Quá trình công tác của đồng chí Trần Thế Dũng - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Trần Thế Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy.
8b5fx12c09x129c7x104e4x9424x11fd6x97acxd676x8de1xX7x105a8x9b14xbd2fxb210x8d90xf8eexX5x132c3xXaxX3xX7xXexe47axX5xX10xX9xXaxXexX10x8f86xXex124f5xX6xX5xXdx12cbaxc37dxe3e5xX3x969dx9885xX7xXexXdx10b2bxX15x1169fxXax8c63xa179xX27x12dedxX3xXex12993x11404xX23xX1xX3xX4xd03axX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4x11a26xX6xX3x119eexd10axX23xX22xX3xX4xX1xb68exX3xXcxX35x116d5xX23xX3xXcxX1x11a8dxX3xe475x12e01xX23xX22xX3xX1exX3xXexe68dxX23xX3xb8dbxX1xb42axX3x111d7xX4exX3xXexX1x10bcbxX3xXcxc2d4xX23xX1xX3xX44xX15xX3x91c6x131c1xX3xXcxec47xX23xX1xX0xaddbxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX6x9260xXaxX2fxXcxd4d7xXdxX3xX1xe8e3xXdxX3xX23xX22xX1xc1e8xX3xX5xX52xX23xX3xXexX1x11f90xX3xX23xX1x10d03xXexb67fxX3xX68xX6xX23xX3x1378fxX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3x127bcx10c7axX23xX22xX3xc7bexX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3x10f1bxX1xX66xX6xX3xf671x11e68xXd7xX3xX23xX1xXdx9c23x11a91xX3xXd2x12f8fxX3xcf04xdc1axXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xd20dxX3xX47xec03xX3xXc2xX52xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX22xXdx11d61xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xc1d6xX3xX68xX32x12644xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xXexX35xX61xX23xX3xXexX35x9cfbxX23xX22xX3xX22xXdx9858xXdxX3xXexX1xXdxXdexX27xX3xXexXdx91fexX27xX3xX7xa847xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX129xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX91xX15xXaxX2fxX0xXdxXdfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxfa22xXdxX91xXexX1xX24xX3xX2xX2xc3c6xXe5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe4xfc36x9789xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX129xXc2xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xe9dfxX23xX7fxX23xX10xX1a6xX7xX7fxXe4xXe5xX1afxX2xX7fxX2xXe4xb034xX91xXeexX2xeeb8xXe4xX1f1xXeexae61xXexX1bfxX1bfxXe4xX1afxX5xX1f5xX1exX2xX1f1xX1edxX91xXeexXe5xX1edxXeexX1f1xXe5xXe5xXexX1f1xX2xX1bexX1bfxX5xX1bfxX1exXdxX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX1a6xXdxX91xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1afxXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe4xX1bexX1bfxX2xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX91xX15xXaxX2fxX0xXdxXdfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xXexX1xX27xXdfxXc2xX3xX91xX1xXdxX91xX10xX3xXdxXb3xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a6xXdxX91xXexX1xX24xX3xX1bexXe4xXe5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXeexX1afxX1edxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX129xXc2xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX1dexX23xX7fxX23xX10xX1a6xX7xX7fxXe4xXe5xX1afxX2xX7fxX2xX1f1xX1edxX91xXe4xX2xX2xXe5xXeexX1f1xX1f5xXexXeexX1edxX1bfxXeexXe5xX5xXe5xX129xX26xXbxX22x105f5xX35xX9xX1f1xX1bfxX1f5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX1a6xXdxX91xXexX1xX9xXaxX1bexXe4xXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXeexX1afxX1edxXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xX91xXdxX1dexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xX35xX10xX5xX6xXexX10xX91xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXdfxXc2xX1exX6xX23xX91xX1exX7xX6xXbxX12dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX77xX12dxX78xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxaf97xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX12dxX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX91xX12dxX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exX1xX12dxX6xX23xX22xX1exXexX35xX27xX23xX22xX1exX91xX27xX23xX22xX1exXexX6xX23xX1exXc2xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7fxXe4xXe5xXe5xXe5xXe4xX1edxX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX0xXdxXdfxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7fxXdfxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xXe4xXe5xX7fxX23xX10xX1a6xX7xX7fxXe4xXe5xX1afxX2xX7fxX2xXe4xX1edxX91xXeexX2xX1f1xX2xX1bexX1f1xX1bfxXexX1afxX2xXe5xX1bfxX5xX1edxX1exX91xX6xXdxX1exX91xXdxX10xX23xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxX1dexX2fxX0xX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX77xX12dxX78xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX447xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX12dxX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX91xX12dxX