Từ ngày 1/4 sử dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân, được ép plastic sau khi in, tiện lợi bảo quản, sử dụng.
60bex9452xbf19xcc8axe2b4x7118x97bbx71d1xc028xX7xe0d3x9e7axd3cexe819xb3cdxbc4exX5xaff1xXax7c7exXcxe77cxX3x8722x978exf185xc268xX3xX2xa16fxc8bbxX3xX7xda03xX3x854ax9eabxX16xX17xX3xc206xa745x77dbxX3xXexX1x8802xX3xeb7ex9406xdb0axX3xX1xXdx67dbxX27xX3xX19xX3xXexadb7xX3xX27x88b4xXdxX0xX1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx661dxX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3x8ce5x6ec3xX50x74c1xXcx83f8xX3xX27xX28xX29xX3xX27xX3exXdxX3x95cexc27dxX4xX1xX3xXexX1xa767xX3exX4xX3xX16xX1x7a12xX3xX17xec33xX16xX3xX16xX1xX7exX3xXexX1xX2dxX3xX4xcc65xX16xX3xX4xX7exX3exX4xX3xX4xd1b8xX16xX17xX3xX22x9d24xX16xc506xX3xde21xX7exc5b7xX4xX3x9608xXbxX3xXbxX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX7xX6xX29xX3xX77xX1xXdxX3xXdxX16xXa3xX3xXexXdxf160xX16xX3xX5xXa7xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xcf23xX29xX30xX16xXa3xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xbd2fxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xd9a1xe48dxX3xXcexX29xX6xX16xX3xX69xX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3x6ceexdf03xX3xX50xbd49xXdxX3xeff0xXdxXc3xXexX3xbf00xX6xX27xX3xX68xX69xX50xX102xX50xX6dxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xc276xX1cx9be2xX3xX4xX1xX31xX3xX2fxXdxX3bxXexXa3xX3xXexX1xX2dxX3xX27xX28xX29xX3xX27xX3exXdxX3xX7x9bfexX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXex8968x82ebxX16xX3xXexX31xX18xX16xX3xXcexX29xb139xX4xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX16xXexX10xX14axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax9c61xXdxX22xXexX1xca19xX3xX11fx6748x8a7exXbxaf08x91bdxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX19axX3xX1dxX2x8f43xXbxX1a0xX1a1xXaxX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1cxX1cxXdxXdbxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdbx7bf5xX16xX1cxX16xX10xX195xX7xX1cx9b79xX2xX2xX2xX1cxX2xX121xX1adxX22xX1cexX2xX19dxX2xX1adxX19dxX19exXexX2xX11fxX1adxb81bxX5xX1dxb7fbxXdxX27xX6xX17xX10xX1adxX1adxX2xX1e5xX1cexX19dxX1e2xX19exX1e5xX2xX11fxX1adxed52xX121xX2xXdbxcc6exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX27xX3exXdxXaxX3xX195xXdxX22xXexX1xX9xXaxX11fxX19dxX19exXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1dxX2xX1adxXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX31xX16xXaxX12xbc92xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX27xX3exXdxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxXdbxX3xc078xX16xX1xX19axX3xX69xX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX102xX103xX3xX50xX106xXdxX3xX109xXdxXc3xXexX3xX10exX6xX27xXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xX267xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX27xX3exXdxX3xX4x9eb6xX3xX16xX1xd3dbxX16xX17xX3xXexX1xX6xX19xX3xXa5xf03dxXdxX3xXexXdxXc3xX16xX3xX78xX4xX1xX3xX1xXf2xX16xX3xX4xX1xX31xX3xX16xX17xX7exac17xXdxX3xX22x62f3xX16xX17xXdbxX3xX267xX103xX3xX7xX155xX3xXexX1xX2dxX3xX4xX1xb35fxX3xX4xef7fxX16xX3xX2xX1adxX3xX4xX1xX2dfxX3xX7xX155xXa3xX3xXexX1xX6xX19xX3xX1c6x7a8axX3xX2xX19dxX3xX77x7de9xX3xXexcfccxX3xX16xX1xX7exX3xXexX1xX2dxX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX1xX18xX16xX1xXa3xX3xX17xXdxae32xXbxX3xX17xXdxX30xX27xX3xX7xX155xX3xX5xX7exXa7xX16xX17xX3xX77xX332xX3xXexX335xX3xX4x8164xX16xX3xX77xX1xX6xXdxX3xX2fx9cc9xX31xXa3xX3xXexX14axX6xX3xX4x64d6xX29xXa3xX3xX4xd1daxXbxX3xXa5xX2e9xXdxX3xXexX1xX2dxXdbxXdbxXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xX109xX3exXdxX3xXexX1xX2dxX3xX17xXdxX37bxX19xX3xXa5xX6xX16xX17xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xXa3xX3xX27x9140xXdxX3xX5xX364xX16xX3xXa5xXdxX3xX77xX1xX36dxX27xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX2fxXc3xX16xX1xX3xX4xX364xX16xX3xX27xX6xX16xX17xX3xXexX1xX14bxX27xX3xX17xXdxX37bxX19xX3xXexX300xX3xXexX304xX19xX3xXexX1xXa1xX16xXdbxX3xXcxX1xX2dxX3xX17xXdxX37bxX19xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX4xX37bxXbxX3xXbxX1xX36dxXexX3xX1xX18xX16xX17xX3xX16xX93xX27xXa3xX3xX1a0xX30xX19xX3xX14axX6xX3xX4xX1x6df5xX27xX3xXexX14axd745xXa3xX3xXexX1xX37bxXexX3xX5xca3fxX4xX3xX1xX31x76d2xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX5xXc3xX4xX1xX3xXexX1xX9cxX16xX17xX3xXexXdxX16xXdbxX3xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xXa5xXdxXc3xX16xX3xXexX20xX3xX7xX13axX3xX17xXdxX30xXdxX3xXcexX29xX19xX3bxXexX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX4xX36dxX4xX3xX1c6xX37bxX16xX3xXa5xed20xX3xX16xX18xX19xXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xXcxX14axX31xX16xX17xX3xXexX1xX300xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4xX1xX300xX3xXa5xX2e9xXdxX3xXexX1xX2dxX3xXexX1xX10xX31xX3xX27xX28xX29xX3xX27xX3exXdxXa3xX3xXexX1xX2dxX3xXa5xX103xX3xX4xX37bxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xXexX1xX6xX27xX3xX17xXdxX6xX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX4xX318xX16xX3xXexX1xX300xXdxX3xX1xX42bxX16xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX1xX32cxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX23xX4xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX22xX304xX16xX17xXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xX69xX50xX102xX50xX3xX4xX36dxX4xX3xXexX315xX16xX1xX3xXexX1xX335xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX4xX37bxXbxX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX27xX28xX29xX3xX27xX3exXdxX3xX77xX1xXdxX3xXa5xX103xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX1xX3bxXexX3xXbxX1xX9cxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX27xX28xX29xX3xX4xac64xXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX31xX22xX19xXaxX12xXcx63f7xX3xX5xXc3xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX22xXa1xX16xX3xXexX1xX6xX27xX3xX17xXdxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xXexX93xX16xX17xX3xX22xX364xX16xX3xXcexX29xX6xX3xX4xX36dxX4xX3xX16xX93xX27xXdbxX3xX10exX93xX27xX3xX1cexX1adxX2xX1e2xX3xXa5xX42bxXexX3xX19exX1e2xe5a0xXa3xX3xX16xX93xX27xX3xX1cexX1adxX1cexX1adxX3xX5xX18xX3xX1e2xX1adxX5d7xXdbxX3xX267xX23xX4xX3xXexXdxX14bxX29xX3xX16xX93xX27xX3xX1cexX1adxX1cexX19dxX3xXexX14axX14bxX16xX3xX1e2xX19dxX5d7xX3xX22xXa1xX16xX3xX7xX155xX3xX4xX2dbxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