Ford Việt Nam cắt đơn đặt hàng Ranger và Explorer hai tháng đầu 2018
Do ảnh hưởng từ Nghị định 116/2017/NĐ-CP, Ford Việt Nam thông báo không nhận đặt hàng xe Ranger và Explorer từ các đại lý trên toàn quốc vào tháng 1 và 2 năm 2018.
52c2xd9adx9b1fxa755x82d0x9a9fx10155x8239x636bx59fdxf418x10c4cxa098xc3baxdd16xe816xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa5e1x757bxe714xXexX0xd03dxXaxX17xX18xX19xXexX0x11b47xff0fxX19x5456xXexX0xXaxee99xX9xf147xXdxX18x11d0bxX2fx1138dx8a9cxac54xX5xfb1exXbxXdxX17xX32xXexe1d7xX24x6eadxX19xX9xe0f9xX35xe946xXbxX9x87d6xX18xXcxX9xX2cx7d86xXbxX9x1041cx103abx1121axX9xX4dxcdd3xXbxX9xXax885axX4fxbb93xX9xde7exX18xX4fxX58xX17xX3dxX9x9240xX56xX9xX8x5e60xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXaxX18xX35xX9xXbxXaxd274xX4fxX58xX9xX4dx94bexdaa0xX9x7adcxa29dxX2ax1203fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8731xX17xX18xX19xX32xXexX2xX24xX9x58f0xX4fxXaxX9xXax9775x5f98xX4fxX58xX9xXbx92e8xX9xX45xX58xXaxe3caxX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xX2axX2axed58xX1cxX7bxX7cxX2axe43dxX1cxX45xa5eexabf5xX4xX7xce92xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxX9xXbxXaxb7f8xX4fxX58xX9xX23xX73xX24xX9xc888xXaxXcfxX4fxX58xX9xX4fxXaxde74xX4fxX9xX4dxX52xXbxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX65xX17xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX61xX56xX9xX8xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXbxXa3xX9xX2cxX73xX2cxX9xX4dxc02fxX35xX9xXdxc53axX9xXbxX3dxd30fxX4fxX9xXbxX24xX56xX4fxX9xb07cxX79xe5e9xX2cxX9xX61xX56xX24xX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xX2axX9xX61xX56xX9xX7bxX9xX4fxca2dxXcxX9xX7bxX7cxX2axX7ex7d32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xae3cxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxXbaxX18xXdxX35xX58xX4fxc009xX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX3dxfe50xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xca34xX35xX19xXbxXaxX15exXb1xX2axbfb1xX33xX65xX166xXaxX17xX35xX58xXaxXbxX15ex761dxX2axX7bxX33xX65xX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15exX1cxX1cxX35xX137xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxX137xX61xX4fxX1cxX4fxX17xX175xX2fxX1cxX2axXb6xX188xX7exX1cxXb6xXb6xX19xX7cxX2axX188xX188xX2axX188xXb1xXbxXb1xX188xX7cxX7bxXdxX7cxX137x10219xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32x625exX24xX3dxX19xX9xX61xX35xX17xXbxX9xX4fxX18xXcxX9xX2cxX18xXbxX9xX19xX24xX4fxX9xX19xX18xXbxX9xXaxX18xX4fxX58xX9xX3dxX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX61xX18xX9xX17xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX4fxX58xX9xX19xX18xX79xX9xX7bxX7cxX2axX7exX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX45xXax5423xX4fxX58xX9xX4fxX58xX56xX26xX9xX119xX79xX18xXbdxX9xX4fxXaxX35x7b22xX79xX9xXbxX9dxX9xX61x1068axX4fxX9xX23xX73xX4fxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX2cxd29axX18xX9xX2cxX73xX2cxX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xXbxX3dxX111xX4fxX9xXbxX24xX56xX4fxX9xX119xX79xX11bxX2cxX9xX33xXaxX73xXbxX9xXbxX73xX4fxX9xX4dxX35xX9xXcxe730xXbxX9xX61xX130xX4fxX9xX23xX98xX4fxX9xX4dxX9dxd911xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX56xX9xXbxXa3xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxX137xX9xXb9x9ce2xX26xX9xXdxX56xX9xX61xX130xX4fxX9xX23xX98xX4fxX9xX19xX109xX4fxX58xX9xX2cxXcfxX4fxX58xX9xX61xX130xX4fxXbdxX9xX58xXaxX35xX9xX3dx825exX9xX32xX0xX35xXexX3bxX24xX3dxX19xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxX9xXdxX247xX26xX9xXdxX56xXcxX9xXbxX35xc9e4xX2cxX9xX33xXaxX98xX35xX9xXbxXaxXcfxX4fxX58xX9xX23xX73xX24xX9xX19xX24xX9xX98xX4fxXaxX9xXaxX9dxX9exX4fxX58xX9xX2cxX254xX18xX9xX45xX58xXaxXa8xX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xX2axX2axXb1xX9xX2cxX254xX18xX9xX4xXax77b7xX4fxXaxX9xX33xXaxX254xX9xX61xX240xX9xX4dxX35xX240xX79xX9xXd7xX35xX42xX4fxX9xXd7xX35xX4fxXaxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX61xX56xX9xX2fxX98xX4fxX9xX65xX79xX247xXbxX9xXcfxX9xXbxXcfxX9xX9exX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxXbdxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX33xXaxX98xX35xX9xX2cxX4axXbxX9xX4dxX4exX4fxX9xX4dxX52xXbxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xXbxX3dxX24xX4fxX58xX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xX2axX9xX61xX56xX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xX7bxX9xX4fxX130xXcxX9xX7bxX7cxX2axX7exX9xX2cxX254xX18xX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX2cxXaxX24xX9xX65xX17xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX61xX56xX9xX8xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX0xX1cxX35xXexX32xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX4xXcfxX4fxX58xX9xX61xX130xX4fxX9xX4fxX56xX26xX9xX2cxb9dcxX4fxX58xX9xX4fxX111xX79xX9xX3dx1215axX4fxX58xX15exX9xX32xX0xX35xXexXb9x6e76xX9xX4dxX98xXcxX9xX23xX98xX24xX9xX2fx10090xX9xXaxX56xX35xX9xXdxf61axX4fxX58xX9xXd7xXaxX73xX2cxXaxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX2cxX3f4xX4fxX58xX9xX4fxXaxX9dxX9xX79xX26xX9xXbxX324xX4fxX9xX2cxX254xX18xX9xX2cxX73xX2cxX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX61xX56xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxXbdxX9xX2cxXaxf197xX4fxX58xX9xXbxXcfxX35xX9xX26xX111xX79xX9xX2cxX78xX79xX9xX2cxX73xX2cxX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX2cxXaxf4cexX9xXd7xX10dxX9xXaxX290xX33xX9xX4dx11fd4xX4fxX58xX9xX2cxXaxX24xX9xX65xX17xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX61xX56xX9xX8xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXd7xXaxX35xX9xX2cx10567xX9xX65xX73xX2cxX9xX4fxXaxXdfxX4fxX9xX61xX240xX9xX4fxX58xX79xX482xX4fxX9xX2cxX79xX4fxX58xX9xb7ebxX4fxX58xX0xX1cxX35xXexX32xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexXb9xX109xX35xX9xX19xX35xX42xX4fxX9xXbxX3dxX79xX26xX240xX4fxX9xXbxXaxXcfxX4fxX58xX9xX2cxX254xX18xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX65xX73xX2cxX9xX4fxXaxXdfxX4fxX9xX61xX130xX4fxX9xX23xX98xX4fxX9xXbxX3dxX111xX4fxX137xX9xX5xX79xX26xX9xX4fxXaxX35xX111xX4fxXbdxX9xXdxX35xX111xX4fxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xccfbxe00axX9xX2cxX3f4xX4fxX58xX9xX4fxXaxX247xX4fxX9xXcxX109xX4fxXaxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX2cxXaxX478xX9xX4dxX18xX4fxX58xX9xX2cxXaxX9dxX18xX9xX2cxX4a5xX9xX4fxX58xX79xX482xX4fxX9xX2cxX79xX4fxX58xX9xX19xX24xX9xX98xX4fxXaxX9xXaxX9