Tư tưởng của Lê-nin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
(Baohatinh.vn) - V.I. Lê-nin là lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, người phát triển học thuyết của C.Mác và Ăng-ghen. Tư tưởng của V.I. Lê-nin luôn là kim chỉ nam, soi đường cho Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.
9d46x10758xea04xaf78x11074xaedax11db6x1206exbf6bxX7xdbd7x10b86xfc9dxff32xa343xd0bcxX5xd38cxXax115c1xXcx102f1xX3xXexX14x12d29xcc61x10d82xX3xX4x11f97xX6xX3xefaaxecf2xb06axX19xXdxX19xX3xX7xacf9xXdxX3xX7x11e9exX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xc282xX14x11344xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xe9fax112f1xX19xX1axX3x117b5xXdx10183xXexX3xbf65xX6xX3fxX0xe601xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf93xX10xX6x130c5xXaxX12xX44x11603x125f9xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX5xe9f2xX3xX5x107dfxX19xX1xX3xXexf078xX3xX4xX1dxX6xX3xXbxX1xX28xX19xX1axX3xXexbef6xX6fxX28xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3x127c5x12028xX3xX7xd19cxX19xX3xX49xX1axX6x12227xX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX84xXdxca49xX19xX3xX1x103cexX4xX3xXexX1x12a16xed27xb672xXexX3xX4xX1dxX6xX3xbbedxX63xc5e6xX2cxX4xX3xX92xX6fxX3x12997xX19xX1axX22xX1axX1xX10xX19xX63xX3xXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX5xXb5xX93xX19xX3xX5xX6fxX3xd887xXdxX3fxX3xX4xX1x11b0exX3xX19xX6xX3fxX9cxX3xX7xX28xXdxX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX49xX1xace1xX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX6xX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX4xXb5x1087exX4xX3xX34xdf50xXb5xX3xXexX84xX6xX19xX1xX3xX1axXdxX96xXdxX3xXbxX1x112edxX19xX1axX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX92xX6fxX3xf8d7xX10fxXb6xX3xX5fx10e16xX19xX1axX3xXbexX49xf833xX5cxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX19xXexX10xX84xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xec0exX3xX4xX10xX19xXexX10xX84x11c52xXaxX12xX20xX72xX19xX1xX3xXexX77xX3xXexX1xXdxX21xX19xX3xXexX6fxXdxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff58xX28xX5fxXb6xXaxX12xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX6fxXb6xX3x10f8exX1c5xX4dxf7daxX4dxX2x10070xf0f0x118d0xX3xX18xX3x108d0xXdxX3fxf4e0xXdxX84xX7xXf2xX3xf656xX19xX6xXb6xX3xX5xX6fxX3xXcxa757xX3xd276xX5xXdxX6xX19xX28xX92xX7xXf2x11d09xX63xX3xf3d2xX19xX1axX3xX5xX6fxX3xX3fxX121xXexX3xX5xX72xX19xX1xX3xXexX77xX3xX4xX1dxX6xX3xXbxX1xX28xX19xX1axX3xXexX84xX6fxX28xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX3xX49xX1axX6xX9cxX3xX5xX6fxX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX84xXdxXacxX19xX3xX1xXb0xX4xX3xXexX1xXb5xXb6xXb7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xXbexX63xXc0xX2cxX4xX3xX92xX6fxX3xXc7xX19xX1axX22xX1axX1xX10xX19xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX19xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXax11cf6xXdxX5fxXexX1xX17exX3xd34exX2x127a1xXbxX144xX186xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX1c8x12185xX1ccxXbxX144xX186xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX63xX1d4xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX63xX92xX19xX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX2xX2xX296xX4dxX2xX1c5x11765xX5fxX2a6xX1c5xX1cdxX1c5xX1c5xX1c5xX2a6xXexX1c8xX2a6xX1cbxX296xX5xX2xX1cdxX22xX1c5xX1cbxX2cfxX1ccxX1c5xX296xX298xX1cdxe348xX1cbxX2xX1cdxX2xX2xX1c8xX10xX1c8xX1cbxX1cdxX2xX63xf6e5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX28fxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1c8xX2a6xX1ccxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xX17exX3xX2f6xXb5xX7xXexXdxX2e9xXb6xX186xXaxX12xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX5xX6fxX3xX3fxX121xXexX3xX5xX72xX19xX1xX3xXexX77xX3xX4xX1dxX6xX3xXbxX1xX28xX19xX1axX3xXexX84xX6fxX28xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX3xX49xX1axX6xX9cxX3xX5xX6fxX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX84xXdxXacxX19xX3xX1xXb0xX4xX3xXexX1xXb5xXb6xXb7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