xX22xXdxX1c6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX14axX10xX5xX6xXexX10xX22xXaxX12xX0xX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX14bxX16xX3xXcexX29xX6xX16xX19axX0xX1cxX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1e5xXexX1xX29xX27xX2fxX1e5xX6xX16xX22xX1e5xX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX19axX3xX267xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX4xX574xX3xX4xX318xX16xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xa27fxXaxX3xX1xX14axX10xcd7fxX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX1e5xX7xX6xX4xX1xX1e5xX1a0xX6xX1e5xX1xX31xXdxX1cxXexX29xX1e5xX16xX17xX6xX19xX1e5xX2xX1e5xX1dxX1e5xX27xX6xX29xX1e5xXexX1xX10xX1e5xX2fxX1xX19xXexX1e5xX4xX29xX1e5xX4xX31xX16xX1e5xX22xX29xX31xX4xX1e5xX7xX29xX1e5xX22xX29xX16xX17xX1cxX1cexX1adxX19exX1adxX11fxX19dxXdbxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1cxX27xX10xX22xXdxX6xX1cxX2xX1cexX1adxX1cxX16xX10xX195xX7xX1cxX1cexX2xX2xX1adxX1cxX2xX1adxX11fxX22xX1cexX2xX1dxX19dxX121xX121xX11fxXexX2xX121xX1e2xX19dxX5xX2xXdbxX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX27xX3exXdxXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxX6xX12xX0xX22xXdxX1c6xX12xX0xX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX19axX3xX267xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX4xX574xX3xX4xX318xX16xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX6b3xXaxX3xX1xX14axX10xX6b9xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX1e5xX7xX6xX4xX1xX1e5xX1a0xX6xX1e5xX1xX31xXdxX1cxXexX29xX1e5xX16xX17xX6xX19xX1e5xX2xX1e5xX1dxX1e5xX27xX6xX29xX1e5xXexX1xX10xX1e5xX2fxX1xX19xXexX1e5xX4xX29xX1e5xX4xX31xX16xX1e5xX22xX29xX31xX4xX1e5xX7xX29xX1e5xX22xX29xX16xX17xX1cxX1cexX1adxX19exX1adxX11fxX19dxXdbxX1xXexX27xXaxX12xXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX19axX3xX267xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX4xX574xX3xX4xX318xX16xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX6b3xX0xX1cxX6xX12xX0xX1cxX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX69xX50xX102xX50xX3xX109xXdxXc3xXexX3xX10exX6xX27xXa3xX3xXexX14xX3xX2xX1cxX1dxX1cxX1cexX1adxX1cexX2xXa3xX3xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX27xX3exXdxX3xX7xX13axX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX14axX14bxX16xX3xXexX31xX18xX16xX3xXcexX29xX155xX4xXa3xX3xX1c6xX3exXdxX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX77xX3bxX3xX16xX1xX84xX3xX17xX87xX16xX3xX16xX1xX7exX3xX4xX93xX16xX3xX4xX7exX3exX4xX3xX4xX9cxX16xX17xX3xX22xXa1xX16xXa3xX3xXexX1xX2dxX3x9a0axXcxX267xX3xX4x74bcxX6xX3xX4xX36dxX4xX3xX16xX17xXa1xX16xX3xX1xX18xX16xX17xXa3xX3xX17xXdxX34cxXbxX3xX4xX1xX8e4xX3xXexX1xX2dxX3xX22xX422xX3xX22xX18xX16xX17xX3xX2fxX84xX3xXexX34cxXdxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xXdbxXdbxXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xX1cxX22xXdxX1c6xX12xX0xX1cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX37bxXbxX3xX5xX42bxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xXexX14axX31xX16xX17xX3xe11fxXexX78xX4xX1xX3xXex9f1exX4xee9dxXa3xX3xXcexX29xX19xX47dxX16xX3xX5xXa7xXdxX