Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận nhiều vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ở Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 26 và 27. Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.
b4b7x13289x12e89x166dbx12ddbxebf9xbf46x1018cxc8a5xX7x13b32x164b4xcb86xc3e3x1070cxf4faxX5xcb81xXaxX3xX7xXex149edxX5xX10xX9xXaxXexX10xc194xXex1271axX6xX5xXdx14b9exdd27x12d78xX3x10adfx13cb0xX7xXexXdxdba9xX15xbc6exXax11909xXcxX1x148d7xX23xX22xX3xc3caxb6fdx175f0xX3xcf0cxf203xXexX3xc328xX27x10c02xX3xX3axd2c1xX3xX1x16859xXbxX3xXexX1xee50xX3xfcb7xc29fxX3xe50cx1148axX3xX4dx17b92xX3xX4x178a1xX6xX3xd486xX15xX3xX36xX6xX23xX3x10383xXdx14419x1177cxX3xXex115f1xX6xX3xXcx1794axX23xX1xX3xX57xX15xX3xfb94xX51xX3xXcx17571xX23xX1xX0x16de6xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX10xX6xf0dbxXaxX2fxbe47xd2b3xX6xX3xX3exX27xX6xf4bfxX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xX3x15d68x15097xX3xX1xX46xXbxX3xX3axX43xX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX4exX3xX50xX51xX3xX4dxX54x16443xX3xXcx11aeexXdxX3xX4xX37xX4xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xX23xX51xX15xX96xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xXb8xXb9xX3xX1cxX10xX64xX3xX1cx16ba8xXexX96xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX27xeb50xX23xX3xX64x1475exXexX3xX7x10facxX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16fb6xX10xX23xXexX10xX67xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX10xX23xXexX10xX67xXaxX2fxX0xXdxX64xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX23xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax16ae8xXdxX8cxXexX1xX24xX3xX4exX2x15dd4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xdc91xX2x12073xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX7axX7axXdxXcexX36xX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xXcexX50xX23xX7axX23xX10xX16cxX7xX7axX2x15ebexX182xX54xX7axX2xX184xX4exX8cxX4dxX2xX175xX182xX2xX4dxX4exXexX4exc938xX54xX4dxX5xX1b7xX1exX2xX184xX4exX8cxX4exX184xX1b7xX175xX175xX182xX182xXexX1b7xX54x1368dxX182xX1b7xX5xX184xXcexX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX4exX3xX50xX51xX3xX4dxX54xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXcxX67xX27xX23xX22xX3xXex17a2bxX64xX3xX1xX27xX15x17c69xX23xX3xX5x102e9xX3xc17dxX112xX4xX3xX72xX51xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1044exX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX61xX3bxXexX3xX5xX27xX10exX23xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xX3axX1xXdxX3xX4x17a4exX3xX8cx161e9xX27xX3xX1xXdxX256xX27xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX3xXb8xX116xXdxX3xX50xe646xXdxX3xbb40xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xe389xX23xX22xX2dxX3xXb8x14d23xX23xX22xX3xX4xX1x13623xX3xcc6cxX1xX6xX23xX3xX2b1x17eb1xX23xX1xX3xX130x152c1x11da2xX23xX22xX3xX1exX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX50xXdx15316xX23xX96xX3xX271xX2cfxX3xXexX1xX2dcxX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX3xX50xX51xX3xX64xX112xXexX3xX7xX116xX3xXexX10exXbxX3xXexX1xX63xX96xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xXcexX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX3axX43xX3xX4dxX184xX2xX184xX3xX1exX3xX4dxX184xX2xX175xX3xX50xX51xX3xX4dxX184xX2xX175xX3xX1exX3xX4dxX184xX4dxX184xX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX3xX36xX51xX23xX96xX3xXexX1xX116xX23xX22xX3xX23xX1xX299xXexX3xX4xX1xX57xX3xXexX67xX2dcxX2ddxX23xX22xX3xX50xX51xX3xX5xXb9xX23xX1xX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX4xX1xX6bxX3xXb8xXd1xX38xX3xX50xXdxX256xX4xX3xXexX1xX27xX3xXexXdx156f9xX23xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX112xX3xX22xXdxX6xX3xXb8xX2d7xX23xX1xX96xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xX1cxXdxX23xX3xX22xXdxX6xX38xX3xXb8xX299xXexX3xX5xX51xX64xX3xX23xX1xX51xX3xc746xX3xXexX67xX37xXdxX3xX3exX27xX15xX3xXb8xd8f5xX23xX1xX3xX4xX57xX6xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX50xX51xX3xc40dxX1xX51xX3xX23xX2dcxX2aexX4xX2dxX3xXexX1xXdxX3bxX27xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX96xX3xX36xX27xX32xX23xX22xX3xX5xc52axX23xX22xX3xX5xXb9xX23xX1xX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX4xX1xX6bxX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX96xX3xX22xXdxX37xX64xX3xX7xX37xXexX96xX3xXb8xX63xX3x11071xX271xX423xc046xX3xX1cxXb9xX3xX50xX51xX3xX64xX112xXexX3xX7xX116xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xX4xX296xX3xX23xX1xXdxX3d2xX27xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xXexX67xX38xX23xX22xX3xX3exX27xX40xX23xX3xX5xbd71xX3xXb8xX299xXexX3xXb8xX6xXdxX96xX3xXexX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX96xX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX96xX3xXb8x164c3xX27xX3xXexX2dcxX3xX1cxX250xX15xX3xX8cx17b20xX23xX22xX3xX4xX2ddxX3xX36xX40xX23xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX2b1xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX2d1xX1xX6xX23xX3xX2b1xX2d7xX23xX1xX3xX130xX2dcxX2ddxX23xX22xX3xX1exX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX50xXdxX2eexX23xX96xX3xX271xX2cfxX3xXexX1xX2dcxX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX96xX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX130xX1xX57xX3xXexX413xX4xX1xX3xX475xX271xX423xX478xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX3xX4xX1xX413xX27xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX50xX3d2xX3xX23xX1xd3bdxX23xX22xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xX4xX57xX6xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX3axX43xX3xX4dxX184xX2xX184xX3xX1exX3xX4dxX184xX2xX175xX3xX50xX51xX3xX4dxX184xX2xX175xX3xX1exX3xX4dxX184xX4dxX184xX2dxX3xXexX1xXdxX3bxX27xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX96xX3xX5xX51xX64xX3xXexX67xX37xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX3exX27xX15xX3xXb8xX413xX23xX1xX3xX4xX57xX6xX3xX2b1xX40xX23xX22xX96xX3xXbxX1xX37xXbxX3xX5xX27xX10exXexX3xX4xX57xX6xX3xX423xX1xX51xX3xX23xX2dcxX2aexX4xX3xXexX67xX38xX23xX22xX3xX3exX27xX40xX23xX3xX5xX4b9xX3xXb8xX299xXexX3xXb8xX6xXdxX96xX3xXexX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX96xX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX96xX3xXb8xX4dbxX27xX3xXexX2dcxX3xX1cxX250xX15xX3xX8cxX4e6xX23xX22xX3xX4xX2ddxX3xX36xX40xX23xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX130xX37xX4xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xX23xX2eexX27xX3xXexX67xX2eexX23xX96xX3xX4xX296xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX37xX4xX3xXexX10exXbxX3xXexX1xX63xX96xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX24xX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcx16adaxX23xX22xX3xX50xd3f1xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX3axX43xX3xX4dxX184xX2xX184xX3xX1exX3xX4dxX184xX2xX175xX3xX4xX296xX3xX64xX112xXexX3xX7xX116xX3xX4xX1xX57xX3xXexX67xX2dcxX2ddxX23xX22xX3xX50xX3d2xX3xX22xXdxX6xX38xX3xXb8xX299xXexX3xX5xX51xX64xX3xX23xX1xX51xX3xX407xX3xX3axX1xX32xX23xX22xX3xXb8x14a22xX23xX22xX3xX3exX27xX15xX3xXb8xX413xX23xX1xX3xX4xX57xX6xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX50xX51xX3xX423xX1xX51xX3xX23xX2dcxX2aexX4xX2dxX3xXexX1xXdxX3bxX27xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX5xXb9xX23xX1xX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX4xX1xX6bxX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX96xX3xX22xXdxX37xX64xX3xX7xX37xXexX96xX3xXb8xX63xX3xX475xX271xX423xX478xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX96xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX3xX50xX51xX3xX64xX112xXexX3xX7xX116xX3xXexX10exXbxX3xXexX1xX63xX96xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xX4xX296xX3xX23xX1xXdxX3d2xX27xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xXexX67xX38xX23xX22xX3xX3exX27xX40xX23xX3xX5xX4b9xX3xXb8xX299xXexX3xXb8xX6xXdxX96xX3xXexX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX96xX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX96xX3xXb8xX4dbxX27xX3xXexX2dcxX3xX1cxX250xX15xX3xX8cxX4e6xX23xX22xX3xX4xX2ddxX3xX36xX40xX23xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX2b1xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX8fx1004exX3xXcxX37xX3xX25cxX27xX10exX23xX3xX1exX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX271xX2cfxX3xXexX1xX2dcxX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX2d1xX1xX6xX23xX3xX8fx158c7xX23xX3xX423xX1xX51xX23xX3xX1exX3xX5axX15xX3xX50xXdxX2eexX23xX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX96xX3xX2d1xX1xX296xX3xX130xX1xX57xX3xXexX413xX4xX1xX3xX475xX271xX423xX478xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX25cxX2eexX3xXcxX67xX27xX23xX22xX3xX2d1xX1xX38xX23xX22xX3xX1exX3xX2d1xX1xX296xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xXbxX1x1558exX23xX22xX3xb7f9xXdxX37xX3xX1exX3xX130xX32xX23xX22xX3xX7xX40xX23xX3xe716x10895xX407xX3xXcxX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xe155xX96xX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xXbxX1xX91bxX23xX22xX3xXcxX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX1exX3xX61xX3bxX3xX1xX38xXd1xX4xX1xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX423xX22xX27xX15x16bf3xX23xX3xeb0cxX27xX116xX4xX3xX61xX1xX37xX23xX1xX3xX1exX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX50xXdxX2eexX23xX96xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xXbxX1xX91bxX23xX22xX3xXcxX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX1exX3xX61xX3bxX3xX1xX38xXd1xX4xX1xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX25cxX2eexX3xX72xX2c9xX23xX22xX3xX130xX2ddxX3xX1exX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX50xXdxX2eexX23xX96xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xXbxX1xX91bxX23xX22xX3xX61xXdxX23xX1xX3xXexX3bxX3xX1exX3xX72xXd1xX3xXexX4dbxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX8fxb7f0xX3xbbbbxXd1xX23xX1xX3xX72xX51xX3xX1exX3xX2d1xX1xX296xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xXbxX1xX91bxX23xX22xX3xXcxX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX1exX3xX61xX3bxX3xX1xX38xXd1xX4xX1xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX2dxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX2b1xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX25cxX2eexX3xX8fxX8b1xX23xX3xXcxX1xX57xX15xX3xX1exX3xX4xX1xX27xX15xX2eexX23xX3xX50xXdxX2eexX23xX3xX2d1xX1xX91bxX23xX22xX3xX61xXdxX23xX1xX3xXexX3bxX3xX1exX3xX72xXd1xX3xXexX4dbxX23xX22xX96xX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xXbxX1xX91bxX23xX22xX3xXcxX51xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX50xX51xX3xXa2fxX32xXdxX3xXexX67xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX256xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX423xX22xX27xX15xX982xX23xX3xX478xX27xX15xX3xX271xX2cfxX23xX1xX3xX1exX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX2d1xX1xX296xX3xX271xX2cfxX3xXexX1xX2dcxX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX96xX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX130xX1xX57xX3xXexX413xX4xX1xX3xX475xX271xX423xX478xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX423xX22xX27xX15xX982xX23xX3xX8fxX8b1xX23xX3xXcxX2d7xX23xX1xX3xX1exX3xX2d1xX1xX296xX3xX271xX2cfxX3xXexX1xX2dcxX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xXcxX67xX4dbxX23xX3xX8fxX8b1xX23xX3xX72xXdxX3bxX27xX3xX1exX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX57xX15xX3xX50xXdxX2eexX23xX96xX3xX2d1xX1xX296xX3xX130xX1xX57xX3xXexX413xX4xX1xX3xX475xX271xX423xX478xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX271x11289xXdxX3xX423xX22xX46xX4xX3x15db1xX23xX1xX3xX1exX3xX61xX3bxX3xXexX38xX37xX23xX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xXa2fx175b8xX96xX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX61xX3bxX3xXexX38xX37xX23xX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX2dxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX2b1xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX423xX22xX27xX15xX982xX23xX3xX8fxX8b1xX23xX3xX72xXdxX3bxX27xX3xX1exX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX4bxX4xX3xXcxX51xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xX50xX51xX3xXa2fxX32xXdxX3xXexX67xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX2dxX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX2d1xX1xXd1xX64xX3xX130xX32xX23xX22xX3xXcxX1xX51xX23xX1xX3xX1exX3xX23xX22xX27xX15xX2eexX23xX3xXcxX67xX2dcxX407xX23xX22xX3xX36xX6xX23xX3xXcxX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX1exX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX3xX50xX51xX3xXb8xX2c9xX23xX22xX3xX4xX1xX2cfxX3xX2d1xX1xX6xX23xX3xXcxX1xX413xX3xXbe9xXdxX3xX1exX3xXcxX1xX57xX3xX3exX27xXc0bxX3xX23xX22xX250xX23xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX1cxXb9xX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX271xX2c3xX23xX22xX3xX4xXbe1xX23xX22xX3xX4xX1xX413xX27xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX50xX3d2xX3xX4xX37xX4xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX37xX4xX3xXex140e3xX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX50xX51xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xXexX67xX38xX23xX22xX3xXexX1xX4e6xX4xX3xX1xXdxX256xX23xX3xX4xX1xX4bxX4xX3xXexX67xX37xX4xX1xX96xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX50xX701xX3xXb8xX2dcxc87fxX4xX3xXbxX1xX250xX23xX3xX4xX32xX23xX22xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX10xX64xX2fxX8fxXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX37xX4xX3xXexXd5dxX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xX50xX51xX3xXb8xX40xX23xX22xX3xX50xXdxX2eexX23xX3xX23xX2eexX27xX3xXexX67xX2eexX23xX3xXb8xXb9xX3xX40xX23xX1xX3xX1xX2dcxX407xX23xX22xX3xX3axX1xX32xX23xX22xX3xXexX116xXexX3xXb8xX3bxX23xX3xX27xX15xX3xXexX2cfxX23xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX299xXbxX3xX57xX15xX96xX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX3exX27xX15xX3d2xX23xX3xXb8xX413xX6xX3xXbxX1xX2dcxX2ddxX23xX22xX2dxX3xXb8xX63xX3xX5xXd1xXdxX3xX1xX10exX27xX3xX3exX27xX40xX3xX67xX299xXexX3xX23xX22xX1xXdxX2eexX64xX3xXexX67xX46xX23xX22xX96xX3xX3axX1xX296xX3xX3axX1x14504xX4xX3xXbxX1xX701xX4xX2dxX3xX22xX250xX15xX3xX8cxX2dcxX3xX5xX27xX10exX23xX3xX36xX4bxX4xX3xX1cxX75axX4xX96xX3xXb8xX3bxX23xX3xX64xX4bxX4xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX1cxX10xX64xX3xX1cxX104xXexX96xX3xXexX1xXdxX3xX1xX51xX23xX1xX3xX3axcc18xX3xX5xX27xX10exXexXcexX0xX7axX10xX64xX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX3axX43xX3xX4dxX184xX2xX175xX3xX1exX3xX4dxX184xX4dxX184xX3xX50xX51xX3xX64xX112xXexX3xX7xX116xX3xXexX10exXbxX3xXexX1xX63xX96xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xX5xXdxX2eexX23xX3xX3exX27xX6xX23xX3xX4xX296xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX96xX3xXexX27xX15xX3xX4xX1xX2dcxX6xX3xXb8xX3bxX23xX3xX64xX4bxX4xX3xX1cxX10xX64xX3xX1cxX104xXexX96xX3xXexX1xXdxX3xX1xX51xX23xX1xX3xX3axXeb8xX3xX5xX27xX10exXexX3xX23xX1xX2dcxX23xX22xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX3axXdxX63xX64xX3xXb8xXdxX63xX64xX3xX7xX250xX27xX3xX7xXe7axX4xX96xX3xX23xX22xX1xXdxX2eexX64xX3xXexX75axX4xX3xX67xX75axXexX3xX3axXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX256xX64xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX15xX2eexX27xX3xX4xX4dbxX27xX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX25cxX112xX4xX3xX72xX51xX3xXexX10exXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX5xXb9xX23xX1xX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX4xX1xX6bxX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xXexXd5dxX3xX4xX1xX4bxX4xX3xXexX1xX4e6xX4xX3xX1xXdxX256xX23xX3xX3axX1xXe7axX4xX3xXbxX1xX701xX4xX96xX3xX7x10346xX6xX3xX4xX1xX590xX6xX3xX3axX413xXbxX3xXexX1xX6fcxXdxX3xX1xX10exX27xX3xX3exX27xX40xX3xX8cxX38xX3xX4xX37xX4xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX3xX23xX296xXdxX3xXexX67xX2eexX23xX3xX22xX250xX15xX3xX67xX6xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX61xX3bxXexX3xX5xX27xX10exX23xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXexX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX3xX2b1xX40xX23xX22xX3xXb8xX116xXdxX3xX50xX2aexXdxX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX8fxXa2dxX3xX985xX27xX6xX23xX22xX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX985xX27xX6xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX96xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xXb8xXb9xX3xX4xX1xX6bxX3xX67xX6xX3xX23xX1xX590xX23xX22xX3xX2dcxX27xX3xXb8xXdxX63xX64xX96xX3xX1xXd1xX23xX3xX4xX1xX3bxX96xX3xX3axX1xX27xX15xX3bxXexX3xXb8xXdxX63xX64xX96xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX2dxX3xX15xX2eexX27xX3xX4xX4dbxX27xX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX8fxXa2dxX3xX985xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX6bxX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xXexXd5dxX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXb8xXdxX63xX64xX96xX3xX5xX51xX64xX3xX67xX877xX3xXexX67xX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX256xX64xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX37xX4xX3xXexX10exXbxX3xXexX1xX63xX96xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xX5xXdxX2eexX23xX3xX3exX27xX6xX23xX96xX3xX4xX296xX3xX1xX2d7xX23xX1xX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1cxX103cxX3xX5xX4b9xX3xXbxX1xXbe1xX3xX1xXda7xXbxX96xX3xX3axX413xXbxX3xXexX1xX6fcxXdxX3xX3axX1xXe7axX4xX3xXbxX1xX701xX4xX96xX3xX4xX1xX299xX23xX3xX4xX1xX6bxX23xX1xX3xXexX67xX38xX23xX22xX3xX5xXb9xX23xX1xX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xX4xX1xX6bxX3xXb8xXd1xX38xX96xX3xXexX1xX4e6xX4xX3xX1xXdxX256xX23xX3xX4xX32xX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xX3exX27xX40xX23xX3xX5xX4b9xX96xX3xX7xX103cxX3xX8cxX701xX23xX22xX3xXexX51xXdxX3xX4xX1xX2cfxX23xX1xX96xX3xXexX51xXdxX3xX7xX40xX23xX3xX4xX57xX6xX3xX2b1xX40xX23xX22xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX38xX8cxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX130xXa2dxX23xX22xX3xXexXd1xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xX23xX51xX15xX96xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xXb8xXb9xX3xX4xX1xX38xX3xX4b9xX3xX3axXdxX3bxX23xX3xX50xX3d2xX3xXexX2d7xX23xX1xX3xX1xX2d7xX23xX1xX96xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xXexX1xX6xX64xX3xX64xX2dcxX27xX3xXexX1xX4e6xX4xX3xX1xXdxX256xX23xX3xX3axX3bxX3xX1xX38xXd1xX4xX1xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX96xX3xX22xXdxX37xX64xX3xX7xX37xXexX3xX23xX8b1xX64xX3xX4dxX184xX2xX1a6xX3xX4xX57xX6xX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX50xX51xX3xX1cxX10xX64xX3xX1cxX104xXexX96xX3xX3exX27xX15xX3bxXexX3xXb8xX413xX23xX1xX3xX64xX112xXexX3xX7xX116xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexX67xX46xX23xX22xX3xX3axX1xX37xX4xXcexX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xX8cxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8cxX67xX10xX5xX6xXexX10xX8cxXaxX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2eexX23xX3xX3exX27xX6xX23xX24xX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX64xX36xX1exX6xX23xX8cxX1exX7xX6xXbxX38xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX6xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xXexX10exXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX3axX1xXe7axX4xX3xXbxX1xX701xX4xX3xX23xX1xX590xX23xX22xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX27xX10exX23xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX7axX1cxX6xX15xX1exX8cxX27xX23xX22xX1exX8cxX6xX23xX22xX7axX4xX6xX23xX1exX5xX38xX4xX1exXexX6xXbxX1exXexX67xX27xX23xX22xX1exX3axX1xX6xX4xX1exXbxX1xX27xX4xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exX23xX38xXdxX1exX8cxX27xX23xX22xX1exXexX1xX10xX38xX1exX3axX10xXexX1exX5xX27xX6xX23xX1exX4xX27xX6xX1exX27xX15xX1exX36xX6xX23xX1exX3axXdxX10xX64xX1exXexX67xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX7axX2xX1b7xX2xX54xX2xX4exXcexX1xXexX64xXaxX2fxX0xXdxX64xX22xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX7axX64xX10xX8cxXdxX6xX7axX2xX4dxX184xX7axX23xX10xX16cxX7xX7axX2xX1a6xX182xX1cbxX7axX2xX184xX175xX8cxX184xX4dxX2xX175xX54xX4dxX175xXexX1a6xX4exX1a6xX175xX5xX1cbxX1exX2xX4dxX1b7xX8cxX184xX4dxX2xX1cbxX54xX1cbxX4exXexX182xX2xX4exX182xX182xX5xX184xXcexX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX4exX3xX50xX51xX3xX4dxX54xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX8cxXdxX50xX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX6xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xXexX10exXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX3axX1xXe7axX4xX3xXbxX1xX701xX4xX3xX23xX1xX590xX23xX22xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX27xX10exX23xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX7axX1cxX6xX15xX1exX8cxX27xX23xX22xX1exX8cxX6xX23xX22xX7axX4xX6xX23xX1exX5xX38xX4xX1exXexX6xXbxX1exXexX67xX27xX23xX22xX1exX3axX1xX6xX4xX1exXbxX1xX27xX4xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exX23xX38xXdxX1exX8cxX27xX23xX22xX1exXexX1xX10xX38xX1exX3axX10xXexX1exX5xX27xX6xX23xX1exX4xX27xX6xX1exX27xX15xX1exX36xX6xX23xX1exX3axXdxX10xX64xX1exXexX67xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX7axX2xX1b7xX2xX54xX2xX4exXcexX1xXexX64xXaxX2fxX130xX6xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xXexX10exXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX3axX1xXe7axX4xX3xXbxX1xX701xX4xX3xX23xX1xX590xX23xX22xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX27xX10exX23xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8cxXaxX2fxXcxX1xX37xX23xX22xX3xX2xX184xX7axX4dxX184xX2xX1b7xX96xX3xX475xX271xX61xXcxX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xX3xX36xX6xX23xX3xX1xX51xX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX27xX10exX23xX3xX3axXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xX3axX1xXdxX3xX4xX296xX3xX8cxX299xX27xX3xX1xXdxX256xX27xX3xX50xXdxX3xXbxX1xXd1xX64xX3xXb8xX116xXdxX3xX50xX2aexXdxX3xX271xX6xX23xX3xXcxX1xX2dcxX6fcxX23xX22xX3xX50xX701xX3xX72xX27xX15xX256xX23xX3xX57xX15xX3xX130xX6xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xX50xX51xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX250xX23xX3xX5xXdxX2eexX23xX3xX3exX27xX6xX23xXcexX3xXcxX90xX3xXb8xX296xX3xXb8xX3bxX23xX3xX23xX6xX15xX96xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX299xXbxX3xX407xX3xX130xX6xX23xX3xX25cxX112xX4xX3xXb8xXb9xX3xXexX10exXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX3axX1xXe7axX4xX3xXbxX1xX701xX4xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xXexX67xX46xX23xX22xX3xXexX250xX64xXcexX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX8cxXdxX50xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX175xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX7axX1cxX6xX15xX1exX8cxX27xX23xX22xX1exX8cxX6xX23xX22xX7axXexX1xX38xX23xX22xX1exX36xX6xX38xX1exX3axX10xXexX1exX3exX27xX6xX1exX3axX15xX1exX1xX38xXbxX1exXexX1xX27xX1exX4dxX175xX1exX4xX27xX6xX1exX27xX15xX1exX36xX6xX23xX1exX3axXdxX10xX64xX1exXexX67xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7axX2xX54xX54xX175xX1a6xX4exXcexX1xXexX64xXaxX2fxX0xXdxX64xX22xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX7axX64xX10xX8cxXdxX6xX7axX2xX4dxX184xX7axX23xX10xX16cxX7xX7axX2xX1a6xX1cbxX4dxX7axX2xX184xX175xX8cxX175xX2xX184xX184xX4exX184xX1b7xXexX182xX54xX2xX4dxX5xX1cbxX1exXdxX23xX8cxX10xX1cxXcexX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX4exX3xX50xX51xX3xX4dxX54xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX8cxXdxX50xX2fxX0xX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX175xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX7axX1cxX6xX15xX1exX8cxX27xX23xX22xX1exX8cxX6xX23xX22xX7axXexX1xX38xX23xX22xX1exX36xX6xX38xX1exX3axX10xXexX1exX3exX27xX6xX1exX3axX15xX1exX1xX38xXbxX1exXexX1xX27xX1exX4dxX175xX1exX4xX27xX6xX1exX27xX15xX1exX36xX6xX23xX1exX3axXdxX10xX64xX1exXexX67xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7axX2xX54xX54xX175xX1a6xX4exXcexX1xXexX64xXaxX2fxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xX3exX27xX40xX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX175xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexX67xX38xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8cxXaxX2fxX8fxX90xX6xX3xX3exX27xX6xX96xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xX72xX51xX3xXcxX76xX23xX1xX3xXb8xXb9xX3xX1xX46xXbxX3xX3axX43xX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX175xXcexX3xXcxXd1xXdxX3xX3axX43xX3xX1xX46xXbxX3xX23xX51xX15xX96xX3xX5axX15xX3xX36xX6xX23xX3xX61xXdxX63xX64xX3xXexX67xX6xX3xXcxX6bxX23xX1xX3xX57xX15xX3xXb8xXb9xX3xX1cxX10xX64xX3xX1cxX104xXexX96xX3xX3exX27xX15xX3bxXexX3xXb8xX413xX23xX1xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX112xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX8cxXdxX50xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX7axX27xX5xX2fxX0xX8cxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX67xXaxX2fxX0xX7axX8cxXdxX50xX2fxX0xX7axX8cxXdxX50xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef79xX27xXexX1xX38xX67xXaxX2fxX2d1xXcexX8fxX0xX7axXbxX2f
P.V