Can Lộc khen thưởng 154 học sinh giỏi các cấp năm học 2019 - 2020
(Baohatinh.vn) - Năm học 2019 - 2020, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có 154 em được công nhận danh hiệu học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh và cấp quốc gia.
a673xd8ffxa6e5x1123fxce54xf4b9xd34fxd133xafddxX7x119d8xa76dx122f5xce2axf697xf101xX5xfebbxXaxd7dax11b29xX6xcbe3xX3xbbe6xf046xX4xX3x12092xX1xX10xX15xX3xXexX1xcab3xe374xX15xf0c6xX3xX2x103e5xf003xX3xX1x11c97xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxe8a5xXdxX3xX4xdbbdxX4xX3xX4xedf2xXbxX3xX15xa8e9xc138xX3xX1xX2cxX4xX3xd24dx1158bxX2xc95fxX3x10d86xX3xX49xX4axX49xX4axX0xce3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxefaexX10xX6x10c5fxXaxX12x103c4xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4ax11614xX3xX1xc62dxa68cxb387xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xd227xX64xb0adxX3xXcx1159bxX15xX1x1008bxX3xX4x10512xX3xX2xX28xX29xX3xX10xX43xX3xc771xX22xfcdcxX4xX3xX4xfba1xX15xX25xX3xX15xX1xd6b5xX15xX3xX67xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX82xX80xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX8dxX64xc621xf22bxX95xX3xX4xX3exXbxX3xXexbd8axX15xX1xX3xaebexX8fxX3xX4xX3exXbxX3x10940xX80xef34xX4xX3xX25xXdxX6x1109dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7fax1085exX67xX81xXaxX12xX0xXdxX43xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xeacfxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXax10297xXdxX67xXexX1xf182xX3xe9cbxX2xX28xXbx1146axdfc9xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX11dxX3xX29xX2xX4axXbxX123xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX55xX55xXdxXe6xc4aexX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xXd7xX15xX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49x126aaxX55xX11fxX4cxX67x11d7axX2xX2xX49xX4axX28xX4cxXexX11fxX28xX159xX11fxd10fxX5xX4axXe6x1116cxXbxX25xe04cxX10exX9xX4cxX11fxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX118xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11fxX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX29xX2xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX12xXcaxX3axX15xX25xX3xX16axX55xX159xX7dxX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexfe8fxX3xX4xX1xe190xX4xX3xX5xda58xX3xXexX80xX81xa8fdxX15xX3xX67xX22xf2d8xX15xX25xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXe6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xX0xXdxX43xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX10exX3xX67xXexX1xX80xX43xX144xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX67xXexX1xX11dxX3xX11fxX2xX28xXbxX123xX124xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX11dxX3xX29xX2xX4axXbxX123xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX55xX55xXdxXe6xX144xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xXd7xX15xX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX159xX55xX11fxX4cxX67xX15exX2xX2xX49xX4cxX4axX4axXexX2xX28xX29xX29xX4axX5xX4axXe6xX16exXbxX25xX171xX10exX9xX16axX4cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX118xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11fxX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX29xX2xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX123xXexX4exX6xX5xXdxX25xX15xX11dxX3xX16exX80xX7xXexXdxac80xX81xX124xXaxX12xXcxbe23xXdxX3xX144xX80xX20dxXdxX3xX5xX215xX7dxX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXa1xb1b