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX22xXa1xX16xX3xX50xX18xX3xXcxd8a3xX16xX1xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xXa5xX30xX27xX3xX2fxX30xX31xXaxX3xX1xX14axX10xX6b9xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX1e5xX7xX6xX4xX1xX1e5xX1a0xX6xX1e5xX1xX31xXdxX1cxX4xX6xXbxX1e5xX5xX6xXdxX1e5xXexX1xX10xX1e5xX2fxX1xX19xXexX1e5xXexX14axX31xX16xX17xX1e5xXexXdxX4xX1xX1e5xXexX6xX4xX1e5xXcexX29xX19xX10xX16xX1e5xX5xX31xXdxX1e5xX16xX17xX29xX31xXdxX1e5xX22xX6xX16xX1e5xX1xX6xX1e5xXexXdxX16xX1xX1e5xX22xX29xX31xX4xX1e5xX22xX6xX27xX1e5xX2fxX6xX31xX1cxX1cexX1adxX19dxX19exX19dxX19exXdbxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1cxX27xX10xX22xXdxX6xX1cxX2xX1cexX1adxX1cxX16xX10xX195xX7xX1cxX1cexX2xX1adxX1dxX1cxX1f7xX1adxX22xX121xX1adxX1e2xX1cexX19dxX19dxX11fxXexX1cexX1cexX19exX1cexX5xX2xX1adxX1e5xX2xX121xX2xX22xX1cexX1adxX1dxX121xX1cexX19dxX1e2xXexX2xX19exX19dxX2xX11fxX5xX1adxXdbxX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX27xX3exXdxXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxX6xX12xX0xX22xXdxX1c6xX12xX0xX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX37bxXbxX3xX5xX42bxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xXexX14axX31xX16xX17xX3xX950xXexX78xX4xX1xX3xXexX957xX4xX959xXa3xX3xXcexX29xX19xX47dxX16xX3xX5xXa7xXdxX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX22xXa1xX16xX3xX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xXa5xX30xX27xX3xX2fxX30xX31xXaxX3xX1xX14axX10xX6b9xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX1e5xX7xX6xX4xX1xX1e5xX1a0xX6xX1e5xX1xX31xXdxX1cxX4xX6xXbxX1e5xX5xX6xXdxX1e5xXexX1xX10xX1e5xX2fxX1xX19xXexX1e5xXexX14axX31xX16xX17xX1e5xXexXdxX4xX1xX1e5xXexX6xX4xX1e5xXcexX29xX19xX10xX16xX1e5xX5xX31xXdxX1e5xX16xX17xX29xX31xXdxX1e5xX22xX6xX16xX1e5xX1xX6xX1e5xXexXdxX16xX1xX1e5xX22xX29xX31xX4xX1e5xX22xX6xX27xX1e5xX2fxX6xX31xX1cxX1cexX1adxX19dxX19exX19dxX19exXdbxX1xXexX27xXaxX12xXf1xX37bxXbxX3xX5xX42bxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xXexX14axX31xX16xX17xX3xX950xXexX78xX4xX1xX3xXexX957xX4xX959xXa3xX3xXcexX29xX19xX47dxX16xX3xX5xXa7xXdxX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX22xXa1xX16xX3xX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xXa5xX30xX27xX3xX2fxX30xX31xX0xX1cxX6xX12xX0xX1cxX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX5xX18xX3xX27xX106xXexX3xXexX14axX31xX16xX17xX3xX16xX1xX2dfxX16xX17xX3xX17xXdxX37bxX19xX3xXexX300xX3xXcexX29xX6xX16xX3xXexX14axX87xX16xX17xX3xXa5xX155xXdxX3xX1c6xX3exXdxX3xX16xX1xXdxX47dxX29xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xXexX1xX6xX27xX3xX17xXdxX6xX3xX69xX50xX6bxXcxX3x7a53xX3xX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xXdbxX3xX10exX3bxX29xX3xX1c6xX9cxX3xXexX32cxX16xX1xX3xX5xX18xX27xX3xX27xX37bxXexX3xXexX1xX2dxX3xX1xX31xX430xX4xX3xXexX1xX2dxX3xX2fxe6fdxX3xX1xX7exX3xX1xX84xX16xX17xXa3xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xX9cxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX32cxX3xX5xX18xX27xX3xXexX1xX3bxX3xX16xX18xX31xX3xXa5xX35xX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xX4xX37bxXbxX3xX5xX42bxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX5xX18xX3xXa5xXdxX47dxX29xX3xX77xX1xX9cxX16xX17xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xXexX1xX6xX27xX3xX17xXdxX6xX3xX69xX50xX6bxXcxX3xX16xX18xX31xX3xX4xX574xX16xX17xX3xX2fxXdxX3bxXexXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xX1cxX22xXdxX1c6xX12xX0xX1cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xX3xX4xX37bxXbxX3xX17xX364xX16xX3xX2xXdbxX121xX1adxX1adxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX31xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX4xX2dbxX3xX4xX9cxX16xX17xXaxX3xX1xX14axX10xX6b9xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX1e5xX7xX6xX4xX1xX1e5xX1a0xX6xX1e5xX1xX31xXdxX1cxX1xX6xX1e5xXexXdxX16xX1xX1e5xX4xX6xXbxX1e5xX17xX6xX16xX1e5xX2xX1e5xX121xX1adxX1adxX1e5xXexX1xX10xX1e5xX2fxX6xX31xX1e5xX1xXdxX10xX27xX1e5xX19xX1e5xXexX10xX1e5xX4xX1xX31xX1e5xX16xX17xX29xX31xXdxX1e5xX4xX31xX1e5xX4xX31xX16xX17xX1cxX2xX1e2xX1dxX19dxX1dxX11fxXdbxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX14axX4xX9xXaxX1cxX27xX10xX22xXdxX6xX1cxX2xX1cexX1adxX1cxX16xX10xX195xX7xX1cxX1cexX1adxX1cexX11fxX1cxX2xX1adxX1e2xX22xX1cexX1adxX1f7xX1dxX19exX1cexX1dxXexX11fxX1f7xX1f7xX2xX5xX1adxX1e5xX2xX2xX1f7xX22xX11fxX2xX1adxX1adxX121xX1dxX19dxXexX1dxX1adxX11fxX1f7xX5xX1cexX1e5xX1e2xXdbxX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX27xX3exXdxXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxX6xX12xX0xX22xXdxX1c6xX12xX0xX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xX3xX4xX37bxXbxX3xX17xX364xX16xX3xX2xXdbxX121xX1adxX1adxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX31xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX4xX2dbxX3xX4xX9cxX16xX17xXaxX3xX1xX14axX10xX6b9xX9xXaxX1cxX4xX1xXdxX16xX1xX1e5xX7xX6xX4xX1xX1e5xX1a0xX6xX1e5xX1xX31xXdxX1cxX1xX6xX1e5xXexXdxX16xX1xX1e5xX4xX6xXbxX1e5xX17xX6xX16xX1e5xX2xX1e5xX121xX1adxX1adxX1e5xXexX1xX10xX1e5xX2fxX6xX31xX1e5xX1xXdxX10xX27xX1e5xX19xX1e5xXexX10xX1e5xX4xX1xX31xX1e5xX16xX17xX29xX31xXdxX1e5xX4xX31xX1e5xX4xX31xX16xX17xX1cxX2xX1e2xX1dxX19dxX1dxX11fxXdbxX1xXexX27xXaxX12xX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xX3xX4xX37bxXbxX3xX17xX364xX16xX3xX2xXdbxX121xX1adxX1adxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX1xXdxX35xX27xX3xX19xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX31xX3xX16xX17xX7exX300xXdxX3xX4xX2dbxX3xX4xX9cxX16xX17xX0xX1cxX6xX12xX0xX1cxX7xXexX14axX31xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXa5xX2dbxXa3xX3xX2xXdbxX1cexX1f7xX11fxX3xXexX1xX2dxX3xX69xX50xX6bxXcxX3xXa5xX7exXa7xX4xX3xXexX315xX16xX1xX3xX50xX18xX3xXcxX974xX16xX1xX3xX4xX37bxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX4xX335xX29xX3xX4xX1xXdxX3bxX16xX3xX2fxXdxX16xX1xXa3xX3xX4xX9cxX16xX17xX3xX22xXa1xX16xXa3xX3xX22xXa1xX16xX3xX4xX9cxX16xX17xX3xX1xX84xX6xX3xXexX29xX19xX3bxX16xXdbxX0xX1cxXbxX12xX0xX1cxX22xXdxX1c6xX12xX0xX1cxX5xXdxX12xX0xX1cxX29xX5xX12xX0xX22xXdxX1c6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14axXaxX12xX0xX1cxX22xXdxX1c6xX12xX0xX1cxX22xXdxX1c6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe84exX31xX29xX14axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX109xX10exa1d2xX0xX1cxXbxX12