xXbexX63xXc0xX2cxX4xX3xX92xX6fxX3xXc7xX19xX1axX22xX1axX1xX10xX19xX3xX1dax1104dxX19xX1xX3xX64xX19xXexX10xX84xX19xX10xXexX1eexX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX1f1xX19xX1axX3xX4x10041xX19xX1axX3xX5xX6fxX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX5xfd49xXbxX3xX84xX6xX3xd9a5xXb5xbc36xX4xX3xXexXb7xX3xXbexX121xX19xX1axX3xX7xX96xX19xX186xX3xX34x104f7xX19xX1axX3xXexX1xX36xXdxX3xX5xX72xX19xX1xX3xX34xX40xX28xX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xX49xX1axX6xX3xXexXdxXb7xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX9cxX3xXexX1xX6fxX19xX1xX3xX5xX43cxXbxX3xX84xX6xX3xX19xX1xX6fxX3xX19xX14x11d18xX4xX3xX4xX93xX19xX1axX3xX19xX93xX19xX1axX3xX34xd2e5xXb5xX3xXexXdxX21xX19xX3xXexX84xX21xX19xX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX3xX5fxX28xX3xX34xX96xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xX125xXbxX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX3xX5xX72xX19xX1xX3xX34xX40xX28xX3xX1daxX1ccxX4dxX2xX2xX4dxX2xX2cfxX2xX1ccxX1eexX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3x11d9exXb5xX6xX3xX34xX36xXdxX3xX19xX1axX6fxXb6xX3xX1c5xX2xX4dxX1c8xX4dxX2xX2cfxX1c5xX1c8xX9cxX3xX18xX3xX5xX6fxX19xX1axX3xf262xX28xX84xXf2xXdxX9cxX3xX1axX4b5xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX34xX93xX3xXc0xX28xX7xXf2xX92xX6xX63xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX6fxXdxX3xX93xX19xX1axX3xX34xX14x9ee2xX4xX3xX5xX14xXb5xX3xX1axXdxb26fxX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX5xfd9dxX19xX1axX3xXexX84xX21xX19xX3xX442xXb5xX96xX19xX1axX3xXexX84xX14xX36xX19xX1axX3xc73cxc1b7xX9cxX3xXc0xX28xX7xXf2xX92xX6xX63xX3xX1d1xX149xX3xX84xX6xX3xX34xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX34xXacxX3xX5xX40xXdxX3xX19xXdx130ccxX3fxX3xXexXdxXb7xX4xX3xXexX1xX14xe655xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX1xX40xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xX14fxX93xX3xX92xXdxXb7xXexX3xX92xX6fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xX125xXbxX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX3xXexX84xX21xX19xX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX19xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX5fxXexX1xX17exX3xX296xX2xX298xXbxX144xX186xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX1c8xX1cdxX1cbxXbxX144xX186xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX63xX1d4xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX63xX92xX19xX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX2xX2xX296xX4dxX2xX1c5xX2cfxX5fxX2a6xX1c5xX1cdxX2a6xX2xX1cdxX298xXexX296xX1cbxX1cbxX2a6xX5xX2xX1cdxX22xXdxX3fxX6xX1axX10xX7xX2xX2a6xX1cbxX2xX2a6xX2a6xX296xX22xX6xX63xX2f6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX28fxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1c8xX1cdxX1cbxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xX17exX3xX2f6xXb5xX7xXexXdxX2e9xXb6xX186xXaxX12xX44xX63xX64xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX34xXb0xX4xX3xX5fxXdxe4a6xX19xX3xX92xX576xX19xX3xXexX40xXdxX3xX442xXb5xX96xX19xX1axX3xXexX84xX14xX36xX19xX1axX3xX58cxX58dxX3xX18xX3xXc0xX28xX7xXf2xX92xX6xX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX5xX73fxX3xXf2x10e45xX3xX19xXdxX46xX3fxX3xX3fxX121xXexX3xX19xX576xX3fxX3xX19xX1axX6fxXb6xX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX3xX92xad62xX3xX34xX40xXdxX63xX3xX1daxX401xX19xX1xX17exX3xXcxX14xX3xX5xXdxX46xXb5xX4dxXcxXcxX14fxX44xX49xX1eexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX298xX1c8xX3xXexXb5xa79dxXdxX3xX34xX36xXdxX9cxX3xX1axX4b5xX19xX3xX2a6xX1cdxX3xX19xX576xX3fxX3xX1xX28xX40xXexX3xX34xX121xX19xX1axX3xX92xfb8bxX3xX7xX149xX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX4xX6xX28xX3xX4xX96xX9cxX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX34xX72xX3xX4xX135xX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xX34xX135xX19xX1axX3xX1axX135xXbxX3xX92xX93xX3xX4x9f06xX19xX1axX3xXexX28xX3xX5xX4a7xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX7xX149xX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX9cxX3xX34xX125xXb5xX3xXexX84xX6xX19xX1xX3xX92xX7eexX3xX1xcb94xX6xX3xX1d4xX7eexX19xX1xX9cxX3xX34xX121xX4xX3xX5xX43cxXbxX9cxX3xXexX149xX3xX5fxX28xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX9cxX3xX92xX7eexX3xX1xX40xX19xX1xX3xXbxX1x9f81xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX28xX19xX3xX19xX1axX14xX36xXdxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX44xX4a7xXdxX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xX5fxXdxX3xX7xX96xX19xX3xX34xXacxX3xX5xX40xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX19xX1xX10fxX19xX3xX5xX28xX40xXdxX3xXexXdxXb7xX19xX3xX1d4xX121xX9cxX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX5xX6fxX3xX19xX1xX6fxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX92xX79bxX3xX34xX40xXdxX9cxX3xX19xX1xX6fxX3xX5xaa5dxX3xX5xXb5xX43cxX19xX3xX4xX1xd111xX19xX1xX3xXexX84xa57cxX3xXf2xXdxX46xXexX3xX144xXb5xX125xXexX9cxX3xX5xX72xX19xX1xX3xXexX77xX3xX5xb3caxXdxX3xX5xX40xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xX125xXbxX3xX4xX93xX19xX1axX3xX19xX1xX10fxX19xX3xX92xX6fxX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xX5xX6xX28xX3xX34xX121xX19xX1axX3xXexX28xX6fxX19xX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX19xXexX10xX84xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xX17exX3xX4xX10xX19xXexX10xX84xX186xXaxX12xX44xX43cxX19xX3xX5fxX77xX19xX1axX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXexX40xX28xX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX92xX6fxX28xX3xXexX1xX149xX4xX3xXexXdxX73fxX19xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xX17exX3xX2f6xXb5xX7xXexXdxX2e9xXb6xX186xXaxX12xXbexX1xX1dxX3xXexX929xX4xX1xX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX34xX2cxX19xX1xX3xX1axXdxX2cxX17exX3xf0e0xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX5xX6fxX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xX34xX72xX3xXexX1xX149xX4xX3xX1xXdxX46xX19xX3xX92xX6fxX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX84xXdxXacxX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXc0xX2cxX4xX63xX3xX20xX6fxX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX3xX92xX6fxX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX1axXdxX96xXdxX3xXbxX1xX135xX19xX1axX63xX3xX20xX6fxX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xXexX1xX4b5xXb6xX3xX34xX72xX3xXexX40xX28xX3xX84xX6xX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xX4xX1xXdxXb7xX19xX3xX7xf91axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXf2xX1xaf50xXbxX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX9cxX3xX4xX1xaa60xX19xX1axX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xX1d4xdba1xX19xX1axX3xX5xX91axX3xX5xXb5xX43cxX19xX3xXf2xX1xX28xX6xX3xX1xXb0xX4xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX19xX1xX125xXexX9cxX3xX3fxX6fxX3xX4xX869xX19xX3xX1d4xXb15xX19xX1axX3xX34xX40xX28xX3xX34xda0cxX4xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX4xX6xX28xX3xX4xX96xX3xX19xX1xX125xXex11e54xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xXcxXdxXb7xXbxX3xX19xX1xX43cxX19xX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX9cxX3xX5xXb5xX43cxX19xX3xX34xXdxXacxX3fxX3xX7xX10fxXb5xX3xX7xXafbxX4xX3xXexbd47xX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX9cxX3xX19xX1xX125xXexX3xX5xX6fxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX92xX5baxX3xX51dxXb5xXb6xX5baxX19xX3xX4xX2cxX4xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX1d4xX7eexX19xX1xX3xX34xXb0axX19xX1axX9cxX3xX92xX5baxX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19x101d5xX3xX92xX6fxX3xX1d4xX6fxXdxX3xX1xXb0xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX9cxX3xX1d4xXb15xX19xX1axX3xXexX84xX923xX3xXexXb5xX46xX3xX92xX6fxX3xXf2xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX46xX3fxX3xX7xX6xXb5xX3xX19xX1xXdxX5baxXb5xX3xX19xX576xX3fxX3xX1d4xX93xX19xX3xX1d4xX6xX3xXf2xX1xXafbxXbxX3xX19xX576xX3fxX3xX4xX1xX10fxXb5xX3xX1d4xX444xX19xX3xX1d4xXdxXacxX19xX9cxX3xXbexX1xX1dxX3xXexX929xX4xX1xX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX34xX72xX3xX34xXdxX3xX34xXb7xX19xX3xXf2xX1xXb0axX19xX1axX3xX34xX929xX19xX1xX17exX3xXa4axXbexX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX5fxXb5xXb6xX3xX19xX1xX125xXexX3xX34xX89cxX19xX1axX3xX34xXafbxX19xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxX3xX5xX6fxX3xX34xXdxX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xXb63xX186xX3xXa4axXbexX1xXf8xX3xX4xX135xX3xXbexX49xX14fxX5cxX9cxX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xX4xX121xX19xX1axX3xX7xX96xX19xX3xX3fxX4a7xXdxX3xX1axXdxX96xXdxX3xXbxX1xX135xX19xX1axX3xX34xX14xX564xX4xX3xX4xX2cxX4xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX1d4xX929xX3xX2cxXbxX3xX1d4xXb4bxX4xX3xX92xX6fxX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX34xX121xX19xX1axX3xXexX84xX21xX19xX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX3xXf2xX1xX58dxXdxX3xX2cxX4xX1xX3xX19xX93xX3xX5xX46xXb63xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX19xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX5fxXexX1xX17exX3xX296xX2xX298xXbxX144xX186xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX2a6xX1cbxX298xXbxX144xX186xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX63xX1d4xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX63xX92xX19xX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX2xX2xX296xX4dxX2xX1c5xX2cfxX5fxX2a6xX1c5xX1cdxX1c5xX298xX1c8xX1ccxXexX1ccxX296xX296xX1c5xX5xX1ccxX22xX1cdxX1c8xX22xX28fxXb5xX4xX28xX63xX2f6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX28fxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX2a6xX1cbxX298xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xX17exX3xX2f6xXb5xX7xXexXdxX2e9xXb6xX186xXaxX12xX58cxX96xX19xX1axX3xXexX6xX3xXf2xXdxX21xX19xX3xX34xX929xX19xX1xX3xX3fxX77xX4xX3xXexXdxX21xXb5xX3xX34xX121xX4xX3xX5xX43cxXbxX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX1axXafbxX19xX3xX5xXdxX5baxX19xX3xX92xX4a7xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xX144xX72xX3xX1xX121xXdxX3xXexX84xX21xX19xX3xX4xX5c5xX3xX7xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXc0xX2cxX4xX3xX22xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX92xX6fxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX1daxX34xX455xX3xX1xXb0xX6xX17exX3xXcxX84xXb5xX19xX1axX3xdd3exXb5xXb6xX1eexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xXbexX1xX1dxX3xXexX929xX4xX1xX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX4xX28xXdxX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX44xX63xX64xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX92xX6fxX3xX1d4xX6fxXdxX3xX1xXb0xX4xX3xXexXba7xX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX3xX5xX6fxX3xXa4axX4x127a5xX3fxX3xX19xX6xX19xX1axX3xXexX1xX4b5xX19xX3xXf2xc45fxXb63xX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXf2xX1xX93xX19xX1axX3xX7xX6xX28xX3xX4xX1x12027xXbxX63xX3xX49xX1axX14xX36xXdxX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX1xXb5xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX4b5xX19xX3xX92xX6fxX3xX92xX43cxX19xX3xX5fxX77xX19xX1axX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXexX40xX28xX3xX92xX6fxX28xX3xX34xXdxX5baxXb5xX3xXf2xXdxX46xX19xX3xXexX1xX149xX4xX3xXexXdxX73fxX19xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX49xX1axX14xX36xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX5xX43cxXbxX9cxX3xX84xb82cxX19xX3xX5xXb5xXb6xX46xX19xX3xX58cxX96xX19xX1axX3xXbexX121xX19xX1axX3xX7xX96xX19xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxX3xXexX84xX18xX3xXexX1xX6fxX19xX1xX3xX34xX121xXdxX3xXexXdxX21xX19xX3xXbxX1xX28xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX4xX125xXbxX3xX4xX93xX19xX1axX3xX19xX1xX10fxX19xX9cxX3xX34xX1dxX3xXb5xXb6xX3xXexX923xX19xX9cxX3xX19xX576xX19xX1axX3xX5xX149xX4xX3xX5xX72xX19xX1xX3xX34xX40xX28xX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxX3xX92xX14xX564xXexX3xX51dxXb5xX6xX3xX1d4xX6xX28xX3xXf2xX1xX135xX3xXf2xX1xX576xX19xX9cxX3xXexX1xc4f6xX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xX34xXacxX3xX1axXdxX6fxX19xX1xX3xX34xX121xX4xX3xX5xX43cxXbxX