19 đội tham gia Giải bóng đá nam thanh niên tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 17/3, tại SVĐ Phú Quang, Giải bóng đá nam thanh niên tỉnh Hà Tĩnh mừng kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3) do Trung tâm TDTT thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm TDTT Phú Quang tổ chức chính thức khởi tranh.
c10fxf4a3xe620x12457x12514x139f2x1486axd512x139a6x10223x14305x11f6ax11c9fx12257xf80cxdccfxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11042xd222xe59bxXexX0x101c0xXaxX17xX18xX19xXexX0x14bcfx13b5bxX19x122b9xXexX0xXax12cdbxX9xd169xXdxX18x12079xX2fx14124xfecbx1341fxX5x1141exXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x10f59xXbx1184cxX18xXdxX35xf7dfxe773x12a6axX9x12cbfxd82cxX2fxXbxX35x12dd0xX26xf20exX32xXexX2ax1186cxX9x13e72x11d9axX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9x14f1bxX35xf457xX35xX9xX23xff07xX4bxX4axX9xX5bxfd1axX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xe33cxX4bxX9xXbx113b0xX4bxXaxX9xc66ex151d6xX9xX5x138f4xX4bxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX89xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x14d71xX4fxX9xX2ax14da3xX1cxfc33x12557xX9xXbx12a90xX35xX9x1489fx15041xde4exX9xX7xXax10e83xX9x10b39xX4fxX18xX4bxX4axXb0xX9xX68xX35xX6axX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xX5bxX73xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX81xX4bxX9xXbxX85xX4bxXaxX9xX89xX8axX9xX5xX8dxX4bxXaxX9xXcx147cdxX4bxX4axX9xf61fxc448xX9xX4bxX35x151b1xXcxX9xXadxfbcaxX9xX4bx12cb6xXcxX9xX4bxX4axX8axX26xX9xX5xXaxc82cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xXb7xX35xXf8xXbxX9x11f51xX18xXcxX9xed36xXfcxXadxX1cxXafxe449xX9xX19xX24xX9xX5xe9b9xX4fxX4bxX4axX9xXbxfd75xXcxX9xX5xX2xX5xX5xX9xXbxXaxX8axX4bxXaxX9xX33xXax1118axX9xX89xX8axX9xX5xX8dxX4bxXaxX9xX33xXaxX13axX35xX9xXax12608xX33xX9xdc46xe905xX35xX9xX5xX124xX4fxX4bxX4axX9xXbxX12axXcxX9xX5xX2xX5xX5xX9xX7xXaxXbcxX9xXbexX4fxX18xX4bxX4axX9xXbx1508exX9xX2cxXaxc527xX2cxX9xX2cxXax122cexX4bxXaxX9xXbxXaxX16fxX2cxX9xXf3xXaxdaa4xX35xX9xXbxX124xX18xX4bxXax11d80xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xcf14xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xfcb2xX2fxX1cxX2axeacfxX2axX2axX1cxX2axef94xc799xX19xX1c8xX1c8x122c7xX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxX1cdxX59xXfcx1290cxXdxX1c8xX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxXafxXadxX1c9xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX197xX18xX4bxX9xX5xX16bxX9xX2cxXaxX16fxX2cxX9xXbxX124xX18xX24xX9xX2cx10c68xX9xXdx107b8xX4fxX9xX4bxX35xXf8xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX73xX2cxX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19x1301dxX9xX68xX35xX6axX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xX5bxX73xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX81xX4bxX9xXbxX85xX4bxXaxX9xX89xX8axX9xX5xX8dxX4bxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX197xX24xX19xX26xX32xXexX68xX35xX6axX35xX9xXdxe1b5xX4bxX9xX4bxX8axX26xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxXbcxXbxX9xX2fxX2aaxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxd50dxX18xX9xX2axX59xX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xX5bx10e08xX4bxX9xXbxXefxX9xX2cxX73xX2