dxX9exX4fxX58xX9xX2cxX254xX18xX9xX45xX58xXaxXa8xX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xX2axX2axXb1xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX40xX35xX42xX2cxX9xX2cxX4axXbxX9xX4fxX58xX79xX482xX4fxX9xX2cxX79xX4fxX58xX9xX65xX17xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX4dxX78xX79xX9xX4fxX130xXcxX9xX7bxX7cxX2axX7exX9xX4fxXaxX35xX240xX79xX9xXd7xXaxX98xX9xX4fxX130xX4fxX58xX9xX2fxbe0dxX9xX98xX4fxXaxX9xXaxX9dxX9exX4fxX58xX9xXdxc637xX4fxX9xXaxX24xX109xXbxX9xX4dxX283xX4fxX58xX9xXd7xX35xX4fxXaxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX2cxX254xX18xX9xX2cxX73xX2cxX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xXbxX3dxX24xX4fxX58xX9xXbxXaxb69exX35xX9xX58xX35xX18xX4fxX9xXbxX5e5xX35xX137xX9xX531xX283xXbxX9xX4fxXaxX2adxX4fxX9xX61xX35xX111xX4fxX9xX23xX73xX4fxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX5xXaxX254xX9xXb9xXcfxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2edxXbxXbdxX9xX61xX5e5xX35xX9xX2fxX4bexX2cxX9xXcxX79xX18xX9xX2cxX254xX18xX9xXd7xXaxX73xX2cxXaxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xXaxX35xX42xX4fxX9xX4fxX18xX26xXbdxX9xXdxX9dxX290xX4fxX58xX9xX65xX17xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX2cxX419xX4fxX9xXbxX482xX4fxX9xX4dxX2edxX4fxX9xXbxXaxX614xX35xX9xX4dxX35xX407xXcxX9xXbxX3dxX9dxX5e5xX2cxX9xX5xX2edxXbxX9x10d14xX58xX35xX22fxX18xX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xX7bxX1cxX7bxX7cxX2axXb6xba9exX9xXdxX56xX9xX3dxX247xXbxX9xX324xXbxX137xX9x10c2cxXaxX73xX2cxXaxX9xX2fxX5d8xX9xX2cxX4a5xX9xX324xXbxX9xXdxX412xX18xX9xX2cxXax6d76xX4fxX9xX65xX17xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX32xX0xX35xXexX6cexXaxX73xX2cxXaxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX2cxX73xX9xX4fxXaxX2adxX4fxX9xXbxXaxX9dxX614xX4fxX58xX9xXbxe913xXcxX9xXcxX79xX18xX9xX33xXaxX35xX111xX4fxX9xX23xX98xX4fxX9x6215xX35xXdxX19xXbxX3dxX18xXd7xX137xX9xX45xX2edxX79xX9xXd7xXaxXcfxX4fxX58xX9xX4dxX52xXbxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX2fxX5e5xXcxXbdxX9xX2cxX4a5xX9xXbxXaxX407xX9xXd7xXaxXcfxX4fxX58xX9xX2cxX419xX4fxX9xX4fxXaxX35xX240xX79xX9xX65xX17xX9xX33xXaxX35xX111xX4fxX9xX23xX98xX4fxX9xX4fxX56xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX4dxX2edxX4fxX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xX7bxX0xX1cxX35xXexX32xXbdxX9xX18xX4fxXaxX9xX4xX9dxX614xX4fxX58xX9xXbaxX9xX4fxXaxX2adxX4fxX9xX61xX35xX111xX4fxX9xX23xX73xX4fxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX2cxX254xX18xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xXbaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx751fxX137xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX61xdfe1xX4fxX9xX2cxXaxX9dxX18xX9xXbxXaxXcfxX4fxX58xX9xX23xX73xX24xX9xXbxXaxX614xX35xX9xX58xX35xX18xX4fxX9xX19xX412xX9xXd7xX35xX2edxX4fxX9xX2fxX5d8xX9xX2cxX4a5xX9xX65xX17xX9xX58xX35xX18xX24xX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xXbxX3dxX24xX4fxX58xX9xX4fxX130xXcxX9xX2fxX18xX79xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX65xXbaxX175xX35xX19xXbxXaxX15exX2axX7cxX7cx10f87xX166xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX15exX23xXdxX24xX2cxXd7xX166xXcxX18xX3dxX58xX35