Toyota Avanza 2019 về Việt Nam, cạnh tranh Mitsubishi Xpander
Mẫu MPV rẻ nhất của Toyota tại Việt Nam có phiên bản mới nhập khẩu, giá từ đại lý báo không đổi so với bản cũ.
1ffx42dbx345dx6abcx2467x5237x3841x5cc4x5598xX7x7be8x3c52x7d5cx37cx15ffx5d05xX5x7b08xXax280exXcx561bx55ffxX14xXexX6xX3x7047x57bexX6x73ddx29e6xX6xX3x496bx6748xX2x4df6xX3xX1bx57b4xX3x243dxXdx7a04xXexX3x4fcdxX6x561ex40d1xX3xX4x5366xX1dxX1xX3xXex1333xX6xX1dxX1xX3x23cxXdxXexX7x4c0cx6ae8xXdxX7xX1xXdxX3x3b21xXbxX6xX1dx6e7xX10xX39xX0x6374xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx54edxX10xX6xX4dxXaxX12xX3ex3a39xX42xX3xX3ex6514xX29xX3xX39x1b4bxX3xX1dxX1x4c47xXexX3xX4x7999xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX34xXdxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX3xX4x1172xX3xXbxX1xXdx1a72xX1dxX3xX43x33dcxX1dxX3xX30x28cdxXdxX3xX1dxX1x6e5fxXbxX3x4c16xX1x761dxX42xX31xX3x40c7xXdx56d5xX3xXex77b8xX3xb35xX34xXdxX3xX5x19cdxX3xX43xXacxX14xX3xXa4xX1x7465xX1dxXaaxX3xXb1x55b1xXdxX3xX7xX14xX3xX1bxX9cxXdxX3xX43xX98xX1dxX3xX4x1fbex654exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfffxX14xX4dxX15xXaxX12x4dfbxXacxX4xX3xXb1xX34xXdxX3xX5xXb6xX3xX4xX77xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXa4xX1xX42xX3xX1bx415bxX4xX3xXbxX1x14d2xX6xX3xX2exX6xX30xX3xX43x3c6cxXexX3xXb1x8addxX42xX3xX4xX1xX14xX3xXa4xX1xXacxX4xX1xX3xXb1x8d9xXexX3xX4x67b4xX4xX3xXbxX1xXdxX94xX1dxX3xX43xX98xX1dxX3xX1dx2a54xX1dxXaaxX3xX4xX73xXbxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xXd3xX3xX49xX10xX3xXexXdx38d7xXbxX3xXex4e99xX4xX3xX1dxX1xXa1xXbxX3xXa4xX1xXa6xX42xX3x22d8xX1dxX4dxX14xX1dxX10xX7xXdxX6xX31xX3xXexX1x3959xXdxX3xXb1xXdx5ab1xX30xX3xXaaxXdxX6xX14xX3x1fbfxX10xX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3x6d90xX3xX1xX14xX123xX4xX3xX4xX1xXa1xX30xX3xX1dxX1xX73xXexX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3x6875xX51xX21xX22xX2xX24xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax81afxXdxX4dxXexX1x8095xX3x6b21xX2x23adxXbxX17ax29adxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3x5c93xX22xX189xXbxX17axX1ecxX3xX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX1e5xX3xX43xX5xX14xX4xXa4xX1ecxX3xX30xX6xX39xXaaxXdxX1dx4278xX5xX10x4096xXexX1e5xX3xX6xX42xXexX14xX1ecxX3xX30xX6xX39xXaaxXdxX1dxX213xX39xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX6xX42xXexX14xX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1f6xX21xX24xXexX1f6xX1e9xX1e7xX1e7xX5xb6fxX213xX2xXd3xXbxX1dxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1dxX1xXa1xXbxX3xXa4xX1xXa6xX42xX3xX160xX1dxX4dxX14xX1dxX10xX7xXdxX6xX3xXexX34xXdxX3xX30x85f1xXexX3xXb1xX34xXdxX3xX5xXb6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3x2c81xX3xXe3x3cd3xX1dxX1xX3x7d4fx195dx2ae9xX1dxXaaxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX21xX22xXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1f6xX1f6xX1e7xXexX1e7xX22xX189xX24xX5xX2xX213xX21xXd3x5acbxXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12xX3exX67xX42xX3xX17axX10xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX3xXexX1xX42xX2f7xX4xX3xX43xX98xX1dxX3xX7x4d71xX3xXexX104xX3xXb1xX2f7xX1dxXaaxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX26bxX189xX2xXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1e9xX22xX189xXexX1e7xX1a6xX1a6xX189xX5xX21xX213xX26bxXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12xX2exXaaxX14xX34xXdxX3xX1xX30bxX1dxX1xX3xXaaxXdx1236xX3xX1dxXaaxX42xX15xX94xX1dxX3xX1dxX1xX310xX1dxXaaxX3xX30xX123xXexX3xX4xX6xX213xX5x64cfxX1dxXaaxX3xX1bx86b7xX3xXb1x6dabxX1dxX3xXbxX1xX6xX3xX30xX9cxXdxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX26bxX26bxXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1e9xX21xX189xXexX2xX189xX1a6xX1e9xX5xX26bxX213xX1f6xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12x5f0fxX545xX1dxX3xX1xXa1xX42xX3xX1bxX542xX3xX4xX98xX1dxX3xX7xX6xX42xX3xX4xXd2xX1dxXaaxX3xXb1xX310x88dxX4xX3xXexX1xXdxX14fxXexX3xXa4xX14fxX3xX5xX34xXdxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX26bxX1f6xXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1e9xX1f6xX26bxXexX1e9xX1e9xX22xX22xX5xX24xX213xX1e9xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12x7b20xX6xX213xX1exX53dxX1dxXaaxX3xX2xX1e9xX3xXdxX1dxX4xX1xX3xXb1xX6xX3xX4xX1xX73xX42xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX21xX189xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX2xX1a6xXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX22xX1e9xX4dxX2xX2xX1e7xX22xX21xX26bxX21xXexX1a6xX1a6xX21xX1f6xX1a6xX5xX22xXd3xX3a0xXbxXaax56aaxX39xX9xX1e7xX24xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12x6e8xX109xX4xX1xX3xXexX1xX310xX9cxX4xX3xX17axX10xX3xXa4xX1xXbexX1dxXaaxX3xXb1xXc3xXdxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX1e7xX2xXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1e7xX21xX1f6xXexX24xX1f6xX189xX2xX5xX1a6xX213xX189xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12xX2exX2f7xXdxX3xXexX1xX73xXexX3xX1bxX67xX1dxX3xXaaxXdxX526xX3xX1dxXaaxX42xX15xX94xX1dxX3xXexX1xXdxX14fxXexX3xXa4xX14fxX3xX4xXd2xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX1e7xX2xXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX1e7xX1f6xX1f6xXexX1e7xX1e7xX189xX21xX5xX21xX213xX1a6xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX12x4e0axX1xX14fxX3xX43xX127xX4xX3xX1dx4d80xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX17axX42xX73xXexX3xX1xXdxX2bxX1dxX3xXexX34xXdxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX3xXexX1xX42xX2f7xX4xX3xX43xX98xX1dxX3xX7xX421xX3xXexX104xX3xXb1xX2f7xX1dxXaaxX3xX1f6xX3xX4xX73xXbxX31xX3xXb1xX2f7xX1dxXaaxX3xX4xX311xX3xX2xX31xX1e9xX3xX5xX109xXexX31xX3xX1f6xX3xX17axXdxX213xX5xX6xX1dxX1xX3xXexX1x68f0xX1dxXaaxX3xX1xX542xX1dxXaaxX31xX3xX4xXbexX1dxXaaxX3xX7xX42xX73xXexX3xX2xX22xX21xX3xX30x11eexX3xX5xX104xX4xX31xX3xX30xXbexX213xX30xX10xX1dxX3xX17axX14xX111xX1dxX3xX4xX104xX4xX3xXb1xX34xXdxX3xX2xX26bxX1e7xX3xX2exX30xXd3xX3xX63exX2f7xX1dxXaaxX3xX4xX311xX3xX1dxX542xX15xX3xXa4xX1xXbexX1dxXaaxX3xXb1xXc3xXdxX3xX7xX14xX3xX1bxX9cxXdxX3xXexX1xX14fxX3xX1xX2bxX3xXexXafxX1dxXaaxX3xXb1xX310xX658xX4xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXaaxXdxX9cxXdxX3xXexX1xXdxX2bxX42xX3xX4xX1xX14xX3xXa4xX1xXacxX4xX1xX3xX1xX542xX1dxXaaxX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xX1dxX310xX9cxX4xX3xX1x89d5xXdxX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX24xX51xX21xX22xX2xX1a6xXd3xX3xXa74xXdxXacxX3xX43xXacxX1dxX3xXexXafxX3xXb1xX34xXdxX3xX5xXb6xX3xX1e9xX24xX26bxX3xXexX39xXdxX2bxX42xX3xXb1xXb87xX1dxXaaxX31xX3xXa4xX1xXbexX1dxXaaxX3xXb1xXc3xXdxX3xX7xX14xX3xX1bxX9cxXdxX3xX43xX98xX1dxX3xX1xXdxX2bxX1dxX3xX1xX542xX1dxX1xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xX2exXaaxX14xX34xXdxX3xX1xX30bxX1dxX1xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xXexX1xX6xX15xX3xXb1xXc3xXdxX3xX39x7112xX3xX1dxX1xX73xXexX3xX308xX3xXbxX1xX115xX1dxX3xXb1xX115xX42xX3xX1bxX9cxXdxX3xX30xX123xXexX3xX4xX6xX213xX5xX53dxX1dxXaaxX3xXexX1xXdxX14fxXexX3xXa4xX14fxX3xX5xX34xXdxXd3xX3xX63exX545xX1dxX3xXbxX1xX6xX3xX756x7a25xX30fxX3xXexX34xX14xX3xX1xX30bxX1dxX1xX3xX30xX9cxXdxX3xX1dxX53dxX1dxXaaxX3xXb1xX2f7xX1dxXaaxX3xX1xX311xX1dxXd3xX3xX756xX6xX213xX1exX53dxX1dxXaaxX3xX1bxX67xX1dxX3xXaaxXdxX526xX3xX1dxXaaxX42xX15xX94xX1dxX3xXa4xX109xX4xX1xX3xXexX1xX310xX9cxX4xX3xX2xX1e9xX3xXdxX1dxX4xX1xX3xX1dxX1xX310xX1dxXaaxX3xXexX34xX14xX3xX1xX30bxX1dxX1xX3xXa4xX1xXacxX4xX3xX43xX98xX1dxX3xX4xXd2xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xX6bxX1xX115xX1dxX3xXb1xX42xXbexXdxX3xX17axX10xX3xX4xXd2xX1dxXaaxX3xXb1xX310xX658xX4xX3xX1xXb09xX1dxXaaxX3xXexXdxX1dxX1xX3xX4xX1xXa7dxX1dxX1xX3xX5xX34xXdxX3xX1bxX9cxXdxX3xX4xX98xX1dxX3xXexX39xX310xX9cxX4xX31xX3xXb1xX545xX1dxX3xX1xXa1xX42xX3xXb1xX27xX42xX3xX30xX6xX1dxXaaxX3xX1dx6b53xXexX3xX30xX9cxXdxXd3xX3xXcxX39xX14xX1dxXaaxX3xXa4xX1xXdxX3xXb1xX8fxX31xX3xXa4xX109xX4xX1xX3xXexX1xX310xX9cxX4xX3xX1bxX542xX3xXa4xXdxX172xX42xX3xX4dxXacxX1dxXaaxX3xXexX1xX135xX1dxX3xX17axX10xX3xX1xX115xX42xX3xX1dxX1xX310xX3xXa4xX1xXbexX1dxXaaxX3xXexX1xX6xX15xX3xXb1xXc3xXdxX3xX7xX14xX3xX1bxX9cxXdxX3xXexX39xX310xX9cxX4xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xX3xXbxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxXexX1xX42xX30xX43xX3xXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX21xX22xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX2xX26bxXbxX17axX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX22xX1e9xX4dxX2xX2xX1e7xX22xX26bxX2xX1a6xXexX26bxX189xX189xX21xX5xX1a6xX213xX1a6xX213xX14xX3a0xX39xXaaxXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xX85cxX1xXbexX1dxXaaxX3xXaaxXdxX6xX1dxX3xXa4xX1xX14xX6xX1dxXaaxX3xX5xXacxXdxX3xX1bxX67xX1dxX3xX7xX308xX3xX1xX526xX42xX3xXexX1xXdxX14fxXexX3xXa4xX14fxX3xXa4xXdxX172xX42xX3xX4xXd2xX3xX1bxX9cxXdxX3xX30xX542xX1dxX3xX1xX30bxX1dxX1xX3xX1xXdxX172xX1dxX3xXexX1x5afbxX3xX189xX3xXdxX1dxX4xX1xXd3xX3xX29xXbexX213xX5xX53dxX1dxXaaxX3xX43xX6xX3xX4xX1xX73xX42xX3xXa4xX1xXacxX3xXb1xX311xX1dxX3xXaaxXdxX98xX1dxX31xX3xXaaxX1xX14fxX3xX1dxXa7dxX31xX3xXb1xXdxX27xX42xX3xX1x60eexX6xX3xX4xX1xXa7dxX1dxX1xX3xX4xX311xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xXa74xXdxX9cxXdxX3xXexX310xX3xX1bxX73xX1dxX3xX43xXacxX1dxX3xX1xX542xX1dxXaaxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX1xXa7dxX3xXexX1xXbexX1dxXaaxX3xXexXdxX1dxX3xX1bxX27xX3xXbxX1xXdxX94xX1dxX3xX43xX98xX1dxX3xX7xX421xX3xXexX104xX3xXb1xX2f7xX1dxXaaxX3xX1bxX9cxXdxX3xX1dxX1xX526xX1dxXaaxX3xX1dxX135xX1dxXaaxX3xX4xX73xXbxX3xX30xX9cxXdxX31xX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xXa4xX1xXdxX3xX43xX98xX1dxX3xX7xX421xX3xX7xX542xX1dxX3xX1dxX1xXdxX27xX42xX3xXa4xX1xX98xX3xX1dxX53dxX1dxXaaxX3xX1bxX67xX1dxX3xXaaxXdxX526xX3xX1dxXaaxX42xX15xX94xX1dxX3xX43xX98xX1dxX3xX4xXd2xX31xX3xXaaxXdxXacxX3xX1e9xX26bxX189xX3xXexX39xXdxX2bxX42xXd3xX3xXcxX1xXbexX1dxXaaxX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX14fxXexX3xX1xX311xX1dxX3xX1bxX27xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX7x5b28xX3xX4xX8fxX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xXexX1xX16dxXdxX3xXaaxXdxX6xX1dxX3xXexX9cxXdxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX1dxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e0xXdxX4dxXexX1xX1e5xX3xX1e7xX2xX1e9xXbxX17axX1ecxX3xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX1f6xX1a6xX1f6xXbxX17axX1ecxX3xX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX1e5xX3xX43xX5xX14xX4xXa4xX1ecxX3xX30xX6xX39xXaaxXdxX1dxX213xX5xX10xX216xXexX1e5xX3xX6xX42xXexX14xX1ecxX3xX30xX6xX39xXaaxXdxX1dxX213xX39xXdxXaaxX1xXexX1e5xX3xX6xX42xXexX14xX1ecxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX51xX51xXdxXd3xX43xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd3xX1bxX1dxX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX1a6xX51xX2xX21xX1f6xX4dxX2xX2xX1e9xX21xX24xX2xX1f6xXexX26bxX1f6xX21xX189xX5xX21xX213xX6xX2xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX4dxX15xXaxX12xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX5xX542xX3xX30xX2f7xXexX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xX1xX6xXdxX3xX7xX98xX1dxX3xXbxX1xXa6xX30xX3xX3exX6bxX29xX3xX4x3cc0xX3xX1dxX1x4349xX3xX4x5b1dxX1dxXaaxX3x6977xX42xX7xX1xX31xX3xXb1xXeacxX1dxX1xX3xX1bxXeacxX3xX4dxX310xX9cxXdxX3xX160xX1dxX1dxX14xX1bxX6xX31xX3xXb1xX310xX658xX4xX3xX5xXdxX94xX1dxX3xX4dxX14xX6xX1dxX1xX3xX2exX1xXa1xXexX3xX1dxX1xXa1xXbxX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX3xX1xXb87xXdxX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX24xX51xX21xX22xX2xX1a6xXd3xX3xX63exX421xXdxX3xXexX1xX77xX3xX5xX9cxX1dxX3xX1dxX1xX73xXexX3xX4xX77xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX30xX67xX42xX3xX17axX10xX3xXexX1xX42xX2f7xX4xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX31xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX3x6fdxXaaxXdxXacxX3xX1e9xX1e9xX22xX213xX1e7xX21xX22xX3xXexX39xXdxX2bxX42x1d34xX3xX43xXacxX1dxX3xX189xXd3xX1e9xX1f6xX1f6xX3xX17axX10xX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xX1dx81e0xX6xX3xXb1xX115xX42xX3xX21xX22xX2xX24xXd3xX3xXcxX39xX14xX1dxXaaxX3xXa4xX1xXdxX3xXb1xX8fxX31xX3xX4dxX14xX6xX1dxX1xX3xX7xX421xX3xXexXc3xX1dxXaaxX3xX4xX77xX6xX3xX1139xX42xX7xX1xX3xX1bxX542xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX5xX542xX3xX26bxXd3xX21xX22xX1e9xX3xX17axX10xX31xX3xXex72b2xX4xX3xXaaxX115xX1dxX3xX43x38efxX1dxXaaxX3xX1dxX11f5xX6xX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXd3xX3xX3exX2f7xXexX3xXb1xX421xXdxX3xXexX1xX77xX3xXa4xX1xXacxX4xX3xX5xX542xX3x284dxX42xX1exX42xXa4xXdxX3xXc4fxX39xXexXdxXaaxX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xXaaxXdxXacxX3xX1f6xX24xX24xX213xX1e9xX1f6xX24xX3xXexX39xXdxX2bxX42xX3xXb1xXb87xX1dxXaaxX3xX4xXd2xX1dxXaaxX3xX1bxXafxX6xX3xX39xX6xX3xX30xX111xXexX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX1e7xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xX4dxXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX39xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX94xX1dxX3x699dxX42xX6xX1dxX1e5xX0xX51xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX213xXexX1xX42xX30xX43xX213xX6xX1dxX4dxX213xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXbxX3xX2xX22xX3xX17axX10xX3xX43xXacxX1dxX3xX4xX1xX34xX15xX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX1e9xX1e5xX3xX29xXdxX14xX7xX3xX1bxX542xX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX3xX7xX14xX3xXa4xX545xX3xX1dxXaaxXbexXdxX3xX1bxX310xX311xX1dxXaaxXaxX3xX1xX39xX10xX216xX9xXaxX51xX17axX10xX51xXexX14xXbxX213xX2xX22xX213xX17axX10xX213xX43xX6xX1dxX213xX4xX1xX6xX15xX213xXexX1xX6xX1dxXaaxX213xX1e9xX213xX1bxXdxX14xX7xX213xX1bxX6xX213xX17axXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX213xX7xX14xX213xXa4xX10xX213xX1dxXaaxX14xXdxX213xX1bxX42xX14xX1dxXaaxX51xX2xX189xX1f6xX22xX24xX26bxXd3xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX30xX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX21xX22xX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX26bxX51xX2xX22xX1e7xX4dxX21xX2xX1e9xX2xX1e7xX2xX1a6xXexX24xX2xX21xX24xX5xX1e7xX213xXexX14xXbxX17axX10xXexX1e9xX213xX2xX1e9xX1e7xX22xX21xX21xX26bxX22xX189xX1e9xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxX1bxX12xX0xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXbxX3xX2xX22xX3xX17axX10xX3xX43xXacxX1dxX3xX4xX1xX34xX15xX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX1e9xX1e5xX3xX29xXdxX14xX7xX3xX1bxX542xX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX3xX7xX14xX3xXa4xX545xX3xX1dxXaaxXbexXdxX3xX1bxX310xX311xX1dxXaaxXaxX3xX1xX39xX10xX216xX9xXaxX51xX17axX10xX51xXexX14xXbxX213xX2xX22xX213xX17axX10xX213xX43xX6xX1dxX213xX4xX1xX6xX15