Đại hội XIII tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ 4, sáng nay (29/1) đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự.
6566x98faxc3c1xd132xe75cx75c0x9c63x7679xc4d0xX7xe57bxa322xd876xecc1xb875xc0f6xX5xb499xXax8126x82a5xcee7xXdxX3xX1xc1f1xXdxX3x7196xc557xX1cxX1cxX3xXexXdxb25fxXbxX3xXexa353xX4xX3xXexX1x98aexdfb2xX3xX5x7c83x729dx8bcaxX3x809dxf1c8xX3xX4xd660xX31x9c36xX3xXexa171xX4xX3xX31xX1xa1ccxX31xX3xX7xd474xX0xa617xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ac5xX10xX6x89f2xXaxX12xXcxXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xX31xX39xf62dxc710xX3xX5xX67xc6aexX3xX33xXdxf608xX4xX3xX4xX1xc725xX31xX1xX3xXexX1x697exX4xX3xXexX1xX7bxX3xcd63xc9aexX3xX7xX3cxX31xX39xX3xX31xX6xX68xX3x918dxa021xbcc3xX47xX2x88a0xX3xe2c9xX14xXdxX3xf026xXdx6c83xX2fxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX2cxX67xX31xX3xd3cbxX2fxb5e1xX4xX3xX5x860cxX31xX3xXexX1xX7bxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX4x7964xX6xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xc1d7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx736bxX2cxX59xX68xXaxX12xX0xXdxX6cxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxde49xX10xX31xXexX10x8e10xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxa109xXdxX59xXexX1xcec1xX3xX2xX2xX82x93ebxXbxb3b0x9665xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX123xX3xf1faxc71exX128xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX47xX47xXdxXecxX99xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX31xX1xXecxX33xX31xX47xX31xX10xX11exX7xX47xX8fxX2xX128xX82xX47xX2xX8fxX90xX59x6bf0xX128x8f26xX2xX136xX82xX128xXexX135xX136xX136xX135xa08axX5xX128xXecxd116xXbxX39xa727xX114xX9xX168xX90xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xXaxX3xX11exXdxX59xXexX1xX9xXaxX2xX2xX82xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX135xX136xX128xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX2cxX31xXaxX12xX13xX2cxX67xX31xX3xX95xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX56xX67xX3xXcxdd4bxX31xX1xX3xX59xX45xX3xX31xX39xX67xX68xX3xX5xX67xX6cxX3xX33xXdxX70xX4xX3xXexX1xX7bxX3xXexac0fxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX2cxX59xX68xXaxX12xXcxX114xX21bx8d5cxX4xX3xX95xa35exX3xX33xX67xX2cxX3xX4xX1xXdxX34xX2fxX3xX8fxX168xX47xX2xX83xX3xX95xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX95xe3abxX3xX31xX39xX1xX10xX3xX99xX3cxX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3xX4xXbexX6xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xd682xXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxe935xX31xX39xX3xX13xX2bxX31xX39xX3x9a76xX1xX2cxX3cxX3xX1bxX1cxX1cxX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xX284xX1xX2cxX3cxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxXecxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX2cxX59xX68xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xb10cxX31xX39xX3xXexXdxX22xX31xX3xX1xX67xX31xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX67xX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXabxX2fxX68xX22xXexX3xXexX1xX37xX31xX39xX3xXabxX2fxX6xX3xX7xXadxX3xX5xX21bxca5fxX31xX39xX3x85aaxX68xX3xX33xXdx8793xX31xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xX284xX1xX2cxX3cxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX5xX67xX3xX8fxX128xX128xX3xX95xebe0xX31xX39xX3xX4xX1xX75xX83xX3xX39xX358xX6cxX3xX2xX168xX128xX3xX95xX358xX31xX39xX3xX4xX1xX75xX3xXbexX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