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exX1xX12dxX6xX23xX22xX1exXexX35xX27xX23xX22xX1exX91xX27xX23xX22xX1exXexX6xX23xX1exXc2xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7fxXe4xXe5xXe5xXe5xXe4xX1edxX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX77xX12dxX78xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxXcxX95xXdxX3xX1xX99xXdxX3xX23xX22xX1xX9fxX3xX5xX52xX23xX3xXexX1xXa7xX3xX23xX1xXabxXexXadxX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xXd2xX1xX66xX6xX3xXd7xXd8xXd7xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexX3xX47xXf1xX3xXc2xX52xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX77xX12dxX78xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX22xXdxX110xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX129xX3xX68xX32xX12dxX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xXexX35xX61xX23xX3xXexX35xX13exX23xX22xX3xX22xXdxX144xXdxX3xXexX1xXdxXdexX27xX3xXexXdxX14fxX27xX3xX7xX153xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXexX61xX23xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX129xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxX1dexX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxXdxX57xX23xX3xX77xX6dxX23xX22xX3xX1exX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX447xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX12dxX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX91xX12dxX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXexX35xX6xX23xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX27xX23xX22xX1exXbxX1xX12dxX1exXc2xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7fxXe4xXe5xXe5xXe5xX1f1xXe5xX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX0xXdxXdfxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7fxXdfxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xXe4xXe5xX7fxX23xX10xX1a6xX7xX7fxXe4xXe5xX1afxX2xX7fxX2xX1f1xX1edxX91xXe4xX2xX2xXe5xXeexX2xXe5xXexX1f1xX1afxX1edxX1bfxX1bexX5xXe5xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxX1dexX2fxX0xX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxXdxX57xX23xX3xX77xX6dxX23xX22xX3xX1exX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX447xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX12dxX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX91xX12dxX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXexX35xX6xX23xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX27xX23xX22xX1exXbxX1xX12dxX1exXc2xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7fxXe4xXe5xXe5xXe5xX1f1xXe5xX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxXdxX57xX23xX3xX77xX6dxX23xX22xX3xX1exX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxXcxX95xXdxX3xX1xX99xXdxX3xX23xX22xX1xX9fxX3xX5xX52xX23xX3xXexX1xXa7xX3xX23xX1xXabxXexXadxX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xXd2xX1xX66xX6xX3xXd7xXd8xXd7xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexX3xX47xXf1xX3xXc2xX52xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxXdxX57xX23xX3xX77xX6dxX23xX22xX3xX1exX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xa9b5xXd2xX1xX66xX6xX3xXd7x12d60xXd8xXd8xXd8xcc06xXadxX3xXb3xX1xX44xX3xXexX9fxX4xX1xX3xea95xX68x112ebxX59xX3xXexX70xX23xX1xX3xX22xXdxX110xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX129xX3xX68xX32xX12dxX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xXexX35xX61xX23xX3xXexX35xX13exX23xX22xX3xX22xXdxX144xXdxX3xXexX1xXdxXdexX27xX3xXexXdxX14fxX27xX3xX7xX153xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX129xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxX1dexX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX1xX61xX23xX3xX91xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3x1024axX15xX3xX1dexXdx12ef8xX23xX3xX68xX6xX23xX3xXcxX1xX6dx10488xX23xX22xX3xX1dex108adxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX4xX1xX6xX23xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX27xX15xX1exX1dexXdxX10xX23xX1exXc2xX6xX23xX1exXexX1xX27xX12dxX23xX22xX1exX1dexX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdfxX1exXd2xX15xX1exXe4xXe5xXe4xXe5xX1exXe4xXe5xXe4xXeexX7fxXe4xXe5xXe5xX2xXe5xXe4xX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX0xXdxXdfxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7fxXdfxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xXe4xXe5xX7fxX23xX10xX1a6xX7xX7fxXe4xXe5xX1afxX2xX7fxX2xX1f1xX1edxX91xX1afxX2xX1bexX2xXeexXe5xX1bexXexX2xX1f1xXe4xX1f5xX5xXe5xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxX1dexX2fxX0xX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX1xX61xX23xX3xX91xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xXb31xX15xX3xX1dexXdxXb36xX23xX3xX68xX6xX23xX3xXcxX1xX6dxXb40xX23xX22xX3xX1dexXb45xX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX4xX1xX6xX23xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX27xX15xX1exX1dexXdxX10xX23xX1exXc2xX6xX23xX1exXexX1xX27xX12dxX23xX22xX1exX1dexX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdfxX1exXd2xX15xX1exXe4xXe5xXe4xXe5xX1exXe4xXe5xXe4xXeexX7fxXe4xXe5xXe5xX2xXe5xXe4xX129xX1xXexXdfxXaxX2fxXb3xX1xX61xX23xX3xX91xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xXb31xX15xX3xX1dexXdxXb36xX23xX3xX68xX6xX23xX3xXcxX1xX6dxXb40xX23xX22xX3xX1dexXb45xX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxXcxX95xXdxX3xX1xX99xXdxX3xX23xX22xX1xX9fxX3xX5xX52xX23xX3xXexX1xXa7xX3xX23xX1xXabxXexXadxX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xXd2xX1xX66xX6xX3xXd7xXd8xXd7xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexX3xX47xXf1xX3xXc2xX52xX27xX3xX2xXeexX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX1dexX78xX12dxX3xX68xX6xX23xX3xXcxX1xX6dxXb40xX23xX22xX3xX1dexXb45xX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX2dxX3xX4xX32xX4xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxXadxX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX129xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxX1dexX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX6xX23xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXeexX1f1xX3xXb31xX15xX3xX1dexXdxXb36xX23xX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXdfxX144xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX91xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXeexX1f1xX1exX27xX15xX1exX1dexXdxX10xX23xX1exXc2xX6xX23xX1exX4xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX1xX1exX91xX6xX23xX22xX1exXc2xX12dxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdfxX1exXd2xX15xX1exXdfxX12dxXdxX7fxXe4xXe5xXe5xX2xXeexX2xX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX0xXdxXdfxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7fxXdfxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xXe4xXe5xX7fxX23xX10xX1a6xX7xX7fxXe4xXe5xX1afxX2xX7fxX2xX1f1xX1edxX91xX1afxX2xX1f5xXe4xX1afxXeexX1bexXexX1edxX2xX1f1xXeexX5xXe5xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xX52xX23xX3xXcxX1xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX1exX3xXexX61xX23xX3xX64xX1xX66xX3xX68xX4exX3xXexX1xX6dxX3xXcxX70xX23xX1xX3xX44xX15xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxX1dexX2fxX0xX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX6xX23xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXeexX1f1xX3xXb31xX15xX3xX1dexXdxXb36xX23xX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXdfxX144xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7fxX1cxX6xX15xX1exX91xX27xX23xX22xX1exX91xX6xX23xX22xX7fxX91xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXeexX1f1xX1exX27xX15xX1exX1dexXdxX10xX23xX1exXc2xX6xX23xX1exX4xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX1xX1exX91xX6xX23xX22xX1exXc2xX12dxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdfxX1exXd2xX15xX1exXdfxX12dxXdxX7fxXe4xXe5xXe5xX2xXeexX2xX129xX1xXexXdfxXaxX2fxX59xX6xX23xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXeexX1f1xX3xXb31xX15xX3xX1dexXdxXb36xX23xX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXdfxX144xXdxX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX35xX12dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxXcxX95xXdxX3xXbxX1xXdxXb36xX23xX3xX5xX78xXdfxX3xX1dexXdxXdexX4xX3xX4xX1xXdx11a77xX27xX3xX2xXeexX7fxX2xXe5xXadxX3xXbdxX95xXdxX3xX1xX99xXdxX3xXbdxX95xXdxX3xXc2xXdxX14fxX27xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXc2xX99xX3xXexX70xX23xX1xX3xX77xX78xX3xXcxX7bxX23xX1xX3xX5xX52xX23xX3xXexX1xXa7xX3xXd7xXd8xXd7xX3xX47xXf1xX3xXc2xX52xX27xX3xXeexX1f1xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX1dexX78xX12dxX3xX68xX6xX23xX3xXb3xX1xXabxXbxX3xX1xX78xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXdexXdfxX3xXd2xXe2xX3xXe4xXe5xXe4xXe5xX3xX1exX3xXe4xXe5xXe4xXeexX129xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxX1dexX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX7fxX27xX5xX2fxX0xX91xXdxX1dexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX2fxX0xX7fxX91xXdxX1dexX2fxX0xX7fxX91xXdxX1dexX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6c5xX27xXexX1xX12dxX35xXaxX2fxXb3xX3bxX23xX22xX3xXa9bxX22xX13exX4xX3xX1exX3xXcxX1xX27xX3xX77xX78xX0xX7fxXbxX2f
Công Ngọc - Thu Hà