Hà Tĩnh quyết tâm giao đủ quân, đảm bảo chất lượng và tuân thủ phòng, chống dịch
(Baohatinh.vn) - Đến ngày 18/2, công tác tuyển quân nhập ngũ năm 2021 tại các địa phương ở Hà Tĩnh đã hoàn tất với quyết tâm: giao đủ chỉ tiêu 1.200 quân, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19.
fbd7x191a8x11d60x11925x11f1ax1aeecx11c63x14b87x1b704xX7x19fb7x12724x12e79x12453xfe42x194e3xX5x197d7xXax13a53x13d60x1601axX3xXcx17376x11059xX1xX3x199e5x171c1x198ecx18904xXexX3xXex16f2bx1458dxX3x14b8dxXdxX6x17bc5xX3x12611x1690cxX3xX1bxX1cxX22xX18x13037xX3xX2ax16fcfxX23xX3x10f4cxX34xX28xX3xX4xX1x11779xXexX3xX5x1008ax17e1dxX18xX25xX3x10d5exX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1x15824xX18xX25xX31xX3xX4xX1x171ffxX18xX25xX3x172b1x1931axX4xX1xX0x14953xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX5fxXaxX12x1503axX1exX18xX3xX18xX25xX14xX1dxX3xX2x1bed1xX64x19ca9xX31xX3xX4x14a18xX18xX25xX3xXex15611xX4xX3xXexX1cxX1dx18908xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1x17ce6xXbxX3xX18xX25x1084bxX3xX18x13b18xX23xX3xX85x19aa5xX85xX2xX3xXex183e1xXdxX3xX4xX8exX4xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41x177f2xX18xX25xX3x19530xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2ax1a663xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX3dxXexX3xX46x17a11xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23x17388xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX4xX1x11aa0xX3xXexXdx16d31xX1cxX3xX2x1858exX85xXaaxXaaxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX31xX3xXexX1x113c1xX4xX3xX1xXdx11a9exX18xX3xXexX5bxXexX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3x15977xX28xX46xXdxX5fx1575fxX2x11024xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10428xX18xXexX10x1a1eexXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10x17dd0xXexX143xX6xX5xXdxX25xX18xXe4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX15ax197adxXaxX12x1bae3xX1xX6xX18xX1xX31xX3xX25x171fbxX18xX31xX3x1bf96xX3xX18xX25xX1xX17xX6xX3xX46xX14xX3xX2ax15fddxX3xX4xX6xX28xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16f8cxX28xX5fxX1dxXaxX12xX79x18653xX3xX5xX14xX3xX18xX1x17722xX18xX25xX3xX18x17d12xXdxX3xX5fxX1cxX18xX25xX3xX4xXbdxX3xX37xX34xX18xX3xX23xX14xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX31xX3xX4xXbdxX3xX7xXc1xX3xXexX15axXf4xX18xX3xX2axX60xX6xX3xX37xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX9exXbxX3xXexX15axX1cxX18xX25xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xXexX15axX28xX18xX25xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXexX1cxX1dxX94xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xX2xX3xXexX15axX28xX18xX25xX3xX2axXdxX196xX1cxX3x15fa5xXdxX11exX18xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xX4xX1c3xX3xX5fxXdx167e9xX18xX3xX37xXdxX1exX18xX3xXbxX1x10fb5xX4xX3xXexXafxXbxXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13exX10xX18xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax10355xXdxX5fxXexX1xXe4xX3x15c6dxX2x18d9dxXbxX16bxX17bxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexXe4xX3x1707fxX2xXaaxXbxX16bxX17bxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX64xX64xXdxXf8xX37xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xX46xX18xX64xX18xX10xX2a8xX7xX64xX85xX2xXaax18799xX64xX2x16d7bxX145xX5fxX2bexX85xX2xX2e7xX83xX2xX2bexXexX85xX2e4xX2e4xX85xX83xX5xXaaxXf8x1a5eaxXbxX25x1758fxX15axX9xX2b1xXaaxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXaxX3xX2a8xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2afxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX2bexX2xXaaxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX13xX1cxX1dxX11exX18xX3x1254cxX1cfxX4xX3xX13xX14xX3xXexX15axX6xX18xX25xX3xXexX15axX186xX18xX25xX3xXex10b9dxX3xX4xX1xX270xX4xX3xX24exX18axX3xX24exX1exXexX3xX1xX42xXbxX3xX2axX1cfxX18xX25xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX25xXdxX1caxX6xX3xX4xX8exX4xX3xX2axXbdxX18xX3xX46xX60xX31xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3x1676ax11776xX18xX1xX3xXexX41xX3xX5xXdxX11exX1cx1babexXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xXcxX15axX1cxX18xX25xX3xXexX8exX3x14c77xX1x17144xX18xX25xX3x14273xXa6xX18xX3xX13x155e5xX18xX25xX3xX143xX3xX417xX1xX1c3xX3xX13exX1xXf0xX3xX1xX1cxX1dxX3xXexX15axX41xXc1xX18xX25xX3xX1bcxX6xX18xX3xX13exX13x12955x11c4axX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX395xX1cfxX4xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX28xX3xX37xXdxX1exXexXe4xX3x18158xXcxX15axX41xXd8xX4xX3xXex1591fxX18xX1xX3xX1xX463xX18xX1xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xX2axX6xX18xX25xX3xX5fxXdxX266xX18xX3xX37xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX270xX4xX3xXexXafxXbxX31xX3xX1bcxX6xX18xX3xX13exX13xX441xX442xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX2axXccxX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX41xX1cxX3xX4xX1xX28xX3xX13xX1cfxXdxX3xX2axX422xX18xX25xX3xX17exX25xX1xX17xX6xX3xX46x18d2exX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX119xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX37xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX46xXa6xX18xX3xX37xX34xX18xX3xX4xX1xXf0xX3xX2axXafxX28xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX31xX3xX4xXbdxX3xX7xXc1xX3xXexXa6xX18xX25xX3xX4xX41x16700xX18xX25xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xX1bxX1cxX34xX18xX3xX5xX18axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf4xX18xX3xXexX15axX41xXd8xX4xX3xX5x18e62xX4xX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xX15axX6xX3xX24exX1x19b26xXdxX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX31xX3xX2axX1exX18xX3xX4xX8exX4xX3xX46xX419xX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX31xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX24exX1xX6xXdxX3xX37xX8exX28xX3xX1dxX3xXexX1exX3xX46xX14xX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX17bxX3xX16bxX22xX1dxX3xX5fxX119xX18xX25xX3xX24exX1exX3xX1xX28xXafxX4xX1xX3xX25xXdxX6xX28xX31xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX31xX3xX25xX186xX18xX31xX3xXexXdxX1exXexX3xX24exXdxX11exX23x1ad8exX3xX46xX14xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1x15028xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX79xX41xX42xX4xX3xX37xXdxX1exXexX31xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX83xX2afxX64xX83xX2afxX3xX4xX89xX18xX25xX3xX5fxX22xX18xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX395xX1cfxX4xX3xX13xX14xX3xX2axXccxX3xX18xX1xX9exX18xX3xX5xX11exX18xX1xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX2axX52fxX18xX25xX3xX24exX1exX3xX1xX28xXafxX4xX1xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX2axX52fxX18xX25xX3xX4xX1xXf0xX3xXexXdxXf4xX1cxX31xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXf8xX3xX45bxXcxX3dxXexX3xX4xX34xX3xX2axX196xX1cxX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX24exX1xXc1xXdxX31xX3xX6xX18xX3xXexX22xX23xX31xX3xX7x180f2xX18xX3xX7xX14xX18xX25xX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xXf8xX3xX13exX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xX2axX1cfxX18xX25xX3xX46xXdxXf4xX18xX31xX3xXex17df1xX18xX25xX3xX1bxX1cxX14xX5e4xX3xXexXafxXdxX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3xX5fxX419xX3xXexX3a9xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX18xX25x156c2xX18xX3xX25xX186xX18xX31xX3xX1xXafxX18xX3xX4xX1xX1exX3xXexX5bxXdxX3xX2axX6xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1x12589xX18xX31xX3xX7xX5bxX3xX18xX25xX41xX508xXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX25xXdxX6xX3xX18xX1xX41xX18xX25xX3xX46x16dd5xX18xX3xX2axX772xX1dxX3xX18axX3xX18xX25xX1xX17xX6xX5e4xX618xX3xX143xX3xXexX22xX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xX17exX25xX1cxX1dxX266xX18xX3xX41dxXa6xX18xX3xX1bcxX463xX18xX1xX3xXc1xX3xX16bxXccxX3xX13xX422xX18xX25xX3xX395xX1cfxX4xX3xX4xX1xX28xX3xX37xXdxX1exXexXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13exX10xX18xXexX10xX15axX3xX5fxXexX1xX1cxX23xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2a8xXdxX5fxXexX1xXe4xX3xX2afxX2xX2b1xXbxX16bxX17bxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexXe4xX3xX2bexX2xXaaxXbxX16bxX17bxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX64xX64xXdxXf8xX37xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xX46xX18xX64xX18xX10xX2a8xX7xX64xX85xX2xXaaxX2e4xX64xX2xX2e7xX145xX5fxX2bexX85xX2xX2bexXaaxX2bexX83xXexX83xXaaxX2bexXaaxX83xX5xXaaxXf8xX2faxXbxX25xX2fdxX15axX9xX145xX85xX2bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXaxX3xX2a8xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2afxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX2bexX2xXaaxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX13exX8exX4xX3xX37xX41xXd8xX4xX3xX24exX1xX8exX23xX3xXexX1cxX1dxX94xX18xX3xX2axX196xX1cxX3xX2axX41xX42xX4xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3xXexX15axXf4xX18xX3xX2axX60xX6xX3xX37xX14xX18xX3xXexXf0xX18xX1xX3xXexXdxX1exX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX72exXexX3xX4xX1x1a51exX3xX46xX14xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX13exXa3xX18xX25xX3xX18xX1xX41xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3xX24exX1xX8exX4xX3xXexX15axX28xX18xX25xX3xXexXf0xX18xX1xX31xX3xX2xX2bexX2e4xX3xX4xX89xX18xX25xX3xX5fxX22xX18xX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xX2xX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX13exX6xX18xX3xX395xX1cfxX4xX3xX2axX6xX18xX25xX3xX7xX6fdxX18xX3xX7xX14xX18xX25xX3xX4xX1xX508xX3xX18xX25xX14xX1dxX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX46xXd8xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX772xX18xX3xX46xX1cxXdxX3xXexX41xXbdxXdxX31xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX24exX1xXc1xXdxXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXcxX1xX41xX42xX18xX25xX3xXexX8exX3xXcxX15axX772xX18xX3xX441xX1cxX6xX18xX25xX3xX79xXafxXexX3xX143xX3xX13exX1x1682fxX18xX1xX3xXexX15axX60xX3xX46xXdxXf4xX18xX3xX1bcxX6xX18xX3xX13exX13xX441xX442xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX13exX6xX18xX3xX395xX1cfxX4xX31xX3xXexX3dxXexX3xX4xX34xX3xX4xX8exX4xX3xX1xX28xXafxXexX3xX2axX1cfxX18xX25xX3xXexXdxX266xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf4xX18xX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX46xX14xX3xX2axX1c3xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX18xX1xX22xX18xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX18xX25xX1xX17xX6xX3xX46xX4c2xX3xX46xX196xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3xX2axX196xX1cxX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xXexX3a9xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX5xXdxXf4xX18xX3xX1xX28xX6xX18xX31xX3xX46xXa6xX18xX3xX18xX25xX1xX11exX5e4xX3xX13xX1cfxXdxX3xX2axX422xX18xX25xX3xX17exX25xX1xX17xX6xX3xX46xX4c2xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX119xX3xX16bxXccxX31xX3xXexX1xX60xX3xXexX15axX3dxX18xX3xX4xX1xXf0xX3xX25xX72exXbxX3xX23xX72exXexX31xX3xXexX72exX18xX25xX3xX1bxX1cxX14xX31xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX18xX1xXdxX11exX23xX3xX46xX4c2xX3xX18xX1x165d3xX23xX3xX1xXafxX18xX3xX4xX1xX1exX3xX7xX5bxX3xX18xX25xX41xX508xXdxX3xXexXdxX1exXbxX3xX16bxX52fxX4xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX17ex16f32xXexX3xX23xXd8xXdxX3xXexX15axX28xX18xX25xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXexX1cxX1dxX94xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX13exX6xX18xX3xX395xX1cfxX4xX3xX18xXa6xX23xX3xX18xX6xX1dxX3xX5xX14xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX5xX11exX18xX1xX3xXexX9exXbxX3xXexX15axX1cxX18xX25xX3xXexXafxXdxX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX46xX463xX3xXexXafxXdxX3xX16bxXccxX31xX3xXexX1xX60xX3xXexX15axX3dxX18xX3xX18xX1xX41xX3xX18xX1xX1caxX18xX25xX3xX18xXa6xX23xX3xXexX15axX41xXd8xX4xXf8xX3xX79xXdxX196xX1cxX3xX18xX14xX1dxX3xXexX1xX94xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX7xX119xX3xXexX15axX6xX18xX25xX3xXexX15axX186xX18xX25xX31xX3xX2axX1cfxX18xX25xX3xX46xXdxXf4xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf4xX18xX3xXexX15axX52fxX18xX25xX3xXexX1cxX1dxX94xX18xX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xX17xX6xX3xX46xX4c2xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX119xX5e4xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX18xXexX10xX15axXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX143xX6xX5xXdxX25xX18xXe4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX15axX17bxXaxX12xX13exX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xXexXa6xX18xX25xX17bxX3xX25xXdxX6xX28xX31xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xX1bxX1cxX8exX3xX85xXaaxX3xXbxX1xX52fxXexX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXcxX15axX1cxX18xX25xX3xXexX8exX3xX417xX1xX6xX18xX3xX417xX1xX52fxX4xX3xXcxX15axX41xX508xX18xX25xX3xX143xX3xX417xX1xX1c3xX3xXcxX15axX41xXc1xX18xX25xX3xX37xX6xX18xX3xX441xX1cxX22xX18xX3xX5xX119xX4xX3xX1bcxX1cfxX3xX13exX13xX441xX442xX3xXexXf0xX18xX1xX31xX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xX2xX31xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2axX41xX42xX4xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX4xX1xXf0xX3xXexXdxXf4xX1cxX3xXexX1cxX1dxX94xX18xX3xX2xXf8xX85xXaaxXaaxX3xX4xX89xX18xX25xX3xX5fxX22xX18xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX3ebxXexXa6xX18xX25xX3xX2b1xXaaxX3xX18xX25xX41xX508xXdxX3xX7xX28xX3xX46xXd8xXdxX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xXaaxX3xX46xX14xX3xX2xXaaxXaaxX3xX18xX25xX41xX508xXdxX3xX7xX28xX3xX46xXd8xXdxX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX2xX145xX3f7xXf8xX3x12746xX419xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xX5fxXdxX266xX18xX3xX37xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX270xX4xX3xXexXafxXbxX3xX18xX1xX41xX18xX25xX3xX18xX1xX508xX3xX7xX119xX3xX46xX14xX28xX3xX4xX1cxX1cfxX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX34xX3xX1xX11exX3xXexX1xX5bxX18xX25xX3xX4xX1xXa6bxX18xX1xX3xXexX15axX60xX3xX18xXf4xX18xX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xX4xX1xXf0xX3xX2axX2bxX3xX4xX1xXf0xX3xXexXdxXf4xX1cxX3xX23xX14xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX2axX196xX1cxX3xXexXa6xX18xX25xX3xX7xX28xX3xX46xXd8xXdxX3xX4xX8exX4xX3xX18xXa6xX23xX3xXexX15axX41xXd8xX4xX3xX3ebxX2axXafxXdxX3xX1xX186xX4xX3xX46xX14xX3xX4xX6xX28xX3xX2ax19403xX18xX25xX3xX2axXafxXexX3xX145xX31xX2bex16c6cxX31xX3xX7xX28xX3xX46xXd8xXdxX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xXaaxX3xX5xX14xX3xX2b1xX31xX2e7xXe91xX17bxX3xX7xX270xX4xX3xX24exX1xX550xX10xX3xX5xX28xXafxXdxX3xX2xX3xX46xX14xX3xX85xX3xX5xX14xX3xX2e4xX83xX31xX2e7xXe91xX31xX3xX7xX28xX3xX46xXd8xXdxX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xXaaxX3xX5xX14xX3xX2afxX2bexXe91xX17bxX3xX4xX89xX18xX25xX3xX5fxX22xX18xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX5xX14xX3xX25xXdxX8exX28xX3xX5fxX22xX18xX3xX2xXaaxX31xX85xX2b1xXe91xX31xX3xX7xX28xX3xX46xXd8xXdxX3xX18xXa6xX23xX3xX85xXaaxX85xXaaxX3xX5xX14xX3xX83xX31xX2bexXe91xXf8xXf8xXf8xX3f7xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13exX10xX18xXexX10xX15axXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2a8xXdxX5fxXexX1xXe4xX3xX2afxX2xX2b1xXbxX16bxX17bxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexXe4xX3xX2bexX2xXaaxXbxX16bxX17bxXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX64xX64xXdxXf8xX37xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf8xX46xX18xX64xX18xX10xX2a8xX7xX64xX85xX2xXaaxX2e4xX64xX2xX2e7xX145xX5fxX2bexX85xX2xX2bexX85xX2e7xX2afxXexX2afxX83xX2afxX2xX2afxX5xXaaxXf8xX2faxXbxX25xX2fdxX15axX9xX83xX145xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXaxX3xX2a8xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2afxX2xX2b1xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX2bexX2xXaaxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX442xX8exX18xX25xX3xX2e4xX64xX85xX31xX3xX13xX1cfxXdxX3xX2axX422xX18xX25xX3xX17exX25xX1xX17xX6xX3xX46xX4c2xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX119xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX3xX13exX6xX18xX3xX395xX1cfxX4xX3xX2axXccxX3xXexX3a9xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX5xX266xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX5xX11exX18xX1xX3xX25xX186xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf4xX18xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX46xX14xX3xXexX1xX6xX23xX3xX25xXdxX6xX3xX18xX25xX1xX17xX6xX3xX46xX4c2xX3xX13ex1adc9xX17exXddbxX3xX4xX1xX28xX3xX4xX8exX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf4xX18xX3xX2axX2bxX3xX2axXdxX196xX1cxX3xX24exXdxX11exX18xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xXcxX15axX1cxX18xX25xX3xXexX8exX3xX13xX422xX3x14068xXdxX18xX1xX3xXcxXdxX1exX18xX3xX143xX3xXbxX1xX4c2xX3xXexX15axX8exX4xX1xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXexX1cxX1dxX94xX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX1bcxX1cfxX3xX13exX13xX441xX442xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX37xXdxX1exXexX3xXexX1xXf4xX23xXe4xX3xX45bxX79xX94xX3xX25xXdxXccxX18xX3xX4xX8exX4xX1xX31xX3xX24exX1xX28xX6xX18xX1xX3xX46xX419xX18xX25xX31xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX31xX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xX2axX94xX3xX7xX1c3xXexX31xX3xX5xX186xXexX3xX18xX1xX1caxX18xX25xX3xXexX15axX41xX508xX18xX25xX3xX1xX42xXbxX3xX5xX22xX1dxX3xX18xX1xXdxX266xX23xX3xX46xX14xX28xX3xX4xX8exX4xX3xX2axXbdxX18xX3xX46xX60xX3xXexX15axX41xXd8xX4xX31xX3xXexX15axX28xX18xX25xX3xX46xX14xX3xX7xX6xX1cxX3xX5xX266xX3xX25xXdxX6xX28xX31xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX1bcxX1cfxX3xX13exX13xX441xX442xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX2axXccxX3xX4xX1c3xX3xX4xX89xX18xX25xX3xX46xXa6xX18xX3xX1dxXf4xX1cxX3xX4xX772xX1cxX3xX37xX6xX18xX3xX13exX13xX441xX442xX3xX1xX1cxX1dxX11exX18xX31xX3xXexX1xX60xX31xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX5bxX3xX1bxX1cxX8exX18xX3xXexX15axXdxX11exXexX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX4xX8exX4xX3xX18xX1cfxXdxX3xX5fxX1cxX18xX25xX3xXexXafxXdxX3xX13exX89xX18xX25xX3xX2axXdxX11exX18xX3xX7xX5bxX3xX145xX64xX13exX79xX143xXcxX10fbxX3xX18xX25xX14xX1dxX3xX145xX64xX85xX64xX85xXaaxX85xX2xX3xX4xX2bxX6xX3xX1bcxX1cfxX3xXcxX3a9xX18xX25xX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX41xX1cxX17bxX3xXexX1xX41xX508xX18xX25xX3xX16bxX1cxX1dxXf4xX18xX3xXexX1xX89xX18xX25xX3xXexXdxX18xX31xX3xX1xXdxX11exXbxX3xX2axX422xX18xX25xX3xX4xX1xX72exXexX3xX4xX1xX940xX3xX4xX8exX4xX3xX2axXbdxX18xX3xX46xX60xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xXexXa6xX18xX25xX3xX4xX41xX508xX18xX25xX3xX1bxX1cxX34xX18xX3xX5xX18axX3xX7xX5bxX3xX5xX41xX42xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX4xX89xX18xX25xX3xX5fxX22xX18xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX1xXf0xX3xXexXdxXf4xX1cxX3xX2axX41xX42xX4xX3xX25xXdxX6xX28xX17bxX3xX4xX1xX1cx191f7xX18xX3xX37xX60xX3xX2axX772xX1dxX3xX2axX2bxX3xX18xX25xX1cxX422xX18xX3xX5fxX119xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX2axX2bxX3xX4xX1xXf0xX3xXexXdxXf4xX1cxX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX17bxX3xX15axX14xX3xX7xX28xX8exXexX31xX3xX18xX753xX23xX3xX4xX1xX753xX4xX3xXexX463xX18xX1xX3xX1xX463xX18xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3xX4xX1c3xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX2axX94xX3xX37xX8exX28xX3xX4xX8exX28xX3xXexX1xX10xX28xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2axX60xX18xX1xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xX13exX419xX18xX25xX3xX46xXd8xXdxX3xX2axX1c3xX31xX3xX4xX8exX4xX3xX2axX60xX6xX3xXbxX1xX41xXbdxX18xX25xX3xX4xXa6xX18xX3xX4xX270xX3xX2axXdxX196xX1cxX3xX24exXdxX11exX18xX3xX4xX4c2xX3xXexX1xX94xX31xX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX41xX1cxX31xX3xX4xX1xXf0xX3xX2axXafxX28xX3xX18xX1xX41xX18xX25xX3xX1xXafxX18xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX3dxXbxX3xX18xX1xX3dxXexX3xX4xX8exX4xX3xX4xX1cxX1cfxX4xX3xX25xX72exXbxX3xX25x1a441xX31xX3xXexX9exXbxX3xXexX15axX1cxX18xX25xX3xX2axX89xX18xX25xX3xX18xX25xX41xX508xXdxX17bxX3xX15axX52fxXexX3xX25xX186xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX772xX18xX3xXexX15axX28xX18xX25xX3xX2axX28xX14xX18xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX17bxX3xXexX3a9xX3xX4xX1xX270xX4xX3xXexX72exX18xX25xX3xX1bxX1cxX14xX31xX3xX2axX1cfxX18xX25xX3xX46xXdxXf4xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXf4xX18xX3xX5xXf4xX18xX3xX2axX41xX508xX18xX25xX3xX18xX1xX9exXbxX3xX18xX25xXa3xX3xX18xX25xX753xX18xX3xX25xX186xX18xX31xX3xX18axX3xX18xX25xX1xX17xX6xX31xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX2axX772xX1dxX3xX2axX2bxX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX17bxX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xXexX3a9xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX1xX186xX4xX3xXexX9exXbxX3xX4xX1xXa6bxX18xX1xX3xXexX15axX60xX3xXexX9exXbxX3xXexX15axX1cxX18xX25xX3xX46xX14xX3xX1xX28xXafxXexX3xX2axX1cfxX18xX25xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX5xX41xX1cxX3xX46xXa6xX18xX3xX1xX1c3xX6xX31xX3xX46xXa6xX18xX3xX18xX25xX1xX11exX17bxX3xX4xX1xX41xXbdxX18xX25xX3xXexX15axX463xX18xX1xX31xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX772xX18xX31xX3xX7xX5bxX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX2axXafxXdxX3xX37xXdxX94xX1cxX5e4xX618xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX28xX5fxX1dxXaxX12xXddbxX119xX3xX24exXdxX1exX18xX3xX5xX266xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX7xX940xX3xX5fxXdxX266xX18xX3xX15axX6xX3xX46xX14xX28xX3xX18xX25xX14xX1dxX3xX85xX83xX64xX85xXf8xX3xX41dxXdxX11exX4xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX18xX1xX9exX18xX3xX1bxX1cxX22xX18xX3xX2axX196xX1cxX3xX15axX52fxXexX3xX25xX186xX18xX17bxX3xXexX1xX508xXdxX3xX25xXdxX6xX18xX3xX24exX1xX89xX18xX25xX3xX1bxX1cxX8exX3xX85xXaaxX3xXbxX1xX52fxXexXf8xX0xX64xXbxX12xX0xX5fxXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX15axX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX143xXexX1xX1cxX23xX37xX143xX6xX18xX5fxX143xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14f75xXdxX94xX23xX3xXexX15axX6xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xXexXafxXdxX3xX4xX8exX4xX3xX4xXbdxX3xX7xXc1xX3xX24exX1xX8exX23xX3xX4xX1xX1caxX6xX3xX37xX11exX18xX1xX3xXc1xX3xX13xX14xX3xXf8xXf8xXf8xXaxX3xX1xX15axX10x1b5f6xX9xXaxX64xX1dxX143xXexX10xX64xX24exXdxX10xX23xX143xXexX15axX6xX143xX4xX28xX18xX25xX143xXexX6xX4xX143xXbxX1xX28xX18xX25xX143xX4xX1xX28xX18xX25xX143xX5fxXdxX4xX1xX143xX4xX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX143xXexX6xXdxX143xX4xX6xX4xX143xX4xX28xX143xX7xX28xX143xX24exX1xX6xX23xX143xX4xX1xX1cxX6xX143xX37xX10xX18xX1xX143xX28xX143xX1xX6xX143xXexXdxX18xX1xX64xX85xXaaxX2afxX2xX83xX2xXf8xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX15axX4xX9xXaxX64xX23xX10xX5fxXdxX6xX64xX2xX85xXaaxX64xX18xX10xX2a8xX7xX64xX85xX2xXaaxX2bexX64xX2afxX145xX5fxXaaxX2xX2afxX2b1xX83xX85xX2b1xXexX2b1xX2b1xX2bexX85xX2e7xX5xXaaxXf8xX2faxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX5fxXdxX46xX12xX0xX7xXexX15axX28xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1640xXdxX94xX23xX3xXexX15axX6xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xXexXafxXdxX3xX4xX8exX4xX3xX4xXbdxX3xX7xXc1xX3xX24exX1xX8exX23xX3xX4xX1xX1caxX6xX3xX37xX11exX18xX1xX3xXc1xX3xX13xX14xX3xXf8xXf8xXf8xXaxX3xX1xX15axX10xX1697xX9xXaxX64xX1dxX143xXexX10xX64xX24exXdxX10xX23xX143xXexX15axX6xX143xX4xX28xX18xX25xX143xXexX6xX4xX143xXbxX1xX28xX18xX25xX143xX4xX1xX28xX18xX25xX143xX5fxXdxX4xX1xX143xX4xX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX143xXexX6xXdxX143xX4xX6xX4xX143xX4xX28xX143xX7xX28xX143xX24exX1xX6xX23xX143xX4xX1xX1cxX6xX143xX37xX10xX18xX1xX143xX28xX143xX1xX6xX143xXexXdxX18xX1xX64xX85xXaaxX2afxX2xX83xX2xXf8xX1xXexX23xXaxX12xX1640xXdxX94xX23xX3xXexX15axX6xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xXexXafxXdxX3xX4xX8exX4xX3xX4xXbdxX3xX7xXc1xX3xX24exX1xX8exX23xX3xX4xX1xX1caxX6xX3xX37xX11exX18xX1xX3xXc1xX3xX13xX14xX3xXf8xXf8xXf8xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX15axX28xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX442xXc1xX3x1a1d5xX3xXexX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX9exXbxX3xX2e7xX3xX2axX28xX14xX18xX3xX5fxX28xX3xX4xX8exX4xX3xXbxX1xX1c3xX3xX25xXdxX8exX23xX3xX2axX5bxX4xX3xX7xXc1xX3xX5xX14xX23xX3xXexX15axX41xXc1xX18xX25xX3xX2axX28xX14xX18xX3xX24exXdxX94xX23xX3xXexX15axX6xX3xX46xX196xX3xX4xX89xX18xX25xX3xXexX8exX4xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xXexXafxXdxX3xXexX3dxXexX3xX4xX34xX3xX4xX8exX4xX3xX4xXbdxX3xX7xXc1xX3xX24exX1xX8exX23xX3xX4xX1xX1caxX6xX3xX37xX11exX18xX1xX3xXexX15axXf4xX18xX3xX2axX60xX6xX3xX37xX14xX18xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX5fxXdxX46xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddbxX28xX6xX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX11exXbxX3xX46xX9exX18xX3xXexX34xXdxX3xX24exX1xX8exX4xX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX143xX3xX13xX14xX3xX17exX1cfxXdxX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xXf8xXf8xXf8xXaxX3xX1xX15axX10xX1697xX9xXaxX64xX1dxX143xXexX10xX64xX5fxX28xX6xX18xX1xX143xX18xX25xX1xXdxX10xXbxX143xX46xX6xX18xX143xXexX6xXdxX143xX24exX1xX6xX4xX1xX143xXexX1cxX1dxX10xX18xX143xX1xX6xX143xXexXdxX18xX1xX143xX1xX6xX143xX18xX28xXdxX143xX18xX25xX1xXdxX10xX23xX143xX18xX25xX6xXexX143xXbxX1xX28xX18xX25xX143xX5fxXdxX4xX1xX143xX4xX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX64xX85xXaaxX2b1xX145xX2e4xX83xXf8xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX15axX4xX9xXaxX64xX23xX10xX5fxXdxX6xX64xX2xX85xXaaxX64xX18xX10xX2a8xX7xX64xX85xX2xXaaxX2bexX64xX2xX2bexX145xX5fxX2bexX85xXaaxX2bexX2e7xX2e7xX85xXexX85xX2e4xX2xX2b1xX145xX5xXaaxXf8xX2faxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX5fxXdxX46xX12xX0xX7xXexX15axX28xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddbxX28xX6xX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX11exXbxX3xX46xX9exX18xX3xXexX34xXdxX3xX24exX1xX8exX4xX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX143xX3xX13xX14xX3xX17exX1cfxXdxX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xXf8xXf8xXf8xXaxX3xX1xX15axX10xX1697xX9xXaxX64xX1dxX143xXexX10xX64xX5fxX28xX6xX18xX1xX143xX18xX25xX1xXdxX10xXbxX143xX46xX6xX18xX143xXexX6xXdxX143xX24exX1xX6xX4xX1xX143xXexX1cxX1dxX10xX18xX143xX1xX6xX143xXexXdxX18xX1xX143xX1xX6xX143xX18xX28xXdxX143xX18xX25xX1xXdxX10xX23xX143xX18xX25xX6xXexX143xXbxX1xX28xX18xX25xX143xX5fxXdxX4xX1xX143xX4xX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX64xX85xXaaxX2b1xX145xX2e4xX83xXf8xX1xXexX23xXaxX12xXddbxX28xX6xX18xX1xX3xX18xX25xX1xXdxX11exXbxX3xX46xX9exX18xX3xXexX34xXdxX3xX24exX1xX8exX4xX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX143xX3xX13xX14xX3xX17exX1cfxXdxX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xXf8xXf8xXf8xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX15axX28xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX15axX41xXd8xX4xX3xX5fxXdxX266xX18xX3xX37xXdxX1exX18xX3xX23xXd8xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX37xX11exX18xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX31xX3xX1bcxX6xX18xX3xX441xX1cxX34xX18xX3xX5xX18axX3xX1bcxX1exX18xX3xX16bxX10xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX46xX14xX3xX4xX8exX4xX3xX18xX1xX14xX3xX16bxX10xX3xX4xX1xXafxX1dxX3xXexX1cxX1dxX1exX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX143xX3xX13xX14xX3xX17exX1cfxXdxX3xX2axXccxX3xXexXa6xX18xX25xX3xX4xX41xX508xX18xX25xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX4xX8exX4xX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX6xX18xX3xXexX28xX14xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24exX1xX8exX4xX1xXf8xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX5fxXdxX46xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXf0xX3xX2axXafxX28xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX15axX10xX1697xX9xXaxX64xX1dxX143xXexX10xX64xX1xX6xX143xXexXdxX18xX1xX143xX4xX1xXdxX143xX5fxX6xX28xX143xXexX1xX1cxX4xX143xX1xXdxX10xX18xX143xX18xX25xX1xXdxX10xX23xX143xX18xX25xX6xXexX143xX37xXdxX10xX18xX143xXbxX1xX6xXbxX143xXbxX1xX28xX18xX25xX143xX4xX1xX28xX18xX25xX143xX5fxXdxX4xX1xX143xX4xX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX64xX85xXaaxX2b1xX145xX83xX2e4xXf8xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX15axX4xX9xXaxX64xX23xX10xX5fxXdxX6xX64xX2xX85xXaaxX64xX18xX10xX2a8xX7xX64xX85xX2xXaaxX2bexX64xX2xXaaxX2b1xX5fxX2bexX85xX2xX2b1xX2xX2e7xX2xXexX2e4xX2e4xX83xX2b1xX5xX145xX143xX2xX2e7xX2e7xX5fxX2e7xX85xXaaxXaaxX145xX2xX85xXexX83xX2e4xX2b1xX2e7xX2afxX5xXaaxXf8xX2faxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xXdxX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX1bxX1cxX22xX18xX31xX3xX2axX34xX23xX3xX37xX34xX28xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX18xX25xX3xX46xX14xX3xXexX1cxX22xX18xX3xXexX1xX2bxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX5fxXdxX46xX12xX0xX7xXexX15axX28xX18xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXf0xX3xX2axXafxX28xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xXaxX3xX1xX15axX10xX1697xX9xXaxX64xX1dxX143xXexX10xX64xX1xX6xX143xXexXdxX18xX1xX143xX4xX1xXdxX143xX5fxX6xX28xX143xXexX1xX1cxX4xX143xX1xXdxX10xX18xX143xX18xX25xX1xXdxX10xX23xX143xX18xX25xX6xXexX143xX37xXdxX10xX18xX143xXbxX1xX6xXbxX143xXbxX1xX28xX18xX25xX143xX4xX1xX28xX18xX25xX143xX5fxXdxX4xX1xX143xX4xX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX64xX85xXaaxX2b1xX145xX83xX2e4xXf8xX1xXexX23xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXf0xX3xX2axXafxX28xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX15axX28xX18xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX15axX41xXd8xX4xX3xXexX463xX18xX1xX3xX1xX463xX18xX1xX3xX5fxXdxX266xX18xX3xX37xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX270xX4xX3xXexXafxXbxX3xX4xX2bxX6xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX31xX3xX4xX1xXdxX196xX1cxX3xX18xX6xX1dxX31xX3xX1bcxX6xX18xX3xX13exX1xXf0xX3xX2axXafxX28xX3xXbxX1xX54xX18xX25xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2axXccxX3xX37xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX89xX18xX25xX3xX46xXa6xX18xX3xX7xX5bxX3xXaaxX2bexX143xX13exX41dxX64xX1bcxX13exX79xX3xX46xX196xX3xX46xXdxX11exX4xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX11exX18xX3xX18xX25xX1xXdxXf4xX23xX3xX18xX25xX72exXexX3xX37xXdxX11exX18xX3xXbxX1xX8exXbxX3xXbxX1xX54xX18xX25xX31xX3xX4xX1xX5bxX18xX25xX3xX5fxX60xX4xX1xX3xX13exX28xX46xXdxX5fxX143xX2xX145xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX5fxXdxX46xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX1cxX5xX12xX0xX5fxXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15axXaxX12xX0xX64xX5fxXdxX46xX12xX0xX64xX5fxXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10b6xX1cxXexX1xX28xX15axXaxX12xXcxX15axX186xX18xX25xX3xXcxX1cxX11exX0xX64xXbxX12
Trọng Tuệ