cxX9xX4xf6b3xX197xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xX5bxX73xX9xX33xXaxX24xX4bxX4axX9xXbxX124xX8axX24xX9xXbxX124xX81xX4bxX9xX5bx1474exX18xX9xX23xX8axX4bxX9xX89xX8axX9xX5xX8dxX4bxXaxX187xX9xX4xX73xX2cxX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xX5bxX28bxX14axX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxXaxX8axX4bxXaxX9xX1d6xX9xX23xX6axX4bxX4axXb0xX9xXbxXaxX35xX9xX5bx1322bxX4fxX9xX14dx14fd0xX4bxX4axX9xXbxX124xX380xX4bxX9xXbxX174xX4bxXaxX9xX5bxX35xX109xXcxX9xX2cxXax14c84xX4bxX9xXcxf191xX35xX9xX23xX6axX4bxX4axX9xXfcxX9xX5bxX5cxX35xX9xX14dxX8axX24xX9xX14dxX380xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4fxX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX2axX1cxX2axX1c8xX1c9xX19xX1c8xX1c8xX1cdxX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxX1c3xX1c9xXafxX2axXdxX2axX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxXafxXadxX1c9xX33xX44xX55xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX4cxX23xXdxX24xX2cxXf3xX55xXcxX18xX124xX4axX35xX4bxX46xXdxX17xX53xXbxX4cxX18xX4fxXbxX24xX55xXcxX18xX124xX4axX35xX4bxX46xX124xX35xX4axXaxXbxX4cxX18xX4fxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX2axX59xX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX2aaxX9xX4axX35xX6axX35xX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX197xX24xX19xX26xX32xXexX68xX35xX6axX35xX9xX5bxX37cxX4fxX9xX5bxX28bxX14axX2cxX9xXbxX16bxX9xX2cxXaxX16fxX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxdadbxX4bxXaxX9xXbxXaxX16fxX2cxX9xX44x13f54xX9xXaxX5cxX35xX9xXaxX6exX18xX9xX4bxXax150e7xXcxX9xXbxXb3xX24xX9xX2fxX12axX4bxX9xX2cxXax144dexX35xX9xXdxX8axX4bxXaxX9xXcxXb3xX4bxXaxXb0xX9xX4axX35xXbcxX33xX9xX4axX35xX14exX35xX9xXbxX124xe853xX9xX26xX81xX4fxX9xXbxXaxX174xX2cxXaxX9xXcx13209xX4bxX9xXbxXaxX109xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX14dxX4fxX18xX9xX4axX35xX18xX24xX9xXdxX28bxX4fxX9xX124x10073xX4bxX9xXdxX4fxX26xXf8xX4bxX9xX2fxX16fxX2cxX9xXf3xXaxda63xX17xX55xX9xX5bx14789xX4bxX4axX9xXbxXaxX288xX35xX9xXdxX8axX9xXaxX24xXb3xXbxX9xX5bxX5cxX4bxX4axX9xXaxX28bxX17fxX4bxX4axX9xX16fxX4bxX4axX9xX5xXaxX73xX4bxX4axX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX81xX4bxXb0xX9xXaxX28bxX14exX4bxX4axX9xXbxX14exX35xX9xXf3xXf4xX9xX4bxX35xXf8xXcxX9xXadxXfcxX9xX4bxXffxXcxX9xX4bxX4axX8axX26xX9xX5xXaxX109xX9xXbxXaxX18xX24xX9xXb7xX35xXf8xXbxX9xX115xX18xXcxX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX197xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX124xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX2axX1cxX2axX1c8xX1c9xX19xX1c8xX1c8xX1cdxX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxX59xXafxX1c8xX1c3xXdxXfcxX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxXafxXadxX1c9xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX2axX1cxX2axX1c8xX1c9xX19xX1c8xX1c8xX1cdxX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxXadxX1c8xX2axXafxXdxXafxX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxXafxXadxX1c9xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4fxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX2axX1cxX2axX1c8xX1c9xX19xX1c8xX1c8xX1cdxX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxX59xX2axX1c3xXdxX1d6xX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX1d6xX1c8xX1c8xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX2axX1cxX2axX1c8xX1c9xX19xX1c8xX1c8xX1cdxX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxX59xXadxX1cdxX1d6xXdxX1c9xX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxXafxXadxX1c9xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX4xX73xX2cxX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX37cxX4fxX9xXdxX24xXb3xXbxX9xXbxX124xce46xX4bxX9xX14dxX380xX4bxX4axX9xX23xX6axX4bxX4axX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX197xX24xX19xX26xX32xXexX115xX4axX18xX26xX9xX2fxX18xX4fxX9xXbxXaxX30bxX9xXbxfefcxX2cxX9xXf3xXaxX18xX35xX9xXcxXb3xX2cxXb0xX9xX2cxX73xX2cxX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX9xX5bxX4f5xX9xX2fxX535xX35xX9xX4bxX16bxX35xX9xX4bxXaxX8e6xX33xX9xX2cxX4fxX5cxX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX37cxX4fxX9xXdxX24xXb3xXbxX9xXbxX124xX8e6xX4bxX9xX14dxX380xX4bxX4axX9xX23xX6axX4bxX4axX9xX14dxX14exX35xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX2efxX4bxX9xX5bxX24xX8axX4bxX9xXf3xX31bxXbxXb0xX9xXbxXaxX12axX4bxX9xXbxXaxX35xXf8xX4bxX187xX9xXb8xX535xX4bxX4axX9xX5bxX6axX24xX9xXf3xXaxX73xX4bxX9xX4axX35xX6axX9xX5bxX31bxX4bxX9xX44xX17xXcxX9xX14dxX8axX9xX2cxX16bxX9xX14dx10cb5xX9xX4bxXaxX35xXf8xXbxX9xXbxX4ebxX4bxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX73xX2cxX9xX5bxX5cxX35xX9xX23xX6exX4bxX4axX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX197xX24xX19xX26xX32xXexX2xX2aaxX9xXf3xX35xX31bxX4bxXb0xX9xX4axX35xX6axX35xX9xX19xX35x13796xX4bxX9xX124xX18xX9xXbxX124xX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX288xX35xX9xX4axX35xX18xX4bxX9xX1c3xX9xX4bxX4axX8axX26xX9xX14dxX8axX9xXbxX124xX8e6xX4bxX9xX2cxXaxX4fxX4bxX4axX9xXf3xX31bxXbxX9xX2fxfc4fxX9xX5bxX28bxX14axX2cxX9xXbxX16bxX9xX2cxXaxX16fxX2cxX9xX14dxX8axX24xX9xX2cxXaxX35xXa9xX4fxX9xXfcxX1d6xX1cxXafxX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX197xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX124xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX124xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX187xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX187xX14dxX4bxX1cxX4bxX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX2axX1cxX2axX1c8xX1c9xX19xX1c8xX1c8xX1cdxX1c8xX1c9xX1c8xX1cdxXbxX1d6xX1cdxX1c8xXadxXdxX1cdxX187xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX4cxX1cdxX1c8xX1c8xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxXafxXadxX1c9xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2axX59xX9xX19xX24xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX23xX24xX4bxX4axX9xX19xX18xX9xX4bxX18xXcxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX4bxX35xX17xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexXb8xX535xX4bxX4axX9xX4bxX4axX28bxX288xX35xX9xXaxX12axXcxX9xXcxX5cxX9xX89xX8axX9xX5xX8dxX4bxXaxX9xX5bxX31bxX4bxX9xX44xX17xXcxXb0xX9xX2cxX16bxX9xX14dxX9a6xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX73xX2cxX9xX5bxX5cxX35xX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX37cxX4fxX187xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfa5bxX4fxXbxXaxX24xX124xX32xXexXbexX4fxX18xX4bxX4axX9xXb6xX73xX4bxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quang Sáng