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX9cxX3xXexX1xX444xX19xX1axX3xX19xX1xX125xXexX3xXcxX7d0xX3xX51dxXb5xX444xX4xX9cxX3xX34xX14xX6xX3xX4xX96xX3xX19xX14xX4a7xX4xX3xX34xXdxX3xX5xX21xX19xX3xXbexX49xX14fxX5cxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX49xX1axX28xX6fxXdxX3xX84xX6xX9cxX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX4xX869xX19xX3xX34xXacxX3xX5xX40xXdxX3xX19xX1xX56dxX19xX1axX3xX1d4xX6fxXdxX3xX1xXb0xX4xX3xX51dxXb5xX6xX19xX3xXexX84xXb0xX19xX1axX3xX92xX5baxX3xX144xX10fxXb6xX3xX5fxX149xX19xX1axX3xX58cxX96xX19xX1axX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX7xX40xX4xX1xX9cxX3xX92xX56dxX19xX1axX3xX3fxX40xX19xX1xX3xX92xX5baxX3xX4xX1xX923xX19xX1xX3xXexX84xX929xX9cxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX9cxX3xXexX7d0xX3xX4xX1xXb4bxX4xX3xX92xX6fxX3xX34xX40xX28xX3xX34xXb4bxX4xX186xX3xX144xX10fxXb6xX3xX5fxX149xX19xX1axX3xXexX7d0xX3xX4xX1xXb4bxX4xX3xX92xX6fxX3xX1d4xX121xX3xX3fxX2cxXb6xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX28xX6fxX19xX3xX1xX46xX3xXexX1xX444xX19xX1axX3xX4xX1xX923xX19xX1xX3xXexX84xX929xX3xX19xX1xX6fxX3xX19xX14xX4a7xX4xX3xXexXdxX19xX1xX3xX1axXb0xX19xX9cxX3xX1xX28xX40xXexX3xX34xX121xX19xX1axX3xX1xXdxX46xXb5xX3xX5xX149xX4xX9cxX3xX1xXdxX46xXb5xX3xX51dxXb5xX96xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xXcxX84xX28xX19xX1axX3xX7xX149xX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX34xX7d0xXdxX3xX3fxX4a7xXdxX9cxX3xX4xX93xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX1xX135xX6xX9cxX3xX1xXdxX46xX19xX3xX34xX40xXdxX3xX1xX135xX6xX3xX34xX125xXexX3xX19xX14xX4a7xX4xX3xX92xX6fxX3xX1xX121xXdxX3xX19xX1xX43cxXbxX3xX51dxXb5xX444xX4xX3xXexXb7xX9cxX3xXexXba7xX3xX5fxXdxX3xX7xX96xX19xX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX34xXacxX3xX5xX40xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX19xX1xX10fxX19xX3xX5xX28xX40xXdxX3xX5xX6fxX3xX4xX1xX923xX19xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xXf2xXdxX19xX1xX3xXexXb7xX3xX3fxX4a7xXdxX3xX1daxX49xe4cbxX1e3xX1eexX9cxX3xX58cxX96xX19xX1axX3xX34xX72xX3xX34xX7d0xXdxX3xX3fxX4a7xXdxX3xXexX14xX3xX5fxXb5xXb6xX9cxX3xXf2xX1xX18xXdxX3xX144xX14xX4a7xX19xX1axX3xX92xX6fxX3xX5xX72xX19xX1xX3xX34xX40xX28xX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX6xX3xXexXdxXb7xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX7xX149xX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX34xX7d0xXdxX3xX3fxX4a7xXdxX3xX34xX125xXexX3xX19xX14xX4a7xX4xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX19xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX5fxXexX1xX17exX3xX296xX2xX298xXbxX144xX186xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX1c8xX2xX1cdxXbxX144xX186xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX63xX1d4xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX63xX92xX19xX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX2xX2xX296xX4dxX2xX1c5xX2cfxX5fxX2a6xX1c5xX1cdxX2a6xX296xX298xX1cbxXexX2xX1c8xX2a6xX296xX5xX1ccxX22xX2xX1c5xX2cfxX5fxX296xX2xX296xX1c5xX296xX2xX298xXexX1c5xX2xX1cdxX1cdxX1c8xX5xX1cdxX63xX2f6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX28fxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1c8xX2xX1cdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX22xX6xX5xXdxX1axX19xX17exX3xX2f6xXb5xX7xXexXdxX2e9xXb6xX186xXaxX12xX58cxX96xX19xX1axX3xX92xX6fxX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX6xX3xX5xXb5xX93xX19xX3xXf2xXdxX21xX19xX3xX34xX929xX19xX1xX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX17exX3xX34xX121xX4xX3xX5xX43cxXbxX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX1axXafbxX19xX3xX5xXdxX5baxX19xX3xX92xX4a7xXdxX3xXbexX49xX14fxX5cxX186xX3xX5xX125xXb6xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXc0xX2cxX4xX3xX22xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX9cxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX5xX6fxX3fxX3xX19xX5baxX19xX3xXexX96xX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX92xX6fxX3xXf2xXdxX3fxX3xX4xX1xXf8xX3xX19xX6xX3fxX3xX4xX1xX28xX3xX3fxXb0xXdxX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX34xX121xX19xX1axX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xX49xX1axX6fxXb6xX3xX19xX6xXb6xX9cxX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX1d4xX444xXdxX3xX4xX96xX19xX1xX3xXexX7eexX19xX1xX3xX1xX7eexX19xX1xX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX3xX92xX6fxX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX19xX14xX4a7xX4xX3xX4xX135xX3xX19xX1xXdxX5baxXb5xX3xX1d4xXdxXb7xX19xX3xX34xX121xX19xX1axX9cxX3xX58cxX96xX19xX1axX3xX92xX6fxX3xX49xX1xX10fxX19xX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX6xX3xX5xXb5xX93xX19xX3xXf2xXdxX21xX19xX3xX34xX929xX19xX1xX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX17exX3xX34xX121xX4xX3xX5xX43cxXbxX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX3xX1axXafbxX19xX3xX5xXdxX5baxX19xX3xX92xX4a7xXdxX3xXbexX49xX14fxX5cxX186xX3xX5xX125xXb6xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXc0xX2cxX4xX3xX22xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX9cxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX5xX6fxX3fxX3xX19xX5baxX19xX3xXexX96xX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX92xX6fxX3xXf2xXdxX3fxX3xX4xX1xXf8xX3xX19xX6xX3fxX3xX4xX1xX28xX3xX3fxXb0xXdxX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX34xX121xX19xX1axX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xXbexX2cxX4xX3xX4xX125xXbxX9cxX3xX19xX1axX6fxX19xX1xX3xXexXba7xX3xXcxX84xXb5xX19xX1axX3xX14xX5c5xX19xX1axX3xXexX4a7xXdxX3xX34xX929xX6xX3xXbxX1xX14xX5c5xX19xX1axX3xX5xXb5xX93xX19xX3xX51dxXb5xX2cxX19xX3xXexX84xXdxX46xXexX3xX92xX6fxX3xXexX1xX149xX4xX3xX1xXdxX46xX19xX3xX4xX135xX3xX1xXdxX46xXb5xX3xX51dxXb5xX96xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX84xX14xX5c5xX19xX1axX9cxX3xX51dxXb5xX6xX19xX3xX34xXdxXacxX3fxX3xX4xX1dxX6xX3xX58cxX96xX19xX1axX17exX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX84xXdxXacxX19xX3xXf2xXdxX19xX1xX3xXexXb7xX3xX5xX6fxX3xXexX84xXb5xX19xX1axX3xXexX10fxX3fxX9cxX3xX144xX10fxXb6xX3xX5fxX149xX19xX1axX3xX58cxX96xX19xX1axX3xX5xX6fxX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX1xX444xXexX9cxX3xX144xX10fxXb6xX3xX5fxX149xX19xX1axX3xX92xX576xX19xX3xX1xX135xX6xX3xX5xX6fxX3xX19xX5baxX19xX3xXexX96xX19xX1axX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX4b5xX19xX3xX4xX1dxX6xX3xX144xX72xX3xX1xX121xXdxX186xX3xX4xX28xXdxX3xX34xX10fxXb6xX3xX5xX6fxX3xX1d4xXdxXacxXb5xX3xX1xXdxX46xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX34xX121xX19xX1axX3xX19xX1xX125xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX7xX149xX3xXf2xXdxX21xX19xX3xX34xX929xX19xX1xX3xX92xX43cxX19xX3xX5fxX77xX19xX1axX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXexX40xX28xX3xX51dxXb5xX6xX19xX3xX34xXdxXacxX3fxX3xXexX1xX444xX19xX1axX3xX19xX1xX125xXexX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX19xX1axXb5xXb6xX21xX19xX3xX5xX91axX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXc0xX2cxX4xX3xX22xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX92xX5baxX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX92xX93xX3xX7xX96xX19xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX28xX5fxXb6xXaxX12xXbexX135xX3xXexX1xXacxX3xX19xX135xXdxX9cxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX44xX63xX64xX63xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX34xX72xX3xX34xX14xX564xX4xX3xX58cxX96xX19xX1axX9cxX3xXbexX1xX1dxX3xXexX929xX4xX1xX3xX5cxX455xX3xXbexX1xX923xX3xXc0xXdxX19xX1xX3xX92xX43cxX19xX3xX5fxX77xX19xX1axX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXexX40xX28xX3xX92xX6fxX28xX3xX7xX149xX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX34xX125xXb5xX3xXexX84xX6xX19xX1xX3xX1axXdxX96xXdxX3xXbxX1xX135xX19xX1axX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX9cxX3xXexX1xX444xX19xX1axX3xX19xX1xX125xXexX3xXcxX7d0xX3xX51dxXb5xX444xX4xX9cxX3xX34xX14xX6xX3xX4xX96xX3xX19xX14xX4a7xX4xX3xX34xXdxX3xX5xX21xX19xX3xXbexX49xX14fxX5cxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX84xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX21xX19xX3xX51dxXb5xX6xX19xX17exX0xX4dxX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xXb5xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22xXexX1xXb5xX3fxX1d4xX22xX6xX19xX5fxX22xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX6fxX3xX5cxXb5xXb6xX3xXcxX43cxXbxX3xX92xX4a7xXdxX3xX4xXb5xX121xX4xX3xX34xX125xXb5xX3xXexX84xX6xX19xX1xX3xX1d4xX96xX28xX3xX92xX46xX3xX19xX5baxX19xX3xXexX96xX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX58cxX96xX19xX1axXaxX3xX1xX84xX10xX2e9xX9xXaxX4dxX144xX6xXb6xX22xX5fxXb5xX19xX1axX22xX5fxX6xX19xX1axX4dxX1xX6xX22xX1xXb5xXb6xX22xXexX6xXbxX22xX92xX28xXdxX22xX4xXb5xX28xX4xX22xX5fxX6xXb5xX22xXexX84xX6xX19xX1xX22xX1d4xX6xX28xX22xX92xX10xX22xX19xX10xX19xX22xXexX6xX19xX1axX22xXexXb5xX22xXexXb5xX28xX19xX1axX22xX4xXb5xX6xX22xX5fxX6xX19xX1axX4dxX1c5xX2xX1cdxX2a6xX1c8xX296xX63xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX3fxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1c5xX1cdxX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX2xX2xX296xX4dxX2xX1c5xX1ccxX5fxX1c5xX2xX298xX1c5xX2a6xX2a6xX296xXexX1ccxX298xX298xX1cdxX5xX2xX22xXexX1d4xXexX22xX1xX6xX22xX1xXb5xXb6xX22xXexX6xXbxX63xX2f6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX6fxX3xX5cxXb5xXb6xX3xXcxX43cxXbxX3xX92xX4a7xXdxX3xX4xXb5xX121xX4xX3xX34xX125xXb5xX3xXexX84xX6xX19xX1xX3xX1d4xX96xX28xX3xX92xX46xX3xX19xX5baxX19xX3xXexX96xX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX58cxX96xX19xX1axXaxX3xX1xX84xX10xX2e9xX9xXaxX4dxX144xX6xXb6xX22xX5fxXb5xX19xX1axX22xX5fxX6xX19xX1axX4dxX1xX6xX22xX1xXb5xXb6xX22xXexX6xXbxX22xX92xX28xXdxX22xX4xXb5xX28xX4xX22xX5fxX6xXb5xX22xXexX84xX6xX19xX1xX22xX1d4xX6xX28xX22xX92xX10xX22xX19xX10xX19xX22xXexX6xX19xX1axX22xXexXb5xX22xXexXb5xX28xX19xX1axX22xX4xXb5xX6xX22xX5fxX6xX19xX1axX4dxX1c5xX2xX1cdxX2a6xX1c8xX296xX63xX1xXexX3fxXaxX12xX5cxX6fxX3xX5cxXb5xXb6xX3xXcxX43cxXbxX3xX92xX4a7xXdxX3xX4xXb5xX121xX4xX3xX34xX125xXb5xX3xXexX84xX6xX19xX1xX3xX1d4xX96xX28xX3xX92xX46xX3xX19xX5baxX19xX3xXexX96xX19xX1axX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX58cxX96xX19xX1axX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX1d1xX4a7xX3fxX3xX34xX14xX564xX4xX3xXexXdxXb7xXbxX3xX19xX1xX43cxX19xX3xX5xX91axX3xX5xXb5xX43cxX19xX3xXc0xX2cxX4xX3xX22xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX92xX6fxX3xXexX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX49xX1axXb5xXb6xX73fxX19xX3x12bc1xXdxX3xX442xXb5xX444xX4xX9cxX3xX5cxX6fxX3xX5cxXb5xXb6xX3xXcxX43cxXbxX3xX34xX72xX3xXexX84xX18xX3xXexX1xX6fxX19xX1xX3xX19xX1axX14xX36xXdxX3xX4xX121xX19xX1axX3xX7xX96xX19xX3xXf2xXdxX21xX19xX3xX4xX14xX36xX19xX1axX9cxX3xXcxX7d0xX19xX1axX3xX1a9xX923xX3xXexX1xX14xX3xX4xX1dxX6xX3xX58cxX96xX19xX1axX9cxX3xX34xX135xX19xX1axX3xX1axX135xXbxX3xXexX28xX3xX5xX4a7xX19xX3xX92xX6fxX28xX3xX7xX149xX3xX19xX1axX1xXdxX46xXbxX3xX144xX10fxXb6xX3xX5fxX149xX19xX1axX3xX58cxX96xX19xX1axX3xX92xX6fxX3xX1axXdxX96xXdxX3xXbxX1xX135xX19xX1axX3xX5fxX10fxX19xX3xXexX121xX4xX63xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX92xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc181xX76dxX3xX19xXdxX46xX3fxX3xX2xX1cdxX2a6xX3xX19xX576xX3fxX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXcxX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xXaxX3xX1xX84xX10xX2e9xX9xXaxX4dxX51dxXb5xX28xX4xX22xXexX10xX4dxXf2xXb6xX22xX19xXdxX10xX3fxX22xX2xX1cdxX2a6xX22xX19xX6xX3fxX22xX4xX6xX4xX1xX22xX3fxX6xX19xX1axX22xXexX1xX6xX19xX1axX22xX3fxXb5xX28xXdxX22xX19xX1axX6xX4dxX1c5xX1cdxX2xX296xX1c8xX2xX63xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX3fxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1c5xX1cdxX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX1cdxX1c8xX1c8xX4dxX2xX1cdxX1cbxX5fxX296xX1c5xX1cdxX2a6xX2a6xX1cdxX1ccxXexX296xX1c5xX298xX5xX2xX63xX2f6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c64xX76dxX3xX19xXdxX46xX3fxX3xX2xX1cdxX2a6xX3xX19xX576xX3fxX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXcxX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xXaxX3xX1xX84xX10xX2e9xX9xXaxX4dxX51dxXb5xX28xX4xX22xXexX10xX4dxXf2xXb6xX22xX19xXdxX10xX3fxX22xX2xX1cdxX2a6xX22xX19xX6xX3fxX22xX4xX6xX4xX1xX22xX3fxX6xX19xX1axX22xXexX1xX6xX19xX1axX22xX3fxXb5xX28xXdxX22xX19xX1axX6xX4dxX1c5xX1cdxX2xX296xX1c8xX2xX63xX1xXexX3fxXaxX12xX1c64xX76dxX3xX19xXdxX46xX3fxX3xX2xX1cdxX2a6xX3xX19xX576xX3fxX3xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXcxX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xXf2xX1xX93xX19xX1axX3xX4xX1xXf8xX3xX4xX135xX3xX91axX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXexX28xX3xX5xX4a7xX19xX3xX34xX444xXdxX3xX92xX4a7xXdxX3xX19xX14xX4a7xX4xX3xX49xX1axX6xX9cxX3xX3fxX6fxX3xX4xX869xX19xX3xX4xX135xX3xX91axX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xX34x10f46xX4xX3xX1d4xXdxX46xXexX3xX51dxXb5xX6xX19xX3xXexX84xXb0xX19xX1axX3xX34xX444xXdxX3xX92xX4a7xXdxX3xXbxX1xX28xX19xX1axX3xXexX84xX6fxX28xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xXb7xX3xX1axXdxX4a7xXdxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX92xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX3xX22xX3xX19xX1axXb0xX19xX3xX5xX10e2xX6xX3xXf2xX1xX93xX19xX1axX3xX1d4xX6xX28xX3xX1axXdxX36xX3xXexXafbxXexXaxX3xX1xX84xX10xX2e9xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX19xX1xX22xXexX84xXdxX4dxX4xX6xX4xX1xX22xX3fxX6xX19xX1axX22xXexX1xX6xX19xX1axX22xX3fxXb5xX28xXdxX22xX19xX1axX6xX22xX19xX1axX28xX19xX22xX5xXb5xX6xX22xXf2xX1xX28xX19xX1axX22xX1d4xX6xX28xX22xX1axXdxX28xX22xXexX6xXexX4dxX1c5xX1cdxX2xX298xX1cbxX1c8xX63xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX84xX4xX9xXaxX4dxX3fxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1c5xX1cdxX4dxX19xX10xX28fxX7xX4dxX1c5xX1cdxX1c8xX1c8xX4dxX2xX1cdxX296xX5fxX298xX1c5xX2xX1c8xX1c8xX1c5xX2a6xXexX298xX298xX1cbxX1c5xX2a6xX5xX1cdxX63xX2f6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXexX14xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX19xXdxX19xX3xX7xX28xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX4xX28xX19xX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX3fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX3xX22xX3xX19xX1axXb0xX19xX3xX5xX10e2xX6xX3xXf2xX1xX93xX19xX1axX3xX1d4xX6xX28xX3xX1axXdxX36xX3xXexXafbxXexXaxX3xX1xX84xX10xX2e9xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX19xX1xX22xXexX84xXdxX4dxX4xX6xX4xX1xX22xX3fxX6xX19xX1axX22xXexX1xX6xX19xX1axX22xX3fxXb5xX28xXdxX22xX19xX1axX6xX22xX19xX1axX28xX19xX22xX5xXb5xX6xX22xXf2xX1xX28xX19xX1axX22xX1d4xX6xX28xX22xX1axXdxX28xX22xXexX6xXexX4dxX1c5xX1cdxX2xX298xX1cbxX1c8xX63xX1xXexX3fxXaxX12xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX3xX22xX3xX19xX1axXb0xX19xX3xX5xX10e2xX6xX3xXf2xX1xX93xX19xX1axX3xX1d4xX6xX28xX3xX1axXdxX36xX3xXexXafbxXexX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX84xX28xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXbexX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX19xX1axX3xXc0xX14xX36xXdxX3xX49xX1axX6xX3xXf2xX1xX93xX19xX1axX3xX4xX1xXf8xX3xX5xX6fxX3xX3fxX121xXexX3xX4xXb5xX121xX4xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX3fxX40xX19xX1axX3xX34xX5c5xX19xX3xXexX1xXb5xX4b5xX19xX3xX3fxX6fxX3xX4xX869xX19xX3xX3fxX6xX19xX1axX3xX91axX3xX19xX1axX1xX79bxX6xX3xXf2xX1xX6xXdxX3xX7xX2cxX19xX1axX9cxX3xXf2xX1xX18xXdxX3xX34xX4b5xXb5xX63xX3xX58cxX135xX3xX5xX6fxX3xX1d4xX135xX3xX34xXb5xX444xX4xX3xX7xX28xXdxX3xX34xX14xX36xX19xX1axX3xXexX84xX28xX19xX1axX3xX34xX21xX3fxX3xXexX444xXdxX9cxX3xX5xX6fxX3xX2cxX19xX1xX3xX1d4xX7eexX19xX1xX3xX3fxXdxX19xX1xX3xX1xXb5xXb6xX3xX1xX28xX6fxX19xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX3fxX121xXexX3xXexX1xX36xXdxX3xX34xX40xXdxX3xX3fxX4a7xXdxX63xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX92xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXb5xX5xX12xX0xX5fxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX84xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX92xX12xX0xX4dxX5fxXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc17xXb5xXexX1xX28xX84xXaxX12xX5cxX6fxX3xX20xXdxX19xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX28xXb5xX84xX4xX10xXaxX12xX1daxXexX7d0xX19xX1axX3xX1xX564xXbxX1eexX0xX4dxXbxX12
Hà Linh