4xX3xXexX10exX6xXf7xX3xXexf439xX15xX25xX3xX25xXdxX3exX81xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX3axX4xX3xX64xXcaxXcbxX3xXdexX80xXe0xX4xX3xX25xXdxX6xX7dxX3xX64xXcaxXcbxX3xX4xX3exXbxX3xXexXd3xX15xX1xX3xX4x1058fxX15xX25xX3xX4xX3axX4xX3xXexXadxXbxX3xXexX1xc036xX3xXd7xX8fxX3xXexX1x109dcxX81xX3xX4xXa7xX3xX25xXdxX3axXf7xX3xXa1xX377xXexX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xXexec51xX4xX1xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xdd33xX4xX3xXexX10exXf7xX15xX25xX3xX4xXa7xX15xX25xX3xXexX3axX4xX3xX144xdf6axXdxX3xX67xX22x1254fxX15xX25xX3xX64xXcaxXcbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXe6xX0xX10xX43xX12xX3xXcxX10exXf7xX15xX25xX3xc43bxX15xX1xX11dxX3xX17xX392xX15xX1xX3xXa1xX377xXf7xX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXd7xX8fxX3xXa1xX377xXdxX3xX67xXdxX82xX15xX3xXcaxX23xX3xXcbxd2a7x124bcxce34xXcxX3xXexX10exX6xXf7xX3xX25xXdxX3exX81xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xX4xe4b7xX6xX3xdbb4xXf6xX6axX46cxX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa1xX377xXexX3xX64xXcaxXcbxX3xX4xX3exXbxX3xXdexX80xXe0xX4xX3xX25xXdxX6xXe6xX0xX55xX10xX43xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xX0xXdxX43xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX67xXexX1xX11dxX3xX11fxX2xX28xXbxX123xX124xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX11dxX3xX29xX2xX4axXbxX123xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX55xX55xXdxXe6xX144xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xXd7xX15xX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX159xX55xX11fxX4cxX67xX15exX2xX2xX49xX11fxX29xX11fxXexX159xX2xX11fxX16axX28xX5xX4axXe6xX16exXbxX25xX171xX10exX9xX2xX29xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX118xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11fxX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX29xX2xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX123xXexX4exX6xX5xXdxX25xX15xX11dxX3xX16exX80xX7xXexXdxX371xX81xX124xXaxX12xX17xX392xX15xX1xX3xXa1xX377xXf7xX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXd7xX8fxX3xX64xX18xXdxX3xe6d4xX1xX80xX81xfaaexX15xX3xX1xX2cxX4xX3xXexXd3xX15xX1xX3xXexX10exX6xXf7xX3xX25xXdxX3exX81xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xX4xX481xX6xX3xX484xXf6xX6axX46cxX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX3axX4xX3xXexXadxXbxX3xXexX1xX3daxX3xX4xX98xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xXexX3f7xX4xX1xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xX401xX4xX3xXexX10exXf7xX15xX25xX3xX144xX414xXdxX3xX67xX22xX419xX15xX25xX3xX64xXcaxXcbxXe6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xX0xX144xX12xX0xXdxX43xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX67xXexX1xX11dxX3xX11fxX2xX28xXbxX123xX124xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX11dxX3xX29xX2xX4axXbxX123xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX55xX55xXdxXe6xX144xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xXd7xX15xX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX159xX55xX11fxX4cxX67xX15exX2xX2xX15exX11fxX49xX29xXexX2xX16axX28xX16axX5xX28xX4exX15xX67xXe6xX16exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX118xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11fxX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX29xX2xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX144xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX12xX13xc873xX15xX25xX3xXexX10exXf7xX15xX25xX3xX67x10026xXbxX3xX15xX8fxX81xX7dxX3xX64xX18xXdxX3xX602xX1xX80xX81xX606xX15xX3xX1xX2cxX4xX3xXexXd3xX15xX1xX3xXa1xX392xX3xXexX10exX6xXf7xX3xX1xX2cxX4xX3xX144xX20dxX15xX25xX3xfdc8xcdc9xX80xba85xX3xX1bxX1xX80xX81xX606xX15xX3xX1xX2cxX4xX7dxX3xX1bxX1xX80xX81xX606xX15xX3xXexX8fxXdxX3xX6axX25xX80xX81xX215xX15xX3xX46cxX80x1238dxX3xX4xX1xXf7xX3xX49xX4cxX3xX10xX43xX3xXa1xX377xXexX3xX25xXdxX440xXdxX3xX15xX1xX3exXexX7dxX3xX15xX1xcf67xX7dxX3xX144xX6xX3xX64xXcaxXcbxX3xX4xX3exXbxX3xXexXd3xX15xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xX0xX144xX12xX0xXdxX43xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX10exXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX118xXdxX67xXexX1xX11dxX3xX11fxX2xX28xXbxX123xX124xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX11dxX3xX29xX2xX4axXbxX123xX124xXaxX3xX7xX10exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX55xX55xXdxXe6xX144xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xXd7xX15xX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX159xX55xX11fxX4cxX67xX15exX2xX2xX15exX11fxX15exX15exXexX4cxX28xX29xX16axX5xX2xX4axX4exX25xXdxX6xXf7xX4exX1xXf7xX15xX25xXe6xX16exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX118xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11fxX2xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX29xX2xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX144xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX12xX17xX392xX15xX1xX3xXa1xX377xXf7xX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX10exX6xXf7xX3xX49xX4axX4axX3xX7xX80xX3exXexX3xX1xX2cxX4xX3xX144xX20dxX15xX25xX3xX8dxX28xX4axX4axX3xX15xX25xX8fxX15xX3xXa1xX414xX15xX25xX55xX7xX80xX3exXexX95xX3xX4xX481xX6xX3xX144xX8fxX3xX6axX25xX80xX81xX215xX15xX3xXcxX1xX787xX3xX13xf5c7xX15xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX3axX4xX3xX10xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX98xX3xX1xXf7xX8fxX15xX3xX4xX440xX15xX1xX3xX1bxX1xX98xX3xX1bxX1xX42xX15xXe6xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX144xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX123xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX25xX9xXaxX4axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX15xX25xX9xXaxX28xXaxX12xX0xXexX144xXf7xX67xX81xX12xX0xXexX10exX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xX6axX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axX7dxX3xX15xX25xX8fxX15xX1xX3xX25xXdxX3axXf7xX3xX67xb4f8xX4xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexXdxX606xXbxX3xXexXa20xX4xX3xXexX42xX15xX25xX3xX4xX22x10aafxX15xX25xX3xX4xXa7xX15xX25xX3xXexX3axX4xX3xXdexX80xX440xX15xX3xX5xef12xX7dxX3xX123xf661xX81xX3xX67xbd98xX15xX25xX3xX4xX21fxX3xX7xX23xX3xXd7xXadxXexX3xX4xX1xX3exXexX7dxX3xX15xXa52xX15xX25xX3xX4xX6xXf7xX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX22xXa3xX15xX25xX3xXa1xX18xXdxX3xX15xX25xX77cxX7dxX3xXa1xX20dxXdxX3xX43xfa5axXdxX3xXbxX1xX22xX21fxX15xX25xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX67xX377xX81xX3xXd7xX8fxX3xX1xX2cxX4xXe6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xX13xX3axX4xX3xXbxX1xXf7xX15xX25xX3xXexX10exX8fxXf7xX3xXexX1xXdxX3xXa1xX80xX6xX3xX5xX6xXf7xX3xXa1xX18xX15xX25xX3xX7xX3axX15xX25xX3xXexX377xXf7xX7dxX3xXexX1xXdxX3xXa1xX80xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexXe0xXexX7dxX3xXbxX1xX3exX15xX3xXa1xX3exX80xX3xXexX10exX23xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xX25xXdxX3axXf7xX3xXd7xXdxX21axX15xX3xX67xX377xX81xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX7dxX3xXbxX1xXf7xX15xX25xX3xXexX10exX8fxXf7xX3xXexX1xXdxX3xXa1xX80xX6xX3xX1xX2cxX4xX3xXexXadxXbxX3xX10exd700xX15xX3xX5xX80xX81xX82xX15xX7dxX3xXbxX1xX3exX15xX3xXa1xX3exX80xX3xXd7xX22xX21fxX15xX3xX5xX21axX15xX3xX1xX2cxX4xX3xX25xXdxX36xXdxX7dxX3xXa1xX377xXexX3xX67xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX82xX80xX3xX64xXcaxXcbxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX67xXdxX215xX15xX3xX10exX6xX3xX7xXa7xXdxX3xX15xX20dxXdxX7dxX3xX1xXdxX82xX80xX3xXdexX80xX440xXe6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX67xX81xXaxX12xXcxXf7xX8fxX15xX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX4xX98xX3xX2xX29xX4axX3xX10xX43xX3xXa1xX22xXa3xX4xX3xX4xXa7xX15xX25xX3xX15xX1xXadxX15xX3xX67xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX82xX80xX3xX64xXcaxXcbxX3xXexXd3xX15xX1xX3xX8dxX5xXa8cxXbxX3xX4cxX3xXd7xX8fxX3xX2xX49xX95xX7dxX3xXexX10exXf7xX15xX25xX3xXa1xX98xX3xX4xX98xX3xX11fxX3xX25xXdxX440xXdxX3xX15xX1xX3exXexX7dxX3xX15exX49xX3xX25xXdxX440xXdxX3xX15xX1xX7f6xX7dxX3xX28xX4axX3xX25xXdxX440xXdxX3xX144xX6xX3xXd7xX8fxX3xX28xX49xX3xX25xXdxX440xXdxX3xX1bxX1xX80xX81xX606xX15xX3xX1bxX1xX3f7xX4xX1xX124xX3xX2xX15exX3xX10xX43xX3xXa1xX377xXexX3xX67xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX82xX80xX3xX64xXcaxXcbxX3xXdexX80xXe0xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX3axX4xX3xX43xXa7xX15xX3xXd7xX42xX15xX3xX1xX98xX6xX7dxX3xXexX10exXf7xX15xX25xX3xXa1xX98xX3xX4xX98xX3xX15exX3xX25xXdxX440xXdxX3xX15xX1xX7f6xX7dxX3xX29xX3xX25xXdxX440xXdxX3xX144xX6xX7dxX3xX28xX3xX25xXdxX440xXdxX3xX1bxX1xX80xX81xX606xX15xX3xX1bxX1xX3f7xX4xX1xX3xXd7xX8fxX3xX2xX3xX10xX43xX3xXa1xX377xXexX3xX64xX13xXf6xX3xX43xXa7xX15xX3xXa1xXdxb2bfxX15xX3xX1bxXdxX15xX1xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX20dxX3xXexX1xXa7xX15xX25xX3xXexXf7xX8fxX15xX3xXdexX80xXe0xX4xXe6xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX10exX12xX0xX55xXexX144xXf7xX67xX81xX12xX0xX55xXexX6xX144xX5xX10xX12xX0xX67xXdxXd7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10exX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX80xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4exXexX1xX80xX43xX144xX4exX6xX15xX67xX4exX7xX6xXbxXf7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx129ddxX3xX64xX8fxX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX2xX4cxX159xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX7dxX3xX25xXdxX3axXf7xX3xXd7xXdxX21axX15xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xX401xX4xXaxX3xX1xX10exX10xX371xX9xXaxX55xX25xXdxX6xXf7xX4exX67xX80xX4xX55xXexXbxX4exX1xX6xX4exXexXdxX15xX1xX4exXexX80xX81xX10xX15xX4exX67xX80xXf7xX15xX25xX4exX2xX4cxX159xX4exX1xXf7xX4xX4exX7xXdxX15xX1xX4exX25xXdxX6xXf7xX4exXd7xXdxX10xX15xX4exX123xX80xX6xXexX4exX7xX6xX4xX55xX2xX4cxX29xX4cxX29xX29xXe6xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX25xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX55xX43xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX49xX4axX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX159xX55xX16axX29xX67xX49xX2xX11fxX15exX159xX29xX29xXexX16axX11fxX4cxX28xX2xX5xX4axXe6xX16exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXd7xX12xX0xX7xXexX10exXf7xX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd48xX3xX64xX8fxX