358xX21xX58xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xXexX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX7cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xX184xX194xX5fxX194xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX7cxX3xXexX354xX2bxX2cxX3xX358xX21xX58xX3xX4xX4fxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX7cxX3xX2bxX2cxX33xX8bxXdxX3xX4xX15xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX83xX50fxXdxX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX39xX54xX2bxX2cxX7cxX3xX5xX31dxX2bxX1xX3xX43xX54xXd1xX3xXexX4c8xX2bxX1xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX3xX1a8xX58xXf7xX3xXexX3cxX3xX5xX90dxX2bxX2cxX3xX1a8xXdxXe9xXexX3xX9axX2bxX3xX7xX282xX21xX3xX7xXcaaxX4xX3xXexXfaxX33xX50fxX4xX3xX2bxX1xXceaxX2bxX2cxX3xX1xXf7xX3xX7xXdxX2bxX1xX7cxX3xX4xX22xX2bxX2cxX3xX1xXdxXe9xX2bxX3xX5xX50fxX2bxX3xX5xX6xXd1xX3xX4xX19xX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX83xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX31dxX2bxX1xX3xX43xX54xXd1xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX3xX71xX282xX2bxX2cxX3xX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xXexX54xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX43xX1cxX6xX3xX4xX1xX4c8xX3xX43xX3cxX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX285xX286xX3xX2bxXdxX139xX39xX3xX194xX1c6xX3xX2bxX38xX39xX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xXcxX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX3xX26exX3xX32xXdxX139xXexX3xX7xX344xXaxX3xX1xXfaxX10xX27bxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2bxX1xX26exXexXfaxXdxX5fxX5xX6xX2bxX1xX26exX71xX6xXd1xX26exX1xX6xX26exXexXdxX2bxX1xX26exX71xX6xX2bxX2cxX26exX1xX21xXd1xX2bxX2cxX26exXexX6xXdxX26exX4xX6xX4xX26exX71xXdxX6xX26exX4xX1xXdxX26exX71xXd1xX26exX2bxX1xX6xX2bxX26exX285xXf7xX26exX2bxXdxX10xX39xX26exX194xX1c6xX26exX2bxX6xX39xX26exX2bxX2cxX6xXf7xX26exXexX1xX21xXd1xX2bxX2cxX26exX1a8xXdxX2bxX1xX26exX5xXdxX10xXexX26exX7xXf7xX5fxX2xX1bdxX192xX1c9xX1bdxX194xX148xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2cxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX5fxX39xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX184xX185xX5fxX2bxX10xX17cxX7xX5fxX184xX185xX184xX1bdxX5fxX2xX1c6xX1c6xX71xX184xX185xX1bdxX184xX1c9xX2xX2xXexX193xX194xX193xX1c6xX1bdxX5xX185xX148xX1d3xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX17xX1xX21xX3xX32xX33xX21xX3xXexX1xX38xX39xX3xX1xX3cxXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXexX54xXdxX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX83xX12xX0xX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX31dxX2bxX1xX3xX43xX54xXd1xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX3xX71xX282xX2bxX2cxX3xX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xXexX54xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX43xX1cxX6xX3xX4xX1xX4c8xX3xX43xX3cxX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX285xX286xX3xX2bxXdxX139xX39xX3xX194xX1c6xX3xX2bxX38xX39xX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xXcxX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX3xX26exX3xX32xXdxX139xXexX3xX7xX344xXaxX3xX1xXfaxX10xX27bxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2bxX1xX26exXexXfaxXdxX5fxX5xX6xX2bxX1xX26exX71xX6xXd1xX26exX1xX6xX26exXexXdxX2bxX1xX26exX71xX6xX2bxX2cxX26exX1xX21xXd1xX2bxX2cxX26exXexX6xXdxX26exX4xX6xX4xX26exX71xXdxX6xX26exX4xX1xXdxX26exX71xXd1xX26exX2bxX1xX6xX2bxX26exX285xXf7xX26exX2bxXdxX10xX39xX26exX194xX1c6xX26exX2bxX6xX39xX26exX2bxX2cxX6xXf7xX26exXexX1xX21xXd1xX2bxX2cxX26exX1a8xXdxX2bxX1xX26exX5xXdxX10xXexX26exX7xXf7xX5fxX2xX1bdxX192xX1c9xX1bdxX194xX148xX1xXexX39xXaxX12xX32xX31dxX2bxX1xX3xX43xX54xXd1xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX3xX71xX282xX2bxX2cxX3xX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xXexX54xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX43xX1cxX6xX3xX4xX1xX4c8xX3xX43xX3cxX3xX2bxX1xX282xX2bxX3xX285xX286xX3xX2bxXdxX139xX39xX3xX194xX1c6xX3xX2bxX38xX39xX3xX2bxX2cxX58xXf7xX3xXcxX1xX33xX9axX2bxX2cxX3xX1a8xXdxX2bxX1xX3xX26exX3xX32xXdxX139xXexX3xX7xX344xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXfaxXd1xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX15axX4axX3xXexX1xX33xX3xXcxX4c8xX2bxX1xX3xX19xXf7xX3xX57xX58xX3xXcxX5bxX2bxX1xX3xX32xX85xX3xX4bdxX44xX2bxX1xX3xX4d7xX9axX2bxX3xX4xX507xX2bxX2cxX3xX4xX4fxX4xX3xX43x3b3fxX2bxX2cxX3xX4xX1xX4axX3xX5xX31dxX2bxX1xX3xX43xX54xXd1xX3xXexX4c8xX2bxX1xX3xX1a8xX58xXf7xX3xXexX3cxX3xX5xX90dxX2bxX2cxX3xX1a8xXdxXe9xXexX3xX9axX2bxX3xX83xX2axX3xX1xX54xX2bxX3xXexXfaxX33xX50fxX4xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX5xX6xXd1xX3xX83xX58xX3xX7xX129xX3xX1xXf7xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xX19xX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX6xX2bxX1xX3xX1xX507xX2bxX2cxX3xX5xXdxX139xXexX3xX7xX344xX3xX4xX1xXd1xX3xX7xX129xX3xX2bxX2cxX1xXdxX139xXbxX3xX43xX947xX21xX3xXexXfaxX6xX2bxX1xX3xX1a8xX109cxXd1xX3xX83xX139xX3xXcxXccfxX3xX358xX21xX22xX4xX148xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX83xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX21xX5xX12xX0xX71xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfaxXaxX12xX0xX5fxX71xXdxX83xX12xX0xX5fxX71xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7606xX21xXexX1xXd1xXfaxXaxX12xX4ecxX33xX9axX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxXe9xX2bxX0xX5fxXbxX12
Dương Chiến