xX213xXexX1xX6xX1dxXaaxX213xX1e9xX213xX1bxXdxX14xX7xX213xX1bxX6xX213xX17axXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX213xX7xX14xX213xXa4xX10xX213xX1dxXaaxX14xXdxX213xX1bxX42xX14xX1dxXaaxX51xX2xX189xX1f6xX22xX24xX26bxXd3xX1xXexX30xXaxX12xXcxX14xXbxX3xX2xX22xX3xX17axX10xX3xX43xXacxX1dxX3xX4xX1xX34xX15xX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX1e9xX1e5xX3xX29xXdxX14xX7xX3xX1bxX542xX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX3xX7xX14xX3xXa4xX545xX3xX1dxXaaxXbexXdxX3xX1bxX310xX311xX1dxXaaxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX29xXdxX14xX7xX3xX1bxX542xX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xX3xXaaxXdxX542xX1dxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXeacxX3xXexX39xX109xX3xXb1xX115xX42xX3xXexXdxX94xX1dxX31xX3xX4dxX14xX6xX1dxX1xX3xX7xX421xX3xXaaxX115xX1dxX3xX43xX1247xX1dxXaaxX3xX1dxX1xX6xX42xX3xX1bxX9cxXdxX3xX1xX311xX1dxX3xX21xXd3xX2xX22xX22xX3xX17axX10xX31xX3xX43xX1132xX3xX17axX6xX3xX1dxX1xX8fxX30xX3xX4xXee2xX1dxX3xX5xX34xXdxXd3xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX5xXdxX94xX1dxX3xXexX153xX4xX3xXaaxXdxX98xX30xX3xXaaxXdxXacxX3xX17axX10xX3xX308xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xXaxX3xX1xX39xX10xX216xX9xXaxX51xX17axX10xX51xX30xXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX213xX5xXdxX10xX1dxX213xXexX42xX4xX213xXaaxXdxX6xX30xX213xXaaxXdxX6xX213xX17axX10xX213xX14xX213xX1bxXdxX10xXexX213xX1dxX6xX30xX51xX2xX189xX26bxX24xX24xX24xXd3xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX30xX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX21xX22xX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX21xX51xX2xX22xX1a6xX4dxX22xX21xX2xX1e9xX1f6xX22xX2xXexX26bxX1e9xX1f6xX26bxX2xX5xX22xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxX1bxX12xX0xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX5xXdxX94xX1dxX3xXexX153xX4xX3xXaaxXdxX98xX30xX3xXaaxXdxXacxX3xX17axX10xX3xX308xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xXaxX3xX1xX39xX10xX216xX9xXaxX51xX17axX10xX51xX30xXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX213xX5xXdxX10xX1dxX213xXexX42xX4xX213xXaaxXdxX6xX30xX213xXaaxXdxX6xX213xX17axX10xX213xX14xX213xX1bxXdxX10xXexX213xX1dxX6xX30xX51xX2xX189xX26bxX24xX24xX24xXd3xX1xXexX30xXaxX12xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX5xXdxX94xX1dxX3xXexX153xX4xX3xXaaxXdxX98xX30xX3xXaaxXdxXacxX3xX17axX10xX3xX308xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX3xX5xXdxX94xX1dxX3xXexX153xX4xX3xX4dxX42xX15xX3xXexX39xX30bxX3xXaaxXdxX98xX30xX3xXaaxXdxXacxX3xXb1xX421xXdxX3xX1bxX9cxXdxX3xX30xX67xX42xX3xX17axX10xX3x6035xX42xXexX6xX5xX4dxX10xX39xX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xX30xX2f7xXexX3xXexX1xX16dxXdxX3xXaaxXdxX6xX1dxX3xXa4xX1xXacxX3xX4dxX542xXdxX3xXb1xXb87xX1dxXaaxX3xXexX1xX16dxXdxX3xXexX53dxX1dxXaaxX3xXa4xX1xX42xX15xX14fxX1dxX3xX30xX34xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX4xXacxX4xX3xX30xX67xX42xX3xX17axX10xX3xXa4xX1xXacxX4xX3xX1dxX1xX310xX3xXcxX39xXdxXexX14xX1dxX31xX3xX3exXdxX39xX6xXaaxX10xX3xX1bxX542xX3xX1axXexXexX39xX6xXaaxX10xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX1xX526xX1dxXaaxX3xX5xX104xX6xX3xX4xX1xX127xX1dxX3xXbexXexXbexX3xX30xX9cxXdxX3xXaaxXdxXacxX3xX1e9xX22xX22xX3xXexX39xXdxX2bxX42xX3xXexX34xXdxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xXaxX3xX1xX39xX10xX216xX9xXaxX51xX17axX10xX51xX1dxX1xX42xX1dxXaaxX213xX5xX42xX6xX213xX4xX1xX14xX1dxX213xX14xXexX14xX213xX30xX14xXdxX213xXaaxXdxX6xX213xX1e9xX22xX22xX213xXexX39xXdxX10xX42xX213xXexX6xXdxX213xX1bxXdxX10xXexX213xX1dxX6xX30xX51xX2xX189xX26bxX26bxX26bxX24xXd3xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xXaaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX51xX30xX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX21xX22xX51xX1dxX10xX1e0xX7xX51xX2xX24xX21xX2xX51xX2xX22xX1e7xX4dxX2xX21xX21xX26bxX1e9xX22xX26bxXexX1f6xX24xX22xX1e7xX5xX2xXd3xX3a0xXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX6xX3xX21xX22xX2xX24xX3xX1bxX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX31xX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxX1bxX12xX0xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX1xX526xX1dxXaaxX3xX5xX104xX6xX3xX4xX1xX127xX1dxX3xXbexXexXbexX3xX30xX9cxXdxX3xXaaxXdxXacxX3xX1e9xX22xX22xX3xXexX39xXdxX2bxX42xX3xXexX34xXdxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xXaxX3xX1xX39xX10xX216xX9xXaxX51xX17axX10xX51xX1dxX1xX42xX1dxXaaxX213xX5xX42xX6xX213xX4xX1xX14xX1dxX213xX14xXexX14xX213xX30xX14xXdxX213xXaaxXdxX6xX213xX1e9xX22xX22xX213xXexX39xXdxX10xX42xX213xXexX6xXdxX213xX1bxXdxX10xXexX213xX1dxX6xX30xX51xX2xX189xX26bxX26bxX26bxX24xXd3xX1xXexX30xXaxX12xX2exX1xX526xX1dxXaaxX3xX5xX104xX6xX3xX4xX1xX127xX1dxX3xXbexXexXbexX3xX30xX9cxXdxX3xXaaxXdxXacxX3xX1e9xX22xX22xX3xXexX39xXdxX2bxX42xX3xXexX34xXdxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX30xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX39xX14xX1dxXaaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12x8311xX6xX4dxXdxX5xX3xX1bxX542xX3xXe3xX39xXdxX14xX3xX5xX115xX1dxX3xXb1xX115xX42xX3xXaaxXdxX6xX14xX3xX17axX10xX3xXexX39xX14xX1dxXaaxX3xXexX1xXacxX1dxXaaxX3xX1e7xX51xX21xX22xX2xX24xX31xX3xX43xX94xX1dxX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXb1xX8fxX3xX5xX542xX3xX126cxX42xX1exX42xXa4xXdxX3xXc4fxX39xXexXdxXaaxX6xX3xXexX1xX14fxX3xX1xX2bxX3xX30xX9cxXdxX3xX4xX34xX1dxX1xX3xXexX39xX6xX1dxX1xX3xX1xX542xX1dxXaaxX3xXaxX1xX14xXexXaxX3xX3exXdxXexX7xX42xX43xXdxX7xX1xXdxX3xX49xXbxX6xX1dxX4dxX10xX39xXd3xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX42xX5xX12xX0xX4dxXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX51xX4dxXdxX1bxX12xX0xX51xX4dxXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126cxX14xX42xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX29xX2exXc4fxX0xX51xXbxX12