xX4fxXbaxXdxX17xX1d0xXbxX15exX18xX79xXbxX24xX166xXcxX18xX3dxX58xX35xX4fxXbaxX3dxX35xX58xXaxXbxX15exX18xX79xXbxX24xX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15exX1cxX1cxX35xX137xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxX137xX61xX4fxX1cxX4fxX17xX175xX2fxX1cxX2axXb6xX188xX7exX1cxXb6xXb6xX19xX7cxX2axX188xX188xX2axX188xXb1xXbxX2axX7exX188xX2axXdxX2axX137xX1c6xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1d0xX24xX3dxX19xX9xX61xX35xX17xXbxX9xX4fxX18xXcxX9xX2cxX18xXbxX9xX19xX24xX4fxX9xX19xX18xXbxX9xXaxX18xX4fxX58xX9xX3dxX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX61xX18xX9xX17xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX4fxX58xX9xX19xX18xX79xX9xX7bxX7cxX2axX7exX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxXbaxX18xXdxX35xX58xX4fxX15exX9xX1c6xX79xX2fxXbxX35xX1d0xX26xX166xX32xXexX3bxX24xX3dxX19xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX4dxX9dxX290xX2cxX9xX19xX412xX9xX4dxX24xX73xX4fxX9xX2fxX5d8xX9xXd7xXaxX18xX4fxX9xXaxX56xX4fxX58xX9xX61xX56xX24xX9xXbxXaxX614xX35xX9xX4dxX35xX407xXcxX9xX2cxXdfxX4fxX9xX5xX2edxXbxX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX24xX3dxX19xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xXaxX35xX42xX4fxX9xXdxX56xX9xXcxX7cdxX79xX9xX65xX17xX9xX2cxXaxX254xX9xXdxX412xX2cxX9xXd7x8deexX24xX9xXdxX290xX35xX9xX4fxXaxX79xXdfxX4fxX9xX61xX240xX9xX2cxXaxX24xX9xXax10fc7xX4fxX58xX9xX61xX56xX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX137xX9xX40xX5e5xX35xX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX2fxX11bxX9xXbxX3dxX79xX4fxX58xX9xX23xX71dxX4fxXaxX9xX2axX137x10875xX7cxX7cxX9xX65xX17xX1cxXbxXaxX73xX4fxX58xXbdxX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX2cxXaxX35xX2edxXcxX9xX58xX78xX4fxX9xXb6xX7cxX842xX9xXbxXaxXa8xX9xX33xXaxX78xX4fxX9xX33xXaxX2adxX4fxX9xXd7xXaxX45bxX2cxX9xX65xX17xX9xX23xX73xX4fxX9xXbxX98xX35xX9xX61xX56xX9xXdxX79xXcfxX4fxX9xXdxX56xX9xXcxX283xXbxX9xXbxX3dxX24xX4fxX58xX9xX23xX18xX9xXcxX7cdxX79xX9xX65xX17xX9xX23xX73xX4fxX9xX2cxXaxX109xX26xX9xX4fxXaxX247xXbxX9xXbxX109xX35xX9xX40xX35xX42xXbxX9xX45xX18xXcxX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX24xX4fxX58xX9xXd7xXaxX35xX9xX4dxX4a5xXbdxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX8xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXbxX79xX26xX9xXdxX56xX9xX58xX9dxX4exX4fxX58xX9xXcxX52xXbxX9xXcxX5e5xX35xX9xXbxX3dxX24xX4fxX58xX9xX33xXaxX2adxX4fxX9xXd7xXaxX45bxX2cxX9xda52x864cxX40xX9xXb6xX9xX2cxXax9003xX9xXbxX78xXcxX9xX58xX35xX73xX9xX7bxX9xXbx8fd4xX9xX4dxX482xX4fxX58xX9xX4fxXaxX9dxX4fxX58xX9xX61xX7cdxX4fxX9xX4dxX109xXbxX9xX4dxX9dxX290xX2cxX9xXbxXaxX56xX4fxXaxX9xX2cxXcfxX4fxX58xX9xX4fxXaxX247xXbxX9xX4dxXa8xX4fxXaxX137xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX11bxX4fxX58xX9xXd7xX111xX9xXbxXa3xX9xX40xf4f7xX531xXb0fxXbdxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX2fxX11bxX9xXcxX7cdxX79xX9xXab8xXab9xX40xX9xX2cxX254xX18xX9xX531xX532xX9xX4fxXaxX22fxX4fxX58xX9xXbxXaxX73xX4fxX58xX9xX58xX78xX4fxX9xX4dxX2adxX26xX9xX4dxX9bexX9xX73xX33xX9xX4dxX98xX24xX9xX4dxX11bxX35xX9xXbxXaxX254xX9xX5xX24xX26xX24xXbxX18xX9x6dedxX18xX4fxX19xX9xX4xX3dxX79xX35xX2fxX17xX3dxX9xX7xX3dxX18