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX2xX4cxX159xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX7dxX3xX25xXdxX3axXf7xX3xXd7xXdxX21axX15xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xX401xX4xXaxX3xX1xX10exX10xX371xX9xXaxX55xX25xXdxX6xXf7xX4exX67xX80xX4xX55xXexXbxX4exX1xX6xX4exXexXdxX15xX1xX4exXexX80xX81xX10xX15xX4exX67xX80xXf7xX15xX25xX4exX2xX4cxX159xX4exX1xXf7xX4xX4exX7xXdxX15xX1xX4exX25xXdxX6xXf7xX4exXd7xXdxX10xX15xX4exX123xX80xX6xXexX4exX7xX6xX4xX55xX2xX4cxX29xX4cxX29xX29xXe6xX1xXexX43xXaxX12xXcxXd48xX3xX64xX8fxX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX2xX4cxX159xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX7dxX3xX25xXdxX3axXf7xX3xXd7xXdxX21axX15xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xX401xX4xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX10exXf7xX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX2xX4cxX159xX3xX25xXdxX3axXf7xX3xXd7xXdxX21axX15xX7dxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX98xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xXexX3f7xX4xX1xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xX401xX4xX3xXexX10exXf7xX15xX25xX3xX4xXa7xX15xX25xX3xXexX3axX4xX3xX67xX377xX81xX3xXd7xX8fxX3xX1xX2cxX4xX3xXa1xX392xX3xXa1xX22xXa3xX4xX3xXcxXd48xX3xX64xX8fxX3xXcxX92xX15xX1xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xXexX377xXdxX3xX5xX215xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXe6xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXd7xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX377xX4xX1xX3xX64xX8fxX7dxX3xX13xX976xX43xX3xff1cxX80xX81xX21axX15xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX4xX1xX3axX80xX3xX15xX25xXf7xX6xX15xX3xXf6xX3axX4xX3xX64xX414xXaxX3xX1xX10exX10xX371xX9xXaxX55xX67xXf7xX6xX15xX4exXexX1xX10xX55xXexX1xX6xX4xX1xX4exX1xX6xX4exX4xX6xX43xX4exX123xX80xX81xX10xX15xX4exXexX80xX81xX10xX15xX4exX67xX80xXf7xX15xX25xX4exX4xX1xX6xX80xX4exX15xX25xXf7xX6xX15xX4exX144xX6xX4xX4exX1xXf7xX55xX2xX4cxX29xX28xX28xX159xXe6xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX25xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX55xX43xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX49xX4axX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX11fxX55xX2xX49xX4cxX67xX49xX4axX4cxX15exX29xX49xX159xXexX15exX11fxX49xX11fxX49xX5xX4axXe6xX16exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXd7xX12xX0xX7xXexX10exXf7xX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX377xX4xX1xX3xX64xX8fxX7dxX3xX13xX976xX43xX3xX1017xX80xX81xX21axX15xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX4xX1xX3axX80xX3xX15xX25xXf7xX6xX15xX3xXf6xX3axX4xX3xX64xX414xXaxX3xX1xX10exX10xX371xX9xXaxX55xX67xXf7xX6xX15xX4exXexX1xX10xX55xXexX1xX6xX4xX1xX4exX1xX6xX4exX4xX6xX43xX4exX123xX80xX81xX10xX15xX4exXexX80xX81xX10xX15xX4exX67xX80xXf7xX15xX25xX4exX4xX1xX6xX80xX4exX15xX25xXf7xX6xX15xX4exX144xX6xX4xX4exX1xXf7xX55xX2xX4cxX29xX28xX28xX159xXe6xX1xXexX43xXaxX12xXcxX1xX377xX4xX1xX3xX64xX8fxX7dxX3xX13xX976xX43xX3xX1017xX80xX81xX21axX15xX3xXexX80xX81xX21axX15xX3xX67xX22xX21fxX15xX25xX3xX4xX1xX3axX80xX3xX15xX25xXf7xX6xX15xX3xXf6xX3axX4xX3xX64xX414xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX10exXf7xX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX13xX3axX4xX3xXa1xX18xXdxX3xXd7xXdxX21axX15xX3xX123xX80xX3exXexX3xX7xX401xX4xX3xXa1xX392xX3xXa1xX22xXa3xX4xX3xXd7xXdxX15xX1xX3xX67xX6xX15xX1xX3xXexX377xXdxX3xX46exX377xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13xX1xX3axX80xX3xX15xX25xXf7xX6xX15xX3xXf6xX3axX4xX3xX64xX414xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xXcxX1xX377xX4xX1xX3xX64xX8fxX7dxX3xX13xX976xX43xX3xX1017xX80xX81xX21axX15xX3xX15xX42xX43xX3xX49xX4axX49xX4axXe6xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXd7xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX22xX21fxX15xX25xX3xXcaxX21fxX15xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX16axX16axX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX4exX49xX4axX49xX4axXaxX3xX1xX10exX10xX371xX9xXaxX55xX25xXdxX6xXf7xX4exX67xX80xX4xX55xX1xX80xXf7xX15xX25xX4exX7xXf7xX15xX4exX1bxX1xX10xX15xX4exXexX1xX80xXf7xX15xX25xX4exX16axX16axX4exX1xXf7xX4xX4exX7xXdxX15xX1xX4exX25xXdxXf7xXdxX4exX15xX6xX43xX4exX1xXf7xX4xX4exX49xX4axX2xX4cxX4exX49xX4axX49xX4axX55xX2xX4cxX15exX16axX4cxX16axXe6xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX25xX3xX7xX10exX4xX9xXaxX55xX43xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX49xX4axX55xX15xX10xX118xX7xX55xX49xX4axX49xX29xX55xX2xX49xX16axX67xX15exX2xX4cxX15exX28xX29xX2xXexX4cxX49xX2xX11fxX15exX5xX4axXe6xX16exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX2xX28xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX3xX4exX3xX49xX4axX49xX4axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXd7xX12xX0xX7xXexX10exXf7xX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX22xX21fxX15xX25xX3xXcaxX21fxX15xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX16axX16axX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX4exX49xX4axX49xX4axXaxX3xX1xX10exX10xX371xX9xXaxX55xX25xXdxX6xXf7xX4exX67xX80xX4xX55xX1xX80xXf7xX15xX25xX4exX7xXf7xX15xX4exX1bxX1xX10xX15xX4exXexX1xX80xXf7xX15xX25xX4exX16axX16axX4exX1xXf7xX4xX4exX7xXdxX15xX1xX4exX25xXdxXf7xXdxX4exX15xX6xX43xX4exX1xXf7xX4xX4exX49xX4axX2xX4cxX4exX49xX4axX49xX4axX55xX2xX4cxX15exX16axX4cxX16axXe6xX1xXexX43xXaxX12xX64xX22xX21fxX15xX25xX3xXcaxX21fxX15xX3xX1bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX22xX23xX15xX25xX3xX16axX16axX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25xXdxX36xXdxX3xX15xX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX4exX49xX4axX49xX4axX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX10exXf7xX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX6axX42xX43xX3xX1xX2cxX4xX3xX49xX4axX2xX4cxX4exX49xX4axX49xX4axX7dxX3xX15xX25xX8fxX15xX1xX3xXcbxXdxX3axXf7xX3xX67xXa20xX4xX3xXd7xX8fxX3xX46exX8fxXf7xX3xXexX377xXf7xX3xX1xX80xX81xX82xX15xX3xX64xX22xX21fxX15xX25xX3xXcaxX21fxX15xX3xX8dxX64xX8fxX3xXcxX92xX15xX1xX95xX3xXa1xX392xX3xX4xX1x106f9xX3xXexX10exX2cxX15xX25xX3xXexX1xXa56xX4xX3xX1xXdxX82xX15xX3xXd7xXdxX82xX4xX3xXa1xX20dxXdxX3xX43xXa8cxXdxX3xXbxX1xX22xX21fxX15xX25xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX67xX377xX81xX3xX1xX2cxX4xX7dxX3xX25xX39axXexX3xX1xX3axXdxX3xXa1xX22xXa3xX4xX3xX15xX1xXdxXcbfxX80xX3xX1bxX606xXexX3xXdexX80xX440xX3xXexXf7xX8fxX15xX3xX67xXdxX82xX15xX3xXexX10exX21axX15xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX92xX15xX1xX3xXd7xXa56xX4xXe6xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXd7xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX80xX5xX12xX0xX67xXdxXd7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10exXaxX12xX0xX55xX67xXdxXd7xX12xX0xX55xX67xXdxXd7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb1fxX80xXexX1xXf7xX10exXaxX12xX46exX377xXexX3x11fd9x11aeexX0xX55xXbxX12
Đạt Võ