xX4xX1xX75xX31xX1xX3xXexX1xX7bxX4xX3xX33xX67xX3xX8fxX128xX3xX95xX358xX31xX39xX3xX4xX1xX75xX3xXbexX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xX59xX45xX3xX284xX1xX2fxX68xX22xXexXecxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX2cxX59xX68xXaxX12xecf6xX3cxX31xX39xX3xX31xX6xX68xX83xX3xX95xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX7xa0a6xX3xXexXdxX22xX31xX3xX1xX67xX31xX1xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX83xX3xX31xX39xX1xXdxX325xX31xX3xX4xX7bxX2fxX3xX284xa343xX3xX33xX34xX3xXexXdxX325xX2fxX3xX4xX1xX2fx7652xX31xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xX3xX320xX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX284xX1xX2cxX3cxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxXecxX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX114xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxX325xX31xX3xXabxX2fxX6xX31xX123xX0xX47xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xbca3xXexX1xX2fxX6cxX99xX47dxX6xX31xX59xX47dxX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXabxX2fxX68xX22xXexX3xXexX1xX37xX31xX39xX3xXabxX2fxX6xX3xX7xXadxX3xX5xX21bxX31cxX31xX39xX3xX320xX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXecxXecxXecxXaxX3xX1xX114xX10xd227xX9xXaxX47xX12axX6xX68xX47dxX59xX2fxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47xX59xX6xXdxX47dxX99xXdxX10xX2fxX47dxX99xXdxX10xX2fxX47dxXabxX2fxX68xX10xXexX47dxXexX1xX2cxX31xX39xX47dxXabxX2fxX6xX47dxX7xX2cxX47dxX5xX2fxX2cxX31xX39xX47dxX2fxX68xX47dxX33xXdxX10xX31xX47dxX99xX6xX31xX47dxX4xX1xX6xXbxX47dxX1xX6xX31xX1xX47dxXexX114xX2fxX31xX39xX47dxX2fxX2cxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47dxX284xX1xX2cxX6xX47dxX12axXdxXdxXdxX47dxX5xX6xX47dxX8fxX128xX128xX47dxX59xX2cxX31xX39xX47dxX4xX1xXdxX47xX8fxX128xX166xX90xX166xX135xXecxX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX39xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX47xX6cxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX8fxX128xX47xX31xX10xX11exX7xX47xX8fxX2xX128xX82xX47xX2xX8fxX90xX59xX82xX2xX2xX82xX168xX172xX90xXexX8fxX166xX172xX168xX128xX5xX128xXecxX176xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX33xX12xX0xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXabxX2fxX68xX22xXexX3xXexX1xX37xX31xX39xX3xXabxX2fxX6xX3xX7xXadxX3xX5xX21bxX31cxX31xX39xX3xX320xX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXecxXecxXecxXaxX3xX1xX114xX10xX4f1xX9xXaxX47xX12axX6xX68xX47dxX59xX2fxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47xX59xX6xXdxX47dxX99xXdxX10xX2fxX47dxX99xXdxX10xX2fxX47dxXabxX2fxX68xX10xXexX47dxXexX1xX2cxX31xX39xX47dxXabxX2fxX6xX47dxX7xX2cxX47dxX5xX2fxX2cxX31xX39xX47dxX2fxX68xX47dxX33xXdxX10xX31xX47dxX99xX6xX31xX47dxX4xX1xX6xXbxX47dxX1xX6xX31xX1xX47dxXexX114xX2fxX31xX39xX47dxX2fxX2cxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47dxX284xX1xX2cxX6xX47dxX12axXdxXdxXdxX47dxX5xX6xX47dxX8fxX128xX128xX47dxX59xX2cxX31xX39xX47dxX4xX1xXdxX47xX8fxX128xX166xX90xX166xX135xXecxX1xXexX6cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXabxX2fxX68xX22xXexX3xXexX1xX37xX31xX39xX3xXabxX2fxX6xX3xX7xXadxX3xX5xX21bxX31cxX31xX39xX3xX320xX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXecxXecxXecxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX114xX2cxX31xX39xX3xX7xXadxX3xX8fxX128xX128xX3xX95xX358xX31xX39xX3xX4xX1xX75xX3xX95xX21bxX31cxX4xX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXabxX2fxX68xX22xXexX3xX4xX238xX3xX2xX168xX128xX3xX320xX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX33xX67xX3xX8fxX128xX3xX320xX68xX3xX33xXdxX325xX31xX3xX59xX45xX3xX284xX1xX2fxX68xX22xXexX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xXecxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX33xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX4xXbexX6xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xd10dxX31xX3xX284xXdxX70xX31xX3xX33xX67xX3xX31xX39xX1xX10xX3xX99xX3cxX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xXecxXecxXecxXaxX3xX1xX114xX10xX4f1xX9xXaxX47xX12axX6xX68xX47dxX59xX2fxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47xX59xX6xXdxX47dxX1xX2cxXdxX47dxX12axXdxXdxXdxX47dxX4xX2fxX6xX47dxX59xX6xX31xX39xX47dxXexXdxX10xXbxX47dxXexX2fxX4xX47dxXexX1xX6xX2cxX47dxX5xX2fxX6xX31xX47dxX33xX6xX31xX47dxX284xXdxX10xX31xX47dxX33xX6xX47dxX31xX39xX1xX10xX47dxX99xX6xX2cxX47dxX4xX6xX2cxX47dxX4xX2cxX31xX39xX47dxXexX6xX4xX47dxX31xX1xX6xX31xX47dxX7xX2fxX47xX8fxX128xX166xX90xX2xX8fxXecxX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX39xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX47xX6cxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX8fxX128xX47xX31xX10xX11exX7xX47xX8fxX2xX128xX82xX47xX2xX8fxX90xX59xX172xX8fxX8fxX166xX82xX8fxX172xXexX166xX166xX172xX2xX82xX5xX128xXecxX176xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX33xX12xX0xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX4xXbexX6xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX812xX31xX3xX284xXdxX70xX31xX3xX33xX67xX3xX31xX39xX1xX10xX3xX99xX3cxX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xXecxXecxXecxXaxX3xX1xX114xX10xX4f1xX9xXaxX47xX12axX6xX68xX47dxX59xX2fxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47xX59xX6xXdxX47dxX1xX2cxXdxX47dxX12axXdxXdxXdxX47dxX4xX2fxX6xX47dxX59xX6xX31xX39xX47dxXexXdxX10xXbxX47dxXexX2fxX4xX47dxXexX1xX6xX2cxX47dxX5xX2fxX6xX31xX47dxX33xX6xX31xX47dxX284xXdxX10xX31xX47dxX33xX6xX47dxX31xX39xX1xX10xX47dxX99xX6xX2cxX47dxX4xX6xX2cxX47dxX4xX2cxX31xX39xX47dxXexX6xX4xX47dxX31xX1xX6xX31xX47dxX7xX2fxX47xX8fxX128xX166xX90xX2xX8fxXecxX1xXexX6cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX4xXbexX6xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX812xX31xX3xX284xXdxX70xX31xX3xX33xX67xX3xX31xX39xX1xX10xX3xX99xX3cxX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xXecxXecxXecxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xX4xX1xX21bxX27bxX31xX39xX3xXexX114x7f32xX31xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX95xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXexX2cxX67xX31xX3xXabxX2fxXadxX4xX3xX5xXb1xX31xX3xXexX1xX7bxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX4xXbexX6xX3xX13xX2bxX31xX39xX83xX3xX31xX39xX67xX68xX3xX1xX37xX6cxX3xX31xX6xX68xX3xX8exX8fxX168xX47xX2xX93xX83xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX5xX67xX6cxX3xX33xXdxX70xX4xX3xXexX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX114xX21bxb0bfxX31xX39xX83xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX4xX3cxX4xX3xX33xX812xX31xX3xX284xXdxX70xX31xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX33xX67xX3xX31xX39xX1xX10xX3xX99xX3cxX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3xX4xXbexX6xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX284xX1xX2cxX3cxX3xX1bxX1cxX1cxX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xX3xXfcxX6xX31xX3xX10fxX1xX26cxXbxX3xX1xX67xX31xX1xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xX284xX1xX2cxX3cxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxXecxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX33xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX95xX34xX3xX12axX2fxX26cxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX39xXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX114xXdxX9bxX31xX3xX95xX26cxXexX3xX31xX21bxX234xX4xXaxX3xX1xX114xX10xX4f1xX9xXaxX47xX12axX6xX68xX47dxX59xX2fxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47xX59xX6xXdxX47dxX99xXdxX10xX2fxX47dxX59xX6xXdxX47dxX1xX2cxXdxX47dxX12axXdxXdxXdxX47dxX59xX10xX47dxX12axX2fxX6xXexX47dxX4xX6xX4xX47dxX39xXdxX6xXdxX47dxXbxX1xX6xXbxX47dxXbxX1xX6xXexX47dxXexX114xXdxX10xX31xX47dxX59xX6xXexX47dxX31xX2fxX2cxX4xX47xX8fxX128xX166xX168xX90xX8fxXecxX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX39xX3xX7xX114xX4xX9xXaxX47xX6cxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX8fxX128xX47xX31xX10xX11exX7xX47xX8fxX2xX128xX82xX47xX2xX8fxX90xX59xX172xX2xX136xX82xX168xX82xX8fxXexX168xX136xX135xX166xX2xX5xX128xXecxX176xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX4xX37xX31xX39xX3xXexX3cxX4xX3xX31xX1xX41xX31xX3xX7xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX33xX12xX0xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX95xX34xX3xX12axX2fxX26cxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX39xXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX114xXdxX9bxX31xX3xX95xX26cxXexX3xX31xX21bxX234xX4xXaxX3xX1xX114xX10xX4f1xX9xXaxX47xX12axX6xX68xX47dxX59xX2fxX31xX39xX47dxX59xX6xX31xX39xX47xX59xX6xXdxX47dxX99xXdxX10xX2fxX47dxX59xX6xXdxX47dxX1xX2cxXdxX47dxX12axXdxXdxXdxX47dxX59xX10xX47dxX12axX2fxX6xXexX47dxX4xX6xX4xX47dxX39xXdxX6xXdxX47dxXbxX1xX6xXbxX47dxXbxX1xX6xXexX47dxXexX114xXdxX10xX31xX47dxX59xX6xXexX47dxX31xX2fxX2cxX4xX47xX8fxX128xX166xX168xX90xX8fxXecxX1xXexX6cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX95xX34xX3xX12axX2fxX26cxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX39xXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX114xXdxX9bxX31xX3xX95xX26cxXexX3xX31xX21bxX234xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX114xX2cxX31xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xc8aexX21bxX234xXdxX3xX7xX45xX3xX95xXdxX34xX2fxX3xX1xX67xX31xX1xX3xX4xXbexX6xX3xXcxX114xX21bx7efbxX31xX39xX3xX99xX6xX31xX3xXcxf4e5xX3xX4xX1xX7bxX4xX3xXcxX114xX2fxX31xX39xX3xX21bxX27bxX31xX39xX3xddfdxX1xX14xX6cxX3xc13axXdxX31xX1xX3xX10fxX1xX75xX31xX1xX83xX3xX4xX1xXdxX34xX2fxX3xX8fxX135xX47xX2xX83xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX99xXdxX9bxX2fxX3xXexX2cxX67xX31xX3xXabxX2fxXadxX4xX3xX5xXb1xX31xX3xXexX1xX7bxX3xX1bxX1cxX1cxX1cxX3xX4xXbexX6xX3xX13xX2bxX31xX39xX3xXexXdxX22xX31xX3xX1xX67xX31xX1xX3xXbxX1xXdxX325xX31xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX30xX31xX83xX3xX95xX34xX3xX12axX2fxX26cxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX39xXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX95xX9bxX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX114xXdxX9bxX31xX3xX95xX26cxXexX3xX31xX21bxX234xX4xXecxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX33xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX2fxX5xX12xX0xX59xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX114xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX33xX12xX0xX47xX59xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9eb2xX2fxXexX1xX2cxX114xXaxX12xXcxX1xX2fxX3xX56xX67xX0xX47xXbxX12
Thu Hà