xX19xX24xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX45xXaxX22fxX4fxX58xX9xX2cxXaxX35xX2edxX2cxX9xX23xX73xX4fxX9xXbxX98xX35xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX5axX18xX4fxX58xX17xX3dxX9xX4dxX9dxX290xX2cxX9xX4fxXaxXdfxX33xX9xXd7xXaxebf7xX79xX9xX4fxX58xX79xX26xX111xX4fxX9xX2cxXaxX35xX2edxX2cxX9xXbxXa3xX9xX5xXaxX73xX35xX9xXb59xX18xX4fxXbdxX9xX2cxX419xX4fxX9xXcxX7cdxX79xX9xXab8xXab9xX40xX9xX8xX65xX33xXdxX24xX3dxX17xX3dxX9xXdxX109xX35xX9xX4dxX9dxX290xX2cxX9xX4dxX9dxX18xX9xX61xX240xX9xXbxXa3xX9xX531xX532xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX4x764dxX4fxX58xX9xX61xX5e5xX35xX9xX19xX35xdce5xX4fxX9xX23xX35xX2edxX4fxX9xX4fxX56xX26xXbdxX9xX33xXaxX35xX111xX4fxX9xX23xX98xX4fxX9xXcxX5e5xX35xX9xX32xX58xX35xX73xX9xX3dxX7c4xX32xX9xX2cxX254xX18xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX8xX61xX17xX3dxX17xX2fxXbxX9xXdxX56xX9xXb0fxXcxX23xX35xX17xX4fxXbxX17xX9xX61xX7cdxX4fxX9xX2cxXaxX9dxX18xX9xX2cxX4a5xX9xXcxX52xXbxX9xXbxX109xX35xX9xX2cxX73xX2cxX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX19xXc0bxX9xX4dxX9bexX9xX4dxX9dxX290xX2cxX9xX2cxXcfxX4fxX58xX9xX23xX11bxX9xX3dxX18xX9xXcxX4axXbxX9xXbxX3dxX111xX4fxX9xX33xXaxX9dxX4exX4fxX58xX9xXbxX35xX42xX4fxX9xXbxX3dxX79xX26xX240xX4fxX9xXbxXaxXcfxX4fxX58xX9xX2cxX98xX9xX4fxX9dxX5e5xX2cxX137xX9xX5xX3dxX9dxX9exX4fxX58xX9xX33xXaxX419xX4fxX58xX9xXd7xX35xX4fxXaxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xXcxX283xXbxX9xX4dxX109xX35xX9xXdxX10dxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX9exX9xX8fxX56xX9xX45xX283xX35xX9xX2cxX3f4xX4fxX58xX9xXbxXaxXa3xX18xX9xX4fxXaxXdfxX4fxX9xX4fxX58xX79xX26xX111xX4fxX9xX4fxXaxX2adxX4fxX9xXdxX56xX9xX19xX24xX9xX45xX58xXaxXa8xX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xX2axX2axXb1xX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX147xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX9dxX5e5xX2cxX9xX4dxX4a5xXbdxX9xX58xX52xX33xX9xX33xXaxX98xX35xX9xX3dxX4axX2cxX9xX3dxX11bxX35xX9xXbxX9dxX4exX4fxX58xX9xXbxX412xX9xX61xX5e5xX35xX9xX45xX58xXaxXa8xX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xX2axX2axXb1xXbdxX9xX5xX24xX26xX24xXbxX18xX9xX2cxX3f4xX4fxX58xX9xX33xXaxX98xX35xX9xXaxX24xX9bexX4fxX9xXdxXa8xX2cxXaxX9xX3dxX18xX9xXcxX4axXbxX9xXaxX18xX35xX9xXcxX7cdxX79xX9xX65xX17xX9xX72exX35xX58xX24xX9xX61xX56xX9xX3bxX24xX3dxXbxX79xX4fxX17xX3dxX9xX7bxX7cxX2axX7exX137xX9xX6cexXaxXcfxX4fxX58xX9xX2cxXaxX478xX9xX98xX4fxXaxX9xXaxX9dxX9exX4fxX58xX9xX4dxX2edxX4fxX9xX65xX17xX9xX4fxXaxXdfxX33xX9xX2cxXaxX324xX4fxXaxX9xXaxX9bexX4fxX58xXbdxX9xX4fxXaxX22fxX4fxX58xX9xX119xX79xX26xX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xXcxX5e5xX35xX9xX2cxX254xX18xX9xX45xX58xXaxXa8xX9xX4dxXa8xX4fxXaxX9xX2cxX419xX4fxX9xXdxX56xX9xX3dxX56xX24xX9xX2cxX98xX4fxX9xX61xX5e5xX35xX9xX2cxX73xX2cxX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX4fxX58xXaxX35xX42xX33xX9xX4fxXaxXdfxX33xX9xXd7xXaxXbadxX79xX9xXcfxX9xXbxXcfxX9xXbxX9dxX9xX4fxXaxX2adxX4fxX137xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXab8xX24xX79xX3dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX3dxX324xX9xXbxXaxX4bexX2cxX9xXbxX3dxX7c4xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe